Skip to main content

Full text of "Sahi Bukhari in Gujarati language (Scanned)"

See other formats


B 
$jK$$fr *■ ^ fr fr ^ ?» ! ' JL www.Momeen.bll |om ~1 jD ~ 
j| •Vc4164 U**4!lfoMllJ Ml if *lB*l|afl * Vd di WlEft^ * U I •■ HI * |^*W| 
■fill* 
"<aag« tfWvl", tiilaifa, «i- ft' «*»■ <*) <*) (1) u> <*0 U) <*? My. UiWEta «|. H^ptf (EMM.) 
£5rtl t&fe^O* HI- wtffafl (EMH-) 
H*|. 6#itfl W0^«ir6 Ml- WiSrlftcfl 

tfqiEfflH *HlE*t hi. esiedt 
f*ll«U6i} 014 ft(l f«S<l *UH} 

*vt#VM &*Hi4n hi- tilstuvfl 

(HAUU) *W£M aim, V*tt* r *{4|. 
www.Momeen.blogspot.com [\ ) spr *\j& (twin! teaitfl fcil&*i<i hs WW n% 

(3) *R*ft T &t *i4*» «4t <HiViMl*M frriX 

(*) apftlcHL ^RfilH 4MAI *i^ <?LlHW*il*M 

(f ) U , 1 1 ■ >rH M^tiA Cirl^^t *U^, 
M«U**tl MlMrt, Tf& MIW* ^i *1< *U^i. * MtttfHl 
J*«hi«L tt p *k*&HL 3ft»dl # MH <iH**llHl ^H* A. 

Utol Wl ftlfiUH ^«U<2. [«0 Hft, *M*U qisQ V«ft Ml* 

n ■! d . *wa vM Bufl-wd-iL v*lh u*wiMi *& ml cuigEL t-M 

fi&titau Mn Htm-iL fnta hi 6. "ejiwl *i*l*" m wu-<i 

^ ^wi nifl i »uwM *(to Mi^n-j Viiftn till &A ***l M 

WtlHW Mll$4 *l0rt, Wll HL-ifill M[\*l*l *d MJlHhf *W< <*&&$[ 

irfl Hi^ipft 4 qw-tl *u<i&rii ^id mlA $ \, 4&i \eihi 

'M-Ml Ml *plHi M$ H 1 * *HL°IL <M *ll ij.«[llL M^ Hi <&&& 

.». ^*fl ^Cti 1^-i V<M Strtl ^Mil *d^lMl ML«ri wS d. 

#|Hi<l «fl|ru tAh eusa-a tqit^qs *i«ifti iWR «EN«U 

Writ * W H4TtL M-l (jU'llPlrtlA WHai US L^. ^ 1*rtl^4i MW www.Momeen.blogspot.com . r. CD — 

rtLUtiftni «|ctVf4 *111W TS-iL** dLW 6wil5fiL l&UUflH HRmufl 
ftHl^-il rt<U V-tl^l M«L ^cfi ^fe^k *iCJMl 4tl£tt*d *QkVbl 

toft loi b\ hl rtJ H>d a*& GHii* Hti *£ *«fti« *tn^ 

a AM* *Mrt =HL^ *i"l*l 

>*h& -iflfl *i-u*A aradWl -u-tl m1£1 4i«i1 Hr^« ^iqL 

HiLCL^H afcHrfL *$U-U 3 A**l*fl HW*WMl *Wft "WW H«flrti Wil 
qffivoil HiJL ibldt FlMLGH* %£&U »t<wl Ufi. 


© mm o 

"6jMlA llfl^" : 4S %4r4ri ambu^i, VHW^ G^WI-fH 

HtiidriH, i^n** *ri &MfciH. nfrt-aUL& ^Mwl ft^U-fl gfl&t 

*uite &jmr! *L^lini <?usT *u«u b, rt *fl» ilii HmtflH ^fnn Hiivt 
■*w& *iwi tfl. «i*ft t$i H^ *ftl HfeiGucu nl *i ts i dk«u 

EkcUM^. MiVl Sfj -itfl. GtHtWL (3C1HIH Q^H =HL qiirt m *LHrt « i 
JMH 4L*U 4^1 *flM-{l *JMlA «i(Ml ^ 4liiU *Hn ^^WH^ 

tl5JLgrl-BrtL*iJMllA Mtfl-ii^HH (i^lrfl GrtL<H\*lL aik*ft *M ^d&fi 
*l^l^ Gcll«H dlniTJ H£MM Mcn| ^. Hi H 1 !*^, RW r W"i ^A SPu 

^i*t £4M^ 4i-l mi ^u HR^t Art «ki*u tiMflUa £H(*4, 

•1* '11. J^Wl, FtM^TiL, Pt4"lrtl MK biitii^iKcn $«ft *tAilfl*l 
AjUfH *«! H-JMH, Utfllrt *lrt =>dSt(m PQt ¥¥U HL«| B. 

hi* Pit^ 3*ftM^d Hd ^h«h G^t^^l wam«i *iA uul^ 

WH"l *1^ 'ftm *WW, Httid Hd 4«l»l*l H^n WtMi*j d H^l 

www.Momeen.blogspot.com — 
m a «* «M «fll *■&* - *i i**a *&* 

rt qiU wNl #W i *A da *** ** ail,s ^^ ^ ^ ^ 

n &i ^ cii *liu *gh ^ *w maiM SLH ** ™ 

WMl^S MH i*M>t MR Hi»j * &t Wl^ i *U **** ** 
£ (3 Mill wwiL *K *M 1* wi Hlrfl **™H 3Wt^ wi 

* e j H aft* sat «6 Pis^a ^«. 
H^ wu* dwww M-i* writ i*m *t* *wl «&** 
u$3 &Hi*M m*m *u*fl **l«ii p it *ft» wwft* ^ !**Wi 

wii «u& * "i&- s wi t<41 ^ ¥*■* tT£ 

timing «**K ^^ ■* *« « l * L lw * L ** ■J**! ^ 
ufo *l *Bi *w hii ^ = •■** ** «&B-*'» «1 

Hi UHH cil i Hi few**! ll*ii*Ml «q*lltS a** 4 * 11 

• • • MA hhhI *a-i*w H *■ * ^ MT{ ,43** H^-IMS 35<A ft*«t !J&»Ht {jftgfrl fll. «UftE*n 

^iinatf 6ti«i*ft BiinVil H* i *^rt tt 1 ^ *i^ *u«rtsm q. 

5*M1l MHjtH Hrt"ft *M *ll!*WltHL*L B«tt«fA ^ITlLrtl Ul^fil^l 

lil^iHi *d^Gi s^l 1§ ml nft hR*ii# ^ mUIhw 

H^ 4j Ml ^l mda"Hi MiHt5trt ^TfiW-U HWlrt r Jt*ll»i SiLH, 
H, ■ Hl^LPl MH &M&»rtl HlJ *l<ffcl f ^HHlL M^ PlEHril M^IH MPH1 
HSft Mfifll Iflrfljti tf«ltH-tl Wfe^ HM. M*tH %na«H, MTfEi<l 
M*tl tl4 *,**tl. Hfi^L-lL (WW Htffo ^*a, 'LIH-1L n^qi'tl 
HMTf q(li %ll ilA HtH *« *t$ iJlHl *IWH "lirt S^«u4 eU 

*iU-U TU«W SL*t «yA Wll V«i K^* ^ «Hl? *tM*L, llfet H^ 

Ri HiM-tni RtRH ^u«n Mr4rt H6t?H ^ia «ww c^h 

tiet,H- i*lll*u, ViUL-i I^U^Wl "all(5(H* HUtiloli GM«4 

fclMilA d*U*l *t rtMlfll 5HHH SetM^ 3^*4 A-t-fl Htil*W^ flKtHKl 
■■/■111 ^Htffi, H*^ ^dlnHt H^trtVl 'HM MrlL «VWI. *tlfMl-il. 
N ^Ml ! 

I! I>/1 ^felH »Ml-*W'fl3H «*^ <l*tqH iiMiefl Ml fr&£ WtW 
■I ■ -«H H* ^ *^ ^^ Hltl * HWl ^^ ^ S** 1 ^^ U* 1 


www.Momeen.blogspot.com (£] (U» 4UJH OL4(l fi-SL-4l*«> MM- *Sl-*fltUl* M-t *«&& GrtLMll UiWinHl *tH<jL MlMl 
fe^Ml ifl (foU# W-514 MM -lift 

-tVl-U M6(^l<U fRjefl ^ KM M& 6*HLWlL MIAUl mA 
$&lMl ftkiSrt *ltMJ«t\ tiL Ml V&& MH^ Pl%U*l *LiW H*l «t<l 

mhml -ukM *mrt H^i ait* *ito <kfti ^il&t *n5 "siG ^ 

( 1 ) 4fV 6 l*U& NilHE -Wll IMiWY) f 1 il 4L» W^l G*K* 'JtflJ.H (*«lHl) 

(4) ■**» 1^1 S* 1 *** (hS. 5 **) f l v J udSd-u *u jH iiTMJ [*l la.) < »rfi) 

{*) *-u<h £ mi taudlii mIW*! (qtraj :n h) *tie n"41? r«6 J** [«#*hf} 

ft*) 4t* *j*ij M HW( <^« (n^tiaj 
(t<J *Jtf w^ *\& (i{l»S*) 

<lfr) ■*!* li J'lltf Hil-Ht qdW-l (WJiSLi) 
{lO) 4l3fl> hii»uCtt £*liln HBi {Hfl.jJ.Tf} 

{l O) lMtfl liqi fallJlH Hj^Mufl {«*] <* 1 1 K'U^ XI WfMltf mi* (iilrfl**l) 

{l t) iU» tliftw ^«aN *M?P (4f$ lirfiiu) 

Ml \3Miift sto Hfc *Vl h *W 4* Hitt, HWfirt m4 H«U<lH$l5 
MM fttffa sVt\ Hfc Ml <U Urt'ii^i ^El4ii Mtl i£ ^ 

MftHUt flMldl MNStl tfhl *U vCkHLiL H'trtVi *& SMj^rdl 

M^« p 

iifMiilcvmil ftiiU. ciB^utrfl 

"HH^ iiHHn" ^(Wtl, 
*l(. Hi. U^M1f-3ti Q\\ t A\. Of. ^3*1. 


*i*ii -wTL ^w-(l tkwlHi <^l*1 «fU *i ft=wi wi-t *0» ilA 

'HL'-a (jMt, H4Wit^ *lA «lvSnH (W*t^ ^iLcll 9UH1H1 
HM ^VlH* *i^ UJtRlrt i^-fl %l^Lfei ^J^^H If-lW *$*£* 
&* ri ^l ^iS tH ^ft i^ ^) p ^ f4 ? t «« ■ r 

a 


■" L .llLli ^rtiHlR. HI** £*L api[J tj ^ h^i^ rt%Ufll ^ Htfl www.Momeen.blogspot.com *u fc^c-H, »m *w u&t&i 4ki-mi fl&Hrri «! n^ *** 

tvun, Eilnni tt&tft ** ^H PiPm *H& *u *wi*ih. itwiHi 

A^HRl ?3rt Mtt^l %W Wtf^U *MrtW^ WtfibH "Ht«,l*fl i*uA 
^A tfrti $pd atari *tfi«ui <*m* P *u*flh HI V*l«l MKPfl-l 1 

«UK Hill Mu«u **wl H&*** N«&9 A*. ^«ft *A 5blt4ail 

^tflftrt, WUfU&fr. GriLhuUt, S*Hfc*M.*ll 44 A frl»ttLWtE Mft 
(^SttRH) ■ agS &%H «P& *te%£lW r Krffaft 

<0> 


^nRfuiei 
;i-.?,^n-3tMacnL 

*u»i ifi-in «ti£ : 4hml fouAn e&LvQ a nw «^itfl trflri ^p ifcfi *£Hl 
nl (S4h-JL GcupflHi £s isQ tivA s& &. ^grtwi nil tfiiwH $*m niln **h 
*ta54fl* -P&uu «L &UM *lHt ihirj^ Ht*W tf . ^ qnmi tAfldhnfl 

*tf*i pi &wtti.*t *i &H4*€ &L$HLlH ^smii yii, ftw& Mii Hay 
Run* |mrt*H^ im4tt«uiiua nAusias <iw -u-fl. *flil PuxuHi «uift whaI (Ml ^ireiuTeT 1. i^KL^fl, q^k ; llnla'l 

rtL Hii*nl,. Rf. 015*1 « *ft*^ft» «H 

wtrn ^1*116 : Ce»»06.ui 3 ^tw«fl aril. ^»d iramL^ i iilm a^«l 

Wh* *j^ifl h^U) ^4 H^e^H isnmL-a «j*uii Ah ial«1 d. |wi3 i 
HU nwd in Miirtdrt iLH-i in^H ^"i wait ^ ^m ^msi *uh *frl nA 

L« *41H-U luA AHY nHtH «lM 4l *uj tfwti *lfiH4 Wlftrt !UW *t-< 

*« ^is. *sn qnvti*t, 

www.Momeen.blogspot.com 
tail mm d A «M *™ KU1 bun * d I ft* wu* 

TO 4^1^ *H *"* WL* HH^A TOHlHl fiWWrfi T|J< 
tffefrtt * AS ** H^H M\iL-tl H«l *H HHttU «3 ***** 

feu* t&tHl tow ** $&* *&*& 

uA rHi tfU J **aw «ifc*» *& H "»* iaSrt **** TO 

w ^ ^ *** i#mi am * ^ «» *« W*» 5 

*»0 ^tfL fo*0 *U?W *U ^ i-tt w ^ Hl *"*"■? 

ww*** » «a *** ** ^^ "^ WL ? TO? ^ < D 

IMl-l *tA i$d& Hlrtl-fl *tltM ^l i^l Wl *U *4^ci-(l ^SlMrt 

i^Hiefl * Rlrt»lttL*iL ^ 4tHVniltbtl HU ^HJECLUl TMKiL<a 
Pi*Li-fl*ft ^il ais *M PlUi-A 'K'l Hlfe»i«l *iPl*ll (HeL)nL 
Hl*lftjil*a Ail 'Hi »<irt HNfoA (*. 

4H*l*(l ML «l<l«L*il Ail ill ailMft ^ i ^ *£$& BdW sun 

IJ-W-ft V ViLl*(l AeiL-d "WSiri ftl^fl awftlg flUUKl *flrtHL ilaati 

heljhHl (Mini n 4<ut\ ftmi HHW sit Ah *l»ti ei^wfi «pl $, 

d*4 HH 'JAMtrtHl iiHti JS bi^ ^HirllMJ AhI WJ -ife H«l. 
M«lt If *U^ ^felHl* n4lil S^l»t (**-Hl gpq-ML dl HlHlH 

*in ^is Imi ton Pi^ «^ai %nqM «[%ct feAwril iUIwl sil 
^, *tra *«* s\4 Htft«. hjhIjh siIh (ML)m gxt-t-fl ^1 u<^ 

**H WiSl -UUl ■Sill HL^ rtl Am HlS i4daHl [SdlHl slJI d, 

iP« ^HMi ^a« vlsA w i^m A*iv nwqqi-il tkiJMl 

«iBH3trt 4HHI ^% («*-Ht ^HL<S tUtfl ** ft! 1(6 ^sq\ iJcO, 

H^3 waifl tw^^ hA *ufo*H. ^A^ *u SiH m^Um Itfitt toi. 
OHi iJfrH ^<^6l idbi (*4.]m ^HHl ft^ H*j *LH fift!t( 4UKL *il 
im m?W <*|jj ^, rtl ^ql I forti ^H<fl >fl» W^Hl tiHlH M^ 

i'iH Gcitffl yiHi %iMiH s^qt^ *flj Ai^ *iA q&tVil s^uqi 

HiHn 4^t *ufld ^-itfhl ^HH« (S**WH %ui^ ^%anl H&LIGlL 

www.Momeen.blogspot.com m^ *wA 1 *4M H-*i A6 Wi d-G ^uHi < =m^l aft *h I&R& 
m4ta«?i wu& tof* *iwfl *** ^ ^ Ml ^* Gwd&ft 
tqmd w wl *txtfl ^Kiicft «fl« ^hi fln-j wl^ H<j vfih* 

M *& w g ** [M ^^ ^ *** ^ ** * iHi ** w ^ 

tM wi&<<ui*t fou Hi ^ *» ^i ***" *^* H *»i**M«a 
g*rf tduti ^vmfl **i*u£ *a BHcfl finfl. i*a *4 hi ^hiu 

*<rt **lftrt Kflbft *W*d *&*ttH WW H&SW ^SlSaatf 
MjlHUift tfiiWfl Yfcmfi 6. Hi Bdift ^ aiTrtwfl frtt %uIV4"fl 

&v Hta hl ti-^q wnwVi ^HLi4«Hlil hwu art fetil £*l h^ 

ii q s **** rtmfli HH-a *u a%a h&L*u *w *u^ 

fcKl «m* iHid^ i^Hcinl -waft &^ ^ HJftfat-6 *«&* 
ij wjii aoi"** <t w» *£m:ii irai ihi**i wit 

( Ww s mil *u»fl hi gw hA an* fc* rt^fl to "Sth? 

tt I a> 
o "1 


[M ****** v 1^1 


OB 

n fniniga fen*, 4NKik| aHK^t^ ««cu ^^ft^i 
i ii*u wna-i H-l %H^liiiji »u^ *U axirt -i^l |A hah 

Mfot d«Jrt rtlWtL^ R.*«Slrt ^"it ij^ni ^c<4«i^ ^Hih^ *t 
1&P ^**Pl-fl-t ttS^d fctni^U (*[£.)} 4llS*i HJ*^ i, ^ 

■1 *u^«i (^.)A ^mttj i £*tw HN (%ia.)-u a^jija ^ r 
ii ■ («fl.)-u j»i.-i. 5M H-i au-iMu £*iH tan A. }Hi<tiL 

it'l ^ -MH j^slH {WL }4L lA)H 3KM *i^ H4-1 ill <|1 

V^'^Ht (*, a HHcfl W3U ^ (%l^,)Hl 3W4Hi iHlA. 

IH'i-'i s^ ^^i-t ^a* ti^U 6, Wiz^ iKtinH *lwu »t^ 

'■• -IL H.L^ ft<la mU-A H*Hft HrMd wgfl. & gtu-ftL HK^-{1 
■\Ul 4i|«ud Mlrt eM ^. mlmA vu^eu *u«liVu Set H-t 

H*ii ^l diHiRrt ^irt ms ii*u i), -m 4«%i 4d«i Mli www.Momeen.blogspot.com 


W &QL 6»UH *£&& (*£.)A 6& <l«L-fl VI &A* ^^ ^. 

*i<*>it (qd-utfLHi «iwl *w. wqn *ift* %lA Hit a*L Hi tfA 
wiirtHi *fl*ii i*nu 64H ahww ^urtHi *u"ft. w 

■¥ tl^H rtlfH-i d, ^ hW-U. Hlt*ft tlM *A 0UA0J* Ht«U lictt, 
M H*£I rfUml Rut dN^ *L3 ii HI * * *M£t B*1 

frflHL^lni. 4K4UW *CftiwA «tiSl ^ aiSL JHUqcLHl if 3NA 
y*uqqiHi *u«ijl 

Hi UHV& *H (tft* Me«l M Wl *N ^ $$ ft*) 
4j&w fc*wi -u»ufirt h.i*&?M tfftwtf afflw d. h>«i iSsn-ft 

$A HWUb (WitmtjMi v&W\ HI laaRltfl *il% 1*0. H Mtfl 
3^<LclHt hi Rt*ifoa\ Hq q£ atfil. 

*>u (ueiBtoJi-ii A ^it h«- *£&*& stEw rtbiWl U*.) hA m*l 
*tfl£ *WHt afeftfi ft*.) £r *H& s*j*^ «P (N^ Ml ^ 

hi *n HrfWHtnWt |Fwwi Efiti 6«h *fl* n^u-u tf&fl 

^t-A UffMtt "i- Hi* G«-t WMi *>fl^l» ***&&% "^k 

|l«, NI&U4I %tl ^W t(A rt«ll «|llLM«tl H^ i*rtHi HL *HH 

-iHi-ii hem MlftPft ^ ^ifcfru (icH-Cl ^«iiaiftii5 ^»ft^- 
•jHifl aiW. ClWW ■ ! ^* 11 6 * 1 '* < ^wiM 6ini 

M^i i^^l PlAI*t 'I H ^1 $* *ll ^^H H^Mil Hl% 

**il *va [%e,i *Hia ^* 15 , Ah* qHtifl i -'In n^ 11 ^ ^^^^ 

r ii<W *t*i *4^ ^wii q^. 

^wh iS. *a te« *ii Hq. frthfh «ia*1 42^4 ianqi*fl 
iMi'Hf P i4l H^ ?fl\(l lO^i ill q^ t Utfl rt*ll fiiti, MQ^I *WM Hirt 
iuwi a iqi, ^2<S; nsmi itn h1^4 ihj. %nil ^iTl 1 15. *w tteHHi 

1 % *3 Sl^^ H(fl ^HSl fiTE.1 ^Lrt«ft ^L^l U^U*U U*1HM rtU 

*i<i -fl» ^Hi'il-i MiiU'i ai^l iH ^j vj, 

*3 »lM JlL^SlHi «*U"IL Hi CHiaDt^ WWiLH ^ H*\ HL4H5 Art q*J. 

'I' ' HI H»A ^l^ iql dHLH Wiaft WHllS Tf^L Wlfe^ ^f?ti %iWnlni 

HWW ^5 aHMHL HL ^Lli SO Will HIM41 4jwHl tl-U 

-■i-ivi 

HSHLd ttHiai W. ^ililH *uMl Elicit HWll *((H ^ HM* 

n i '^l *L*U^j ^ir^ifft ™Hirtl s*R ^itimCI qi^iln h^ m& 
in 15*4 nUiil HH*ai wl e, ir ^.v%Hl ^iiMt cwl ^ttiiHI 
l«h1 ml ^«uh-u 4a !*rti *ttt ^« Ah* q^i Has *h ^tu* 

■i-i!..: rimai pu^wii^Hl hl lAirtA s*j(Si at h^I GLttm 
"*-i *i'V :n ^*0 «ift Mifl^il. Hi atticvki ^*tts^ idH^l nm*ii 

H-} H^rtrti %4L4 "WlA, HLHl-1. ((tt&lH. •,l ■11 * vt\a 
* \'l too* fcl^d Gsa r qa fljrti, 
H34H H*3Ct ^HPfftn OjlfciL. 

000 

www.Mome0n.blogspot.com 


»H 1 

H 

•■ 

I 

ft 

1)0 

V 

W 

1« 

U tAt w^bh -A- r faciei 
-tlt*l4qo. 

V**t *ri HML 

&tm $*&£ ^ifi*... 

tow %h*M wtom*] .,., 

tiHLM «puM WHH«rtL . . . 

tWw ^wOWl <M wfl. 

-IHISHI 15HIH ^MltfWl *»l1ltU. 

*h»l*pu 6mlh iwiil^ ^hli Hfi^ , . Kri 

*S»UH <J*ll3hl, A %bttJt-a tf *trm£ nl^t e5... 

ti>uM ^Hi^ni A wtt&tl * ^ihilI Hl^fc i*(L„, 

6hi*l ^Htiht tsdfru *iiji focti&L 

4titLl VW.-1 WML 4ft«l.... , 

fefc ^MLiBktL **UEn*i MWL , 

ima «#tii ^itnii [Ma^m^u 

4&HI BnNWi *«iAa ^ittnt Ftfliv. wwn 

^""iril ufta-u 6tft4<j wi. 

ytifl t*U*fl d&tM *fau. j, 

^rilftlliil ,.. „.,„, 

il S*M*1L ^H-U -U»UHl HftPlfc £ H(,H jftifrt H*%i £„.. 
*<U 4jMtfM qiiqn ■&&£ «i<i(u<il {mm! ..... 

"^ ^ l^f irrn liiij. ■ ■ ■ -rn i i in i i i ijj i i i ^ M1 m,,,, , „ 

«t kri * 

* * **■■■■-•■"■-- ■ !■■!•■■ MIII.LIJJL....,!!...,,,, IH.BJ 

^ 1 1 < ■ ■ 1 1 1 1 1 1 1 ■ ■ i , , , luji. ii._jj Q* 37 

37 

38 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

45 

46 

47 

47 

43 

49 

30 

52 
S2 
» 

oo www.Momeerr.blogspot.com ^ 2 #H 
■Hd 1M 
30 31 

33 

}H 

3d 

TO 

Y\ 
ti 
M 
r* 

1TH 14, „., .....I . 

<. "SMi ]r7l kJ I IIFfirilllllFFIlI 1 ..... I ... 

^*t 

•lIH *RL^ tik, *l-L„ - 

HlH. T -.. 

-tV «IH» H 

g£1*i*ii fflwml <m?icu ^Ecii*mfi«lfii [* <MPH ~iT} * (fltt* r * !■■■■■.■« ^&miu (wsl) Qihi qJt i«ft fli <w& 

41ML w i*il d*aiHi4 7 

'"U^-'-HHilWi I^K'U *li WPl S3 

w^wiid fomi.H ^piiUHrt ^Minnl flu*£ 

sW-vfl aaawj HHM. . ... »« 

H-tttli wA v 1 *** 1 a 1 **!. Ah-h-A ^ Puu-l *J 

Lfcrni-fl y *i<j dt^l Puunl -}.. „ ..... 

y*PKi wttLbu *ii *ftw-<l *itoi qMrti Ah d 

«h tini-vi 1 . w*nJ 

*fjs«(l *iM Ai 6. 

IJC-HIL H^4 \ilV- *.^V1L UHlftHL *l<*n tito #, 

■JHlUi-ft FltU'fl.... , , .««. 

itf-fi ^ toil **J tiHL-t-fl RtlL-Cl $ 

*4»l-Hl *lfrHlML ttA$ ■*■! -ll& H4flj ^H-fl ^4 

aML £., „„.,. .... ..... 

ftdwfl H\w£ ViXWVi <HW ^l*Hll iHll'A ^S 
MMlEi *«¥ 61 

E2 
« 
56 
BT 
70 

71 7J 

75 
02 

S3 
S3 
M 
JJ 
M 

as 

IB 
B6 

89 
90 
90 
91 

dl 

91 iH iff. 

ir-s 

Jffc 
Hfj 
HI 
HI 

H | 
H¥ 

■1. 

■h -^ 
V 

n M 
■Hd Qv -wis tiiHnl *ti KMi g, 'Hi iw&i^ J&^tta 

liHMJH'Hi fiiinifl -vus ijted 

lJ*W»lA»«wa iVu^ «WM. 

IH <L*LMu4 t(ltf 4 3IMIHI 4Ll«a Milj Ml A tS * 

i»bu HLH-frft 51H1HL nw , 

iton-u -WlamtM, .fta.^ qjfrt. 

1Miai*fl laA. Tf^ &HLt*(l *U flPil li tt+i 

£h^i w« imqi j hhi-i * 

■ttft *fl»i(f4 Mi?iMi «lh auwil 6hi^ ^i uwi d. 

SlL ?ut M*Hdil ftMinml ^k eJ.... 

litlH Mlmm umWin Anil iit*fl 4*1^ Hii sid 

*fi»ieil HJ* fli ^. r „ 

^dLlhd *u*u^ h4 ri4 w^ m^ hA-l , 

Hi cut L (\HLHrt ^m [tl^qeiL) *mqi Hf^sii 
Mweu-Hlil -An* iil^ filiA *4t^ kit *i^ *h&h4 

Hltuni flenl stMwil RRn itiini 'fliai iftd»d-. 

ilii hv^hl dq.L4 <tafl T*t h*i*il la H^fe^Hi 

HdW dkq tl ma LHL414114I *4rti «lHll tiLHHU, c3, ^.„ 

n*flitt4. 

MiiniiiiiuiiL iniri 

^jtL ciHiai 4-fl «t«ii6 *wi hU i* AA eI-i^I %tH^ 

^^1^1 -!7b i i l fiiii ii. i i ■■«. •-riiii mi i i i nj p i , p. PB 

d£l*i ' %««it£U| anR-ei^ei fiiw' -ft ftJ^L. 

■H1L m*4i«i i4£ft «iK^ (Mt ftHLHtt ii^) 4H.2 

*t*iUs ? 

(ic*int qHHlTJ *l£-L 

H$*iAi-tt»04 \i &<hL torn *^Ti Wl 

**£ *tA HWlm lill«H0 iHHtefL UrtHHL^ H^HL... 

1( -ml M*H6tl fclH *HW ril J-IL Hli i±£ ilHl « S3 

93 
94 
97 
99 

101 

ten 

102 104 
104 
109 
1« 

107 

10B 

109 
110 
119 
111 
112 www. Momee|. blogspot.com su SO 

AM 

as 

CO £■3 
id 6*H iTl^AL H|£ <UiL&ti Tjpj „,.. 

*A <(^3J ^1L4 SLtJ M^H MLrt "£H rtl M*ia tt-HH 

ajwil s*h'l %i&m eJ , 

(5hlH *H»PU Md&tt. HIM *R H* «U^W ((1 3»jp $»!„_ 

"^\ T J' *Mi ^ ■ ■ L1J I I LIJJ I I LJ I ■ _ _ J I LLiJ, i I _ _ _ _ . ______ _____ _____,. . . -_-i | | - 

mIaHI al^l Mn 4%cu<*<biK MW«U»ii tfNMML-il 

~* *• *■ r- irrmirii I'Iiiiii.iiiiiljiiiliijj,^iijjiIiL .,,. 

liHLH^. =**a.lrt\-^. 1%t»-lSflUfl A^ *in. ton HfrHflMl 
*0w*j... ,.„..„ „ 

iS&A &!&& iVlKl guhM 

d**i-ii 6 A vivb tirifl M«»„ 

»tfwH H^CtlHl jftHMMl HL4 *ii *fcM Rda 

y<< *vuii*trt 

MA ^tA & r ^(fl &M<SMi =KWft -SIM. x 

l^fll 4411M (wl) rtli -^l RWrt IVfl ^-ik 6 

M**neu*ti <&i etH£... 

«A Riwa *um^ **A "*h» sshT. „„.„ 

titlt M# ^^0. dtrtl .wdL ^ 

&KI MatoHl*U Mlfc iL^HL— , T ,.„ j 

^HtlSLHl-Cl hwA ni»u*(m wiit Nm (M Biwvft,..,.,. 

Al6 AaLai. %4ifliMrt frwi 6wl M**ifli mjsmL .... 

(era Hi J iiitotl HUrfl h*h*1 wuet h<I *H *rffl 

t*lL THTJ2] S , r.ii ■ ■ rii . ■ r...ii . rr... 

"q *«51%H Pita tiEn tk-ai salary ^s«,, 

mm^s GfatMrtl w5a qi^*iU tflfl. £0. *Ui ^mi^I 
Utfjy, <S i, *tlil fl-fl liiljrt rtl *h* i^I tiiA =*4 
&L&U mi* ihU M£Q*wu Mil *$k. JJJL ... 

t-&\A mtto&i ^wmnl ^iH ImT nfo ef.... 4v 113 

113 
114 

114 

115 

115 
IIS 
118 

lie 

117 

IIS 
119 
120 

120 

in 

121 
124 

124 
124 128 1Z7 *** 


m 
to ■ 

tt- 

IOC 

to* 
\Q3 
MOV 

■If.H 
V i* 

log 

MM 

|Pg 

tlo 

in 
lu^ii M^tni in! Hl*fi 54^ deft Hiil ii^ ir .,_ 

WUfl ^-L14 ^-U %Hia4l MH^ %ttf* *um4 win ^. , . 

Mifl<wi ipua i«ja Mrfl -iiCL 

^VIL iL4« alil^l *1H HH ^ Hdinliil MHScil *ri 
^t^*L.,„„ J<Hr 

Vl[ ^ ^ l M i-J **a1-l n ^Ih rMi ^tfl m^ iUh{ 

SR^I «t^1 59ftLML *lti , 

¥Fli*44A AVLl ^3V^ 

^i^aj^^MLflH^^ttinl^ , 

^i ^t"Hl M(9tt ^M *W iKtiltQ >*i iftj... 

til 4KWU *isi ^r-u hm4 h<& MM««ii ^^... 

KWT| V<aMMn ifl ^L H44l -rii*i ? 

m'&S qMA MfitL n>^ t 

q^rl Gf!XEU «4 Ml iHilflft* n*d „ .., 

*i SiiM* wA taw) «*i-L ,.„. 

^rtli itfifn HiS ?3tHHi wn^nqii , 

wlni ti«rt ii<4 ,,„.. „,.,. 

HL^lMl liErt^ i^ql _ 

lifei^-Ll mya^ flUftl Mwad Kql 

%r ^__r ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ mill i i i iijj ili 

MrtLWft liRrl-** «1U 

<*& *t^ eawa tiSd^ri i £V a Vttiii ..., 

*ti *ii mis ^q. tftq. 

*tf^ mi *iMMtu IiWl w „ 

■h* ist ma trawl *thi,..„ _Q2 

127 

12T 

127 
127 126 

13S 

128 

139 
139 

129 
130 

130 

130 
130 

19a 

131 

131 
131 
132 
132 
132 
132 
132 
132 
132 www.Momeen.blogspot.com i'< VU M3 
\K1 

^H 

KM 

Ilk 

XiK Km. 

Kfrt 
V31 

^JfcHfc "U4 *L4 H*£. 4JHdG*HH (lit), 43HM 

{^Ii)*l -us *il4 AVllrQ tj£Utl omj.'t 1*1 £ 

*tvl lilftnliJM! H«d n HftW&hL 

^JfcHi Jflal St«fl. fr«t *t"4L» (ill) HA WfcAOU 
i'/H. it Cl£.)*i Ha^kM. MHl fifl tkJ&il *lSa K& $ 

ixA lid (44vu>fl *«uA Mft ttli £m *hl 

■4 Tiil H4WU 41*1 it (fctflfri} Ht 03] HiW H i^... 

^l Hrl *pft»li TfHSll rtU<l *L4 »£ ^»W #».. 

n"u»nl tt*4rt *t»i *tpfl, wt rtl ^pj. *u2 itwfl rityti 

■W&3 

■m. j/ii qrawni *i iF'fl. I fu ia&l "^ft tikj l&Wt. ? 

*U HHHL-j •flu HKttt^ ^fcKIVU-ti ^SH, 

"Jfr HflHI «td 3 L4l Mtfl. "J^ illOU *ILH. (ttLURSI 

toiln*i<j jj^l rtti-tL^ H*L).™ 

i&Mk ^ h* *tfcu... „.„ 

HI Sill ^^iL 0|4&L MltfMl foNta. taUt* till 
fliH s*&£«U& (lR.X MlilMl IWWHR ftwifrll 

&WU HKtal %? t SWL-tl £5H*tlWl nWl 

*U ■* Wimifl, ^eal iitfl ^ hljhl H«d invq 

4^i 111 HArtL H%Ui iiUli «*tl"L 

mea-ii^ TO 

"WWl, h1# "UftiMi, tUS&tl qHNPli *H Vrtilt 

dwiSiHi spa *A ^q. iwL'j *imh. 

"iieti *ii*n «lail ^ ivtiij MHi-i, 

j fc . "\ vL ' Ji^Tl ...._.....___ 1 1 l i . 1 1 1 *. ^ * "i 1 1" r~i ' ' ' — n 1 1 nnrr'Tii — 

" ih! Hi >«« «<L.. »t*if IS 
133 

134 

134 
134 
136 

13* 
135 
136 
139 

130 
140 140 
141 
141 

142 

142 
1*3 

141 
144 frH 1« 
113 

tm 

lie 

1T1 

1*1 

11T3 

iirir 

1¥H 

ttn 

1¥S ■I •.- 
1H1 

lit 
ntl •UtA4 ail*rt »l^ »l m&A %QH$ 

^ mhSA mw jad i%*u iflfiJ*, 4^n i*^ IftlS^... 

*i ^UMln i«A»qiniMi4 7 

t$ A G*<u *ttrt ^^ H^ tA£^ *iA hi^ Qnm wis ft 
alM^l ^ R«j -ml 

HfalKL^iJPHil i a«l i'4i^ka 

«u<uVfi A«i*i-il iji»L 

&<Hl lli-i *i4 lal^ h«k m*u«0 ijiH, ...,„.. 

ihi mvuOkji nd ^LLH W4l^ <H*IM. 

fifUA Uli5 iii*i 

M-fl lll^ti *HU1 *i^ H^^ai^ «1*IM; MA tl qfl'Ml 

^H KilfHL-j r A f Un <& *t1id nl mli^ aL4U WL 

TS HHfl vUi Wl5 1M H4 PtUL-fl -1 -SftH rtl *l 
iH4i*(l nHDl %lia ^. ..„, r ,...„„.. 

Hhiktu. w&hx fl,aw wtA... ..,...„ JJL ^... 

\i *Hrt tiiHi edi-ik 411. 

Pisflll Hqi-j H4M. „., ,„.. *<r s *jW4(win) .„ 

*l«i ^aiL ^ s*5„. 

^1^ mVuHI *rtl «i4 sjMi ii^ 

t-t-r h* ^fi Bal Mieflil s i Wi Htj 

ajW iirtl tlMrt mwl 1* *qi HW MBft H.1 1 ^ 

a^emi =^i «u* Hiirfl q4<ui^ , 

1fU*«. (-u 5IWK §«!1 SWtt. Mrt -HiHi H«fl mwi. 

mml *4w3 »u3 tiitfl^ \l^I^ wsfil 

1 dlt rtl 4\hi. ««* HWft^l titl llHl *li 1* ? 144 
145 
145 

145 
145 
140 
147 
147 
141 
145 

149 

149 

151 
MB 
1S3 
153 1ST 
157 
1SH 
1KB 
158 
159 
159 
1B9 

1fifl www.MomeBn.blogspot.com 


1HC 1*0 
1« 

|B* 

W¥ 
1*H 

too 

l$J — CD= 

fcjjtrt ^_^ 

^WtfU IfHW (SW Hi 3PU 41* H* Hltfl IL^ 

Am am H .... 

■» filti \l1Bk *Li fctftlH 4?. 5*4 4* * llrtHt *lUl 

Hr(NHI =H»* wtw Wl ™ia * ?) 

HaUM »*} <ftK) 

TAk. r, 

WHl ifl 'l!& A A«Ui4l 4L*ftq&lAt4 ..^ 

*1MiHI HU4MHL ^4, £^ H^l *Uttl 111* Hi Hl^ll 

q&un^ *iA £jpu *w*WH *d» <wt -i MDKu 

WW ift HLSLfc *ififtt4i *rfl IAN *4^l HtA K-HW*l 

Hit Hl4 <ll tWl "? 'fli'fi W4 *lA tlH"!*! *t &3 

TfltfHdrtL ajWUfl *L* tfiKL 

=ltawl *t^*njirt mini ipwfl wppd «tfL 

*(h<H\. H^H *l£rt *fcAL^ *lA H4t1 S*R -lAl^, Hltl 

iSA -Wlfr H43«llS - 

tflSMl &Ln H«l 5^ 1**^ ..- 

JafonVll UiifctallH («ciVi£Lv)^i HUM, 

V-UMit<WHML HMWIrtl ^iH Wl *l £ ^%I&HM IJPUi 

»&U -I'fl 

If -tlHrt<U.«ui Hl*l istini 4i^ 

VHLtcNViUi ajjW M4a.l H.^ J^M **Ht l&j 

VI?* (*5*tMrt*litt!)'i )£} 

ViWrt-iL rtlfiWHl HJj^^K ^ .. 

6«n*l FWU (^m mafru PunKl £*H. 

feflHA H>t wHl % ifthRi cu'fl hh An. UVu^ huli..... 

4tltaL<] »drttnL 4lS.«i HLfj Itlflj, *11 ilHil ll*fl. ^<r 160 160 

161 
181 

161 

162 

162 

162 
183 
163 

163 

164 
164 

164 
165 
165 
165 
165 
166 
166 

1ST 
1*7 tat 
vi 

■I « 

lfeO 

1M 

ItJ 

tec 
lee 

iol — --- --i fqJIct 

Tii-hVy.wl *fli.Hi £*ih ywi-j nm-L 

4a^ Pw*l iA^ 

4&U.*t wA *i*iWil*i Wfl. „,.. 

4nSdtt-j ^341 1 1W^.. 

4|Am4 H^fjeeilrill A<m EniH *tHIH 4tHl IWt ^Al5^L.. 

^Rd.4tatm <4m*mi. L .. , L „„ 

4ai eM *&%.... 

^Wri-taiL-j 4taGl4Lfi itg... 

^ *fcll SMilHI *rt^4 -1HL31 Hfl lil d 'BA £» (m&i) 
Ctt'*j ^J>H ? 

&*i ^>a iirfl ^.t-iA ^^a,iiij<fl... 

4wfl it* vi *irt sjw i\ <Mk\ yA (iftgiifl) atJlm [Sit 

=KWl ^-ti) ^Srtl fcii)il «t=»isfl TjM«btl 4U4. ii<4 

4»ii 4kffl4 iibj 

4a-u ajia q,Wt il^A 41<L „ „ 

d^-U aj%«lHi (tm 14)44L 

Mm* ■ YHi««R-t 4 iPi H^GfiuGtn'Wl rwAi „. 

il^i-il <£Wf 4tA SHiinl iSdim. 

143ft! *ll%9l *t*l *irt. .„.,.. 

tiidan ml tutn i3« -t siqi-jj *lhi*l, 

*l6»1 HlW A3H£ iHil dkl EJrtt 4|J r 

4» Hll 4«H4 iHil <m»<l S,*u 

■a loWJ fetfti Vil HliJ 4i si** Hwil *iw ri ^ ^h 6 ? 

OfirtftUM'fl -hl 

dftij Gsm^it Htrt ^%dA 4a fMiHts) 4*ri_ 

VMIMt-ll q&*i *H4L1- , 

r%it*iq.L«l Wl^tfn unufti^l ^H^^l*l^ M iln. 

*S*ul HL^l M4 Htel 1 W 

^WfSK-lt Hli MLt Hlfl Ul^flll HWlHi ^. 169 
188 
166 

164 
169 
17D 
170 
170 

1T1 
171 

171 
172 
173 

i?a 

172 
173 
173 
173 
174 
174 
176 
176 
176 
176 
177 

177 

171 
176 
179 www.MomeenJDlogspot.com 
10 na 1<X ■■III Lli. j TIII1 ■ J *F«FBTI f - -1 I I I ■■II IJ yumwn ml mu Htfl lu-fl-u ottfittii 

rtl^MKi 

ttl^HHl *U ML* £ 

* fflHLH * 

iHil 1**ti 1MD1 H*<fl.. 

=•^■4 A44 *HA*l 1ML» M4Ml.... 

^ 5H4 Hiitfti *«Ut f^ftttl 41W rtHt 1L4Ul1 ^ 

fenw ifl AiM&bt mmw tw& 

daSfrifc^ t«tlHi 1tm-l -0UM Hid! 

*i sm| «ft^ iima M#k „,'," 

*U i<ULHL mhi* maKI <wA A4 houhI h« -w^ 

4M$ Iki &£ (Gil Wl S*Li *IM Allrtl? IL iiq 

•fowl?) * ._ 

itf MPOll Mii?!R 1*134 Mi4l i, 

^■J L 9 * VllHJJIIL..,, HLLli,.*,,.,,,, 

! jfi/ll, MWWIM1, wflftl («(&*) MA WWtfMi .ftt* HflC. 
«r4 afori Gfttttwl ^HtfNl) 

KW-tt ftrt. d*L 

*ik*l »k*£ -iMLJiML lH4i-fl fc^ML „„ 

^"dmii *h jienHisii'ni i*tii h£mw(1 niuinL jiM 

VU M -l *14l j <mtt , 

M upapri nnoi Hifl Wl fr* Jrtiiql . 

*ll« 4HJ MritfR *iMl* Hitf 

WVUMi iMpH^ iM$ 4(|^ ai afli Km ^ A*jk a*H..„ 

HtxA 'H!l H,MtB Mfi<L„ 

ikl Ml -1*tt3i HA«ft .„..,. 

LHM*l MllMUftHWlL *** 1H 

111 
142 

ut 

163 
IBS 

1K 

iea 

167 

167 

188 

1fiS 

1B9 

189 

190 

190 

191 

191 

192 

192 

192 
1S4 
1« 
194 
193 *H 134 

W¥ 

13M 
we 

*TT3 

JO 

l*t 

*** 

lift 

*MO 

l\\ 

1HI 
^3 

we 11 
*td ■" — H hl-rR-l r»Mi - - ■ awt (UHHi i\4i ^«A w*iX iviL. 

'i'H'* Hi^ 1H13I HS^fl. 

^IbH Hiil^ iHia kfttfl. „, , r 

T,^l ^A^vcln maL 

*WA ^.asd **r\. HTSWHi wiB-l <HJWltfl £1 liiH^l 

B^.1 4^ lLi*(L „„„„.„,„,... 

mQm, rflfttii *t^ idii£qL3aMH B«ft.. 

'^TlPl^ P^«mPl l5i*l*flH *JW4|'<{1 rt**ikt 

G«t1 «* Ml H*j 

ElMti (11* Ml 51^. W ^Lfttfl tAr# HL^ 1MLM M^ 

ei«iLML *u<l *1m rtl^M n ekirA 

WTU-fl ^'IL HV& rilM«D £4 d4W3, 

W61-4 ^(=HL M4ifl Cfl^i Mii'N^ W* K*i, 

nMUSHL *Hsfl tWfA 1^ ...,.,.... 

J-1641 *HTJ *«^L jtHl Vl-ft -fl.4 t*l- 

i&syw £»hI 44411I 

MR^tMi *W1HH (ii) «n ««(.,, 

MTJ^siHtl AHilM! \tfii ,,„.„ .,. 

iiMiH'i aUI^ -iMLS \fli ii*iwl ntfU<t i^ *l^ 

fi«n-d 6^4. 

*#s6Mi 434) *in Ami ^w^ii iwi4*t ^esftqi. 

Mfwwl fe^qn MtQ *i^ in tfpi Sl«<L 

MlWtMi ^ilU auHtfl Hn 4JA-Mr^lMi 'fil*iW «*(.... 

w'l A^qini *«m rni MMi3i Mil ^ hknife n si 

MllMl -Wia-fl V«H'MrtWWd 

^il-ft wil ^^ am 6h^ M#ut ^-u<»(L ,„„ 

SHJllM^ tHcH H53*i il^ .,_ 

«u%1)iAhl Zmi-4 t*ml^ nMtn ^4tl 

(foVtt K»ML*l 1ML3! M4*fi. ,.,., , A 4* 19S 
139 
195 
196 
196 

1» 

tir 

1fl7 

196 

199 
199 
2» 

an 

zoo 

201 

aw 

201 

aw 

202 
202 
203 

201 

204 
204 
204 

204 

204 , www.Momeen.blogspot.com *H KQ Jici rt"il 4iH<l iHl^l *t*lt( t ilii ^(fl q^ ^ ^ w 

4*qiHL 414 t» fill *l4 -iHUi vuta 0*^*331 

^ tJBl'fl iJUMfl «K. , 

mi\\\ lHLJ*j HJW £tf 

«bSiflL 

Iwu, -PU3J H4*fl_ 

*& aM "dfot *4 his h-ll*I -h^j, twrtL 

*tte?i Hii Hfi^rtHi ^3 

*tE*61L nwl^ ^ * 

Httwa*uuq Mtfl 1HL3! HitfL. 

■tlmHl 4l4lrtl Vital $ tS*lft\4<L.. He vftviHi 131^. 


*3i. 
1GH 

WO Nftrt -wfl'-j ttfun, 

HJftstN <HlHiiHMi net *|<fl M^ ijti tiWttj rt inn 
i *jRistt 4 uBii* n*a * ^ «|£i*a HtwtH niwt 

4* 

ifostHnw-m (-ft 43(14(1) 

Hfrfrt Ucfl. *MJ dU-ft WMil em MiA M. 

MfirtrtHi i'l nflgi} 

*ilciiii«*ih*1i M&¥vu wq. F 

HlfotKi Jft**i* t* *t&t-fa,fli rt<wj wi. 

^«*i (tart s*ti « 

H&s&Hi Jin t^ hA nifat &ui»ft, i*nl *-i 

*uumi SHttL... 

tGmni wi«4-ll flktttl m*uiL..- 

ti^ttti HdfcK %wuj *tmt 

tfj *mi \fumiA. »<ftsiHi ^Lkmj *wh..... ** •H ■ 1J 
4J*ft Mfoftwl $&_ , 

iGnrtMi *Chii *t^5 4ii ci*i &wl sml 

*Qki*1 ^i3*« &u£fl£4 nfiifEHiaw^ 

■#¥0*1 *tA j*»u»u «ttra Hk^i h4 «iti li^L.... 

HEfctHi *]|U&4 *i¥*.% „, 

H&Kiid nlaL ail iilfit^,„ 

HE* sd ^<4 ti-t^ 4«j 

■dwsii tniHU ^ 

li *AilA rtiefli 1 n3 rtL 4trtWL Hfiflft Hnnuft -smiai 
*. iMtt «VWaCI 4 *i"|54 HA HlDli S411 KlGS Al,*lLll 

W b\A & „„„.,..„ 

hki^WI HK*tHi n>tw H4*fl... 

i i[? , irt i^ini iiijfflt»u *tisMi iPHtu, 

h£Lil*u ^wt-fl MR%tl *i4 A Tf*m*frj *itw Wl 
^1 («s.)*l -tniat mA 

tJ%l«lLHA tytlL»fl<nA tirt^ UMLW. 

<Hidi du n»u» wfl. „„., 

^m otiai ten nHia Mdt(L... r „,. 

ii4i tslini ^til 

nvmi*Qt wh -tms 4*rflL 

■H4l *3aL 'SMLMrt tf^Ll HH13 H**! , 

wtil Ss, au n^ H4ii aA t<ux Haq^ hhh 

H«i)-{1 %lL>t 1HIM H^tfl ,,.. 

IHLafl^ MUKl Sl*Wt HilH X*Ul*l ^ 

tHUfl-tl Ulil^t H?(rt «Hltl JJ-TU 

'<HJ^-{1 %«* 4«HL^ <H1M- , 

?jrt iit1il«ft Hl»** 1H13* H4*ft , 

tifaftifl 4H*VL -iGct H3i 4s 212 
213 
»3 
211 

214 
214 
314 
215 
216 2ie 

21fl 
217 

217 
210 
23Q 
220 

220 
220 
221 
221 
222 
222 
■ill 
222 223 
221 www.Momeen.blogspot.com SH 310 
3« 

3<U 
3t3 

3« 3"VM 
3« 

aw 

3« 

■3W 
•341 
3» 

313 

a in 

3* -5 
3*fc 

33* 
333 
Jld -l^tuMl %UH 4& «tt$ HWH «Hrt -WW 'i 4*ui W4M... . 

*U<fl ifttfti 5*lVt VL IV$A -1MWN4<L 

tifcM-U Pkfcltt *U& n,4)tSi Hft«fl. , 

wsA awl hlA fcwti *ivtA «umlI, ulai-ft *ih<M 
U« wuM*tCL) litu^ iWl 

*ite»Vj -IHlJlH^ sty «UHl£l ^4 51^ ........... 

(* W»l-3 7) 

^*«5i^qMrt mA cWl aaWi... ._.< 

HMIA M«l*fl ■%*** J**L ■■» 

-tMia ftnwHi) i**& £ 

annta -vus i*<ihI aaflfl*. . „*.. . 

is Minn kl< 4li i Midi, MtfqiMuri nhhiu 

HMtfft ^nw 6*fl wit* ■ 

nHtsflA <tn fawniM.) *04iwi n m*h1 .......... 

iUDfli (iHLi*u) hIhm H&tf&u* fen («rt50fi i* &..... 
w*t srML-il 6flA a**"* ia HMl *ii4l. ....... ,. 

^mMUE 3^ Wl flrt Mini . 

2JtiM -iHtfHl HHri ^H 4<p« M$ U3 1W & - 

$fcl *«. $11 RKt^simtft 

™i"fVT.L T.^L JlT,L 4T.ri._ ...... I LL J I I I I ■■ ■ ■ I Bill I Fill I I ■-- I- -■-■■■ ■ 

i HKW-fl, *wfl -WIS MldlUM tWl ^6. 

ir hnhi WU tsu3 ; < *i«.-il -WO* «*& 6 A-ii aj-fw.,.. 

*tt**fl -IMLJJ-fl AafcM ■ 

j| fcH&d HMl *l«-fl ^5 WW H 1 * ^l 4 * rtl ^W-fi 

1HU)1 *(5 Wt0 - 

H*iftMnl Wrt-j HMtt 

VlIfrH ti«t i*^ "U3* rj 

llrt-tl -1ML3M, "&IL' *H "MrtMl' ii'j S4l5a (J...,.,...,. ■W 223 
224 
224 

724 229 
329 

no 

230 

231 

231 

232 
232 
233 
233 
234 
236 
2ib 
236 
236 

237 
239 
23* 
239 I 


*H I l-L 

IM 

I I"! 
I I- 

I |i: 

tin i 

li-- 

A i 

kn >> 
Rt 

lir- 

ML. 
I'l V 


Rlid ^fta Aatniw i m*i, .„,.„..„,_ 

ttW-ft (lHl*fl,J ^aM. „ B . 

toll-ft 1HLB Mi^i ^ Hi|4 S 

i^ @ltL 44fA %A ^h W k5lu4 iHi^ MdM ^a w£aa eJ, , 

iliLL*fl -rttaril tiMrt H#A Urt ^Ul i* ..„....„.„... 

i^r-fl nHurfL *MLarL..,, r ,, , aJ .__ 

^SH^ t% ,. ■ ... ^ m _ 

i Htft%l4 iHia^l ^W *L5 li*W *i*<l wtj, (flni q 
^iH^ ?l mil .._., 

n *rt ^4 *bii ^tfl -i^ia (hwmI ^ ^sh * ? )._. 
^y4%ci h^"i -uhl^ Hwwi 6nd 1 i| i ,, 

4% ^ n^ HE fl^ L ^^^ |^ 4LH ta^ qi^Hi ^m^ 

H&^lli "U^U- "VUlll.JML.. , ,.,,, „„ rmmma , ...J , hbjj , 

SH*4 iKfli ^ aindl 41^ i'U *B<a nHLM H4*fL. 

qifi^Hl fctft -t»M3lA <L| 1i«Mi MM|^ IMN, 

San tHia Mil anaw ki^ Hmi_....... 

1-aH -IM13J VMJHA4U4 H*m^ HHM, 

iMl ^H*fl nHuiMi *l4rfh (iMj-j *t<m......... 

tim-4 nnia v*A Bwn^^sa^ ^ML Hi^ti si 

tfhHl iMisi Mtrt tl-t-tt 15*H Hn -is ilVl Rim 
<t.rtiOn u<l («.tS» d) 

wiH (utfriki iiftt <wS» t}) 

* M24M * 

MM'l 31^ "Wl-j «1M11 H^ Hl4H(1tll(H[l vo&a\ 

HMH-ll *l&tl *!«* *IL% iiqi^ iHM. u . 

'*t imOi. SAaitl' lSiq;lH 44«A%HL K*tl *li *ii 111 

li^iHi fetitL .,„ ., 

HiHH £tai-il flftW ,. QT 239 

239 
249 
249 
241 
242 

243 

243 
243 

244 

244 
244 
243 
243 

249 
249 
247 

247 

249 

249 
250 

250 
251 www.Momeen.blogspot.com *H 3MS 

3£Q 
3*1 

3t* 
3^ 
3K 
3t$ 
•3« 

3ffc 

"J3G 

■331 
3-91 

3-air 

3St 
>33 

3&e 

3rfO fqJItl 4* GUlL ^tjJL *L3iM iim-j <HHH„.„ , 

*ia*ML *hsI<M q&uwtUHi *nftcj -i,*fl , 

in iii5 hhw, *ujh atw* Hi vtiMHi ^ i4 ? 

H$H MlA JMl MMflLi ^MH. 

*uH-iikL kia, Pl»1 1EH41-} H«U1. 

*«hi wPmit *nrt?0,fi s^m^ H<ni„ 

feutat hiwj. *iwm i*| tftiS* d, =4 *aii 5 atoi ant 

TiiimiUi 'TA.TJfc al' l 1..^.jjiLbjjiLijjii....Mi..jjL 

^4 HiEi km hiA wft n.aortlwj •mil.. 

^ Willi MiUm *i*M ifiii 41t-L 

*1»M *tA rtitffe 4*4 1&3 ifaft w% i&0*l T« 

tma kil (tiHLM*0J w ^*11 mtfa g 

*iwrt ^ iSALHd-Cl n4 H3*i) iHu* £. $3 Ifot *ul , 
i Mil *d u ' 

SUfi-fl iSKtClHL ^Sl *UH"1 WlTliW-...., , 

HJJUHi "Sfoiilrt £ L... 

■* H<fl -hm to kd <& *iA ■£ qiL Wi M, ^fl uft «&... 

lSilHrt ttft q*Ut W ^kl Ctlil tiklVt 1 tfli £ 

TTIl^W "tfrj T. (Jo. ... , _ — , , Pr , f 

*jui itf Oftt kiA &ti Htti a^«i 1m hGwHI <Md£ 

*T VL U Jl U' L J I liJl ■ ILJJ ■ ILIJJ ILIill LLIJJJ ■ ■■ ■ J II LL1JJ 1. 1 L L ■ J I I L L J 

*i i5*uh ^w^m!^ il I km *tw<ti 3pfl nM til 
tfakiJ i HsrtflWl <H u* ii*l—, „., 

^tM i4^ *u3iftf& i *HH 1H«) 4<A I*'.... 

ii -tkun-fl <u*CU nC =h;hl ^ tft 6hlhA ild a^fci h2 

<u 4 ^ ? 

$ rtiofti H15 ^*tl \tft iLrtiflrt H*fl. SSld» d 7.. 

¥Hl*lrt HM. -W.IA M4t4 SilRsH ^., „ , 

KHlfHit-ll -IHIDH.1 W*Jfl... 25t 
251 
252 

29a 

S3 

23$ 
254 
2 f jA 
2M 

255 

26$ 
255 

258 
257 
2ST 

257 

253 

25& 
253 

259 

259 

m 

29B i.i fee I. *l 

\\ f_ 

I- 'J QD 

faciei 

^'fl *VHtK WHi*«l ftli Tt4HL*il aai"M. „.„,. 

H% IVlrt+lL 3Jii4k 1H131 H.3qi-j HSK.«, r 

^aiaj s«ai^ hhh {B«u -%eeiL ^'^ iidR ^hu M(i 

*iLqA A tis stn *tt ww h««L)i„., ... 

*MLnn 3ti^ hJw-fl -tMiiJ >t«i-tl wtPn 

4n^"(l(*j »ufttiW ^Hiawil $iH ii 

ianflfL.... , 

Am ^ %WlH # ?., ....„..„. ..„,.„ ..„ 

«tl» ikiS n»n»irid»n«CL 

\&$L &. ^i*iL »d»iR'i. i™*M*ii -t ^nti nq iAi5!ft ? 

^a«6 n^ ^(t^t IM "WMi -i*tt» sJl M (m&» ^). .. . 
t4 T4**tHL CNl 1iWl£ qiH rti g rt l&iA iSmi^ ^*u-^ 
vu*w ivil **A n^il i4til xfoi ^ i -tnDC ?.... 

■¥1*1 (rtl ^ 3^ "titiM ?) .^... 

ral dlH (rti 4 51^ %ii5*l ?) 

tUofil «l^ ^11 C*lll (ilH iMrt) nKLM HLi *tl* TJ^ 

■wLtS^ .„ 

A*fl ^j^shui !)..— ... 

*ufNj h^ JtGwl timHrtii ^ ^uSi^Td 

*L StlJ ki*H A^ JW«5Ht ^HLH-fl ^li <a^ii nfl «k 

1 ■■ ^ ^j "^ 3 ^ CJ . ^. b ■ 1 1 1 ■ rr'i i rrrn rrni rrrrmi i i inn iiiij ■ ■ ■ ■» 

^»fl qMii d*i A* 5ki%i ii... 4* 260 
260 

2&1 

K1 

2B2 

262 

3W 
263 
234 

234 

265 233 266 

■Jot 

260 www.Momeen'blogspot.com i 


*H set 
woo 

*o* 

TO* 

■£Ot 

Trot 

¥H 

¥1? ri3 
^ld *t flniH ah5 AhhH >i4Uut Hii flit fHil Ai fiH-fl 

GHlHri JVil *hS*l ♦ 

Umlh iA h<h h^i hi2 h>& *nl sH a-fl tiBati 

iWWL =H.l4 . 

ti»UH-ti \UW H^rtd iti W WlTfel i£ !„..„.. . 

4 hl«* frtLH-(l idcti (34*i *m Muni*!) tta 

dbA (rtl A*U MA J seil aj-tli & ?) ..-**>..«. 

^aiH *|A 44134% *tA<!t(-A liMlMrt-i H«H* 

<£ iJmim i*ua*ii Ati &$i ^ *i-4 %wQ -4 li («l $ 

^5H^ ?) 

IWin *i*4 Rend iflHt-fl HlB* nHL* MMl-ll q 

In S "T, ""J ■ , , , , r r ii ■ ■ run rrrn ■ r - - - ■ »---• ■ hi - - * J J J P P 1 -! 4-4-4 iiiu i liijj i 

*fc&rtA tiHlHHl Tf 1 ^ *Wi*4 Hfttt &fli 1&. *JU 4 

(hlwuL-iShih h-4 ^mO) ili. . . 

ltt ilfl HlSlM dHlH-fl J*(L mi^M \J<Hl i£H *4^ 0MLM 
A^ **K& Hl\*4 410 4 dit H^Hl^l ilM *PU» *lfi(fl 

*1WLj,i ■ bmuL ■ i r „,n irrrm - __JJ I I L 

■ft TJHIH H^M fl HlHr-.-ll Ft«lrl -t jfl «&H H-i 41 A 
*«rfH NKW &W q£ *l«l *4n (3*UH rtMHl fiMPW Hfll 
eu-st {rtL ^ ^Hfl ?)... . 

4lH rtl WMl^ftftt *4&H *fln H4GLI -IHLA Md «L, 

AHtH 'tltlH'-fl ai<M*Li 4WA &*4rt \l H* 3 V* 1 

*iA ot£ *i\M A 

■vt hbwk iiirfi -mix Mil wil till rtl "ieg *u°t Mi«u 

"llj^l fl.£& H4 . | LiLijj ■ ■■■■ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ i ■■■■■! ■ iriimi hMM 

<ri 6hlh B*irt ai*G sl ril fl hM iftHi* ma a* d. 
*i\6ifll (Mldi-u yrt) ssj *4 ; *aL, A cA 4i»tiCl 

t*«a *irt eu*A s^l fl"4 

£fl itiuu n^ ^ \4 m4«TL 

^4Lfti\ „., i4 Ih tf«r 27D 

S7D 
273 

272 
273 

£73 

273 

274 

274 

279 
279 
279 
279 

279 
Z77 

277 EH tfTS 

VVi 
ti\ 

111 

"Kill n\ 

Ml 

f IV 

i i i 
j j* 
*HI 1HU1.HL ctbl^ ^'W il ill -wSa ^ .,,, 

^ dHix4 *ti*fl^ msW ^uiiofl. , 

fli tfKPlH "tnWH4 tUS4 *Ul ^»H rA ^ ^Md^M t Utl 
H4-H^ ? 

(*Bli» 1? ) „ ., „ 

6hiA «S wsvft 4^ *r*tr4 eilsk ny *m-t *ih^ ^toA..... 

hM m {*«i t>«a wiHl 4rfk=i) 

*t4 iflm n<wA -4H& tft\a nxid ,.. 

■* as »lHl KIlML 1 *4lA rti ^ aj^ w g ?„ 

fciHi MMlifl ^Wl %4^ "4H<1 tat ioitwl *lll5*l 

14 illS '4ISIH lSHlH-fl 4l*A m\A =4^ ^uq£w 
^^ tfHLH ^ *HBfl rt^ <ai5 "i dl A-fl nliS \fl *lfi 

wi eM^rfL tifl) 

is *uw 5ni«fl dik cii ^iefl (ai-fl. mum) <M *wi 

WH, tlA \& M^'lL ^iH ll 

Tfl 5*UH *tH<U iJSit^HiHl ^ 4115 ft<4W *4VU *IU 

Ah (til *iS(tiQ*tY*{l iml» «5 *iHd i *i4 ?) 

lld-fl -tHUO'i 4411. 

■IHW^l fl^Hl '*l«M^ Mi'Hl' l&j HLfiM tf 

ai^ <ti*2Wi j4c(I **iA ^w* i*m Qswii "«^ 

OJA&i fUJ^lHL Wcfl HhA, |\»tHl TTrfl t 1 ^ *4^ 

41*1 Hi* RlA fororfl tlHA 'y*l 4^1' S15 

£Ht ^ dl(| jimi V&4 ? H^^Hl Mkil-U 4UMl^i4 

ifii *i i, «ft«iiii ^ffi]?A ?$& h«ti ^fituw d 

■ailJ^ 

-fUL'.Hl (GHIH*Q (Uartti) VHflL dM^i 1LHL 4A HI 
M^W^j *4HL-t A* 27T 
27% 

279 

2B0 
230 

28Q 
39D 
231 
2B1 291 
292 

292 
292 
293 
294 

294 

294 

235 
^65 www.Momeen.blogspot.com 

SiH 


tantt 


*v 


*3\ 


-tMUJMl ^i(*rii tavfl. .. 


289 


tf« 


fttfrfft TtiA^m i&u *ttfl ^ "wwii *in f- 


ses 


VM 


1HL3IHL S^H iiu *il»h GAffr} *n^ had* &) 


206 


Mi! 


-iHUSHl *U4»tl-l rtU -UW &4rfW ifti [Ki^d £) 


2S7 


¥3£ 


-WiaHl *M#-Jl$i *lei (Hi^ti 0) 


ZS7 


rro 


(wrfl Midi «»l) Iwt *WU ft«u du V tf iiHi 


*h»4 rt\ *hl*iAm ^ (>m^a # i ttfl ?) 


an 


*r\ 


iShih *tn 1 swd *Wl 6mi "tHtjpu fi*U H4«ft ctiHr*t 


». <H<k hH*U ^ i (ft Mt, fcs£ Ilia titf i M. i 


sea 


m 


%&A HHLMH1 &Hct mm*) <H*M, .. 


290 


TTff3 


*K3rfl *t-UMHi CfcHtf ^SKU-} *i*ll-L 


290 


•sis* 


+L*foH-fl -miai-U B-*<l Mtfiq L*U-t, 


an 


v^ l, ^ 


wft-VU *PU3HL ¥*# G4t H<U<j *Wl-t .... 


291 


WL 


fouil -iMBMi tft&lft-** Mfilq 1*1|<L 


291 


TtTtQ 


tifljHl -1MW-U WSU-fl *M*Et MtV«L + 


291 


TS*£ 


tf&A "4 liLrtHi eti«41 H^trt H4<UHL ^A *H FJ«fi *l 


ucfti^A. Tir , ri |, rrr . 1 „ m: .. 


291 


TflfCJ 


$-¥-fl -f-UWHl ^&-\ Mi3t-j H4H, 


292 


*MQ 


4**4 -wia-ii *^!l B*id HAm-j *WH. m 


29(2 


*\\ 


tML-L^ M4<£ {HSl VHiji &) -h4 ^rt!U HlH"l MU*C^ 


TftiJaiJ)., „„.., , , 


293 


»S1 


llwfl =H t5-JWHi hW f *&tt>%' VAfili oWl-i. 


au 


TfH3 


JJttt =-l-\ *Uft»U Iftfl B*irt M54fJ H-LK. 


295 


irur 


■£ (5w1 -i»U»»tl 6M4H illi *HHcl *twtl^^*Tl M4 I 


ftltil ttiui'* 4 (A *»3» ^) 


an 


*mm 


H^ifl %i^rtML QM R^rt ^S4tti I4t4 


299 


TfHS 


fruH^ Q*tL aii l 4tL»Qn f i^ 


395 


TTH9 


aniHli i&unl ttflW 


296 *4 If Hit »a-a 


2j_ 
*jMfl^j Silt* *U*fll i^tj 

*ai *ij.»fl u£«fl Hiftii ^sai 3j;ial *n4^ 4j?**ii uiftsi 

^(5 mi ((G ^-tl tMia *ii lai ss i 'til ?) 

ii*fft uiatntj aaaAi ipl snWm. 

<r^.'.Hi cts*C* ^fl wfl , , ,..., 

wiEUHitQ (mt ^tftfiMrt rti^li i^<L 

3i**4i ^aft *li am ism^ ^mi 

■si 3P* *^wsl *« swiHi ilri (ftl -IHWJ ^cfl *3ft) 

3JH ft^M^l 54*11 *lA dHl HHctieWfc My*fl ?l^ 

ftflap hr -fua Hifti-il ^iM 5Hiu*L 

3£HH~L ^*tl Hisifli^ ^mn „„„,„., 

Wi 0W*W ^Wfl iEblMJA fet &*Rrm^ Hi ? 

,: H!«««4*H ^WHl-ll H *M. i^' 4&H*il Wliai 

-WIW>lI 4*lt4 J^rt HiftKl W«*L.. 

WftL i-tHi-A. %ht*i 

^v^ 

•a -wjffl. siwtt H^siwSi w*A i i\ (A % ^sm A ?)....... 

AMdl&frlL 'JNI %fif^ 5l«U^ H1l*L 

■Ui ^ IHSd 5Wi ,„ .„., 

siwii ^iii mi hv£l ii«ii .., ^,, 

(-1HLA Md^O iM^I< H[£ HUtfl *l-l «*M ^eil'i 

*t^m *in t^ *ici *iua ^efl ■b^iiii tn«i rill fii 

H>«3WU) SMit WH^ .„.„ 

■IMfcrfl M(»lL-«i *IL^ K»fl-1 OMl M4dl n ^1 

iILjJI *tma*u (»%bL4an) iMi -i*Hl 

^ti*d ^jMifoat* mq N.^ J*ll illl^j. 11l»L 

K K'KUHMM^ WflHll^Min. gBfl 

299 
296 

297 
397 39» 
299 
299 

299 

302 

304 
3U 
304 
305 

305 3OT 
309 
309 309 www.Momeerf.blogspot.com SH TfCTS 

Hit re* 

tftO 

ire* 

irta HOO fc^-m •PUaft Wr£l»U outa rt ^H| 

*iA »*m (\£efl 3«4 ift») \a urn .lAla* 4*a4 

6^ tq sftftlL.... ; 

wft wimHL Mi itw Htd #Jh % ha {ft £& 7..... 
iMisft viii 4 %mct \al-l 44*l dti^MO nvuiR 
'flflo ^.s^isiHii tit i-ti* *i«i:i<$ im^a hi .„.. 

*«£i"Urt»U 4ttu>(L ^ (fk ffl ? 

*fl» «*ni hi3 6«i itft Jtii &u h\ \\in 4iW 
illtdgtHL Ail n iW4. .„.„..,..„.. , „.. 

fll* li4H(t *l4 *fl M%lrL *lHp*1L) M(3«i Httftit 

rttl^fc 44^ *#W 0.... 

$«u i*itKi *iTifet*iirt «uft*i #. PP , 

WW &*UU Mdfflli §4« HSftL-j &WM.... „ M 

isi <ufiw -t*a. 

1MUML *j A WtK il4H.l«tl gSH. , , „, 

$*<& TO rHii *s ^tuH k4 wfi frtK WPt lli. 

Ill niL34-fl (d<UHl 4) wtPL Hfc 1$, (tal* &M1 

fitlap} Mflii (qftiisL-fi) h4h&ii <tffL 

*A 1*IU ^A H««U-lk 6*1 iwl 

tHLXlfA foil 14rt)fl*li *tt* ticlti HI iil 

n»u»»fl Ml* H"tl *& ^HIM-J MlrtfU Ha«U fra 

&fl u$ . . 

Vi 4W4 tMta HitfH ilft ASH *Lfc *t«fi *M rtl 
{aatH Mtfl tfft h-ihl wO *flilWL » L Unl i«li=<R 

($Qk) ^i^i ttlia i>.. 

wuh. ia™ 4tA flHitj **ill *wu M mqtSl «£.,„. 

*iWl^ H&swi «i *tn miii ifaiwti *s%. 

aiftiu-j tiiWl 4t£ miw. n*ua hs<( , ^*r J.1D 

311 
311 

ati 

312 J-F3 

314 
313 
315 

31 S 
316 
317 

318 314 
318 

331 
322 I *H 


to* 
4GH 

IV.. 
H13 ^3M 
Mlfc 

mo 

ma 
'i- 1 23 
4d nWi-; 4l4li 1Si5^ ?lKm ifij, h4 ck»ti «tRw>u ulil 

TOn\«q 

*dfrwtHi , »tu nig *&) Hkrtim mR vii ^w 1)^,..., 

^^HttL fiw^ sjvi H41-4 *rflatt 

l&ttLL-ti Ifoi Y^t^nL i\HW wft ...'„ 

^V*U-fll Jt&BA. 

^*»tL»fl *i»ya >tii (qw*d) Aei etnu^ 

^**U-tt (fel^ * %Liia illMU ^ M Om^ si 

■^^Lnt Gfti JilWtl 3%oj , 

4*si^ ftvui ii^^iSMy ? , „,„ 

tirW-U fe& 4%-fl IMWJMi & ^CLI HA£U*d *«4 ? 

aim *iA *aini i*5Hi-fl n»ua hw(L 

■i ftii't Gm* ^«Hi-ft nma ^i3 *i(<i^ «uRth i»fl 

«^ RlftM (» ? „. 

TOIUfrll iltiL^L \*UHi iWR n %& til <u wAx & 

^ 4*ii -iuA ^kimI tmn ntH, ^.. __ 

■ft ^K»fl-rt Q*iti dta rtl ^»*lt-rt -tHUfr H«h 6-ii H*i( 

HSft HS«il W.d*l ,. 

Ti ^ iHlMl 4ll4 <^4L ill til nH4 *(UR HLai^l 1 

*i^iilii^„ 

V*tt-U Rttl i^ M«Wl HlrtMl ftlfl4 &MJ14 Hli ftrfl 
TP4l*4. n ^ 

V**Mt M hinitnij swi-i, 

^»*lL^i {^^ iii v ■jbtf&i-j *),ai n ^ 

6HL4. *UflW SllPi'Jlcfl 4>iA Pt«tl 6^ H41 4iL Mil 

*Hr*L 

•ISM «lca *i^ 6n W Pi-m &M1 4*fl ^ ^L, 

^^Hl Hirtl *^<ai aiMM i^fl ^4 , 

PlM4 « ij«l HWL *1™W ^ „ ** 323 

323 

324 

324 
324 
323 
325 

3» 326 

327 327 
323 
320 

329 

330 

331 
331 

331 

332 
332 
332 
332 www.Momeen.blogspot.com £H H30 \3l 

Hat 
V3<3 H^( 
H3Cf -i 2* 

(mi mW yi^ft H*«u iM 

■»HLi dHLH ^c^l nl f*ui em*l mmi^ Wi Gmlh nift 

A^ "BltJliL , ; ,,,„, 

*TU. tVL E O L T J "^^ _ _ _ . , . . _ . . . - - - n ,.--., , , r _ _ , , . - r n ., , rriiirriiii urn ■ ■ rrni 

1^-u RkA *n *JrHl*ll "^ ^wu-j *««. 

^HH ttiA ijcofl *UWVU<J «WM., 

<Sl d*HH *Jc*lT, Wl *l4rt illH Hlflfll ^H dl n^t 

^ \4*1rt (rife«nj^ itfi*i.j HflA fttara.«& £4H tuft. 

it tiMW*U ^r*ll Hft(ft Wrt Uli MWlW HfiwtMl WL 
(It tffcl **sft d«L<fl H lAlrfl [4GH44 tftwfl) ^ 

eUQwisL , 

^f*iLHL (ptl **«} *W Oil GiWU. 

^>*UnL (&& *#*A Hfirfl. <ml t(Mu& tLfi g*L 1*4. 

ISjUHHl Rjffti 6*UH-U *jr<>tL Vi*\\ <*Mrt ^V WUq HHM. . . . 
*L**U-U ffcH& 5^ 4ft«t £*U i^ Ml & ? 

<^**rtl -tm» H&U *H M$ fl™wl HWl-j HHl-U... 

^♦*Hnl -IMia 4101 i*U}£U 1*41^ *MlrL 

minimi *h wtfWl ^letrtxi wi^ Wb (wi-fl 

n*U3ij 'k£4L^ *rtii. 

3taiflft *ll4HL *t^i aiili ^■^'i VHV-lX - 

Hi<S"i 4».mi *u«il isfl 414 A *i»Mi n"KA *<ufl hi 

*in ikirtuil imSs 3 

Will HHIB Hfi^l, fi*H-i *ILH *WMi ^*M K^ *H 

iiq, «u<6^ HftBl Hsm-j »wm 

*d&4 * 
un 


334 
3» 

337 337 
337 
337 
338 
338 
333 
339 

340 340 

340 341 

342 
343 
343 WO 
MMt 

HHl 

IHt 
HH& 

HIV <S) Rl'id 


ifcm lifti i^ *iA <HiawHt^ ^h^ ., 

*W iStlHi 'gWtHL'U'fl. ^"Irtiltt 

dl ^<Hi-ti fowi (ihus H(A) timj <H*ii-i. 

(IS ww. Td*i rmi Pk«Hi-\ wk i ««5 h*l. 

iSvfl nHi» Mis hhhi<m H^l «<ut "wS^l ij im$a (J 
(St'fl iHpiHi *taiw *ini EtWlt tNL.. , 

itaa -1H131 Ml* <J*4fl. HtfU:j *tm-L 

lit-u ftfti iHHHl ^Hfi, eilW %^ H-u ^... 

«5e^ n»«a Hi4 wmni HRl^ *tqM.„ 

=W*HLH rt*fti»ii ^i ilH Kqi-fl 4rfl«w^ Htt* 

BI4LHL AHTf ?i &£*£ ciiftill SdsA IfHl^ J. iil» 

htt«umi ■vm.t.,, 

^Ml (&*« ?«»i ^rti ^^ tnw MtfU^ *t*U1-., 

fa-u Rfti i5hih*(1 34L3taL upm nini «l<A *iiyii 

HliL final 6ft^fl^ 6llJ ^(-j HHt-L 

^■n tiww Wi-j *H4m 

Hlliin (StAM 1 *! a& v^.... 

tifctt ^f*U Mfi*fl <lHrl ll'UH'i ^^ rtl * ^ **^ 

AIA141U awl ftflfl Hfti^ "H*lW, fr 

4tm [&ki ^MlH-j *l\4rtlA ttOrirt Ui, 

*ii^l HlrtL'i *H£l «UUift4 i^ fttsilri afl WL 

AjMt«(l itlwi t5fe>Luml win *3l,..., 

i^L-fltl Rn«L ^WlAHi (Sli *tA ?ILH ^aHHI iWlrfl 

m4 

tlHM 4i-l eAii^j dm ^jc4ii %.<*mi qw ii*j p *^rm 

U^lL-t d^itt^ Wlft 11^1 . M 

titPtH ^4 ^%rttl1 <blh it^ <$& ifctiQ 4*ii ,„„..„ 

Gt-fl. nnia Htiml *t : w \rt ii£ •&& \enfl V4 ^ ? 343 
343 
344 

344 
346 

345 

34B 
347 

340 

343 
349 

349 

350 
350 
350 

351 

353 
353 

393 

353 

354 
355 www.Momeen.blogspot.com HM 

\*£ 

hso 4*3 
Hfl* 

*t£H 
Hflifl 

H«t 

h^ 

H<* 

H£3 
Hi* * fibt * 

PU-fl -tHU^ IHHII „.,„ 

PbHl <ntt£ ww. .., .„ 

ft* \\l --^WiUi. (MfiL)i HtHMf^ *^ 

^ri-fl -1HU14J *tl*Cl etea ft* Hi ,. 

3tfu& 6h^ ftx h^ iwM. 

Wll ft* M4<i 

HlHLfc »lU ijti d*Ufcl HI* &*U HWhI *•) tJRrtHl 

nil 43* («l)^ fanni -flantf 

AWlHt) »ua«fl iil *i £ 

OSttWpfl i*ll Kjcfl quA *UH (jegitLbj Him, 

HP** HfeftHi AfemHL^tU Jtffl Hfctf £ 

f**L-tl ^MlMl iSSclUriL |34i »cfl -afo £ *tA 

S*4i ii**l «wA Bwti rtu Hi teg atfl -tdL 

ft*tt H* tot toft) qwut*fl yni nwrfL 

'HV*^ i^® 5 * <UftU ifttW HlJ HM y*ll*fl HHLJi 

S?«fl d , „ 

V iDt H&5H1 nvk ri ihrn *to n& *h ni q^nut 

•iti Wl-fl S*tl MLJ<tfl wJ B u 

=*A £<U4rtHL & I, l^gfeu* («flL)4 ^14u-il fetf 
tf BfelHL £HL Jfcfl cmA H$Uii *|R &SArfl *1 *«, 

v\ «tiii ^Sn^ii-fl j%iihj£ iShih il& hlto! « til 

iShlhiS^h t il 

ii nfoi abl ■iia'hl^ tcao* til &*t Mbpui *4 
cA i^tni-ito £-*$ -i swl vttf*t „.. , 

1ft HI* A H*4«t iflt rli *l*fl g*ii Hisita <hd» £ I. 

ihJ t 359 

MB 

357 
157 
367 
3S7 

356 336 

359 
36G 

360 

361 

362 

362 
3« 

M HtO 

Htl 
Ht¥ 

4tiS 

HtCf 
UXJ 
fCrt 

v.* 

lav 

*DH 

tot 

to* 

too: 

MO ■• " "*■ ■■■■1IPIIIIII 11IIIIJI 

dftciiirtL nHiM^i Shl ml &*fa h*h! 

H|&«tia (tK|.M »l»tl*i Hli qftil flU H) iW 1^ 

ti^i? 

GfetMi-fl nntsHl 4 iwrtl ^ "^"1' 

ftttUti ^C tiRtllU^ -tHl» H<Hl 

til%t»ffl 5*4e i^a 4hA EMid^ h1 i^ , ". 

d&tWt-d Jin iwl q^ ^il^ ^ HLH ^i fl ^ H ^ 

iMH &6p4h %m J%^ 

tiEcit4i4S*iL nil iSmn-i «m^ J 

H^ffi iWl i^ l^ci HVUHi *uh J 

*ty alA s^ d i, M hi q«Hi£>ii Bist SHitai hi^ 

li*JEl\Hi 41?U6Hi *i ii^ ■dsiil 

VIRHHI jitH rtil ^ ^ ^^ 1 2^.1 

$& «HF*i ; n4-fl dfllfa Hid H££ i¥imi *4eft f} 

*b<IUm *} (iHLHrt*tl ^i Ruii^liA-i *i<u-l ." 

^^.d.fl.'fl tHm.,, r . „,, 

^t4U«l HMA HMMri 14<fl, 

^*{l nHui Hi 'M^tytj uiPteH^,- jJtliuirt R,„. 
4hi«-A IHIJiHl 6««Hi ijtflfl H4^ 

iurt oi 

^■a*L«Mrt intnj ^sihhI muj Hmtfl. ^(5*1 „ 

*H*«ril nniSHt di«tt wd fii(n-j HHH. 

H.HHiift'tt ^h«* mpM *u^ iwtt ^d^l 

%4«^4 -iHtaiHi ^jfiu iiiH «M^ tuPm hj. .. ,','."." 

Vt4h»« HHA ^guh *U3*L 4VHi <WMi 

^3Uya-fl -iHWMl^irEHL H44l^ VU-1 , „ 

iM 4> rt J Q»va*u il^ q£M ^j ttfL .„. 365 

3*5 

365 

3*6 

366 387 
367 
387 
367 389 

376 
370 

371 
371 
373 
372 
373 
374 
374 
37S 
375 www.Momeen.blogspot.com «H til 

^* 

«* 

tw 

life 

£*& 

tit (30 
Jic! $HMi!L (fCt £*U SWl^ frlHM. 

^■iqidsHt *t»«»i( ij^uHi Skw^ "*i»*u Hoi' w* 

<*i«i ¥ ^ r „„ 

HttMtt-a-Wat 

«rt.-HA Hltf^l.. . ,.. BBB ,, j llilll LJ. . . . , ri „ B1 , PBBB , LIIJJJ . 

^i-iW.'jKl nttML Htfil *wr$ OHrt Hiflll 

dWfl €lti. '. .. . 

3£1H '«ft'HL tosU-j 4VU1,,,,,. 

^.*l 't^NHi *ml ivu^ Hmi. 

wft wstHt *u%t \il^ wrtl n i* cii ^ 4jm £ 

^V* iSFllSliML W^l 4 Wl-i <**U1. „ . P 

*sr*ui ^yfl m,wa witt. tofd w c*tri fcLwrntt 

M.9 (flfSftl) & «♦ ,„„„ 

I&HIH-U UKtHL *IWjcI Mirtl q^A 4&AHL flfli riL 

^ 41 Si 5d £ 3, *l«Ud *t*LKli*i JrtftRrH.1 W&d 

tiftH i*i n«(L„ , 

%. <vuvn\ wrtirll *l*w Mi *fr% -ihcm! * m& il 

rtl Wtad , 

* Hwsn v*°i dtee JflA *»el ii*u-A tp<*l h ^ 
<fl $ ^ih & 7— ,.™. , , , 

nti^Hl 43ft imift Pl>ui *c-l *l <w% twin & iSaL 

(&* <$frii tiifllHL ijfeuB* SW Alt Hi £ ? 

"pHi'HL *l*£L»H* | U^ 41H. 

dWf^ eiewu 33q«»i4 (%l)»L jiai ifoa ilsim 
H *i- ■ 

SttLL *A\ HKl*l ttft WAttta ? 379 

37B 

376 

377 
J7T 
377 

37B 

3TB 

373 
3)1 

379 

3B0 

360 

m 

3H 

aao 

aai 

3B1 
n fin i 'if 
1*1 


-i^a («i^l Atui s^) M ^ ^ ^ yi(rt 
nm^ 4 ufciA ^ 

yute. H^ft«H*a -t4L»Hi 1^ ii n ^ j Vii "ii 

ittwi mw iwl t^bkQ * hs 

^pei nMUt tt^^l 6h^ Hsq (i n$ a ^ | ^^ to ^ r 

Wl *t^ A HL^ 4l*L „.„ 

4NL^Mll3«(UAHNtaWa 

t& i*iw HiS *«u« %tf Qrtfl -s^ dte}, ■14-Mpaa i i ■ , rBBJ , p t * fttum 7) ^ifijL&Hi *wr nqi4 tiwrtid ^ ^m^ i«a^ 6^ 

I Hi*lL^ iHHL-1 „„ 

WtA«0PL 

H«l-1 1HU Hlfitll^ btiu^, 

^ ilA ^uftiH 4*U4 ntia nil «Arti n idn ctl »fl'^ 

HAtdd 

■■Jiii.__.. r _ nil . — . P -- B ,,,, — 

-'1iOTA|tHA -imr, H44I-J HHrt. 

- i-v 1 1 -1 hls*{1 i^sw. '™ ',".",", ", Z. . '. '. '. '". 

WftHI tHtSHi ^dMd J, W WU 3ul...lT 
HWtt Mli rttfH^ ^HUS iAil i* -bmS* £ 

Nil nlrtU(i-i *livi^..„.,, p 

■"■h («l) tiA ^huwl ^e4lqii tat tiki 
■Hl-M! ^ itllft ^ Urll*iL 

■ IHfl^cjj 3A2 
142 
383 
3tt 

3fl7 

367 3Sfl 
3«9 

390 
Ml 

391 
392 
393 
393 

389 

394 
394 www.Momeen.blogspot.com U 


SM3 

ens 
30 latin -•^ 

nR-fl isliwJ sfcu Bmn w<4 

<te1rt^t HWLIrfl iJl*lcL r ., „„.,„„. 

^ t« tiil mS l£„ .„ _ pr- 

tf aid Hraw ^J iah. *in i&*u m<u asr-fl n*ua 

H Hi rtl V.^UU-1 tal Mini H«»H il 3 

U* & MIHttl 4M y& ^4 1l<i *^ H!EP*A ok *aM 

^ItrtHl Na^ti q|«l rtl 4^56^ £ 

WflLI qJIfru ?£ 4^4 {«lH ^HLft Hidti H4L-U 

siw&tti $i*A %4£ *iA tii ^ ^nfl -tnui Misu-tt 

isflew........ p 

'OHltrtti Wl iyfl Hl^ti 8,., „ 

^ HLittt 4tai *l3 lS*U*4 sWl ȣfc All Mil *M*{L 

i&w4 toi^i «M %$ HS|fl 4* 

* hre* <wM wBrt nnw si Aii mS ad ww & 

?¥-fl tin ^-tifl *A*ii haM Hftvj mii. 

wG A ^Hiii "trim nril -sifBii Him hi $«,•) unm. 

4**fi ^-itft mfl. q L rt<lrt a*Q mA qg Wis £ 

-tRiti -ihlwG h<A vbM/xL s*Vl \mi-i rnnw. 

jcvfl ^"*ti h# mtp&& bvtoi trnm „ 

4f**fl iJr^trfi frtt iWH *3flbj *H Ail -43a itfUfrj *WtL. 

W'fl ^-wlii Bitn hhl^ °viM, 

4*1 h# (id *fi) ^"icii i mm^j wn. 

VtVV. ^Urtll iHii HWl'J *MM, , 

ILtcl-G -»H1» T(lC5> tJ, t!LRt*t n* 

1< H4 1lM-{l -tHia H4Ht^ Htl-L , „.„ 

^tW-fl ««£» H^GIL td %H*S HMI-i HHin. 4*r 39S 395 
396 
317 
»7 

396 

3Ho 

399 
3» 
401 

401 

4CH 

401 

403 

403 

403 

403 

403 

404 

404 

404 

40S *H l 'j ■■ 
Xtti 

I o 
It 1 

r. . jen fa-»«i iil nWl-t VtfHrt 4tl4 H4^ «fi» 1? 

hhi *iA na-ti-a *<lH!t*j -i*ua nam-u »m 

Ilwrf. 441^1 4iil%L , 

vi *uauQm *Pmi**n fei4 *^f| j^mii ^uj nm^ 

Hfefl ^ Hti U*P*rn ii^ mil nW vus HHL-t 

Mil i»i H-'i Pl^i ua^w-4 iPMrfl 43Barti«wrt..„ 

him mart isfl^ cnu-i. 

nHiaHi 4A^l litatft «€» w, * «ti I i : MH 

n^i3i ftiA^H {Ffeii n An) 

iHWHi qfct^ftrt ivfl v« #;.: .""...1." 

'*«**>£ (kmi* 1 iii «is a g 

im U*rfl &H1 ^t *} ^WfiilH H\*4 rtt (j ,jsH d ? 

*HaWi a^tai qi^ ifl^ ^ rtF ^ M|J ^ ^^^ ^ 

H* HtfM tli *i*»u *t W ^ ^ ,il ^3. ^ 

li ^u nlVmi eli^ «il«ri ^ elid wfrd ^^ 

<i ^ ii ? 

n»u»ni l^ wn^n «i w5a 4 ? 

1»OM>tt j Ijw >l4 Ua vt J 3 g T 

™ ■» w -a ifl ihih...,,,,|i„ 1U i 

W Hl*ft dUl-H 4E1* illS HL«fe -IHLMHL rtiwflsi'i 

h*^ til A*fLnHi»^dl <iA , 

■tiuil -tHuftKi «shh-0, vm n »wt 

im»*ii jitS a| w «t^n an(i£H<uj •mm. 

■|-II5>HL iHl &H1 «n ^41^ HHrt.. "". 

■1Hl3nHL Aid tB^-tt ^nl^RI ft^ft 1**L„.,._ 

lA iHtaft uieuft iwA-fl 4 tsi^ Hil ^ ^nft^w 
\Ml q=<i ?0» tWrt hi^ ton ttd *q di *[ ii ?..., 405 

4or 

407 
408 
«fe 
408 

400 
403 

410 

410 
411 

411 

4t1 
412 
412 
41* 
413 
414 

414 
41 S 
41 S 
416 
416 

41T www.Momeen.blogspot.com ft*t son 

sot 

aio 

ait an 
a\* 
33 

ws&A *aw MiA *™iaiHin 1 4«i^ *vui_ 

a^-ti &i^ attWiHi ft!*{h sM%ifi*l 

^ iHLiflHi *Ut 1 ^ 3 4 *Jft i**wk 44l 6 i *L1, 

rtl Hfil 4^1 a#Ht 4 a*fo ill 

*» *lA iCft 1*UMNi 0JJ3 *Rf] SjfcH 

<5ft ill! HtSSil 1»U3 \fl ttfl *H H^ *foi ML«Sl iW 
W1LH A rtl -tHJjft M «Ul ftKH^Qn dlUll fruA ifi L... , 

-tHu4Hi iUVQ flUlA ttftL^aMll. 

* YdlldfH * 

4**1 "S-j \r^ '4tftai 4 ii«i&5Hd' Shi hal ^^1, 

THIil *A VLtyWU-L 

imd v dtori wiw 4t4^l forti Wtni M *uA tt£ 
*ntiȣ , 

hIA H^tatA £ (tkm.iia & ..,..., 

VtUKHL 1HLS Hl£ M°n. *uwj * t " t *" t 

*Wl HH *H Jl WLM-ft *U*lUl 4Mt it rtl tint HLi 
■M *TtfH 6. iji rt*KU tfHPl A : «l otfiaiE suftit.... 
i<* Hfii iflVl *fl.A ii^ i «* il 

4 w*i 

1*rtia«* t$ s HP*i(in *iil \v± [■*#., nil wi) 

MlWHk *tLtL 

KpHrtWl wfL m\ift. ajMi »q h^ Titi*l 

nPiwj 5jia ^a^ vHituUiril 14 i?5 

^ mwn, tbyivQ. Miw^ w-t mlh! «hh •* ? 417 
416 

418 

41 » 
410 

420 
421 

422 

H22 
423 

423 

424 
435 425 
426 

426 

426 
42T 
427 
427 *H 


3\C 

art 

■Stir 

«£ 

«3D 
«J1 ^icl > -- ■ -i--!i- • 1 ia tJt^l RHA 5JMI lift dVlS i^ Ufl -UM^ WG*L.rrr..r 

:^liaii ^wrtt Rjn hM nLHH^j *«i«i ,..„,. P 

ImI^-il tn-'AtL ^(t *la<n *HrtR ^ifi mm il^I 

! £qiHi *il4. rr rr „ rP „ , 

bW nil n3t *Hsi^ ^^Mim * 

A Wdi kin Hftj lAlSa « , 

^&h » Aiiwt-ft itfiN nrt iah iil A^i 1* dA 

fiin feqLVl *!*i ? ilrP „, 1PrB „. r . r — ,,.r-„.- 

JWl *i*fl M-L £ftq HHL^L. 
JlrlL q^ll iftt JrCU.^ (VU^L. 

m*fl cwa i*-t!q ,..„„„„„ « i 

nmini y-nl d^ A*u^u wimMI fi... 

lA tit Hl3: ^14 %tA 5H4 H 1 *, ^fl-Sl ifi^L t iUH il 

2J V iT. ■ IllllllJJIIJi.. .... L...II ,L..i 1IIJI 

1ft 54*1 111 HW Hiq iHJ M^ J -ttfj 5lfl BJ4H H»W1 

*t=1, til *u$ iisq "^^ ini ^«U *fei ^u -wl^*4 }, 

I AtR i»| hA ii*M A-fl Ri"LH -1 yd 

fcfracrt K-ii3« %u^ mi-il ^i*L 

*4\l*fl MLf H^ rktttH *fill Ml^H* Hil "ill IWL-fl lj 

!^l»Lfi t 

HaHM &4L5KI (Ifl4l)) <H.4Lt 

Hpiw Htrt ^l^llit H^ *A Ttl¥lA Wl U^ tfllH & ..... 
'Jf HL>a.tt ^iflOfclML H^M jfi A timUHitf. "lift. 

wt ^L *Cl*i {iH) ml i^Htu (WL>i a i*iattn 

*i^ drtumsl ^ 

^Nlrt 4*aA Hfttti <i« •iM nEWwi mtia ntfl q*r 427 
427 

426 
42B 

42B 
429 
42EI 

42a 

429 
430 
430 
431 

431 

431 

432 
432 

433 

437 

437 
438 


www.Momeen.blogspot.com 
SIR 

o*r 
ant ami 

SM3 
3H¥ 

an *fr H1B3 (^flMiML V4j4> Nl 1ft rtHIPU *d rt ^HlSrtitfl 
«1«t 

^Hnni *wl mvL dtt ii<j ^ ^tuu ^-u «h) 

hWu *id» n<fl_ 

1*n^j(i umA awtW tttS-} nwnt-j, &LHW. 

^ft&MMi i:M ■»£* -i iWL'j *t*m.. 

'j^ui-fl 4ia*M[inL IMA ?rti 4i#&i *tHLn, r „,„, r 

H«<M tvll-t i** ..„ 

fr[l»ui *nA uqi^ <*mi_ .,„., ,... 

frt-*t|ifc 4VJ HI Hla «t£ %i^ Hrtl d, *lnl KM 

^-mi swwl *u*fl A „,.,. 

wnai Htl &pu tui w^. *t<ui, 

vui iftuH Mil Ggu ^J mn Hiifi mil 4& ? 

* H1WK lMltt-Q *l* Wfc il r*U qjfl n ££ fcki ^Ml 

irnisutn fctrfti 4<Hi*ft tuiQ 4* n ijnpu *«& *A 
ii iiii t«ra AiL«ft sfci ^tfl ^H itl cli Qflti <i6 

TCmil 4»H HIWUHl %u4 

H^flnHflUK *lli font milrj U1H,.,,, 

Hiit K-ieft G*J, ^wUS^l ..„ 

vumh *&£ ai w-i hhi*l 

■sq.fi ed *ual. , .., , 

IKUfc-fl. n*llMMl I&HIH«A HlW<H «4 *WU 31* **t 

*uIwl^ hhm. j, 

Yiutril n*u» *u£ h£ HiNriL- 

1f<H»l'fl -IHESHI -HUllta (iHll **ML) *U<*5| 

<ft<ft-{L H4HL <3ttL ?4L UJi fcJ , 

*H*U»ffl. n»U»^ ^"Irt *L% , 

ir-uw. wA iwi-fi win. „, , wwy 

%-UW.Ii fc*»l *J(li *jlfl *ld 1ft m<\ HH.H, , 


491 

438 

43fl 

440 440 
4*1 
441 441 
442 

442 
442 

443 

443 

443 445 

445 ^^J 3ti 
■3t3 

age 

3S1 
O-flTf 

:.-;m 

a-3£ 
sat 

act |£3 
cfti\-fl hit nmS^i *vn£?U tiiati^L tHi» H*<1 

tnfad.. 

ieptwi *w«ti *&sm unuu-ft hhw mmi-ft ^jh.. 

«L 6h^ *ifi^tl *Htiftta -«mi» » 

ifl *&rt fi#6Hl iKwod nil u*nu fWL nmani 4SK„„ 

«s-tL3»itt ntwHi ^ift fljaftSi iti^ (*mn, 

"SflLJil-ft 1»tUlHi ■^iW^' HiRl^ nmi, ,.....,... 

yi 'Ufl *<« ^tfefi. HfHfc» kiWL^ 6l4L"L , 

*iP4ki "aWi-u *i^or ttunA d 

H^a. \iw mm *\A.n a^ljn <t*l? h%4^c(1 

*>*u»fiHi &in iiinL tiiA%r4>A7aC» & 

^W 641 S^tli-i emin. P „ 

ut &i« M&¥t <*Hiwm-i nmn. 

Tft *tll*nl »iPHct niiit rtl OTMi irntsil &rtiwi nil 

il'1 f J*B *14 ? 

U4U-U TMiaM^ HHII- 

' ^ H^ -!!& HW HLSfiil *U ifttHt til iVtl'j *4HL-L.. 

ViflCtn ^w n tqi^ flimt. 

MPdnttH.miillH 'xAliaflft »}kt*IMict'UVlttj**«1.... > 

(*u^l -iWrti kited) ^ MpHrt^i iH *inm adtiiifl 

4l& ilWfift ^Sl^ 41*1 HCil tJ ? 

'**i' *in 'OS' **K ^trfL 

ii -iiHiRji (si^fl «m-il) bIs^L ^vahm ^«u ^ m^I 
TfW. eft If M ihw yiRiHi *ifl Mi ^ nwiEisi vtafrl 

l&*su»rtl rt^flai {u^ft) WW*! *ll4 ? 

^ an* »jH^ '«« Oai^ i«t MMd" ^ 

5!H ClH^ ilti JRU41 JLtv4 >JJS^ HHin. 

^sR?ci i*t miA if(5i wa s?i *in rt-u Pl^^ AiT 
*tra;m^ j A^ „ , r „, itAmi Hv 445 


44 C 
446 
446 
447 
447 
447 
447 

44fl 
449 

*J9 

449 
44« 
450 
450 

451 

451 
462 452 
454 

455 

45tt www.Momeen.blogspot.com *H We 
MCI ^ KlSKi S&A <t1*JA Htft -U4 An ^ *HMPl 6 ? 

$*u HW& Hifci & 

NP*kHL *V*Lfc HftJi W5» » 

5*m ^mtu-nfl vnus *uam.^ «h*ui. „ .. 

tfltrt (Fin) Hn ^hm^I n ■H^r-uni &iia mil 

*{WH VU-i Win, ... 

*iF*irt at^ Wlft-ttL* rt-fl. If atl VH 1VUHL *llft a..., 

MF4tt^ *-uaiHi*fl lw?Ik 4Vu<j *t*lln. 

^^tttVu *iw*hl lj.$iHE& ? „ -,„„ 

* * * 4v 4se 

457 
157 

■vf.1 

«1 
461 
4*2 
4«2 
* <>in^iti!a*j< , ti.^-t* (W} «nw dt^k titi 

d-ihl *£*$& a\ ^OlMrt M\ 

*tfr§«U*£ £. ^*H#, tiM *LMi <ft*HL 

HinfiHn ^4*^1*11 mH *Ci jJ i*tmHt 

HW. a. ^WttMt =1C141 4HH 

■■•■•-! ,vil r- 5H$S Hil-l'-i V-i 

*)f*rH **ft *KCl 

' '•li **Uft Mftril ■'TOP ftlft^ "QWHl-fl -IHltf Mtfl UhL finite 
V«H1 C^ tfr-il RlftSH (JJWI 

*iA «PiqR-{l q^tnli ^Eih} m= ift ( 
Mn ll*l!*fl ^wi Ml* *l^. li&s 

tiiRPi ltd, ^u^nl <tl t^ *ihh 

^LLHHi a. SKl'MrlL ^ q.«iwi HnW 

haWi mi *h h<w h.*i * 
*iwtiHMi a ^ p vir tiiii ■sntai- 
nHWi HiR MIH^ S4H rfl ^55) 
ell MlHi^fl S%ij€l (^i)-U ■Bcfl '^V 

3HLM-A S* <H& 5«qrtL 4"Stl M' 

&r& HS^ln «*i^ (*j*i)<fl *' 

tt^L (^K.-) aw ^L«.ftt a. h ft<av 

Mia £& «i ? *hih (««lJ*4 *im£» 
•l^iiWl ik 116 %«u a. *M4i Rd? 

d 1, *n vm «rt til <i Hiil !iHi*i www.Momeen.blogspot.com 


(M) # ^Htfl B*Ll ; *H=M * # Gpttfl llCU : W*-! * (» rtM-fl &M1M1 qtliai itt irt. iWb I, 
*U\ H^ (ll *UHl^ HM«fl^ *ji*J 
E* *tA li*UH ^Ml&j *J(*j til *li 

MVJL-tt <it#M. -M-11 $ %L'$ \%t& 
VHM rM[fr *1!»^« rtf*£ll3 

'S^S' «>&-{l i*4L If* *U4. 

«l«u. ■£%: wt-fl *N( *i *iii 

%ri *} <* M^i qM fl. 

Hd"tt ti*n awuta. «4Huk 

*q^Ht Tftlt V rt**l t^CftC* 

(&C-U*fl HlffH *6 <Ml B, Hit 
&H1M <VjKl# *ttfl*t i$H (mMl 

^1 5&H \fl *4&«Hte Uei.Hl 
M«H*U *rtft 'iHrfW "JMrfl' I *Uknl hl4h w*Ptj -&J \ tisftd 
lutein H^eaiii [**tj 4*Micfl 

Sfrj urfl MlHl 0. %WK *vh rUft 

SjHH yuft Mmi Ci3 4^^ ^ I Ef MJH <HVil3Wfl ?J|t.?|ftt1 

I 

1>*A *H«H (^*il liHIH *ffei»Vtt 

iPtmMJ ^^»t qttuftrt Utiq-uiji 
atttl *ti3im ts. ^"it ^ 


HKlll &VU& mil tiid^il iCImcil 
HIlS **3PI"tlHi ti^iLH ^l^ ^HL^l 
ftl4 HH-U Writ *rtL 4ill liflWL 
Vtt Siit lirH, Mi»i tiHR ^Mt^l 
Hll Mit ttHdl <itlL, ttHrtl -i tiril, 
ML^n ild fcN, [!»«, M*H *t^ a L4L. 
1HS Kq%i JHH HH^ 4^ I. rtH ClMrll 
n>U r '-uH ■» Hit ail tM ? CjmilH 
■¥CHH *Hluil 1, Htltl, dHL^ ClM^ 
41^1 HIM 7^5^ *HH y.^1 dM 

A*w *ei(aii wi *i«Hii<L ^i 

mf^lRfttll U£4 ilfts i&d«l\ Hal 
H9W<a * HHlSl Hi* aA^fl M 
tofL ^ *4»t HML^l BcllfiilM Ml 

^*Mt 1^4 *a&i ^Ewi*ii-<1 

HL ^ Nid\. 10HLH 4HR1 kft 
'■mrtL M »irtL Mb K^M »ii 

^ImimI (»iH?iMi r MtrtUat) 

■Hi 'U : ^ t ?KHH ^ ^ M^j l5 
i4rll n«fl. ^HiH tjMM i^ 

: ijmii te^hl Miil m&wJBrt-n 
H'i«li MiM ESrttHHi a^ 6 

|, 1r*li iSMLM ^THlft <HJLFiJlfc 3*WMl 
^*if*.H^ rtH-ll \iten ^VL^ *t^H Si rtMSl *t4Ml dflHl <M 

^jflst %in aMicQ flitil. *ual iw^ 

i^ t*l HI «£l«l ^^L *l«ai Hi 

MMMl^ *wt irt «tl*ft *^ Mt*4^ 
yflii-4sW vQk M'i Mfel s^ 1, 

MiM tiliLHi tli Hl'ilil iM*LR 
MldMlrtl^ i^ ^MltlM HlH<«q. 
$*ft ^1*J-M*'21L ^"SfM Mi *li>h*l 
M^L«L *1WH ^S *ilV *MLH 

i^ I, MA fcl-fl. TliH -ttfl, n& *tt» 

ddw ^ sfl. ctm M M» Smim 
iin * A^ij hi *i-{l %>n -ml, 

HL<1 ilrt. -tMWU (IMIH i*Om1 

AHtM «J,Hft1 mn ^ 5WPU *u* 

lAni'i tol«£. gum %ihvii i, 

sifj ^Hm *uE-wi *u^l ^l ^"Swi 
Uhi"wk m-vfltJ.WR ^tldA*ii 

uiieft ^la (i*l * MMJ& *i«"iita 

rt MMl^ n grfl. «Kfl MMQ d<l%i 
ill U*UijL tf : *l M^t *^^a ^^ 
M-tt HW ^^1* «**U-l iiL 5Hl4l 


www.Momeen.blogspot.com M t#. &a *M a*ik a-tt am 
*<H<iiql A udt »flT(i hh. sAw 
HiHft4 aultiH H*W 6&m1 
tfmvfl, iuh fc&ttt HMMMt&lH 

Him hi& ?i«mic(L; ^ alsl-i 

'hw *«j *w Htiri cMl #e»fl 
R4l*l<2hl *ri wjhf&tMl vflitt 

tmi'«^vuAiii^H(fc^cifciQ> 

£<U *uRrt Mtt lit <t*il ii-i 

n£ i«i6 r ^h1* *U tint** ^ifl. 

d. *l<i *£&» idrtl 6rtL I, £*uH 
i^HLtl i*ttH ^HaHJfe ifciL 4l« 

HIBLtt *lM &*?tL i, ftH 5KL t£ 
S^ ? *t*l »j*HH &t£ : <A dH *li 

*Aa nasi i5hih miOu (jm» -uwai 
ii (-h fiHn StlMi <&*!&, *"a &n 
*£«p i4 £ J, ifrm <^ua *flsa 

£ ^<u *?fl*ti urn **pw & *U 
Hfiftl Wild *ftf '5 ^ *int iuEihi iirtL «ptgftj HH (^ $ ? tHL&tHi 

FitU'd $ t £ ^ frit ,» i- 
ie*Mt 6*3 inn 54 » i. 

•itei ti&fc-ti %uR-lh *4Wi jui 4 

, 5Wll &HLH yMltflL Pwi^ M^Hln 
«l^ r4l^ ^ira. 15^ .«%l rtH-{l UL*l 

HOLM4AHI fd H^H {^fl^ &*&) 
d^lHni H»5l -t*fl y.'i *£4l,m iHL^i-il 
U^ -1<L *ll% itjR ^r^ Ml^lL 

HJUHHitil ^ SHirti i^lH am nai* 

MSi MftlL n«£, Nl ■¥ ^(SlLHL ^ij 
*M liWS (H4H tel 4tthl{ 4rtL 

4i^l *uiT il<l cw Kitikni m 1 ® 

Hi?\. ^ Mi^ tlnA ^Fl.tU'ii Hit) 1 ni 
4^tii iiUl«u -1*0. ttia ^lV ^Lf.11 HL*l 3^<fl iU WHltlW i^l Cftlj S, 
W H4T.4 HI [t%ii*( HlWli H*iJ n 
'SrtL A%tl <%$L -i tAl *l^ ^ J&fl 

h^ ct<L ^ -itfl, *ieti ^"iTd 

1 H?lt 4^rU n*lL 

MK-UH1 ^t^ft^ 'rtlilu 

'I'll ^liU Ea !iW% ^ iutfti A ML* 

Hfleqi ^pm^ Hitj Ah^ ii*iR a^I 

^IMtiKl ^L6l 3^1 ^Ml ^ %ti 
■•Htetqi *i tii^l qw nil 

*li <l« ^M IH ftjWt^l £&*, 
■Nit ^ j, iyft Rft^t ^*fl iiH(Hn ^^La^i jh^^ yua ?kA ni*i mi^ 

H«^ \Q. ^LHu RmA 54i «ra««A 
HLPLil JHlrti'l *iA llni^ {^a^fl 

GliilH 5Hi Si4[l liHIHHt MI*4 a|*U. 

tiMR <p«rfl i^dl 4HL l M rtll^lM 

tkli 

i«ig«i)Ui i^n >j4*Mt ^iiEiii 
iil ij i, -Hi ^ Hril 443H1 limN 

^qi HL^ ^tH-{l %UH«fl H*IR <tl6. A 
4'1'\ tiHH MLi'H'll %ILH 501M61-1 

M^^ d£. M Km Sm Ji^iA Mil. 

3|WMtfl SS| ! SPU^ 1VU ^ lilH r*^ 

^HlH KMHL 4EH qi d«lll £fl^ 
S^j \, ^ M rt^ fenffll rfl flil 

COM ajj^tt ^ SKql qrt^i i#*tt 
ct»i cint 'JH^ fSMSR ikl ! dH'a 
^qi«n *HiWl i, Hiu, i^flai hA 

-U%«f itf (irtX H^rj Mi^l *il MH*fl 

^HLiIni 44i qrtk^l n h-i1 

iHitnlfllfilrtL^ HW St^l «i d *K d. www.Momeen.blogspot.com (42) 6 V wt *&a h^h^ (*&) 
ddi *mt t;$$K4i£ tei&J'n utty-a^iL 

Mltfld * l W h^cli lift <afol *M. 
&H&i I, VS&\ itf[ba fLHln *i-u 

rt*Uftl* rtHLll fcl* 8. M^ Ig&fi 

iVl GUI 5rt4 =Hll fcMlW <H£ 

(uaj Mt£ fcti^Vi 5*1.1. **im 

fcfMIH OOTl&Q cflituil 

wli d tkffl; **£^ ntf£aS tS'llH 

iriii s £$i svi *$ wnnE 
*uq. inl tSmn ^liI Fuun- 

^41 %»fcft M«i l*U, ©at h shlI*i 4H Mil ^* ft"? *UTl ^ 

(in **U * v J ^ ifU 

^ilHli t lirt: J ** l ' 1 ' L¥5 i!Hl<ll 
iAsiJlcll 


m iS*uh ^mi^lI iiaa ^ ^s,i 

Sil tall Mt#l wj : ^j|^l <fl ^ Hl3 ,i,i 

*3hi*i in nm1 drti «^i eSi 

vi*l ftlflii *U1 JtMi Artl 

HirtL iitt, ^t^^ rtniV^tHi Hitj 
^t^l ll-tt «tL3t>i ^Mi-i u^hi 
Midi ML *lLtfl ^ Crtj^i e£j ^ 
ft^Hi, -tit fll «t [^q^Hl 

'i^ WI M(^l M.i ^Ml i^ »114 (S, 
|J*IIH CgHl&uU & rfMlEofl 

•w *<yj5i ^h, fa) ^g<h . (_*n. 

ftj ^jMi Mi faj d4*ili Mt 

(*) fidi^ *lfa[HL (H) B*U0|«l 

S^eSte dH. Vll, llHl Hft^ 
*t^«Uri ^t ^ ^4d (£t 

&^?i Amtell SMkrU 9 if|^ 

ijfiU^ ^lhl BhtKn iVuHl *u«U 

HHUKL *lH^ *[««* i^ lH | ^p^ www.Momeen.blogspot.com <*) * <tfttfl vQ* ■ *w-t * M-fl. %M"^ H-titi mini MLcQ *5i<L 

*ntft dcfl i, «« Mtj ^ I 4flal 
A*tl aL^fei tawil Sli^ JMin 
&L& ota&i *tj mi **n alii n.w«t 
|Min MH *£la*u (i4i<t*t <$fl Hk. 
Mi &<m*t 4fl%u HHUn n i\<w% 
m* awt m na &i l t * ywi 
■eu it-ik *ut*ftit aul ^irfl. m4 

UfH^Mll #&L ilH MlHrtl 4*1L Hi 

MH BM*1 i"llll MT&qi ddL 
G161LM"L*H ^Sini WbMt 4rtt, Hl^ 
fUHtinm MLri*l HVli WllS. %tyL 
%ii foitML HU *Wt; £Ft4lMi 
MlIJkML-i UW *tt£l =tt|; dS&Hl 

iWlj. swiilm!, wi3fl*ii m-i 

ai^tll rHLi til l^fel MLt&Hln 

Cife&H icuHHd Hm-ft wjmm 
Mm ten fttfli Mn fcfa ftH 

M^m AWLIM ill. rtMii sAi Yi^ 
M"** MCl^l *tkLfe~t s£ Hlrft Hl=!ft 
q=I-tL MLfoHtM ML 41%fe*l£ 
4&lL'ft HA MSMSUmMI tF$M 
g&U ataw. Sl<4.l"fl. U£MM ill TfH 3 Hi 'Rflfta'ni aLilM ei^ta «,efl 

1 #fl 4€t%U ' A fflH MLMqiHl ML"j. 
M*U 3LglHL (UlHl S«Wl t (ILH^ 
M-i <!"* cU<HtS-l-tt JrfilMl, Hikfl, 

*ito Mn" nl» &*tf ailm 

Ml&Vl-lL FlimrHi ^SLUMln Hft 
Win HWUHL Ml^, r*lft Hit M\ 
*b&Hl M«*5fil MEd HMtHl, M&l 
My M^S^ln %ARktML, M*t 
M*§eeil(d ^JHL-l T5«A %lil i*LHi 
M^ ten €ltft *t4t*LHl ^IrtMlrtLtl 

aiMifc«ti ^ii shE. rinn ■aiA t-fhn 

ftlHSlISin MlOtHlM MSI «H<t^ *L4 

A-{ r mih a&6 *iHitn rt«u*i iiH 

H?tM^ ^L^ l6 at5J, Hi?j "V^l i&r' 
tiCl*lL <* 4LH M*U iifi %i4li£ ^ 
^1 AHR HfU HL^rtL dtM, ^.■dl*« 

irtllML <lil5»U *i^Srl ^^4 WHLkt 

i4di. i^eiu dninU ml Miitfl 

M5 4cfl d^l. Ma£ ct HiJL 54d 

mi^. *s*Q Gml *t ^Qcni 

4H JK-lHi ten ^Hl 15^1 ii'lM Ha 

*|*-tt rtmi 4*1. MWHt 15^ ^L 
MHrflM Mift ^t 3Vl1 MH I^JM ■• ' ■ '<n-. H^lli l"H<t!M HM 

Hk Amu sfl. mh-j m^|h« 

^*fl .',<1?I1L tilfi^Ht M«ll ilti 
■1 tMini ntil ^H* Mi -l 4s 
LI -I ftWl ^ik. ^Hi 6*ilM 

■ ' . f 3 W L-l <W M^^lm ^M 

HI %4^W BfOHl UlMl ^5LIS 

'■'ii'll.^ ii-ti*rt Hi AtH MW^ 

J HH4l*U H«L-fls. ('Uiiiil&tS 1 

" 'WW J ^H HH jld GritHL 

H'fl. "if H i M^Hi ^ M^dfrUM 

1 1 , 4i<J tf£ *|lA ML «^tL %tHdkHi 

'i^l^l *IL4 "B»}Hll Ml^rtl riril 

H'i '1 M V M 34&HL 'W^k 1 

H-1 ' JDSW' &in HiR-ft iid?lL ftlL«l 

'I ^A'M^'itH'HiiL6(i4Lftrt 

•11 

ju U- *-vmA 11 mtf. ^ it.i si j in 

v "<£ ten liVLIlStl ^Ml&£ 

*H \, ml y^i^HL *i^' &%m 

HI" « |=H| ^isi MHL'3).44'4^SU 

h^ nn?i Mi'L Phil? s»ii 

n *niU di'-ii ms *l*ii 

.',■1 cihl «dA^i *&Q 

-HI ^^ =¥-lL '*U&J' tiiqLHL (49) ^*IHL1 *W n dl*L J <S14SH HMd-l, 
t4(4l4tin, RWMH' tO 11 *-^^ M^-fl, 

nitinl Mn ^[in^ tP^4) ^ 
%uA* J olqini Rwwl lav* ^1 

fiiRffl 4H. ML ft-ML^ n«^ Hl*l 
Ui^ln liMlH fijML^M MS *i^4 
(l»lll i*ll M^ MlH '^.ML^l U^U" 
&t*fl ^PlHL (PledLnL Pl*i)HL 

tiHLH ^ML^l ^ ^ ^ * HJ 

^lI ia*iii PihIm sq i, i^ *L13- 
Mri, 4 ti*l '%t4l4 «^4 *li 

HHAil fcfttM ^m 4lft ft^l-fl Ml 
ME9irtl cilA HL^l felHA HI jrfl ttHl 

M-i h '«*Ad tidal r n (inwrn 

li^lH ^Ml^l S^ £ 4, '^U&U «jMl^l' 
>i *M t4Mni slmI m4 q aiM 

d Mn Mn *i«El mh »jti-fl q^L 
tjsClft. <hij*0 w. *3Hifl sd A s h 4 

(a^.)-(l aiH W ^ Mn M.1^1 

4L«ini nVl t9; 'initfl ^ ^^ 

(&<H. )-lL iHlnl hlm\ &JBJI mi ^. 
^ Mfc WM-j M&«*1 Mni%LftiLil^ >m< www.Monrreen.blogspot.com :*j * <jNlfl lAlt : Wft-1 * (M&.HI GumiT H Y* Mn MtLrkn 
y iwu, * eti&H font ikA mw 

*u&4 iiflsuA vitRw iwi-u (qMi* 

Mfil tl&HL V**ft, tiHLH AjMftl &t£ 

ts i p ml mni h" *«* A v 4&&n 
win *4#*i a * %it£k (*j h\<± 

5£*sfls %L*£hi li&ald =KHL WH 
H^il ti¥j n*fl, rt «VWi*fl fcil =lii 
$ . &klm i4<ltfl ni& «qi*ri m*4 
& I, *Wh ^i<l iem **i i W 

$lfl 3j«l ifln *l SAMfl. 1HI51 h 

h# -tft isti ^ift mi Bitwu *i 
ilti tid*i <hh! nql MqUib tj&« 

■SlMrtl MHrt AHLH H^l^l*! ^Mt 

tiHLM HMftlM Ml RttlH-j -UH 

h«i «-«§ ?««yC& ci eir-ctn q 

ii£l%n1 GrtLMiHi ml alii m.4<CI 
[i*u** 6 3 Hi 4in ^fe t^l^ * 

M S^UHl Mi<ft tf, Afclnni 

MI&hL Ml qirt M* fcMfcHrt $ S t r 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 'HMltf' MH '^*CH' E$. MlBftlnl 
"M M^nGI ML qiri (*H* ^t>*ct tf 
i f tiiMni cuA* ilWft fcfeM Mn 

q^ 4tqtL*lM tt^M '^WLtt'nl 

n*R '^[^tH' i^rti *n>w (?, 

M^*m t tflQa M^Mtfl nui*|%"l 

&£* 4RL-fl tP**l Hj&lH'n 

HMUT SVti MlH* 4in d h ^ 

*{l^ HttL MlEiHL M qirt-U •&-*& 

si y mA w^ tilquHil t5e4 

fel^l H?l M *& (i l p «dlni yMfil'J 

wik "?r ml^i«i iS. tinw -tai64 

lf^ ^ I, c*L*fl RrtL&l\»U ^M^\ 

Mi *Ucl Ml il^siHd U S, ^Mlil 
*L^l »J^5tH Mn ^Jt<ti* a M^L *l HA-fl 
iid?il &MI MHH SW\ *t«B(H iJ, 
H^J MLH iM-l MH ii|j MWlH ^l 

J, *flji ^wi |Mk <l^ Vl^ 

<»|HRl ft^Uni Tf *i<Hl tf, M 1 ^ ^fc 
Pft^;fl ii (S X ^ 'HH^Miiti tliU^i 

{^a.)^ WH.HL ■nm, mih (aa} 

H4 4^1 WtL drtL i, ii *L(Ql5'fl 
Llaifri iiiL jgtf. M4L«tL (V3 ? 
MHl^l (irtL^l iH MStqrt\ n*l'l ? 

H \&^ : & MC-iiniTti wtfn 
(%ia, ) 1 rtHlil firu^l ili E> ? rtl 

( j£_^4lfl*tfU-0tPt^* (47) 


TfHLi AHIH sjMl^l Hlrttnl 

OfUl <"i^l ^sm r4l^ rl^ iicft fliM 

I, MS^i iV^t tiHiH M-t *«W 

•»IH4 M-(l 1t**l 5^1 Mn ^.n*. 
I-I'"i'-Llll MM 1 Sl^ML^l ftlS«tl 

• i UMrtt >HLSM =lMl 

I-' [H'Ml-n ^ H^ln 4MlM 

HJ hrlW <SlMl ^ M*t Tl*lll ilfi 

■It d^qi HL^lfj tifj rHR M 

■ l -14531 Mil &tL tj(t(, Hi^ 

tHL <HMl (J, i^Li d\si 

'l'l Wl Hiil ^M3»1*U Mn 

*«1L\ ctlil HWl >Ht1l4 [}. Ml ««tl 

'«Wt Mn XHVIULil rtdi £. 

'ii^i «i wq *iuitnnl qU 

mi i iHWLHl <i*l M^M«^MlLi 

Hi *4 Mfifl & $ %, &H\H 

I i<£tt &1L 1, £ fttiftlHt MIH 

i«L B(UHl Ht!fl wii «a Mn ti q^A *iw iidl idi, ti^nl 

MUWl drlL 

tijttlfl ?l?l^oH 6tlflVll WKSII 

?1*U ^MUl-ll (itkl-fl *t«tl 
^^ 1 &M W. M1M1 A iflrft M« Micfl 
^(l*t tf -V r *litll ^ qR CWqfti 

*nql ii , Mi^ *l *u qR>u% ^Me4^ 
mA tA *smi4 ii^U-ft 4d^Ti-a wwit 

Voqo fofL UH d. Ml WirflLHl 
'^Mt' Mn d tjM«li' dd4U M* 

una tS i ci Rmw-Q ml %i^ii t>, 

M >ti Mei^t M^W ftVl E> ■y-ll 
ftM 15^ *&Ei4 llli (n^Hl^i 
Mt&(MLM (iatwl nql ilKiRL liHt 
4« id 3, 'MljV M^l J HitJM f 

titWi Hit lictf «imk1 *L^Un1 

MM MRlMilm Mfifii-d fiPSM HI 
(3Mk fiM VM<H a, G«l*tl i>n 

at i^ p G$t 6*n ^4 m-«i^I t t 
^mh <5*n i%i R^ ^. Mna ti^n 

ML^i l-So, (itiWln iJ&n mIw n, 
H^lM tW, Milan 3^ ^ia ^4 
'j^M m**u?!1 3, Pictiet t^\. w.\& www.Momeen.blogspot.com (*) * tfH& tftT* : *M»M * * *pitiH «fl* : wl'l- i * l«) aifart d*n J*, n^rfl t, ihPr 

^cfl lo p V#* ^ ***&««*& £> 
dfou ti*w q*H *$*"£ *. #&W 
&n\ Hnw U p *an &^l 5k*^<^m 
* r *«un t&frn aiftw. \ tiiln i5*n 
(*?HH *, H&& fr*n & *Htt# 
$ k Htlfttfrn qfiflt $ 4«4lH &*n 
*ftn 4, HWW &*n »WHfl4 V 
atiH d*n *$V *, Wft*l d*n 

it ti^n %nPirt ***wrfl 4. it ifr* 

<nVll \ it l5M && 3, UL^bl 
#*t Hotlt <WL *, IglA 6^1 MllEli 
*l*nt 1>n itfti IMltt Jjtrfl =fco, 
%H4t iJW. Hll&A *urfL tt u ttAt 
Wi 3* 3, 4IHH {W. *ttfl Jjfo 
*, S&HW I^H. M\&Ht \ W3MW 

$U*fl v P iittHL tiM ^q^i to p 

*l«Rt TW*ft I, ttftHW ^3Ml6 % 
*iyi llM IWltl I, WJU. 0*n ^-|«H 
3 r 4*^, IfHlSil 1, tt*GL frn *l^(l 
4*lHl -3 K HakCl ftw £nli Tf, *U4<H 

iW a*tt vn, ^$t tlA n,*4Min 

i, *yt &n *tl*i i, *W Pin 

■3*HH \ r HWM Pin *tt>H 1, ^L*fl 
Pw Pfteun 3> »HH Pll TfttWt 
3 P rtfld* Pin (MJjKUii ¥ 1 3h£k *h uG*t % *iilfa 4*n **flMi 

3 r *iLtitf 6^ *tM ^, &*ittl tifrn 

^d&H M , *i«^&ct(ii t!^ h^ 44U1 

lD t Hi^Kthi HL5H1 I, HftKWtt 

Ptl M«HilSl %W, SH,0^«4Hi Pin 

H^i l^ f ^^fifili* Pit (JHI 

^^d, *i*HaJiid Pet *i* THnHiH 

l«, 4K<^filW Pw & *tt*H*l H^ p 

^fr^aiii Pin Mi®£ <;h p na^KiLii 
Pin »fiA$a t. *i«^«iitk t^i ^ftm 

n*^4Hin Pin^w i, w^Min 
Pin wj,Hi 3, *i"i*tn%i H^iftl 
■*, n^iiHin Pkn «yi ^. 
^inHin (hi iiU t r jHHm Pin 
Hi&i \ p {JiHin Pin *^4kn i , =>^t 
Pin ^iHi*! rtiii t, f 3^i MHla 
*lfHt l, f JiHi Pin tLlftb 3, [iifrlL 
Pin Mifti \&& t , Q i^i Pin yen 
H^ H%9t ^^b^L *it, ^lUifL l?w 
M^rilBll tej whu Pin <llfil^ 
t, &h^i Pin wtiiH ^o r &MI Pin 
M'-iWPU 1, *iM Pin &H"ti »nS 
^ *wl Pin ri^ew l t m%4 Pin ^iifei 'I'-.hfl n, *bi Pm *ii%i a, *w 

I'i'i *ils ^^l^It. liHin Pin ^ftt 

■o ii, *tU Pin HtRi* v 

N«im ii»i»{l n, 4M£t Pin w*ifti 

i, Hiti Ptn i^mh i, Iw Pin 

1, 5*L*l Ptn Q'Wl l r s^in 

l|' Hlfai M-miTl ¥, Hll^ Pin 

■M 5f. MlEti Pin l;fcfl*Hl *, 

»«ki4 Ph ^iiHHi i h ^rcfeiH Pin 
fc t»Qfc ^ P *jnRi« Pin Ht&t i, 

*|A***J& Pw WSHl H,-*lCa T p >ns^t 

f>H i»fl*ii i P Pii£ft Pin nJftb 
i, "ivun Pw din * p {tea Pin 

'i" Hi £ p h*P<w Pw ^3W 3, 

l Pit wi ^, ^ufNl Pw 

N*i ^imn i, H^iiei Pin a&R 

i i^n Pin Maflt \ t >$$&* M 

4Ui Pin ^*mi « P Pu^ft Pw 

iUqt ti*£l l p Thhih [*in 

! H*t I, |5WlLPin 6<itilMlHl 
If, »JH*lW Pw H*Tl^ t p ^4lHin 

^Rni.n^Pin^ttiTr. 
nU*i (<4n ^mfU-'n ^ r iiFi *i*i 

■i*^ft1 1, iifiic-ii Pin *i*sh 

I Pin iiti \ cni«i Pin 

i^aw y, *tHqi Pin ^H"n a p 

nMftniiidl 

h*4i Pi-^ &A*i i, *u5»*u Pi'Tt wii^t *. &^ei ynMn &$& 
[H-i iHi i'/Hi. wl rH - 4i i h ^l !>:-n 
[SattH i, mI^u Pi-n J^n i p 4<i«it 

Pl*n >JilI«iS 3 P iH^il Pl^L Wi 

^44in i p Dln«H Pi-n ^%t i, 3inM 
Pi*ri *n^ ay>u ^_ inn %iiti"ii 
■*£L3^ m^ H*5»t 1, ^niHl Pi-n 

&i3« i h rfiti Pi-ri aiH^ii (3 "jet 
H^CVtln ^, fjv^g. ^Mjii-iln 
HtJ^ll Pt-n ^ttl 1 p ^"ii Pi*fl 

*Lhi i, O^ei ^MPwln *tLfon 
Pi-^ H&iHi %*%i 6*4 *iFi \, 
uHml Pim k \, tfivu. «CtHt 

^Hi^ii Q»n 43^ ^ p i^a ^3i4piHLn Pterin %. 0»l fiMin mfasA daRn 
*H^*l i p (j*h ijdn ^^iRhi % t 

G*»k ^4i \ (P*i MGIL M^llfttll 1 r 
&*4 5*1 Pl-n ^^5in l, &*n jei^n 
Pl-rl &i<Hl 1, Pi*t1 MA4U fl*n 
HkHi*i i, tft*i«ti£ *t^a. 

^ «t@Ml <?H«U olinlHi Htl<At 

^»it %mi^l ir, n% m Piii^l mf„ 

*l*i ilJ^*l HUM 1^%KIL^ (tt&L ) 

^ 1 *nti ait iWi H&ifti h, *^ ^l*i www.Morru ien.blogspot.com (BO) 
3. M*t irtltL 5*-ttRl V3, *{% 
<JHL«*l M^SMifl, t, **,% $31 «M 

M^H MttH&t 

kfcli **lf A *IWU»*1 HlftttL 

a*£k ^hi^I *t£ *tikil Giiq" (J M<* 

^ ^lUll it£ » 1. Ml^ l| iR"& 
4S I, 6mlh ^MWl HWll EVuHML 
Mi ^ dr^n wii a<HMt^qs vak 

sr* is s, **a. * *€l*rt ftftq 

Ui3ttl iltf* qifl^ h d ? Hi * 

*aaA qftmi awciL^ bi&fri d 

»rt BdlMHl PHJl|ft SMlGl'j £ 

iRSt *t^ tf. ML-ll WH Allia 
M*t£l m H&tttN, iWft QrtM 
'TfqL&jet ajtMHrt'll mi"*1 £. £il 
•1^,Kd Ml VHL^ ES i p Mi ^ iid*HL 
4liqR CLtRRlHt tiHLH ^>ufl*il 4^ 
^ 13 I, *$l JtX Ui?»k 4i»l MS TT 
fck^l^HLefl %.El t*l HWftlMl ttlitfU 

(Ut*t mi Tf aueutt ^ Seti 
H%M*iMl MS a£fciHi*fl. cttiql 

auq & Ai-sit * HHftl AW 3 
^iton a.i<t*uHL *tt4 6] h*cj T^il 
rtl m is J, ^i vw* aw a 
d&iM. ms -tql Tf ant %u«i <tsk 
wqiHi mi4 tf. t«A mM Mql # ^ril fl£i : ^HiH-t * *«tLM 4^n *tf& &L 4£tikti*UH 

«P*r1m nMti *wtL*ft «W*i 
^Mln tftntf qiiift w i^l d 

taUOLiiiL Rqiin. i# d« *mL &§ 
m a i p dflfi h^h.' -i fc&qi hih. 

ML UHliji at£l"Hl Uft.) UBlT, 

cieii-i-ii q^tni ^n re>M tunii&H'tL 

g^ <i**il ©, t*ti *jta i Mil 

nHLH HfcLliiKL {ti^ll 6*rtltl) , U 
W *U'H*lrl MH^erfl IS. Mi d^ 

ill *lM*ft HqWd ill, HJlSl cl ¥ 

ti£l%i •a.w i^ql, RqiMd ill, 

*U-tL*fl[ -IWMTf 6lliL *4^ Hrt 3 J, 

Rm iU4l <ttfatt timmi Miql 

IqtL iR^l 3VJIIAL -lifl; M^t MtiT 

nq't aift nw & 

fa) *5 *L<fl (q^-1 S*1R) Mi 

iiMi *li-l iV& ¥^ft d Mn ^ftTii www.Momeen.b ogspot.com ^^tL^l Wll* : PIW-^ # (91 ^4lM ^"iwuti M^t ^q£ HI^H 
■i. M-iL 4tJ M (5 ^ Mi ?W14 

■■I't'i-i ^M (i^%i tflw lieTWl q>a-i 
^■■■ii ^«t ?u^ ^A«i n tti kw. 

Vltta Mq qw ts, h*^ A ■» 
IK^ lid fcflw ^iqW iini fttd 

Ht4 q^n iql ^ 3 P ^nml nn'i 

HtftLll WH O. M3(i t^lA 

lH II (ipLtntt q^H Wq\ t(^1 

^ p i<l ild UiR-fl, *iil n ^qi 

HLM M-l t*i-l!l &K^ *ilQ.*fl 

■l'-:M ^ <>|[iHl tl^M ^Hi 
P^4m tiA ul Mn H) ti&tni 
i^-mi IRijl Mi W iS€l«.A M^i 

-ii &M<»cq \& vjil is, M 

(¥) i& ai^ H^ ($ i, M^h 

m\ *t^ttHL mi cqfid qutfl t ^ 

■'■' -H^l rtA MUS"l ii[ -tlH ^. 

•w'w ij nisi 4, <h fc*M a frp 
1 ■ Mia* sl-6 ustlw hieu*u 

*<tai M Hittifl *i Ki?tt *H qtft »iti *iq m^ fLni rt d&l 

M isA«-l h^ %1d qdn 

Mi *fl%in <^ *a*iis4 tmi * 
amtiqs u . mi 4^ qtf<i n' 
*«i fi IMWlli 4* 41 

•uwtt 3h q4<(l. d£ 3*a * 

^ ^ &d in nil q^k 

M-ll V<llH *l ^ I, Mi 

Mql *\q a I, i-ti m^s * 

M»ii lt*tl *H*l MLH H*iM 

<s i qit| dHiql il Mqqi r 

q^ IRMCUMI ftU<l ^lil J 

4i^ 4i]| q^-i MqiHt Mt 

^ftl £4i H*M€lln %ti %iA 1 

il 6«* atql *siq. Miql «i> 

-l Miq M^ WH.* tidtt-i. 'Jt 

uw«u am q^in iwti 
itl Mnml *l wet Hiq 6& 1 

^tl HtMfllMl (jq^irt ti<lH-t 

^ti 'hl^u' h^ Miqan ^ 
h<R ^ mA v. ddu-A ^H* 

Ht=4 HW MS tt 4I<1 til A 
»tLEJ£3 liHLH *^Mftl^ *L<[ 
\l 6 5, %*S *S*tlM *1 
'mX?^ 1 <Hiq W M^l **1* ^ ; 
^■^l^WfllS* «Lq E9 M-l Tft At 
qi4HL MHl £L<L 4 Mi*flTa — rilUMBHMi (aaj * ^Mrfl **U : ^LH-T # i***l H eiH rq£ &MIH *JML# 

i%i mw< tR *i^q qsmi 
qsksSd Will 1$ 4£kL ti* 

O 

A 7Jfft$ * 

W &*$>«, (Ms fill) : 

:-1 >l*l£ fan cWfa Pin *£! li, 

(w-L)ni <wlA H'jfl wi £, *uqnl 

^^piid (m.w &*&% ^ i P 

*wi&i flct'ni *wiqifl fctfl 

q*l M&tL MS« ^UUiHHL 1£<*l 

13-U Vrt*ft-fl 11H tt q^Hl qq 
q*lfti* *H ftlfcft q*4 H&U 

UHlfil ^IM-fl qHl *H£HL Pm. &AA igtt 0£, tf»M (jHi 4L3.4 (tfLJtf 

4 q*< s*tA qi* hlw liiiL 

&qM, G*ft ^*M h atftfl 4*« 
lAefl. HttfMt PiaW qHftdi iSrtL 
A*ft qiA p &*ti *4etft *M rtHni 

MMl-PlflL **4l IWtHtn firtE. 

rtH-lL *ll«a q% 4H£Wt akU [q.H 

^1 — Ll I^CiHl-fl *4iMrt fj. bUH-ll 

*4<Mllt MJE^l *ILM ^Ll ?hM %IHH 

(i) WIS'**! fait) ■ ^W-U 
HLH *Ln City 4i3i ir^LHiUt 

$ I. *iUSK ^LHi ilH-j nili 
l *l4i ftift* iitttu '^ US' <4t|. 

*wa|. *«!, »iiIH i^ £ s p HriL 

^ J, *H^ ^i^ -iLH H^HH fl&n %i^ ^. ^h4 jPntrt 4^1 

<^it Hiijji i«i =«S 4, ^ *n*i %tm 

■1 l'i him fcflpt Uh wQil*u. ^h 

■ :'.Ml. (tbji -^.V H'l.i'il ilW 

■■■ll. v*tH *illt ^*j^c<tui C^lH 

44«4l n^i *«cm J, «i M«t aw 
1* i. i ws q^rt ^EnHh& («a.H 

■ - g '-llfc ^ifQ 1*1 g$l tWEL W 

H-. ^Mel sflUl fqil Hit ^i^ 
i l ■ .} i& u«i ^jjjsm n^E. *ii v 
m^LHI ei^A rtHni rt^q'J f i'iil 

•l-'"Ull S»H ^%lft aiLHillil q^ 

■ &M^ (%H). *i^ (ill), 

i (*IL) nAi*. Ah^ hlM 
n enM L\cum<l ill t&. a<; 

NqeiiMC:HL*iq%u^qEi. vii -u-isfl (S3) Miqitl i4riL. 

«6l ^H*fl ij^fl^ -UH 1,4. rt*A 

^0 a*!. 6wiH ^qrti q^ii q'a. iwy nLH W^ %3.*u aiMii idx 
cuA^ An-fl qiwttl *id*i\ ^-l www.Momeen.blogspot.com (M) {M} WJS WJ£ ^fl (*£j r 

*V**U*fl lirti. HSU Httlfcll H-i 
rtL«H6^. rtH*fl ML^lCl tfflSw eti^L 
Rqt*w. *ft H. f&t$L *H SttMl iTf 

^ftj&M f^L) H«t*ll &«%rt tflrt 
H<LHt &tP*U £dL Hiii 4tHli * 
Hiin *« SrtMA tSrtL. #UHOj,I^HlHL 

itiRrt *te£fc (^L)-H mk *&jl Vift 

Hill 6 &Mi ^*LLlfru*t1 HW 

r*ii4 ^i-ti Hli^il Pacini *weii 
Hfl 5 i*u msA ii jwnl Shi ^m 

Hft (ft Hill THLAl Hft ttl* dti dtti 
*lA TNI* ail^Kl tflfcttti Kl*U rM& 

mA rfnm iyiWl 4ft ^-t rfl tin. «L4«Ln H^ *M qRl**irt UHI& 
S^LHL *H 16*11. tflfe-U 4RL 

wft*fa* *UH-tt HiM #1hL e£n 
Rqwrt Mil d, (3) flin^ 6HIH1 fcUfetfl 

VAVvL *uc-Hi *hUli. ndl 4dti 

*UH *li (*. 6tltl 6UH5*llHl «1H 

ii3iW iteil {ia,} *iLti Hid 
^*uR*it (%EL)*a (^ti^ttL ULti^ii 

4P«Hi W «ll5. U..rVl 'H-:i (^ft J ■liiH lini ei£& niH^. «Ka ^-t 

jni <mrt ti«uH ^p*il. ^ 
(MCtJ^L ^M-fl ^[^iEW fclftj^il 
UMl ftt{L ^^ fW*.)^ 'S -IMd 
SHIJire 3*11 ?ML *l%WLHi WL«ll UML 
^irtl ^ rHi V jaKiL iff TffcHi 

<-^l) BH^ GOlf UfUHl 

'U-ii Hi ss. *iHft fl HOffidiii fyn 

rt'TWi^ 4rtl i4L lirtL ^ M*lrt 
(»*] «*^ Htft (%R.) : 

^*i Hiui iifl«i Ri^md itt A 

t<l H* Mb. [%qmn *i4 ^. sjMl^l, *Ke| ti^ n%usi ^n 1J&4 
M11!l*l ^H*fl IftHWdL efttfl &. 

(19) BltjL flirt^HI f*Ii)i : 
^("t^W <<l«l HA^ $ . few Rpw-i 

qwtl h*w 4*m s^l «t£L ^i 
*irh (^ifit)*l *ih^ ^h41 yH 

M1W ^a^flpL' (&M11H IL^iR) Mil 
HlttHl lirtt. »HHni VHftHL iR<a 

*(l93l4lHi 4ii(ii^ 3*U «ll. nil =? 
(l¥) uh v5n UR,.} : 

*IH^ tLH ^n^QQW, ^4 ilfi^ 
^*ML 4i.<4Ud 6. *t*Ml trtilll *Ttffl (4H) moj^ mstla (^,) ! 

'fi**{tillH h ni ftHLti d*n *l*^|fi6Hii 
W O i, dMA itli GLLHHHI *li » 
TH-j *11H ^"ifl W5L«£ -Vll H-1 -1 

3d *tqi PinaiHr* hi*^ hiM 

"B^L H^ IS Sp if*U i*L1 ^H? 
H"il W*X dHl *li 'UHl'W' (T[«i P www.MomJen.blogspot.com — {») * ^Hftl *l&1 : *U*-1 # <Ulri VtA *tlH 'tuRW [H>1 

•4*11 **4 <*i[ *t feml an othI 
^l«lUiA Hill *Lll =1*IL ^UH-IL t$* 
=Hln =oM *(foA rtL«4li*il*t *U1*tt 

nana? y. ^Pmri *tA^. 3. ?Ai 
w*A {%k) *0*fl uiM *&ti 

*iqan i^ 

{«) «*h #* (*&) : M^i£ 

kAfct »J*l*lMLn VlL ^Ir-LKA CihLli 

^Jfitfi &. Gwl:wi ^sw fasin *tti. 
^.iGM. akii*t intn^l hlM Gqi^rtl i%M ^tiLH *£rtl_ 4*hfl *fe*l tfafl 
tirtL tt^Hi i^M =H«>Ufc (.*fL>HLL 

aj||SU.H *ML tiJlM %t<*lttt fa£.)M 

HfcaiM *11L drtL HSU ft\ll^ 

deiil-j ft^H *ti53 ^i |iflnl 4J.K 
*Hl«HLHL *lL3i aM tirtl. H5iL 
SUiL-iL SdciL ^*i G&SRl WH -^Mi 

ti*A *tU Aid H&^iHttRMM 


1-^} BH^ ^.Ml (iftj : 

SMLHL ^eiHL-1 111. H6fl 

*M| f*l ft "Hit t&L £UlR Wl «i*l ?H<u 

IHI, WH *ILH {^J M^-tl 
r.i.'.'ti iii%i ^ctL lial^n (3H^ 

-1L -Mq^U ^-it«4L lirlL dfl^rt (» »M*l ^tfl. ^*U rHL TT ?eu P MtA 
i*lHl *<Bfifl !llS. W^ dSRict Own 

( tR. ) iii^te *ll5 ai*iL f*Ui ?nm HfriL 

*iH«R 'hli 1 niHm jqi mi*l hm<i 

'tlWl i3rtL =43tt MHk HiSl i^cimi 
*HHni «IIH mi *W. Hrt-?lt ^. H?ll 

^GusflttttN Hrt 4qi d i P ^H^i 

Ht^*tl ClitliHi tKiH tfllii -iaft. 

(^■sj «ot« ao^ mRia www.Momeen.blogspot.com (»} * <yuft h<U ; "ww-i #■ HJS» £, ^«H<4 ft&Ht »*tta 
HtR'H Oft**} *itU. ilH-fl. Hhj -1LH 

&»i $sfo Pnt aani-t «irj- ia^<*i id 

(*&.) Will l&Kld J1*R Htltl 
H1<HI. r*ui *M fen! lO *a*t*{l 

aisH oyft Hdftiini •*£ ^hhi 

AHic-tie. mh won £o *h jaeiis 
SL&iri •*& wtt *&& #i B**& 

(*£) §*H* GMH (*R;J : 

(Vd [Win 6*n MiRit 

«4*tfftm &%$ a^Hdl *liH 

*M *H* {ife-Kl HLafl. Irti 
<HU. (JHI-I (l[t)dL P*!lU<l 

iMHi wa mmhi mEi&I liH*tt 
itiHdl. ttiuWi. «pi efw\ lidl 

r*Ll3 rtHdl ill* »* Htt MJ . 
£hh1 Matt (**} i^Mi & 

^jf^QEtl^ (*#-) ttt&lR Wt rML (to) fi**fcwui&E (ifL):^ 

m r * *1H MM MH*1 £btMt =HH*U 

*-h vA. *twa.Hi nfl-u wvuhl 
*iriL j^i >Vi *t«uH [%&.) 4tiA 

MHdl EdSW *WL 

G»l WPII (*k) : MH^ dlH fo*-u 
(fa*^ 6h"1L (J. \m *V%. *ieiHl 
(id.) ftW MH-tt FlShL UHl, 

*w*u M Ml ^ **i&a ( ,WSL } aw 

3»awi*ilHi ijaji (%«l Ml am wA 

^Hli *l *ft*ttt Hi HI rHli *^^mVU:piw-T* ( ftLCHi iflii. ^titRRi d, ^isrtci 6uai 

'H. ( . aim «tci4|) idi. HiiiHi 

H<ldi MtibCft 4*ui ill H*4Wi 

mh-4 *u£l (16 d iirtl H^niHi ;k 

UtClttnS *WL rtll ^i^ flfri M"ILK 
(*1L} &ri HHni Cniw t?4L MH 

H ^h\ tl**w"lH *ld ^At Vtl, 
4J«rt M^iiHH (liL )-ft cm* MSA 

in Ph nia (ia)*i a»nl ai^ 
Rife i*t^ Miri, tn$w*u H^i £q*i 

(3M) 0»>l ei«fl fifl.) : 

(^i.H **At *ll*l IS. MH^ -ILK 

wEcini ^. ^51 io4 w). aem 

»-• PUu nm ^rtL »iaici Mcit (iTL J n^ tijiirt *i<*tia < 

M*f(l MHiift wtfl HmMirtl < 

(ift) ;M^%4»U11 M>*lLil 

Blfil a-i ^v Hi SH*i«st £« m 

H'JL"U ^ fML tf WLift l|i 

Wfl, &4ild *Kt t^M-il 

a«tt m«[I (ilL) mi isti, 

(3fl) <^?C OTfra) 

Htl-fl a31l5HL <?(IH <H13 *li*i 

h^-» (AJ14 naani wi<( 
M(* HiitQ ^flttrH) fiftiltH? 

tEflfetUWU fe^l 1H tl ' 

£^E) : jFdHii m*^ At * 

n-*Lil t3, 4*hA Titqin ! 

MW-il q^L ni-fl drfl. fl*n 
(ifljnl tiiiitd q*ia * www.Momeen.blogspot.com 
: 60> ($L) i **f^ll^l ^6tMl $rWA ^ 

&LM4 ift & «tEA-fl. ajui Hril ^:ji 

MS^M faltH.) *lL«i « ai^UrtLHL 
(HL^L eflH"t iJcCl, HJf^l %flft*lL VbJ 

[fewil *in $*Hi iH-^ti hR-hii 
Uti. Hfe*U &MttPtl &l«fl 6«i 

(yo) «rtfii* foot u^ai 

falL) I *lLPttl ^3«rl Wi"t£ J>H 
*l*ft ttiiKt (iRLHl <HL&TT tfctL 
Jfil^i WWl 111 &VL fiM an 

(3fl) *rdS tf<Hit ^Cll/H 

rati '** H^ii 1 Heeii ^twtii 
n*<ii. *wi i^iVi i^rti *i*im 
i na Rain e*tu H&iMi 4msl *hi 

ti4L [dVtl %11 HIT HI T*li TS ****1M 
i^H (fctt.H 4*11*1.1 tft* 4*tlLM «RW« **tt *ti CtLHl *j,*i 3m 
last* *M&«lte ti^i s^ni 

twt^nt **-u*i vsrfl ?u% *%■& 
aiEHci 15*4 Sa-u <hi4 =hi"u. 

«lPl1 {lft.)*i 34HA '^iLrtfrU' 
'Hid ftdllHrt 1 ^iMll *4l3Ui 

(VH) g^*l {*&.) : ^M 
VO fL<l*l 4|fl Hd6l *^^KL [iDf5!l www.Momeen.blogspot.com . |H 1M ***iql 3^HL t^lrt ^. 

»tlnl HiaL *Ltfil d*tt, *lH-ft 

•iW-tillHi H%115. S^t 'K'l to q^%i 

^tiiHHi kiiR sii tistat ^al 

'-II 1'itiiici itfvu [i-wl ^t 

I < :;) 6*^fi ^wni-fl«i 

HI (Iti,) : 1*4^ ftHl M 

hm r 1 ^LM 3MH Pl*n HilSln'il 

■|3mt ^<l *il^ nm »srn. *tf 

IM *U*I fe^^l >in 3 ML ^a£l 

) gsHh e*** ttjjiH 

vlU'tl H1W*1L 11 lift MiA^li 
Ml iMI fi"i<» ^klPt-fl-l ^*lHl ^Mft «1 J i^LM *^ 

drtL a^ an H¥Hi lie 

qn H^lnMi *mm «J. 

(M131 &QUL. ^jdP^ai 'Slh-u * 

drtL 

+ ^ * 

0. ^^ wiiii (act. Hi 
{ %IaL. )m h^hi *tHrti Mrifti 
n*tL HMSi* ^Ml ^aw ^1 
nil ^lii^iWl ms *Tu( 
wMn Missifi, & &U ^fi 

*l«W41l ^^LHl WIS* 

tttril <Mi lirii *in Mj * 
utty ni5 aim. f«2j tort 4k Ha&t (i&Hl np(L 

tirtl. 

(Ml) MWttM (*&) : ft.* 

Hi4a=tft 4jni. eii«j on*t so"ii 
4ctl dated «*Lti«u {^,)*4 ng. 

*£■* *wuil <ii0%iL jFn«M ^ 

^HA rffe qp*i rHtl ij^ frtfL }*i 
J*j 1, GmHdll Rffil £ rtMttl StL«Tl 
4pfl*L GSTttl *H £3M[ H^a 
H&itl fa^il SMHl %U ffe-ft 

\i qtfl vwi\ *■= qia-fl hni 
*q%ii*t «vj, 

q*uRtqi ( ill )*tt Ftets*wi vi^ii 

4MHi*iq&Hqq\ ft^iMd AtcA «itUu tfru *rt 
* ft • 

tH*J £tf? <^m.> : &K 
*t«lLH iMiL iiH-fl HI «U«il 

(«fl.)-fl *6 vjtU &ii. w^irtHi 

^ttftHt-1 Wt tf. 1? qftfrfl qq 

*A9Rqt*U SftSl *l»wi sim*Il *Wl 
^hlslhI Rim iil a«fl, ahlh 
stdAft&Hl i^&eiui (u&uMLttn 
3m, Ge&m X^qiHi i^eciut 
(uei.)nl fciS Hi* i«u. tuu 

3?HL *H*t {Sn 11^31 tti4L*i 
*?ttlHL ML4-H Vdfo 4*tl ^n %IHL5H 
-ttH i-ll^Ht £4-t qqi, M.?^ Htfl 
rtlfafl. Hftm (HqqiVl *tl«4L. qilcl 
tLHH %lH*fl qq t* (&&£ fed, 

(He) 3e fti« HlRtE 

*£HL HO q?4L-{L qq ^HJ tm^ ^M *lHrfU*U:<Hi3L-l* <Q3) 


■I q*rt <tf. 

fT:} 3^-iU^l (^li) 1 frill 
i ■ Ht -'i«D (SlIrtH) »i4L &Vl«t 

■ ' « mlmHI qq w q«*.Kl ibrfL ^ 

w\H &A*\ M.\Hi (lH.)<l 

■li ^w *riLj 4im^ *vn*i[ 

[til Hi ^HkHl tH-H* ii^ ^j ( 

Hi h% qm*fl qq qari mi. 
(to) &»!& lj^m^li. iJot« 

1'ft *li fiH"li P{K ^^ .■I, IH1I ijsfl tirtL *t^*iLrtH.i j m^c- H. 1 - («fl, )-il tHS Tj-Jl 3*E 0*^ 

^Ht (ife.J 4uq PiMji qm *tn, 

» i *u«u mfl ^? («l«l)34 

■■ ml H3 'UH *iU &i, q^tj 

(*wl)*1 HWiln ^h niH 

1 M.4U ¥ €l-tUl. M%4»91R 4 

-I H*l lOHt iHqqi ^IHL Hflrtl 
I 4-3 <ft*-fl qq q^ld ((^ H ^K q^Glt (ill. Hi HrKl i=m, -%(iqi 
*i4qFbiHnnl%ft^i. 

%w *qt ir-*i itfiL li^v qti*tni 

HUmi. ftrtl *tiq tii^ lirtL ti q*lf( 

£ohl q*i^ qi5. 

i'^'s) n^*i flo^ v«£fri 

(iff) ?HHE IKwt SrtbfLQSHA 

(life.) : fwi^ -fin HiGii iW q*t*i 

^eltlHM qqi »irtL fiWllH ^flWcfl 
(%d.)4 %lHni Hll '^-Sl^ 

^*iqM' qqiHl |*ki *u>a ^<iL $z& 

- '■ J-lil'iqi ^3jjL (^a.)ftl 4hhA 
^ 3j*Hi (?ILH O^^flK A«j ikj ! 
J r(U |iV MftL HL-H1H riHiy. HI www.Momeen.bl6gspot.com 
^tHL'l fift.)*4 MldMldL-it 

pHdlirt 5t«l*ii ^H-t |AHL ■i'W'i^ 
Hnl"tL iitL. fe*<t «*l UUHl 
M^kL *J*t«ui-tl Ht*t HlrtHl «Hi 
SQ q%»ifl, VI *IW<1 Hi. %*M*i<^ 

((V) Mtit Efimi j3e '*tql 
SM (*Jl.) : |ft*W M*i^H *l*L*R 

MH (S, <H,fcl-U 3LJKLI Slttl.4. *tlL 
JUMLUiMi £3J1 (WSL ) »fl «K l«L 
tWftrtl &H1 fait. Ml Hil idrtHt 
f >fl.} *u4 *Hm FiiitA qqi ifcU, 

■VM-tL tyU$ nWRrt OMl UR.B 
tlwiH q4 4&M. wit &*$ W 
U* Hi SO <&H Wk fctiji lnstrtL'ft 

*"|i||G|eiA.feLHl ti*t ttqiHL ML"iL 

Vlft* fi, jrfl&rtqill *Ln 

*qiql qqi <icll *t^ rti * G3 
q^»A qq qfcn n£. 

(t-3) «« l IL tlO*fl U^Ufl Hft *lHn * *4<U*U *ti4 l>. '«M 

VSA * *hm|* <&m. &**l *n «rHi 
£0 W&4 qq Hfrttli qjlrt "Hi, 

(llL) : jjfoqd. *L«^ *I*§!«ILA O. 
*UVtL »Jf* «WL ilH^Vpi UHn H'4 

ftlii HH'i tifc^W HLrtrtl ^"Hl 

3UH-1L qri-fl l4 £. ttrq-ft «h HL5 

ilkt lirtl ^ iSwifl UH-li «*L1*E 
^WM*ll 3)1*ie«fl kl<*ll* 4*tl *Ctt, 

HiflA Hi *t^A *& fi-n'i <-..a. 

^ *ln Wl ^ alll^l riHilL ii £ 
Hit auiHki *ll (*. *i.W.4l &H^ 

HlrtL-fl 5HHi ^-Urtl ktrtl *lA "W id I 1 1 (ift.) : *um-{L iiftnil 

-ii'4-\i w PtRL^riL & I. wte qn 
i^im Rqiqn « si. 

(floj »**t tffrd «aii3n 
fl 'it^ll^ (life. ) i Mrisfl »HSHl 

H-l <•&-& iHSHi^l qiaim ^HHMl 
1. -ill *U«lL HLWLflli* *tt»A 

'i-i bis&fl 6un5sHlHi «i=i efM 

•tli qi^ i, tinil ^iu -i qi 
■11 3^ qiit^l q4 q^iti q^, 

(a^) a«t Sfrii Gtniei 

' N WML i*tl *tt felJ^ *H (ea) q4Ki*{l q£-ti Hq"l ^*A i ( ** 

^WHMlMl ^ MLH^l litOrtHt 
cjnm H'JqL aiiiA ili HH1 Hit-l^l. 
*Li =l*fl. [«flj *iq« *«"4L i, *KH 

(«i) *iea l*i"i 6*^1* 
(lit) ■ ^l HawiHiqi win «ltfi. 

ddt-ll SBUfttNl *UPI 1WL MfA 43*i 
4«iL (%JL) DUq "tHlH OSl^'-UHi WW 

3£HL yUHL Hj^J't ^qL 

(5i) H6C4 R*ot flfflf 
(iB.) : wAfl aq-4H^L ifeMrt Wjg ^d. HS4d i^«c-iw. C^n,)^ «n^n q^irt hmA *tw^ qq m qiw-fl 

HiH-^l q^Lfl *tfi. q£-fl a4Wt»w 

%ii'il &<^ *uq*j *iq»M q*i d, 

{air} w*« e*«^ «^1 


www.Momeefi.blogspot.com J_^J_ # ^Htfl *1#5 : <HLV1 * «1 3 Ml HtL Vtt, ^Wj q?HL (ML 

($h) ?itit do-* tftn 
n-fciSl (*(L)^ 4Fn*in ^inai 

B. Ajftill d«lH (id Hi OL'fafL 

HW-fl fafrti *in twuilckLt uJSus 

MHt*l (id J : H-ft iwitSCiHiTfl 
wi sGl HlHl 3tfU a*| mH i# 

*HR **i«ii rm^ E»a*u i5*A HtiUi 

Sd*(l-U Gift fcuMU; H*rJ l^jEjCGtU 

(WS.M *w $UN *u»fln Kdm 

*ipite. &VI iftii, *«A Raw Ail 
clRil &■»# %in *ioni ^H-fl nfcrt 

(id J ! mm-u a*ift*u dim Pfl 

WIS. (?. # lyttfl hOi . ^i^H-i ♦ ( p ) (3d) f*C1*l tiw IjOlt JMfl 
& *3*tMHi liWiLH CUCHlll £. 

wi & *iei fesm -tHiH witftHL 

$3H (wa-Hl ari i«il e. (tewi 

siSllHi I^MIM £*kl)% m?i 
iirii iiii rftil *m tvAtfHi -si 

*U aittttl 4clL fe*l1 *M SO*ii 
*H«UiGi *lHl*fl l» rulT'i 
r V*A'*(l sliiiShi ?tf qH-{| qq 

U«£fc Wtl *tf *fitllHL tin *tHL 

wjfi* fofifc (ia.) j *airt iioiui 

^* eiHd l3MLn ftr-^l. EdTf ft «.*! 
\34 &ltfi-t| «HU ft^lHi qflil 
*ifi. v<L3Mn Htoi eiiefld t$n 
H*U»U *ti*Hi. iljftlrt 5Hi^*Li 
(ld)^ MWll HI VW MlQMHL 
*l^i AHA MiHl ML 

flftSI ^WlH^ [1ft.) : ^Hl, 

*u«SxlKi <?uai elML i^ohi* 
(aeLjHiiiHHMi H^-iiMi lint ^tti. ^l («EL J-* H4W Htid J41MI %?J^ 
I'Kli (id) : rtl^-fl WOSHt 

Ul) HII&& iH *13*1*I^L 

N.-4H& HDHl f id J : Ht-fl ism, Hig, 

(f'j) HlffiH [ToJ| ^Uflfjfl 

I ) : l^MUtk (*«l.)-ft 

«4IHI 10 {£<*& l«l ildL, 

•ll l^^ Sltfl miii'J.'l 

■ '''h«'.l*ilU »4H-il ^E^l 

■i *if*iHii*i Ulri o. ^msm, 
■r/i *i-il^sii si d. »ila %p?([ (id) : bHiitqwil^Ini 
*iH-fl d&il ^iRLrt u. "^ha-CI 

Eill^Hi H|l H4-UHI *IIM *L^l4 

til, 

R^l (^IL) : ^i HHtin &*« 

MftLIL iH^Ul tWL *i£^ iNA 
D-fl i^Cl^i *iiq (J. ^ IJSL 

^%i^Hi-id. (iajitt **sfl (id J nn 

rllRi ti«^ RteCH (^.] qM^% 

4*li1 Hs^ql ftqiqrtl eiM t?. 
Kivil %tn jati ao qi*i»(l qii 

*"H«l '^HHt £4t q*M. 

(d3) ftlttZl tfOiH Hllftft 

WKiMt (id) : tf%ki ft^m*ti 
*iKl& «W| *M uKl. ^iqirfl^Ht 

*tlM ?rtH-{l yiM HW ^Hi <itl^ 

(<:c} fi*gi tftHil H>a»ii 
^4*4^l S«fl (id J : |(^Hrt *t^ 

*lU-U HIHL fllH i*. fe^Hjrt Htfl a| 
mi K-^H Siql fe*ll iw ini www.Momeen.blogspot.com 
.ISL 

1H*t *tlHnT. «W £ q&l-fl *i<CL 
^n 1 * ^eaini {m:) ML-iitit £*iin 

art** foMin ^l"tln fcttHl 
*^itrt qui ^ nflm l*gttl *rl 

Htlfl 1*H ^.^Ul^^UMi WL*ft H4L. 

krils-lL dUt •« *t**rt wqinl 6-Mi 
44l. H *LH*l &H ^frR TO HfrSLHL 

■wi. qattt qirfi^ <&w hmlA &y 

MiJln farf <*ti <% HLM *li S*"R 
Htft &HI ^4 HMLS Kfl *«i *fl.L, 

^qiMi it 4 vn* mr1^ *uqn 

ftPHl. *i-fl 4ttiU-H SRfil r^tl 

Hi earn MflGa *£<» HdVuHi 
wirfl. qj^n ad. 

6Mnt H'-^tt lift.) : £&qrt Wt 

win *iwu iml £&tife*tt*A 
4*wHi wi=t dAul 4ft. [iw.ni 

TOW 3, 

put 34>4a^l^M» toA (%&} s *j<Htii *jwn}*il 4wi ^ni tttta 

HL2 ML^LL -uwj g£ 4 Wiq*UMdqq 

*i *i?.*inl &flL Until m*i fifcni fc-i 
qaaHl qq. frt4#i ^mml tmrt *A. 

**Jrtl_ (brf RgSHtHL <HW cM «& 

wgu-uaiSpq Gw&nL iwi* 5L"i*u 

(el) KVflPl tTlri Slflc 

ti*n *o*-hi ^<!rtl (^L) ! *fcd 

Hn *inni hiheigL hui *t»ii*(t 
itrtt, Hwnl euu&ni iHi^i sfltii 
o.hll. ywHtH^V-i $H*fl iifl« HL-k 

(era) ^-ad<K tV^i 14^ 

VlRfHL fM (*JJL) : Wit 6H Ml%ltl 
**UWi S^Cit ^filtM lirtL H^UrtHi 

SUl «ftl« <Wi aflsp fe^Rri qp^ 
*l dWtJ 3LHI OrtL VIR ^3J4 (WJ.) 

tj^^i i^ln Hflm ^E6Hi 31m hiL ^t^nflMsttw d. (HSA *Hn rtM^-tl 

»4WH {WL)^k 4lHn kHn-lL 
'Waft' (-HMAAh) s*3 '^^d&i^ 
fln f (U4 Rl«s) <nni<fin hU^j 

Birtl an ^r^Ni ^ <&&$. ciq 

1 -i-i M^StHH mn tirti. (tul 

■11 ^Pi^lh^-u s?in ^hr 
uhl^ q^t ***iu n ^ini r 

| i KtTt U*Hi iHHnL PllA 
Mffl 4HK SflfiHHL ai(|n% 

1I61 Ovi mu litu, *IhsI vg 

UK 1$. K> q^H i$<sm*l 

I -111 ^i*l4Ki ^n ^O qi=tl r4L^ *^ H«4l rirfi. ^ ngflqa isu i^i 
i*«n 5, iui ! ^ jiaHi<i 3%qi 

«iS At 4h4 Hi%i ^p (%ia.)nl 

^rtl, Adafct, *Ltt r »i«tHS -IH *in 
*ibl qi«l srtE. *SUri ^Hd *i*l^ 
eiGWrt rtl mft i, HW HliJ *n 

*t"ttwa *t>i -ttiSHi, 1M11 ^iniu 

=nn A«Li>fl 5m ijHiii qm *w 
*^ ^ ^ ^_ Htf ] ^ ^ 

*ii^l (ilij : ^wnT, c-witim «^ 

^Wn^l H^l s^i )w4< *irtL j*ini 
*1*1*1LS iifl ^rtl sSO ^%rtl qq 

(.fed) fnsEiH ao*.l 

*l^*SHJ S^ tJ. 4flaqLqi»[l*iiHL 

hh4 ^ani qiq 0. &^fii *k 

f;3Mi fet RtJl^ q^ tflfiqwi ^ ' www.Momeen.blogspot.com (TO) # «jMrit afts ; ttrt-1 # HftUall foftlfel4l ?HLp*ft*U &t1 

?gwj, 4m-il m4gu Fisw. H*@fc #h 

'3M-. fc.^l *ll*l *4L drtt. rm &15PL 
ill ihX rml frfll* fo*bi **i t^H 
aiii H*u_ sn^ £te*t-U fctd^in 410 
E&tftt fc-t * ni ;tat Ht* Htfl 

%H& %S£L (&&,) friil S*H MllJ 
Hi SI >J*t3toiHl. If ft i&lL *rtl c*ui 

»Ri HiH4i wrt ^#* {aa.)^ 

(ttfl.Hl 0K-IL MHt lirtL. ^H-il 
Hi*i PtSi£ Wl M$ l^'inHi Hnili 

*t«HWl1l >«<— CI &"jet *Pia. *in 

*whi ft»ft *iA* ^n*tt <*t£-u *mi 
4ttt GhrI an *£Mi *wu wu 

wife ?h-^ih1 (*£.) : ^l^tlrt ^ 

Virt ^.H-fl Gh* *oi *Mt n *w 

H^1-iL*il &JL *Ih£ |*0u q»«ufi 

>.ClL&ri JMHi MH-i yi-tl IR-iWi I Htt* ittuHl SWl &U, H*£ £{fti 

ho-Lj) mfttc-u vo^ «ih» 

'^&'-iL =ttw,i-{L Amil*(l sfl ttu 
aai Ht£ =h 6MIH *j«U. *H^i 

v^&hi^. [&QKI **<tw &u iSl 

* ,1 * 

rt'flHl a-»efl frft.) : *liA 5^ 
HfllHl %ifR «*lU «^ HHU ^€1»oU Gwi*t*ti cMflcU 

* * 

'■i-<S(L4 (wei.)^u *iLH nn ^*tl 

<Hrtl«l M^lL^ rti^tll iilH 

•id l^«tM (wet.) *^^l 

■1 S^l ell i a rt ^MHR 

''.■:- ftnHM d ill lil*t ROii 

Wl ftirtl Oil *4iit «%it -i j_?o. 

V «4JiriHi Hiyn *d*l HdL^'l 

ftnisiH 'Mum' iemni 5Hi4 a. • www.Momeen.Dlogspot.com www.Momeen.blogspot.com „ 
m # *jhr! *LiU i ftW-3 * [MJ wh-i S<H tf a Gdfi ? 

(d^) ft»« &h* <teftd id ifiii 

19. *LPt (flfl. J J%Wifi TOLL tirlL S, 
H4l U*tk«U »lttll% fa«ld (falll) 
fi'tt ES. £41 MWHl HLi n q*rj si 
tHI AA Pl«lcl ifl i&L Mil "tt 

iui*fl GaTrtd 4a«i Hia dl*t ft d 
|Fmi *i<a4 *wm £W& *iW Mm 

l ll£ Tf lift *<»ft Piufcrfl rti 
ItfVM S<1 iHL (*wk : "tfU bLHi-ll 
ML4R HW Pl«trt (*H1 6, TB Ft"trt 

V'^l d& rfi €WL mv>i -u£l H'-il 

I" %l fid 4l2 ttti SIH-ll Ft"tl 

■:v. dl A-ii wira wl.) 

I ill , I ii ( ill ) *4 & i, Hi 4R ^aftrt ctHHt "ft <*^l VA *to &rll £ ? 
*UH (Kfc.K $1M1?J i, HIM &HI 

d^l<j &rt!L9l &4R5 dl tuildl 
ISUftdT. ^H Hl*l aurt fUli ^41 

(-ii *u><U «i& rflaS (|. (qdL-A) 
*u via mrl Ht2 ijfi Htia din 

^H-ll W^Vll Httl MlH *u& (3 

^■i d # iti i4 & Ad £ Hit Sil 
0.S EJ. &"J«l ^MlH-ftd id W i, 4 
iilcft iilni ii«j y i, WR $$ 

(feCL.) 5*1*1^ ^"4 tatyB (*ilHtf 
^ld) otti n^ ^ ^ rM^ *HM-ft 
44iLdl M*%i<dHL rl^tW^A "Stfl tsdl 

'Hiii'll (ill.) Wi IJ 5, M^dl HdQli 
^l f^-L) fc*R MML *<iHlnt 

wgHHi <»1i &dW& U5 n^j. *im 

'i sw "torn d y nfiii *mwi in 

P«HJC1^L^ HJrj tiej, rHR Mlfl ^^ 

*iad«iitil Hnl hii <wl *nn Bn 

(ILH) ^iHl *£d 34SiA<im www.Momeen.blogspot.com 


i^H Itt) ♦ <tfv& v$t ■- ora-i * f*d ^Ul GUtaiHi V^rt ^rtL (irtL 
£ t*»Ht-t Hill HI PiEtJ^ *HWrtL 
rt £dl, H^ TT*L& HHL«1L WVfl. 

W«R1 H& Vfli d.d\ r«Ll5 HLE*L 

■jr.u. --/I.L f jh£ ;k if &<i 3jw*tt *£l-j 
Qtttia *J, **A iRtrtlH *U«A4 

&i : ^ 41 \i*i -vft. Aft *fl» qR 
h£sA hh *iqi y*i«ii \ t naiMi 
wfirt *»& -i^ *w 4^1 sftit^t Hn 

i^ ; MjEL M S^j : 4 HiGtl ***■ 

step *ui tfSl *A *.<& tbrNI wi<aii 
1, «£ awR H*fl Hkl *k £q2 H4 

*Rroi5 «irft <nas. umsa 
foasai, m«m« ricHM mi 

U : ) *UM %U *UHrtL M54L fa **I«U 

tti&H ^d%'l t*u iAA *nh s^ \ 

w*ft £i <tfi *w $tH ww Ha<t 
<-**l^ HfctlA^ HUl &$1$4 i^l him ! *ug swEh <HH"l *ri n^. 
fiHft Pia^a Rkti -i^l s*<fi "Ufifi^. 

*^£l rt!HL«L 4*M *R*U£ -t^l ii. 

sron. *. tih iljPii i*iti ifl^ql 
slH 4%l ttL H^Htnn^ id $ 

ISL. A Mtft ik»M *^W ^^ q«l 

9UHtHl<l!i) ^L-{lHi rt^Ml rfl4 
«wiL ifclL drtL H?(l "Sf Hl€l Wtt 

AhhH ul*i vti-i s^ 5^ aw-ii ^?i ! 
ltd Hnwj, v*u *asL%&. (?ia.) 

i?*L ! A yiMi i 5PR(U Atli TWlI 

i iiH ttH^l (*trWMi«ft) Mil ^Itl. 

^ 5% : t[ aiii H-i ufl ^sA ? 

"WH VJU& ^H CJl^il (5 rt-fl, *IIA # ^Hift ti^U : on*. 1* f 77 ) 


ctflm ^^HL Hl^t liiftll rtl 
^fl HfA i&V. mil tib (£ft« 

1 q^j *w%i rt n6 =■."!_ 4^n 
•hil^t E>Kigicu *iti %.& swl dsflrt 

■ iw^aiA ^^L^lni ^qieinit 

1) ^ l*itt M^(fl HMR Mi %«Ll 

Cm^ i^tj, fli tS.S ^ i. hum ^ 

•I'' IS Tr fe^iMl HL^I HRl Ml"U 

■j fuiln) rnitil vim i^l. 

'II "tlHL. Hl*L ^Hi ^tH«U -uHl. 
^>m(,i>E^ <i it***, tfhfaot} q 

u. (GqUHUSi) kitu-tl 
! HIS ItH *t^ HLUlil Ijli. 

< I i'U. ifA^tt t»Li>- ft m& %wn ^ 

4»fl 5 HLqq[ *llS{| r MHH 4 fe^' 

tH *a qi^i mfl ^ y^a? 
I (Ml £Wtt qd tug -t&) 

■1 'lilies ftlft f«fllcl5 *UHrtKl fli^ft* «|ilH S^«li A^ i, 

i^ *uih (wt. J ^.h-u &<ttraEa 

iAi flSsiU *t^WWl 4rtL 1*1 H^ 

qR (i*iH nit ivu Hii qil-iL 
6fl^ft q^rt % ) HlclML t^A iwti^u 
ildl i&dUL (Bqi 1*1)3 HfStil q(t iil 
«itU *rtl, V* q^l n TTHIM.} 5KL 
*tl=M. "Hill Alrti d^n M»il*i 
Hltum fcllM «^ HLH nA Hfti 

lienqrti htfii, «m n*utii* m 

*H.*iel (jf(Rl s -aiip^s (B(ft 
ft«|o|& ^flWVy &fii M 
MCKI0II <V»«4g q AffjflDiA/ 

1lA tl*l tlHlxl WW n iCdqi. iiiijl 
I. iMk-1 rtHL^l OirflMi Mi^t Kg 

=^A Ati Hiqi>ti *iftn*<l s^ql *i 
8?4i|aiig ^Ttf&iai ^«ai<nfi 

Witt : WL% ^ ^ liil^ rqR 
rtH^l^ ill CRLL^ln ^inM-il Ultl 

^["Wl. ^"| V«l U«Z|v|l 

U4laie. Hqirt : rHl< H'r#l ^ qw 

Mil imx. C-^hI mfl ^ ^sh^ 

4M*l ai ) %HE^ ^mdei iutim ^u 
rHR 34XH rtH^ WILH iti^^l ilfti 
*^U, Hi* A»W1 ¥« HtA «UH it^ Y 
Hirtl drtl $(j firmed Hj*il »4rtU www.Momeen.blogspot.com ( n ) * ^ufl ^J/^l^, is i, sdfoais^aiioiGtf 'KiHUil 

(\/m) doRrt fc^ *l«u*i 

«l«fl ^ H'ufl W*l fell *iA *U»*ft 
*ML*lrt *fofl <*J f*4 A *4l *rfL fefl 

ftwta M.) *u«i H&uirt situ 

drtL <43ftrl I%«*6ei (*Ki.) 

w*rai tuto *ii *u<&A 45$ 

(%t*l.)A H^dL fell *lA MlH Ah4 
*U)8l HJ'ftA j**Wii tR 5%cil feti. 

rtl man cmiid 44i tftti H& <ty 

tt # I Wj^Uin Hrt HI Gttil 
>*fl ilrtl S, Wl^ HHfcl *rt 

*sfl ^la v& A qvw hh tflftm 

«PlR lid H4l fetL A at* &V!& 
«ULUl& [ft%Sa ^U&h™ i4«W. A* 

H-i *hA ^trti tltoi euiii uirLA 
<-UCH.«U. rtdl ftiiflwu&l **H c*ti 
Hrti^W. &«£ **Hn £l*-tl*Mi 

lirtL Mtfl £<Hlfa*uA tueildftlHL *Ut*Tl HA (^Hltvtl-tl Mll$rt) 
C&U& *OtA ^ i, dEHRI.HL*[l Ml 
HI9M 5H H*L«***Ml IttWl «°fl 

? H wm 1Xi\ I, i ■MPWL 

■tff) ttlH 4iq\ *lA SHtL HWl-HH 

%t-fl ^ mis** ttaiul f*ltt Ntffc 
&*!& Mill «l4NI.A i^ 4 £ ^ 
Hfifil'1 ^ * *H *!« "a =A ^ *i* 

*d ci*l *tA ^4 *»« ^ Sri' **t 

^411 i^ iS 1, *l H^ Hi^ %4t 

*uan qart s^tft qm«1 tft4 T^ ^'A* 
In, (&JA ^i^l ^^ HA ^5 I. 

I, rt *LHH1 CUUMJ WM *rfU *W 

i^tS^i ; H ^ 1 *&&& ^ l <*^*i B 

i »lfl»l CUM ? Ni^: =1^ t-iiii 

rt*U H1<AmL «Wrtl Ifl^ S? i tiirtl 

Qwi ^ : tj rt*u iM dt^a 
miH A^i atf(N?*Wi A^ tfl HSi 

^ H14A 5^ A id tow ii ffl ? 


' ll'l ■[ <J.l°£ ft qUtt^ -t ^LWt. 
4 'l^i ; HHKI *in ft*fl 1«4 
■ H«l *iih d M i^ ■ w ^ 

■■' mil H<n.«l a ^n &il 5hh A-ii 
ftuVi i*ft mpfljua n ^iwi. »ihhi 

N'H ^«Wqi-lL i|4M 5^ t?. *U 

Nl"1"ih (^44 ^iftHL^l w^ J. 

'"'I -.1 i, H rtHn *1-U q« 

' 1 <'*i^ urt* «i»*il ^ 0**i 

iMril ilnni ate tftw*i h« 

'i i *iifl, *i 416 *ttet*H 

1 ug rt-^ ^a%« 4^ hA 

1 • ! l HWli M« »tiai. A rtHn 

I ), *ldl HlHUtt^UHLHl ^6 <»2_ 

«IIV(IM *6 ^Hl ? rtH ¥iUH 

*w«Q I, -iiSi w sL^ aii»ii(& mii 

-Ik'l dirt rtl ^ S&t ^, Ml ML"Sltt 

^«j<*wii ^ftrtiMkwt *wvti«-fl 
s, i "J*j«w^L EJrtk s^ni *wfiii & 

rttl Ml %4 «tl«mi*lL *lHiM H«t 

*ti«U ^ ? rtH i^ r ^X. rtl ^ 
mmk hil Hinql^A *i4 %4 -t 

'flfiHl il*l rt ijti *tH J(fl fl.A 'ig, 
*lteft Hi f>. »l ^Hrt ijjjij 4cj J, 
HlSt Hlfil IKiat rt-ll ituntil a 1 
■IHt rtl-U *U5l%ll ? rtl rt*t WW 

*itua 1, »iilot Mi^ Am <ufoil 
d. di hi v aitin *a^ «Pi^i>6 
Hsi *iiS rf. ?i3 a 3 hi" h^I^i 
H«a&^ k Annl fiiHtiiT i^l ts. 

H \6Jtj i*rj J p rtrtl =KHll4iil qllrtl 
Kl*l W 1 & H* ? rtH S^ ikj 

5, qjtcg v ?£ uu d. rit imn-fl 

dietrt M"Sl Wfl If tilH ^ 1 ^tfj 
^ % ifeS HlSl^l All HH^ 10|ft 

*iflA »j%fit nw id Tdt £ ? nl ctM 
^q L ti muA i p iia. rtl iSnirtrti 

^rtl ^|RlHr< M« *t If £ i, (£CtMi 
H%R 31HL MfA^bsPL HjJ l«fl. H ^f9*| 
i*i i. A iKS qirt lttrt ifl 41I 4«i 
■»M B ? rtl rt^l i^ l r ^L rtl 
H^l H^tiHlM *M1 V *U£rt www.Momeen.blogspot.com (ao: * ajUrfl tlAli : «ffV% * tjh y i ^1 vtu n*a, n" ann 

Hjyjj ijq J, 1 rtMn il5 115 SUflM 
d>H 5^ ? rtH WW Mi^tl I, rt 
HHn nHt* HWl^ *l£ *AfittU<j, 

Hititiaitt frlnqL^ tflMq 19. rt d,SH 
*4 tS J h Mi ^fclHl h^ ail il&n 
nil ^[LtL* -i t*ni& HJd\ift n 

ill h4«1^, Ml qirtl feldl Bi "HUi, 
rt HLSlil MH^Mll ES Wt £i *lHkHL 
rtHl d^Hfl nftl i&Hl ^Q, H&M 
lf*L Hn Md4*ll H<W lirfL 5, 5M.t 
HjVli HW*R «L& "Ul, H^ £ 
<H^ Hindi ndrtl 1, drtnRl<ali\Hl 
H& tttt, *»i H4 MH* ^Irt. I 4 rtnt 
Ml* MdM IL£ ^ fU dietU q£-t 

M£i it-fl Hi£ MdUl *fln Mn iri 

rtnl Hfctt dirt Hi Am M^L MWl S4rt. 
f*lft Hft f&iA ^ttud (fcft. H'l 

rt H* nl^A «fi fedHL Wi\ Ml^fl 

3N-U H(Mii4n *ti*acuHL *4fc^4l 

dHL [fcd*U KiMlM" HI MMl. 

tattt hwh1. An} *i« ^ d^ : 

ftdlH<£llld idHlPl SdH *t«Ud*U 

*iti bin itnt ^ fill Hd*nfc-u 

MlM* ti*HL *rt£4R Ld^MHL -ILH. 

4 niwa altu ^ml m.^ mtnl it 
wuhtM *4h. nit *4 li 4 AmA 

a& nifliii til (£ln Wt $inm*tl) "*l*ll *$£l rtHtf-U rtHrt HqJl «*IW 

feuuil, <H*u*i5 Sttitf iw.nl wtw 

H-l "ft dn iftsiLH i*jci ndt KL rtl 
rtMH Wdl <HR rlHtU <J^l 3d JL 

Hli-fl IS. BflL HH ^ HH 4-S ^JtHJ 

&*ii»i iidnl H% n i%la*. iL*ln 

MHLilHLttJl il4 H'il ^tHL fil^LH 
Slin HLttl'il MW-WA* *i'l HiEii 

•t £\%. rtfll 1ft ftflLH4.L«lL*lL 

(rfi^^^ai^l) 15-iii a! til 

rtMn Sdl U S (fin nl-ll 5».i 1 

Hill) *HH rtl HMlHill §AH 

Hwqiqi^i tsl=n. m^^h id tfr 

^. m* qi*n. %hi fHil in-tiHL m\ 
mi^hA* vii m^ vl^ h*u 16- ^i*t 

*l-i*H MHn UHL=SHi«fl 41^1 
^cil^i *fPHl. WU^tfl IHrt n HrtL 

(mS,MlUiS)-J ilH tti writ flit MR 
HJH\ Mtlift CU ilHni *WHHd Hft 
il E? *14 H'l rt HHHill aAA 

H^il BtfH 4nl, i »»«H *it*L*tl f JHl 


*ti, ■nHL-t i*j y J, via a^ei 
m%4al (34*0. *tt%itH 4n-ii 

■I'll nift$ Hjsi 1, **i^ 
xtl Hd^t i*ii 5(11^1 TPJlL*l 

'* I $M& WGnm^l (n\Hl) 

4^1 «|fBtat %«di dril, *ii^ 

LI Hm<5Hl WltH MLVrtL i^.Ht 

*|J J ,L 5, H %«i 41^ *dR ViHl rtl 

1'^ i Mcni i^itwm*anl 
■ii' Mini <Hki-u §*& wqni ami 1*. 

1 .1 'i HrtWL ^) Hi VBlHUtl iti VW 
Ll W*qd ? rtHft WW *uWi 

'-'■'ii r<iq*j n«fl mA rtnnt nl4"fl 

■ il n i^Cl iiiiS*i. siuh^I 

^jMri>u ftniH -wbrLHi eml nuea i 

Vu tfiu $ Hd^l dk An ic4 4^1 

i«| I 411 4HqLHi *ti Ht^Ki Pl^tt 

sumil, ^n ^LWunni biL&*Ltd 

HiseHl drtl. *tl Mlft^ 

"i 1 •■■■■■ (*ia.)nl dqiet qin iwl 

iV [diwl ^ir nnl hlM *uu 

■ ■«<* cQift f^itt ^s>t i*il J t 

' ' i 1 -"' 'KliA i*it i ^ H,ni 

ll «* i idl ? ^|AH Vnisl J-W'k fJ i <«2. 

«tsi*i idin M*t4 bimt i 4^ 

Mfni infill ^ r A q$ fe^id An 
^nl Ri Mj0(j ^ *ti^u ^tni 5?iq 
& I n&l * AA Ttqin ^hlWi J h di, 

^■Hi HrtL i%iq (J. ill %lL^An 
te*#t tnleq't : m * MH-ii &ll6^ld 
frtHlH l?Tl &H3) lH*tfq wul. t*U^ 
<Hlt HlfitnL iti attfln, i ^HHdHt 
drU M,A c »«uEiH (q«ltHl &UCinl 
WH5«l dfil,. HH Sfwfl HA Hid fdHl 

H^-it vqin Mi4l ^tHi. A %n<l*t 

(dlSdtA tt^i %i*UH ^ ^l*H r4R} 

h^ii (JH^iqln Ei<H«.Hi Pisw "tqii'i 
^5H S*tL VU^ *f*U &>u *£ anu 

f*ui t^qm^il Mi n™ Htiql £iiji 
*tn l&n eiiMfl : ^ ilnnl ! W ctH 
^tLil rtHl^ ^ ^S^m ^ rtMl^ 
^|Hrtn mil *iH(U HLJLrtl d\H HI 
>Al qqJL«4^ (]HB. l5*tK «td Mill 
ML ^lLW<ln *tHlSHll4l Hlil r J4H* 

*in w<it qiUiMM ^n «iiln 
^qniaij) d%4 tlJU Hicj ttqra 
*i^ ^fJn uitHU *inl wi hA 
*t4ti n iffl tLSHi. id^sci *wi 
rtnnl *« Ifcutt whI ^indHni 

iJHH «H4<kl4l drtftL »«S 4Hl r*lll www.Momeeh.blogspot.com mm 


m) 

HtfSi HlftuflA i£m ai^ll 1, m 
dilidHl clHllI tuflli Rqlni-fl 
s*M sit sift. tiww, ■* am n4 
HOT <ttfl fl * MW <tH W iiL HI 

*iwOA cilA (tw I^iui-a him 

WVtLHL HA Wl HA H H 4* 1 * ltu - 

£q£ G&.wi'fl. it if &vm <A. (Gqi 
&IK1 £*q<l £i*w vit ill hA 

A-tf &u aa, ^ h4 a*w\ 

?^tj«iifr {na.}aft wi <tirt*J 

fj H 1M iO°l M llll *JKl M^'l M I'l, 
cifj HUI 4U« $ *y&\ l&ii\ %H 

^tt dHlftl i^Miq tf ; 

Gqi ^*Ct rt. alii HldHl (H^) 

iSninHt Alqi ssdi i5hh»ii hU qtfl 

KL4. fr(l«B HWd IS : « |3i^*tl£H 

£t«i Rqi H*l M <*j fetwd 
Mi4l «jfl^ raig ccofl^ rt&q 

£UI Rqi ■* etliL tdUMrt HlH £ 

g MOflol^ clttj Jfl£c|gH §M 

euiR *tttu ifeu Hofl =iq\ And ^ 
qfcj ktMd HtfL Hd dHd Ah*{1 * ^Hifl llAlj : HPtHfr kl*3fr3llfl HHft i& ««|&*l 
5JI£c^ fclGjfc tTHIotd $W**| 
MtrfW «KIHiJ $ JllttgN HHHIrt 

dm h£ rtHUWitft iVu tinidd 

qlll*£ &) ? rtl tf &1il liHL-l GU'-qi 
IS rtMdi VWLdd*fti<£ 3. « flMEK 

Mljfldl MLH«f UHloHH. [l<tt 

^Hpidl tiHLdHL q^ q$. 
$ WtKlgH 571lt£H fffUafoi Em 
rtH rtHdLlfl Jl\ *IH VlL qw rt^l 

dHM-t\ q.^ qkull ill ^IfcA. a 

HUllEgH CTCttl mud ut rtH0>M 

f?qi *iHtwi i quul wl, h^ 

^HLI-U H^ rtL<HtLll-il. (litk (i 
*>) M«tld til *|iS«**L *l^«il *ld 

3*s<ii4 mis i&iH^l %m<l ti*iLn*fl 

dtt *M. ^nril EJ. V Hl^ 4»tH 

tlMmn *i^ w^. w i a>qtu 

l^l*t cU 4* *.1M.*d <t*tl^ Hll *l 
4-Htfl fqirtl) *tkLn tflti, %*fl rtH oiiiL 

i'.«ld H*USI (^R-)»i 4%Hl^| 941 **H^ 6»un H«tl ^. (iaftrt 

*H H?St (l&] ts.HL4 d i, 4c^l 

llHjtt li^tin ti. Afflict *M 6*a 

( <(-.. ) i^ IS 1, Hl-Wfl f*lL ^tfl 

« m l- Q 4 sIm ^Ml H^^uil -ttd wi 

^fflf-i tti gttrid y. Rqi 

■ ■ l HLi HH Hi l%rtl fcid H^H 1 !! 

jHnml tT,^ w H*i «u «i 

W (* : ^ («|GL}H WHL^ i, 
■ii H-il 1t«£k Mk q^L r jq; ii. 

|«ei Hi MH^M^i <a«tu %ufill*iw?0. 
U((tm n»us Hfiql ^vs SftdL 

i Hlotdl U|tHclla| Ctufd iltol 

't^/'^* 1 tiwHa iR^fi titi 

I >><mKl ^LA«a itii q^ m^wi 
"1 WW ^HMrQ. Hi UlMl is. (83) ii ^«u eia mA ggtHdi yfK*HM 

inn ?»^*ii ^^stHit ^^fiw Tiin ^h 
idRfl it i i ^HlfieilA M*tL iUl 

^flsfl 4*6 &*fl twain t5 ? 

(^i*iil) i^ ti i, {Hi qii) 
^tfm Wi )H^J9^ : mi l^H^ifi 1 
iHl 6^llH t(5qi ^-IHl-t.) «M 

^4^1*1 H *$ ill 44«l ^A 3KH«ft 

^ia-"icisiaci fjKHiHciH ifls 

fim (ill) mi}^ Hi** ^ 
i^H h es i) (tH »nffij ^qjiq\ 

<**^ Milled ull 4ttL ii d -r 


www.Momeen.blogspot.com 


(W) * i^tfl *rfl* ; ™ =1 # #^ML*T?l!tU:(HL=l.^* (69) <l?£ •tirtUrtl WLtf Hl2 urn &J 

(WO dJftni *M*l ftE.) *4 

-vfl 1*U ^fl N, W*£*i Mt*H *t 

A} H q*3 ybum Hi2 *ttft il A * 

3*£t|&1t& (41C1+HI g^OOkl 
tfillolotl Wi^I $ 

(*3jV3) dJftdH^£&i (ilk) 

^ifon m& ftwl -nil. wi $fl i 
A^l *ta*Hi Ail mi-*uh %m 
-'rt'lauyft qtj H£*tJH *t <&S. 

$ : ^l (*15L )** i^HL^J : 
^Mftl *il5 tLirtL nlfi Vtt fctfl ^ 

>HGii ***i eui Htu q^ fi*t n *it6. 

WnfU*L q^ ildi i«l 1k]£ *JtS*lrt H^ 
HMrt (SlMi «.■!«, "81 HJMtH ilti ^Sl S^ittfl 

&H V m&Kwfc (usl Hi Win *t"$«tt (im/*ih) £aR*L%wai {lit J $4 

*LU3L%LHL *>& <4^*0 tfc#L rtn &Mfi*il 
ei3«w *iftft : V ^a bin tt£<& 

A-ti ■tt^HL til tLfcJ WrtL H^ 

*gA<*lcL £ta til Jfm *3fci »il£ 4l*L 
3. J* <l^ Mltft Wl^ **«i « 
Haw %ih^ ^e^ * a3tH i *IWvA 

HlRti (^) 44 ^ ' H ^^ 
a*l ^it-fl ^WJ^Mi Mdli-tl *tB-tlL If -I--------- villi irti mW-& ^m 1 u*ch :bir«j i*fL *IW WS *JriL AH^ *ii *^ ^41* 

4111} 4 [*U qfi) JMLHL («!L)*a 

^ 4ftL mQ 44MP«i : HLJJlll 
HI rtlrtt M^ 4*W ii i f Jllin ^^,1 
n-HK-tl-O «?lLi[tul -u£ H4tMl li^l 
H'i rs-iL (utfowuO ndl Kl. 
■11 u41^u£lLM irfHifl iU. iltini 

Hlrtl-tt fefttJI ^.iflH *ttil •yi 

li *U qiriR rlHLiLHi*ft ||^ ^ 

ml id nn %wm Hivql '*u;-^ui 

• H'lHl (31*41 (S M^l *l &•&$[ ill 
II IHL'Ll && q{rl J^ Hlq ftn rt-(l 

-ifli'i'il) Ani Hil iwrii w-fl "if^ 

in*'- &h1 **^ ^ te**ftrt dH 

CI awii (^qiHi sirt^ Aii 

■(I Mtl*. H Mil ^ S-Htft «3H 
4«.i fU *(I4 Mil i »Hn tl4 til 

i*^n?n ^* s^^ tided dHi^irl) uenJ nfl(3| t^ triol tit 
yi(t»(l ziliHtt^ ^ otccue<4 

esild [kClH ^.) A^ 9 i. 

^ejKite (wbl) viii aljH il4 
ilM i'-qidl ^..4H ^HLHtII tifll rkLJL 

Ht$eA r $eu rtl ^it rt=WISl H4 id 

51,^ ^} m aiwttd (|zp (*;-i.) r ■« «■ i - f 


www.Mom4n.blogspot.com t **J_ * *&U& **U ! WH-1 * *1*ufl*ft4: w*-i# ^HlL'tL [q-^it ^MWL fttfHt, Utft 

A HlL^KJ qtfrfL ^ ££ cl?& ifg»| 
**l||<i ^Acq «l?t<H «H*/ l5 

*?££ *JU>[H( cl|tfL|u\ iH^ ti 

Uota>) ^a«rt *wa (*H) 

MigiwHi *»ji Wl ^i fin 6hh41 
ill cm wit . i. ^l bd ^ »Ml 

1- *l VlM =tlLk >$i*<Hcl t&q cfi 

hw >ja »u2 4k 3. wi ^*H 

*U"$j * H^iH *M$ ^4^ *iL*Mi 
(%1/tt) ^3Rd H*£ Wifc ^VEl 

ftlU sa fl t. ^^ (wi.)*i 
4iHi«i i, (&uh<hl Bra) *-i*tt 
■*"WHi fciMe* ^ Ts*t *+[ tia*fl 

*ka»4ML f*Ul Mfft i^tl rt^Wl AiwM ii& si ^ old. *qil 

WttH'M -ftsuiii f*u3; dH'tt ttfll 
*WU-tl SR^ 1^^ Hon ttd ^|t. 

tIh4 Mai aiut'HE -tiHqiHL 

^ VHi HKlfkl (t^Ml S*RIHL 

*A*j ^ril 4itf. & 

Uft.) ia £ : ^ (?f^)ii 

iM ^ ,fei1 *iA iiS-ii ^-ti«fl 

-fl?ll , M^rj ^h^ i^ i*iei ( *fc. ) A 

H.tt'i : %Ol,l f ^-ll dM«fll I 

(#&$ »jiLt) dn (&) 

(13/^aJ amn **^«5iia ^ f fluid 4| iHicvgi jj&tri ^ii|^ 

HHlwj : w ^j ^ U l ^ xvl 
*ieuni ^iH *t*i1 ^ W ^Ifl ^ 

• '" ^ 1H15I -t H*qt «0t ^n Olikt 
m C4I t-lPL. sd dlil am s^| euaul 
rll i[h« HLiiql Vlnitl WtHl&L f^i 

Hit wqMl otHtl 3)g% 0. 
*ll^l HM-tL RfitWl ^tH tjtt^L 

*%« nisi ift4 i3 # tfHM 

I Mil ■? dnifi a& MHClt^l 
'I! MtHJ (Ml^ MIUOIHf ejliufe H. 

mtti>H*i\ *Az <pf Kl c4 3 £ f tjT^ 

«»^Htfrj| CriU|l &J^*0|)«£7t'j|| 

utHwii ^?| t «itfai§ 
q«J \twi»u hip»j J, mi i^ 

^P fc 6KM ef]t|q\ ^kSqiMi l«Mj f 
nULl Hrfl fWi *ll^ A««: d 7J 
WHl«j : i^EHL tifllMi (%*JI& «q\ 
H.lSqi^i ^il«j, ^^ Ht #l ( Sti | 
*i>*£| 4*6 a ?) iim«i ■ ^ 

iitqwi ^t^l ^lq ^ ^ H i J4 

■A 0kiii (? r «dl «t sliffl, m^ 
£ M^?hi dl« omul &tfl i>jir 
SfUHrtl (Hfl^fl *lil dl #A tfwt |a| 

^ : k 5l^lCI &|^j|Oj min^u 

ttWMi 1 (5ai «i(£aisfl dlsl 

www.Momeen.blogspot.com ™" ■66. "idl I) cf*| *HhA s<H el £ 

(GSI&cIHI} ctA if Hid dtt^i 

wisfl. hi?. cm£ eilH 5&£ *AflzH 
S . shh U«uh tttf utiuu. 5 tfltf) 
ffMUHoj Ml wieirtll ciuf* & 

(Htm.) &A%ri *Mt &H *H«ft 
4*44* fill.) 44 W : ^ ^l 
folHl M&t *t& *il. 41^ ^J 

^ ifettHtttf tsiil dtil * mil 

-12*H( *M ^ fttll *Jrtl. H 
y&i : HL ^<H«u<i 1 3 cut d }, 

CdHMtft) 4 $&P|tf ? ^ ^l *llS 

=iql q"lA qi^ mjeA s£ HrtWl n 
4^1 4*1 *fft MriGU WW shlWl i, 

*$*&HH ? j ^ 4tS H4L, 4^ *t 

HI* *ltfu Hll *u$ g 4, i^l # *jHlil lifts : *!iSt-\ # 

Mufl t. {Sri mil tiHHqMi*iR 

MLMdl neQ iH 4PLL i*iHqL<tt*th,L 
£& ^^qi HLZ *E1^ (g. 4£fc J, 
H14\ *ft|frl rtl *\ tiKMHl »Jlftt 

•fcfl «Uft *irt j&u 6HmqRiiuA 
■ti HUH -1*^1 W rtl U4M £ 4 A 
*ft» q« stGj.1 iiti -sih ^H i^ti 

rt*MU rtM^ &31HHL "11^1 i) 

zmiHot tttttfficfi fieuv irncicjl 
tlf«tiHafl 7iiiKi d. ^M?ti *n**ij* 
(*(t. >^ b»4 d £, Tib <jictl ** 

*tlW«Hi £*1 il^ IfHId tlGyuf 

fl(/»iHi«ei fit) a^cj. 1. (fjiiofl 

&H1 (ill.) 44 » : -Mi Hi^ ♦TlL^ft^ieuat^* ^ *l i i Ul^ t q A^4 ^ ilHtA ^TlA 


'■'•| Hqjiqi ^ *uq^ Kl &H I 

a.) 4d o - ^ ($1 d^ w) 

RtqqiHi *tiaj. q ^ | ? ^ 

■1 1 i-Hhii -ttwm-fl i^fl tiKi *d 

• "'Hi 4-iR ftffl 4(0, u%« 4 

-11 hI Git^l <Hdt6 4^1 nn vtA 
i^efliii5*bqirtrtHlma 

^i« ^ *W rtl S^ « 4, H 4(3 
!| ilo- s^«ii^) si[^? «i agqiHi 

¥#k*(Wl iaa. ^ticiwtii 
•••ft «M ^<iu ftme, tfa tU £ ( B9 :■ S J^l his sfl e 6. 6rtat 

j WImIlIA ^H^IMl^cU 6J|( |1 

j 3L*»l ^%rtLHi »iA *i*UH4! H«il *tn 

rt HL«m-a hu iiln. Jn^Ai 
j *tUqt : ^usi kih^ iWft j q 

A^rtl 4rtl J, %qL^ 4 *ja*HHl 

rtsiqti «tW iU •iln ^tw ^ ^ 

I d»4 *lrt (*. H i^ & ^ J H( 
J (^3(511 H(^ tia^ £) Micj srei 

n*iqrti iSrtL 

( 30/30} 43(^t *(%a& (l[t J Hi^^^ AVtll ^^)n U ^ I *n art UtLH H«fi. a *Hk 

I ^H^ ^ HlHli (ftqL ^ Hrt www.Momeen.blogspot.com ix)_ 

fU*UJ K^fci iMt. Anm^ttln 
X<ft ^1 HlHLi H;A<U tifU. »? Hi 
(ttHlnrtl)^ illiftija^ rtl H<£]IK 
ifij i, (*U <ia) H Hi Hl^ttA 
HH*l*£ i*L HA A A Hl-tl BlSt 

HWfl. $,qi *ii«i«fln iH 3 

H^fl*, A HA Him 'tM HlMl. 
ciiiLHi Tffitart'fl Hit* £ , difti 
AisiL ciHrti wiA ». 3 mA ^y. 

(IHJtfttH rlHllL lift AI& ?l«lt #. 
HlS: *l il&Al «u£ A»U 4W *ttn 

<sh rtl *t\»i h (5 W iti *fiA 

HW A AA Mfil H^Litt, £ MlXli 
■■ilH, mAI A AA M« nAwi hA 

HftL "Hilt Am H* -1 Hjl £nl«(l A 
tPllA WL i A AnnL frtt u6 ^p 5<S. 
ilH-fl *itof -tLHL rtL MlA Mft rtH-il 
Hfifc S%L (A*lA Hifti n pi 41 tl.) 

UHIlHHf «'n 1 ,''"N'J S v 

H?Slt (*[L) iA £ 4, vm\ HI 

&lil unit <&l"il bin 6mm A ;$£*i %uH <H<W4 -1 i\ rtSm Hi* J 

I (30/10) %Mi H<\ HUM »LlRli Mld.Hl 
**tl =1ft *A *tt* r rti 11 *||J 3113 llrL I*. I lUlHcini £d*l HHn Ur- 4WMKH 
i^ 1 HI Ujpttttt, H*U3lHi«il iH* 
H«fl MIHHL £ 'M 5JfiH n i*ll ^t 
H-ll MVfl ill HLHrt. Grtfl ! Utt 

n\el qjen £. f hi (invil ws«i n«*j 

1, Wi *£&fl HlHrtHi ajenifl fti 
^ d t *ILHL-H 3J&M ^pft -t«ft.) 

id HI l r $£l {m)H $?H»^ ! 

yuRiAl n* r-uu<<tai «S 3 
I vul *»rl si rmi Tti hl4. 

A-ti HWl H'Mll*! timii Hl4 

(33/33) ilSWft H*$&SU*i 6*A. 
Hl>«HlHi Ht^lLW tiJl A *Uil ^-lOi 

is hA ^nini hi iiimM il6 Hi; 
Hittt dt r rti $(l ^ hA w/l n- 

fc. 1. ^ An*l *(IH HHMti v^hI 
*l& rt\ rtHL iH4l1rt ^, \ r 'A mm 

hi rti "^ i4i4. 3. Trt m*«6i i\ *u. 

»H %u rt. vi W. i. sn.nl WHU Kt *ri r^Sl 
(«) *t%l n si. ir, ttl (shWl %iitl) 
^tinfl i*ii Geu ?^Q £/4talail 

-»m wattl **A nHisi Hifi Am 
q^ii^-u jj-tui nib «td Tra. 

f3H/3M) g&ftit ^*i %^*l 

1, * HLqia fireis. ml {kiHi<d) 

•flvil <iw hA Ail Ali^qL^ mw 

k Hi iMH a*w =HAn*iM^ 

M svu Rpu«i ^ ii5 n £<t 

wi A hA (fedttni) fc4L<t 

hA mq siAImci wti m«st 

[l« i*U rtl =H.n iiawMi una 

*<l*i. (Ii«Biiirt«**i*niinj EiF,*[l, 

Ml^hX hl& =iALHti hA Htt^nm 

- ftn A A Am hi h^hlkuhL 

■I hA 1a Rr^tMi «*At H*ii 

irtHi &i»i£i ifl Iqmi Hi«ti.) 

• 4%M!«i « hA h«A sh^lh 

■'I'l^ln) -i tan s G*^ Ht^ 

1 h£ Hi*\ il ^ uti SUlM 

■iii^-i -I -1. hA eft **L Ht4 KdHl ■»5, HLOl hA sjwuii 5^U*U Hl^ r 
HlOl Hl*ll *«l5 l HttM hA SVClftl 
5WIHL MLH, HlWl HLhT *tt5. 

iH3«nHi yqinnl hiul%4 ^ $ 
vim hA nQ«5i Hifl Am hplgu 

f P*HJ1 IfHlclcil iii€ 91HHI & 

(id.) a4 is s, ^i (*iet,)*H 
iiHL^ 1, "S HlWt t&mnAl *UH 

*^ii*iAl hwllH i l tflidnL *b* ^ihh 
At- HPiSiL -inwi Hii *i>i Tf*i. 

flat EAIfllal d. fffit (ti<A.}*\ 

H A : 1^ (%ua)H 4^Hl^ 5. dn 

HEW hA Hiiiin d, ■¥ mli^h £lnn 

*M <HmHW (flHl ^15« Hji& 
SHItAi *HH*11H« HA ftT'rt flWi 

tWftrtt i<ft hA mlhILil flnA *j*i«n 


www.Momeen.blogspot.com (« *lHWU} 6<d &R HLH*\. (fill 
^?U ifl *15U dt£l. E5Kl£ *il[%Jt 
*tl<ft IrtL.) HLi H*HH MR =HH-tWL 
*tectWrt"l [rtiirtlrtl ait6«tG!. HtL 
WUH^fl l l,i Wtft *>*fl. fciw *M *h 
fcUffcftrtHl' H££ 5«iiL (G.qi *i VWU 
Hlrtl-Cl ttrtn %IRIH. *tL«iL S*i.) 

SfctCUg Glottal ilHMiSH'Hi 
EPUotzQ. 0f HUJ Mil* 3 

H^L-tL MtiL*U T*iR Mlrtltl HWrtHi 
Wl *Hrt &t Hrt* *t*£lrtl frMijH 
>J tf>H rt?£ Hi 5*Vl n*tltf M^L H*H 

-Pttmk Rmsu i*miL ttiU ^^ ^6 

HlH *U<L H&eU HWl crti v rtHlii 
%fl rt *HLl-fl. rtHl^ tSrtL rt 3tH*4 
£i *Hl*>M nHPPU ^im4 tiri 

HT5UHI f*ttl) ^ K rtMLsiUftHM 
JHi MlPLtt (rtHllt HflA) HK*il »Wt 
-A-i i eflfti *** H&*t H.M HTltt 
Vll rtti-li e£lA rtHUfl M^l %*U 
tfttL (dMH wbj& ^iyi d*4 -tnra 
Him ■a^A) **ti mwi *0ns*i = 4 
'JfcLrt WUA IfeQft Sg E| \, ii»HU 
H l^&hAril =HL*l i*Wl rt*$ -IHW Hi[ &. Mi *li<?i<*rtl 1 rt*tl rtirt 

«*£ *-UM 4*l*U <tt£ Hi l^i (D^ 
Hfcl rt*4 iHUt WUi *i3 i*J) rU 
*Bi <IW 3d ftlild tl^ft Will eutfl 

asted mi-(l ft<imci*A %*«! 

M^eii 44»|4 Hl"aSLt H?!L ^SML ^rii 

*h^l ^ ^ aitfMHL ?iiilt ii5 

^Wl i^f-U. *M MM-\ till isrtl i 

(Ah^I iHwft *to&& wS ti -t *mS-> 

HI 5lo| ««§ feg^lfti IJHMS H 
fi«ll ^.tl rt*W6ll dHlfl IHWlH- 

HHrijd ^1^* (114 $ ^HL^'L UiHLHJ 
IT«-UH^I CH2KH2 S?tli<l uufcl 

mi *w. <^ ^wm H^iHi. t| 

COPWL nl ^W rtHlCHil rtHL ^rlW"l-H 
S|1Wl *H4 ^4 H-l flfivtHL ^5l-il ' *JHlifl flfli : Wft-I * (t>) Kt H« cMHU An HLS S(l i (ftf 

(vi/m)a3fttt%«i^ (lit) 

vi k iiM li^iH Ima^ di ^h 

'i b -l^I rt A«l ini 4nm t« 

%wm1 «6^l annul Hfti ^Wl 

b|i i cishicii^ tiiPfs 5i*il*ii 
■m.if'NI s?atHL iinO 

llflftfl) *L3iirt 34l^«L (dt) 

WIS V (^ IfelH) ^ fcfca.) 

U ' <PL *ci«il. rt tmrt Hill HL^l 

'i l W ? *l SBJ i Ml rt ^OA © 
- 1 l.':rI) iHiilTftitl *(n rt ( - ■ itL-tl B*^ til *n ^n 

•lI'lHlilHirtlSlrtdll. iftfti, 
ll fl VW"l *Lrt tjtl liil tits, Mififji nit rt^l) iq^teuM Uifii 

ilHLHi *£INI ^HlJ *lrt H*it rt iiH 
«l^J dcj *nl M% »iAMl Ml"id 
kVtfui 4*1*1. 

U»LlelelL AJLh* atirtl CrlUM 

aefm 

(Y3/lf3l ^tci 4lnH (tH) 

® ; ^ hijSi%l ^l 4su*i A««Eieii4^ 

HHrtii *Ah *ln rtm Retni w 

*GMHl -^Lil dlH rtrt filMMHiifl ilil 
4citHi 3rtL«l%L. r4ll H(fl fcUHlLlft 
rt H^L*lrt 514^IHL Miq<i 1? 
'fill liethi ^MA^lri'rt Hmrtlll iL4 

*iA d^ Semi ^i «tmt dfl »si*i 

M«i«l -w J eii liaitj SequuAMl 
HiniiTi 4t«t *i4 Aii («ri*0 
*tii*ti rirti (feani nfl tm**. *la 
R^wnMi l Ail' *.*trt *tta "-&HH 1 

«^ntH{^) Si« %, *H5 tUR H-l 

^H-flrt ! aHl^l BrtUHHl JJii 4U1U 
■■y ;'■• IH^Mil^eL P. HNfl 

eilil Hi *l 5rtL*irt r ialn rtl *<»i ^trt 1 . 
(MlHlll Rq*trt 'JiErtL £SA*1 (HrtL<l 

(krt. k si^ r rt s^ HLHrt a ? k^tl www.Momeen.blogspot.com it (M) rii«Hl m w (foWln fit *wi*miHi 
t*L«il <£, *?-& *uhsi1 iln *ti«CU HLWL : il VLUrt *ll (I : WHICH 

tfKHH IvWlU R &i : *ih fctfl &* 

ILijfl** Eft*} 1 iHL £*l5l M* ifl 

i *tt#n'»U *UM G*IL *irll T*tii Ml 

MS Id E*Jl UXtPfdl 3*5 ?ll»Hl 
1$. t^EI dUllCII ±4Hld 
& : *tt HifilHlJ tfBtt faiien- 

gel£|to1 U <^~ *»fll«l *< 
SIM i 111 If 5 Id C| JJlfflS I'lolH 

•.feme 1 ISai dH*^ hih a* 
uidoii §$m Miwuni «miuiI d 
5 ftiftKiH tiiPfedi *ii3 *!»( 
hp( d*$**) hI £?UM riltu 

HIJf d*5 tiuft<3 *riEH€«A 
iTdlEd ,0. «J<£lc.JM mo&bit 

tit <r riiflni tv\ iS. (WuH *<ttHL AWi VVL. All 
HLUL-il <Wl ft^lAc-U i*rtl t*M 

$4 -tiri «hM ha «& i) *Mn 

ftlMTTHi iHFdl Hiirtl WUi rt -IW4 
H|0& l**ft M<>tt Hil 1. &*fiUMnl 

H$ *#. Mil d. ^ (ȣL)*i (W 
i^ i&ij i, llrt'feflWu MR -IHtftl 
(*. fsrfl*i HB*j : ^ Mttl W *ini*fl. 
$tfi Mfc illi -1HIM & 7 HLH 

^HL«j : nkl flip "A ^j -iBei h4 
dl Wl^ ^, M*^ *HM i^Hi"i S, 

tj *H iuu SlIW Mill *ll ofl 1 *! iB 
AK Mifl tjap rtA wiw-(l<tM i^L 

*(l^ sti "t«n^ i*il ? *tiH wmi**j ; 
i^a. ^^i ^HL^j ; ia Vi hl^h 

Hi*U rtl iliHkl'H nti ^HHl. 
^ollJllvfl iilil "Ya UHloKrfl * ^mid w.^U ■ «i*-i * («) »jw-i>iinnt *iiai %itA tm. r d-ii 
-I'll a Hi *iA i^n i3rti ^ A d-il 

Inm diSn kim *iA vA tii 

■*h in iict ^tHoi Mdln tin 
licit h&u m^ ^t**u fu *is il^trt 
hmM «t6^ hihA W*. ( l ^ii' 

<Ull<tl HRMl CHL^t^ idALHL *kA 

^. HA AucLiA '«ti WWW' ^£ 

••I l-M tlnU 0.t|l itl*Kl| «HJ«ltE. 


g 'I I A (11(1 A Hl*l «*lfi fll^ 
tW"HQ 1g f«.ll H«i| WJ atil 
I* '^ g 4*11 tfo-a <jr6<1l<fl dl 
■l - SI /£■!. E (fStn HE^t €H)Kll 
'< <wl4 *K^ Uld clallHl 
(fi^ riti. «4pi1 H^ <h*i j£ 

•S. ^ Jo «^iofl«ril^ turcft, 
VnIpH tii^ Ml i Ei^n ««rt «Ji 8'iw'ii M*i«ma Pisis dl 
wtril «t^1 Jtifl dl«i> «i^ alir 
hilh«. eAj &3dl «t eeil s, 
mhi^ ifHiai Rrtdfrfi Met 

oiflflcfl aid 0i5 a wlci. d 5 
jj/rtPini /."^yn a.'ii;ij| (fe'cii 
fSi^is?n «i«itji igtiafl) s?dl 

*jj« ws^i j^j| *«h>i vidh yfi 

<K4Kil * iHKi d : 'q CIM^^l ^ 

iSm "tt&Sifl ftlill f9di iVmj 
MtdMI Sl»ft »H WVl *^U cl^l. 

d.lp ^ 5K4j,*(li€in ^%[%Ult Hill 

(-il UHni H%m«u) fa* ^ fi ^ 

^uil-a ML (lid «rft ^ 5 ht&il 
Hn V^Sll4 *ii ti<l*l WW iil 

audi M ^ y *A M Hiil nin^ www.Momeen.blogspot.com 


■ *:■ # yuH nil* - PiiH- 1 # *1MH1 Hll: (HSHHlMl) *&* m^l, 
lid, 4 ^tGRM. *>iii *Hkl MftA 
jft IfiU 4rtL HI TJli-l ^^ 
WHL«{ - ^ rtMn *L$ l«dt Stii 
^3, tai -ib«HL eni Mlfl 44A) 

**L su-u ti<* <36i«A ifttHi *umh 

(5*1 ««H 5* ^6ll6 3H& *pl *Ufc 1 
1^ 4, iti ctltiVMl £) *hA S6l*l 
*i * rtHUl HL£ m\ l3 t HU 

Mwflwfl** Sibfl *iikl fjfjl ifl. 

ilJ^<-GI£ f ««.>** fiHleli 

fijQ ntiiu a *cil. jne ( mi: >ml 
WIM wmul. MciHi uim 

(««.)«( tfN b£g dp f'Vwifd 

ami flomfl cttxtfta l*u *n2 
«h*ii tcii. *u ti&tl M?*fl 
<mhhi Hff^ £, *t *i*tj&il 
ftaiK-Mt hqichh{ d A oitfR 
gq3 rtfltni «HH aieO £. mc^ch 

«hiici l g »i^ic»ciPi Jiaeci ftlft,] ti^^Hi HiL (ftrtL *tt*U *Ls 
■ilTOl *tl"lL *ld $£{d H»q" : 

ijHln rm.HL Id £ i, rtH iJfcL HI, 
4-U StUrtl*li H* r A-fl 1«llSlii Ha. 
A-U H^WHii H* H-SH %m\ **} 

EtjWfcti Ret«fl tot4L HfrfiL n Mtitfl 
HJ*tj : &fc*tH f ;«B£ d ? *tLM 
^HL"^ : featH £ ^ IS i, tlH 
^1 ijtL-ft li**lEid ill. rL-ll «l"i 

iflcftft mj«. ^a aim s^ihL -hh 
wajmni it alt 4Ml. « Hi^iil 

l5*ll£rt ii, W^ rt*L ^tLH. lA6 -. ftll 
tfl ^ft "W =^H d *& rtl (MWSLHi 
*ilE| iU<i lil-t tilH 5) d rlH-1 
^*t S. dHffilW 1 ^ : FklHd MA 
^ 7 ^A UHP*j : 5HL HLHUHL ^qifit 

•«.«(«, n*a (Rii t&LHrtHl %eeft 
i;*. (RkLHri rt.il *i?L] Trmi aUlfcu *^Hl3«iftS:«)|=i-1* 


'-i-ikI 4Hi*il wt% h<?Tr *«tfL 

■■ ' -^filWiifl (1h*{1 *ilfiirt tin 

'I'lH *wfi.) IJ4L4U S, B^lHrt-fl 

■i» shi {■ii^t- 1 j*i<3 ^ HHl 'i a **l 

i.-i ,. ■■- ; Hi ^v\ y nA\ an Mf 

IM f. Uoj Hiiml7l n „ --AI t i: ■! 

■ 'lH H. HLSlH MtOl *l(t-*lt =141. 

iiH^j i, Hi ft^d«l », * 

'"I tldnl rtMftlH *ilk*!L 

I f! ■■• •■■■i* *3fe *ttfl. %^l ^. rti f«2_ 

6lS dHll UHtft nt^ ild-H fi^J Hft 

dHti ^(ft m^w nij^ ftl ^ 

» I, <WR *l-tl Viitl feOHl UHLti 
=81*1 JS HI Mc^l §£ UrtL -i*A. 

<S, Hirt. *} *t*Cl gw[ *i^l *il^ 

^i n^6 g.*rnt'l *iail4 \$$. a 
Htrtini ^ln hA *u*i3h wftLHfi 

«Hl^*tL^ 4Riq ^ n *nq (j 5, 

*ut*utnl *li ^^Ihrt qiA 4i h 
^ *ri a*(L*i hi ^ti riiKifr.mi 
qiiTm qiil Am *tH^i<t ($ www.Momeen.blogspot.com warn (tt) *t) a, *utt *ln hi* u*l I, 

U^Hl ^| HWd*U 4*41 B. *i 
fl *tWl B rtl *U*{ till* W^W,? 

[WHl) ifcJHid. *l<i ttH*t St£ 

* i, *mi! ^ *M *t»uH (*kH 

Hfit Win %rtl dttl r*lR Hi Hrt 
ILrtML rti*rt H* *l%lil^fU tsnL *U 
Clft £ rtM*(Wltt ai*LL dM$ Mrt J^ 
5 h rtA Hill Hl^ Wl- § rtH*i 

Htti mihhWI si5i *w(ta. $* i 

H Htfrtl ^fl, SMI H& WL <*li 

*is <ui *H,*%&t £& HHUrt*u ***j.i 

dttl H*il- %$ rtVl M»J : rtH 
ii^l ftlil bT ? rtHft Tf*U<H 

*lpi &hl<4 r vftFilfrnt *JlM 

^ri, t nn <£® $. *in rt wfti-tL 
(*it UriR-n rati, b) rt*t£ &a| : 

61W H^-tL GlttlH fcftw HH1H1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I t"fl, WO. 1. *Ptrfl *M £Jjl4 
wk ^Irt iftflahli *iL ilQil MR&tl 

Hrt MrtL MM HH *l*ll *5?lrtMi 

yVLSt *4 nftH. r*iti HlA rt a~LSL*l 

*uH dHn *tft eUrtM Ui*u 5rtH tR 
"HLdl iWl-tl i^AH »il«H. *l5 ^u 

Ohh r : i:.'j.ti.i-ii i| *h4 is ? ^im«i 
45J ; T^tl =hA rt*U ^(H %llfl iW 
Tftijl B. *1LM «%*U«j : *$[ HI 

3mil*UHi 3HL«L H4R HLt H*Pl*« 
-tHUH H^LHi:, Milfl^Lni, IHi^in-U 
1134L ilM*U-tl *tA HS^ 3LKl*lrtMi*Clj 
MlHHl $UH *WWl'tl ^iH ML^ll 

5# rt ML IS : fl) Gllil^ qifljW 

(0 %^Hlfli l «il (3) eui Ji-j *umi 

(ir) ^tliURL^ qi^tft. rt msl 1 
^Hi^ = ^inA m.t i^l m vk Hal 1 

HL^Mi*AA ^4 HHi MLMl. 
GUlU 6IHl«t) Mltll? (fliMIrt «^) 

naKHflfl Eltui *wm G4! d *^lril;*ll1i:(Hlil-T* -. K i "**H ^d Grai<i *fl {*ni si&e 
■ - 1 £ atbtmirtj i9 ^ rd ) tft>rf 
WM, ^. Btmx, jfsid, g«w. 

*lflt imil rtHI*l §6Ki ElMfl i3- 
«|tl cl«l«tl ^?H|(| g : p ^a 

ft&it ^ ai4 Ptwirt d. <«i 

•'I'll 4Hlf«fl ?IU' ^Jt rt ^, E$G 

'I'li'i life.) s4 a i, i^^< [net. }m 

HHV^ : ^Ul ilnWl 3*(&lft fn"K* 

v n4 fii man hw A-fl 
"' 4^1 rt^ &v%rt st*l 4-fl 

i <$tl ^ ^ »«^ tHL 34^ 

■i^rt |ft»u ^in btmti M 
*n<-i *ili frt*^ i^u hiI ^a rt-fl 

■■: «i'H HL2 t4L *»Hl Ft«trt«iT. (HTT/H>) *t3«rt 3K^ H*Slt 
ilfi Hlfttt HM1HL Ml4l«liJKl HI 

Ht^ *i mil tim b. 

SH^l «&!« (*R.) SA B 1. ^gj^ 

*ti^ *9 iiy rtA ni itui rtt\ *«h 
ttKn M^w. riu $11 2 tf rtA rtHiil 

rtl rt-fi mrl yqw ^?\. 

^2 <ACI.)^ sad ^ & p Fid 

M»it>|i ij£i P **£«, »j«a- 
Hi<nT«ii <5iI1h1 nt«| um 

tH«/H*3 ^*%rt ¥ili W 

H*^&LiLi (%tl.) i^ ^ i, ^ ^rt%l< 
HHia H4*H, 3*ilrt l^l ^ £^i 

H, wan mil <ta!ii liiaii *iit 

Vife fan bpgec-LM {^1L)*1 Piw^i 
&hi (j?ti n6^, uw *jtHi <sma www.Momeen.blogspot.com SMI, Mtft »j : {-UiL ! ^Llfl j%cll 

-i sit) f*u ^tfl i ciHiiL f-wi) 
*jl[sh *u4l %im. iraa I ft is 

**a ton m i^jaui'fl &uhl tjm 

&4L M H 4 Wvt «fi $£t[L »L*td 
1<L *i Hftta<ti Wnteuinl 

(tea v*fc (*&) 3fe$Oft s*R 
O 

fl>lf?*t<*llft &Hlfr telH 
UC-Hofl. ^ulucl M^ H£rllo| r 
«Urf*l. <JEI rtOIKIlcj ^?UM $ : 
"WG EU§ fUlkl 44IH^ Plo§H 

cietiiui [|hi?ihi?D {JHiDitiicni 

Ufclll ll *?H^ UtH 4MIHC||>il 
Ollrilsil Hltf flfl Hkfecl*ll?d\ filtofl OCT*.* 2 •ItqzfEJll? i 

«i?i irt-HHj <u-iii\ a*. •i 6lff «IP1« qldlcfl uirtHl 
HZWtt <A« M^ ;j)cfl vrmrtHI 

cM aid ifc4l Htattil ^uihl 

M^OHM (M.) £&a HkH bH 
3&1 gtfU. ^MLHL £3jl-fl *WkHl *b 

smi nw ? *h(h tt&iL ^sm ti£tH 

-I *tl«j j ill *iH ill^H »[ i, 3HLH 

V^IM |KMd t*sT.) Wi shin 
5^ : *L£H »i«Wi| -flfl- ©^ ^ap 

dda *M*H s--l ^SHt ii &hvu% \ 

[SMLHri ^ H.tftU Wl © ? 

tfHrt EJ. *iLM ia.Hitij : *Hli 
5*Hl1c| H^Lt «4kL <HL=i rHlS 

HJES'j : *U t^KiiL.4 ! *ihl-ii-ii 
H%HU 4*m*il ?i Mk ! *ti4 ififr-l ^H4 (ife ) S4 1> I , *Hb VqiHHL 
iHDWi ^fiiH S5il flul H4 ^ 

nil awi itl) 'M^u ml *Hi^Lni 

*}«££,« ft'«l 6^l» 4141111 

v^flsii* s^ «iiui 'ienvoizcii' 

^MJ.t<ll J All trttt Wllat SJ1, 
I 'i.'ilH^^IS^,)^ &?ld 
I* V fl §^J ( MH. )?il irtl U'4K>1 

( »R . >^ **ioi d 3 t g^ ( act ) 

NlliM».ll MJ^[F JU^?fl OI5H &{<1| I1D1., Mfqfli^ILl di&^l Ml ft(IMr1 
a^cll f-cllu 


jiiikni ^s 3»m1 *i<iL Wl*t 5S I 

*H*tl Hi^iL id Hll kJrti ^t*ll 
tJ. >iq *i-t *ml«U i,n 5H; :ii! 
PUiW EklL^HL Mil HML HRL 

fiani fea «fU«i1 i n H%\<i 

3414 (J, H%*J (Kl4l Slftl) H-i 

3t^t «ih"l. »« aisjM bjsj i p 

n 

(W5^J *m\< &A IjHi {^11 J 

^.lhlm «hWW ,swl«^ V ^ii*ii 

5^4 3JL S =HM Mft ^ ^-U Hit Si H- d i www.Momeen.blogspot.com (102) ££1 TJ $3,HW, rt 4*j> 3U4 £. Mil 
tf»UPJ : 3 H\fcj gftti & 

ri^**rt n»*n villa* k6< i 

*i^4 Gfli *ulfrt«n H«i4 

ufittHL Ml tS&ll 1^41 $ 1, 3JHIH 

tiM fcMfcHlM (%ls raj *^«tU4 

cWtetlM ^iH M-H-HA £ l f MH 
■Wt» HA4 ? *U$ 4*HL"i : ^ 
*HLH M-fl MH\ HlrtL-fl M wS*t 
VKLHl *d 4l»«Ml*li»i tfrt Hlrfl 
e{ftL *&1tt 4<£ £ 4, *M H4*i 
*m£d&ift«ifo(i 414.19. 

6hw HiJSti tdla wA wim. 

Si" ES 4. *l 4t6 HlSl* &1 flM«l 

gIM *i*l Hi *w eilil 44 i, 
#w&i hisiA *i»rt £*u awgHi) 
4tt<A Hni<(l e(tai w mvu sli5 

HtHfill &MJ& 1U*1 WIKL 441*1, 
Htfl HSltt 4& 4. jaiHt Hfflil *K 

i£ln ttwimLHi 4'ti ■yitiL -til »s,airt ?|S«tM 4& $ *, "ri il& 

ttWliq. Vtfl (tfLSl4 *lM] 4i i, 

^dtlttL *J*iR>i Hd ML ^i&tt HHM 

4*1 (U 44 <diil t*t 

% f 4L(J Mll&M*t HfiTd W.WIM.*| Mi 
MlRtH^ Mlil M4% *fl *R1*R 13. 

4<i£ : M£ (&* MH tf^MtW (wO 
%L& H^gHl *l6HirtL MAlHi MJ 
MHm 5k 11 Will *W *«wL 
-Hwtt ifrlVli GU toU«J MH 

(fotfca} GU4 l*tWl «Ht*4„ Htfl 

& ? A *t^A %^c^im ^4l "H^l^ 

4*4 Hfil (AHL *IH ¥m<H ^l^il 4 t 

& d "^ ^»»t£ 1*. A HISl*. MtH4L 
rtli AjflA 4&U dlWi : ^ ^«t WJ* 
»Ji|&H 1 iUU 41HP^ : iSI, aiCH'41 
ISti 1^, (H4Ht Wl) 5. MUSI* i&j : 
4. *»1M4 4&4 HJ»HI HL 3 i t| *H^ 

Hl^fl *U1L* -t Wll. *ILH 41HP^ : 

*fti\ HlS H^L«H.i -Hil^-i Hli^U [**ti Hi9 ««?^fl «+triW hIswu 
4mh wi^ ijjj ig \ t § iim i^uit 

W-RWlHi HPi -1H13U MMHl ^4H 

mn-'i ti tiist Pitfii Hi^Mi isu 

•I -11 t^4H ULUi] (I ? JHIM 
4^H|'i : tii, ijjEJrlt. 4HK A «M ; 

HI --Hi; ItW ^ U^ (*Jti*ll ^i^sflj 

II tl (A ^ fl *Hll H5 ^HK*U^. 

ni-'i ilHnl ^ vjfrtPdSi i|. Htj niH 

Cll'tSj d3Hrt?HTei fill) 4^ 

Hl*fl HHH 4*4L*tHL HtlA 
IWlHi MLtil tiirit, *li<4 *4.^i 

IH»& %l^ MHltf; mS amtij 

'M ■•!•: itirti lidL 4, MlU Ml tA 

:-l HH M1=l»*ll 4-lptfi 3. 

ii'i ittiwj r rt ^U 4^UL fcSrtt (103) 1 


H44&3 51 Si iitt 4*li ? *ILM 
il*U<^ ! *JEI»1 ftntRqi^l iML ; 
MWH :^n IP 'I vu -dcl-fl -ftift 
mi^hI *m jihI^H ^iti ill 
HiiLiU 4WM 4q r L Mn nHi «tmK<ts 
qfcp-A Mti siL <*wi(ti 4 ) ^ ^w^l 
mlhA i>ia nm^R HlstHi si ? 
^ jwpj : %3L *dE,(wfl, *ii£Ml : 

ctHlCl HSl^fl idrtl ArtL l r *tHLAi 
&VR MW 4Hlii SM d H4 MML11 
HLta»U ftSfe V^l & ^ 41MIP^ : 
i^ ^14 i(^ : fculfeOfl ««£*& : 

MLM4 4 ^tf<l .^H h -VA *UHH 

i^-a Hitfltt *u*ekL y f "Hrtiqi) g 

^EW MLHrl ^4 ^4H Ml"tl 5& ? 
^JJ «Hiaj : t$L ^tidJ^U^a (nitHl ! 
fcUMril Ha^lM 4&j ^tj 4, %mEU 
(3H1 ««lHt Mi Hdlnlll £jil 4^» 
tJ. ^ 41H^ : & Hl^ 4^ ^. 

MiRqwil ninitti t niHn A *jti»fl 

iHH ^"A MLH4 Htt^wHl H-lL"ll y 
(*|rtfik 4 ) £ *U*H ^tlM *t-lL ^iH 
ilLwtl ^ ? ^3^i 4.1HL^ ! dl. 
MlEqHfl HLCHL ! MLHll MdVl^ 
SBi litj 3. MMLUMkt Hti|6|% <£ld 
11 4M*1(*{1 ^.Wf 4=1 iS. i|3^ 
4?.H^ : £& WL^ S^. Mlfeti^l 
*iifttft : MlH^l d Hfiill HlH *S^ 
nw-l 1^*1 «tdiqld HlstlL 6. www.Momeen.blogspot.com 


<«*> 4r ^Ht<l IL-Jfl ; ftLX'lJfr * ^Hrfl tiCU : 9U*- i * , ■ 10S ) £iH Ml"U £ ? Ml*L WHP^ - ^ 
y&4 i&H "W^L MPM %t"uM %U*1 
lifl WH.*t, $$ WHlt^ : Tfl M Uftl 

(waftcn) frtziui nieurUii 

H?*JlC-lKHkoll «4J£ Hx'ld 
&llfc* Writ ltd i*i irtlfCHHlcl 

Oh 

fc»j«) *tf*rt m*l& falL) 

*L4^LHi MlSfift. liSttrt M*$M*U& Wi 
(fH^ 4&U fcn Wit H^ tiM£H HlBu 
*R <*$:» i&U *k!L feTftlMl MHJ 
MLfaHLM *l-tl ^ft6a 4L«U*U 
TJ^WlHl SHI tftb "HUH iil IS '4, 

liU l^Vl Ml^ll. MA 4^HP^ 1, %*U 

art <£5jyii *wi *wi *t*t *#$d 

*inl M«*fi mhJL MLiJR £4H i**! ij &w£im <ilGHft 
ML Ml Htifrril W, *U^t-U ,iLfrH 
A AL*M (ftM) ti*M<lt <H&?Ll<i 
GiHIrt MiSlltfl &il. BtttM MLH'U 

<fcHll it'll M*** M,fl rHR) ^Hl'Q, 

rtHii ma mE&Mi aft 5, Ah*u va 

( M^ft aA) Jii iSSL & ^UHi **A 

Hil^i (iIL) i4 w * d (»4i sift) 

£3£ t«a. )i U15 51H HL$ HLiaflU 

ti^lEl iHt «lsl*l WJ 1, rt suit 
HOLl 4'tt-ll. 1* ikdL -l*fl_ ^«fl 
*M =iu^H\ 4i cflil rt*ill slrtl, 

ft tita * Mi^ni ^"idi iii*iti 
»sht-{l ^eirtni IhkA 11H.I ri &% 

silsla His oils* ei*i <il t^ii 

^qiHL *?l HL*jttU «LH*ft ^1"tL ^'' *Mi*ll Ah rtl *l5 %3(tl ML^fl titik 
H*tl =iHl, fclhS (HULefl *i$ Hl-^ 
fefl HHL if^ ifl^i m-^ iii^il o L t|\ 

HHULHHt Xft HH3L%lHL iiflrt M(M 

■lj. Mi rtL ^-{l rt^ MFAfl. 

^*l M v«ii ^iiifl. mCM, i^i 

flu* ^t(i »a j%<a c(bj F 341 

< Sltfoft Hl?5^| ) sttf HWW& 
( f -^£j i!3*rt ^HiL (lit) 

■' i t ma ilqfti i^Mw (ml) 

I ■! «H4 *iW 4^Hl"j : *u£ 

M4I I ..-^ & ? ^H M Pmina S|M 
i, Stft ^l Ml GfHLj i'aj 
M l t i.LHil. (-55HR MH ^H ^5Ji 

muH ? mh i^l Mm 

*)1 ^ %€ll S, 5tW MIM fMMrt ^JM Sft^^l) $$ 4^HL^ : ^ 

Ml Dfl,34VKnL Ha'Wl Htil T M^4 

M H^ifl ^ ttHt«j S p M 3rt 
ML¥rtl Hq.« Ml &fr M-l *L 

H*AniHi^wf* fG^iGurtl-jitiil 

MHl ^IH 55) M*fl * ttt rtHLUHl 
MMlHti Mi *{l«^ V^ m& ^ 

*HHi dan $ (Rqi 116 itfint 

■si-i*ua mA mim? inft 1 Hrt\ ) *fen 

Mwari Mi ^iH UtihuqiHi mr ft 

i J l J'lltl .'i Jl d. 'BUMI .■l'.:.'| ||| t -. 

ft*t irotiri.fiiti e«Hift d ft'ai 

«4&kh) tt 5} d. 'a >M4ttftoiffi 

IT0C1 ^ifcH^^ ft'iU GtLf ^iTw 

"idL 'u 5«j fig ^31 4tt>lG 
wq a^r^^ hi ^sil si www.Momeen.blogspot.com [tot) fild. "«H 32d«fl Etrfld ^JMO'Jrt 

<Ytui<4i *i aid ot *ntiH<rtm ot^PH? 
f ■! .'i 4i3 £ ? ( %ni oitfl ^wfdefl 
wu!icil d. odH e^lalg otaiirn 
fl.) l H^Rft ai£ ttife fisj? 

*£$(%&#£ $1 tlfSi' fbUl "III 

<?..il mil lei [fid d dd iftddl 

dH ( * zuiA j3. 'H^LCC GftHl&t 

u?«cj(H, iiiioiaiii udtKi uch" 
ft'tii ^Hil^Hl dofliiftai tui «tiii 
& j •?*!<* 4»fllHt Stl HUHI d. 
l 1d WUlg W41J fa^mfimi 

atl&iWr J&11 *?& Hen flaicdl 
Alii Eiuil •iia^l fewfl. 4incdL 

i/c-Hoi tu&ec-i tti§ «§ cfil&ei 
tfact -rolci 1 f£ui *J il^i-fl tic*i 

ifluicu Hl5 Jfdl H? ill A (3. *JU 
ciaiLKl rid l 4d 'Viitddl licit 
ULHM 5 Jl IH. 'u tlwm« ir« 

f<Hi 17riC<llH 4 ISp'cII HI* vfrlUldl 

ac-H friHin via i3, tjjjd 
vit^i? (?t?.0 ft£ S 5, ^ dH 
mfl Ml JiKfli »« dam* *g£\ 

*R& HM MU Me3fai.<l visIIei CHTd HOd MfKHId (?(£,)3t 
J 5ol HHH|(rtL?£fW<in tl^fl* 

m\ vmvti s?1 i-T =; . ■'-iril 
<«wl gsImI. aifonT **<d 

ttiRril. eslnl bi«* 3*1*1 

[ 'HIE J>. 

«^c<ii& (tt«0 cflsVft i£l &e! 
4?juf-°iriled Sirtl 6rtl+ *?efl 
dH*l *I5*<i *i hhi mi. 

Mil fowiLM q^itt-'wiUd t±l%l 

iin^l i^* iirti ^L (R<ii tiiv 

*tf»Lrt iirtl -1 ^ttl) %*ll *(H (ttW 

(a&.i'ao} *i5rtrt Hn*L {tft5 
J ( etii %iA -tt*fl ill, hwtt 1 

4^. rt*l*l ^ftMHil *HML. -Ul<t| 

a^il 4LlilH ^LitJi itrtl rirtL =41 
MLft^ l&i S, * *«1 M^^lt 1 I, MIH H*l« *LMn <t*L^ iftit «k. 
&%<u wifti n*n. 5«fi =» lid i^l 

urti, u%et i, itw *t^ t^Lin it^m 

Otl*l d 

(31/3*) da*d ^*HPlill 

lifj i, ^ ^qJ^«Ll iliPt"^ (J. ^LLH 
iiHLHcU «£dL i, ^£L rt*iL4H *S*f\ 

^l i LlkiHrt m-il m l (10T) ie^«i.u (aet.}^l HL* %ii ^%L 

til k 4 i tiJWrl 3*b£&u,£ j^ i, 

fcflglrfl Hi*i ^.ii tidi, ^iml ' M J ^ (3 $U HLt4L^t Midi Md P&fc ^1^1 S Ml 63 I, i*SJ^ 

i %H ^ru, Mi?j ^q^ $i£ ^ * 

tft-H eid LfrSHdni its (^uf> 
ijcii^" qirfd, 6»4d Gh* 
<?f?..)^ ssitft i5 ft, n^ll 
ct«ll(im d >*^Hi khv Soiq'l. 

d^ti* cHciimai mil ma ( mw 

nl^l Hlfl CjhJ WCH 6ifit« saT 
ceil. 

(miaj -vtL hM *l ^ lA ^u 

**l^L 4I» ^ I, iti ^.m^^t 

&t-H ^lA [^4Mri *iLifl anA ii (SU^H 
^itU S-tlH IS. {Ml 4d HLSlHHL 

f *»l?l.)cfl SlltJHt Et?tlt MS «V^ 


www.Momeen.blogspot.com (10*) Mm <t udSq h . . . 'itfl ft^ni 

(nl.) i^k tf J, ms tw* 4 ^d 4* 
i$*d 3* v&m HU&qi& sfl %cu 

*4rtt I, *fgm (M<l)dL UWl ilft 
&U ? g Stfl wl 4(11 J PitA ilrtL 

Mqiki 6*t4 &h «fat*t (*RJ rHiiil 

HMft HHL H rtkd nlfiukld 4^ Sj 
j 3»M kl& ]*N, iu GUHrtki Wit 

u^m s#m a, »j.%n r*i£.Hi a 

>pA «di k^ki 4dL ^ «k d*il 
(«s_)nl m *iH ii ulwri u 7 

itiMiCl &HH M iM<H (iR.)m 
Wt MUkl : it ^Htte (tt<5l_Hl 

i&«isiadl Hi "skiMikt hLijs <&il 

MHldS An-fl HHt Mi Hlffli MftkL 
Md ^ : «| rtkd m\ Hkl kKLUdl 
kfl M°ft $ "ST-il fed dk.Rl*(l qt| ft 
tin ? *tfll (*i)M 56j dL M MWl 
*Jfcl it&HGtl£ ^Ul (M&. } kftt qtfl 

Hhrffl i hi, *kfti ms <*& Pit* 

£. ft dHKLHl j8*Hki qlift t>.} 
1*UM (MfthHl ^5H"fl) CHtidl 

ksi, *HMLtat&l s*u. *picfm0u4 
r>lfc*d hkhmI «d1 HOdl ItL 
■t^meiiM ku?e{ld MS fttu*ft |%(fl 

Md »i*tL (34lH ^*» Vli l (1H MlBttl q^d MtH ftl ■«*fl. Vli 
flHd P*R l4L WL, £ik ^BT-Ot ijgfiU 

(**eL) kWu fcu ^LMd uiftcrift 
i*tu qqi *h kuwefMl id&idl jsdi 

Wll. 4WM1 HitoU VH(i *HS kc*R 
Hftl k&Hl rH& «4A r<l( aim ^ 

■WJLdi «u, M^<1 *j«i (*i4l r )nt 

n<ui &drL klWl fci-l Ml^M q f -4L 
4| ttrt-fcqa-U ^ Uqi%, ks#l ^*ll 

MIH^ n^l qifl ^1«IL rt HMrt »JHI 

5*Hl *il HH Hi's! tllftin^ & i, J 

ctetLtL iJ(ft> rHW Mift *-R &OZI H^l ; 
M>16U 11 M.afi£ ijAd *tlOl «*tL ^q^ 
Pltl H<<1 3t*« *ld rt t *t-tyii 

H^fl, ^ ^U TiMUHLM ^ML'lHi # ^HLfl triU : PUiL-1 * (1») 


■ 'I'll OUUl&cj ^^i ?iifH0l<4 

1) '^ ilUit (jki ^qi% ^4-t 
1 •'!'• '^ fi4fiW*i«i IHI (*llGt3l 

ri -iws) si.nl. -i*fl (sifit) 

hniHt ^d^l qaR 1HL34 H^ Mil 

*1I *i Htt ^^S «iidl HLH*0 
^ll aiqilA ^qt QUI ^q] 

1 'i L ^^; Mdl H-tiii 1 *fl. 
1 {lR.) id $ : Hd kit W 

hrI qq uw q%»-fl ^1 n<i 

1 HI HI HUl ^rtl. 

> * fl^*ii 4ii uaiJt a«ul. 
*hjii <m(%i? ifo^ 2no^c<n& 
t*fi,) *»l6 &t1#i Aincitit Mii 
ftip^il wchLC-ai* u<h| G«t?i 
(ill > hi A eis h<&*Ib£ «Hifi7 
shIN. 'i*ii ecu (ill.) i4w : Mi qft ^ Md^ 

^*d 3* qtEJqqit i(l i*u twi i, 

Mqiki chWI (3*tq ^ i^H t*KJ 

Hill till (Ml ^ClH ^jQ 

ruHdqit rik^i {jqi *uql *$, «) 

^i^^ liLqi^j ij%«u% qw (». 
(^o/<;o) ^Kii M&i kftu f^H) 

ftP< Md ^£tkd Hlkld ^Lti kd 

^H^ ^(Mkft qiitit ^flj ^ L* 
S, ^fl d i^k ^[k &H^ ki ilr 
ctL 35»(ln Hwld vfl € 3 , S(fl 
fHl HIM Md N!QLl uf^HLfld *tLk 6 

Md ¥i <rMig, ai*«n 6h* k3 dl 
*»fld kisfln *«SLqln k^L ti tj 
(ri-niq HVU ^Mqi iA?t M 9 ) 
Md yjtt rtt) Hll4rt tilili eufl 
kdiHtl ti *nn klri HW k'lM tS, 
*itq^i-i k^ klkii«i u Mn 
^n^d ktJi L«.4 », h^cj w qiftit 
jAql a^d ki ki >ji ^ fret^i 
Htm k^L nilq cii t p*ii kiftl 

IfHL dik 6, -1 iftqtaft Oil o. 
Ml t Hi*X& ri aiil'J tf * 

i^uni sflin *»c» (I Md kill 

l^widql^tL niilCiLH Ann «L^ 


www.Momeen.blogspot.com 


(110} * *yHL : il a.iU - wpi'i * &tim. ah! *w etiiVi hiji tfl»*4l 
*lVil ML m\ <tH& hi£ h* i 

<J4t«£ *i< HLil g,WSft [itWrt-l 

tl mi on 6&1 'ruief' < <ni ?i 
^liH(ll<|) zn«k YeKHVrtl «*l£? 
?iciioi tufa. ^cOui sg $ $ t 
*? sllffflfl uiA aii's tfc-n ela 
doll Hl£ flt-^i ct?n £ d 
^*i nr Miction TrtcKl ottiHtt 

(rt/rt) «Wrt *nai (tit) a£ 

BHiHnm t^ii a<u*fl lib *i Hfc 

wvfi *h iHinviStfl iaii wL 

(c: Vc: % ) 40«rt M*tii ( tit ) *4 

Mi M Htt ftJUi-fl tf ^ b&i M& 

n4 *wi IftHflrt kurt "ML [aWLMtfl 
^«ih^«il tiu. ^M fflj *£. 

*ft*ft 'Hl»l &tl, M*£[ ^lil 1 HHlH 
aflfrikfl £l ^t tRMttd. OK. 

<£^£ 3) Airtrt tW 6h* (*R. ) MIH 4^Hl^ tig i £ (m& qLl) ^A 
%ftft iSrtl. WWHt h4 ^i-tk mi HJlal 
VtlSi MPTOHi *UHtL, H rtHL^l 

H^KttHL Ptnil H* HHfc -fHlHltfl 
-fls%tl Ififll^l «WtL MtSL H Hlj 

<*»<:] tiras liM *«UM (&H WMl 
Oj. *U5ttlM^ : M**i|fci *£ 5J 
^ki-l i^ ? MiH *tHP^ : &*L I 

U$J a-Aifffl 4)6 Hi G<HI G (H I 

I 
I + ywfl *l£U : «m- 1 # (Hi) H***5U*U *1^U *tt^ il-4 *UH V^W 
^L^l. ^^ ill HJfiftl tiPiS* «ltiA 
^^ ; (hi ^en^iui 1 ) ^iisiftH^ 

J^*U4 lit (SfltfL *tlk ^HLe*j : id \i\ fiiL; isl ^L -WL wi »«ft 

r^i^i m<?i HJ«iioii [f?N?i?n 

ti ii*iHii^l *mi^ i, iti 4itA 

•hil -^Cl-WL *U"4t*l \®i X *i g&i-tii 

• -ii'u nil. 
■' \ ^l &w$ : Ash fjiwl 

HI 34L<*A. 1Tdil«LfL ^ 3WAI 

#*) 43iM *1%*H (ift.) 

I 'UH H^. ci*ti d qvnl 

T' H0«ffi nH«i Mil ifiti 44t H l*ll. *i 5^ : itPt *H.l*KM (Hi) 
Mi*titfl ^uwt i*il [im 4L nift ^ut 

^ ME ^ Jlti, HVJ (^LlHl^l ii^'l) 

M^ liii Mem *rt ^ Hl*l HUH 
HI *ll^ft 41M4L Sllifl. "t HHk 
?%^C<tu\ ^ d^teMJ q^LS iHL. 
MiA WHi«i r ^ id Htki H %tq ^ 

*s A %«tg hA %tol iniituHi 
**i?i h»H ^ s P tew, ^ tort 

aiil-fl itflHL i^E^l i^qLHi 3«l4tt 

^ <i»qiHi *uq^ 3, ^ riH Mi 

HL^aA 34l^ til ? ^*Uim ril 
■1* 4>W li£l M ^ *u 4 H/J*H§ 

*4H =HH-(l felHrt Ht*&l ^Hl 

M^iift 4^ i^. vft nn i^qiHt 

M«A : MLliHtll ^ W. iHM 

=HH1L M* M^tt 4(j p Hi^ Hnifcl 
Hiqt*i TOL*i *iLH*l s Hn M*t^ n«a. 
5UiiH M iO,rtL *iL*?ivm iiadl H 

<« S4t r>i. 

«^a ?« 5dn«iDii 
u (?i fii {{f wl J iqQc*n£ www.Momeen.blogspot.com (112) £4fUl (ift.) si (S *, Hun" 

H^qiULHl Hl£ Tt*ii ^4 <ihh 
(HtHAPilnJ Rim 3HI*tl. 

qfrtFUteii <&m4 #j& (&On1 

Mpti dLVt XL4.I tf& *UM rtHn 
^ : &t «y 0L ? AH"* VltH 
*H"Tl : *M ^fli^L VlVU (A*H- 
a^lil ^m^i : ^Glfti& HJ«M 
*4LlilJ (j, H (Ji(S ffl 1 tjiftletl. 
C"ift Hit nHSl W| : Ml l?gl&tt& ! 
ilMH HtA-llHl ftqm (aflftscfc, 

fcniLHt *i*i ^vfl ArM are* 

tfli 111*11 nql, Mjtg i 1]W11 Ml 
ilft^ WU WRiUgU £. HLi &3gl 
*lHn wA Rftlki £W •wii M 

*Lltol%i. **A ^j*U iRiji TfflclHi fcMfl 

rtHn ^SH %tL«4l l„ **i MftUi HI 
$Hlrt *ML **n tfHP^ £, rtn ^ftSU vp$ & ? rtH& i^ : *$6l *Hrt W|JjEt 
•Bill TftfJ 6, *ttH iVUPi '- *<\i 

$q$$U*'«{| «l«l1 *UU<U1 -tt*t 
tiHW 6; Mtft fltfift n*ua na*a- 
atfirtM; Vizunni iiai wu *t^ 
Hlfc 5inlHrtHLtl1 !4ft|Hl WW. 
HlMIL-iV 1^5M ill. MR HSRrtt 

qtwfcl qiHVunl H-n6 rtl £ : 
ft) &qM rttHSfl (l) WH-j eii*l'9l. 

(3) <lwwu<j nw«i 00 $U4tj 

qftft. *KitHi ji%HEU( : *iH^1 kit 

^ oicfl H^irtal «i*l ^iiO dl 
iVn hi^ ti^i *e(fl 

iilft%l (?H,) tA d 1, *l S ^H lldlH 

iW 5*oJ!jWI hHI %ii*l Fiutt i 1 
4^i<suj[1 V 4 rtA Mn *hi *ft%d4;i 

»*tt »llft 1 ct . H*l ^l ^ldUl^ d'' 

wil »i wva *«in i^geciiiiKl 4t= * *ihii.1 tilt : wirt * ( n a ) :in VH Ui d 7 iUi il A 
MUit'\ iwii fcfl M *rt nf ^s 

<# ^. 4 M^ HLU *l4 =Kt^Rl qiLtH 
H»fl r JH^L ^n »t-ll WlttlML 

'iL iid.1 Ml. H*t H4 

M ^ Kqa A UfiL ^Ki ^ 4i 

i',^< i^h ^il* 4 *<^ *^ 1 ^^ <* 

■Hi **l)a ^-ffitit Ml*l fiHi Hfru 

il' « *H ii Tfrtl ticU rmi rt H<et 

i I V i^rtl ^U. 4i Kqftl »u*t 

^■t'ti^l P(^ nm Fjiqm q^ mqln 

fli*tl hiwi^ *\$ i^ H-i yn 

Hi!) s. 'jh* Mufrd ? $ JLWUi't 

•d^qi fti rt^ s^ l r *li ent» 

yi- "ii '-Hi ailS, (flqm^(«SL)^ 

1 1 ^H!^ rtflis *uHl ^bn,j 
•Hli Hlo(i41h 4. 4i*iL Hl?l at»fl *tfl 

HMII *UUl ^Itft ? %*iq WHLC^ j «ft uMji 5Joii^ ili; ^ji^j\j^i qirt T jf^A ill CliOl f .?>4tcl 

■■"■ (%icijn i^ : 4t i*a«iiii ! iti-M. 
£ vm^itat-A iHia rttil Hiql *i£, 
Ml«l i, 4QUVl Ht^tl ELBA eti*(l 
fi*Hrt h^ ^. fcM *4 ^) q!nw 
s^qLnl (HEM*!! A HqM qql^ 
^ vf$W, h ^ (tttt H m 

nH'L Hi 1 ! ^^Hl«i : ettit ! clA 

■SHlbLrttfl rt^rt Tf-Hiqi ei r * 
Hra^l ClLU«tt i>uH «H ci-i ■*i6*i 

^UTTrtHt {m\ y} i^H (J. 

■^liWl (^BLJ fe&f ij *4S ML^Hl 

iMiHi hMI q*i| (qq 42^ (wa...)n 

mm ijJJHlL *HH ilHiJ^ r &j iilci 
*l4 qefl *fm*nl dl. *Hi qM ^Ul 
Hi^ i£L. qrfl Hid Hat |4 ■£ 
HlEu *4l<l *iq ill A*tl d4id iil 

*tiw"ftrt *UH aj¥& qtS ^IHL Pul 
^SiLql *Uk*lL HlH dim qii =tqi. 

vgfl miA 4iHi"j : #in 4-fi ^ Ml www.Momeen.blogspot.com (114) 4 ? rt-fl Wi. <M HW *iA HVft 

d. (mM ^iwil vHi^fifl^^^ 

m*l) mls{1 Mia \\<i wt $ *Hn 

^A aiili; ***£ iMi Milks (In 

*mWl Ml2 ^ £5M $ ? *tl* 
4%H|e*i ! flGL Mil 6 WML cUll 

«ift hi£ mimi ij *v& 

*«l<£l JilLHt **L«l\ i, HlH*i (£& 
■WW* ^6 3l*J- wui vuaMl 
W.HLI mi afifl fHL^ MlS *f$ ^ 
WHP^j : 3 m& r\. Mjjl- <H* H1RRI 

*Utffl : M«l Fwi i^ G ? *um 
*ilw MBtti ^ : mi iqjWKUd ! 

HttL RrtL il* tf ? HIM 4*HI<^ 

Amnt >|Guh fetlfrt. d3Wrt 6m 

£*R. K Vlti *lLMrtl ^«Uli UfAiU 

Ml a^ini IWl "WML rtlR iSJ : 
*ih H4H mA %iqI*M *jw ct*u<Hi 

M£& ftlHl «l*l tfl*L. 

UHIH Wtdl >j6Jlti «ih oi"l 'jtHi mi ntnt *hA ^ts^ i Hiw fam 

&8L E9 ? WH^ : nAL Pirtl £3M4l 
tf. fMll *Ut ^ Mfl. «H% *H 

t , Hn Hjtsti Hn hj»l\ {m^ a^ail 

■rifrl JlWl &Mn -I ttf.) *HA 

«»%a frn% (*ft,}*i fri-t m=h 

qi«lU H*ltf X* «Ul S5J, S, **H 
^EL 1'*l&l4 ML It 111 HlKiS N 

4mlw Miftini um w |mw 

(tt/fet) %^«3lL& {WL)$ 

H^H MW ^iHL^ : ti *4 »tH : l h!>iL 

^6^14^1 ^SH M*SLtL^ tltll. 
(tr£/(:f) iJJllrt *M*L (^R.} 

Adl, AA Hft 111 tl^^WrlL ,M| 4 

Ht-AMi *rtl rti 1?l M^ hHCHH * ^Hrfl Kftfr : «W^ # t1«) {(s(?^«e] iSM *L^(Mllii 

itHl^Hl ^Si.i'fl ILd lifi l«L 

■IHWII fe-lH p J1j -1HI tj.il. 

(mil *|3iji ^l^fl Hj*I*U rHLl) 

y{ i H ^ M-H JILMS4L 4U=ML *1LM 
llai WLt H -XHL 51L1 Hi i, tlft 

If I iu't ^fi til 4il»4 Hie 
MMil ^iJL*l (3 . 

»U0lti!ttfi ?ftuKlC|Kll «OK4 

) HWWt ftfiLMl fim.M*l 4$ 

£33 (^J^ *1Hl«i i >w 

i hlLH'l (kii.tl *11«11 ii*utf) 

- 1 ^^ M^**t& &M^ MSI. ^iL-w 

Vt S 5|aiH V>jL 'Jtl'll i*5 

ifit a*fl. *i'l mVimI Htl&iVD 

ffail (t ML'2L^ itl Hlif il^ 

tit il tJlm ^in rinHiL rt TitCtM ai« 

L'i"i *i"K hi^ A eflM mjfl 

11 PlAWHL e«5 ^ rt\ 5H.1l Hll H<91 *4<H"L aiW E9. liJllrt 
HtEM (^[L)H (*ll t4^W ttHL-l 
illA M\dMt UlPliA) i^ i h *l 

rtA ill <&&l%i HM HihT fl.tfl ^ 

6JiA rtl -tlHEl tHl IktL H<"Vl*U ML2 

%iml^ ««5n Htflni Wi *«tu 
UHlH^ «riV?ci1<^ awn- 
«t*Tl6vl SJg| w^ ci»i<S 
H*inaiwl iftum ^ 

(*ioi/ioi) ti^^Ti $H 

*4<*lLH (*H) U ^ : <Mi H*L«) 

i|^,l (WLj t^Urtl rtU) HML. 

I rl 4H-1 ^HLMnL *U^ fktu& (l|L } q.*uj ftL^'O t*il. ^ea ^im 
rtH-i -l^lttn 4^1 *t^l ^tsl i-.i-i. 
•4AH i*il. **ll *lUrtl MtrtHl 

<Hie£lMli *i^ dl^lHl iiAt 6ttS0 

Un ^2ft^rt E*lftl4l (^[L) MldL-il 
(^LOi/tdH) ^w *14. tilit HiH^ (lli.) ii £ 1. *ii ■hi* ^^eiMtld ! tSHlHrt-ll (IhW 

ClL« ^filtlA ? 5HLM ^%Ht^ 3 H"t 
rtl Mii*«fl * Hill ^i i. fiHLtt«fL 
MiiGii ihi Mia* H^ *« 5h<na www.Momeen.blogspot.com <wA «da &lftft S*qML R'isl *JLLM 
(J. Mill tULMrtnl &WI 4lj $m& 
&£L<Mtl *M dPl Ami rt HKKl 

**i ^ m*u Rail "fiu £«ii4 
tft-H*ii Gtfl qratvfL R*iEi 

*4.*y* *H3fli H<H^4 6*3 &M& 

ill* 3, H*l iSpmi h£ trhI. 
^e*w*ti atita frqrt ftito <iw 
*&&$. £ 6en jcin *w rt*tfilH 

*LLH(U HU ■*£. «l -U*U&4 

efliL xa iS*h diffta 5ilel. sua 

1, 6&H fHl? TT -tin MLH ffl Vlli 

(ig¥/<kht) £»$rt w^eai* 

W *L*L tS*H =Hftt (it?,.] M 6* 

$ l t *|£1 rt*ueu 6tH-t ^«fl *M 

*Wl ill, «*GIS H<£1 ftrt $4C4L n»fl *»**i r4ii tail mfeaH 

TftWU tf rti 4i*U*il MlHfl. *flrt Hfl 

Hl£ l/ls BKPI ftUH H&i? 

o 

^tl'l (*(£.) id & J, hl qu 

*4i*il4 fa-Mi sft : *w iijEBKihi ! 

*tLH-ft ^(liHi 11*ft HHl^t ftll 
4J<M^ ^mi 0- {*tK rtl-fl <?fli-U 
iL=*5t dLV% <«5 JSLidl -tiftj MLc tin 

*imi rt^fft *t*un hi^ shS ftqa 
G«si *ji^ i-kl »|iii iiftii Ruil 

*41M flH-l Ht"4L, rtHA n^Ltirt V-.l. 

H^l TfOj rtL rt, *L JHLW Hie 'HlHlft 
Hylfl <^"il ¥J?L. ^i =Hil^H M^j : 

(fHli Uift ii V ^iH 1*-) &fl» 

5*tt ilM *w S*rt ^ t Hdl*m iAh. •i *lll*lfl Slfl Old «i(HCft'JI MWl 

•1 ^ti'H'Jiln n HH^m lidi, AA 
•fl» ml HJSTt dfli djfti; i<l 

I^Hl^ : ([^HLH*t-tL (1^*1} ^ 
ii MJflA ? HlA ^Kiwj ; 

M-trtl ^it Mm 3"^ 5>.^ a (h^ 
i K-a &^m ^qiHi wq| A mil 'itliiihl £ Imc/TOtf} doiift *i*j. ^1^ I (*Ei ) m tf I, (<*i qHj *i^ Pin 

4ufc*45 e«ii H44L (1%4 (M,»5£6lW 

(UClH *Hi *Cl^l HMI1 i^L-tl 

m*91 (l^%l 41HL41 ^ *\ HTrtCtl 

6HNI ^n fti^l -viL. Ra*il Hit 

^^Hiqrll ^11 lidl. ^LM ""Jfel 
*fHe*j iS^ HW*il»l fill <4m=4 

hi ^Shh wft a Afi **& v^ira A 

-l il4l ^15*1; *lifl»lL WA t iiMIL 

^15*1. ^ slfi Hfii%i *i*CWl <ww5 

tsiqO ^ wfl^ *^ rfl nn Ui t'i i, 

=al) Hlcn-t^m wtfH tied. A 

MlHH=fl H?l [tq%lH( HW *b *ti"l 
Hli *4rfl. fiq fcfl» qtl rt-j 'dlH' 
^ rttj ^S ^fi ai£ %^ SIA ti^j. 

«ilwi » i, *ki ^ah areiTJ'il j u»ih 
CtUli K4>tiAt fiailfHrt'H.^liiH 
^9«UHi *ii^j : H*il *Hi ^i-il Q www.Momeen.blogspot.com die) ♦ ^HtfUriUim^* $3*ttft^ U<1W HE* VA & <i ft 

d& a^ mi*[l h^l ^j n t[L) 

(lit J ie E> i, $sp (aa J*i 

**Ht^ i p *Hl£ <M> rW«l Htfl 
M*H?H* S^cCl <tt <UlH £ TfelL -:i,\ 

Hi&afti c4ll "Hit ^ (aa.)** 

*fl» qft 4%HL«£ i. *i*L4, 4* 

S^i : ?hl n*fi[Ul feU&tt QiHrlHi Utt 

■^■LtS MH dlTTt'SS-tl^H ^LH*1 al*Vl 

fa«rfc1 5€tfl yoflfr $ 

44 # 1, #41 4iHL«{ ■ mil rtfci 

*«rti (tn <q£l Ctwti n& A -t«l f ■■&. ) Sd 6 i, H* *tltl Aril gA*4 
Hl'jftl tfl i^akl-U gLlfl) OtiiL-, 

$ql 4&u ^tin rail «ritti *ntt. 

<S3ftrt tyjft *qi*l Hi«tl 1. <£ 

H £jpA *4rtl «itH"Hl £ 1, £ 
lift* MINIMI ^i HlQi £& tltfMHL 
Hlrtt-j liL^j *l*ll«il £5 Tftt5^. 

ud«l Hmn i^qitll Hn *U Htrt iU 

(wa. H j^ru ?tipi«ii t* i. i nraai 
HUi Tt^^cl ^<t tun 4^ ^ h a 

Hiq 4lSl sPnMrt (*t«i«i Jifen) 
UHL^ jGn*w -1 *imLt( Miet*t H^ 

?«IMHL Tni\ niii ^h'Lvili W H "SllS ( VflJ *i*Cl ttii^ iriL i HJftii Hill 
*'. 6w&)$i ^6 Hi4 H OMMHi 

NIH^j ii^ tHiLcA &% iSiiL 

■J i, H *MiH W^l flE£.)4 

*^^l ^flftHH Hraan HDtfttHl 
II -iqiHi ^. 

4"Kih ^\l1 ^ti-Hi drtL (*i«H 
iftiilH iTfiMl HHi'fl efl^ ^.) rmt 1119.: n til hwi m4«i i16-ii hiS ^aiifl 

^ t ^WH i4(l. Hl^l MW MiH HW 
=Hi %lil MU R^*mi &H*l ^w 

Hr4l^ ^1H (J. f4L-« »L4>A n 

iinqLHL *hi4. Iliii^ni ^n.*ffK^ 

rHWl diil^l 1 ad WlHl 5Kl^ *rt^ 
r4L H3aQ q^-i t (JiiqqRL *il3 r 

'tirtHl (tt'iltlL'.^iCLHi) itlELki^ i5, 
*& 1t4 A Mitt ii. kl eCL [&**lrt <H15 

Hieiii (h&i tiiij itt«% n>5A fi-tJL 
ill : *u a.*ta«ii(i ! *n *iUl 

HiSSLH H*t ftvfl HlH'L. HIH 
05 ihtifi. (*w ^4*1^) mj : 
HLSW %|*(l SL^ift i, ^ alii =K4l 

l5j)lH'. MHiql ctliirt ^, iHt «bt 

(itLJ i^ t3 * f ^i Ua.)ni www.Momeen.blogspot.com (120) in Hfttffl fliU^ (£&*& Hit *>L 
SUfc |, rt Gt"fl «ML ifcLl %*1 <j 
SH(*U* £$&) s4 # I Wft ija^ 

if«ft hiu nyfl -yiii* n *ftl. 

Vfl *t4 <Hli *WM *& *Hl^ 

Hiiii m$ awi&s ^i **■ *°^ 
jH'tf-u*. ^14. 'Hltru ^i'iL *Wll 
■flS«Hl 1, *il «li ipflm tfl S\ 

?i$ f^iQiin Mind viok u*ah 
*t* tt* %& (ml.) w*« hA 

4VURJJ : 5341S 3»il ^rtHl *tt 
5 £8115 U*}Hri*U) lUTflHlnVlL 
WUH *faNPH ML^L SHU (an. fc&HiHt) Ri*i«i Hdi-tritol 
*mi uc-$l uc»n ouft shS 

&UH h«fl *fltfl ^« i^t 6w 

« d^iHinl *iw-fl %MPfl ill <$R 
^ii *t^ *ftlHi iti mil ^^ *sA 

(ifc-Ml fe Wl, rt %W tty$£it4 
illHl <Hl» Hifln HfiLM M\ Ml«*i 

&fiU. rttR HLt MLM (nHPl HlS) 

*npi irin (nil* Mia) !swl wS < *f^l U[it ^iut\ H4ML mfi (^» H 

^t *i* ^t* *uh ^ =tHi. n*a 

('.ft) ill ^ i, (Hi s l si d ; *% 

'HS ddHHW^Mftn pill, r4H 
^ : SSI ftj/lot il&cj^ci HI 

ft'- L ^ffl itV^ta^Hi i, ?nntti 

H-'.iHfi <Hii ill hnuHL 4€l&- 

'' IL \&# ^dL %G(\ ^ ^^^ 
' HlrtL-tl va 4(rii «^fi[H 

■flw ciVsL &aR n ,^ fll tirtl r4i 

BUI* nu^r* ?dcTi iwl, *S qim 

• ^"tii qit mft Mm n «u A (121) *cirti iiiwiafln ^efl %# t| t (^ 

S ■ ) HP* 41M^j; itHW'l ^itei 

MlfU-ll *|^ i±Wi q2 ^{^ j^ ^ 

WHI^ : 44^ y^fl ^ eiaui. 4 

ufcfl %iri eiHiiL a Rq*l HE* ^ 5^1 
iili «i%i qpil nql. 

(?it) i4 es i. nn ^«it& {*tst, J 
*is-i fll 4 ^pa <l*4l ^ ^ 

VARA Tfi -¥1^ .q rt) ML ^ ^ 
M't^w^ ni«i d n SHLlS *l»L 

««ll?HiHl*n QlrfiJl nilHlallqfl 

«i^ e^tioi tool Mio^jufi 

i»l ^ i, e*Wf|4l qu^Hl ?^£3H,i 
tflii ! »Uil ISA MS^I^ SlQ% -l ^ 

**fi i, ^tH*-0 sftw MMqi n^ 

►A3 2dl(?l»| 61h ? til ffCH^ www.Momeen.bloasDot.com (122} # fljmrfl uiU : mw-t # i. (PtoHILUll) *i?il M-fl li«LlSeni 
'fell -1*1^ *4Gti rt *fl"Sl Stl5 ^%U & 
1H *<»UH MKHl : MtHl ^H-i 
■^ <Hl(i W. *M £31iL 6<H«L frA 
WH (iftjM dilil Mill Ml d i. 
^«IIA (*WL )£ JlHt^ s *tl *ltt 
i^sftrt >jiHL (M&, ) MHl tittLltaHl 
*Ufl &*l *flA rti^U ill Wl &U. 

MJ *usi& hjj^ : *^ *ft^ mjJ&m 

ilft d ? *jjll [M<5.) tffc-Hl : >i 

*M nisi mjJ&h «|. mm rfMWtA 

ML ILrt HWE -t H&. SR<& i, IKIM - 
Mjil rtMiBl fftft Gw-ft PiWtci n 

hki «h&im\*M *As Aid ' wiGa 
Hii?n d (s m^hsw&«ii EHa-i 

WlHl tf, A rtHRt*fl »tUl Ml&H 
#. i&ata *3>tL (MiiL)*l ijpij : J 

M«eu*i ! A-ft ^aiuct Vft €IA "rA 

tti d ? £&H MN*UHi: Hl"A 1, 
HL<u«Q va. aifcflaHi Mi t^efl) 
MHE9eQ *h5 «i (mA %t*i ml knit) 

Vll tl HlWll ^H UlS 1M c*ii 3 
HLV.H M«lfl. £1H ^H 'JjKLl (M&.) 
&MML HL-CU-Q %U*L £* MiEh SJW 

&M *i,*M U>91 &rtL =»l4L &iA*l 
M1.Mm\ S«flflHl til *Ml llfortl 

*iA ludi aim mA Ah<«iv6hi *«$ 

^"R *40 'IHI, M<UKL MLBCil 
atalfflHLiA PU4H -flitfl mA Mil =$. 3Hru«[l ^ii (***M *h 
Ah-u HiftuA «il nq*6 aiil. 

A * ^tfcfl HK*s(t £ £ ;ifr[l<H*ti 
dfft) ^l r (^iii GAn) HLtSL ^Ltiii 

(^l^H M) vtw acta *l"i f*ul 

HLM^l rtl *tL *Si4tft tl3U ULil *HL 

iVo "111 dl^Hl -t >§fil W ^tO J 
Ptltl »Wl *U'L<4 ^^li -l i ; .rti, 

Pfcttcl WM *KliW *fl HHU HiRH 

^etl H^l {ax^t h sulhA A4 "mm 

-t iil) "JJjil (*t&.)H St± : 'H^'aA 

A*Q V ril ^W 6*1 **a (to 4^1 
i£H &Mi itH^iR MIDI WL HHtt 
mA H^Mll ««U i *HS HL^J 
iH-JlHl HL*t ftlHiaL sLMWt. H^«l 

&1LV ill B ? {HL HH i<l 

^ »l%a t^- to nWi q ^ 
mvi a*Lvii fs. iHirft <u^s wl^ 19 * W.4I m"U : n«V^ * (123) W* ifl ftjtfL 1^1. (^ iiM 

HJtti) SR>ft S t ^UftSHLdLjA. hI«H1L 

*uWl S* ^-!l((l ^ USfliJL [j. ti oiSjfl, 
HA »idSlX 5EH litft. ^ rtHRl 
*R«lHi G*id ftnii >«%t) kHL. 

'I'lH «| alUl qail 4^1 dlUU 

"' "'R &iA ^%a ami rHii $Nt ^ 

^L As dwivctil J i MS. -Ail Miufl 
'^l. *« WlJn Pffit ^SJIM. 5^ : HLtl 

i-H «j 1, w eitiiM rt'i 

'^I'llrlli'RsiilLftUHi'HUeiL Hill «^ l^A rtH «tfki ^ ifl 
OtftH *UH Hiil -i ^IHl 4^ Hlii 

stHHt ipitfl M n ill (4 c^fl 

ML filial Wirt^i rifll- Ml, 

»ftll wliitMl 3JU4 iHl %fA ijfll 

^Sin fort (^,)ii /jitufl ^ 

HLt^ XS/lA Hltn ftiiCft iWL ^Hl 
(M^.jMifijiJi^dHAM^ita-i 

lej 4<j i H rtH^ml »fi=a wA i»a 

^ i, ^ii-ft tfl-d. %rpi H»ku ^i&iid 
^ ^ ^ mi, sil hA *tmi 

GlLMlt. Mi 3UHHi ^"Vuil rtihieJUt 
ML?i ML^ HL*i, H^J ^Hfl ^HWT 

siqnl 6-Hl ifl ffliL <^i iuin 
i%i (M^.)n Mi ^<uei JmuS, * 

P-iii fMci.)M %um duml A-u 

rtl4 tlULll iiflA ^ iflUl ill 
ifcit <i5lJ.rt i^l( (Mi)M i% : <£ 
MIH tHirt cfl MH-fl HL*i«a ^-{i 
H^il <H6 irt. (*i 5l1i\M frt 
MWIW Mll^ *4*i H M14l^ MA 
rtH rtM-fl flqi^l H^rt ifltfl ^1 
*Wl D «Jlrt Plt^ (Ml.) <%m : www.Momeen.bloqspot.com (12-1} M-mii * Hftl Mi fiHitt q»L ■^e.liS 

Uk. i*^«fU& (*UH.)»i Ml «*Hiq 
<H.q«-t 1HL Htfl 4**U<*j 5. H^fcl 

nMic-u »pu (m&.} Hi wh #t 

MH [feltH >^*W(tL tWL 1 % ipu 

EmjI) auKL %uq *i« m-i ds 

HnKl qtj stirafl <tti*tqi ntfl £lrt. 

sll* ti?)«l ttlifo'lol g<HI 

GlHI HKHOl MlStA 

ft 

£qwi m* maSL difiri qiSn ^j : 
<*sqt*tt ii Mq 4j ? iuta i f 

MHrtiHMl M^J4 eilsl -|«unL iL?.£ 
<ai A mm *ih^ iJartri'tt mm*, ai 

Hlrtlrj ^MRS EtR hrVL rtii M,?eM 
Ht£ (WP*| iJjj 3, d 'j<Hl tirtL 

HVirfc iKJICt 5*«1 &frl &Ctfl 

f < ft wiw d 

(lWW) *afct *H^eeit(i 

rt HM^ MlH«t HiMftLMll ^SWIMI 

Miql *&U £*L Mi HL>tel Htttj: m I *^tKM ! H itsttMl HWdl Ht&6|i 

$*Mtfl Ml ea^fL HIH i^Hiaj j i$ 

(fMilijil sl«M Hill k ms 
frttet mcwh ^ : hi *yet«uri ! h 

|i!ii»fl iVU H&eii HL«j. *jilHl -IP-^ 

6. Miq 4^H^j : «5 «lM -*sL *q 

j*Hfrfl ifl & A iM ^tlUM, if q*£ 
J3(H ^qiHL ^ *H<i rL*ii MPW i$ 
aflj tilH ^ Hlf^lj <fl ^Hl %-LM 41H. V 

4l*u^ I #i ril dL i«5 qftil -iiifl. 

*<l HlGlfllrtH (Hotel tfR-H 

(%iei.)*ll %H*i Ht!l-iini i^m 
VMLHiqT %^ Wil drtl mw M^'fl 

GlLSA^l Ts HKKl iftl( tVlL. ^%rU»*i j 
*4LH q^fl*ll-{l *L5 ¥HL**rt qi*l^ ; 

kiiu qm, HtH 1 ! *ii3^ q^ 
iiWIiriH ialqi «it)qi 1 H ^hh ^d 
(^Ur*ii)-fl iii«rt ^tsL ^tl-tt <Hl4ql 

qJ ?iql jlti **t Sifl *ii, Mit 

^4^5 HfJlMl *fkqi : 5KH ji^ ^ 
(m =IH il qw) ¥«(l riHL-ll ^ 

4i?34i f i<Ht q^A ^j : =K«fil llGlH ! 

*fti*i£ d 1, Ml 4KH1 Mlim, IKS 1 " U4i"(l 
ttai^mii simian i*0*i f<<: -i 

^wq MW"1 it=lL*fl ^wiia d. ♦•THRlTOVfllPL'!* i'1 »i q^J y ? Ihlh %n iii^^ | '125. (qi fl qn j ^q wti ^ ^^a ^i 

Hi "A ml *Bqti Hl\ HI* 

it rlKit* ^ l«5 ^ rqii 4iLM 

Ml ML4tl Hfl : g aiWHt^i ft|ft 

"^ Rqi (i etlil .tVi ^tt-u 

I'-^qiftH^^rtHftH^idd I 
\, H HlH q^q^feu^ M4 ^iH 

I ■!-- .tH-i (rtnl) 4e*| ^ , 

vt MlUqiHl %u"tl (J, M^H?L | 
('I'll) 5<£ ^ ^ ^t^ GijriHi ■<! 

<■ '««^ fi*«i df^ 1 ^ a. 
«*|*ft4 oWl ^ p ^^ 

"(I ^lid <l) itifgj ^^f | 
Vllt»K1MI ^ ^ ? 1 

«ii «qi<fl qitft i^ icti twi; 

•il "Miql * t SM*M[ Iq^t d^ | 
• V<|-il%1?>t VuMSHLua I 
-i MttJtlt (ift.)M Hn W^ 

H '<Hq H-Si -t ^ rt ^ ^ j «H-nqn 4 Mi t mini 1*1 t&H 

£LMft qiq n4 *anriHiq1 Mil? 

5MMH *tql * ^[1 ^ E<(1 ^ 
tt.m MnL<| ^fcn, H%^ ^t^ ojh* 
(*ftiH ^ItiLtrt MErfl dVH.^ 6*3 

«(*15 t^sl.1 MietCHIilflon 

*»td "I MHQ| H&Cttall 
Sliul) «K<||^ ft,^ 2^ 

OK.) *£ « : Mi qi? (^MLHL) 

qi^ 6le q% ^^ ^l *, iH ^ 

HlflitHL : HMU1 ! HMLi *ftj : q t 
^Gl«llii ? ^IKJ ^. ^ ^ 

**feU"« ' q*UH ! HMd J^ : Mi 
l^aMll* ! lirai ^, 4t L qtrt H«a 

qu mlh wi. Mtrt wi : $ Hias 
*uqi RsttQ p «t tfau $e*d»itf mA o/y. Momeen.bloqspot.com ( tM) * ^tfiill Mtt4 - "11*1- * * H* ^61 ibP*i tfi IH 3*1 ML H^ 
Hj^j : Hi ^fcLKtw, ! % i «klrt 
*Hl m*r -t *iih1 6(1 1 rM ^« 

*ILh1 & d ^1*11 Hi *Utl lA*L 
(Ai ttXl »lfl UL) tlSW HMtDft 

(^^Jl3*l} tfcJiVt *H*1 (*CL) 
*lioA # I, %%*. (m)M <i3iifi 

H*U» (*JtB 5% ^ : * *»«Rl 
*& 4& ¥ ftl^ftHi ^JEl-i H^l CRhi 

^ ftliVt *t ^KULtcfL tti ? WlS 
kin&j, ! tfctf, Kn <HH £ i Htfl 

EIC-H ?n«dlHi ZKH Jiwfl 

uHicd A, gmm. jpifetjoj ssm 

?i*ii 4 Toll? dC-H sflufl ?!5ci 
oldl, J&Micl Wld?H ('IE-) 
S^Cll tell : AMffltflfl oilJcft 

Eivfl. itifl 3 5 A*0 wn 

^IH^OlHi ?I*H JM«fl *Kll. 
ijUfltftn S*A fcfcHl flit} *4 6 *Uihi *rt* «u54 Hjs*£ ■ hi 
SiifiaiH (wviilfc) wS vm. A All 

HI ajMl HlRtM $ ? *IIM 5*H**i 
44 : £t, *l 4rtA £ Hfi(l «fi <H- h 
(jLWAj Hl£ Hi tfutfl efl"a ^A 
HjS 1 ! : j *fartA Hft lS«dc«EiUH *UH 
& 7 fcftH Al*U»J : dU, *lt ! (^ 
%t^ 1 iflrt) Til <HL«li ^1L ^^ 4^ 
i^ «ILH U ? 

JililHl *U SLS ?A*i ill. 4Ltil 

^«HM-d, ^, «l rt ^ 34W d ? 

alii "¥3LC-{1 SttSHlRHLlHlHil^ 

1 ^^-j aw 6, nig h4 i* 

^ILM misft. ^(H *IHI«4 : MTiy 

3tt& d, daiirt *>e^«iii*i id ^ 
iidl G(^lH Wll ^ Hfrl PirtL w4j 
i4 fHLl rtH# WHl^j, - 1ft A it 
^ Ai rtl ril^ 5<£l i*j H-i H-1LI 
ctUll Httt dirt J Hl5£l HL*l 
HLCi lilH. * ^M^ «5fU r «ft-\ * (12/5 4 A Sttf Hll?l« slrf aitisll 
*ll*1 *I*H Olalc'Kl eft Crtl^^ 

■lllljrj d 

-:^lL.i4 4-d §n Htsl Th^^iI 
V*^ rt\ £q^ WHP^ : f *IHL ^M) 

j qJ%«H a. 

»H*tt ntlflf S?(fl 

(13H/UH) ^alrt =H^«Hij 

''I fiHj[ ^«l K$< M,[jij : m 

■ ii' •dsiqi'il ^ itpA (sfi ? 

rt'f.%W ^L 1 ! fl*H frft ii f) 

•Aid eftil ^j H» Wrtl drtl i 

filHF*£ : HHimm H«ma>nfl 
H M&, Hi^J ^ { «ft. )<{[ HMKl 
LI *iHWl -t^L 

I I H»°U?3 cldl itCLK-fSfl 

■ii h> 'vtiioi «Ht<tdk *miyi & 

I'^/I3l} 43Jlrt i5^ 6^ *11 l3 ? MIM eiHlCH) ; jirtt, 

Hitmnk, Htftil, ^ , WL qri hi J%rt 
et=tU^ iHj *t h*?, 4 Tflji n 

m rtl HLH^iti Hlai JdHi -flM 

O 

Wl«(ft ^Pjt<^ ^fiSH q 

tr«a ^Bi^d'oa foici. twin 
o^hi^I 5^ d S ± tqg|<£ii£ 

MM ifts mc? ti1c( t5. «f^Tii; 
aifik bttM^ ai^ ->iij-| >ici u.ii HISI UJR CIHDJ SC4C1 Zfcil oisil www.Momeen.blogspot.com 


(1»J m q**fl MmV'ti *b hwki 

*tf| $&# ^»j : *L^ jfcUl, 
%$ i6 H*tfil f^j (? ! 4KLM 
41 HL^ : till -Oyftqtq^ <*£ 

**qflf *i*i alq * *44ur qHl. 

M>1 flfol ^llofkfll *l»i5cfl 

{\3<rfa3£) *L3ftrt *l«l ^*i 

fr&) *43. 1, ^ (Ma.) awq 

tf J, E.HtHrt-11 (cAit Hlil G 1 ^ 

Full<{1*ihi iiaji qqieqis ^r 
tf n <tfu Mqtq) sit *tn *widi 

i»l) Hl£ clHHlHLlil * WW »UtU*H 

vslhM mml qqril iii 6 ii qua. 

(fi4L H^t-flA *Ltl ttrt f jU"i uiq. } 
■YZli fltfl ClJJ ct^UHrj ei^lot 

<n elzi caii *itfl *ux sistni 

■fftM qlcu*u suyfl Gmwrt s? (* 
\, i^«tUi (ad.) *UH *ii 

Hlft*Ml £l<Hrt *At i^tuHl Ml* 
*M. teqwi *tl<^ i. rt-tl M£HL«tt 


il& q*j *fti<*rtl i&q $,% ftiai £, 

E*qi) n "am, vd atil s ^qre 

CtHHi F4P.LS1 53X& <Htl)t d 

O Eh 

[\TfOi\VQ] tf^ill iJH 

t^* teta.) ati ^qi. HA ^ift i 

HftdlUi Btleuqqi fliaqi, n£ij 4& 
fciR n*tui wu r 3Mi *ai -Ltu 
(Wl.; Wl) i^Oftrt iWt W*UM 

^/KM { WL ) ilBl-tL { V?l* «ML=t*tt) 

^ Jtqt, SSft mil illrt Hlil'ritfi rq^ 

rtnctfl ^ <pi ij *M nHUA ^ii r -ii 

1« *tN.-{l M ^wpi *H<0rt (-1H 131 j 
HtS) 5«\ 1<ft, M^cJ Wt Hrl 'VM'jfl 

?l6 'mi ^ n^ *ik-uq«u eu'm. 
q\il qtt *«H ^HiiBH taiTrt, -imi* 

aei -tHW mi^ ^l-hl *nn qj^ sq'i 4JL* 

-iHl3V Mil. HI Mill &H1 (tt«rt # ^H\A tl^l* : Wfct * ( 1 ggj 
*3ii (*i,H *um1 Qihl qHi e<Q, 

fa-i GA^*t iitii ^ti'Pi«qt r} I, 

•i--ii=Hl-tL wnl qiA'fl ^q iiiH y. 

•■.' (? i 

lu 'it. *wxi MAii-tt qiiMi qyil^u 

Sfl( : *U :»ttitttU4 I 1H131 

4^* W3 qi5 5tHi htil 

I'lilHi H^Mrt «qLA Hl"fl 

''' ^ *J i^J. nHKH*{l iSiPlrt 

'H"< fJfflH^l 1HI31 Hit \rfl 

lWftifiptfiJ r l5w^™3Kl 

H^iHrti q«t t-nttsw ILi^ 
%h« 44wu i^) H4HI -i*£L www.Momeen.blogspot.com , «l* uiIdA ^itrfl acroh ota 
m?A?jI hT aid 

(W'3/IW] <i3«rt MrtL 1&H 
q%U% a£ E* ^, ^S qft 43Hrt ^ 
*l^Wl (^E )*l $$ 4^. TtqH »« iHtfl 

*lrt q\*j i r *ii hihi qu^t atin |wa 

m*tl «in fcfl*l <m H«»rfln jfapO 
Hi ti'iH; t«JI ^ ihiHL Hpjtl d^A 

v*aii diq tfwi; qtft hs ^tii ei^i 
*« ^qtiiqi- *mi nit mwhI h%w 

ill; Mfft ^M HL^fl eilSn VH'SLl 

q^i Ohi mdlrt rt^ tiMi w'Ui^i 

^t fiWi^ JlHi H^l tA*u, fflftgl 4^ 

ii * Hi™* fm^ *u*art 

»irtt i, irt rt^Kmbd iii hisih MinKl 

a** ML ^*U qfl 4, 'frftHtqife 
*i€il^»l srftio^ «»4cii<i| <i 
TfiklSl *» lilrttflt HI ?w^ctr fjqi 

44«iL4 ! *iH-l nqrtwql ^qw 

H-i "X Mkrtfc *IHL^I BVHrtHi 
^14 rtrt *LkrtH*Ll HGi-i iim, rtl IM (130) *u %i<Hto*ft mjPl HrM fi*HdHL 

-tiil H^ttfL M5W. 

H£<fl^0^ ? 

*4 tf A, i^KUii (W-L.J wua %l%j 
VcU f*U^ S&tl t '«tf<1lgu| k^ 
cmH^ Rub fnoia "jjfirei ua 

Hiti ftHdwM uitf. n*w& Hi=j $. 
*rt«r^ u^ Miefl hs^ 

(rfL) i4 # a, *4i 4ft ^ (?«0 

flfrcl'*^ Hl<3H \il tl^i. *UH 
42H*^ : *U Ml«L ia hs^ ^ ■ H 
*U<lA "4rtL«ifl ^ ^pj.3 t^m^ ! 

fk-iuil ! iw £k-ti {«i(|) wm =b«*L 

tfUKH WWII H&Mafl iiHu 
*WtfJJ aizfl °t£ »WLl *tfolH rt^. (iR^L I, 
H^l-Usfl 1*1HL tftlfl lllLlHL (3 . ) 

<A tf£l 4* ettrcfc &tetoi<rj acta 

&Hi &M* (iftj i4fU *iriL S, 64L5L 
Sri 15 S, "Wli rtM tiWd Hl2 H%1( 

*mija ^itn ca*. •jAm in ^ 5 h 

£ak hi <H%jft H,iwi *rs nl, js£R 

dWrt M12 441 (ML rtft «KLt d3fttt 
14WHH i^ S f i&RtCH k qiliLHWl 

ULttnHt Hft JlHlt 4ilft TtriH 

ihH 1 Hn ^inl M'-ti t erfl. 

iUlM fwtliL flffeO i^ » i ( 

...__..._■_..._._.._.___..__ 

rLiJ;. Hi MVR ML& 'hit nL4. iL^l i, HiSi * ^Hlfl Wfli ; «iH-l # Wigtew (aa)*fl Mt^ImI w« 

fHL^ %£ ¥tft ^ M^rJ dJilrt ^H^ 
i ( MLM 4USHI V*tiMM Mitt jML 

*A \, HVHK St^l *ll3rt &VL ik&i. 

-l &HI (&) Ml6l-ll ^iH 

Mil Hi 4PVd !i*(ft 

&»« (<a.) ^ d i, ^ Hiyi 

VIM «^rt Hti i"j^ ^^fn-tl-1 

: ^ 1, %^|«iie (wl) [tau 
(U4 4ti H^ ^flfiHi rti* ML iiln 
■'. ^l SVlLHi HH3JC-1 ^. 

I ) Sid I, Hlfeft*,; Hl^l jwy 

4lLHbi1 ET^tlcfqfl s*cil 
(*iw.) *iL^d Hie Htiii wi ini 

rtil 4 *K Hi^l MLU 4§ i*4 
iSUll Mfill^j cciHBl ^A "fcm lirti •Httkj cW3 fliA mijft (-hidI *-ru 

< ifs#ft ^rlj j d?j| ? < ifo-l H«€kt 

Hh3;ih3} t i j«(i am*i (?Ji) 
w W 1, wd £#t fftca.) inw 

Ef^Cle^noll Ultffl «l^ WKll 

4LH cur *v*iS 

& d ^p *P^ fa*0 Wal ^W 
Hl3 *ldn Tfrtt t*Ui ^ ^H ^5 ^"W 

«'l^i Hi'Kl'i *n«9i *ih ?u<ai ihjM www.Momeen.blogspot.com *« #U. *UH MisCMl tiEMi iltu 

ilrtL. 

(ift) ii a i, %%i (*.&.}£ 
4ftiU£ : *rt rtHHtMt«Q u4 *usri 
iti Ml ^ «*h rtl IflfifHl wi t$ 

til Mftl WM (WHJlWt'l) M_$3, *t 
'la MM 5«<fl Wl ?IH*J|lC<ft 

if Ht?u «$ * u*s*| ^vtef^l 

(l\t/Vlt) G#fal *i*i irtltl 
RHpg : Mttltt Hffl qMrl rlHflLHrtl 

dti ^i^ibin visit 4»A HHii yft 

(*BL ) it! U : *t 4 'AX* =^«U*i 
[ftL) Al"Kd MlS 4*U *M £ *iLH-fl 
HLO"l 'ift "ffl. *lflHl Utofl &{L I 
f lldrfl qiHfl} *UHrtM <flftL n »?-rtl. 

■shr g *uh*A isti MtM awl 

rHR *IIH RHtfJj : ML*1 HI* tyUti 

ifc*6t uMA aiiii, $ifl ^ tifrrt**i, *lHia«!tl4:PIM-l* * tjm«t *ti\i : «L*-T* (133) i^, Hi(| ritiii, EMBl *M ngflc. <pli 
-t qimil. 1f*fl £ HUL SHiHl 
HltfVU *tlHll Hl£ tlliLS Mrfti 
«««ii *tA *UH*fl Mftl ^£1 &11 *tA 

WMrlE ittjtfl *U ftdl d^, ^ 
Wli HWU4L rHU **4 Mtfl *1 i 

t^CL ) i4 6 : ( w (wh) iqseai.4 

C%L^£-> gtiM HLi aim %lA MH 9l{| 
Mrtl CtWU-tL ^iH *U»fl tfML H 
Hc*fc fll H^l H«ft iVO, V^ ?Qflfl 
»ltt ii<W Miil Hft H«*il *uH. ^ 
Ant HMi ^fenl ^i ^ii b& 

M£*tL M& Mr^i rtl fti ^flllt Mn 
Ell6n ifl £Q M< bWPi : »U ffl 

«ls «fts mi cu) s?ci 
fftGL)^ mi *ii qn ^aj. i*J. 

■Hd 3113 <tl? Otqaul itlcu i I , *ii qft Hlfl 'HlHi *iiH iSBftit 

&wjA m*j mwi hhf^. [wa 

HL"?il *-ty(l 3[4j) r4L^ ^IR U*IH i£l*U 
'IUI'J'1 HI i€l *H-H 'tis**! MLSO. -U*^j. 

4iJH j j«l qii ^u tTi4i oiA iifiiliu 
Jpfl 4A (Sid ^9i *m tiki. t*iR 4lA 
^U ^tft oft HH *l qft ^1™. MfJl 

HH13 Hi *rt ^Mi Mwim (Set *tiai 

tuna ^h^i-lH:1 *il® RqwrtHi 
d s, ^u^ (S3^rt &Wi*t f^ti) <^ 

(tfW MlOel StScJ,^ HI 

ni'H'jm ^ i, ^ m>irti «i%l %k ^ 

\^>1 -1HL34 Mi B A-iL HLiSeft 
"W'L li. 

llrtW (*€.)p ^W2« ^jC«l& i 4 m*%i ^^ il ^ mi *l$ 
i^ ^15^. * hki%i ^RnWi siqi 

*sn^M, {Gqi «, k&, wti q?ll), 

^, rtHL*lti*ft "W ii MWLW ^ 1^ 

rtl t i niiHi MusCL nf^iH 

A^ %ii« ii *hh ul&iysft iW Mil 
■¥L HrtSt 4 til iiil ^ =hA *i 5n^i*(l 

I Ail di^ *tnii WL sii wl. 

(Rqi H«H1 l«fl S ilrt* ^H*l till 

M^lul Uldl lKtf«JL; HH£ el 
5?cil =irti/^ 

HIW^ 1*1 3LHI *t-l Httf*rtt 

*ii«il'i *uq nb 3L4L. -t 1 Hi3i-i - i 

n^Hfi HUl %^1 3i*U titU. MKi 

hh («Badireifl) 4^sc«il ai^qi 

www.Momeen.blogspot.com {1*4} <ltj. **l$ hwi ail 4 Hft (in 
i*j : ^JlSHl HIS *nai-rt Mai* 

c|jjHi sc«fl s*((K tf(*a 

iWKHlfl ( Jit . } i*^ «K* ««<4 

dtai foil s^lril flisa szl 3 

h'^li^. meftHL qswunl vvi 

■+SI HP. feUHl. f^tW HIE 'SfH'Sil »W*t 

HiijftHi qtyiftHi ni'-ClA <ug| «£n 

tli &l* !.(. HESl >lft ml *l£ll 

**1*fl ^ jMmI ^1 *iA tiin 

Hft 111 Ul^tL rULl *Ufc J*l H^d 
i*fl, &£& di M.H sflfl *fc <IU 

£. i^ {»H r )M JIML"^ £c| 1, 
* *tWl W HI q^-fi **£ $* 

*.*. * hi HirtL4i nn *uq qwl *i 

i^ ell ^l f*HL<!lL All *iR.eu 
^HWl HI4 fill £&. iflzl ( *ii|?m HI *rasmft net 
tilu clcti ecu 

ftJL} *4HL^l HtM HMLi V4L d 
HHfl ttlSi {Hn4Sj£*t| q^ $fl *<ju 

felfll ftiw»U t> I, *l£l*iL HL^ 

(i) m<n qai^L % iL 4^it tft. 
(3) IHJrt ^L iHll MA W 
(A, (If} ^R riH Hifrtni ^.q ffl 

ftuliH H^-ti Ai^w niton n«tL * ^ifl nitU - «*H * (135) 4 1^<|«IL^ (%l<iL)-i HL1 tkHl'fl 

q^ii-ii Tail M^iqi *t£ ^t s d 

uhA (jdlCl'i HH tTirti ML *i*^ 
■i-t H<a =ik •« m«^ iJ l t qw qiini 

■*ISI "h4hI Sy <iil^uiU3lWl«UMrt 
4L «^«iM («SL) qlfll i^isfl 1={1^ 
1HJ (JM*tPlHl ^ini ttrlL HL^ ^ 

i'l iH^ i q^i feitfl q%i£ a^ 4 

*dtea iidi vti ^1 i, 5ls?{l {w. 
nil} &9il *«i *sricO. n ^*tL 

HpqrtJ'lL ^*etHl HHA MJ ^ i, 
3JKI H^ 4^ T 

I -I-,. J i^W i, *^&::-<Hl£ (Wt-H 

4^it ^. Trtii Hikqs; ii^^l rtql^ 
fj,3j .a<j. q?ft. (nki im> &«h 'SfH'ill olHI>foA qiHd «1^j5 ^1^1 

(^11) 3^ is : hi Rqy ^qtt *w4 
a«i *tK ^ H& Hi<eft-« eu% «lu 
*eeiiqqtHi *utfl h M% n H^. A 

*«k*{1 -t^La-ii q^ft q^ 3iq\, 

n H"^. *11LHL '^ii HL^l*l ^L 

ffti&,J<it *lmHi *uii hi* fiiiin 
«sm qqV *»uq A qflrani nlm-tt 

*Siq ^ii d"4L *ti eiliH ftrtlUfli ^^ 

wqHl ^iH *H«IL. H *W:^ i, $%L 

tilm Hi erticzii elit ^oft §5H. 

Ma) JfjflM.1 CtlatlUUt^ 

^&fl s^ (3 ^, ifl; Hieflflii 

UlftUlHi £xt| Hi nll^D £ j-ji^I 

<W Iwiia oflv ua»fl <4 «la cA 

ftciufl q]^ 5il ctqj TtU/l (3, www.Momeen.blogspot.com i, (IX) # H^itt «iU : <HlVl * AHfKlL l&KfiCI Fiirtfuliift &U£kl 
d. ft lift £, «l Hiefl MR 

e^lsriHi 4ivfl JJ^ lip mi *p£ 
MCI Sfl ClgiMI Mlfl M«A d3lM^H 

Si 6 S h H tittfet S<HIL (?ILH 

sej : Hd t^ttrt 4n.« (tfL) hl&lI 
q^ttikj [ttei.Hi qliis qtn h«u 
& 64u sftsqi s, $$i {wlJ-iI 
U **i cu«i m« Hn q«fl mq rtl 

HH ^ foq d, 

(W/W3) ii3ftct feMH {tfLj 

j*£ ss 1, w* ^i ^i%H (wO*l 

q£«U HfA« idl $H£ ^Itl 
qffi tiffin. 

«d s*«l maumi >JI «uu(l £ 
fii £#fi mt tiki ^iftft ? 

(ift) 4d IS I. t£,3* (wlH 
WMI^i : V HL4HML qiW&Mi £ri$ 
HI -UML-i Hi 4L d qiftft *Lrt <l^rt 
tiq. 

(um/wO taw ^ £$3i j&l *&u &u 3, *b Mietii *i<j J 
4cta awn (tt^ *ftft ofri *«ti «i 

*H dti Hlflft Wftrt jpi\A if*i 
rt*ueu.£ A-tL aiwiiHt Ah *tqi*i 

#W?HA ^WteHL *tW-*l i*il <idl 

**n eilil sill "spqin HiriWl tfnail 

liilrtH |iE.) & $ I, HW ftqieni 
QOti Hll tA Jl ^ ^ ton Hltf 

-im Til ri^ HLti «SL UL, M^c| Ut 

will «mj -ml irtfc i, ^n^ii 

HLdldl H*i (si Giltf) Hiiq'l a. *i 

s^ i, {^1) i^ mi« jni fiisw ma 
ta i i?; *in iiii ^L*«i ^ citl %uA 
qi "siq es (c& 4 1^ *lfl*i -J ^* 

(Wrti i^in twiitt q^d nil ts. MhMIHIilMt ?*t* iltf QrtJ cflsofl 

he i iiertitu^ $?m<ri d i "am 

*flM *"e^\ fHa^H PtalCI 
Jlltffi.... 1 6flJd «rti^ ft4M 

J k1.si maim ?W^i6nidl * <■[) 
**»i ftYtf q*fj -flsyfl *lst, ^ 

tfl *lti <Jfl &*t| ciftdfjl, {^H*rt 

^lfill* tfO*i &fG£«|l6 < *R . ) ft ^ 

i% 5 t *A ftlu oiHiH*ii e^l eg 

fftHLHa e1g?|4. g^ *fl Ul# Hi 

$i. 6Mot ft$ 3 S t mm 

Mini fj<hjui?j1 u« 'A/-'! 
*»i«fl. ««*rt «^ ^j*i ail.) 

Rt'iiqdl slu < r^4teL«fl stir 
(WUf ) «3Rft mFil (*B.) 

•H (nHU*Mt) tfll qi^ M^ 

dw m»tiql cumA *4Sm (^i*^, 

■I H»% H^l*R 1H«4 HirtL 

3j^ qijt wl *h wsi mt tiw) nHLOi Hfitll ^rtl Artl. rtL&W, 

^■¥i2*qt%fl^l-ii Hn is i. t-iL^l 
'ds^qiql ^ qL^^ eirj nil. 

*l«fln £Hl<R etitil srt^, qitj qj^ 
i'J tiil. tSfflM i>M *lUt *ti Mil 
El'usl q\^Ht, HlrJ &«!&« -t»H» 4MI 

^-t «K^l f%ii.) S4 * 1 P KlftBHl 

SWMR Guii ?tH&4i i^qqi-ftlfaqL 
GiqLq itqqqii *tl*i wlsl-j tfi^ 
qififH-iql 

Uft.J id ^ S„ ^D^ (?tCt,}^ 
JiHJUj : VlL ^1 Hl^ HSV6HL 

^Ifl nHUWL ^iHML ^V, =4 ttfel 

*i*l ^u, iit« ^ q*^j is 7 dMSt 

dMlH qlttwi sutifl Hqiqit i% ^ 

-ills m^n Mi^ qoj, iiqi n %q, 
H-jPiq. www.Momeen.blogspot.com I f1») i4 a I, H^t ^*t *dl *iiHrt'l i**tl. 
MdMirt tii i^«tbi faMA Hjtai. 

4LiM 5H.L<tL Ptitfe iSH, MtftE^ »l 
$AH itf 4dl 1, $$ Hftl *W 

^ t H OJftTi SfHLi (i£. }d Htf*{, 

H -fli«l rtl o|Wl tuJftfH B A -lift ? 
&tfftrt -ftHl-t (ilL)*! WUH ML"il : 

niw *rt Pfcsiia %fl flit ^4 i£ M 

&t -tHCJi Hli '-# SVUttf *«$ & 

(wMiy) *»*« ^1 wit 

>HiW (?&}£ ili HI**-! **i 

■t-l-il-'l". 'Hi's ITU HiWM :»M**:3 

H"*t {ig&i) H«Cl 5H4^ nS^. i|3j?_ 
{*Gl.J*i *U T»uW SiHL"j i ittt 
*Pt8l et^H. rtMli T5<S& iVj, H*4i 
*W%H^ ^4 ! w ^ 1^ tiHl^j 
5. W& rtMR WHl^L iMlHl VrfJ. 

hih ri'i. dHLti 6n« ^ *ufa*4 ntil, rHfi HOi-tt *W **4 MlH ifcuj, 

yi i£ (Rqi *nw til) *h *ti 
tSHTdiil Miqwi Htil **lh h,d£ $yu 
aum m* $, *unti iai<u h* hisCL 
-tiMqi ««il *i4 hjsh] : hi 
iqjELcat* I % %#l *uil tHt* 
m^ r ^ *^Hl"^ : -tHLStl If «U 

*tm*sasariHiit3iiiF*i t*u\) ^mhEI 
^uHqiciLwii *uM.q^ swi-j ^ i^ 

Hi lU^, ««l (UNI. HWKL KSbi s*4 

*M «i^ '(mitt &>tt H<3t »«li4 *h! 

^JJJ» f'lmtll MCitlHt hJDtlal 'liq 

'kifiw d, uui^Ih^ *a<it d ^, 

itlUl "Wil. (Pl^ ^W*S f?HLHIiHi 

tMtfl «1«L) CIKUtHI bltl 1 1 all f' 
*IS|1, tIQIL^lH«tl L'^U^ksTl 

e*Hit s^ tfr ^, *il ^*«- 
"iiciiminLiil^ ci^tKt [Hiiki " **l*H^*^4MNi}i-l* M3 g-| ,n. {ti*,"^^) ^Rtl l5Hl 5*«U»l 

(?R. >i «itw rt V ^ ans ?L-i Hftl 

H4l<iU WiaiHt ^ ^fiA *tn ^ttlUi 

IHM^IHL et[»lt WL»l»U ^ 1HL 

{*a) ^1 JL<U 41K Gt3m3( Jbtttfl 
Hi nft^HL l4i ^Cl«feU &iHL ^ 

*tlRl tiUM.'fl i^Kfl tit *lMdL »V(L 
<Hrt -Hit 6<HL Vti. ^ti M%LS ^i*a 

tirt. A-iwIl vi*i %ii*"l ^i ^ »<J 

M -IHI34 ^J<« &HL Uti ^ML ^t 
M^l bSfr a K iiHl 4HL "S ^Htk| 

l*H£l.)^ SHI *rtj itA *Wk*fl, HL^ 

*MS(t *sm hlu miu &*« yn\ *& 

4IW ild HiM MWJiqt cuJHi. heA 
MLH ^ U*lrtl 4441, MiA *| IWtdl, 
'i :,J l 3 *454rtl p MS* 4 «*trti f Mtfl. 

<UL) (*^ R5t m*H ^ i«l wi4 

mv.-fl -tHUl Htfl. 

^M <A(Hla| ««/ i|a| qtf, ^ 

■« ^UHi *HlA. (?UUJ2t* ^tMHH 

w*| ^t tftviij aizfL ) 

( 1^^ -iCtf) »ia*rt 3H¥H| t&i-rt I *ti*u m.) h& $ i, {ib ifcia) 

SUiL dHtti Hit 4ftll *SrtL„ dSrtd 

*UJi»U5H Mlrt Ml 4l*l>[l MHMM ri^ 
ti^lL^ iilA ASj : g*tU-t&L4 ! A 
Mi r 16i^ Hl^lH Hi il^ t* 
FrtLl-fl. S. U3»^t 4tL^tlM ftttttrfL 
5*4 i ij£, fMft HE* ^ QoO. *W5 Wfti 
HJcJ H^ H*ti *UOU, *i£^ ^ MK1 
Mien Hi HL^l -tiwqi 4lKL HHii 
i4^ttd (na.) {tHDiefl) HWlHt 

f*u^ ^lm ^eiti <mrat iHt HfA 
tiHte*i f $ iid 4 H4<sii -ni^ Uij 

k iH *4l ^Wtl Ml Wtli ftllj. Mil 
^kfl 4, iratt H-i tbJH^l H^ TrtlS 
«Q& Httl HM H^fl ilWl f> J, rtH-4 
*flsH VWlCWL Br-U*fl VM i'-HLHL 
*fifHtHHLMi Hmft r AHlfrMifc^ 
HjSHlMl *IIHM, ^ Ml Mlfll*l {llHl 
i^CftMjn SHI Mri & ? <* 
liHlltLi ^1 fl Ail M i, ^ h, 4 *h£ 
%JK«^^. UHLtl HRt%H*£ teflak 

MlH*fl Hlrt Hl^L All Hi Ami 

A MlfflftA MqLHi *tww V m?iM<fl www.Momeeh.blogspot.com 


(1«) 3$ %. MH rt\ Hi£M ¥ ■VLI3MI 

<jru s, <j Ghituu* £ mA **l h«i*i 
Hn&i 4§ rti A *sfmH '?hih& : mA 
ctk sti **** mfL aksw A $ ft 

ȣii mmejl Hat sitil. ^ti 
tibial frtHid i? : *****■%, 

■i^ i* i, h£*mi *H ^ HW 

qii HI a l"ll H«£ 5 J, ilHIH 
M||?15<A ^uiiii «i"i £. 

DJtfld fiflit t^A ( IS«I H*<fl MS Hl&fc *3H*t M">$«m* dM 

&tn qj?*j ; $ rtH hA %upfl nil 

0t I, ^ffiUA (*ft.) 1* 0. <& 

shl iiiu iMt ? 43M *»$£$ 
VdM 44iu£l : "» ^L MtH (*LtL)M 
Htfft H3LL*It^ VlH iSlft tftHL <K qfi 
diq tlMl *«# $?& 5*1. 'I* HI* 
-«J w* in\ Hffl *ft 11* Hi dlj, 

h«h qft iteflwi *j*H 4in HVu. Kn 

ttPfofl HL*U HI *M #ldL H«<i S*li 
1, Wt *i"t drift HiqHl «BWl 

Hlrttfftl 3JI&A fl, vwi Hi ^ Wltl *L$MM ill drl && £ap 

M-i M'l UlHl 

{leo/tco) *ia«L MH ftl-l 
4t*sj. iAa^L ^t§E4«it ^i it (<H. )A 

%ty3«Utf (wet. Hi flairfl ai»t 
qtfU\ M.D£e-4i& wh qiqfl-i ittft 
Haiirftt taflii e^jrft to 3=1. *1 
■wall qtaftnM wlh ispfl. h* ^I'ifl 
q4qji r ^ **A 5W qft #& u'i-m.1. q*A 

qiwani iUA iimVi d-tiql, £6il tfl ' 
■tUHl HLSll -IEV*1 =<i^ H* Hti ^IL4 
*U i^- Mtfl iU4 ll^n MlSfl fil4^ 
3|ift qR Hi tt>i. ^ ,Uft ^^ 

msft a4A »i ^ M*il ^1 *L*L 
qw Hi*i«iiil Hus^ i&m ^ ^ 

< Ahloll (^11 <*^«l IlKfloft J 

«fiotc«i& (?(t.)oi tJkcUtfli.] 
n?c±iuiiuTI=l fH*«l*oil 

'»^!l 'llt'llrfl UJI S^tllird 

fe&M **I«A Sett, 

t^«mi (aft ) *wril Hl% ^l^L ♦ ■^HriliiiUrflH-i* 14 i; ' liNilHL ^UH-fl *L«tLHL ^^Hl^ Mlrfl 

i'i <iiii-ft n W *tcfl ^ifiw ^ 
pipwi tjjfcj ^ m^a dAA 

' t'll'U *L^4 &H% H5l«rt *«L 

•I'll '"-I *an mA hi fcilij *nn Ahl 
•0 %rt rM*il k* hw"(1 

HiH.6 fl*n ^tn^ v y J, 
II l « HI ^kQ ^il dr{L 

(^e 3,^t3) sjt*rt Giqi (all) 

'.. ; tihi(?tei,)^RnitrrtL 
HWl-fl *ueft Ml *ll«fl Ttrtl tint, 

R.) & ti i, =ws qi* hi# 

■'-I ^*(WSt.) 44%l^^4L 

wi*i| 4^ : m <5pffiUii ! mi 

< f oflHlft ^, Midi Mtii HLtiL H=L ill*l JfiPVL *+\ fiHlrt'fl |Ml 5^ V& 
MCI ^Jl 1 J H HTML flifcj UL^ 

h!^. r*ui *u& ^ ^yjHl hIa Mjffs«i 

Zltc% olLAHJ Hltfl olM« 

(W ^^ (MS qi*) Mi qt!WLHilLl 

Hinini <h*i tjtt Hi msdnimnrfH^ 
%lW ktil MS I MWttfl |BLl hiji 
S*l Mn *« qR -iLSHL Ht«B Hfll 
-it 1 ^. rqR Vtil *tt tLlftA <H«4" qtt 

Mm'l ^ tim qlm. nmi-Ti hh^ 

Jiql tin iMX i, Mddl Mt=l«ltA 
HlW«a dtq 6iA 3LHI Mn mfcft Humtfl 

5*HL^ : tt^HLU («.«!. }^ J3J, 
Ml If UHlffli, ifcj. 

(im/i«0 *m i^ ts a, j 3 
q^rt Hilt iitii vu* 4 (jh* ^l 

M^t»lH ^i«ft M*$HU£ 4^ i^L 

i^KUti (^d.)-tl q^ RlH ^qift 

1*3 wfL **a M*|«ifti iW »i 

Hisft'j qiHft Hill"^ Mn ^mA 
ImURL HIS M*ft ^lH ^ i»j l r www.Momeeri.blogspot.com ]1«)__ . 

m*h qw&l -tMldlA »$ £LH *& 

£«fl i#, 4UHI HL^A <il*H; ^ 
*tt mi ** *fiwi Hi/aM 'tLi ai* 
i j. Htfl (uwhhl em ^^ »w 
m* *il til<j. Hifl *sii nivW Miqfl 

Htfl HWl V 5H<1 *ft 1** A& I, 
oriln sn^LtwlMiSM a& WA. Mlfi. 

tiiH -iTHln HL>efl (£3 8$ *W *u*4L. 
ULltirfl «*<* ^* S««f Mortal 

aiinl h^mI *h al^'i *-ttu art 

fail (ILWttHWl) %■%. Wtti »*<& 

3HL^L *M rt qHfl 4 *ttHrtl«il 1MSL 
(*Hin 4& MlM $)fc 5H *** ¥*3 
Mrtft HliLHl -H^j "S'U'fl HA cttrt 
<HLn *UC£ H HJ**j : *«, qg * *M 1 *m *ttHt sin *M& ? hri cfl i 
Hi*ni » -i *ii act. * wfl 

aj«t irtA g£ stum oiciw 

ill -l-u HM nf(i (irti A*4L rtl 
HVlHl (^i^lHLi) HlC4l 3 Wl 

%ri *ny alsi wu A ™ ^^ 

uii nift'i h iirtl h Hitj ^t crtsWj 

[iOO/^OD) d3Rrt ^ 131 

ail ..gal i^L * <JHl^ tl^li : #lft-l * (143) f\«il H'UMJ, *4L^l rtHL ^^ S«J. ^tft 

Nl Hrl «4n h^l 4"hil 

(%OV%Ol3 ia/ftd %i^qi 
(<fc. ) 5d (I i. wr ^^i C«gl)*0. 

'll-:';l ^ ^4 rtVefU flftfl J (6 Htfl 

B i<l 4L^1 CAHl Wife S%mi1 JIB 
Ml 'l' I, *lW ™ fcU^L 5HIH »l 

ill LciL Vt tfilirtl HUH, '41"lt. 

*AiiiM4<Hfou %»ul qtfl ^li5 ^ 'Kl *HH MtBQ 1L1HL, *Hll Hi 

ifl ill ejfl.. *i^ *n*l himA 

*jii'i iii^i fr[t.)-u *ii ;hhI 

HI >^i Hft&tfl hkI\ niH4i^ 

i ^^t. ClMl^ iLH Hi Wll 3i«j. t*lH 

il'.l OI2U01 

U03ftO3) .Uftrt M61L S^ ^ *5fiL (*li K<i«) djrttt M<^au 
iW itn suqi: ai"u l t Hrtt*iidi 
nil %qg«uti (wiH i^ ilA AJ4 

H^ uhQ Euqsidl^ h* cua tftMt. 

HSL 4li HW SH4 ij, rHl^ Hisl 

wiiaiHt ^tq -umn ^ i MM Midi 
ai5n H^l <U^ Hi ifii. Htrfl «H.^l 
qti &M«A %H1 4W *ft««i. mb!1 hh 
dwM ki^fl stin mwi ^ *tPi«wtl 

HKW *t^, Hlt^eft WW. Hud 

iql d«l h^ vi tiUS4 4iHL"i j 

t^«ll^n H ilLcfl lid q^oi 

{^ov/ior) *iji4rt. ant* 

UE.) *«4 » ! (*lS <«0 4^? 

(%ia.)*i hi^ iM *u*«i vuwj. 
liea MiM-i 1 H4iHL &U Hlfl "tial 
!■*!. iimni *ii"iX ^Hi nlj* uiirfl 

*Ltl H,ifl dUl (Hn 4^HL^ : »tftl 
eitii 34 ill) d^lrt H-ftl (llL) 

s4 » : i| *it5 iart ^\ i itivfl 

4u^Q*a*a q«i*n \isti ^ 4&1 www.Momeen.blogspot.com IM4) {iiU>u tuh ate) Mipftdl ^ 

(lOM/lOH) »i3il*t ^l-t^ 

(ife.) s*l 1-3 J, i^saiji (m) 

*Hi fcLM (*Udt *tl& A*) 'Hl^S 

tttU 4rtL «A $4 ^4 *J% HfitUfl 

*HHl <ttSL%l (lit) S4 £ 1. i£3J3 

ta&.K *i-l hIjii^i hi h*ua ill 

deft. (=ML *£.* *UW(W> &#Wl 

(FtaiH *u *&. ISA HsK *ti 
*JHlit &h% (ill)* ifij s ■« »*tt 
HHn ill5 di&t *i*ui ii dl Mlrfl ri 

fioa/ioa) *»ln H^lll 
4«h *i**Hi (i(U 5^ fl ■ *u litfttt 
$oji (wt) awn M^ *^ li awi - 
4 Hisft'tl *U etUl *t£n i^i 
(mH t ««* u nifl hhL vwl *uh 

dfiiwfl. HWlHl rHft H MLH-1L dvft 
HI Hl'rfL -UtV^. *UH <Lpi i*J M^ 

hi jn**i. hi m*i^ smL. 

(lO£/lO£) <i»ta (PW S5<H 

anil (lit) ii 3 i, h ^ 4»%d &H«U tt$ (lit) 44 iJ S ( 

Hlai*ft hi Has i**ti ifcii d. 

(iK.) £.2 : iii ai^ti ^ ^1 

(WH_}-fl Hl4 £*L ^J. Wt M 

Grtlfl sCa, Hicj. *uh &ve*i : %&u; 

£ p Wl (Mil -tfl. ill* A. H M* 

hu iftl *ibiL mahl tirti. chii 
15m wbta Uli) i£ d 1. (^ 

qi^) ^fi. (Wl}M "Hiil-IL HW 
H4l. (*l*W Htnj S r i6 HW* * ^Mia«il4 : wm-T* (MS) 


H«WL JllirtWi ^iA MlcU sil*lL 
=n<UHt *»uuA tHia hi^ "HlenqqiHi 

(113/113) (iSVlrt *i^"Ht 

(?a.), Shi (itl.) *H 6wii 

■■i i*i ^ i^jMini (%tft, )^ft «iti *i*il 

'l^lnl 1HUJ H«l rt Htfl *ILM 

*HH Vlftti'ft ^HL3l Hl^ 5<Hl 
111 *1LH 4,«tL .5i1. H*i UPl 
ij«(l ill *rt <|3H. -SHI HHl H1H 

•IHiM nil. 

tH^Kiw (^«.)^ Hill m*i 
Int i»«HL-tt il\t^ HltfA -i 1 ^ 
iM.1 «t»Ll -tHUJ Mil I Hln |«fl *fl *Kn *1HI^ : 4HHI 

ifliui Ah & (aH&i |«^t sl«fl ijrfal Gaiii m^I c^?^ 5?^ 
(114/lt*) *»irt *u£*l 

(ift.) id » 5 P ^i *IS1H 
(*S-H fllHP^ ^. TsHt^ dHLtL»U«tl 

KW. ill* S, ^ GkHl iHDi V*£ 
T^ tf \, ^3^1 {MEL}%i 4lHL"i : 

<v. tHiaHi Ql Hi"* kih Til q£ 

*<j %i6^f 'Sifl ^ fll %IH» US i 

^ nil isA ^. 

(ite/lie) t^lrt *nn* (lIL} 
W ^ l p lMi«llri (ttCt) Mi HHU4 
Hl^ (H|tj) ^^ Si<U drtL lt<fl^i www.Momeln.blogspot.com (146) *tf«a tUU = «PM * fe<U€l*U *B*LMML 4^[ 5 1 HML^ 

CldLlHl 1«1 HH l^iMllii 

¥m4 4tQ«lL rklS $£* HHn HR*(l 
-tHl* kiwi -IH131 HWl 4L^ 

hh hiiS ^ \im r*u'_ him 

h<1 J«fl itfR (Htj) ^^ i^L q^ii 
M>rtloU 4tUAldL at <H*KJ 

(*&) i4 £ i. *U or *^«*u* 

Mi£«fl Hfti^ *t*ii. m 1 * c*ii *t 
nwmVtl h<u* ai^l $hii (m 

MHL *tJHH *ltf *S(l tkrtl HUM 
JIHP^ : ill, dH^tl &H* HSUH rtl 

iw£ h»lh «iiS 4&A <ttflL nW qil 

*>*4L Hyil i^Hl«t ! &H -foil. Hi 
eil HSrtHl *hlW(fl H*wl -1 Urtl ^ 

*U*t Htfl ^tlll Well ^L c*ltt Hit Hl4 H^*fl. Hi iL'Jil H^Ll^ Hd 

cR ^tfR H £Wl itt-1 (-K 5U*1 

&W ^5 Hi £«1 lil flUl Hi 

Hi*?* H^U : W HlI 5 ttl **^ 
1^ ? HL^ 4=LHt^ : H-tklW^L £ 

i, W ^fl h n ^m *Hi #il 

^nt it*£ hmwu *; ul m5 wl 

f*tci.)«l tl SGHlKflL Gifl 
5?>W2{ G^ $ d*lKKSfl Deleft 

<toW (?KM*1 (*ifla| ci^rtiHlcii 

Mil&s (lit) ^ (4 J, v*ii ^^i 
(%ifi<.) ilttn *ul *wi* ifcii urti 

lirtl HA =KLM A*U«fl d.L*t ^ftrtl lirtL 

Cam h^w fft *iiS iflil a, m^^ 
ikfi »ilA «iw-ii jl%£ *wm*i *«S 
%«A nC (mh <im H * i) ^i 
dl iiuMiil "Hirtl <M.[ ^ *trti 
*iiil*^ieCl sled ^fil *iil. ftulj 

Hilt *H[4. WLVtt *H4 <-flC-tl iL J jft # *iMltf *R"U : fltX-1 # 

Ctsi-i q^nl *l1^'l di «*t VL HA 

Hi ^i-il ^€l*Q tful aliiH ^j : 
41 *3#5l«lld ! ^^ Hi 5tH in 
^ ? h« ^l*UP^ : *til «S 1 wi 
*;tft in ii«^Hl -i *vsih nti ^tfl 

Hl>y£Ht 4?llO! 5?di *«l*£ 

(*iei.J^l Hi Hlf£<lLi(LH. HfeftMt 
HUliH i^rtl Ukl HA ^IHl 1 ^ : 

■■iXyiwII M^tuil ^l f*tii HiA 

^L*jtl H^l"j H4 d1l ^^ (SVSii 

(?tl} u & \, Hi Hiatal w 

tou HfifttHi h*hh sil %eil licit. 

■ i : I H tbt Mi-i^Hl fatibi 4^. *t$ 

--hl-IJLIBIBIBir-- 

•i 'iUidH^. ^hl i=1 -nil aii %n* 
mjlL'«HL Ufll'l >«l LL"fl *1> HfH »4i 4lHi«i : fin ^i<ii tl rt-w *Uuw 
HI ^S ift HIS& <t^*tiL*(l tl. IDft 

i ( ci^ *1il Hini-tt «» 'til h« 
*i*ti (A, hHI Hie mu nki -ml. 

HL^ft-i H&Bfcll £* «.1 3 IHI M«W 
SlHl €UP*£t «UMH rtA ^fl, Hi^ 

^i (^,)h mliH H-twi WO, 

Hl<l ^iM HW3 i, 4L*flHft Hi $l& 
A-tL H^ <l4.clu.cA iqLHL HH. 

ClKAa\o|| 4«UCictl g5H 

{^^a/iia] G«jci ij^'An 

i341d Hlfiftl (%R.) U & i. 

i^&sii^ (%tet)Hl aiH Hi m«u 
iMiknl &*ft HftW iil £Wl hih 

Ml^ft »MIA 4«M<{1 ^3qi (3^ 

d 1, ^ hhi «im&A ^i (titiLHi 
iiqiHi <swiL 3HIM rtA afttni ^Li^j, 
Uicj rt^l H1H-U SHilHl Ml <UlL<H 
«1 ^tL *>HH m«?(l H*L*tlA -i-il 

GOII EtEJct w«k **llflol 4?U1H 
&2<lloll £SH www.Momeerjl)logspot.com («•) (Wtflte) luran §3\# fan.) 

££ 44H-IL M?i titfl S%<U'U *VH; 
kl* ^L*it *fi (fc'Uk&i. (rkl) k*LL'H 
ikh XJA Mltfl HPk.. § Httfll ClM 
tUtt vfl. *tti ^ i£ 

i *iA £3ji *uvt (*tfO 4* aiw 

■tfi5 WlOru S mih 4s sYh-u tasiii 

■ifU. *uH r*il &PU UHl *M l!lrt 
tHl^Hi-i. M Gmi m & k*fl ((JCHL 
*iiW) ™ *4 *tn 4 *uH»wfi 

$tt i ?HLk kiqtfl -Ukl, 

Uft.) Hs!iA<H*tL »lil *4# (Hi? 
iH4L4 H1LW C4m1 ttifl ^ctl (ft A t«u < deft, «fli ilSl * ** *j ^*wna S^ I ittl, ?H^ >£U 3KL WWl 
(**t i Mi ilHm 31=iL ki* <=s^.S 

mi) HtL *m (j?u liiln s*uh 
AdM 4k\. 

{*£.} &4 » i. *ii *iW ^^ 

(miGjlj} awl Tk cil ^ i^ ? 

H^l MULtol V%l*fl tlH. rtLi HK. 

Mftsl JikLHi *m *l6-H. 'JB^ ! 
kL ttl£«U4 I H^ (liMai) 

JSRrnti^L {aM : HLqii'{l *d»u^l) 
^IH !S. *^l Hll If ^rtl -t«il. *[ j 
-iklS tsli'l fcfj ? *HIM 4^1 L"i 3 
tttl, =HL 4i -Iftl u CvHiNl «tWI 

'Hl'i d) ^W 1^1, WIH ^34 5H1.4 

HtR ^ikra tfUl tl H^ -Ski? £3* 
TfrJ lii rkl?. <Kltit 'tlltS 1 ! -iH(34 
k*m ilt, [&«L*t MUmi PtrlL-tL 
[iklkcWl Hqtn hi £ i, ijoji * tjmfl «iU : flUW^t * (149: *i^l ^tfl 1 (*flw *i«) "l^nl 
q.H*i *iwl ^H, 

rflifim <i^1l^ tj\<ti<j 
fllJll <*1*l 

{■<&.} it ^ i, ^ »|%M|A 

MWl tflkl «%((l ifft *H (SM4 

S>UL &MI **lfi i4tft <ifft 1 *uk 
tHlM ^12 ^rtl *5rtL 

(itft-H *-ii»wnl MHWl ^5H 
ifij ^ 4 l^ft 6 **!* (^c-t.)tli'HiL 

HMfl v -TikL w*{i ii^l ^ ki>Jfln\ 

% MtH -4MHW Hl2 *llt-kl "SrtL *5rtL 

*ft Hofl qjft^ tiltf «m*3l MP* 
i- : ivii«Ll °[ ^ru'i t ft ti 6^51^9 

v^w k&Li {■*&.) i^ » i, H Q^El ^MPt-fl-t i4^*l *iit5*u (\%.)n 

k^ mil ijlk c£L A 4kJ L H*is!. ^ %4H 

(»6L)ni 44ii *M iS*fl, Mif| A-{1 
Pittt-rflsKl kA anlH*rt i*Ul Jk- 

M£l -Wll Ultlf^lfyiri'l ill icfl^ 
Otf^cll 6ctL «*1 •! r C"lliA 

nil* 'iw i^ij 6^ w<JI 

{lli } ^ d i. i^ceu4 («a.)-ft 
iqtHL b& witii M.mi &tHi 
WteiMi qlsLi hw*1 o.i*4 *iki, 
ki^ m£L*u.-fl %umWu dkA KiW 
-t *«tQ, *«a 4041 A*M ^54 *uvft 
i , $1 &tutiL«fl A Qt^*ft ml%i w5n 

*tA Ahi\ *w *Uiw hA #1 ifl**L 

^i4 ^KH S eOil (rki) ^L^L =lkL www.Momeen.blogspot.com *i^ rt|4M *n5 =1*11 \if[ ^n% «u5 
mWin 61 £H dtllA. Gtf5 ^Hf. 

MLEM HLtttA H^Ml. [fettl ^liqi % 
MlKtt £rtk i, A «tUlA ART 1 SfcHtf 

*hwl *tin ^sh Hmil i, 3pwi imi 
h^l *<MR ^iiMhi *i<au5 (fe&Hi-tl 

WflJ fcqlAM«ftL«l «$Pf H* {dlMMl) 

ip41 Ihpu *u& atf, 3ih ctsg HPjfl 

ajlW.4*a6itL el*K"l) *& jft 4,1'L 

^ei Wi ^et *ni guiS itfl 

Um-^is) 3n4 ftft* luu-tl hh^ 
&* iwi, %ti h^ fo-ri hum ijttMuft 
*<A Se-i ^ tfrwfl a™ wini w« 

^«rt*M &mn *lH d tttuta o«il 

*iri A r li&jhfl mi &, Ht*omi *1 rirn 

J"ll HR'l. *nfl *tfc q*iJ[MTl &H, UUQllV 
4*rt iW ^Vl faL^vftl ■ 'm»n|" Q 

q?raM d p hi4A irfL 4ft\ iiwi *i ^ 

rW-U Will ^*«ertl H^iflU $ SUll 

<Upm wt jv tawd* »m Hia j^ ilk 

m^iHHWrtHii m£ ^ ^ "fan. iliki { 1 3^%3e ) ratti *mm { *R ] 

nnurt H*ttt tirtL 

Mscii°a ^h. ije^ s^ d j 
^on mil xiiL'flflil wit uftcji 
i*i tnaqi n'ti «i ihkciki 

°tefl. rf*UH «^^I si? £ 3, 
fl u^iou fiiii iii^JiVo f Jl«i 
5 eizft <til> ntai <n«ici?Wii 
^i^iiaiVjfl siHilwl wot tfl 
H^aicti ciifiutl oitfUddi ^di 

Mil'll Iclofl dttl^ 5*tft 

*ti**CL 1 * rflni mJI ^ik. mlm 
Hlfi til tfl.® f^dHriirt liaid 

K'V*}^'. til IS fi, ^^1^ Vui rt * ^Hl^ U<La : P1M-1 * («11 nil *ik fft *tiH 4iHi<^ : S«d 
Lwtii h rt tt w3H*u S& ¥ ^|Mni 

HiHl hkfiL «l)l*fl AHl*fl ftitii •*«-. 
i=L fclUWl tMi, H^^ TJ4^ »jti 

dem dlH h (Hl<i) titiiHfiHi wM 
*iiw *&% *i3i^.«t *k*l 4?l* 

*\M1M SSfl^ ti^l Anitfl ^wa »t fid. 

H-i^ **lam.a "ILwfl £<ti*ii witl 

*rt dofl oim» ^ifhfc «cfl 

• I'lIJi 'Mcll 2£ctl *<11. tf<»*l 
KlU rtl Hi * •UHU ^6 Kj 4, Til A WMl 

o * nlKi tflM. nfl % A lit A-fl a*iK*iinii 
•l1 =,l^ *A, HiA^j «fl fcvitoii ^ W hi. *ift £Ut*u b4Si 4? C-ilifl MWit 

oflM «W "110* M^l ^ WWII 
Cl*J'3K S#VS omiJf Hil ffltfl 

Sm H^Sfe (%£.! sidi, *U Pah 

km MIL **?±%&i M-\ A-U *fl*L 

«uNl3>jt f^i Aal tidL cl^tmHiiiL w 

HWW <Kl&Hl 1, ^ ftHRLHL* H& 
Hl**l H*j ifl aS tJ 1 iftl'Sll 
Hl-JKWl ^*fl * rilWll HM ^ 

WttHl iw wift %«fl. viii 4=p 
y^uMi Jim f*ii^ *wm-(1 hU hi 
tiin ^.9ii*ii-{l q^ A4 A ijivfl ^fl 

dlfl. ^ *HL <H-tl<L ■VL-A '.611 &*k 

v&$ iiqi-fl Hi^i*u niiirt'i &&. «A 
fijA. *u "51144 rt <*UL east i4*WI www.Momien.blogspot.com ( -Wl # *JHdt *l&» : oift-l * *«!Mt^«fl*!<1rt-^* : 1S3) a%tiHhfl *ui fowl iLSrti -i »ml 

%«*U £3Kct Vft^l fa£.) M^PHl 

44541 Ail mq wetHiil fta 

mi <ti* ^ i. 4 *t&aw ! $t&ti 

4ilKH Rteu 5*. £$l*fl ill ^t^Ki 
mQ*m mi nfl_ iiifl, i, nM*il 

Hl-4rti tbfl i , 4 &*U lHHl~fl *i« 
HPWlHl *U* g fl i^Cl M<t ti. 

f*ti\ 4$ ^j£ nwqa Ht&*u «tl 
*rt ^ ftafl f srt^U'sK'HL fimi 
: *iHi &**u iW i^tini, Am $*} 

weu *w r jf*HL ^ m41 ^rtA 

RtfU MlU. *Wl 4d El l t ttlrtML 

(5; -J eiil^ ^qji -UH t^ jig, A 
™5. HW &H*tU &A Mfl* ^ajjMi 

4t*i[*i«ii -m M *&Ht *m iqt is i, i$$Hi nti*j eite u^ 
tig, Hi^ a4t «« Sirti ndai 

VkHl SMilHl \SkL tJrtL. 
m^iwu tfflru? (fitalcki mufl") 

siilw oi«n r &«*tt enet 

Sf^ Nlrt «mi i^6<|? ^ 
«3t%l H1*5HL (^tt) M d i p 4^1 

5^ ^JlVflol iftdloii tHNnll 
^/! i|/rfl Cftf'l tiltl. W>ICH 

s?ial) sin* § t d H^ft fiLani uiijfl ^iiefl \m lint *i^ 

li^tdilCtHl (ill.) y>Mh ^il 

u.\^[ eiliil 416 ^ai drtL f^Ll 

(t^-s/ira) daw i5m 

i ■ I <&U *flL. ^ dRfj lirj 1 ^LH (ift) S^ (3 : {H* qu) ^^ 
»«fjl*t *U«HL ^li Hkl «Q] *fllS 

-u-tL il Ptwu -Hn4^ *U^j ni§ 

(W%.)34 HA S^ : VtLt clHlil 
PtWil Ml rtH IdUl rHL^ M4ai 
M* tf*l 3% rfl 441. ttil -IHLS 
Hll Ml »l Htfl Tfflfil HiA ^W 

tttidci a eeoiiM rf^iS <il 

Hill W-l <lA %ll«l\. Hi^ ^H dUi 
(1U ij. HRt (H^i 4l*ft tt4 *Ml. 

qirtT Hi^ rtiil tfN *^ Jiift iil www.Momeen.blogspot.com (1W) * <Wt# 4$A : flu^M * 15ft Mtfl fl*l rt TT *l£ H# -KfllL eft fiHH 

Hi Hi*l\ H^ {^jfl <mA) Mkl4l (3rti Htfl qw -i j»tft) <i'-ii ie a 3, *U |**l till fait) *l*l H J_ *uit<m Mil. t^L* <H1H«^ 

fotsml&i* Shi WI*h'i c*al 

Mil, 'H&.ii a ntoAfcta «oA 

ouuert Hill O CMI^I-1 «|UI-Ld O 
-!-*■ ■$■ ■>■> * $■ • > -> -I- <■ -J 1 - ■*- £ ■* ■* '# 4- *'■*■+ ■* * '■$■ » $">* www.Momeeii.blogspot.com 1ST gcuuA sifts 3*tt (TOIrt) 

^tttHMk \) $. HH 11M15 *& rfl 
Sj%4 ill *M a^lHLi *iVl (ML^fl 

fltflW W3 *>0 *mi fulfil 4& 

li ^ ^ tjm ML^l Ml Mill) JHtufl. 
hL=L*U -wft, HGiS clH-t HE5 

vi fru nn fiHUi §n\ ulrtinl 

fr>UL* ^1 S*Rl HW (JHift ilH 

I -I'll) Wit* HinL. 

i, f^Ll HHl» n Mil M* 
V«lMrt*(l iMCWHl ^%5t SHI H*! 

i 1 Mil lit, -ft rtH 'JttlQl 

■ i ■ Mini %KH~U ill tlft Wt"Htitt t M^ fft Hli HL^M ft*i*^H ill 

HU4 ill aL ^u (ituc-u hlj shu 
(iriHi) itafci *tMhu {\\L} 

ilrtt d\ Mriftl AW. lAdL. HiSl 
-1HL3ML <J^-fl "£h ^3Jl S^rtL. rHft 

witi *j«mi pH.enei «(ti. Htfl 
yitt* t«tittt ^fti m>u 4«ft *&n 
HH] Hi niMcti hA ts*a Mt>tt 

(V%H3) iia*riMHM.~tl (*&) 

TMWIfl ^W M*tt ^ 1*113*11 
*flHl £*l qq. i£ 4*0 H^L tiVu 
niL ^(k-'W i^LH *1 V>tLL%L\tltA 
W tlMtfl ftliLfifl »idl rfUl Mtfl 
HlHl Hill &MI Mffid ^tliicft-i www.Momeen.blogspot.com ( IB ) * V 1 ** 1 «*** : fllil -* * # kMtfl tl<l* : '11=1 1 # HS9I (3/lM* ) ii3a^ *Hlfou UIL) 

mif* h«i initial. J*|iiC h£U 

il 9 Hit Mtifru l&uA. «JlW»l 4ft 

jjm sag 

(v/wO aim h*v am* 

dki. r 3"i<H: ^MPi'fl.-i.-ii ^Wi4H 
'i^l rt <tH?L HHftl ** (i34^rt 

$& *i^%rt %uim [iGL)4h *&S 

qftfL, ^ ^ 'ftlH'nL mill tSi£ 

hlm 6m* m^fl qlqiiuj, 

{*£. ) id ts ^ : i *• fifoa ^ mA 
HWi PUtt *#** «ttPtl f'.i>..)-il 
Hl« *Ul lirtU *fllH ±£«*Li MfflfttJ 

*A\h* (*[L.H 3*1 tii HeaQit (iMrtL Hn3 Ui 'MM! HL^ W-A IS. 

4iHI«i : *H5 *UX *l1 rt M4ft^ Hll 

^ Mil MS SS %*tL MM dHttufL 

ntet 4m =hh An *ihl%i G*tt 

*l*l.TfW (*&) Sti £ I. k VS& 

Mriftn *HHn -IMPJ mik(L 

*b qi^ l ftHi*ri ^wi iidi iAni. 
^K* S^d) (tufci HKU MJ 3(et 

uip^ 1, ^ mwi hi*h Cm ^sij 
qi< kfjil ni^ tj. 

Si f5 i Hi 6615 * 4 f*^) H * , '* 1 ' 
qt< m^L ni^til dnL 

fiHl^l ftlXDi <HWl B*« liSl-t (Wi atlL *l AHA Wlilij i, ^JJ^ (*!*.) 
>c?l *fl*u Hiqft aij^ MktHl mibil 

H?qm" ik 5 ft i * Mipft 

tiA^rt HktJ^l Urt. ) id d i, H 

4$i [*i.) Hie [^ti *u^) ^tj 
ii^ ^*[. Mi*i H^ai £ viiji *^ii 

dn (]Kt HLiin -^i^ t Mtrt dfM^n 

uln dtdn aHln *il«l ^h tw(R 

Hi'ilL ni^. Ml ^4 i±Litli1kL \tf\ 
h I- 1 1 -l l ?l^ll m MM qd«lil^. 
ikfl ^«i-a ^Mtl^t*!! Wit iiM 
HM1 MtHl. 

>^KlHi (hdWH M9HU «fl<^ 
Mil u ^ J Jtl^ qftjeft fiNftVl 

(«*H,sofl Hri d S» f^nioi 

(WwO ew^ti nui^L £\lt> 

"' J. <J3^ (wet) vui 'S'tmd'i ajWl ilrtl r*4Li fefttH^ql ilA tfisj 
"i^tufl eldi *Kn iiL*iMi <aiJn HittLni 

it » "i. M 1^3^ Mittt f : JleL)^L 
»|%a Hl^ Mi?fl ^. Mli Miflt 

kk«ii ^mift ii*ii iiiu « Httfl 

silA £in4 MHln *i*i 4^ <iw 
a*} (b<L4P qii) *i^ ^U»l lital. Httfl 

^«l1 l^L -ILiHI Ml?fL -tl^. Hi 

tail. 5|3ft Hrfl ^i* ( WL )nt *.4lHL 

rt-teft H5fli <^ts^ n^fl. 

^u?i ^ *IS*II 

__.__^_JAJIJIJLJIJI I B J ■ 

H.N (l) itlHn'L lidl. (l) Httl il'l. 
(3) il^i <U^ a H^ i'lii di* t i, "if'il 
4*1 1 Mil W. (¥? iHflt $WU Mil. 
»fl* i^Mi iMlft <UMWHl 6«1H (J. 

i^Ull feMft\^ 41*0 <Ai X 1S . www.Momeen.blogspot.com ( 1W j * ^urtl **U : «»« *_ (fitfL rkR Mi# 1ML3HI ^3J.-tl TfH 
r£ VcUMtKIIOTl HUlMctf £I?J 

w oCtg star Ptpusl ai^tfl 
r:i gVi til tiUii an* Mieflni 

Htfl g$ s*J. 

tifett. 

(15/%**) £irt« *«^ N&) 

i* 6 1 H* IwO w*3 ^^tJ 
apa tt«ti cmii l^eii) *» ^ qtfWlMMt ^iWrti Sl«t i^rti **kL 
M*bq) *aart **»H {*EU 

qR&lHUIl ^*ei iicd <l<li. 

(£i qu) *i #4* (wO m2 ^ft 
^ *w vc& itl Otil mlh «n 

*WqL fl.1lft WL*L w«L Htfl j«i 

mi tft>j, f*ui Mtfl wml i$n *m 

Mi^fl -tlHi- ^ f**^ ^^^ ,s -^ 

Mi^l fittrtT. i4 mh cfl*j *iiiL 
win-i ntiL H^ll 'VHRIL ^l*t ail ilHl ■ * <$*& *u ■■ m-i * f^51i i|sw nail ut^l (*fts cua) 

(«t)4tt ^^ls hi* ^, *iiH 

m& ^KfW i^i *&& &&"*■ ^ 
- .".ml Mirfl 5«tl i^L -iiiMi u«IL 

4p£ *0, 4M kftm, ^l <W HLij. 
■ -.1 iUL*U M«?L ^l^ q 3 ! Ul*lL 

<HU7J d ?> 

I H< i^ 9 1, H Wll 45J%H 
lU&ttl tiGL}nli*H (3H^ (lit Hi 
Ml whA (^ ^(1*1*1 kit «4l 
■I'll ^*fl *«ft fi*SilH ^iMl M^l 
m' i mfl U) -isei i«I f*u3 &»^a 

*HH ti J A ^H^) <i% itiH 

"■i (^S *WHi) tlHlH H*m*l1-ll 

■■■! -j tell iJrtL ^ 1 ^*l*lLM'll (13RAT) Htil liM HiRts 
Mlrtl-tt mil Mr-tt*tt-il H« 1 a^nwrti 

9^1 H^HM ttB*1. ^rfl, *0t-A 
ftqiHrtHL 'S irtLtlRl ^ "iHl 

»urt *M ?ji^ gj^ *?S 

UK.)* ft4L4rl i^HLHL Ml* ^ ^ P 

hA q«a hjA -fls^i i&a ^ WMl 

£$l («SL W \OLOi- *IW ^IML^ 

a^Mi "i^ai oltfl ^s*^ 

tP!15dL <Ml 2HflS ^Xl MWl 

id (> 1, H ««il *ll6ftl (l£ H 
MWt Slrtl H*fl ^ 15^IH-(I ^KtdHi www.Momeen.blogspot.com <1«) • Vttfl (l«4 : *H* -fc # * iyu*l WiU : <HL^L i * MB) OTU ^{l H,i*i*tL ha* faitA *£. 

4M%<t HuSui (*&)*( S6j - H ^ 

41114 Hid; 111 Hr-AwA-ll MS4* 
«t*ltfUl1 Htft Bill 4^ilH Hjlfl 

eM (Gqi n^Kl Hto mil aril. ) 

H.l*t *H.ft %^| 0. 

cllUlHi fitC«<4 &**tl *liol 
«ttt£ *&J flH^J cl fi *1IH-<I 
aflcfl 4iy i|» til fW m 

ii 5, fcul £$? (act.) v-twfi-j 

$Sl sirti eHt$ Hkl-U liist-i Htm 
*H iMia Mil ^3^ l^rtl, Htfl =J*H 
iidl. rHl* Mfcrt. |U$ Hi qt*lHL 
Ptosum i*4t Hn WU HH] *1*13> 
lift i p HlMfl <HM mi 3tg <*44* 
1<ft qft H«fl q&tudl &u. r*ttS 
Mtfl hihi *riUn tflG $(U 4AL 

mIhl ^h jpa Htd tkii. Mtfl MI44I tito *w mefl I M^USlclcf *HeT ^^°lt 

if*ra&l oflgj cue 4 tiku 

d 4 £ql («**)£ l,"iL<i*Ml ajMl 
H12 HL$1 H>l**[ VH4U dm«fl ilW 

iiL1 HI Hitfl -«!^, Mtil ftfrfd 
4^H 4B^ JiHl'iql HHqi fclqiqifl 

4 ^ea qrt Hi* tfltiL **te MtfL 
i«£l iiL ■iUfci *tus£l m^ r Hi ; 

H^ 5l8tMtil& HUfl HLHL H4 Hltfl 

-U"i *tfl, ihlhl »q!liA H\*i Wt 

rqiti W£3i tf ^n HJl IflHL r4l^ 
HJEfl H SH^ aniuj, HltJ *KH ^ -uii 

»j« ^nifl Mvrfl aiiqi-j ti j a*j, 

^Slt^l SlO HIUWI *U«ftHL 
Mltfl =rt« 2*31 iffA VallGfct 

viiL^t 'l6 ^il 4(d *M «4i X* 
44ftl i^t kiHl *1L«H iSicfl i, ^ 

( *ia. ) vml ="HH *ga&ii va.to>iiw& 

5WL =!*UHL MLK< 4tt J^ ] ^j 
■XHl<Hrl41'4l (J, ■K*fl ^HLH ^ 4^ 
i, J MkL*n *!T^U H^i 4IHH Ixll 1 rqi?a 
HifiMtH^L^A-^ lilAHlWlitfHL 
**N »J*IUS ^ HI* MlMi SHi-j 1*4- ^ *uh rtMl i*£l Wt *HHn 
«HtttH nHCT HiPft. 

*r<iiKHcleU ^Wi iJtrfl 6(31 

(30/1^3 HH^nl (lit) W 
(j i, H ^ (^CL)nl 3j«i Hll 
**lSCl *J>*i ^1*1 HI SHALttl ^KtH't 
Wd HSL ^ tffol HR *W 4LHl 
HI i|lg[L<&tiL<(R Ahh til*tL irfl 
TfHftl &IW& J ML 4LIL Hi HWfl 
Hiwj HH iSEit^il jql. HflTl 41HH 
Mn tin Wiitt Hhl. fHK Htfl 
i«fl S^l -ILIHL HRfl IL^j *in 
Hi H^ MhI (l\fi, heA hwl Ha 

HlSQ m^j. fH!^ Hrfl HliHL *L^:UA 
H^- rtUHl *«W Ht3A M^L H\kL H 

*1LHA SH^ *UU^ Hirt, *IW Glltj 

■i»i[ *h «JiH ouawt smtm i-u^n. 

J J/<l«fl «(^«HU1 Hl«ltofl 

i T5Hl< HHtlLHilil ibl *tl*MqL«j 

|P f lll H1HI Ml -UHrt,, Htfl Hi 

ilHHi (Hfifl) dliA HWl-fl W*«ll 

H^ oflw *iLHid HftL*il il*fl 

q^qjLqrj. 

4jW<U ot^rl SIETirt cr|6l^ «H«l 6^1al e1£fcj *rt^J*« ^ 
t3^/^£^) ti«^i d4lH»U tlt{ 

ikHV^ W I, <ili1 S^TiL 4^1*fl 4LtH 
*LH*ft *4Ll qlW4 (J. 

H^fl. Ii^«ia *t"fl i)k 1,1*1 14(H1 

AcU, H^ "JM.L (*ij| HftH 31&H 

i^ru, ^ifl Ml ^^LlSGlM^tqi iSll 
**fU ^ *Jftl'fi S^H I HHLil «l4 
-1 -liiWl*i SL)9 H Tf ^ 4 t H*IL 
(*»4)^ ^^LHl *ttHl^ S3. (HA 
HHrtUL H*aq 15 i) tttftft HJH1 
(*A) »i*Sl iit^L SHU H^ Hlrtl-U 
iHii Hi H^l^ N* H.it £IUL H 
Hr*l% iHJi ^4 -tLfl.cn dtaql H^u 
(^LftL) rt<ll *Utf«* H^ h&l feLlHi 
i p HH Hrti ! Hill iHiip HH 
Hr^J. 1 HL*t i%l 4i^l ^tfl £, 

(hml h4.-1) «*4 li^i^ik nil} 

(ffoi hh hktu mi ^iqi I, h^i^I 

1*LH f H^Hl ( J H6L, Hi H^Hi A6 
HH tql. 4M^ri h^^i (Hi.)* 
(Mrtll HL4lt(l) 4MJI 4«5 C-lUlt *lA 

5^ 4 i, *%k& hWi t ^ Hrtll HI 
Hfltl tJ 4 *LLrt Pt-til H^l =441 (ini. www.Momeen.blogspot.com (1M) (*tflD H'H tJtadHl 1*5,14 *&ltdrtL 
fcWML HVtL-lL dlil tU*L filial. 

*u£ Ann SHiwi <wwid ua *sfl 

^ fl^rt It ^U cl^lfll <«V(l '•Nl'* 

[mkuel* >H-rfi) *HHni,*fl WXWI 

<H-Urtl *U "14 ? *lA "WlH *tf«lL : 

*dw **«i. $ta ( iel )«a *fli* wfi 

ftqWdtf i. 4 "*»Wi PttPrtl^i 
$j£ (wO kwi ^ rmi H *»i$ 
£„ Mm 3|«i «1 im hm *in 

4L&LHL (*IL)*t **W-ll H*d AhI 

ftftlfM $ l t H *lM H%& wt 
«<0 **$ HlM ^*fl sft 1611 *ftl. 

*UH ^in iiW tibtL *M -KHALI il«l«fl 
iWt till Hi Htflfl ll^i £d\ I 
I 
I 
* I 
I 
I 
I 
I nHw 3^ qafc s*J. mafl *uhl u3fc 
h< M«fl mwld c*ii«d *tft=i d£lA 

VLtttoi. 

ijdn UEL) $$£ (mslH ml& 
WW =hA 5ft[ v i$i wril *mi*tt 
a^H i^rtl -til. ^ AtS *ilw4 

1>H* 3fKGl W ? **LV iiHL"i : -4^ 
V1L? H«(l [Gm H*fl-4l4} ^ 

^oilCKtimtAI 1| M^^ci|ot\ 
§5H «H«A «A i HfttL>tL«1 

K-lL&triqLHl drtl. Hi<l ^ rHltfll 
UlSft 44L. HrfL =jWt iflA WqiHi 

%%%U *HL U*ll ? *t W.!^ 1. 4 si I. nniArfl. lioartHi <|3^ aim 

S, ¥-tt<H)rtlL'JH HIS ^^ q^Ll HW 
*tHS*ti i^lRffl, -1M JHWU *l^ 

{Ttoliw) ^n^t t5«h hiR-is 

^4 TT ILrtHL MrU'll MHfrVA 
H444 ft'LiqAL 4dl **S d IWd 

'"-1 %%rtlMi H<^1 3L«tL ft q*<3 4 
UnPLfVLIflLL ^^L HIH H^l dlk 

Ma A aM ^ ^tiHdl ww w& ^iq\ 

4'^ Vlli *UH fclfft am ^ ^ 

■-riarBiBiaiuHJBbJb^.... 

Bit! vbuiHi WfiiL»d ^*^ tritM (j. 
iii v^ ^i*« fl» (j iWl «tn ^ti ii , 

'I'M l\*<i\. HA Xtl tf. k+(J ^ "j.MLi*u 

Ht&ri trail d. 165 « rtM aiL€Hl Ht^ql *!■! Hlill-it 
%*HL^ HloftH ^tft iE f- **IH 

I tuft^H#»i:4qi*U?q*l'Uqefilrt 

^j*hFm -trail iM d«IL 

*T0||Olclcl1inii9t -MKI U^dl 
^» 5^1 CJiNl ?3j 

ftqmn i^ e5 S, h ^t6wi 

Tf-tL^rt-il imrtHt ^6 Tftll 
HitJ *|at Sll 4rtL tiftL 

iHHl^Wltfl Sift Hlil^t ti-tftlrtl 

iUp $& 6^1 («ilAs qft) ^i iii d. 

**r*»llotclcft 1 1 till HI clJJ 

RqiHrt ^ i, KHil 4^ (*i<h.) 
tqii 6§cwfi s^ft iHis S^ q^. 5^1 

(SrtL iSiKL www.Momeen.blogspot.com i w. *iHftl*lM Sid If'il&M-ti ^ldrt4L | 
*Hl Mis! ^j4 *ti G- 

*W -iiittL-fl area «4.tS tfW w. 

»~t -utit ft*ciiot<fl ( ^Ul 
*HIP?I<j11 (H««l)oii ^SH i 

**t£| & £, »*$ 4W«j B : ■Mil 

Vi<a*fl 'i%a i^l &*i «l^ es . wt4 

otittoi 

(*i/*fe<r) At 6^4 Mll&fc 

■£ti*fl Sri & 1, H t3ltrt (JWH (*ft.)-l y&*i i, tt iW Mtrtril 

(eftkHrt-t) 1 *UK rtl frfl ^ %1H 
i#4 -tHlM-fl $H ^j. ttfl £ *M 

*ln H& *£ 3 P 3 i^ («a.)*ft 
3.) >[ *ii H**t«l *tffl i^n Ml 

[<l\.) *4 &n*i tS*n s*M 
i<\l n Ha n»«u. qfttf *«,* 

U<>/300) Ej«*1 6*H; S*l*4 

rin itld -tm ^H-l^i^ln nHLa 

MSl i. dHLH ojHUl M IS i, 

twin s<l is. q^ *|«tHHrU fA 
O *l3J{Hl(?&) • 

^5H ^8 d. ^ifl cira .W'l il 

vrtlnftil^ ma.it *& utH ^*W) 
Vll^l JlHUm Dl f,jl. cati ^i/i 

Hli aia *hjj fiiiJ ^ Multfl 

^«1E^ ClHol ^5H aiiuft E> 

ojtti (na.)v( istct :! ol si.i£i 

*i*it rflwi vtit *i^ v *ili' -1LH 
Hft. ^ Vil i^l difl. aiqmi ^^% 

it., *ii^ i^ML"! i, *l *li Mql ^*4 HiS a^l iHfl ^. {Soi ^hl 
unH) ^i met d ? J »ui * '*i*t4Mf 

M*iL iiaict ^u^tii {iILJ 1^ ii 

f%It) ii ^ 1, ^ SsvWl ^teitiHl 

(nife&m'j(l *fl(l) Htil %im i-^l «a 

*KlWL \, A HAi Hit HOtH f?. 

fReil MHi i6 Cli^fl, ttil} ttH ^ 

HSt qitfl 1*3. rHli MJ^l rLHSl ^ 
i, HA tfi»%H MLfciSLt fifLJart ^b| 

HWLHI ii«l£t «Kl dicfl *M *UH 
NBVtHL *1%(1 ^drti, Ht^ HW1 rfti 

I M£c|t^ oiiiioi www.Momeen.blogspot.com MBS) 


Oic^ 4UK-I vlfllofl mi lit Hid 
$ ftltfMI 4(0. M<^ ?rft°l 

irticicfl Gffi 

(H3/3oirl *3rtri *wlm 

aftSrtl **tt" L ttfi'l i*lH HfrU 4tlL 

ftqiq-d a 1. i %}$ (*ta-Hi hA 

ltd *& ^ Httl 43HI SHil CltS 
ilHlwj £, %£ PttfflHl &H4L& 

«ilai*fl efltii. *t4 ^ *tw-fl art 

sat 

# i, ^ Wl $$t (wl) Hn ^s 

Hl^hLhI ^ Hfii deli. W 1 
MH HH %*fpL lilrtL *U8 Hn £iM 
ItrtL *tn $ <UsW£. <*M &ft. MlH 

mil «u* fia-tt «iGinHl *pew*« (art* Rnwu ^l4 w£) »tU *M 
(iflj ^UH^mFl^HL lilrti %M Mkl 

nUECtHl *#I3 ^Uii MI'S ^ ^L 

*UH Saw »**!. ftMW <14*L& 
JH.tq.qLni $£H i*dl MA q*il 
H/Htfllrt Hrtl *5rtL &»*<l *(l0ttl 
{ill) 14 13 I. clHRlHi ntit-fl. ^H 
A?l qVu-a win. %1il *il a ? {Gqi 

(H$/3CK) Hl\ni (^HJtfl 

&ca%t d \ wii ^ («a.) vlrtL-fl 

tiqi-tl i^iH ttcu. %ft*U^ tlHl-ft-ft 

(Hi/30t) ^H°t adfc ^t^l 

ija &^HL filPtlA Ttti ^OJ?, {VOL ) 
Isells ^"l^L MlM HM« etML. **A 
rt.H^ S^ V =HH Ml^efl, I rtH Htfl 
ill iU* i, ^ "*l*t ^ ^ 

d 4UW ? *KL»l iiHl«i 1, ^ + l^lfl qO| : SttfL-* * ( |«9} «WtlW qtj 4^1 Bl ^ Hf?lWl 

^iH4 *H«<-*^ PULq*ttfl ^lq. 
Mtettft i^ : qi i^dlLd ! *lHlil 

=hih ^h*4 : ^ iftcHl siqiiil 
^iiHifl. w^l irfl.? AHi «i : dL 

■i Hurt 3. (heJI ^lh i?.Hi^j :) ^ 

■1HI», ibli Wkfl -ill ? AH« 

^ - » dL ^ilH 41HL^ : ^ rtHHi 

ffiClM clHIH 5l*rt S?c|| 

<fef£ 

'"'■■■■----■-■■lrniJBJLBA- 

•■'■■I ^^m {iflHi Mrtirn^ ^iHihM 
\iS (5 *.wl *% S 1, Wl i» 4t«.(u Eii iifU f?«£l -UMli t&t ^ Hli}. 

(4e-« RqS) <Hdtt *fl*tf_ eOA-fll *wt 
fiWli h^ w. ***i jm q^i ^1=1 

$#l {wl)*\\ q^ vll«iI. Ani 
a aiai&cici BaijSi ckhkhi etch 

sIc^HICM naitfoi fHfelall 4 

^ qw Hi Ht4l ^iifl ^ HHtil 
shA rtH(<l q»i *i^i^ e3. (Rqi 
^jtwi Riqut sldnt 4Hien i 

Hmql.J 

liiiKrtMi nqiA Rtqiq 4*srtwi nqiH 
vtHl sqi *i^ »tHLa qtfl -i^L 

(?y/3iq) isA i^ 4 1, ^ 

% ^tbj -tLM n ClSlHt *Uq in www.Momeen.bldgspot.com ( 17B ) * ^rfl *tf\* ! WPP- 1 * #<yirfl*riU:wi-l * (171) («/3«) (43rt<l *utai (iGU 
1^ fl I, *tft *¥& HI* i^l {h-sl) 

ft$ Mad** **Wl i ^Ml HHJLtJ 

5«4. g ifl %41 itrfl. wu*ii 434? 
l^fl tf\ ? H J«j : ^«pQ inn ! 

MR I MIS H &$ &J fc 4 Hi <t«l 
iSVB MLS t H^UL *IL*L £lM**l ; 

3«6 el h *q :4L hiU |t*U^l : 

*ui uiii ifl fitfl d- (B<4i hi 
sto 1 w-fl. cud *tPfl) ml 4 aw 
ii A nn m* ill in, His 4<u H&d 

(mW W S, i ^^ ^ , A 

M\i -ftl a; £a -VO, Wi di*L 4tfHl 
&X| 'i-^'L rMLi MML* tftfl tl *lA 

wi^ JwiL t&wfi (B^L *Ufcl) 

*«lli M& *14 rMll <tft£l tilti-l 
*IMLM Mil 

&n*i (Ml tikj 

(«d/*l£) H1ML P*-<i M^i (*ft} [Ww ii tS 3, 

^Hl OMHL MllH Ht Ml til 
£&$ ? *UM ilHL^ &t ****? 

taw «'i*ML shij 5*4 Uiw wi 

KIH *-HL^. rtn nrfl 4ii6 11^ *$ 
rtA •¥ MsUlrt nMUi nil <i 

1, <&4ii HHwmitQ ili 4^m[ 

Wlilrfl c*lll HLi «i,m Mti\ «ykL«U 

R<MHrt it d J , ^^ {*l«- ) -Tl ^14 
^LM-{1 -H5 MrKlH ^Hpllli JmI 
3H*1 ct lilWiilMlli *tMU^ »i<fl. 

^aa. A tfiUil ift^t *ih 4'jfl mi 

-:U- ■' Lm 1 LUL Mlrtl«{l -flit qt«4l M ^' 

iiMdL ^iftMt V^ w i. =HitS*u 
(id. J=h an.irt.* i^M^l ^ til 

"fit/sioi ii'il ^^ » 'i. ii * «»« 
U^\ 14 hG^wL 1 *ii r Ann MIhi^i 

•XVll HlW -l HiH A Mil HWlft ^^ 

Mi4«i {an/an) Hiiai (*^-H 

^H.14^1 MS MMW li?»*lrtili imI. 
■inn i-iU.l Mn M^ 1 * 11 ^ Hiq^ ^. 
*Ua"ildH^l-flMMl4^. A-1M15I 
H>*L Mirti tidl. 

Ufnl&i AftrttkL5lL-{l liieirtMl 

ii^l ail d ^"£m {hi(?I6) 

Ul^) ii 1J> 5, HKUl M1%1 H.S K 
5M4 (Bm Awu.M-fl ^HKlMl} **q 
^(j. 'tHi <* t3Hil SA*li M9U1 iltU 
lirtL M^ Vlli itMi iiii efl^l ^L 3 il 

^B^ ^*a SStfl <twb ^t^ 
cous<i) 

uti Mlwtrt Mi >i« Ra^MI ^ *"U 

^qi*(l Htl^S ill tiffl, MfrHl Kl^LM 
t fl-<l Ml *U1 Msfl-tt >! VH fe«| Uli i^qiMi iUlrtl (4dL HMn 3*H 
^*^-t!l f]Mq\=L S*l*l HM (HL^S 

q^ici *i) GiAW Alii i J l^ svi -1 
M^^L iiL, Hh4 *IKI ^w liHl i, 

Wl ilti ll.3l"fl MU «*liHL $$&. iX 

<M.ti <\i\i *&*i ewii. *im4 

ftqiHct* *fl4*fi ««m ill a. 
^>i?fl ms auei %A^ ^*fi 

cu^dl (61d w^ai 3rti) 
2 -s siail ctl^l C1EJ?(il («V/31Mj =*LdUL (Ift.)sil 
(WH.)^ irt-il a^-fl lild^t MJ^l. 

H^ rl'ltlfl Mli ill A *ftlA MS^j 
V Sfl ift Mli i= ? *HIM 41MF4 ! 
MU Hi AA Wj : Jfifl llrt ? mS 
i^l : ^HKIW f Vi\ ill tj»lrt 

SH,lli*H (*il) 4^ » 1, fl. HH Hill 

I 
I rii* h<\ oM sun ^ ; vii alittL j#iAii3) «0A<umA d * hi&u ^whi ft I i LHL OlM 4-i itpttfH *W *ll www.Momeeri.blogspot.com (172) *^lflfli(U:*U*l-% * %7HrU (ikTtcl tlVJ 

J t ^3^ =J*Gl Ml Art i^ ? *1LK 

*tn u&*H ^l kft Uli nwL (rt"j. 

*1L 4L% ^L ¥ WLKH wV) £3gl 

{*«uH ^iiH *u"4 wi h1 ivfl 
«Ai iWi i\ **nitfl, will tfiA 

3 HUL *%* ^*lH $:£t («uMl 
*J<I£ HUM tfl. dtfl 

^k oil yga. uWh stasl 

fiqiirt is i, *t t4=j.% (ucl) *ii«l 
fflaii 'fttn^'-fl ad ^ '*&' 

>llk H^L-fl *lBl H"* *ll?ft ^fli, 

^ hA h '$HUN£t $4%ft hlWI 

siftd 4$ tfl. $Hll -I Sl\ *«il H 

*fcn ■» i£ tt*ii4 $ li-sTf ill ^& 

rtHft HA rt (frlL*H t66L ■JT-ft H ?oj«u ^hjhi nun »Hcicii 

(00/3<£lJ fctltilLL (<&,) 
*tl****li. jflfliiVB Hlfc Sl3 *l<UHllj 
\ $ 'jH^.Lnl A&%LH «*LlWl KL-L d 

k^ui *Miti 4i*=.lh «im *fc| 

*tA i"5nf-tl ^^liH «titft eft. h 

*lH V S»{, rtLl M^L *iW i«Ht 

»t*S^Hl-l l5^H ^(^li'L Hill W4 

«ii«ici 'apneas Icta <t 'ilia 
(flO'3^) *iTta liw *uRu 

4*Hl"i 1, ^L HL-U ^£H[ *Hi d 1, 4 mct-tiui ! **1 ti, *kh 

*n^1-l\ ifcld S^ ^ r4L* iR.lTil yb 
t \ t *& *ll HKL ? ^LI^lH HI 
Nlrf^JW ? ^SP ^WL &Hi ? *u ^ 

ll/'JIH 

l: ii'irt ii ij i, *i»i »sv«iia 

!■ i*Hl f*lL* *UH ^*U«j 1, W>jl 
flHiwI 6ft^l»i Hl^'L tilH ^Hd "tfl 

9 ai«il dim A w ^ *d 
iwi» rtii ^L ijaia n iWi 

Hll6^i (vfe.) id e i, 4 &j™ 
H4Jt6 a(J. Wl ^(ft I *i^l-fl 

-ii-Jl jihL A^^A Hltf lidltH 
■HI tirtL ^^i (Wl)^ ^lHL"i (173) fio/^3^) *t^nl sa^ei 
»iAA »tott. *Hi vTwtti «Vl cA 

ShHI ^it Ml Hti ^l«u4 tsHl 

(t ; f*ti% i^il m*tl : WUrtL hl ^ 
it (* 7 AH* ^*n] *wAflwQ i^L 

Rqmci d 1, a iIckHL Pt^L *i*ft ^it 

a^hi<4 J, *A *ft 4i -lit », 4)4 
nil Viii ^Ji *il4 em? tHW 
ofl.il d *fi ^ ^4 f*tt^ jiw iilH 

Mri 4 4L4, ^ ^*« ^ ill A ^* 

xoei, Wlii t&i*rtii mi ismil ia www.Momeel.blogspot.com ( 174 ) * ^Hfft tHiU " <«M « ^■^«U4 (*tt.) *iA *n tttit 

(*&) ftqiHrt Sidl^t (*l«LH 
U*/33M) £3i*rt ^>UM£ 

{frttiML n*ua\ isi s*l si ? *u8 

WMiLrti iM *HH *Mlrt ittMl "ISM 

HitiMi ^jA is*fl ^qwi £aMi 

&M41S1 *$. *iefi 4 rHLtfl 4lVJfl 
sig *ti H *i5Mi i4iL glOh *wU1 
t-fltu. %«H 4VLF*j i 4 3«*U #t**& 
at& ? S SG& = 3> *U Wl HA 

mini aAaitfl cM. uQ m 6 : 

6*4 WlKl **M MPJ. S4<U nidi i 
$£l (m.) Ibtt-ft ttietrtHL »tf 

(«.«.) £m clhnlhl IfnWrtii 

3$&L S4«U ttlL $m hjJ *rt«Ji sw iHotidl 
clai 

Wtllfi *& **A H4L4L JH^H tllM $ 
Htti tail iHJl4ht *UH «MPJ J 
^ ifj&H «t& »«fl ? *l *<$ = 9 *L 

van nn ^latqt-i qitlMi 
ifitA ctriwi mi*i ftdl 340I 

*4ta1n tonii ■wi^ *Udi drti.;, 

HHK i*{ I. HLVI HAtftM ^JJ« 
(«S.)-fl Hi* *i« auftRL*fl?il «^J 
dltll &il W€L SffHl Hl^t ^* 

Ma Mtajfc dcO ^4 «im«i ti*i«L*tV 
*w*(l «j(iL *is E«H hlO «t£f 

wtamt.4L fli5"fl mil ism 1 ■ ■. lm 

**A ^ (A^ths.) *i ^m rtl ilii <n<j| * <yvA IBfU : «w-% * 175 :. 5hA A w.aifi-<l sf^iiiiHi H^Wtei 
Cc^ti (IB.) ^ d :) via i»*i 

Ht Hfli Pini j^Hin, it, h ^t^^ 
k VlK ^3jjinTl 0«lH «iti1 r*uS (t 

Miq |*iihi mr aql %ta^4. ^ 
■i MUcC^ -wiwfl vqt*H* 

tf i, h ijb*[ - *i i&LftsL »e»i ^n.4 ? 

iii^L kflid.! *h ». sirt q a Ii 

'ti diW* q]& Heft ? COqi Vui 

■ni 41^ qiJ a rtl HhA Ml 
H^Hi M?l 1*1 W.) 

***!. H^kimJ Tin air ?m 

<ii ^JJ BHft &M« «i| ^i*iia d : 'ftPiftttj ng*n 
oiutscpci 11 >*CI5 ccii^ si 
ertj^ifti^aoi' (Soj djbrti hi?. 
■Mim <na[l d ■$ sir ^ei 

*Si in 4U"d ^ f4 rt *ita(-U *iftt 
tl^j *h4i itqini *tjq?i. ^fiL hA 

^ V h 6*A %flihn M<1 *tort W 

*^ *tfn 4a *i4 tli attMl MPl Rflftl 

MtSl ei¥l Wq ijm *iL<li iik (i ; 

('<[!) 5^ U : (=H5 £q*l) illrtHl 
Pl-rl *H*fl ^4ft iq&ftlU (%ia.)-fl 

(i*irt tifcteiatti 1^ (^. AA qHA 

MLS qril *t<L ^ <HIA Bift €JCi ? www.Momel .blogspot.com ^ did d. lit, iUeu fe«t hhw n Hil 
$*ai [fern riH-t Sot *<t«ti w£ 

«$4 ^ifl 3j*a i^ln *o*uji m*1 

41 sii£ mufl aticl dl ^J 
& d i, *hA 4 mi *ri *fl*iri id 

=KMllHL 4iIL * *riL 

iffeieLHinfl cFift 

Cea/amr) iiairt %ii&ui 

ti^l^L [ifti) \.u aw Mta 

tjftrUibJIHi *tHi{4.eU \H\. *Ml3 

1^1 (aa.H *t*U ft<H H-^i *il 
*lHl"j 5 *i *ls n*i eikl t>, 

(e*73*H} itiftd Mitiai 
URL) S& $ : H 4:451 (wlH »j 

BBilBIILBBJBJB.iai.BJLJBJI.JLJL-_ 

Hi *lWHa S§. fctSniL* 4si ajwi rtn 
1tftt« si. %. *i Miln tiaiir ma iwl 
3. ** ^JH M^Hfl, r. tt flrtcl ^1^1 I. vR^ &yfiu *MiiG *iml %uh 
tlHi^ = sui fl Hwa^L lift eL 

^HttlEfl -i TJI51L £} ^ riHSL rt*flll 

*A *i*Ui ill e-M ? H i(j : ■* 

V&L (frtl *H Httl*fl nTLwij 

im.) 

Hi £ i ^Xin HrH MLGHL "EHL-fl 
^fi $. (Gnnfl. 'ri^ faMUci' i*l 
^tf filH rtl '«Wl3 qcLH' ajll 

(fcf/avd) ti^ Ghi (ill.) 

«^Mi Til 5611 Slrtl i£«i i, i*«tamH 

Mi(J ^li HL-iflt Uli JtHl I. *ffi 
*Li & ill* 1 %%% (Hei.)*i H* 

nMi» Hi. mA (#!*& %iH4) 
U^ *UL&U lilM %lA ■S4I? rtfll' 

-IHLM "W<1 HtiKctH *ficl Mtl ifli I 
efl^l ril H-ti Mlrtn u«ft d-ft Hflfcj i^Hi^j : via is-u Eq*il ^l^ tnj 

n'lfl t mh wd foi*a hwii iii 
nw rtil fllil HltSn -iHLM ma. 

fr^^NIKlO AdftfeU r rc||>]|crlt 

tuMiM efl^l c^ofl ilci 

^^fri (%£.} 1^ fi i Hi Hlvi^ 
Ei»LU«a (JUStriHl *HB.M *£ ^i 

t^W.}^ A-4 1H?41 *UH Cwhi 4^ 

Wk (*Ife.) h& d i *^ml 4 

Ism! ttHilrfl cH*4 -iMLM -i Uirfl 
■1-1 t|3}^ (%iet)nL *i%ifi<d.i-fL ijwH 
%6 l4ril df(L ^LH *i£uS ^^ -tHItSI 
HSrtL l^fU, wA *n\ 4L«f!l llm, 

O (177} af'iri^ Hiiifli ^a^i+iH Atn-fli 

: **ri MKft "i *l4 cil His Hl£Wl 
iW**JH ill <StL ('i'ft iflrt *i E3 S) 

^1m , L Hi fcrf i4rtWl hwa ill SL) fl01,'3Hl) ti»ln Hlft*lL 

f i(L) 4*2 tS : Hs ^^Hi *H ^t 
(ttEtJ'fl WW lidi. WW c HHtl' 

^■iqi ^i^ft ^^.' w«l H^l^i 

rHlJ HLlI 4R fjgR Hil ^LHl. ^ 

*iiefti AA wlUqi hi! f*ti nl^fl ihl 

CM MSI ^llH-fl Hi*l *lfofl HHL cMi 

Mi"3ft h\%6 n d^. ^ eilslM 

«3Rit ^Hi (iK.) MlA *il<ft^ 
1^ : <%■>&, **vbiuA %%|«tU^ 
*hh e&il-i %h£l Hl(HL"tL win 

Ml*l & (m W^-i) ^"Hi (ifL) 
Hlil ML* flt^lL A <WjS ^^|K-lHi 

(«a) Hrtl *wtn h^ hl£ *tiln ^.6 

%(*L lidL i43ild 3H^H* (l£.)4 

fULHrti 5rt * H-i UHSLtfl Ml) 

%^[ lliHl ^, «. A -t rA Wt HlfjQ, 

& *h -i tilstnl mi* ss ?nn * s^ 
\ifertl £iH ^fd a d*e^ hA (*ti1 

n^aa) hD %in hl€1 ywi ^itti 

HLMI, M^fJ ^ $£1 *li<H (Kft. )-il 
iLl« lUlrWSK ktl *ifi1 H ddl 
■SHL* ^l [«u) %iqii fjftHL *M 
ML^ll Hl^fc *i <4tj tML* ijtl ii3HLtn4H 
riH^HHl *UMri {Mill Hn ^LilH 

ciM^H i*J, GSt ii'^n ^ Ajlitm : 

A *lVUdl uWlt ! Hi rt*Ull 

^ t \al ^lirt -t^L iiiid, ?»ii^*n www.Moml en.blogspot.com Ml*} # ^Ltl HSlU ! OU*'l # (*&) i4 £ a, 3 Gla Ml »£ ami 
A-U -AM 6tt H^H h*hI 

5, H4 ^£l n=HKU fWfl *<fl HIM 
q,%j*ii H*Q & $ Hllltfl 4*HL fltSn 

Htfl *ttfL Milt 35HL«*t^ri 'Hi 

H^-tm *h*« ^fl (ten ntfta *i<L 

ctHtH 3ftMVt HRL Ml^ 1 ififtt *H 

W| ftnDfl *Hnica taint *u«IL Milt 

<i MRl Hli Htfi HKlHrt #ltt «1 

tifiya *t *t\ ■w tt4L*w («*wa 

Hlft HlrOftrtHl I'M Hl2 WfttfA 
H*£ln HFWt (Ml, H&J ^ ■*" *W 
Hi! HVHPtt *l»fln MPML Eg. 

*H1& Mlljft Old! Hlil at 

(103/3MTT)' liflirt %inillL 
ftlL) i4 d : ^ (Hlil *iiin) *i*Hl 
MHMI dtt HPfln fllrfl &{l, it ^H 

mG ai*il. tq£ <H (fltwi hi! 

Hl«t%t-t Nli&HL H«W iftiti iirt *Ui JL*l)L MLSfl Hl^t -t iS£. eftjVA 
-Mist dfc (q^il q^*l) HSl CtMj 
Vicj ^1 fr& H 4RHLS Ml- rt 
HHrt i Jfcl rtJHiGlW ctH*HH-(l HlHfl 
(jdlll &it frn, ^ll H-t 5i£<U 
SIPHJ. i, tjjtt TtM-i Wilt *t60l MlHj 
dMlj R& jHWIli # SlH Htt <Hn 
6 AMI (tHtll *ri UJH4RKN Mt£ 

*A UM>fl ill ^21 W.«rl UHlWoU 
JJLCJIL ^YEtloA (Hit &i?i eft il^i 
QJ17 'IL1 Cl«^JH &il ?i£U| |5. 
fiMJcl Wcll*^ «A *t &«lol 1$. 

M^q Vfcu tcii^ u| 6>il («^ 

{^JL) MkU'U alHl-t (Hrt^Hl * 
'^'Ml ■■*&& lAftL Ml4 %filL (ML . 
(iMLHl) PWl n^l^'ML M«' 
q ] H.v v: -m"i. rth«>i rk[ ? ^^* 
-IMLrt Hit gJM. Wft M)S-tl M^l^Ml 
cHL^ ^A §A 4fb *tVl AHft -IV * *j,i^ltl llflj -WM-% * 
=H&i ^H MH11 S*( S, *fe ft^ 

%?£ *44&*i (*ia.) vH%u ^l 

*t=llH. lO, Uifj HIM *ti ^tfl WW 

-1 ^iwfl =#u q^L i ^i4i Hid ufa 

Hi *lA wkLUi Hi rt4**pt ^ sfl <IL^. 

Httcg 

Hl^ &Al<d 6Hi (^fe,)-(l *tqiHL 
filK^ VA^ H»«j "i, ^ 11H15 H15 
^iHl Ml *C1 MLftl M^i l^L (Hit 

' 1 Rfta %tlHft HM WS^Hl (Ml 
M HH *J^H (^Lkli) H^ ^LHL ftH 

■I" -Hurt nil 4& hJj *i mh^h te 

Hini^t -tHW Mil «(ML 4^1 

(*kl ) ?atH *wi4 st4 toSM. *Hi cH(5 

*-iMf-^ : <tHn *uql ild «Hy *wi Hirj 
-HLH i*£lM ^ &iA &m »H>t 
HHL H^l nHH 4S HllVl MA^l 
■1- ii«M H%UJ i<l (KM 

J*t hi i&€Ih <HHin iCl Hn ||^MCt% (tiwAH HL^) MA dlH 
^fh M^ HlHl HSiH dHH Hlnl 

I fcl<M *i fc Jil i^l a i, ^ i43>lrt f 4Hi 
(%[L) HIW 3LHl ^t tlHtt ^^Mli 

I, *uh<L Hi <ans^ni atn 5 

%MMiJLn frin-i Sj%q-fl. dLVrt 1lS 

(*KL) sidi,H*HW UliMiaHi 

^1 (a*L)*ft *lqiHL 41V% Mil 

dA.(4lnM h*ui ^i.rtl «tA. 

H^if*lt)a^i^Hi£*lt.) 

hl^ JiHl, nMn %l*hr (i[L)*h 

4 

^ : 40^ (m)*i 34lt Mi kU"* 

HRL Mtf I aii^l 4^H iH.tM H*Ui |& 
^l^HlclcTll HlS l«|5 HL^l 
tUL'HcU OlECUHJ d 

^l f dwi h qtH' (*i^4 ^ in) www.Momlen.blogspot.com (1»l * <y*Ltl (L&& ; W^l-l + # KHK'UrtU : -HliL-* # 1 1*1 ) *cfL 

( W3*H) *tH| $<•* *«ife i* 
(J l t Mill BHldHi HHW HAtft *H 
fl-liul rt!t»jM il<£ Tfttial iJ. 

*U iri haw m&u l&a w 

-.'41. £tt& £ HttiQlH nwseft llS 
^qi-j l^h m!& apt u . wl£ ^4*ti 

rtiilql *lHLll *ti*ft ^(Sfl, H4«tl 

Huarti *<n *ftfti <in| £:ni(t Qhi 
(*RL) wmil (Mql £tlH dull i) 

wu ^i (m.) itertrft fiKMi 

4ft r*Ul Vd ^Ifl Mlrt TOlL rt *lH 
rqi $il itt V>UJij -t iJtj.. &I3A J 
<HH WJLrtl -1 lirtl J, £qjl (%lfl.)rt 
f 3HHL Wl <4-tiq HrtWUlHl MKA'VA 
&, M^t Wl$ &*ll [itU *I**tt 

fyJl|l mwh tint! *iaa fli^fl^'fl 
rtiVll iSll'i t!3 ill <l£. HI 
<j,Rrt«fl t^t (m) W»il 5^U, I iG qitrt iiT, *t*M *uwi *tL 

1±SH *prm Gtlil MPl«l q^HL *M 
*t\i ^ *W HUM *W1 VU, *UH 

hbB HJtv&i ^s'j. ^Hsi-t Uini 

*lldt. *UHnHU4q$iql *WEttHK 
Hlqlll 3 L*U MBfl *IW =HS Hlft^ 
HftH (*&& ^AhI A HI'S*! «1il *U$ 
rtMitf M^l -1 tSrtL ntffi &HV*$, : 
4 HLtqT. ! ft **U*W Mi* dMUi 

in -i Mil ? dft s^ \ r hA a^w-fl 

liWfi drfl *lA HL?Q Hl%t 1 ti«i, 

^HL^ : ctq^H ill a\ *m (i. 

\rfl ^JJ.1 (»ai.J rq[«(l =ML3t"i 

4uml (qimi ^ic-Kti iMiHiJ 
<ali^ ct^-fl iftMlt i*l ^H 

^s^t 4ftl i. *i**l, Htitfl aiLlfl eiLHU 

HL<iM 4 UMUSQ ®« Hi Ttl^dA 

*SUrt T»i*t MP*ll V si» *ii qH^l 
<i HI** Hl^t Hd <=rtl *n 'HHL1I 
HlSlflll *l*U^\ MltJ^I 9. Ah« 

S4 i, HHlll Wri HI'S. ilUrt 14^-11} 4« tf. d'Hiii Sf^ : A * f 

AH'd Mli =qlft. ^* HH ftWf-ll 
i-t'LldH ^«>A ^L54 Cifi *ll"lL 

fiHW* Hl^lki *to All ^i *i4 

*i-. : L"vLrt iUqi ilUl i, (rtHLli 

isiiqiK) qrcfl ^IqiwX HiA M*3i 

HM M Httil M4 1H%1 ftl ) MM 

*&si ^ tiiji *&i;i^ *w *S"sl ^i^. 
rt<R hVl m!^. %uqi w«ai mlm A 

H-ti^ 4lS lt£l ti-rfl- ^JbHI him f 
H^L HWlll HL^l Hi ^WL, "^ i A 
HHlGll Aql T( HGIS cL-tltfl q(^ flM 
ilffl. HF5l ?HIH 4lMl'4 V HLeft-ll 
Htft *U Ml^cl Hl^ q\is MWl-j 
•hv; ill 4UL«n (*(i)aH rt*tL Hit 

y*<* «c^ t ^ il *A x% ^j .s <l-i 

Hi iUAiHl *tltfl^L rt^ ^i HI 1KU1 

ilvtok A'tt hpl«i h_(L ^ ^ 

i^ 1, rt^ MH1 fi 3 *HH rtllL 
HKfl'j i'fl -iiM-i i*( -till, klij 
H *lHn qM 411 {foi A *«*! 
•1 fcdVl Hlrtim ^ *il«1 ailS. A^. 
*&i 14 *i 'h^ A*u <rtqL«uitte h©^ i *Hk seiidl ! *l Hli in 

*<Tuq H^ql H^l 4 *usnil h^l*!^ 
hhI A met hl*i a6 ^i4t *i^ efts! 
'^tHl r (*<fti) id ^. kH **i^ ^ 

SH"L-tHi HU<1 Hl^ L ISl^ill ^ WML 

»J*€lHLnL *Ll%«*L^-IL *jftlS 

&<4l4±t^"iHi ^L2 Hfti, kiq ^ 
%4l<Hi ^ rt *fl^*tnl *i<Hii nieO 
A4 ^4ni -1 «icu. ^1 Rq*i A »i3aA 

*atlL-fi ilH^L Wj i. HllL "ttti »J1W 

»iL alii wifl.'wlin 4Hrt yum >i%IL 

l| rtH MlLftHL-t 6M.«IL Hiaft tfl ? 

ttlal i^Gi qqt H»t 6ieiiH *& 

'^I'-il *W ili 1**1 tSUIn Hllft 

*ri HH'uqqiii qtq iJ *hh m^i 
*HtKiqw\ Hrt a i 'wiM-t' antift 

BrtlW'J »4i m ^, ^Hrtl 'Ji^l 1 
HI *HHSl (>. 

(«t/3?aj *IH Pit *U*l 

( ill. HI «itw e> l h fomA %k* 

ll-S, dHH Iti L^LKl tkWrt. ^6; flH4 

**tP|H j-a c-flij fetn *hi *diqci www.Momeen.blogspot.com i1«J u™i«ii$ aid (oi^h e^lm 
(&u nWt <*etii «t «l "<»U4 

ctMlGU rtMRl 'dHl H^l&U-t #.) 
*trfl *t&il fttfiLH ML H-iL«L S^qiHl 
MS"^ MitJ MIH i& H"31 KUfrfi 

(«*/«*) h*i cutiaul 

n W rfl II <tHL3l *t ^ii ? frA 
H^t (^H S*| : 6L 11 *H MA 

h^ Tit i <MA mmi (Gm &M) 

rtM^jH*(l 1<K. ML*j, rU Wli iltiA 

iil wi=ta rti£ ti m^ Tt i*u Rqi 

tm twi i^k*i bn\ (%£L) *uh 
h*u* «"l ««A tt s*tl >«S ? (Em 

rtH*tt iJ&HHi ell %lli a 1. HLijlIt -i 
H^£U-{tiit«rtMiflH»l.H i£bl -IHliJ 

Hit (4<l ^6m\) *m Htfjte 

oudh m£ M Shi (tfi.) m 

■k'-i -Hfl HHtft I, rtHTl M"tU-tl 

ih*m vi * ll *!i &•**- 

TVimn tf i, ^ M^Mtw si^n 

M*lHL M*L 1*1 IM i«i I *t*l %tfe£&HLd TTOIH MlWl S, TJHL ^tfl 

visfl n *i«l **u ^ft n*ua n si, 

M<1 ISA i^41 C4PW : M*Htt*U k 
Wij dfl i h flSttl Mil (*IH^H) *«* 
rtlA Wi\ -Wfl i d &H1 (^.)^ 

m^li-j sn-i aftil r H*fj fiH^HHOi 

*HL*tflll (J, WW O f «H^-lli 
8litt ri^H l^tGlu, ^M'WL S4 

^ i 'h (tilsn ^ ; 5 i ^ ^ 

<U1 iJrtL Ml tai*t Hi^lkk 4&-1 

(iLHLi) *ll5 Tflk ^ Hi£L-U ^*ft 
HWll *t H^ eft y TiM^H StlA nHUH 

HLftl t »A ^ Viim *H ^« ^im HLtS&i'fl mi 4iaMnnl £ win 

i? i, *t ttH"^ HLiifl ^ *l«l rt'i 

'**£KU4 WW MlWl i Til mh 
'A'fl *T*t MPft tli^t rtl %Hl^, flt&A 

-iraioi 4iHTa cA ? Ah4 i^ i ^l 

H^1*S M»Hil ^3«rt &H^ ClE)^ 
HA ^ajl {&«l,J*H iM iLH 112 

HlK-til a*il m*uhi Hn niWi-fl 

tillfd *lti 9MS Mn HliilL H'J*i 
VM4U, mmU t5. \»1 ^^.3 

^ 4tj *f1 MLH d^(4(MI Hi m\ 
jj»fln M* Hl%l Am»! 3}i^l Mn HiA 

lAlUll IPtl dW^. ^H'iQ 4*i"fl Hi 
*WU VH?U iLUA il^L ^Bft M*; 

l^tA *m^ i**l. *ttfl ti oiAtfl »a 

*l* HSi^ sh[. Mni %<llHHi 

1. &»rt (iR.)m M^^ni Wn^ 

<H=i HWd I'll. {193) 

ftwWrt es i, ^3^ f%iet,}%i m* 

Hlft*-! M^H O^l^l W4l r ¥& 

ttHl 1 ^ i, 4 MMrft ! rt CtUM 
*IW »tHl3! iH krfl -ufl ? clfil TfHl<4 
MLUil J HA *W11fr{l lUVd WS 5D5 

i, Htilta ftH^H ill «U n *i 

o 

I«Rhc<-(iI& ^eiiCi ^h 

(\wj&ak) i6^ M»tHi (iH) 
s^ sj i, hA *H«t lyiirt feiaWl 
•frW* *i*nt in!. tt*u *i*i H*l i*i 

{UV303) *V>&1 U%.)H 

1, ^ 'iiiLHL tkil | HL-.L ElHl tSrt 

t>tamt ?Ki<il mh flrwia {^el.) 

(ptftHL, Hli'l fflmL ^l'U^ rt^ 

mA HLil tficfrii (Hfln *bt ill €IU1. www.Momeen.blogspot.com (W4> -#^Ltf*rftlrfu»i-* * # y-uA IR"U : MPi- i # MM) 


CHii Mltfl Rwla. M-) Mill 6tM 
HAjfL^l *WHM« Mi efci HHU W^ 
$ SjFlMMl *UH*tH $M1 HilWt 

r+iii RtwSs (^uUh **titHinm 

iditeli H®$ : iba B)\ ? ctM$ S*i : 
fof*lki. MlilUl <•&&& ■ rtML<l *ILM 

MI& &* $t"te {m) & ► $ HBy : 

M&Ol *>U%lHH H< HtM *tt. ^ 

■fc^ } ^i H4&* *Ul # *>M tW 
Ifttfl M^ il^l ^U^ HSU HL<2l*tl 
{^GtMl} 3. Wl A V»flll HL-^i 
^*t (I cMll ri*l & *M *&Mlt iltfl 
<HL=^=H. ^ t> ftut \l $, (wi 

^■a mA ^Hl fit] wj ■ ^M. 

^lmI, £ ^i *um ntfL %H hs hh." 

h Rs*t&a (*ifit.H IPS : *L ^ 
£ ? ftuttai (?»i4L)h °&qm =mvqi : 

£ (**IL ftliVtl Rrtl) MLtH [>*!) 

6. $ cilil And *n«(l my* 3 A 
Ai-fl ■s-fcfl *feufc £ *rt iirfl 

"Hilt 1 * 1 V»l £ rtttHi di V4.[\ 4l*ft 
Hl^H ^*H E> rtl li #. HHfl ^ 

M\iUu~t s«j i„ Hl*t, sihltii *u5i*«tfl vh i^ *h tiqra iflwl. 

H* HMH i^ 5 ^3JJi fatfl.)^ 
SHLHHHl Ml ^llt 1 ^ li^lH, >JjS»» 
foil ^ iS^tl^lH (3K^.H tlmi 

^Wi^Ih t^.)^ wst Mi. ^H^ 
^1 (#^3 Rf*a*t *liq C^1%1 

^ W ilm » ?) Rf^ Kiw 
^ 1% (**1 ) ^'fl *«Li *m\ rmi 

rtHft J ^tl*il *nql, -li *ioft H^ 
£. H^l ^1 (^*5L) Mlflflft VMM 

■p4 fihpl ■^iflq'l =Hiql h ni -t^ 

[i4LMA*fl «*LHK S»C ^ S, M m*%«^1 (lit) i^tii lint i ^^% 

6*^ ^H *iA n-Bi ('A J ^ ^ : 
(^ (fttt.}^ i\H&± : 13^ HLil 
<i«W Ml H*tW« MHrt-d -iMLA 4^ 
1(1 ritfl, Mif^ Viil ^ r^titfl ML£9l 
V& H4L1 »JiHl M. ) M^Ml HWLt 

elHKd &*Hrt Ml ^ *jfi £([ ? H 
^ : M*w%i -iHitrtl Mil (4*Ki.)M 

Hij I ^ti *ttW MMl "*li«L SL=Li?L i h 
'IMLll SwtttHi il-{l 4lRft -tMl ^ 

HLtA jlmL til *jsi <muuM %u* 

nHLMl *ttel Sll ^Hfl. ^ HtUL 4irii 
1.itl (WL) ML* 54^1 **lh i^ 3 

(^,)^H i^ : (JEl Mlftl Mltfl *|*Q„ 

♦Itfl, ^ HOSl ^tt rl^HLtlL ML*l HHl 
M tflil Ml* *lM Mti ^L^. H 

Mj : ^*1 HIES I «n*i1 1R* i rtHlll 
d"WHi *M fllJW M« -IMl ^ 

m»l iLMl "WMt ^6l*H ML*l tMLS) 
•ILil il^l 4iA 4iHL«t ; H {^iMHl 
pri ^MLHHl) HHtinL HiL^l ffl. 
H-'il i, =K4Lll cilrtHi il^Li «wl 
■I'll. 4 H^U (H^;.) ML1L 5Hf^k rMll AH^ M[ i, ^i H«l Ml»i Tfl^L 
Hl^!, *S4 H^ *HH *1LM ^. f*Ul 
Mtfl H4 [%Q*t5*H (M^J ««3 *ML 
M4 ^Itl £ ^ k &&%qa *j-*tti' Mi 
MillntL rt *lct*ldm iJd*fl iSLMlg 

1, Ami Ml^l^l'tL 3J4c* ^ ftici A-fl 

mil ^jn {s^^JKl ^ r 

(iH. }(fl RqiMri 1, *LJML ^6l*K 
K41 *l^ « Mi *l«4 liJHrtl ^ 
iil tiffl. %t4iHl rt\ 4 * iA HifJ 

Ml Mi <(Mli Mti ilti. e^6 Hfl l V£ 41^ VHIulM 

(fifeu mHua *iii Hf^rmi 

(■mrfaSM) %iami *H *tii*L 
{ill Jul ftqLHd siqi»ti 5niq"l u J, 

*»UM {^-l. )i4 4iML<^ I H*j *^Mrt 
(Gqi ^lclL-3) <H*l 1L^ *l^il Oil44 

iizwtl v iiK Mifj *« dd^l «Mi www.Momeefi.blogspot.com ( ^ K ) # yua *** 5 W* * *>pllflrfU:«U*-%* MH7J $ su£ vM$\ ftiftn S2cu«ii 

(**H/3«) W few J^ ^ H 
(All/3**) &*H *l£rl«tL 

W&lnl ftww .svum weft & 5 h 

*iH* Altai *H Htfclltfln 
fefortU titfllUi a6 Will iJiM 
=HlWHi *U**ll (J- rtMtt 

4HbHl «&«tufl ^^ lit* ^5 

JAM him *uw n iiLt til ? A*i4 

d&HEdt »ttt"lHi alii*!!') 

tWssO a^et ti*t a*it 

%U$ aLCErittl Mfc -lUVfl^t -IHtfi 
MIH A4*tt tMW -WW Mjft, W S 

Ah-h i^i iWlft 6m hM iwL *mm i »L rtttt $<u wi^A toiiMi 
^m^lmM iVft nisi *i yui 4fU ? 

nHiol H4<il lAm. S?fA S*4 1 H 
£!jt t«SL)A M* ^ iHilHl *IHL» 
MfeU •All #, 

ills 54^ C-rAzloL «IHl» 

J££#Zrl ■flclloll ^tlflHi 

atsf d 2tt£?«U C4°) dsi?^ 

"II "I' (I ((5*11 SUSKjfl <rHlfl 

^^ VHHk lil«°« *>M?(\ 
MSiVl iBMl utnil GU* «t*wfl) 


I y-iK jl-h! *«4,) 
(«v/aii) GHi fi^ h^ 
nHiai nil *i-i A-ti i»i^ tiiL^ilHi 

{\3.\f3£3} &»tt ft 11 -! *t«l j 

H^llA AHIA Hil *i^ rim *i^, 
SlMlH'l Rilti ill 

(\33/3^T) (IHI **4 *l«i 

H*d S^rii TftML illrtHL (l(t)^ 

*fl. mA hs*U : ^ ila d ? »E 

^kli HIM ^WlHLql Ml (l ML 

■ -i.\> k\i &&&*{ M\\ ML4 

■'. -IHL» Mil. VI li *IIH 

>t«IWiMi<l mqwt rMl^ M iflj i, 

j,4ieai*,i 1 H y*n ^HHLn Mnuth 

i q i*H HiiLwtii (4-teaj Ann iif^X 6*H lJl^ id « i, *l Ml*rlHl 

i>Ml*trt ii iS i T SlisH %^ 

{wa_H ^^ lHifHL -IMUft M4<u1Sl*1 
\&^. **$. K<llH *lL«Ll ! ^ 
cWLWtWt ^i-fl M4 H iMJL & ? 

(l(L)»ft ftRl*W S%«tlHt HI* W 1, 
4LLM *%Mlf^ : ilfi £i i4iLHL ik«Tl 
llA -tMJUrt -t Mi I A-ll HWKl Ml 
iWl ib6 t?UM 1 lilM. 

(rao^^) h«i^i (^S,) 
4*Miqrti %LiH«m i viii slA ^s 

SH^ vU*£ J^g ((Sen ■Ytlli 

SM j ollej *^a ci«> *J SJ^ 
■nAuafc 7) 

rtH^i wn *w«fl. 1, 4 ^ ^ lHi www.Mome| .blogspot.com (in: # »ji»u.*l wait ■• (W*-l # * *l>trfl ltfl& = WHL i * (at) slA *« *ul #fli {wa.)*fl Ht*i 

nil mw -IHIM Hfl Wl tirtl. mH 

IflL a; il * 1M4 *i $^ <StA^ H 

MlM Wl*U r*lft Mt4 i*Hl«j : 

IkML «lMtl $ ilH » ? H Httt 

r4tt MLH ft»Ut£ : Ml iVi i«| 

JM$ Hl# Mtfi ^, Ml* 4l*U«j i, 
■i *il£ lilH ril *in W.A Gil MH 
Wl <l-i *l*4 fll M^ &SME «-U*fl 

at (vefl aiti %itswt ^ «*0. 

Hfftl iSrtl Mn Mllal* S^Wrf 

tfafl t KW rHl gtfl Ml^ 1 <J4L«tL 
311*11 JJtHlfi m&M =ihoi 

H agdtfR HHnnl iHiEMlHL 3 Midi U1L 

(wi/aca) *i*fl M *m. 

hIL (Gil -wi ihahl) 

{<[iL)t<lft<lL*lfi il*UHL =H.wli3 i, g 

ito «t%Hi $£l (^L)nl sin twL 
MA *W*j I. mi ^[U I ! (M.vsQ.4) 
mast etti eil MiM ms*iL wii mm 
*uilnal*iL *U4H vi wi rtii MM 
ia*i. &L A v*i 5 Hi4 %llhI siwil 

V'i tSrtL fMLt V£fl =MrH<Wl \4 wHl 
C-lliHL *U*i ^1 % MbJL^ H* ^(M j 

Hall d 

sMtti Hnwqi Mia 4%tR.^tVA 

MirtVl QlA *6W tirtL =HLH ft* ( lE. )*h sei \ , °eL tih A*j4t hM'I 
iiij 1, mn ^in it6^i nil aiki. 

*H M^l i\fi*4 MPM "tH *Lkl *ti£L 

|»4 : ^lA ikHi^ '- % 4HL%IHt<l 
■fl, HHl »l<*l iMil Ak<t ^ ? 

IN ■ (*RH H?*fl- rt*ffll 5^ : Wl^ 

«JU '^ MLH id rtK H>*1 <lVj ill 

' «fl ^iln tHtSV Mil ^ 

• "H 1l« 3H*iqL ^cll ^1 , . _ _ _ ,,, . i i n *«l urn (*a.)HEl (14 34 


I 

n \k\ *nn *k^ ih^ h \\ki wni 

I Hl%^l n ^1.4 fil Hbn^tlA *Lofl iiA 
I 

I «f5 Ul?ct (Jjld A||3|afc 

(%1L)<L K.«LL<ui i^mHl **ti<fl, ^ 1, 
%at* <waj^ ai*n ^ SHI 

•tliflfli «Ul ^A ^ Hft 4*HL^ 1, -t 4& i fltl '^wt iHist ^«il t4, 

*ien ^K m| e^eqi-d urtri i^i 

5& ¥HL"l1 rift n *fiyfl «i nA 
HH fiiriH M* llrt *IA I apd www.Momeel logspot.com <!»> *«LV£&«$4!U0!rt * # ^itf Vi\i : <M,|3L- i • ! 131 J (l(l)*l aw-u RqtflHi $cMHfai 
(foil rnmni «4^Ld H-tRriMl 

tpft cmi* n it, f*iii *ofl ^i 
(*ct H ttft* Hfifl {*R.)h ^ 

(Vll*tttMHL VftkfL UH *l<fl 

nigra d<ut -i hi. 

2||£3 1 J i2 (KHttJ Midi 

(*ft.) *u£ ^qL foil hs stt{ 

ftUfln HHD1 H^l **L »5riL AH-fl 

aim ȣcA *{L Wit -tHtoJHwl 

Art «wa qfl wi u\ in 1 ft»utf 
qiw iM 6 (B<u w.\ atai »rti 

q** *Lti £i iqJlHL HHUfl Mil 
Ol ? ) cOflL WW *liWfl 1, PW, H 

qgcUvLqiO. 

*viEioii Mrt Gil ^tfct *M ^*l£ &*l *<**! $#i 

[WVV03) *H3L {%[&.><l 

Ml«fl -tsvfl. 4hw *fii*l ii » * 
Vtiit'd ££ta*d ttutfu-ti <#».% & 

Rqi*W «3 i, 1 »Hti a**fl SWl-t 

5 i£':l ■'.is'l f'l>a 

iM,H Rqiqrt i^qiMi ^i* iJ i, 

Ktq nal %it vi ^tCL ^a^ *uil 
niH « h»j q-jfi am^j 4, 

Uftjtft riqwrt S^qiHL Ml<& £ 
Wit 4^1 (4i£|.)H ^* qi 
tei^ s^l c^ii ^ i«fl hhIJ 

*«^ i^ (&&■) ****■ **^. ^^ 

&qi* tkiL HIM ^Hi-d *Lfl**LMi *«sw sil ^. %iiit $n i, m<l 
'W* *uq*fl utq-fl «Jfl \jhi Hiqi 
6U3(L 'W.li ^au 5HMHI u*ra «lti 

(» Ah4 %WW H^!H qti ^q &. 

qKl qt% Mltfl VlLi feW MlrtHL 

M^Ll Hll -{U^HL rqJS S^<U 

[..■mi ^^qt *iA Iw-i4 «1 : qi 

»-(^ alii ad ert, *ti^ *iq^ 

*h'H\, Pirn ^q^ ftti cilui. ^l-hl 
Ki qua€ ^tqlA sq S, *liq 

* ^ i\ **l{H^i fttqs [>. *nQ fii^qtH 

«<4 ujl f*iu Mril *iiq *di"iin 

Hi itif, i^H n*t"tl *uq Ftius *<l 

m* ^ *i4t q *uql ? m^i 

**ic mi • j.nq rtH-fl ^wifln ■» nil q1s«ft AiL 43j]i («a_) aqi^HL 

mlu v ^ (£l.q rt mA Miq. ^^<i j\6 
H V etptj. sTd ql 6^4- neQ i^ tf 

{^.}*l ^oiH #il lidl c*u^ *ufl 

*Kied HI? olHLHHJ S4Sir|\ 

{\M&iVoa) iiifi.Hi ill $ i„ 
« *te* hViw whn % iitit^i 

ftqtqrt siqiHL *«.q"l w i, ^jji 
<^ia.. }-fl *tLq i*-ft nHia*ii *{liru 
qit*Hi ^HtiSrt ^qrtl *lA A Mitfl 
hWii hi qdkifdl ahi ^ ^flwirj 

shflffBlclK/U 5*ISl M&f\ol 
alHD) Hicil Wt\ <llilMni 
4c0 ^*tl Tsm^ (H4t ^rll. Hi^ A-Hl ai't VU 

h^ wpA OS. qllft^ *ftH Kiu ^ www.Momlen.blogspot.com 1192) *<jHl<llriU:™»l-l * * <imtf wfl* ■ ***** ♦ 133: ftqi*w swwi Hitfl w &, HtA 
Hi <u* na folfrttiri *urt 
MiVR nnia Mil, HiMnl nat 

A«fl OjJrtk X* Mtf <*c(l *4c(L 

sihl<^ ; ** L *UW ***i *&*Hn 

Hltfl t\ hA Hnl *lil tffltil HH 

HIMl a Lift i Hi JlaiAn nn 
4Mfti nMiatfl nLRt-i -c-iil^CL fltfl 

( lH )*Tl ftalMd £ £ ^1 {*LSL )h 

fou&nn tf 6 *«1 *CL 4<$ h< 
iV«Hl Mfttink. (Hk awl. 

yirrikkni *rt^ frtetaitaiuii 

5*451 i|&cjpl tflHEffatf irfWE. 

(iiUfl Raw* wuxi h«u £ 

S, 431**1 HllSUL {*KJ HI* *i 

iljinSn^wl nn ilainUMt 

lift tirtl, * Anm HIMrfl Hi 

mvi nltil **il. *ia« ^ 

*H5lI nal *LlM l4 ts. Ul^l rb^ Gcll€cD 

HLSHflLHL Hl«ll HM rtn MiflA 
nHUi Mil Hrfl ftA Kfifllft S-tfl 

m"il, $i s sltS HIM anan 
jlA ilm ti nn Am 4<hiuj £ 

H%ti30lttt 1 llB H.^ H&^*4 tV*L 
«l« SU£ m£AA ot*f«J 

*l *l£ 1, 4^1 (*tft)H HlHiMl 

diet awl M4»fi t>, Piaift 42a 

Hl?(l tiu&^i Q WILIS. CllVl HilMil i - - 

%m A. ^A ^ twsL)ti gs 
^ikirfi drtl *in ^n -t Mwi«j i-inj 

klrtLHL HlifhL 4l«tHl«a nil-ttU. ' 

Mtii *l* ^uhI 4cil 'fin nH>ii wl; 
M *<il mz i&fi (w*.) 

iH4L ^li ML"1L 5HlH*j CW* Ti<4 &w,i nin n»o Mitti'i. h^lhi 
*i^ ^inqll misinl *iwLflwfl *«iii 
lili *td 

(ic-iyY») 4^tn H4%M 

1*4 *rt4 *|A. ^H H^ 1HI» TlllSfl 

: v. ^«A -(1=4 *tstcii 61a *Wtt ^IH 
isiw qirfl. iil*L *t *rtA J, nnoll 

Mn iiMiiWl q«i sli q%rj niig^t 

»h»j tMtDi nit (Rqi iShlh *{ft 

Hl| M* 1HL» M^l, 

W d V alil^l *tt^ i»n ^*Ht 

fl^nrt ^ t«l -t*il A [m«ui 

iHm« W^WHt 4UJtHL4l *iniieiLHL 

rt Aril. An 4«tiftl *Acrtni 

11 ^l** ^V (*«■) Hl ^ 
■ : .nl viii An Ami 5^:ln 

".Li Mia* *. fi«ti rt^ Hi i#n rti*(h SiT. eOil 

*UMn'l HLW^ linL HLM B*lrt H^L 

3i*i ml Mtfl *tiM L1l% QitMJ. A 

M»1 AHIM MISS^ tiikl *lA »Hln 
Ml UYd «L 4^1 PlMi LJMi JL«M. 

BainMiL ^|*t i«L tfl Hh Git^j 
inn mluul liiHi Hn 3i*iln (jhi 

*L%"6l «L HI ^l-fl Pini ddl (JHLH 

(i*UH ^rtlm fou&) s^ i nn 

Mtf ML *l ^LH *H"tl i Hlil £tj 
I 4rU.cn. 4 $ \ #$. tWL) fttii 

i^ni 5ml^ mi *dL H4^ Hi 
&QmJ[ ^h 6*uh eiUM Gii4 mi 

fcil «3 ^. f^.L? Hit H »j 4, «'L1"L 

^SHin ii*n (jkMntn *tt ^dM R^ 

j *u«ft ; m. 

(it^nc) %ina UH.)*ft 

t<4l*W d 5 h Hi *U?, 4^ (t||E|.) 
Hlil frttJft. Mil ^LML ^tiHnl (Miefl 
H^L H?A ESleLL^ awl it Vlrt ^LLH 
MlfiWl MrWlHltll ^^ HiUlHl 

'6cu J an! 6*l1 (£Jqj hlh Hitfl 

■SlitL 1&) HIM 4i niq Ml =.4^L 
ei^Ml. vnl nUlH^lKl ^fft, wilt www.Momej h. blogspot.com (1«) rmi *um rtM.A <feftn nHiDi msicIL 
* alii 6chi ^l vul *um wmh 

l*4L H»R 4l*tt^j J, fcHlH £»Ll 

*(& wi rt ftWli s4 nui nn mhi 

tlrill iA V4l4 ft 3$»H i^ f**tt 

$&4 4 ft (*Hl *l£ft ftMt* MA ril 
rtH M* {JWL *Ll!A ftHUli Mil HUl 

Mtfl *4Pt *ttai?IM tfjflft b#i 

eliVft. 5g 1, *U l^ltftoi 1 *ilM ftl 
*U ftdlfttftl SfcH WJ*fl *fl t *t# 

TfMl«HftL «Wg i, H^L-iL (lift) C||«JL *«il til ^aft ^5fH 

(tt^ftflfc) "A^lft MHM/U 
(*GL Wl fcuHA &VIISHL *urfl $ i„ 
^ (Sft,) ftMlfl Hirtl dtU **ft 
£ &5Wt ^L-ttrtHl *lLH-fl =HLH tyfi 
ticfL. t«fl «U* »"*& llrfl <tHjil 

HiMft^ SM$ Mft apkg &j. *HiH 
^%l*Q *«i& mi -t«ti39 Hint <jftt. 

(«$'»«) =hl ftiiHrt H-vi a 
\tfl-l im* Mil *rfL I *v»&c-eu4 (ill] *H. *n wta 
(llL)* dUlHl C*Hi, «tfft nMia MiL 

^ «l %utft*Clft <ueft$ ft *tw til Cphi j 
nil ft ftMttt M*<fl iA6*L (Htcii 

£AHi) *tft iliHl Kli ^HrtL ^ 

tflM *H Tft ftieU* MH ftl 4fclH 
M4* Wli*i. 

(«^«l) *lft*l (*R.) 

ftqwd svuMi «t<fl is 3, Ht| 

HlMl. %MlJ SftlH HL+W M^qtnt 
Wifl, t| ft*tft -IHL31 H4HJ, »4^ 

*l€^ 4 Aft iaS. M*# rt-lL 
HftlH Wltii *WH*tl Mktt«l ( 

nii atni **n Mhi *iml^1 mi 

GW (Lib X*li r H M^L *ILM **,*■ 

(ife,)Mi R<uMrt i* i, %#. {wm 

{i*£^ftC shnUMi ftHmiMfini n&iti, ■IK La Mil *tft 56J S, ^ %3^ 
iWL.) ftlfl, ftHLS MfirtL ^rtl *lft 
^HLliHtll A6 MVlWL *MJi f iM* 
■A W^fCl Wl ^ *i> 

(^(i.)<fl ftRLMct i^»d *1HCI tS 

V=Hl Hi ^fll. Wll *HM ttv£l 
Jldli rtli Hft (mA ^Linil) 

4a«i ail Ui *ift i m* ^^i 

artl. *Mli *IIH &"Ht *d Wrtl 
Hut i ai*« sil ^. ft *HM 

flllHL ^llL ft ilftl. 

(%tl.)c£l ftmin Hqtfl *u<fl t* 

S, *llM [*iaj MlftlftT Mf^lftL 
TilMtl Ml ftHL3V Mirtl 3*lft ft 

iHLHnl ^ H^iftl **4 

TfftL3*L-(l ^H 1$ Itirtl tiftl. 

4^ («U **ft UlAftl [Iti-J 
^rti 4dl, ftftL Ml ^3JLl (tttt.) 

ftMKB M*fti *Ln 5ftl^?lL (life.) «li\ mimA Mft «M mi *i*a 

Alrtl lirtl ^ (tMftl Ai*l HlHMl 
l^ftl ecu. 

HlGhS <*[l.)"fli ftMlMrt 51MIMI 

%ll^ nHUfl MiftL iiftl *Lft 
HHULHtNl ^^i Cilill ft^rt 

[iqLMft &i.H w& ( ill )ft *pi h 

M&U Aril ? rtH& WtL*H SiU«il : *il 

tj i m if ill i*^ %i*^tciiii 
{lR. )n WML I, rtH^I »l*w smI, 
^.afl 1=& **i **ft Hlai*il \i HH* 

w1, H(Sl, &«L lift ftHLS M^L 
[A&ifr&o) *A It HiStVi 1HW MWUfl 

-Ufl KIM. (*<I3141 fttlll, «L % p Ml. W) (1«3 * ■J^tL^l 4HL14 = 01141-* * * *jMLi"l Ul"U : <HW- 1 * ■ 197 .' i\&** AhA rtHL pft Hj**j nt rtq£ 
*$M W (Wt-H *HIH * S=-dl 
*WHl & ttal4lH id £ 1 Cltil *U 
dtiuA HHt 5*rU 4rtL 4RSL i, 
■ftll Ml»"Hil l5#UH CUfqi arlL 

H*ML (ill Jul ftqwtl MURi 

sirfl £ i\ h n^i (slgi.)A q^ 

Mf*V 4^ His 1^1 Ul M*14 

(l[L}8H*lS HL^ttA %tql l t Hlftl 

J *A ggx *u& #A Hrll nHl WiS 
A q*qul nqi rfat An ^ & 
($L)*k &% I, rii<l hhw *u& -ttfL 
hA v*j* b V hfc q* j<£ s, *L 3 

"HIT. TrA rtl H>»* fH^.Jtt clttiL 
*>tHCi ■'ftc-ldl Ofc^ flVflHJ 

&t$t<h (HiKHpJl y * until 
hiEu [ilk Ml ftqiurt syuni *iirfl 

& 1, ijqft faSL) -tHlSHL (Mf&iHi) 
<il*LlA 4«f| ifi£ i# HHfll 5. 

o $rf|«d Weft VfaA wwd- 

oA^ Ls«hi ct*^ simd! 
(ict/y3h} *Mtj 6&A hiISu 

f ift. H ftqiHct iWlHJ Hi* £ i, 

vlHLil £q nHLtt Vi, MHWl [frtiLL 
<R± Hi & *lA 41HAL JpftdL {at** 
«eu IL-mJn Hiq A pw 

ii. ^-11 mi ^ti *tA ii*u 
l*jMl *qt^L# $. Ht-i ^&L*{1 

{\£M!t3K) *n% dK Hlffiu 

iiHi 1 ^ '4 H^i ^ih ^i*tqjHi *u«i! 

ffl i P e*U1 %U>4 rHl ^tll <lil %*u 

54. MA TKHti ^ *H i«i *A ^Mt^. 
^H IHUJ Mi, Mma B,««H rl^J 
*fl Si *rt *t»U^l 3S»lUH iHIH rtl 
MIA (^Hnl ^HHt5l ttlll iiS4 qftl 
5HML^L &H^ ti^lH E9. rtHnl GkmH 

ISlHUi'ft ftqiHd ilmHi mql lj 5, 
H Hn^ (^K.)A Hi^ i, ii q%^ 

d ? AH"i »«wh ^i^it i ¥ f ai ^H nHLil q* HH =HHl^t «m4H 
HL4 rt l|3ftHltt (S. ■? fpl«lHli Hi I 

*ihp*j l3 1 H*^ qiqiHLHi q 1 ** 

li^l d^4 Hi H Hi, ^i \4 
filU 4*H mBih feu nti Hi iP»iL 

(*« &H H^Lm *in iflftqint 

H"lil*U£».) 

*hh«i^1 ULiWl Rqiqn ^ fi, ^1 

Hli ^*iL rqii R«IL <tl* *t Hi 5^1 
>h^ h qli s^l <qeti m4 hh v&m 
Hi* Hi iil *i«i *i"i*i s4 () i 

qiq*qjtfjMti B^i rtUil ^h.<sil 
wqi Az& *<h iiln t^trn iwi 

■arin^ ft>H6i0i v<ti\&\n 
i 

( W f , ! 73ti ) WWfltHflHHl noml ^ftlH 

^-.^ mis t"A [+qiHn e? s , ^h ^A Oh* (*& )A 
qts^j. j w iirl (iHH-AtSii^tH «hih1h 
Hin *i*»4«Liii-il tiqit *^ *iA 
%tM-H*qi q*q '^' -i fii til A 

4rti-0 ^^ »w w^ 5 * ^ *J ^ 
i H^fl ? «h& v«h *u«fl. fi "4&1 

(H«-)^ «qq^wiMHl %m w iqu 

i*ll %lA ' HMH ^L^K' HLU 41 ! *l 

^fifljutt q^l mA *i4L-H*qi q=^ %i4 

Alt dHUl Hll 4^.1 (ttGlOtt 
^fi^^lHi. Will -tH^ll (I, *IH 

■mPrt t^i)n hM ^ Ana % 
s, tqi ^ifl wi n si ^L ^tfl 

5, iWit 4^t fin* { 4£. ) mi ^uqlA 

*K£& ft 1W aim, H^ ■|3jti fWL) 

^U«fl sihi lim, (Staifl (IE,) «hh 
fci,qrtd*lHl q?4 fo?u ^ru, H AhA 
Htf^ If %%i &=H*#U ^HW Hfl t> ? rtH^ -WLH *lMl : 41. idl 

-ftMn sm.<hlt{1 nlh si. a.i*w qiL 

(<a,)tiL RqWrt filqiHL **Rl (? i, 
vui ^^L (%ia,) *tqi(E4U«Hi ^iqi 

anH HHL3 H*A Vt *H« -ftfi"HL www.Momeen.blogspot.com («B) r*ltt S*Mt-tl *UH <H *l*rtd M# 
*lA ^iqcij J *u Q«a d. 

(*R,Ml RmMrt ii<lLHL *tltfl tj s, 

itf£ big.)* iiHiuj s\ Bku ci^4 

RqWrt SWLHl *U<ti & J, g$l 
(Wl-K Hl*l HL toll Hi&tlHHiJtt 
H>M4 (41* Hi ilTrl dHLai M^ 
H*4 $gl (»«.tf jfrtfHi rt^ Hi 

WW (hull : at era cisr-atx 

tT/fef ^l HPtKr([3((LbLHflH&l 
^Uln ^LHHL-1 fl^4 4*(tl IftiH 
tffoi. J r*U^ ^|L *UM R<*U dU Hi 

t$ai «^Hl. «tay «UV Km 

Gfr&Wtl &g <ttd*A 4%cQ ni>HL ? 

*td H&H *A ^ti-u £ *ri A 34 
fcu d AA altit H4$Hl few. *um 

(J. ?H4 MWl* tytH*0 *1* dHtsl 
Mild tfffi i-H4«fl HHl tHtt A 
fcH&l&iLWI % *Ml*td HtM 
MMR UHl, *»U ClL3 HHd/3 ^S^ftl 

tft* Hi jtfk *nWd1 -imiji Mil \m 

drtL d£ *(£ i, H £3fcl (a*t J MlA 
&HHI HHW Mil tf, *iLM SWil • <lHlfl «rfU J mM-4 * 

*ft4 HI S&A dHltf WUdj lintl *U 
*UP4<Ht4'l ¥ eflil **1 =4HL *Wl S<*'HL 

fl%* Hi si. 

C iH. J<ft fttUHrt S*<UHl *<ril £ J, 
$5J* («5L) feuftH3 iHia M*(U 
£dl_ (tt&4) 'LH A otlTpi rt-j Ml 
<HfL ¥U^ to HiMFll fold HcU 

**ul CkriJ Midi *h &*u n^ h! 

Hid* { *B. )tfl ftqiMiA SttEHL *lL4l 
^. *ll qft ^% (%tCL)*t HHLA 
hA *Wi^Ih *4 ^ i, ^-^ M-l 

«t4et n«il i *iteTl M^ «u <«ut 

WK 5HLH ^HLH JlflQ r*nl gM^ 

^ : *i ^Hi^Hi ilti nql ^^h 

*HlCHl * ^iH \»<£. ?j Vj ? CiLAait 
tiil&rt S^l, I^IH t4^i! HItIHL H51 
i^cfln (Wl rtli Ml ^ in4 *L 
WWi lilA WaiH i^<rt. Mtfl 1HIH 
*HHrt( ct<4 %l4 3-K 4^M1^j V, ^i 
-tHLsHi lb& ii^l ^iH tiU rtl ^ . 
c4HH HcUdl trt, Hirj ^ Mfi rtHisS 
^«il "¥ Hia%4^ MH T'A ilrt i4.Hl.ft 
'1f.i «11H ^ n«fl "8 VIA Hl^l H^U 
■STHli ^ ^l %G *Hli HH Hft 
HHriL ^41$ iltin -iHiani *iii 
■Sl^l f*U? A R*U^ AlftA Ea-4l *JiH4 
•ilftSl *n*w HHta 1*1 iL Hrf] * ^*mfl «% : «t»tr* * (in) GflgJ (HIV olHLH Mfil ctUPli 

autll filei eft tlol 01 Ci<tf\^i 

3iti^4l HHUi-fl ^ *4*4ft U4lA 

alii Aii Hi i^' li-i rHL^ Htfl 
Hlfl-fl HHKft H^l 

(tt^.iVTf^) *LH*l l5M HlEli 

■: -.li. )*i wj i, ?w£cag*ilHL ^wk 

Hill ^tl^tUlH-1 *i^3H $$H *lP*ll 

{H^«ft *i i) *t ^Jjl (wjlR 5.F^ i 

■« WiiH tatiiilH'n - i j*i«ti H-ii* 

si^lHi ilrt dl «lj H4H, ^HLHt 
tfgil^lH Hf1<«l [[i'lV 'HilH 

ti4tMlH'<l H,*i«il H-ti<l al.) 

(fcil* =A i) H £3^1 (tti,H 5^ i 
Ifl ^IH MlH*il Hf-tl^ilA MttLHl 

*rt\ *hA 41 w *««l^ <unl ilv. 

'f\ *tWl Hitl-fl iHmd &rtll (h1» 

mHIMI^ hwiIh $£i Cast} A h^ 

Hl^ i%M iMl f*llt »4 AH^ J«i i, 
li ^^, (H9-) rtHlA C401S HP(l I 
ill vjtl rliiK-U rtHl'.l«d R^li Hill 
^HftHL-l Ht*A%IL 5HHd *H(H^ ^n 
iSt^ H(#l ■» *H(Hft 6tld AmA Mj i, iw §^1 (%ta) &H^ 

4^ &*fl. *«hA iUHl rtli Hi 

^qi-il^H*tnwiHi*w4t), (*tk 

ttirft) A eilil^ WW rt^* Ml 

si h4cil A ^Isl tfUVu ciy Hi 

S^(1L il(U, Utfl i*l*il rtl4 ill HHL 

l^*UHd S^qiHi *utfl ^ i, 4%% 
{W61.)4 f*U Hi^) 3j,(HHi MLM 
^J*W Hfl. t-OM Mj : ^ dHW 
#U^ ^d ^ii ? *wi MJS^ : ^ *j 1 
Gllilii Ifij S, *IIH HlH ^LSHrt Hft 

wrttofl *r^sn nidi ei^isfl 

(^QQ/lfHl} *1H»1 AfrA 
HlElS (tffcjifl RqiHrt SiCllMi 
MlHl (S S, ^1 <«.«.)*l B«tl 
rt^i frHH=IH (n) MS^ "ri*^". 

i-iwfl mihA «l^ ^4 H*J *hA 
*IA1 mw HI Qh* qrtl^ti apfL 

*IIM (j*l A dUMl 44L"i *lA 
ilHl"^ ! Tr*Ll4 S\ti 1HIK Vi ^ 
rMli A HUlLHl Hl^dtiR iLH 
Hldl S^ ^ *4HfllL {*l^ j|Vi^ 

l r ) Adl w Ea<«ii-{1 <i^ Ail ■-■-■- 


www.Momeen.blogspot.com •3aa- migiiULuai-.vvto-i * *4fHlfltliU':«lM-i * im) Qmll rt*4 1 lg. 4#) *UH *#frfi 

tiil aAA Ani \iln S.-^. H*«fl 
mwj *n s*i : itictt Art it. 

Cjhi {ifejiii fttimn sftifti *wfl 

(J i. $$l (&«.)£ [3hu f&frb 

£Ihkl HI q£ wtj <h^i in ^kQ. 
fli Htfl *CLsl ctt* HI sttA h£ 1 

Wl^ llti nHUM H5 tHL$ Mln n 
«$. irtfl 1, nHUi MiAl viA ^U 
A-ft *tf *1h d. 

^l tet-st.) 3 * EV*u*{l tfUis Mi 

( sh ) *foi. *#t fed nn tttfl fltj 
M*tt ioft *rJ4U ussfl «M 

(*IL)^ Win & i, *L rtK fthntiqidQ 
*t^ in. ijyfl. dta rtl si qitft ntfl. 

«it (*&Kl ftqiHri, £ %%$ 
(*a.)*l Mfitonl fltuai Ml »i«.hh 
(55) ■»*[. Sliil fclliA An 4£L<l1 

1 *uh<* £i **A n TfH<3& qn^4i. H«ll J{*Cl Hl^ *i<WL ilHL H3fl.nl 

fed 

^fcfo (iH)ifl tVukn# \ ijaji 
(M&}3 *t*WH {44) MVsvfl 

■frua H* ^4 *h* iiifl euin An 

4U4 1$. nlV*j. HCft **HL«J : -fl 
SlA «j) (A n 3tlH*ft nl"£*i *^S *iA 

%W iL^tHainlnl'l ^S. 

f IB. HI RftWll ^HlHL 14W1 (^ S 

=niqi Trtfill H^pt -1 *& tsiA i^Q 

(lOA/VHC) *4nW lifrn HL&S 

{lELHL ftqinn i^<niHi w(l ts i, 

Vtti ■tHLaiHi iiUt ^ fHll ^ *jtin1 
«in R.Vtl i^ d. H^ SI'S *ltH*lttU 

TfflfiB «llTpH -1 ^). • ( *5l1 iL*fl. &(P5 
*Wflt (iBHL) HH-ll -Um «s|. 

ftquw. smiHi *n*fl ^ 3. ££i v& *tS nA sisM ti sil M *m 
«w *ivu ^M^a *w^ ^(nl 

H-Utti i£l t HiiJ iN m^si *l*BU 
1LHL H^41 1!4 ^H-ft IW ftlLHl 

»iIi*Tt*ii aisaiail 55^liA 
^ot^ioj Mia {id)*(l 

'jnl^ l3 *«n dn 6i-l {<iLi} &^ Anl 

44 $ : £qjl (*l«l.)*i i^Hi^ l p 
nHi3ni riHtttKiefl s"Wi ^innl 

'iHCttl *« \i ^ fHi 4j,ta *jy %HA 
<IWnln 1^ (5, n ^H"?ft <HI^%1 ^i, 

ifti* l r ir*t^l «Hi^*K ^Rwl ^h 

H*fl <S ii. *U^ aA«M4^1 

H*rojil *iiHt\ 5H^mi ^cj 

(iiV^ti) Mil* ti(*n Hit^* 
(%(L}«fl ftliMrt jldiHi ^ii^l ii s, 
nsji (tict.)^ ft<^n ci^i ^nm 

■■'■ , - r\[\ *llMn H%IM ap»j Hn 
"■I 4£ttfl fltfl MA UHitJJ t, vui qirtnln i^ w fcww ^i ci-fl ^n 

d^4 1 ^4,, *i«ii itHl qL^*i hucil 
(iL«HL) HHnl -QA ^. 1-HU HhR 
Mlril-H ILtl-il tSil HS^i int ^*m 
H-i Hn HW<1 -UiMJ HA 41H1^ : 

i|3^ {^h.)h 44HL^ !. (j tin Htll 
Hln A *IL^ Mini (Si ? y^ELnl 
S?1H 5 rtML# ^L^ctL ^n 3%?H 
Hi* 111 f£,HL<tai *l.*n. ^ rtHn 

{ *IL )tft R*UHd iVUHt anted ij i , 
(*U ffi«lH) HW f«.d.)M 5KMn 

nHw Mii^L A mft Pi»*h, &»a 

nftl4 ^lML"i : ^ ^cfl ^A 
MUJinL*. rtHl^fl HHU54 »lA rtMUL 

3i^A ^Q tj. 

«<0^ d S «U0 ? (B'ql www.Momeen.blogspot.com (*B) * «$hi%1 *rit* - -HIH =i * # '<jfi ill tills : wrtr i # ■203) (JHl ft(L)*il [*<u«m H<UHl bu<Q 
i ^ (&&,)£ 'toWlV *$ftl 

'wftuiflSL «lU*l' $tfl ll>(l (tittle 
MlS ffaltfrl Mitt HtfEtcft HWll 
S*<4L-i '&$i#l f Jt£ H. Tf«fl *LM-UHi 

•stUu&Mi rim 43$ 441, 

vi^oU SUUtttl C-|?.SIM<tl 

^^i (aa.) 41*1 *?^nn1 
Hieft s^rti q^ i4^iL r<irt m £$t 

(«SL) <*.4KH 4li *4L Wt 5H-1L rtli 

iti **un n H^. *4t3 *uh 

■WlWHWl MVUll ftl* *Wl 4t& 
$sft ami M* 3 rt*A ^iU W 
t*ilil *Mfil) ^lUrtL illlHL (UlUli 
iUl) H^EH *tl«U ^A M^ 5, Mi 
^MLLti ! Mn URl *Wl\ iUtfl i, 
H Wft *tH MSlet-fl, (^iMl) [Ml 
HlWl tietl { B^l ^ *l 5Ufc kR 
ijj $£* 4lHP<j : oul ttL 4M nn G^il w*rt, 4i<j Ghalhi i*n, 

4l£ i4l *U4#t*«P$ : "tl f 4tfl rt*i"?L 
5&i V *iW Hlffl 54JI *1LHL *U4 
il«LV$ : ti r MS& Hf*U* ftti ) 
rt**ieQ *tlit HU»l jftVt iW G*i*u 
U$% (m1i| fi4ilrt\ ^) H*j<JI 
km bt% : m iajpLWOA ! HW a\ft< 
G»U<« Kl^ **L. *U<1 i^ : 1L 4H9l 

^H-l Tflrit 1«1. Mtfl 14^ -SHit 

(tttivta) =i^i%i i&*n »u^i 
(^K.)*n Rqm swlhi mlcR e& 1, 

Hfe(tHL TJl*lL ^ &Hl *Gt1 tirtL 

*t\i4**.i ts ? h sei a. (Al *ui 4iii ftflw ilfi HHtHH ^ til l] 
artf 5^1 nri ? A MS^i Mftvwi 

(*f£.)*l Rftikit iimni Ml«fl tf I, 

H^i MJJ^ S, <i rtHlil HiL-tHL lli 

*tw *l n*irt -iHUfl nil 

f w-l )4 4ii =i«tm *iA sxl \, *ni\ nL<j, <l^ O *in ^ flH-fl MfiiTftHi 
T^ ttirtl »*d ^M Hiil ti*8l d 
i t *tt*l Hl5l rkl 5HLt(l4 Alii ^=41^ 

-t*ii3^ h*L. 'S'fl ^ rt-i Hiil 'iHaHl 

MMd *[hl IfetlA ^^ (ttt) *<A 

H«iHi (*(L) iltMHL WHH 4L1 rfU 

HI«1L t«tlt *«H HfiL list Hn 
4*41^ : Wl 'iHISi 44L44L 41*1 
(Si ? ^ U^"<1 *U *IL\»H «»Lli'L 
4*4. HUH 6<HL q4 ^L4t =HH «i&fi|L« 
S*£L =t4 *iL4-flM1FJ r A ClWU ^ HMJL 
Ml4 4 '. S*W HA 4^1 %15UH i^*H 
*t MiSl *iH Mm* l 40& M44HWI 
Hl?> ilil {fat ■S^l *iH ^uH^L 4i2 
^HL^ i*ll 4Ti\. H^l«IMI <4lTd 
Hlft*ft Hft Hl<k H*ll ^HLtfl i16*l 
ȣ i, HlEii 6*^1 v^m ' il ^^ 
|H*in *4l ^ ? ^1 WlW Hiwfl 
1, il *J*tiQi ». ii ^ti fc^ 1^1 
I ^A »i4**in t«fl. ^ Mi i mi^ 
«i *flfiil ^ rtH H^ «^ n«(l 1, rt^ I ic<i«iLti' i*i y ? *tiji win www.Momeai.blogspot.com :aw) ♦ ^rtlttiUiwra-* ♦ #«t^l!fl?l!fU:wsi-l ■* (2D9) MlWl i, ^U H-i rt*U <^fil (tfj 
S t ^fel** fL Hlft^l Mil &4M «IH 

'eti 64u tiea saw' t& 
{»i/v«t) iM tea ti\JL) 

Hkl-U WW M=L*fl, *3 H(|L tirtl. 
Htfl Vlli *fli«Ml rUli ilHL Xl^itfl 

43p [aa.) tun teefl ^i «v 

fruipii «a iswri! ""a unfit dfti 111 eiKrt S# i, rtMSil ntfNMl 
HitfA Hfi^t *nril. 

ft&W *fM frn *u&i f tfLB I* H$ 1KIM mill *WL rtl 4fi£ i, 
HI $ I*. llJqi H-M *ml) H^ 

tiHaiHi -a^. tot jteirt ^L. *ai 
iiw*j i f vui tonrti<l tig ttlll 

Hi»m nil Urtl d*t"i rmi A dH*tt 

<t*U *H iUl*fl llMrtl ^irtL %i c-ibl 
*f«ini"ft natti B*iiHfWi feus 

i&ifl. kfi« HH^j £, 

Wii 433 (%ia.) HdntHi *ii"iL 

f*l^ Hfl-tt-U (nmittMt H-{t ?KH 

'llt^Ht *WU*l 6ieiL<l^ ^Vl . 

■WJL 41 ^41 d tilH HUl HiMl'{l 

HU^l ^U Hiiett (J ^ Ml 
H%Wl *tiM»ft ^1^1^ I*- *H1 

HLM-ll ^.ql PlHH 4itl I, «**li 
-t*U3Hl qin.fi ^ Tsrtl (4|i -tHl5S 
Mrf| ftni. awl ^Ifl i r =HIM dKL3l H^ litlL Hrfl *tLM H&fet 

-nrwi. rtM riHiik >« Hi=i i^l tL 

rlK^ ¥<UH *4CMil : -ufl f ^6i*fl 
JWH t *L»l *l4 ilHrt >JLl E^tll 

i\6-€l *tiw«fl 4m h[**l -t*A. 
hih*u ^(luM U«fli wtfl arfL 
$£b (aisifi sihIh »ifft *iA iaaii 
brt^ftm 34Ul 4*u, *trt jhiU 

HiaA «MLi J%qM\ *l^ H^lftA 
UHQU-d ^iK *liv(k. ^5^ ClUl,4 

Hlik*i\ aiiftA mEwehl Qiwai d^ 

ci4i<l Oil *tf a*ft *i^ hi^^ 

Mr«ll ^Mt ill fillL <Hlil « ' \ bflftrlL 

ftil^di Kf^^l emni ^ni. ^ 
1^1, J tffc Ah-{1 *il^ »ini *td idrti 

«ni ? ^etitfl ! yy4l *iA «aii5 cfl 

**A 4?1ttK%4 H=lli*rt 4*HlCL 

rtlHW Midi 

(iWjflfOi) HiJ, rt"IL4 !H^%l 

)4I ft«*LHrt SI (> i, ^ 

il) ml<l*tkl HUfVrH »MtW 

1MI rt 14rU£riL Htflil rtH-fl HlM 

'1 J p >&& HMrtl M4eu f*ti 

IHJ \ Htm tldL $ i, 4 6tH &hi (i(LH (Hsdl 

4l*t 1H15S Mifall *t*ll ^ li*^ 6ll 
(llt)^ 51*1 B 1 >l £3£i {^ifl.}^ 
M«l Hrfl AS IftHL d. 

Sllf ^Icft a*c| ^vO l|fH 
^^(JiHi irtli ^ofl «lA 

(llt/JT £0> li^ftrt 3HH?t (lE) 

»dlStf tea-) 5 * *^hp^ : 4 

d*U3l Mfirtl drtl M«lLHL Hl^L WLH 

*iwHia f*ft.)«ft Rqwii i^qiii 

Micfl IS i, (*U «U) ^4^^t «t*|_ 
4^4 (fcCl.) 5 * *1H131 Mil *t4 
41Hlt^ i p Hd liH^lL tl»H 

WWl q*rj ifl «ftli -i ddt 

IHL^ Hil *M dltd WMI1 -I www.Momeai.blogspot.com (ZWI * ^Hlft »ft* : *tl> % * (*|L)^ m^tt-^fL tftfttfl tmm 
&»« <^U..)*a Rq«rt il<uHi *ticO 

frt*fiMJHlcft *AdU UHL HfcLi ll^it 

(*fe) 4 &wti *mw nidi d*ti 
/^ii'i s*fl, in ci*ei <§HJuH't ^ *H1 AH= GH* M^ffe *Ml& £ ^H 

fed rtwfi^l ha *hA 3. *tt aiil 
^&H1 titt*ri ytelL ww H^i 
(w5n) & 

=Wl«HRl H-i MWittL fall. HI [iqwrt 
mini mil 6 s p -^ti t£j^ 

MUl-tt Ml GmA Mi *UE* <1l^ IrtL 
tSrtL Vid *IPI J^H 1& 'VHl r*id 

<*tfe.)*Tl [%.CLtib( iiclLHL *U41 » i, 
-l'-HM-{l IHlU 1 #*t owttft, 

^* (im.Hi ^ ****£ (tfl.)<l Rqwrt i^qiML *u<l ^ i, 
mmI n*fl. Mn *^U »tiilninL i^it 

Hl5 ^H* *rtcft Htl^t *K-t Hli 
rj*H(tHL ^ itan ^SrttL MSI 'L'HtI 
J(-{lMrl (-tlMLei) iifilllStHl, M^SIL-IL 

'-,i;hh ulrtl'fl il^ni hl^, HliaqiHi 
fcliqdl fvU, H^(j H^ H^l tlKL 

VlVi st(len*ft iis sl^ etUl &{l. 
*^'\ ^H"3l HDllt itt fllft ttrfl M^. 

i.lSl *WU ft Hfl ^*l>, % ^mjIm 

riNL vki^ h«h1 ttil r*iii 

•I'M Ml ^ M^l *iLVl.H 1£Hl hA A-fl 

HI HI u-ft ^ffl efltft. rt fi^efl (207) 

Hi* Hlfl ^l rt 5Hi S* *t^ ^ ^ii*il 
^M ^(L r+lU Htfl ri ^3J^ (to.) 

viii iHL'-il ^in ^tiaHL-t wj --lC. 
ttti H&V6HL 3JM^l ^tUl *iffi. Mi£l 
Ml^t 3KL4*{1 ^^rtl ricfl *M tlltil 
Alrfl. ^4tfl iifil r H^ til qw<lriHi 

m^*i [Enii ^iil A R«4 ^u*k nn 

^iHi*il ^firt ML^fL H =HS few rt-i 

(3 ! toi »in v" 1 "t^ i^l 
^$i' aife aUl *^n, 

-wiini ?jji i^cii Nidi ^ i<ift\ lirtl Hlft Hr-ft -t tk(L I (iV^/TtH) H£$l ^>-i ^5*i www.Momien.blogspot.com (3SR) ftELHl [iqwrt i*qiML *u<H ts i, 

£3$ (%JftJ £(TddL teRJ-lL H3Ld 
Mi *ttfkL *td tu-A (^(L)n W%Hf 
■Sim -tiil rMR MBy. i r rtMlll h a \rii. 
fftHl SHi (I ? dM"it WJkH illWl 
i. HUtifl dHSl H*ti&.l efllii jt, 

iiaat fauUni «liw refill 
*u!ih) am! *tA *um iltid wqi 

MfiflfiHl ^Aftl £. *UM *lGflft*tl 

H*tK. tjaun M«il (*&) fHi ^di 
ml iiw v«nt di$ Mwl *i adl 

Am*U M9LL MiHl HL^L *IL$ lt<U 
ftlWlL *iA ifij : *M. M^. tjtl*l ! 

(ift.Hl ftkikd £ I, »l 44*41*1 

dMdl*U*ft illMl Mitt 1HE4 d lirfl, 
5Vii*G HLtt rttiHE dr| rt\ iltidl Mitt 
d-utfl H« -U-J 1H£ tirj, If MM llli 

d RiftM #fl haL*uj *Hd shfc 

art *tiHdl Ijftt »*L »iLtrt qj h*A 
llHrtl 5 4tl d-M d tlli vqiH. 

*t^* Htaft OlK^ll M191 <4HLH (m/¥e<s) i*t<n 0*n Hdfo 

{^[tMt [\HLHd SVttHL *dltfl tS i, 
$jty£ (tta) *t& *4VtWl Hl»l 

dHDi M4dL 

N?$eftU U&)q'l R<u4rt S*qiHL 
ML*fl A 1, { <$&? [ttft.) HI* 
tWddl tLHd »«SV£Hi ^Lkl HIH 
4l*UPJ S p ddLS Mil *tttl Ulili 
&$U =HLM*{i MW -{li'-%U d.dL. 5dtH 
d M«l HM ilklL Hn «l\iia ^ 
*UUDL 

(Ut)* ftqwd ilqiMi wfl (9 1, 

(iife/HOo) *d*i. ^^tj 

(*&ftl ft<HMrt Jl*UHt ^Prt «5 1, 

^^ (wet.J'd *IHL«4 : vu ^tfl 

(3 f*il Vfl fift%dL!H\ ddl tli 

*l«tW 3 ^dl Vtfilci 1^, HM #^rt1n^U:(HL5L-i * (aw) *H(l«tr£ *KHcfl*oJ &iiei5iH 

*#Ht HlWkidl ^5H =idL«0l Hd JSJ 

t|. 'd?a aia *wu Ml'fl ^si d HdwA, Mi$ ^qi (JUL Hltjl d*, 

Uli)*t s^ i4X dA ^li\ dlS*tVi 

Gh* {iH)ifl Rqmd liqiHi Hiql 
«i J. d^ft («L)dt %iHqHi nBv. 

M^iM iL"ft*iM 5dd Mi«eii 

H^llli eiliiLdl lirtL *i H«fl 

tij^n ^Hi UlLJaJi *L»U liii'. 

-I M *W v i^qL^a) 

\ti\i qu«l Ski M i iddl Hiffl 

-1 V %&U a^l » -1*11 (41ft. )dL iild M^ldll 4L«ll*l1nl tfd 
«HdLkiLq1. *id H^ilii *^ >ii«fti 

quirt iifl. tLtiaU -utfluwtvu 

Hc*liM &U% WWfl. Ht^lftL M<JL 
•UtUtUdL MPfN HHLqiLi*tl H'd 

cleil wA i^tl ciouaiaj d 

iPUCdlL 5$ 

t5 ^ , ti*^l H«li%l (l& )*i Md 5dd 
hLhhi ^* nsfld *l^ tt4t (tB.) 

Hl*in Ji*d ill IttL ^rtL MHLiL 

■jwcA A*h1 *u£1 ft^d *l*£l aiqt 
a*td iSuftHL ii^^'t'udl ^q sil tlUl. 

Htwil ftiH &*u ai^ii 6, *w ftlsl 
%ts 441 ESe ati vdi ^di Hd 

*i»u^ {sR) <d*4 &1 viLi i|q.i 

(%ift)*K ^i| rMLi A>dl Hl^l 314^1 
*«A ilMl^ i ^Utt\% =H»HLi^ 

ftH-l K"irt^j ^ILMflGl 5b«M^ *ld 

d alii ^Hd tUn xi\i *flftiqft. www.MomeenJblogspot.com (210) r4R krfl *l«iU SdrtL drtL l r 

Br-ll*iKl ^tldl HdLti Htaj $, 

'lira atA ousstafru ?jai jk 

OfcA 5t&>tiVfl HEt deft 
^Et)l1 RqWrt HqLHL ML*fl. £ i, 

*i*$KlW (%EL)i(| ftdlH* il*UHl 

*usfl y i p *U tfcfi $£1 (wt JA 

=1«LH Hfll. * q*R 3 *UHdL && 
*U2 4l6 1*^ HtLMiiq]. *tLH 

Hntftiitfi 

doHrtGWM(%£,)^ *il&r&frfcii<fl 
^d eiL&M *Urtl SVU Mitf t*vlI 
*#in Q*Hii (*K.)£ % \ <ft 

*U1L RWl itg ^ 4^ 9 . Vi I H 

$&i (mi.) ml&Q trimwj ^u 

8M$ rtl iJtL dint Hll (1^ «¥ fj 1,^ *ttid 18^ : d*t %lfal 
(ll&H 4) WrtL «(Wnit i Hi 
HLSftl MUtftHi c(fc tvfin Ml«lt 
t*£ %#L (WH_)*L 41Ml^ I, 
**Hd"L HWfflMl <HM hi/L at 
{dH"fl i^ : ^L) 

(iso/hvO *t*i tjitt (lit) 

Mkldl PLtlL HL*L<ll (VuMjcI J 3 (j 5. 

»<E*£ a**l<U *WWHl cttl ftfr* TSW. 
tHiS dft ^L^tfiil <Hi* Mifl clot 

oi-tl«fR idrtl dm 1 ^ n»tn ^yft 
4ttLL-l [ l^Kui (Wii.) nlfiftfl 

(HIEt|c«|1i)|&n<j Hfe^LHf * >^>a*l U*U : WPt'* # (ziO \Ul ddl a*R ^l (%Qi.) Hd 
Mldidl niHHt qnwln A»i*lnl 

IVt&l H\ ^»*l drtL ^ d'i-fll ^Hd 

sin %j) (Sfil. '-oi^fi flmMciiHi i) i 
A*ft tllft*dMM ^*fl iStl tidl. 

(4K.)* ftcitMti S&Hfti %iLflft e 5, 
H«1 HL%I mill Hl"ti *ld 

ftdWdm (ii*i] ft^ qid*fln 
lUl flitWli. *t rtHd s^ 5 ■» 
i1,H i*WrtL i\«l ill *i dMlll 

KtfejW ^*'<fl tf, hi"^ 

qilUI-dU Hill Itiil. tlHnL 
HlRt5l*lL iS{ 1, 1ft **lliftt Uft.) 

*tHd Hl*fl i Wtttt WaMi S^l 

t Hi (J ^L^Wl'tl dK HMLil ¥ 

Ml«ll rHli *T *ll qid ^^? 
ll-trtHl 14 iS. rt MBfl (shim ^ 1& ^ E& 3 3dtft *Urt\ il 4S 
i Rdl^GCimiML H\%1 d^l. if Slt5 

liVi A "Hid* i^ t »i^ ttl qii 

['.4md iiiiHi *>U(ttt d 1, d i*n 
s3L ^i»uli Hdnl ^qiTf yjpi 'M 

Mi HMl {114L akil *13 Uti ai*fl) ^ 

^3^ f&sL)^ Mil aiw^l dlul 

»HIM *W1U fl%4 ^l^l ^ SHllll 
Mid tiitPlld Hrt Sq S dHL^ U^ 
£i% *i «1 M A% : <¥£ Hl^. rt 
k^l *m ^*d *i*fl »iwtd ifij i, 

k& *ld ^ ^S«fl ^ 

»*f?«irtHi wis ^^ ert*^ 
*4si<rii ^ssi^tl. 5^el i*I\ 

R*tLMd S^MLHL *HflL (9 S, *li 
ll«ll M,|M *tWl =Hi M*ifl *^fl 

M&WtHL M^ fcdi ddL ^S fo&i 
iiH'j 5Hq*lL-l 'l*J. nlil ftfti Mrfl 
^1 (*i«_)M dHdL Grt ^Jj, 
4t"LilH ^ i, *WBH *U& H«j. *HIM 
4*^i<*| : ct^i Hd Wj n^I ? d-fl 

Wl HrtWl fl M^ 'HIM tMI D0UL www.Momeen.blogspot.com { 212 ) * *JML*l aft* : fipt-l * * »putt ai lis : ^L-* # (asj ^hl-imu) nil 

J|[^A*li ?l?lCH<r|l *l'IL?*i!l 

>MtO 

(-ii iltH liteu) *i a Vfl C&ftl <*u$ HfPVEHl "i^H WOT) «+'lkrt, 

sa hh hi?i *tenl d tVl »i 

HlCTf.oO PlCHtl »H> aiOllE 
ftftPM iVUMl Ml41# 1, **A *fert 

riB, $$t (a&H «WL swi hi& *& 4 *A hjiJI *M. hjl^lI totA 
*rtl 1 tin *umi ai*i *tiUL ti& 
*B*tl fin nUi alii £4 witt iftb 

nn *Wl M« MWp $ h«l ntft 

*Uftcil iVU. 

(t[L)tfl ft*UHA UqiHL SKL«tt 

s, ^ (wi ^ £i am n*t 

S*ftaLll H5 HL<3Lfc^ Hi^l eH"U, 
itUl WlS 43J.I (W«L) HL^ 
M^ilm *l* *U ^Iftl ^W H^rtHt oflHI? *l^l^ Hli cl^ 6<h\ SJell 

{%fL]<l RllHfi i^^lHi *U^l * 1, 

Hl^ HR^ftHi ct«J clUftHlHL *ll"lL 

wii alifl euft^ ckHm ny 3i*j c*ui 

(itljta UlLHrt it^LHL *neft U i, 
id iiLH 4^Ml^ I, *tU"Ml MIO«l 

tiqLi ^in wis *sl ^^ m TtqLs 
(li^Vu) Ht nib i^ww (*«s.) •Hl^i *tMLM Hftl TL«l *tt- WU. 

(^R)hlhI *4 wad ^^l (^<h.) 

&ft"¥l-i GPL^L &4t i4*^l ^ii^ *1J. 
*wlh"l AH'* *n*t tot^i ^A 
tttflii\ 1f6 l^fl lirfl. WL^ iM 

H&/EHJ OuA f OlHUIl 4^ 
{^H/H^) *t1 Wlit l^ll 

^.qp (y6L)^i ^jfnwi ^WLyi ^ 
*)pto. Hku*u ^Sj *itin sPhl *hA 
*iiF«d *M H»^a ii<tKl nI&Aft 

%Mi a*»a h mai RaML Rm^ 

*tPfl M ^ flA ^ilP^l^rt Uit www. Momeen. blogspot.com (214) *«VilfitliU:eiL3l-4 * * ^Httf Wlli ! ?tt*rl * 21 & ■ A M01 £$% {*&.)$. **HL<*j i, 
lil •fcfl, Mlfc! ^A fc*iqftl4l tifc*l 

sftl al* ^ ^tf&t (GHArtani) 

MiSn mfifc mi<w til ^^tid 
HittKv M.itj (*lhl*1 q«l) 6%eu>d 

HfrBfcHl 13 A HM. ill fru*ii *tw. 

[i&Kl ftqiqrt l^qini *u<ft £ s. 

Hi m£1 HJJlW tfcAft WML, W*H1 
&hi 4tfln UHH ^tmt mob sml 

tP3*H Al4** *K*i*^ ilrti. Httl Ml 
**tll 1&**W (OMAR) S^ -ttl. W 

^ '4\.sM*d Sfc&4 w«fla «twMl rtl 
Gww mai rt^tfl (WW *uiM 3 

*#tffcHl 13 HH-i H4 ill tL 

l^ii^vi «ikwi *H^ «U 520I 
{ *46jNac ) ii^ ite*H frqi^i 

"jebl^l #£ 1, *ff^t H&A, tf fW 
dM *L«ua (l(IO-fl •#*£ *rt fiHii ^.qiwni ^ Chi -tmil hlhI ) 

(»&.} {HASt-lL RfcT*HL f£q&) HlSl 

ttmm) Hic^il $341, faaifl, fouii 
ti<-l Jit =H-1 (kmh *i*n ftftel *KW 

'4, SHIM {afiL )5^ -1HL3J H^l *<L ^l 

uiwfiiwM q^,. Mil <£ ^H 

Hj»qi% ^t awl i, ietft is^rCi 

Mil? 

OfLJtil ftqikd siqmi in,iql (9 
I, ^L (ftfil.)*! tTSii *il* Uliii 

<-lLtqL il-l rt-1 HR^Ml Si 
ILOllSH *ll«i HtUl flU'L. HfhrtnJ iftei wiE <H\a cj (^O/Wl) iltlLi^ti^ 


MA til HL9l*a^ €lli *IWV Wit 

nqqi *H i«| i wim i4qt?il 

(^[l,3«il ftqmd 514LHI JHltfl ^ 
Ml *L^ £ tl"un M^LTf ^2Gfl 

*i\el till **fl i. ^i (wi.J^ 
mn^X tiM, Mlrti-ti iHii-t\ hil.l 

ti£L<£H H*t WWt tlUl bin 
lUWfl 1&ULi\ A*tl i, *Utj i^ Wq 

sit. =4 s*i i t ^ %i^. A hw 1 ! 
mn in ^h! 4tit^ ^ J, 
rji\ h^ is* ^iql H. 

Rqikrt iiqiHi ^i^l ^ s, ^i = S^rt; HH Wl? AllSA ttqil 
Itqwi ^HH ^m (ft ^a ll^rt 

<H*fl ^M. i>H (SHI (*IL) AtifU 

^di i p iw-(l ^«i*l -wwi^ tq'l 
owl* aL itiw i t ^i (^et.)4 

Rqwd AltUHi ml* £ s p *iw 
Csa.) ^<<*fl ^ isii tint 1 ibJ*K 
H.U^, : ^LrtHl iHm*A q ^5H IS ? 
Hl^ *1HP4 * ^^ li**rti MA 

vilI wqn .nqnl H4 itH rfl fjsq 
^A lASHrt ^41 ett ^<l 4ML31 Rfll 
*t*ft .Wt 

Um4rt iiqwi *ll<l o i, gal? 

*l* HlSl^l Hl«tl. CH £^1 MW 
*4Lcqt *4H *U *U#fl ML %ti ell 

qd^Hi ^4i *i^h Ml^m H^fl 
nql tftti uiaw ^ 3tMi *i^ ?fl*[ 

HLtSL 4^1 1HL VIL^ ^3jiL fWt,) 
MWlVl r*Lli 4lHl"i b. vliil4 ._._._ 


www.Momeen.blogspot.com (21*) *<iHritiriU :<HtV k # i'l '■•$A[ m-ius <M. ^*i <in *Mid 

^lht*k ^sM *d fc4l «(l|j. *«& 
^eih mbi fru*tt Hi i vfl efl^ 

ft<JM/M34) btut.i&&H. ^hIH 
Srt » V HL41 SUM ^rt!t i #& 
t*K.) Hlfo&HL *LiUHL2 ^tlfill tJ 
H* **S M*L1 °fafl H* *jl«ll & 

"ft C-fisVl d6<fl* *i h5 eft 
3*tllHI HftVt CHntleltJl 

tnnioi wvl nii?i5 *iUii 

(*!LMl ftdLMrt iiqfti *U<1 £ i, 

h mi^i »d-fl*N ; t iKiiH-fl tH&ru ■* 

"if Hi £J£1 («*■) %W1V'*U* HHli 
rML btWdl t &L Tli <U1 H^Hi 

ftF..fl Gar vupfc cNSl m<HI 
*uHml *ififlst Hit* eiKl. £hi 

fl*& 1*1131 *ln 4*IK H4dl <ML 

ttA wrti »wl *in *j* ndn -m.41. ilrtl drlL. J*iM H4(fl iHrt *HfHi 
ifetPU 4Lt4.il *H* <H1 M*A ^Ltt\ 

ft«,'M3e) 15^ *LM *H* 
Mill HlWtHl -IHUV Mil, ¥-ll 

n^m (mih eiU'l hizJ hU l4dl 
ft(L]*fL Rqwrt i^<u»«i in* w ^ P 

VKWrt-fl -iML34 p U^Wl tHQi ^ 

*u4 c^ii A-u ds j*h va. 4i 
HW lit S ^A ^ s^nU MU 

Wl *j,m A $1 =si.L*i iliSA rtsdlU liM *ih [4(^)«H Eitu'w i^qmi 

4^*upj : 5km 6<^ nu ! wrt irt 
*^t atiiHi ^ «*il fHit *j 

^^Pimi HIS ML4ml ^H tf *lA 

-iPL^Nli wnudbflHi -iii-CL 
(tfLH (Iqtict i^qwi ^i^l d 1, 
HHbAHM il6 1HIS H4Lql i*n 

•IHUV^ tlH MR1 5fl^ ij*j h Mi<J ^ 

'iHl *lA rtHL H14 ^ iJJ^cl 

HflA feeiLH tvH HR^ftHL *iti 

•iisfl »|Aetl i&rd ni\ itiH 4 ii siiu'i. 

A i"w iUM iW «ai>L«u euaicu 

Wl *piih viril din 4i*u i&n 

Mi >}Ml4in^iLavAbD.A iiPiaftinlMi 

■ii:'il. VHWl HLft JiHl Mafl.nL 
ML OtlH H^ ^«d. ilrtlCL<<lML (217) (Oil H^TftHi tldiVlHL<fl. «4^Ll 
•fl*«ft ^iml *in id^U Gii>ML i f 
tHt» *0rfl *Lii iwS, 4ttft*<ftHi 
4i«(Hl ?rtn 6H4 (%R.) HSt *rt^ 

Mlfl flprt *un i^ML-fl (Shci n m6, 

MirJ Mi 4L<M ^-IL dft ^1 tftfj 
^ rlHI 'jg^qi'l' i^HlHL iUfldL 
(irtL rt 4i||£H( : ru l^<il«Ltit ! ^ 
?»LLM <^sfl HHL m niwi MM ml 

=Lti ! *HH *1ML^ - -| til ^ «fjfi*il 
^ 5*n 1 clL HHWHL H£til SHl E*. 
n H(fl HIM i^HlCij ■ ^ ii ^^^ 

d ? d$£ isi : hl ^e^ *um 
HiflHl nntrt ?KtL «1n «glih i=.4l 
*in rts^li sal h^ tnki%% <u 
rtm*n ifis ahil %LVd *h1 tt m^I 
fol OftPfi-l rti»ai iA *rt tt4«& 
^ h4 witLLiia *t»«i d,nL«ft iii 
e*i*il %i*tl stt MS^l Git 6i^ r 

rtS'MT.i i*il !>H *£LIM ii^L 
HflklMX SMlffft HfrrCl «fJl 

ftesa/W) ^it 6^ (js^mil 

RciLttrt ftfifti *|M ^ s *( stf3iM 
154^ H*^«4^ *Lqi i. fl*ti 

iwihi ^heshI nMn nHin nam 

drtL nH^L iHHH **J \ t Mill Pull 
H"iL ^Ll IPHJMIhI 1Hl3i Mini ^rlL 
dHft i^y {*L^L,)n Hift *ll www.Momeen.blogspot.com (2W) ^3itm\Hi -tMl* HirtL w*ii #■ 
-1|J*M MS frrt frft (*&) k4 

RtoL ^tfl t*t« M 't&d *tti 

3M& *inlrt ait'fl. 

Gh* ftlLW R*»W MqiMi mi* 

iW iirtl rHli $^9$$tft 

'■LH1 HW*ti Hl*t JjfcMi *tA 

wi *2WIHtill Hlffli «WL Mrt *i 

tfatfl H^iHL <M*1 H#U Mn *M 

mA wtrt $fL rtl i^u, uitj *t 

rtl Hrf* ~<VU "&& Hia "torti Mrt 
rt k iSW*fl H' "SH*U X* H&»t 

ti*n Wa (tfU -inta Hifli itaii 

*qft«UA (**-! H* rtHt* MSrtL 
lirtl $Mrt |€l Htfft «AW *' 1 ^ 

&u a. 45ji (*a. H <$ H* -into 
x£l £ ¥u ^ iW*ft rti-ti ^ 6rtL h Wj ^ (Ma-)"! -IMLti H*l 

5> mA s&n *ttt^ wi «h rtnia 

MA«U Hl*«tHi &<HL *UMl *A **u£ 
rtHfcl ¥H«[l ail^M n *»U 6 Mrt 

£j(UHi rt *iG*£ » *# Ml hBwu 

Mrt *ft& HlwftHL urfii }ttl foq 
MrH <lrti *«^ &< mi i 91 ^^ ^^ 

e ^ HttL -Sitl 4=t*-tt ^H Hell 

v^i. ^ m^i jl^ '*( v* Hltfl *: 

»lil Idl M^t rt-fl Ml^ui JHi *«4 
kidl 4ftl. M<^^W ^ f ^ f 31^ 

(itL) t'wud *t«wi tSrti, nil 

tWHL i^ 5*%*1 <Hl5i M4HI n 
tirtl, *1S4 Hit Mt^ HirtL -.-/1L 

SitWl ^ttt Mn 3«l?H«ll * MW^iH *i<tt Q'uiS V4?fl ^taii urn ml 
lift ci aw-il &H^"il <hl=l 4^, =ih1 

#. q^-ll Wl^L H»fl iti^l £, HW 

Mfiflft^ Ht^ ^ HI 1* Wil tJ. 

ddl M'l ft HfeitHi ^-a nHDt 
Mini 4fll. Hb|C<lLtk fi*4 5 Hi 

»M d. 1WL-{1 mA A-fl ¥*L Mi 
rttell $*£ Mrtl fJ. M^«u*i i5*p1 

MHl ttM ^ ftWL Jili*Q Mfil tHPl 
H4dl *rlL M"-»!«4iii ti^t &H1 
(^11h}M fHHLt i% l r <£%t. (HfitJ 

H ^ -sHi ihl Ha* t irrii t*nHl ii^l 

HL^ j3ft H^«fl 6tli tJ. lMt4 

M i^i {««ijii (jitimtT 

t^lLHl q=WS HW Ml 1f*li *WL 
lag Mrtl lArt dfj. ^l (»^) {«») ^i*tii iirti ndi **^ rHi ir «m%*A 

1H13V Hiril Adl. ^3^.1 (ftCLJ'il 

-iMiA'^l wi rt mil wi HKfwt 
*l«tl«a l<uHi Ml<l tf f *tei rt-lril 
•fl^ »**l i^ &H1 4. tiiM f 3Hi 

HtwCL ?n*i *u"ct "ini m^i nlai 

HiiL-iHl 5M&11 *£^ Mrtl H, fl 

Ml^ Silt-ft t4L^1l"ft Nfilft'ft 
il^fl HL^ tAfl €llil drfl ^J^l 
(*lSL)-fl -IH151-{1 ira*ii itnuil WR 

{itH/Hlf?) 11^ M»*«IH 

t^IL )* [Vutw HcuHi mi<1 w \ r 4 

=Ail H4 WUi Hfi^i M**il d q*iA 

riwl ^ ^wl) «1ii4 PiniHi iM 

OsU« {Mli} H3t4 ^MU4 \5L«d WlL 

*<u. ^ MHi *UMl «lH»fl M*lLi *l4l 

Mn arfbtn wti ©XiR ^»ii wtPwi 

(i4:t/HT«) M0H% f^S.)* 

ftqmrt iiqiHl MLefl y ^, ^1 
(wee) vtiS A&.-41 ^ihid* hlJ vm 

44L rHll <Elk&Vt *J5H Hdl dril J. 

^ial tii <& A oitfll Minnl *u*i www.Momeen.bloaspot.com (*»i fc^tflndftireu*!-*. * \Sl Wu *<Wrtl M HlA MN, 

nKPi Midi tirtl ^ eilfl ^*tluWl 
MU)«l l&U <i*lL HfiiMl W *Utt*tL 
*U *S RAH tirtl *Hl * ilWHi 

U(iJ4L ft«u*irt j*qiHi *Kitfl £ 

1, ^ (**ft.)*l ^rttiLHi Mltlffl 

s*uu-ft *u*M *flfcrt *h*\ riUi*CL 
nail irti drtL 

del??} yniw 

(tel/Wfe) w*ii» 3*4 **«* 
ftCLKL RftUM iiWi ^ » i. 
%$t (wO*u h*sai *# ftqtfHl 

OUCII rtl^ olHLM M&Jl 

(300/HM*l) •**£«! IA t5*n 
<JH% (*fc.)*fl ft Wirt HVU ML*! 

(ita/Hlrc) 1*uHi **l *i£ 3jal ^ w 1. $$* (aa.) Hi£ %is wak 
mUA i*HHi **w*ft *wt *iW *l fti& nHUi- HjfirtL <iHt r <M.«ll <MI«! <**$ alHtW 

Hid! 

^jjji (*et.) hhl^I ikl tpftt 

*tl«tl. *HlH*{L HL*t ^-i Hltfl 
^WlHl **t^. *UH $1 Sift ^ 
*W aUft%»tl "tHL^ M.4LCTI. *UH-fl 
%LL3«UL "It'll W*ft *-Mfll i£rtl. 

MUrtl **n atfijLtfl %UM*fl 

i|Djl (bO.) 41V4 -Hi *wi thii $ 
*|4 K^l, WW *ILH H%4I%1 *rtl 

(*IL)l(l ftqw<l «qfHl *lL£fl E9 S f (IR.JH i^ i N *Hial qui 

nHDi ^drd w*a f<iit ^H"*l ^^i 

*<pAi sirti tifiL rtSKk w ^Min 
l^qiMi *uA s^ ^*fl -i®i ^iemi-fl 

«l*l -1HU1 HifU tirtL »t i«j J, rtH 

n*jL» hi ^ mi ny.H<si 1*1 *ti -ui hat 
ftl w\ ? rt*tsi nn itiml J, q 

•1 Hl^i *&Ji H4IM1--LH H*lR*cfl 

irad *m wqi ^. h^I ^1 i. C»i} (30tf/MM]fe) li*h &H1 (%EL)*lL 

fcuqci i^<u*ti Miql ^ "1, $$t 

(■Hfl-J, &%l[Hl >i<M 3i6 r 6%Hl*l lift-t 
fl^liil 4**\ ftaiei ( l£LJ <HMr|i«IMhi 
Jtqi *L^ rHl (K\[ qii *lMn tUiU 
*fll«HL ^ *ltft Hd«l HlH*(l HUfl 
Hql *i-i E$i€iidi*1 H»^ l r HIS 

sqi -thw Mil ? 3h£ tww *iix«fl 

^ MLwu ^ *«ipicii*ft-il h»l 

ftqi^rt s^qiHi w(l is ^ $$1 

rte^i. *h*i ^la ( $L ) twyewK 
Hm *** £icu< oiii silfliik. *sHii 

**(H *Uil4 Michl <hii 4 PuiiLfti 
rtH^l *qiH HlMit i k bt[4 ^is 

qi^isitn jitft Hi^*i, *i*^ iHi-t 
Wfi. *W^ *«A 'iSl'l HUM liv£ft 

*thtrt nil n *»hh "Hqfjauiii 19 

qt^HGtl drtU 

Hlf^l ll^tft *ftH mtm TTrtL *l-t 
Wll «t4*fl d«U£t H-l ttH-ft R*4 

{lfL)-{l *|iuqEA *«ail*l hHlM www.Momeen.blogspot.com 1222 ! 

Hirtl *kA i^dl 1, W*l*ft ilti Hft 

<Hl\*i nHia H4"3UHi 3Hl4, 4l& 

ttaifl, Glc, wis «A swsi 
hiA «ihd) nadioj &ten*i 

(aiVHti) ^Gh* (*&)* 
(VlLHrl i*wHi *u<(L 6 i. $£1 

HSrtL *U. inn ^mini *L^£ 1, 
Vut «.<ull inewi ai?fc(l *«m3 ^ 

ttrtl ? *l*e$ ^WH 'HI* 4 * i, il^il 

liflrt An hilm* ail ati 
i*n WPirA eusM wfl -1*1191 
Hfl ddt, M <JHl ^Irt H-w 

(Ulj*fl fti^d 6 V, Ah* wj J, 
(t*i aulM. *«* jitti *k "Aii-ft 

(M*L)^ *ll<fl£ HG*} w W-flS. 
iHtA Mfil, H^l Hi =KlH'il *UH 
IJjfU'i Hll*i ai^hi £rj =bR £ HH * <yiril *i*U : «*■* * ♦ ^Mtfl*tfU:eu»l-l * ;£23: I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

; i 

i 

i 
i 

! 
I 
I 
! 
I ril aflS Ctott -nte*. 

(3WfHSt) **1. <u8w*ll 
Rcukrt WUNl *U«A d V H *^ 
4l&Ert ifoi q&Jrtl ^rtll &tnitflrt 
f**tHL nHPl M£rtL TR*IL WUHL 

*UH*fl WHUl H*lR Wll H 1 *!*, 

wl *&i W1 ^ ** ttl ^ H ' 1**) 
iirti <*iLi itUsfl hi*J J $iril AA 

^^H 4dHft Sd M*t **" t t*K.) 
H"2L A-ft HJtt^ « HitlL-1 Hl£ HIL 

(^■t.) Ml^ifl Wl^ « 5, "» Ste 

^nil >j.il^ -ihct h£ *n a\6 M 
*lLH*iL HM% *tftt HBk rtl n^ ^UrI 

ILWl 1, A tLMrtL-t l>. ^jm*^ UHWl Wirt rt\ rt yo QiflHi, 
IS, ■lllWtL'^ MWt ili 

^i*ijj3lci1 «i4 olnciic^ nlNDftoO ifth|>4ftl lilGd aw i 
[44 ?Hdl *lA Vlftcl a| «14| j 
»ll .Tit tf^ fllfiUrl (ll£,) 

'ilia ^ P vlHUflvfl <iHlJl 
e|«fffl «4<ll 

>uh Hcfl (ItrtrtX fie^H «wl S, 
luiirt *ud^u faHH s^ J, aA 

■*WA *Ail *(?. £cttHl HUM.?: iil 

<ML « 1 ^ tttfL) -Run Hdrti 

*3* Wl rHil ^ 4Hm<fl feA §w (^[L)*[l [%<U<M ^citMl *4l<l W l p 

(«&) ^tHl34 1S4L. Vtl^ ^ 
WH1 lSll€l Aliil rtA Hrt ¥311^1 
IrtL 4Hrt (i RLh **A 4fL 

^Znafl MiESCft olf^d 4|£c£ 

(lE.)*fl R«U*M i^RlMi *Hl(ft ^ S, 

^rt Hill M^t R&ai rtlfi itlni. 
Wli *HlM, ^*il 41*11 Hi*lrtl rti\ 
Hn tisuil ill fctU ^ MH ^Hl 4f{t 
M-l -SHli ^LM ^rHl l£ "Vrti f*ll* 

Omx i lirtL 

«Hiiflkfl ^u*l ^kj a«cj q«ii 

«t«U«l 

(a^^O) H%^i^l fciMA 
i^LHl *ll*ft ^'S< iS3Mrt *«i6m 

(%K,H' *i*i 'iHia'i dbnttl 
4^4HL*il 6^ «i<L Seeiii 4^ 1, 

^crtt, ^iU4i *in *d^rtrti Ma«i 
*KiwlL nHioi ijjfl kw «, d^^n 
*u6m UH.)4 AiHi"i 1, an www.Momeen.blogspot.com fa*} *aiHrfitifb:*lPl-l * %itCi ^ *HLM tHLtt M£cU 16HI. 
Wl *H i1£ SIH Hi4 tHl£ £ 
*«[ft ^n-dM&S IciL-j tt& Jt»CL 
*l tiffl. *M M=>1 *!** %liil TMl. 

4. to Ail mj\ W\ l, tMuH. 
&& <ng rtl A ih 6 ? tN& ^ 1. 

llti -lift H-t tefll 6<4 #W A^ 

s. *uG*u (i(L)*i HMw.A'i i, $$l 
(w£l) '-iw 'jiln HHta Hiew ^n 

?|u(Wl olHDJ V|£cfl 

(*&)*& fclNrt iWRL *iuH si i, 

SiilA -tHia Mirti twi. *i^ *u*i 
*i* £ i, wit *in w*tl »VU 

HOTrti C*U$ {jilftl Ittt tiJtll &K 

(aaipuO wui *it*u *u<u «wuVk 

am-u£ Alfl t ilk ^H WUlll Wl 
llA 1 *i-*4. iM *JHJfi iltLiT. Riq Unl (3H/H33) W^<tt (iftjlfl 

ftqWrt i^iHl *lLcfl £ 1, ^ 
(aci.)'tl ^*e«1 Mill PlfcrtHl 

(m) 1HI» H4rtL *in ^ *w*fl 
i±L<3SrtH.i ii[H-{l *hii*ii ^]4 l4*fl. 
jta& ttgfl <ui wsuHi ^Ht\^ sh| 

H^ncil ultiwfl ^iAjiivL (sta 

aiauii ^i3fl) iJ?u*l »?41 

(aiv^H) *utiai (if 

feWd i4qiHL 3HL<1^ S r dH =HH^ 

WMWl wl Til S ^ MVH^X *tk 

(US.) 4HU1 Hirtl ^rtL. Vll^ 
*»a 4%c*l Hiairii i*ut Hill 
M3 Httttt ^ ^ Ml^L ^ »H<1 ^rfl 

(33H/HM) *l^(KtLi4 W- _*^^ wOi : flrt-i # ^ 225 j nil uit ^i. r*ti i^lil w siUia 

feii 7 shs "4£.HWi jt*4i *i^l n^i ql4H 
^unm ^«i (pt^ m^l ^, *hih 
BW»4 ■» i«fi *wi *tn iiUiibl 

■M*fl *imi 4rtL rt didt *Ht«ii *tn An ^ i?ln ijQiH yHlqqi^ n$ 

«. wi **eaL* ] j^an ftftii Jl. 
*iq *wsiui f jlan (tat at. f*u^ 

Haft ?H[H diH dflHii i|^ igj ; im 

neflt Am Or*u, Gnmi ^t naj, 

A Mufl AhA jqiHi m*fl iqiHj 
l^nmiWl H3 «*wci & O CMI^I-^ SfHlX^I O www.Momeen.blogspot.com Z27 
www.Momeel.blogspot.com WU-3 

fin [5*kcuB JgmiGH J&n V|Ei riBUC-U 5*Hl4 d : tf«l 
ft«lKH»| Mt^rtl (dNIH oilHlfl 
dl E$ £ olHIftffll QiHrt *»t£l 

S ( *ti £q& (MGiU) &H* ft^t 
i ^ Hoftrt a*tt«Q -tHUrt (H.M4H 

^ q^rtHt) Mi^l nHlM HSiql 4id, 
tyfi t£3ftct Rf^d-fl MUM, MW 
*tHU0 Mfl $& nHiOflft MSftl^M 

mm. *wl * $£H NK<uHt topi. 
4(1.1, hi am^ln (m sS&h 

*t^ *tofla feftlA *£ 1, **l 
fraitfR ^^ frWH 4^1. *j fr<*6&L 

MHiartl qWili ^5$l iMi tlrtl ? t^JR* 
foqi£ WtH iuyu j gi ^ ^f^q 

(*tGL)lH If *U q^rilHt *3&«U£ 

litii *w *wqi n MiHrti tiftL 

<l W*1^ maid q en ei^oj, 

wwv\nvromeen. blogspot.com (230} # ajfclrfl &*U : »H*l 3 # *«WE&I&:tt**3 # ,231) $%< 0tfO-ti **<U*U t5«fl.H4l MH 

1^ \ t MM ShImI MMfcMHfoll e&hl 
£*ih Hnikivu (:tofc, 9A«AW, 

H/.IH *ilH i^WtH) RtqiH ^1"8L 
CIMrtli MplA aqiKi dm 1& avtt 

*t*£L M£& $$t MHd. in5 FtsktrHi 

oiWtfll ^SH MIM, «Sq~l HM *t! Ifl 
MH1 M* MM*l itrtl *«5 wSm *H 
rt HrfqMlMln ^* « ?$* *l , *fl 
&%4tH MLH'rtl Minimi MLH" 
4iHL«i 5, £ dH-t til QnU W4MI 

$ih Mtq; tj *£ *ui qiM ^ tj. 
tun-d nqufl **w*tt * ^ <i*«&i 
tfjti t|. wtaft *mi3t vAl aHrt 

M. nHftl H1& ^L-dHdHLtfl mw& 

ww nn flritt *uw mm »wl 

i|R fftjMMl &HHl a nft dHM ^ 4' 
^ l^rtH. i, £*IL 3. -til?- Y. : $liiW 

(tj'HOe) ^ «ia«mi Mini MlH 

^llMrtl 4fU. W* ulw AilH 1)8 Hlli 

y. qtq«uni (inni^-fl *isl nntiS 
<u*l«l<ii ftqqiti'l mi iHinqmi (aMst) *aftn)i ■will **i 
M^id hit ) &£ d A. h Hdfcft 

MH134 H£qi t tfSM iM.i MM «5 

t^MCo} t&a^d i^W (iti) 
(*E.J Hti *ttl tirtL ^M^l ^ i, 

VSfl *L1 *USL £Wt ®«L Cltt) HIS, 

M^ : rtHL^l Ml "HMrtHii <»U^ Sw 
5H ES 5, HtA^lfl Mr-it, «Hl«lil, 

kiiitilHi *H&u hi^ <pii (am -i 
%tt«, 'mm Piia HM&' (%(A<urti*(i 
(h»H 4MM HHrt5)«(l qti WH d- 

hi€1 ^yt *u Qt-ii -itfl,. Hdi 4 A 
v^vvw-Mor *l»fli«l I^Pl-tlH, dHR iMLtfl 

i HlfiFUHi Miq*i ? ^rw 1 * s^ 
'i p dH ciUqi^i tuniL ti^iiri r JHi 

^ : ■ ifi fl 6441*1 rt/l ^LHl (ft hsA 
ifl HU irfl m (licft ii ^ :) 

MA 1^ : § ^3Wtt QHl H4mA 
•n^irtt im.1 ? ^sqiL^i s&i] r &„ 

*H i MLqcfl 5lft-U (fclH S^t ilPl 
». f^=W4L i^ a :) R rtHn M 

aiwti Mgft mh n*3*^ s&i r -irtfl 
■ftg's nH^ i^. Hiti ^sqii-i 

H%Slt (<[L) i^d 1 (*b <$r) id 
fciA tiitw th^^ 5^1 iiui k qnA 

*HLHi hh yrtm qi&i (Ki»pu 

Hl*i^llA 1H13J Mil. MHt ip 

en . blogspotrcom (^twi ft-iJEH) HP* HLit Mli (5 
(Mqm fnU.i Hie ?) MiH 4^*11^ : 
Hill ^fl. Q"trt H4l (J. 

H«3lt (ilij si d : H ^ («sl)^ 
HJS^j i r »3&1 ftMldt't wM qt| ^1=4 
iHl MHCl » ? iiHltij : tWtfR 

'iHui 4iql h tfji j A ^^ iqi 

4*Mfc ? HW*i - rt Htft Hi <Hiq 

^iq Mtqdiq l^jl ^ ^ ; A ^l % 
^ ? #0^ : ^Ult 1M1HI RftiLt 
Liq, W H*5lfc i4 W : ^^i HH 

Mt 4.4 qiiil urtiqt, qi^ *i j q^ 
Mtwi fii ^t {«*. ) d"si qti 6tctiqd. 

Mlikl clHLHo> ?«H2t?1? M£Utd) 
MLH hlcfi lirtl, ^Wiql 4 Sfl fit^U 

saeina H^ i&\ ^q m^ A t*?hf 

Miq qMn rini -iiiiq di ^ rtii ^^ 

H^ i^ HC-t ^ tti 1* ? toPLL 

(^Jqft i^ J, s^S ^« oust ^ 

«L5ctk "*4 MlH 44HP4 - *«l *l IT 

tiicM qiq nHiiM f> i p ^ti ciMisi 

M-fl HftiA 5J1JU4 Pt£lGQ 1 6. {232} in it Hi r=L u.;iil : 

(4ptfX) ^afirt H-W UR.) 

&fU »5rtl i, iqjl (W.H ^^ 

*l) qwtHttft 4*1 *J* *lfc 61 m Mft 

Hlfii ■«! SfclPU h^ s, n*u* 
\ «uA d. And 14 : • Wita ^ *** 

.. £ tk3K<l *■.*!«. (*R.) ^ 

aA Hi m^fii •S'tt *tf hi ***** 
DiHij/l <«iHiaf*ii) *fltii«ii 

(*oN«) £=ft<t **^ (&) W 

HfetMl qwflfoift *£ mrtMfcpii tiN 
(wNea) *uttrt h-w* fafe.} £ 

ifcfl <twA HWW& »«S *>jL 

ciHLy*«*(l i\& hjbiw. £«Hl *H*^ ij>3 AH ni *uA Hn vh*[L nnp& 

MVttCfclft «W *4l«w1rtMl fill ft 

w 1, aw -4 ^, *wd ^^ "^ 
hvu -atfl * a 4 V "W 1 'I* 1 * 14 '* 

RqiHrtHl {HI **&) ()U B**U 

rfUS fji hA i wsft *ir#*, **a* 
Jt*Q 'Hl^*i *WU HSfefl ^ *i>. 

< w. %££) ' ^ art ^ ^ ^ 

»jH3i^^ ^tfl Haw ^kimI HlH 
iii *ii5 Tf^i ^ *wqi s«i i, ^ I 

(tVnra) ^tfl ifflt ^^ -i*iui H4t4 fl 

ri| HS H^HMI ^ 

WWW.I ink. \Sl (isirt iioj^t it* S i, 

H»l J|.11*ti-IL ULc9l4L TtfllS (ittlL. 

ViU ^M il^l &*i SHM -tHtfl 

tii qnA nil. si^ 3 r ^i^hM 

I ;4WL*U W3l) Mli *Jt»JS WPL M^i 

'HUM Hl6 1(1*1 F>. ^^4 ^fjH <in 

■ qii ^i^t aqnt $sm ^nutl. 

HMll 4Ad«Q ^t-rJHl M*l Hi 411 
■ilH:i ^i«jhu V «Hl a«»ll TiH^ 

ii i -s d H Tf siiMlni Ai^a ^ hA 

■i - d Mft H Tf ■Ulil'fl ih4w 
'II Vfi^l©. 

(ih;u^) *sstrt hi »6t 

i ^LKHM &S^U!ni Hi fllL^L 

HI /'l| ^6^1 6SI tMcl Hi4l : 
' l%j*Vzl) ±$M. H^3W PlM^l 

fmeen.blbgspot^orfi (233) ^^i (%uslH1 *l»i drti. (Hi 
v«ilh) ^H^CW sj,iU^I Hawn 

4WL"j : Tf<l iii qqi tl L tiijl<m 
Mtfl i^l *JH3!(5K H3W IqHl 

5«tl ml. ^3J.4 ill i^Hi«j : iis 
^qi H. HtA^L V HH^ ^«ihM 
UJtSlMl ShWJ aML ^ W»tf4 Hi oiiiL &. nail ^i *i^ iuki m Hit?lML Hi ci^B|l «fl» H^i n»(l WM. 
(w/Mt3) $#&. mlwa (lE.) 

■HU'lHL ^IHM Jl^lKI <t»US* ^dai 
*irtL 

^ >> \, {Hi riqai) ?jqtC«l *IH4 
|$t f«ft ) (*(^ Hl"lt ^H^l -1HL3J M^kd Pl»*ft &M1 f 3«l qd StflL 

(SHLHTtdL HtSL MHl d. *t H^l 
JlHLt^ i r ■ft HL^W V iti >JJJ«ll 

W41H 6*11 (^ rti *jtfl ^Hiqlu. 
Etji*(l wLfluftA) eiiii h/* ^iqi i 2jfl j # <$**& «*U • ****** 3 * *^L^tlCU:Wt-a # ft[L)*L f J<HL Mtid ^4 : ^^ 
HW1 *tWJ ^ *HH tf ? *1H *4 : 

(*£,)** *id t^a qMtt h*Q4 
u£ : 5HM tdti-il ^uiStO, StfUHdL 
(■'H Ml*fl *id 43jit*u Hl&tt 

^■U i$tift £4 UHl W) *UM 
HIHIH dtf dMJL Klfl 4lMie*j ! *U 
mci Tf-lrt =*d fcttf^l HWl Hl*t 
5^1 GflKLdlS m iVUHl *HL& drtl 
d (Tf-tdtfl) %U$ «A (tL3H«fll 

huh (siS q*j} ^ * tl ^ 

(tfU a 4 1, $$ (««0 4*41 
-tHlfl *L*U MHd Midi 6dl i, 

Hi^iSin. vlvwH ti^il imi. 4^^l 

dHUW Wttfll ^d *L *tldfU ^l 
Mflrtl *rtL 3}*Udl nntrt aqift Mtfl ^«*L iuftd &ft {dL ) *"« *« i t 4# M4dl ^JrtL 5 t"ML)i H^} HKLW 

wini fe ts^ muA *ll* Tfrtl 
^ (ll<l i^H -) HI ** ^ 

^i r tftti &y s4h s&i ^d 1- 4^ 

Hftfi ^l %*(l Hlj ilrtl ^ML MlA 
Ft-TiiaH H"Ml rHl^ rtMft S^ " *t^U.; 

(*pNfet) ^uftft ^-wl tilt) 

& « ij ViR «Vtl SftHlHk HH ^'tt 
HlJyJl ^^ -LMlDi Midi drtl r4ft 

sRHltl rttM^I ***L<U HIS W JL*tl Ml 

HianiHi ^ *iA *aa<fl Hilt a 
«Ul *il*i *urt twtu v^L 

S|Pl , s *lt«U : St» ^H U <i*U 

( *\*vz$) m, -tiuiln *iil »ift m^ «i (l^Hfcii) ^a*rt *il*lUl (€L) 

dHIM UWl tlt^irtL *W1 

tWW RlCliL i$L) 5^ « it rtiM 
HI Hiqi -t HL"tL drtl i %Ji 5 - 

•1*1 Mftl (Hdl ^i lfi«fil (i3J^d ^l^ 

(Hi ***u^4L^qi4i ^v* ^hl »»i%i 

•IHlJl i*4L *tycL Midi £rtl ? 'K*! 

*W ^"Itm 4 ^^ qjtK-tt HHL3V r 

li-i r«H eilii H^ dHlS^ i^i OL. 
II l^n M4dt tiHl, Vfc« 1 m* 

4^1 Hidl Udl Hn ^R'fl "IML^, 
<L qWrt Midi ^clL i (iHUJl 
Id) Hl«« ^H-ll VKH «4t HSWIHL 

■i.'ldidl d *HY4 HldLdi fe Miat 

i Vrt L ijdl 11<1 i4 <S Md 
Hit %q d^l i, ad^HW^d HiiftH PL* ^ **HLd *i(, £L h l54Hd'l 
•(HIAHL, ^Hl dH cTlil %lddl dHrt 

^rtA. iSai-tl dHisJ *iifai ¥tLd 4dd 

mi«l stsirtl Artl 5dd a^Udl 
dHLSJtil McTl 4WidHt UVURsU 4$«U 
1, HKL^l HldLdL ^ILtftd *S«^ 

{WfcQl) 4JHri *dd*l fdl ) ^ 
tf 1 P HH 5H«*fl ddli d q^Hd H4rtl 
«U J dHLS \ftd HRW <ddl =»tH 
&id *KJ4 (dL dnil&Hl) ^tfl T!dl *Wl 
Wi dHd. i#fcdl ddP^Hi HU=|(H ^itdl 
4c£L 

M.^ SHjfljtdl «l«l *4Wdl ddUl 

(^E. J-fl. iiiMi iiwft *qL 5d*i sAi 

^ r ^IM *l«dl dHiSHl Htt^a a. 
$ bQ : MM, 5dlH *U Jl5 dHL^ 
Mfi ? 4?ftd sdd& WHitfj : »«MI* 
J*d *U d dHl^ Ei ^ H4 %5j£dl 

w*i Midi iidL {G*u *u * q^n 

Hddi tidl.} 

{•&&&%) *Wlri *LdW (^i) "Www^TVIomeen. blogspot.com (236) *1R1 'hIw £ £<*i r ^tfl HtiM Tfdl 
drtl H"l ^4 d Urtt -51^. &Q lArtL 

(teftoM) tjD^i h-«i (*R.) 

rf d 1. ^ filM *M ^H WL& yjt 

-vi.1 <irti i, $$& (aa) o^HUHiat 
Hfirti i^l -tHtasrf k^qtilH Tr*t«i 
tdnML H*iHHi iim^l^u ^ifl 
Mt&fl. *rt\ dtO *rt ^H <jl*i tt 
*4<tl ihA. M^tisil v^ilj tta 
4ft Htfiei *ri Hm gtyeft (i. 

il*U^i : * Hl'ftfc-fl H**-fl -tHui 

mcO *l«l ctl Tfliji dm HWSl H*t 

*? hiw« **it?fl ^d^k *rt«cfl 

{ 3V^O©) ^»<ci H^Gt HClV 

*3j3.ei ft&J-fl Hi* ^u qagufeit 
Raw 4rtL, tjlti s<iqi sumi. i, 

HW-fl IHUJ *i£ "Befl itL. &ft<ft 
i, g& (%KL)*t 4*HlUj d- 5 P -4 

HL^Ltt **tofl nHl3J »lfl 4 rt-tL *HW*rll alHLH«*fl ^jjiktcl : 

tftpg&tt (&) &£ V; & 4l£ 
HH gage («a.)<{L MtH <M <ML 

Ami hlm -ur &wfl-t M tf qt 
*lA ^Hl«j. : EklHcML feqa, i$ 

«*tl*il d*H %L5& ti£l. Hi4 *& 
rtHttl*fl Hdl *U ffi ^hUm Hd 

(lit) &* 1, (?%S qil) ^^65tl 

R.q*ni %b M^t *u Hiqni %i 
*im a. [*«&) *iE5i-ii aftML 

tftfcurfl sid:^ Ann -iHtrt 

HifU «*li*ll S4-1 Wli 31*11 fcirtt r'. 
H» cUQ "1HL:i Mil 3GN i»«ll. 

wwwIVIon # "^Hli'l Mils = «l'L-3 # (237) ■il riH^LHilfl llsS Hl»ftH ^1^1 

m^L oi^-ii nHL^m its wii "*B 
i ^t^l ** 4$ * H*Wt^ ^(U(i 

(WL)<(1 WirH'"! W. JHL4 4%HMdl 

*hkH! -ihw h<A*A ^Mi*i ^Ul *m 

^tiuqiHi *iril t^L dHia =i-iL m 

W*i- y^il Mna i*tl, H^rj via 

Hltfl K«ttl MM 11 It6 ^Ikl r»l^ 

'<i'ii i5-qwqiymKin (^ui^Hl^) 

6-*(H ^tHtuHi *trfl r rllSl ^''^Sii 

i Jim s*J. Miq («iMac(il *e* 

■i Hi. Vtl^ ^4 >*S jift .^f.ai ^ 

.blogspot.xjorrr ^llL 5LH ilT-i cWl T$BI «llfl ^IKL 
SUH^UHl *H«il. %il«fl aoS ^HHn 

\%q^U% E A *frri *V*l (kW 
*UV1L Mh WA Hi Hi il'JlrL =W 
1 HM ^K-ll«tl ^ ilH S*{ *JcJ P 

h^Ihl id kstiL wl ^ ? Anal 

f^et.)*i (Hi dq»i} i^itij : 
tiftsjl n euit ^qj «. whA sifi 

Hi! 4LWU d. Htri H ■HLAL *iW HitlL 

{tiq HHttWl MHHtj 4«fl. ) rl Hl 1 *^ 
*fl*tt H^l il^l «illUL ■-Hd rthH Mj 
i, ^ZCIL Ifeq^ «ilA ItA H*U ^ rlM 
Ht?* rtHl SIH ill HLHl, ^ VI {2Mi MSM* "Mil *4L«il Ht& iJAl eurtL 

4, ■* il5 3HH SlH »$£&*& tfl Jl 
i^H tf'N, (*ttitj ill fc^ ift 
*L&rtL -tfflj rti <H*tel H*£& wtefl tfL 

d' HlSfcL *ft«l MT£IL tlUlL«*Ll 5hA | 

Ann 5«£L &j J , <& ftf «UM Gaa^i 

^liltl <HIJL.*U ilH All ^LHtLl rfl t 
rt*rt <0 L Eq.*L-il H*^l H«Hl. (B<U 

"kfti ^tfl sih s£ wi q4 yfl ai*ik 

r4ft GfH&fct *L*t ^g$rfL H^ MSI 
6 hid Mdt 5JI ^ S t cflHIJ 

dl^lL itfM nil «3 0, 
%3fy&tt (ml Hi art H*rtL *rtL 

(HMlM H&UJft ^Ml ) *lMRlHL«ft 
W& Hi"JHl "M.LE3L Witt ML HI rt 
MLriml rflVU *U4L*A %*Htd Vlti 

£. dlf 14LM £fl «t * M *1^* « • «ML«i i £3gjt ^ti&fc (WSU) 3J^^ 
1K1» •wl^Hl ttHrt. HficU £dL 
*W4dl *IH131 ^L qMtt Hifll i5*tl 
Vi.il rt.iSL *fc *«S Vttt tfcrlL ^4 je-CL 
■^m Uffl M^^t-fl *tMLtt VfiriL OrtL 
5>H &U-{l ^tl ^f4 GiHctL*U 4£4L 
tWL ^fi HRHtl <H3tl Sii Tfrtl rtl =K*t£t 

hH %u *m. "A cuii mmiHi h'ij 

-W*H '^liaHl Midi 4dL 

(strj't^j ^lafiri «.<HHi {^li) 

H^«4-{l -lUtft ^Rl tlHct VS<il i 

V>ief\ HlSL^L-ll SdRl.*ft rt^ 

•ilHfU. ilVa I, IJ-Ltll ML' * 4J4lil JijriU : CuiL-3 * 

(Y%/eu) iiaAM ***(. ^Ul 

4^r<ft tHufl H^ ^ ^J d. u 
nnn m^* ^ i *H»u *l-l i-^r-ft 

f* r ot^rt^ ^ tji "i, HL HHiaH 
6tlrtl tMlK 5iHlHL *uft. il%^ 
4, ^y, d*UCH.l5iS 4^HP^ tS : Pit 

H*L (tLl-)-lL ^*Mi \9L tfttW\ 
m, HL^4 (*) ^5rtH H^ 4jHL &4 
•"' '-- ^^ $?&& ^ [Hl StlHl 

*4rtl *tA Ml\ 5HMI [q^iH :vi.-. 
■liHL EJ ii %^«IL4 HflHl-tt 

•'••« ■ hlM nil. ^*i «fe% ^ 

^^<1l« ^S^U-fl tHJLrt HSdl 

■ -.^d ^t^ Haiti it£ ii 1 

^Ll4l -tHtti MlM \firtl 

^B AM^rt i*t-l* i& & l, : 239 1 lMh s>ii. 6&^ ^hi, ^ ^"i^ 
%in fi^ *l«ii%l (*£.} s& ft 1, 

nil (**L *^il tiflW^i l5*LML kl<*> 
^H tfLSt *1*IHL A^ 0, "WJLWfi 

cmk ^hupkhI ycHl taffci **ii^ (|. * 

filli Hi* itfcfl ^ Hfi(!;t a dX"^ 

%ii qyi ^ iwi wt5 *uA %4u d&. 

Mirtl ^)rtL *l^4l 1MLM «i& TtiWHL 
HirU d«iL »PlfelHl n^t» ^l qMri 
MiifU ^rti, WR ^H 4*4 TfrtL tidL 
*Kn. iSuItQ. nMtrt a^L RVA MddL 
»M1 W4R 1 «M Cfttg ««5 WL 4rtJ 
^ U *«SLW *UW ^JrtL fU *ILX 

dHU, WftU^lHl Midi <5rtL 
fl%IKfl (*n*UJJofl) ^jfk.id : 
(rHftft) <i3ftrt ^1L4*LL (^LJ www.lVloineen.blogspoHx)m . 24IJ ■ RekH fcHl *nn *vl ^ 4M ^Wift 
H4l *& *£ ii3»d &W (*&)^ 

i^ : (m v^bsaw. !) fcOwi *# 

(*W*} ijaftrt H^ 4jM s£ 
§ S, % HL*L airfbil Wt a-lil** 

nvaaft ds uA &u W mii^cti 
3$t («lML %i.qiHi ijnft =irti *rtL 

am *L quit *h5 iiMHi JLwteu Tirtl. 
4ni »&L *m -eusWi *U4 i*j 

e*u£ *«UH <*£ft ^li^Ml *M (Hi frt 

H«fl dtK-TO-tH &GJ : HUHL, fctflft 

%. *%& iWUSML TtHLll <J*W &HJW 

*t«fl, TPJL *#4R **Ml3t M^l dk. *^1<U 

Kj i f d*uy Iwu* iS 5 * hi hM 

<1HL31 "4il -irfL HM3 4d -t^l i, 4>U tfiwfli H4 ^IL ^L UHSt 4<U. 

U»n«n *IHL» h£«i na 
6uv& H&d qjtw ^ dm hgA 

*U*wlrt SWl^ HS^i fl.»Will lint. 

c^a dau«fl clHLH h3«1 ^ 

(v^c^r) *J3»Tt *iwfti (*EL) 

MlfirflA ^ i (HI ^IKilA !)( 

nail. ^i«a s^ ^ ^ A *hh Midi 
tl i cfiA liftL'U *HLa - *tS5" 

'L*j ^ *HM HfWftHL ^0 aim, Mifl 

wwwrP * , a , ii*l iriU : ttR-3 # f 14-j ) 41^ *fta Hi^l iH-lA Ul^3iJ %lH^fU 
i^t 6*lL*fl -1MUS M&lt M?L lyS WflL 

fcft.)«fl yE9lC^ (§ 5, 4i ^1 

H4\. Mil HtA WHtl, m*jp qU H"Sl 
4^'t iLHL, Vrfl *irt IftSUL rtL ^^^ 

.ire i *u5^ w£ : (hi ^ttttui ! ) 
■puaHi {Hii tfi ai^, hi ^LPitiflH) 

hit.) w d l m h e*q nt^l shlWi 

nil «j isij. nn HiH*t\ *ii ^n 

Hrtl fi^ i^) ,itu, 6^ HL<H 

> i'.Hft*j i, ^ hA Mid fruwQ 

iliTi ^Ld 1 lid, (U 4 siM-i 

■ i 4 Hrti-i 4jS*i I, ^ Hiqi 

jmeen.blogBpotTCDTTi Hi M ^ ^m 4jj^ ^ ^ ^^ 

H«WL *ii 1HLM HI. H>Hl. -Hffl 

»lPWni «l=t «l,q Hft H%Hl ^41. 

(Hneii s ^jji (m) qi«fw »iLH»ti 
4i^*d ^iicfln -ftHAim iiriL) *ti*i 

% i -ft ^ Ml^l r J»W HL^ *J*lct -t 
H^fcl HL rM ^SH i^d i W MHl£ 

t4t3J M4. 

(4o/£^) *i^*t^ UK.) s4 

&, H^ 6euri t* 161 -) **<l*^ -tMLfl 
H^4l 44HH Milt HrtJ OrtL 

(hV««J *W)lct H-iw fill) 

bid i. ^M^HM-:i.)--i--I.THl-: 

tS«H -iMialHi SHiUl frt ^t(| Ml| 

WHP*j i wA n4Ud nil ^iqi rj> 
*iA ^fi ^iHi (3. -in H^itu %i£L J 
ITHI ^lI <lA i4W-fl ^w Dirtt 

aM H*t%i C?R.}((1 %ii^ d p 

Hi^A d. ili ia*W Hi| Hit rtL ^ { 242 ) * V4fl"hri]* : _«^ l^_ _ («A.H <M * *tt hh£1 *i£L ddl 
rt^ im d^ ^il Hiil nsft aift £. 

(v/eid ami* t*^ ^ 
4«4 -aS WlL at flUWl ^^ 

H*a ^ *& *^ ^ * |RJ *' 1 

(*ta.)*i ^i *u*w nil - s*ilSfct£ 

4 SMI »^(£lfti 63Art Tfifc S4 
£ \ £g.i ilH*uj i*j : <tH «Httl 
Htft*ttiCA <t*fl WH W*l\ 

(nafe to } ii3«*i *ty ^ ^ 

^) *lHl3i M4*l <* *-MHl 

hwG (*Ii)*ft 6^1 w* few* 
-, 

{MHtt3*) tK3Krl*M%l t&>) W- $ : hA it W *td«rt {&>)$■ 

{*&.)* ^3J? faf&.H ttl*L aaftj 
Wl% *ll^ HIUL xdl -IMU1 H14 
(3<Hl Hl5 a LHL H m fiH. fcllfol 
faBLH H#*j i a *»*l *M HUB* 
H*HML W iae| *tall *itj ? 3& 
WIH *HW\ t ClWl VU»-*li 
(MLMrtl Hi<li) &4 

(h^h) sift* '•w* W *^ 

(^Vti Wft) -fHW H^l- *tMW 

-mi sni ie^ **c« ^ t s»t : "S^efl j 

ClftHl MBWK WIH *llHrtL h£ d. 

(H0,^3il «aw»l *l*Ml &^J 
*tW£ (4lL) W i, i H1<l ? ^ 
H.iil ^UcCL fefl H^l H^ 'JfilH<^ 

\*& I, %%*A\ m*i 4^r-ft ihi 

*j*PHh (1^*4 (^a.) ^jj ^ 
^ttftHM *Tftnl *utfini «H4ii5- 

•IH1U H4cfl 4*fl 'H't ^^L^ 1 

H^tiSA hWii 4* Hifil w»fl 1 
■ "Www" «i^l3t*U iR>9l Ml5 3«S *Hl«l^ tlAcj 
•vVi /V.4i! HUfl •) Ill , < e\ch ?[ 

(tflj %i<A d i T ^34.1 lata.)*!. 
aiHi«i : ^ Hi«asin ^fiiw H^fsii 

iH ttt*-{l -tHip» n«fl 3rtS ((tei Hj^l 
jhi us*! n* *wf t bitt H«tt -?i*t 

*> HIUH^ dlHUf4l NW *llS 
?5»lcl HOft Jlrf» (dolt ^j 

(to/tat) iialrt ^ ^lii (2*3) - - ■ ■ - ■. *n) HLta *iiLtn uitii ii^m 
■lit) ott^i^ (*J t ti) ^ Tft^ 4a 

■J.^ Ml 1.31 (HLftuM MIS 
4 Uli Kll B I 
I 

I is 

1 
1 
1 
1 u*tn Heft =*hS h* nHui *rfl ^iS. 
(Kni cWS iHlii 1311 ^lsi^ihl 

$^r MtH «zf ii^tii n*fl «ihlh 
< H^qwl ^j §*»i d 7 > 

1515 liiftd fi^i iktL £hS p ^3^ 

(mcl}*i ^rKt nnw Mt£ ^ S^ 

H^Hl iiH6) Hiqril i-twS iil a. 
( jRfc |fi ) tiowrt iW ^ (5R. ] 

O^L *Kn ^H *«tlHfli 1HIM Hifll-IL 
iS^ftl *l ii, V« Hijl iiLHI^ 5, wA 

qi* 'IHPi n HA \ ^ Hli^l MM. 

ril *H£cfl mi <iiwi K 5 ^ii J&fl *flH, 
(4g *l © "i ^lw Wl ^jyiiM *tHrt 

siift-ii '■aVtavanl, ^ viLtti 

MlHL^fcfl *tS H nHiaM 11541 &. 

Jf^f-tl MHKA HrfLiJS -{LsaiflL H^tt ieen.blogspot.com 1244.1 *il**Utft (M 3*^rt 4HA ^W Hfil 
<*ifl. -1 *U4a(l Hi) MpL ^Rltbflft 

•VH afttofl K-Hlfi *# W. (Jew $ 

HlftH -|fe| "ll5 Wl 4 HM HlW*tt 
H^U KSW *M& M^ MlHUHt^ ILJ 

(S.) &fl TJ ftl '*& yWPfcT Wi 
'4*4 ^llM^ML H-IL55 S&& (&& 

FhihUm Minimi iiiS HfcJ -uvfl t 
Mum q^Hrt &>u£Ml qstl wfl&A 

<m$ iMl nA fc«a agfl tost L y*l£l °t 5$ = «<yf*tl UVld utHIM UitlMl I h#u*u (Sati *i ii vtfl ^4 £<*4t mM *tHia -wfl, 
S **h ^eau (wlMl Utf&UHL 

4611, MftJ *tH HlHrt*tt*tMD} HfrU 

<nm -t«fl. Em a-tta Mjrfl £ *4*fcfc 

(*E.) id tt i, $$% fWt)4 ^ 
HWrtni -IHDJ ^4^i4 H'UiS iti »- 
4V H<A ^A r ^Lrtl Hdai i4H 4*R 

(^.)*1 4^ 4(J £, <£ dl'l V -1HI51 ' 
HdrlL ■W.tf.L ddl. ij ^Ilf^l^HL MJ 

■J 

Htfl-fl H liMrtl MSl Wi*il *L 4rtL^ 

"wwwJVlof * "^Hwl lifts : fHl>i-3 ♦ 

M^ WL *^ JJtJl MEA H iWill 
^fl «Ll*tl 'hii H4 a^H H*ft \il ) 

(OO/ITC) li^rt 4HLTi*U ftRJ 

(^.)H Ml ^fnqiHLUl £ttS H4\; 

-11 'i ^Lrt ^1 *HW HtSl-ll M 

ls*hfl n tfifl *h cL&irt. rtuft 

Wl? (&WL *U$^) iMiUfl U«^l 
VidlH ^M MM 1HIM Midi iML 

tHtw Hsqi^ »jiki mi attg tfj, A 
■in »ifl -t^L) ^ (wi) *u 

■I |q*UtfU H^kHi ViMl n 4d| %, 
' I Hia ^*kl »t6 HSIL, Si*8l l r 

"ii4,^i fL * 4ln H*fe *dl, wi 0**w 

[«VW«) WW Rle.1h C^EJ 

■ \ iky 3 - { WM.) *«* M5#l "Wjft 
iw MTd shl%U rtul ** ^i^rt 

'■ii-i tWi. Rm 4% vdfct-ti p^ 
jn.blogspofcom" (245) (^It) s^ sS i f 3^« vt#k ^jp 

(WL) IMS. k"Sl Mrfl HW *tiqm 
r*iLl <i iS^brt -tHW ^ifll »4rlL 

civiciHi ^eai°i <H*lkl : 
(ar/EMo) i^lri ^ei ieik 

H^l eu. Jim i. ^4* (^*t)%l 

^tHLWt f»W Hlft^L ^K-ll *rtU4 

m/l £LUl A^ i^-«i4^ *ksu 

tWrtHl Mil frtt ^^S^ ^«fl S3* 

SMI «1HIM MlS «U»0l £<U«rj 
0|4lat 1 

fiE.} ^ ^ I, hh its llit ^ 

■"■ ■-■ ...-.., r 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1, 1 j - _ _ _ - 

i, *1»J Htfl iftd i*fiji H14^ (i). 3HL 

MH 4*il nil, rt ^ WH («lH1 A 
■»ai HUH {Wl. ) Hl£ Wltl 4>iL {%&,) mk ^niiHi *tsti m.[ ^.ctL. 

3lPl"U **U% HI £l CHPL *ufl WlL f*i£ 

(■stfl ftis'i Mite ^G *l*l) auM" 

#H*j : HI M W ^, ^fUHi 

iti nHial tHia i Hied wl Ftetna 

ItfL) *ilc^ i rtHm HUH. -Ptl&L 

<M <*Ui mil q$ j lhi. foflts, 
%$g rtM-ii &« na (k^ *t*j qiw 

pcLig aL*j \ itip. *A WHL mil %w 
MivllL i^atlii (Wi.) WHt. ti qMrt 

4<*nl nHia i» HiS ^ £&) *u^ 

*iq'l ? Ineiia ifij : (*u qj^-ug 1 i 
b§.) nrn *tql Su *we|l I *&. mw 
Mi«fl. m >At{L $$ iiHi^ : nm, 

$&n HU i*l SKI *$ Vift tS^ 
rHifc £41 <WL Ptfsua Si* *in -tMta 

i*i vui ^4 $h ^l **fl <uii jeuA 

*L*U fM.R *HH -tHIOi Hl£ QtPHt 441. 

(Gm 43H mnra "ffHi^riMl nit) 

HJtllcil Wll*l : *L*$Klte {*&.) fcl W "J, w^iml 

qiitfm &q£ f«*rt Mtfl &jftm &H* 

{*a,)nl aqLML ^m lit Mn #£ : 
qi *^a«iLt£ 1 =iq ^wMqi-fl *i^[l 

Ml £rtl *tm HUE MlS *W*fl -tHKS 
M4qirj *U4 m £<j, **i*i ilHi^ : 
^u-U sftiH, >i h^i ^**-{l nMia m& 

*Sf*i*H (ml Atlm) rt?i HHL ^ i^ 

Mii»*tt h«S H^l, H(A hhRh nil 

W1 eft AIL Mid r41^ HKH <i "T 

Hl?1 UJM i^tfl ?4* «1»HH<4 
dt£l KTtll (^ A <* olHUJ^ 4i 

%H fii tHft qit a*Uq ^E^ 'V"l H^l 

(afij&^l, %»-mi*i sd & \. H 
^^«iw, (w*t) qiwql 'JH^LMJ 

»ie:'I*i H«fl ^i *i *iiqn *ii(Hifl '*. 

www. IVTor * ^inl aiU ; wtfL-3. # (MTJ 43ftrt &hi (iG,. ) ttftolml nid*fl 
iiqi «i3m *im S6^ : [*ll 
'.^asttiSi !) ^qiw Miieit vi«-{l 
■ihl^ qdqi'i hwi Hie fliiq *t-^ 

*^rt4M-lt HtllHl aiHU (mi) 
^ojl ^(tiM Htfi nHiai H-t'l ^n 

il?no{l «fihiji ma I ts?«i- 
t f $$t (m.) 3j*%nl tHuip ¥m 

'■'. iL&lL HHtDi itil t^. ^k 4»niL 

•i^l H*rtt lirtL aH^ml mni* ^iqi 

q»-iA q-idi *icn 1, **HLH.Httil v 

Ht'il^ HSl-1 N&4HI tk<!»l ^HL^LHL 

■■in 4 HHtrt qflm Hirumi fe HlffiJl 

v-ii 'ii q*a*tii%iii ^A%dt^rtL 
\ 'i4l iky-} *i3ifiHml tHl^'i ^w 

■ 1.) H\^ HflU'i HHt WtU <HtL 

m-ft ^ l u^l H^ai ^pum *gim ^ruil 

i"iH. *H.cfl "IT ^ii iS^LL^l <tHDl Htfl 
' " i*lh SWH M^1<H ^Li=Ldl lirtL wfl 

KHiJ4Hi4l *tai q^fl hwimi tsni i 
■ 1 4rtH. tHinHi ^o {*uq*A)q r l 

jn.blogspbtcorri «H^ (^5 Sill Rl^ Qlrt^ld 

ttfO/W«) £3Wcl *(*IH f^H.) 
i^ W l. *b ^ *14 ^l (WI.MI 
ttll %rtl %«ll. *lifl %jql i, ^Hitfl 

%tMm ^hl^I miDi MiirfL nHia 

%4tLL fMl ^fl tiilVtHl iHiaHl It 

^.iAcum Ai swrti (S-riawHt ia*i, 
d5»4 ijihriKL mi mhhL ir t^*k h 
(it^ I, Hi UMml ^Tt^ii M 

(%14.)^ Hlflim 5PR11L »«« 
tt^atHl *PH tSttL^l "1M13* M4i*lL 

=Eqii rnMLai Mil i^lm wilh i?rit 
HHi ^ I, *UVil «| «WH *yu 

Hfii ^iAmi i HM4H ?H^n Hi w 
rtHf-ii iH «*l^l %£& tftl. 44L 

*iqn£mi iq[ ^. -ailsriHi *j3fifc *l (248) 

*£*l +&. 3KlM>3lL ML *HMlHl 
i&U. HLfcSU Hla^j&d flHlrfl MS *uil 
=jO.«L rt4 Mrt Ml aHLrtt ^L *bS t^l. 
[t^iMl ijaftil M 6 1, dML^l &Ht 
MA^G**trtHl%lqULi ftfL lte<SU 
S& 3t% &H* Mr*lK H^t £ hmi 
tfiTOLtft ^Iftfl 3*1 til, MW&HM 

«fl.*Bi *mal na*rfi Mn fefi to <«» 
^31 tm MtA \*s. &tisi te cil si(S 
qtii rttfL Mi<a ^rt*u-fl ens* £4*9 
mh Aa MHin aiil tui mil* ^. 

MJrClH& "4*1 M V £ I, jjFttt-fl 

4irh ql&h *j mhoM ilfiiu 

SVUHI Ml<U 

Er«iiofl -itHiw mil mVu«u 

mciifici 5?dl CrtffM fi ) : 

(£l/£H<l) i5R*l M^*iHll 
frrt M*i?U Rltli (%B.) 53 tt 1, 
MWLM ^Wl ^ySMt tftlJl tiflL iy£ 
{ ttEL ) fet *4 44 Wrtl H Lfe (tftHi) 
^ Hl«4U *iU A *faft MUJlftrt 

fel/tH*} 1*-ti ^«R*l*U 1*1 HIM*!. 4ll 
cuiniJ qj^ ani Htfl s4. iiq ^ til Ji ^3$ 
(*fc>U **L 4**111 thSlD $ HO*WftH 
iti rtH-fl CjHl IOO id flrtltt «l£ Ub. 

tf*<l *JJW *WK (ULHS ^O (ftfc Mrt 

hi*. Aim '-itlli T ilS EJ . MOHHHl a£ WL *H "S-ft MLtt =*ilt 

4HWU UW tUt rt (Sfllrt *«5 w* 
{mi arfML (bi (J.J mi, ms (£q» 
&j«rt wpu (dfc.) 419. HtfZHUrt 

%ll*l) f,& hmkih Cll5 ^L*tl. (MHKl 
mrtl HUiftlk rt RMH HW 3t"H tirtl. } 
4 HH HHWl (*l<ft< *IH ^ S.) 

twurt **^Hin hW-A hHI-ii h 1 * 

{%TL)nl M ^ wtjtn lirt'L i^^ 
s*ijHk C&J4 n lix^^i (*ifiu> 

«l4 Ml 1 ^ M^[ tirj ^ Hl3 ^»fl fe 
Ml«il -I TirtL SftiJt I, lS«l-fl tHlJi 
MilA $3gHl Mli HIGH! Sim tirtl 

a*A HU qUl r4l "S <«l iWL aq^ 

V4li ^3^ HKtH HMIHL ^41* llil 
^ict H*U Mtft M*J?U WHi *Hl^L 
Hf-fl^ \»^ : ^ itt?l $ 1, MLH 
H^HL'Urtl MM! rt Gtltfl MUHl 

H^Hlnrtl WH1 rt *0M1 ? (iLttWl 

rtHrt HL«^ HHiL«j, rt«ft ? 4H3.4 
V^W *H"U : rtHijl rtHL^l 

int4Lrti 5-4R iil flifi. ^Lqi^j tA | 

*HHm*il ^l"j ^ P Hi^J ilHigl MlS 

"Bin s|kh5 5i«il- ffim ^atii*t 

""wwwTMbr * ^Sl4l 4tf!Li I ^11*1-3 # 1349] iH^Hini 3i4^i vt H ^¥HH1 Piii 
TSlki rtl ^rt l^Hlfi ^ml %lL*t 
ML^l -liil. ) &$A **«1*U (^fe,)*t 

(hi^i (k'H) i^ : *[&«. sm<hmi, 

H4=cl rttsUft iS **H HIS JMLtllrtl 

iidl ^ *n 4iM -ma^fl iirti rti s^l 

i4irU t ^fcl Wi dlj rtli iV«5 WtL 

Vj WH. &iHi MSI il ^ I, tlLHL 
Wll HI Hlflf rtrt *3.tl*(l HW, <&$.) 

mlu ^qitawH s&i : rtA mlb] 

Hftll, ijj,tl Si S rtMrt tiTSH rt i4L*t 

(Ml HSL ^?SUHi Hiaai ttbfl IS) 
'■JUrtl S*tH, ^ KlPl ML&H rttil. 
(^W M^iiHH W & 1) *IH 

'H-tL-j ^ & G£ f H^ ^ ilPl^L 

OfitqtU idctLp rtU<l 4LHl-i rtrti^l 

1 1 - ^ qkit U(J ^. M*ll ^jUL 

43RH fcPjtX) {^EL]^ Hrrtlrt 5^ : 

^t-fl 6nH-rtl Hdrt. I *li % m+i 
■-, ml ml*] nl H^ai i^fti h* 

*i| W. d HfA M^Hi (lti)M H* 
■I'll'-il ULi, Mlij MH i&(. ! <n iHH 
ItMrtlrtrtl rtlSrtl Ae(L (B^l h <^<a«il 
Hl*l Htlfl <irtl) Ml curt Htft *ii 

Hlv AM MAil ^rt HiAj Mftfcj 

' '■"'I''- ^1 (wslH iqiHi fi«5 

en.bfogspo!.cc5rrr 


3t4L *Hll ^ A MB^. ^t-B HlSl V 
l^ r rt qMrt MHL^l MH *U "flw 
iLHrtl H^ A1K drtL i^lirtl ^rt 
\^l ^ q£ ^L (m^4 ^etvirti 

HdlL ^I«IL dftt.} MM M HHH 
ML! |4ilMlHL q^^fl Hi^U, fc^i 
^i^lHL li&\k ML^iil *Jrtl, H *#ti}4 
ftlll llA H« S. Mtft *IHL m^KllM 

cl Ml<a ML^. (iltl«.Hl Ofifill %PL*il 
HrtftH %l j J »pt«Hlrtl Mrt 5(Gi 

q*^ ilft *iHi ^ ail Hlttft H.«.d 
^|tA SltS klSrt rtsefU rt MlH Mrt 
&5-fl ^IrtilTrt ii rtufl. ML ttftrtl 
^M ^^HKl ^.14 *H^M Hll 
Ml3»ld ^ mi 6LPHI, H^tJ ¥ld 

.H491 ^UAHinlM MIHrtH ML^m- 
VU^ <HU ia fl£ Mn e*4.l H^rtlHi 
HL191 Ml"ll Mrt liSrtrt M^Hiqi'^ 
ML^ «iULM H«tlA ML^.} 

o 

um.ij t l §jgei ui eitf mm niRis (250) tA**itL*tu t^mGT 

Ui^ut) <i2ttrt *Ha (*H) 

ski, kaii isj s, wt ^HpiWl 

*UflL SSftlS 554 \, ^«RiSj <OlLMl*U 

Tfl&UrtJnl M*. S«lM sill- *4*iL 

*IML-L"ll ttfcfi HWl^ll W *lA 
iWHrt-lL Ml* *4$ *Hi qft, 

tiklHi *U"U e*lli W»U Uli't 

nHuint ciHtblt *itiv sifil «wi 

gill. -IHia Hl£ HHl *UHmHi 
<U^LL : (3jM <t4U «*£li *4i*&iihl 

•Tto-fl "Sm iii5 aw-i mil «<j 
Tft<S»H. &Jftn &&£jj :£shiwh 

AH *JK1 ift IrtL lift, $ 1ML» Hta 
UttM H*& *tOA L ^ H*tfL $fll *<puflUcU:Qua-3 # 

ten/tti) lijfttt *wa faiL) 

m(C*l\ &{. 1, *OHrML WU. H«* 
till ilk ?J W rU&(Ull *Li Qtt- «M, 

nrfbHi st ft ml A tttaici 4 

*ltuail H*P« <Urtrfk Hi i r -IHDHl 
SVll TfltS*!, ■i'tril ^fllM (iMJWl 

epwQ) "ws w5 Tim, Tf*il a^ite 

MLWiL *«c[l "^ *t(H ^ r Jl JLIWUHI 
^M i43Wn l$l<l|Et WH 4*J 

-1-1 ciiH^nt *U ^ <«t 

*&t sih(?i «iaitr Qimit 

(I^LH|?rl| Jtotl *As «ft* U14 

(iSj^i) AS«tl ^HH (^L) W 
ti : liSlrt PtCiLCl {?R)n ,^H m 

*l^ rtWllll *L*ti *ti 5Hi cut 

Qfifil'l *t»*j?l *t(*i Oil rtL rtH^I • 1 

"www!Momeen (frushi a«*L ^s ^ qa. s^«uHi 

(*K.)"it t^m*iH S3 s, ^^ (*ieL W 

VtL^ 5»U«-t \Ct «HS TIlH cMll Hltfl 

ikl (1^ <i«i q^^ii -uA <i m^L 

i *i AA mt 5=rii -wl t ^qE Hiwi 
ojjsfl "an f& 1, h Kisd *§^irtl nil 

W MHlfl HlA*lL *UL4 1(5 

4 1251) FT-l-lll------ Hlogspbtcbrn" VlK rt*tl VWP4L *iLR **■! -tHl» 

it^ tto co<j%Ci wire «i«.«i ss 

*HIM«. d^ifl *i*t *4* *m 

{^Ri.)^ (ml dt\a a^ii<l4) 

(CE1/K4) ^5^(1 »Hn%L (ftfL) 

H&&) Will ^lA iili?il TTrtl MH 
(*HML^*ll) %L* nrtftL tjm, Vt 

Wtu -t ^1 Wi 'A MSL-i-tl m*ii» 

-i *tiw%u KMll ^HGll ill iil &VL 
{*U o>ut*A tun y 1) m^ i*h Hi 
[seal swqd *ti^ sri ^ ^ (*tf 1252) * «4Mtfl itfb ! wi-* * # '^Mi^l ail* : wl*- 3 * 25J, M^^l ^WL WL* iHtt «li **-l tjj£l 

*£ ^ ^ rtsuiHi MttM ma «tnl 
tfeftGtifeHl ifcuKl^L Wi #Qai auto 

TWll dirt (*4L#il <KtU HGRW5U.) 
3l«(, fittB i, =HH A *l£ ilHrtl 

•tam^u $cl&*l rib* (*w A*mi 
Mft H^H *«5 W4 » ( Erl A at it 

*{*«*& viwitf,) 

\\&* 4WO"! 6 £, Wl< -IH H3JH 

=aiw*l c*uft ■£ ii5 y-iMtSH id # 

rt rtH H>21 && 

Am s 'Htai **~t ^4»«£a^«ui»s p *u%i *ts ft* ae£ i, via ^m^Bm 
'*i"i bust wtsiiEi' sdrtl d<ti cml 
*|*nJetHL f fci a,^ qeti £«irt ti«ii 

G&L«U&' i^rlL ^rtL *H &HimU 

^Hl \l dl rl-U HL£ RklHtlll ISft%l 
Hill tt»Mrt ^f^* lA- (|%tL 5»UL li) 
Mtiil^H JCC4 frlG^ffr t^tiRi 

rii**ift ti ?«cnfciti s id 4fiN 

^jflfHcl « <>*l*g HSIHH »1<y»J[t 

S T Sews HictaM win e3H<i flME (?R.. )«A c^i-fl 

I (|«1 f^l *Hlvfl ( M^ <^Hflj .HI 'I 

"www 1/lomeen. blogspot.com M^nlnci ^juaiHi uiuti.) 
M^l »fUL"U PUifit mi Bisl -HMqi 

Tft iSUiU ^;iH^ Mil Hfi *Ul I', U$ 
*ft liRftlfl SW *td « *Ldl W^l 

Ulil'llct fiifl GcfL 6MK1 £«e| 

ii'.'*ll? fcsPtzixi *m vpnxthcH H3Hd <ltfl) Vli ^^DlfiW '«** 
Mft^c-tLfa' Si* Msslwil f*lft ii3Hd 

(d*wfl tHR) Mi attlsi dli Ami 

4lL^4L dHS i«j : 41BI ^tHH MSW'l 
dHDi Hi* qi[%«H t5 *td *H qifl 

Qua ftEl ) s& d V i^sfiuti (««.)*l 

HH)^ - PtHKL wmI M$n **& ^. 
HidH SHJIW d *U.»l rHl ^£L ^iH 

■ ---■ .--■ .--i.Ji-i.J""i.i»»»n""r 

mH^Ilrt l¥^a *M *C«M frttfll 'Sfl 
1*11. HiiJ Sttfii*!^ li^lU %45i ^U^l Hrfl 

4a»i-nlL hwsllti^m. tikH %ni iti4 swi 
4 nft *Aft vim, v^l l d*ist^ wyp« wi I 1254) # *tf-U& Ml* : Wl-3 * »«5L*t fell. tftL ^tft d& WWJP& 

frn ?mr qqi41 *wa *\ MV*dl nd 
isjfirt ^*u ftR) s4 d 3, vut 

*J^Dw *Q!.L-t *UMT, 1-rtL **■! W*L* 
iltj ¥fft r*t£ *a tHlSJ MM £2* 

(aa.) d«iql «* %j»til H&rtL ddi. 
[«a.)*l iWP^ \, PtetLCt smtnl 

HttH =*LM1 i 13 , ^#1 W ^Jl 
H«£ *llft-S u£c-U *HHIa1 

#^ ^E a & : gqgl [Wi.)ii 

cftiaftKl &S =Hiiil MML*j ■[ >k f A 
i 51 Wl J. fadSt *U»R B«M *UH I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

! 
I 

I 

I k bri Qfcili T(l=fl TfW. ^Hl *u!U 
cl n*fl 'V *Kl MHB& tik. rt M# <££ 

(m J*l Miwflwu 6uru Gm* ml, 

m& MPiufl^ -flft am ([hi ^ 

nell) *tas ^4 felEiS A # 3 Ml 
^ %t£i ft & Wl TtSWt biRPlH'll 

&h^(^) wdl f ^(Ha.H 

HlrtL Ui, W ^tfl ^ <3**t HitJM 

wjjidi sh^ ciaofl? mil £ecj 
f5frn ^iua s^ is \ <$$i [wl] 

KiShi (ift.J s^ a S, *»HI 

rHU 4^1 i^aji (*15L) itiqfll ■'" 

"www.Momeen, M^l &U (irtl fctA M^H an^ tfiiH*1 

inoKfti^) 0»*ja ^^PiWli 

H^^(3i-i ^41 ^Dun »iwl^ %\ 
itf urti. rtii ^qp (wl) i**(l 
■tHiw M^ai (j^ £ai<fl ^ *snm 

UidL ^rtL, Mtfl ¥HW MiHL Ml 
^li -SrtL iif(t M^i ^W 1 IMtfjM 

lirai di5^ tHisHt Ami ^lil^I 
turn nvi nHia ». t^i *i3iM 

*Wrl S^ : ^ [Id ^ r| Mi. 

t<fl<tlftt: 

blogspot.com ?55 : iWni AiiLi nm«l ^il^ i^^ 
(wl HI &uni ^ft hhI 4k [!<«1 
^tu M.Q alii ^ajjHl iqiHl l«tL 

^*U f*U^ 31^1 l, HIM -j^.Hm/lL 
M< H^^^li, ArtL, M^C^l iHH*i 
1*£M; : ll^ll, fl*llil «<U^*d 
ML*i tK-ML W*tl, rtM-t tl^t^L 
M4*LdLMi iQhfv. ^ HHW1 H4clL 

i*6 TSLH rU rtHHlHi«ll ii^ HjUfti 

ti\a <ft cihui m^ 3i Jim ma 
in el ir uhi^ *? ftid 

IKflcfi iiift. e^ tij) sil 41WU 

Cad*) iti^ otu. viii ^**j*&n 

(^^1} ^JH-i l^WL ^yt\ 4HI 
rHli ^l (*ld- )*l ^Hl^: Wl 4ii 

HM^Cin f^l *idw-i feqni tlijcfci 1.256) $*H^ : & *^ Wl i 90* W& 

mini arc* nm. *«* * w ^i ; 
meta (*&) ** » *>*** ' Afti 

q*U, Hi£ **1L ^<ttt ** WHI Wl 
**L ^ M4& *H ™ R*» «*L 

wi Mi* ifti V *M*ra«iL*Vi 

hA *tHUrt Mwi 11*41 (54 ^ A* 

4HL» HiL ^l* tHUrH4 I 1 ** ■«& 

« *iM Hi£i (Sm * diiw & mm « ^4 a Ht # rW I (toto {tefa **V4 ^ ^ 

f 3»fl. u-l»U *4U«0?A *i^ rtl ■* 

imfr\ ^A i«H ( > V H 

HW.-4 Vl4Hi il5 <M5i m4L ^*.rtl 
1 *lplrtflw^W& ,wart * tf •J6HI Gil ftril «U. 
tjt^ fl^li> 1^. (*»HW 4HPKA 

ClvUVGfi) dMl^ *&l irtl^4 
lHH.)m ^l4 HHtfJ Hil tSll tjtll. 

■LHi i/uu 4iiL*u vuni *ictre 

"■U'H^V (fellil fiiJW MLt(l ^Wl 

II. J Vm *HIH ^HLSI Tlil ^iHl 

■Li # Hl^ ; iM, ^ qw t&ffl ? «4LilM 

111 Vi^ -ihw HIE HtflL rml 

*i(fr^i\ ^1=41. izt-fl -tnun h : ^L ^ w Jl (n«l tU\ mJI '* Jl c(1 : 

d \ ifi^fl -inw h«[1 Wm dM 
(^hlh-{1 m) uil ai *H *^<{l 
s|fl trm Aatfl HU*a»a h^ *4 en. 

-iMioi H«fl «|«| ciial *bdl aL p Jf fHPi 

tjfl Ttlk drt Hi(S#ll ^ Stl «L 

(& ) id d : i^t («flL)*l iaHi«i 
^ ^1 ^ (*ittrti) -i tm5 eft rt 

clHIMHt SllfttH 4UI m^ «r«tl wwwrMbmeen.blogspot.com i 2S8 ) **jMtfUrtU twin-a * (*[£.) sa £ £, ^ (as.)** 

SllS Tfl.*t rtl V*L ^ll H-t -i VLlS *IL 
rHl ^tfl Tf=*tL5KNLl -I \3fil H*l 

tiiGtafl. itiai. 

ttUJIrt «ltf *LilL MfA sW *»IK1 

-utfU uti ^ft iirfL *ls h^i «Rt&R 

»J*l«IL 6»R IflW iWL Sl)l H4l tWL 

MM (iWh-fl %L4 *ltf Wl «Ml. 

*UuHL. ^ (hel) *fe ho Wi *$ 

«\A ^ih at<j?ift Ck**il qUlaft 
M(A ^ taint *m ^wi eta 

5H("1L fi eMd *lLVtl HL«U M*q'l 

&KIHI 111 efljfl isrfl H^L <p£ f«L J 
Mft *«?& qtfl 3l*U lifll, M^ 1£pl {sj&c-ffl dittvuttd *ti. ^ *ilM 
WHI^ : MlrtHWl-fl WM *il#fl. 
HlH fefrl fa HUH 4*U *K 3J%1-Sl 

HVll H(Stt £M*tj tag. S HI* ^3* 

*Ah s&J <wdiJ & 5 *«S 
ol'ttJJ til tfisn 4 : 

aurt .HJ : *U nqam& ! ^i *ti^»W 

4^5 ȣ ^ ^ ^t(l ^ wft) nHi:i 

&*& ^ HL^ ^ *US &rt^ 

H4 *HH UEA H=lK<^ nHK6 Hdl 

^S5? j 

(1%3/tet) iiO«rt an.-fil {5K.J S -# *ji«uia «*V <hlJi-* * ' ?59; a«5 iJtA, Kirj i^ceuii (»a.) 

*llttH 4U% MlH *ftH <Ufi i# Wl «U 
*rt H^ta HL& Goii n «tHl, **^l ^0, 

tj[ cis&flj aiif Jidii lib) 
mci?ilci a etil Tfiifu d ? 

■BqnH *t|)D6pfl. s r ttHRri H^w (?R.J 
.*6l) sin its*a* ntS aim Htfl hiuA 

U rt\ HiKl qiri Ha d hlA, 

h. 5iHL'-A| :MtHi fl^t-fl wwwTMbmeen . blD^spct.'Com M L& **lS ( , 3*ii WL*l«PlL ?JUPiet qrtL 
-nfl.) *Kl5n A*WL diA MP[ Hl^l 

Hiti mt d. sii tiH-UMi«a sl6n 
*ilj diii =»Hqqi 3u4fi«u £ *ma |sii 

(i^a/eo3) iiiRrt *i*qs. imli 

HiEki. C*CL) *Li qw ^U MF^tHL 

^LkL Hit iHtft 1l3 H^S drflL tW^ 

rHL H^n 5Hl^A iSilHrt iA *W 

(t^e/AOH) 49R11 ^«ue 
mri*L'{1 ^Hl^l rtcii toiiqlii ^urfl 

(»«.)£ i^HfJJ. V TfHBlrtrCl -1MID1 260 ♦ «f-trfl tAli : «trt- a * * ^IL^L J*3j ! *i* -a * (281) VHlMi *tt -1MI3J H#ft HlMl *HqqL 
«H"Kl« (&SM.JHL -IHUi MtfLlrfl H»fei 

iq 1 tiW clt $ KM A *& tt All 

SR$ ^ rt*uai d-Cl MS WW 

M* # rt.Li iftfcU d*tl HW &U 

tt ws ^l ?t qWu ^ihhi hi 
»tfU4 6. Uftfcu dm 4t2 *4 $ 
1.) *t*t *«*&* 1 *fl ***[. i **q 
4tfeU£ ! %tHl Ml %$H Si *w Nl 
K«H Hit *1M\ i) Hlijm W ^tfl 

$Wl aiHlJl ¥>U9ttii Hid 

ftft.) S<L 6 i *1 £:£ (ttH.Wl 
TTHL^rt-ll -IHL^ MiGIL -1HLS 

£q?Mi iftwi #¥*{[ *i*tiwi w^li 

*S1«L tf. A Mlfl 3H^ ^ (qJL) i£ 
6 & : -31 dM 4lWt ill Mil J d«t H?aiMC4 $JV sl«i na^ti (fiqi 

S^lHI iHL<t (S.J 

(mracfc) titM &"i vat 
e*u ftlL) *ufl, MR *t^u d qMil 

%1&II% % i&Sl 4 ? ^ : i^&Hl 
IfMlSHfl %ll*l 1HIM H3*IL fiiqil 
aJl ibll M"B. *U«nftl iACU 4P»tt (>. } 

^^'l (ill) te d S, W^ |5^ 
(*H(H.J^ WHl«j : -cntowl ^inl <<^ 

<*ir ^»fl iielLA *u4 *m 'i hlsi%i 

(iHlH-tl %l A -IM13 Mdfll-ft IW ^ 
tl «W A WWfl qtll* MM H^ (i 

213 auiciHf nr>j«il clHIH 

UcSCJl<ri CrMlcl : 

o 

&.HFJ i, M5 HL?l«. 1MLHL 

i^L^riL (*uK*il) ^mlhl uei^ibd 
^* *«p-lt m3^1 ^i^. n^ iMiHiffli 

"www. I HWl^, M^l oCImlM Hi-llil, 

HisflMi ^H HVU^U ^«a vlinl 

44*fRl ttrfh I'tia. H*fl WML^ i 

li eiisi-i ^ *£* i hhi EqiHi 
'H-i ttHMrt-fl. HM WHi UlPlGl 
^M 1HL31 M*qlH[ ^^1 «Li 

^qi^i d (cii hWI% i^ti *iR« 
qifl ifqwi MWi* 3J?i a«fi sm) 

HH* lliq H t*k eft JJ^ Pi^l H^rt ; 

iHtrt v^ MHAHl H^qiHi kak 
*t«itH (3 rtl »4a ^l-fl -tMLai 
Hl^ *ti«>fl<W(il M^<Slt ilLqcil^ 

■:'1 6* fll (iHittlA H^l Hl«!cHL 

HMfli >(L*lQ|cl oiJlld (fs'Ui 
•^£Cl£ HiKii ^Iffld^ BtniM 
Ml? tmufl cl tJi 5f.H u? 
rtllKHHOI^.) 

ill m u[L) i^ y : niHF^i^: j Kflll ! (*l-ftlitnL *li S4flf1l dTl(] .•■I ' 
ieen.blogspot.com h^S/«3) *3Wrt »M» (tit) 
MltUm iVlUlql HlUlLdl illH 
Wl, Mi^ -Wl (»t)A Hd-tKl 

qysfii^ Mit-Q qtf ^ *ui -t dia j. 

H30sti^lL'U [&MI.I4 sirtl -1^1 ? 
M^CllQll ilUlOl ! 

Vtlftil ^Hl 6WL *lA 4^'il qq^ 
«ti Ml5 -IMia nefl, U*q ■*! (tH-l 

HWrt, Hid i54td 4rti i p ii qq 

q^i M^ tSHWrl ML5 »J||l 4^1^ 

*ir*(1 wftrt] viim^A enSn d (262) , , „ 

<lHrt *t$ •&* <*£ ***W ^ 

vSiLHft S*M Wrt rt 1 ^ 1 ^i'V-il <tf ML3L 

JtHlMi l r *U ^fl rtHttiHlUl AS 
Hlltfl -Ml* ^^"fl * 341 &H * 
ttfl *& fcllfl ^ * ^ ^&M <™ 
Mil tttPtt S* 11 WtU ^ ^ (*^ 

[Wlf^l <M»t rt **l ^" l 

4*Hl"i i P ^ &» ^ nwfcrti 

d^UCll Mldltl *csw&i*U una : 
*GSU*tn1 ^ItrtHi HHTJ s«i<l i£k 
*£ 6, V- A H Hflftft "ftiil ^Hl £ rt\ i jtMl Hi! *H T^fcl *UH £ 

<& {v$0 ^fci-rt H& H, rt *w?i*i "in 

5lti ^W£dH*6ttrt *Cnd W&W 

Hii) ouw*! tTm x^ A.4 ^h ^ 

$g ^H J, H^i ^U4 « & t, rt 

*m iiHi sM (m<si) M&ft rtftl 1 
d*u If Mfiu ^i»i ti *iA ^- a ■ rt HpJIW 
^ *u*rt*ti ^-ft 'ueh'l %i d, 

V ,j3i4rt una {&-H T^mi 

^) *b m ^tft *ui ^ 4^ 
(wa,)4 ^5*iH r l ™* Mi'UHi Hii 

5^. MlA -1H.10* Mil 1 ! 'Hn ^HH| 

ndn w* nm, ^c| il*L w qtil 

tHUlirtl If ^iH*U ^"iiuii. ^3^ 
*WW C^l) li 6 i, rt Virt*fl ^ 

mil *hl*iM aft ^»d ieai #. 

[173/13V:] atort *i*i ^ 
^^ ; tf HUSH iiMfl Wl *llfl # r lHJ.fl li£U : <M^3 * _L??i. **l^ ^Il5 $$ <tlMW fiWJSl 

-iHi^ nirti whI. i« HHtar^i 

jti*fti w5 ai6 *<l, "SUli «KIH 

■■' ^LH.UL Mm t*K-) Mi d 
s, ^*ii? ^i (aa.) awi'ii 

11^ : ^MS^l ^AH All 1 St^A 
n «n n^ s^hlHI *«^ : H S^ : 
aH 4 ! 6 ^ *ftH (&Sini HIRL^L 0, rt^Q 
**U HI r l^ll Wl^ -1HIK -1^1 

TflH Mt«4L HlH ^il^JttW ^ 

*e n . b I og spofco m " i^h wi. n ^ ^ifw tftiSfl u-tiq, 

^iH ^h ^iHi (^Tl) -1H131 
H4WCIL H4I, *L1l»ii *&$ (WS-)rt 
i^lHl^Hi i^i Sl*irt M«(L *U(i Mt4 

A HLWt^l iSLHl ^liM* -<li ut tL rt 

iA^i al^ft-t Wl«l «GliLrtl Tfrtl ^rtL 
^^ 1A6A lAJttrt *l*fLI (?R.)4 
HHUi-fl ^ 3 *ll HVt\ MUt5i*l tiWLrtV 

^«a ikl, 4*3 *tiu d*iiiii«fl iiil 

^iA eitS ^iS^t ^l^Minl 4l*i 
*iilil i^tlHl ?Hl"tL. t-ilil^. =»L&IH*1 

ta<tl)H sM i. *i ^ «tt^ M* 
tuflf* SiitjtiA ^^*d n*«3i-fl. ^i&ia 

AH Iftll tirtJl 7 ^3Wrt 4144'tti Htfj 

*r^t*fl iril 41^ <H*ti ^im *bl 

wy*J» ^HL i^Lrt rtHP^ SirtL ?-6lL. 

(lit) mi ^ 1, wit 4^ (wlW 

*flHft1*l &* wgn fctt^t 5<i **ift 
3HL4 tflHl^lui EMI V%1\ R4L HL> 
«*fl Hr-Aw MWl Hl^l HtHL ^^t-A 

mefl &WI ^h w 1 * "h HSiwlnj !2W: * 4jmfl *l*U i GUH-S * * ^THlS. «L^U : Wl 3 !" S * I26G *l«ftl*fl ^ lirtl, 64£«U* & 
$ = *l Hi ti&Hl &«iH i£3*rt W 
hmhlu (lit. ) *n4 ill nui rtH"jl 

eizhi oimw vial cttfl 

(W*W3) &JRrt 1lQ*t Si vi 

1, (4* <«&) ttHltl frrtfrft (&)£ 

Hfl tttft *rt U<U \(*. *fe4 *UH1 
Htfl M1H &MJPJ. ! Suit, ifllHi IHIM 

u& aw. ift'jt 1, ^c<Uii («sj 
aisi, "din! -tuna h£ aw. 

<ttrt 5*Q # \) *fcu£ «ln & *ti *US| 
{<p*) q4 £. $ auwkfl *uu«u 

(lVA/aH) tiklfl «l% <*£ -fl>u »d Eg. fH^StHL dra^ ^ tiArtl -t«fl} 
«*2a bLW. HH1 H4l*l TR %UW *trt~ 

rt TP*ttrt hsI nHia-ft WWW *Mirfl 

a0. *H£a ^i (m) H«l *M 

*f*U3S H.4l*ML HiPft fil ? tSr*lH 

hA *ILM (wa, )^i r^i n^ui M^l 

*tA W-«ml fEcid taatt ma 

(it A A Hud if h\h<& <r ^tHfltl 

*U KH rt Hlft^ tf £ Hftl*H fM 

curt H%ifc i Mil 1 cittlU **4 H* 

(WOWU) ii3«rt ^ *iaMt 
t*(L) *4 ^ s, m *iij ^d5t tjEil %u5l Afij : *ii Eaa m^ Hf-4 ^H 

lH«ft«fl EM yw iHWl OltfL Slk'Sl 

Vim. 3^1 ^tfl i H *tLH*U ^«HRi 

rHi*4rt*u *tilMa *oS ws*u -t*(l. ^ki 

hHtffl *^ WSl lirtL (H£Ci ^ 

VU H15 ^U ^^US WftA ML*Rl 
H *t^H 5VU »U£) ^U ^« Mi 4fl& xiwrfR ^^t s*0.aLm 
W l ". l U**l ^W Hn*L< ^o*j : 

il rtrll ? dW H-iH 54| : fl 

44rll IflHl -tNL 

wv\ neen.blogspobcom (^.) 6*it-ft -iHiaj M^ai ^VHt-j 

"I'.VV artl lirlL liOiW^PJ.feSltl (*II.) 
id W : Hl-tflQ'ft 5H WM-tftlfl B 5. 

Htft ^fl Art *#tn Hnln nni^Hi 

{ili) i£ (H, wtl ii^i ^ 

*wfll crtl rmi *iiu {aa.) sdai 
mpj *iiWt irtL 

C^HV/^iiO) dam Hty 

va\ wv^ Hvi *\A \i\. tmni 

v,^ai mi^ mliS at hhl wwi^l *u 
U*fl -t at. 

(^HH/4^) i3«rt l5M &Ht 
UR.) 4^ * : ^ (*ia)*l 44*114 1 
^S. ^i*^ Misi yLiL * llt ^ "* 1 * 1 ^ 

nil3l^L rtS^ftl H^l H& IftH r*LK3L 

^iai ml^ H16 a"i ^^i ^wi *lu1 *«W5H H4tL*l -lt4l HU ^Ifl nHlDi (j* 6 ) * ^'ilfl *tfL& : <MR 1 * ♦ ^Ldii^lj iWl-a * (367) 4iH WR Hv^. itiql ^<j ^3 *k 

-iHlJi-fl riSMU H^L td Vc{t «<l 

H*qt# vrtt n <4di ^i %jm nHia 

W. ^Hl*lHL«fl ild Hi*.* HSU M* 
*\& m rHft Vii ^fl kWfl #{bt 

HVlKKJIHi tlift ftfet €t S J Mild 

?eft £i* ( til y **i <&&& ? > 

( IMS/SI 3) iiWri *-tH ^ 

qii) %^«sii£ (aa.) gftti 

^S4L dHL *lftlHl HftH -WKU M« 

HtatvuHi *nm, hm M ifl 
tM *in (iq) q^ wl <ph «Wia 
Hii (mi ^ H"U. 

&i*i*if *lsidc-ft el a *ȣ 
"iHljmfl cis<jfi? yd mil cjiiS | 

( &1H tfk^lcl) «1HDf Hli Midi 4H14LI (^R,H ^ S *qp (»L) 
*ft*tt iHL SIHHi ^tU *irtt ? rtHift 

Mi : VfeWlMbu hlHHl Q\5tfu 

*4rti ^n i. vui -iHiani <inn •mH 

=BdJL (HK 1HU1 HtS Wdi «J4l, 

(M«.)Dil«lHLM »fWjQI Hl2 
clHLW Miiqrtl fcl^l (tft ^ofl 
SJgSHd?): 

ii : (Hi qu) Hfteti tH 

*fclfc! Al 1*11, H^rJ trtHn) *4tfL 

^In-fl nMiui uiiqtu Hi*i f£ ^*fl Set 

^CJfidLrl (HStJn K -\HLA Midi -*lm 

H4rtL (±rU ? a*j CwlHM S^ : MHl%L 
*tl ^ {^U (H*t *SLMlML VSK hi* 

fill 'j^*U Htft ^11 f ]fHl »Wt Mtttl 
ttllfttHl «H<4 V- if JSCtT 

f»«.) ftflHR N4*u hA *tlM-l'^ 

_— www.Mome frftHrtW H^fl* %<qH *lR"3t i*f e*U^ 

S^il '4 tflsL^ 1Hl» H«A ^ftsl 
*HHfei ^£1)4 s^ : H,*t?ii ilH 

3*AA iHua vdiql «s4i -tiiL ^ 

eiliiH. tHWt M4L<t. ^3«A %UkWL 

(^R,}ii 4^1 rt v (n4dl) <mh »t£L 
u&qqwi ^sh iik. ^inni ah 

^iM^rt *l*Jfcli fKfe.) H.LH ^eiil 

QMlHi "V CHLiH -i*lUi Hil^l 

*¥HlpiJ : *t«J<H4'1. ^1M %'il i til hi-'. 
1HLM V3l£L ^ W^ ! it^pli fctW-il 

lf**w &mi (jwl idi 5H-*ttlftHi 

I. 34^ auLM jHi4 ^iH ii i 

I'.Wrt ^ 1 rtM Hft 5^1 1, M 6 ^ 

^iv-tl wt &"H1 6eii ^^In ^LiqinL 

eil ^ilU A»M &M1^ nHl^ 
i^l <Utt) 4k-^ il^ ^«fl ^3^1 

blogsputxairr M^L «i3»*rt ii&*iL h^ i^qi <su*hI : 

^ rlHa«fl. id W3I^ ^°Ffli *Licfl -i*ll 

C^V^3f) tisrtrt **«i KB.) 

■Jh^ tHl (4CLH di^wl i^l 
»Sf(l r NtHrt id titd *d »M«fii 

I [ml) -ft apq^^i ^IntilHi isart *V^U ( t[i } eiLiM -IHL^ Hil^rtl i 
i 
i 

| H-tltlVi (HHUiHl} ^UHl t£f»l, 

Tftqi 6ll»4L (flL 11(l) MLH'U 

(HWrtk drti. ^ML^rtl ^1 *HlQ 
SMd q^. (-JlEft pr^i) ^|tU-A 
^ll-lL il^l *!$ IHIW dial 
-tr-iqi-il *i"5fl M^ dfii. *3Jlrt 
H^iS (-Xt. }A V*U« HL"^"l J. ^^, 

irqi-ii R=*ua m'L h^ ^i (44)**i 

^?uyql s^ ^ d *^ ^ ^^ ^ 
ii *uh iiR H5.Ci tstfL ^q"i ^ 
d, ir £qi *U4-H q^bt *«5. fttfi) &R iWL r*$ **j «h &mj 1 J 
^i^i *tf id niij -t iiij. (surtd 

£. £&!* OfiWl HH 4ltM <&dqi,) 

Mirj i|9|% gain H*t"HiA ihihi 

lSlLRLift W| 4 ftLSM. -1ML3* MOQlfU 

wl A Mdl $$| h&I £41 &tl 
Hjfl *«A *tiM*ti £lu* 'tttta n 

f$t )*fl ♦thrill frl «4H H^a *<j 

(^Hn *llMtLMi mS%lh! %UWl'{l Hi 

<stXiin n»«» H&qqHl mUa n fcfl) 
**lft MOM -ffliai Gw S&UHi Vf4 

*«4 iiHt^ J <H^Hid $£H kL J 
eusVt dHl* v*M. *itt*t Hi&U 
C&)$ MJ i, atfflHA HR.H EEet-u 
HSRI & &fttt T-Iri artHltHHW *iqi 

*H*t*kSA ■» dHDi H«H«lf-lt fcjiM 

A % qLd-j ^hiiui i£ *ipI 

^4H SU ifiSrfHl rtM 4j£& f**a_)Hl f *fl Sid HK>U1 5lt* 5l?(?RK 

frf&) id f* i, &QhrH SLddHi 

WL«U Hl£ H^t Wl tidi. 4>(0j<ku 
$liH 1HIM HitqrtL lArtt 'j^qi iil 

«liWl liiHLHft iil ifill ^rtL *HL^ 

r'-iCt \$m difiqi eu^n, h^ i^ 

AtLLJL S*ll 1, rtHL<l 1iPMl*l itlCHL ft 
H$ f$ MIA i43Hfi( ^Hi-tl HBt 
FtH-fl. <Hl=gHL H*ll 3L^ %W d^irt 

aiiiril ^HiHrt ^a*i a*fu 4%m %&il 
nS slii muifl niHin hskkii c-u^k 
4ri<^ oiHiM t.rftjtM Hirt [Dim 

ertltfl «Kt5t cillJ Oil «tHI9 
i'jf ecf ZHRt?lldl £ Art wickcfl d. 
^SClUi fttSL } 6l-fl hh Pll ^ii 

~wv\AA^Momeen #<yil.:fiBfl4:Wl*3 * 1269) ^QLHl dHR WW Jkt»j : ^ rtH HMLJl 
*l&* M ? rtHi i^ : ft, ?H5"H 

-ihui \zw-u etiMiL -l»toJ tlftUH 

*H %IM %1H H4fiQ W4HI y&h 

&w *o5 h^l etiii^i rtL^ii^t tpuil, 

i) -tHL3*HL iKLHflH 'SltU 1 gclL 

^"MlLd (%iC< )n ill (^ mtfit 

(WL>H l5^llil A*fl S clHlil -?r=lL 
(1M1 1LH4 1^1. ^Hl H-i <ll«t 

k HE* Sl^i 3KA*li (^f* ) 4BM i3*U 
<iAc1L MM %l**fl H* Ml41 -L41 *ri 
lt2j£ *H^L^ qHlH ^HLHd ilfl, 

(4(&>H «rtrt *ppu E^-H ^ 

\ viti *i ^iM ihlm'I &h ^.rii ^fl 

hi- it (^!g.)^ ^ : M %t^ ^di* 

fHl%t li A qtft $$, Hiimi rty 
blogsp6!.C(5ni ii'L-l i^j l r H-j ^ Bft'JL £ S, K 
flH^ ninfl^'l qHLifU lA*ll ? ^ 
itfi-i -14LSHL MlS 3*3=jrt HJ dl 'Pu 

i ^^uhm w iitt r*u% Tin in^ mn 

^ILHI Miq%t. tM, (-IHDT^iJ rtl'-lfUi 
(Jl <HUI HIL*t*ft gfflfel MdUtHl 

«*vu jflsj til Ml On? JftpJl 
^q*iR%i WL) & & \, $$ (fteO-fl 

vm WL %$. IIW Hlfe^H *(«, 
(V4R ^IH ■Sfl.'i i ^Hn ^ Tfqi'iL 
<iH t* ruA *&M qrtl Tf-Cl-ll ^."Hl 
**[H'l Md) ^4lH S^ 1 l &4& dH aii 

rtHi^t ^i^l uiai "mafii rml (*ikt 

«SU«l^H^ #U'jft dHlJi, $d»^L HH*l 
^■IL^tt dMDl kiqi-ll ciMd^H S^. 
iHtWH HHq «clS UH c4il%imeiHl>il ■ ■ - - - ■ - - - ■ - + + ■ * i ■ i (ttttett) sh*h SHM swt'L %14 fi 4dfll 
^HtH nii <&&$ Kflji lift, itlftrt sn"»j*i* 
( ifi. ) itfl 4m jilH #£i (aitL) ^MW Ml 
*IHL. ^ fctm'tl *«1 HlH *4 ism) *9l tiHLH 6ld *l4pfl JJttlSlfl hiEi *(*£,) #ai^<U£4a$ 

*li«l (MO.}* MtfL Mttl (^HL 
QMSL HflL-fl) W H&& H M&tft 
WA HlMl. {llHl HltfW) Hrt 
4W^ : *l*l Htfl Hfll «Hi Ml 

'4 «WDJ H$L«ltli liswl i&fi rt ^IL*J 

U& ml. HLM *1MIM Mtf foU 

M^ -im '+4 *tH *HH*fl "Hl»^ &$ 

(*tril, hi* wit mih wum H*ii 

rm^ *$ Mft WEU.H Itffl. 
&3CIIH1 Mid : 

(ttfe/WM) %tyg&U* («Lpl 
ttqftci 4fl.HI.ttML «Ui W HUT* dHtf 

fclt} i£ & : *& M>f1# AHLH«fl Vi&U 
(JJH *fltfll OTfiJMMl) Hlj k& CU 

$tt mi^ T**k *s y&il *ri hkM* 

tiMLMdl Hl^ toll Htfl m tAA i^ $ : <& &L& HI&& &HLH*fl &l*L 
H U*M MHW M£*U &GU MW. *M 
^MlH-fl «|A (^*l d\ (tf M«fl l&H, 
H^} Mf&l 1 NA <BeiL H#fl *|kH 

ofti i&h 5 *W m^i v n m£ 1 

tiMLH id qiHrt Wffcl i*l1 H**U 
<&\ ito iUR <it*0 *MR 4PM $ "4 
&41 iiMrt Al (Mlittt) H *L**t 
ttl$ Htl £ *M MJ&eO. ***** %V&1 
HUM SML S*, (C-41 fiHLMni HCLPI 

^ daRft %uAul*(1 h^ihi am *lHl, 

m - .^assiLii ! A*fl ^M-ft %ui ^ 

oh) >hsu sl«w i^5n mA -mi. 
HlilHl^ HWl Art Mi t[ i rtul 
iV-.R : 4 ^ TtHU1 ^ 5 l SMl ? 

^IM^(L l^^*i (*. **Ht^ : W" =sf\i ^di 1 *i<Hin m5 ^l-hl qWUii 

^ ea&H -ihiji •<*£[ «M ? *i*l 
i^ : nil, il l^E£U4 ! A*ft 

HLM-il ^l^i ^ (i. 'HIM h% ■ HUl 
HL>. a«HMi Ml^ll \il Mtfl HIM tkil. 
5|W. 1^- 4)^1 &W HHL If di *l<Hl-l 
««S^ Mil aiHL Mlfl ^% MtA Wll 
«lt *HL«i rHll 4^Ml»t ! ?i «iUl*l 
-iHlDi Mifl effifl ? *IH S% = «tt t *tt 
l^ptc^l^ ! d.*lL HlH^fl il«i ^ 
^ vA H^Vi^ rt qnA MlWlft gftVU 
tS-ADilwi HlS^HL (JWUSA "H41 
d<ll *rt fiML-fl 1M13M1 ti-n^Li 

(wa. } HiH*i SHWrt s^HL'il ^a-M 
mA ^ t t4 ^1 HftfU *ttM &WL 

HiVfl ^ *Ml iifci^ ffll fkl A 

MilOL Mrfl ^ t«*-)^ *flMlM 
HL^Il ^Sl*ft 'HtH a^H-fL 1HI31 (271) ^3J1<1 H»ll%l lirtL. cl ^IWd *1*JH* 
nHL^ Hftrfl ^^l <iHL Wli *»^ 
H*1*U (%(m ^ t^-H^Hl 

(wa. )m Mt shI 1. Musta n. ^1 
h^u*Q Mrii H%iifl tL A *i-i*t 

^A *3ftft *l^U'Q MLW H%l^l 

piHPMl $&& itdl ,irtJL ^ ? 
qinil Am dni, ^L*fl ^ & l< »l 

dw^d iS'h %v*i«rt s^ i, i W 
(^.Ht hIhl^I hh 'fi dfl* &2*<i 
44115 *u*i *hmw s^ 6 A dH-l s^ ? 
rtH>a i^ : «lh\ (id), -M H hi 
ii£bl **d ^*iftl (?S.R WM1 
r4d l»#i *u NjflaMitfL dfi mnnl 

tWi W HWJ^UH rt 41151 MlttW'i Hft 
■UH *i^ ^» * tWl^d H.WHW 

(iR)-fl %iA *u! A Ml; A*«a 

^i^rt %a^4u Mil (^a,) i4 ^ 
1, Hi Rw ^ CwO*>- «^ 

^rtl Hi« *l*W "IMIM nil 1S4L ~www1Vlomeen . bto§spet.-e©m- »Jrtl. *{hft ttUL '4lHrtT. HJU5"l G«l 
**AA 1HW H*<U tictl, *UM AhtA 
rft$ tkl5J i*H J 4%Q "*l*il. w& 
1H131 Mfi MiHL f*ui 4*MF^ : t&MlH 
rtl Ml* HMI HI4 4,s4* rtftlHl 

Ml*«L Wll rt 3S*L W tHR rtH Hft 

rmi fi^l <«i Rr OiwL wii A 
'aPtottitg (frw ^fea' to rMti 

rtA *wHrtl H GL5<*1 A**' Jill **A | 
^ tiHlH MA HHEfl Mi rtl rtA °H&W^»HtM Mil. 

fat) 4 * l, (*S.<|R) W J 
{%Kt.) *L& <« MR 141, H^rj 

{wftwuin) ^L aim *iA MiHrtl 

*h*II <hl^ bUiim aid *te& *-vA 

MA l HMl» 4^1 *A *rtA Mfc 
HPt?(l MUM MA -tHlTi M£L 
rtHLJJMl MVLpTl Hift &Sjjfc (»SL)*l 

WHi«4 : &*« hl* iieeu h# *js« 
*te& u Mim teti *&A nMLtt vi 

rtl d*t Ha tell "«SA rtHDl HA, £ 
MWrt rt H^ 1$ rt q'Hrt rtH MSI 
$£*l si. rt RR &&q rtk rtH H^i Rr 
(3£1<JL rt '«Ptf»ie&4£ &MH tiEHW* 
a-'. tU 'lUHLO. GUtfl ii*t' tol ■» 

tiHiH MA rtHia Mi rti rtn <hul ^YUfl'WDt ! BU3L-3 * 

MB MA rtHW Hit 6HIH ^Hl^fl 

sin **hp^ } J $ q^iA *Shih MA 
Mi rfui rf*t Higi MA nil/ =A 

^Dj-1 (Wl)*A ^rtl *flMRM ^iH 

£ r vmrmjA (qpqan^iM} 4^ 

[feOA 1HCT ^fl <4itfl 5HA H^rt^Ml 
*UMHl HttS^ tell ifalL *UM rtHrt 
^ni-tL ^iH s^lMrtl -t tirtl ^iA ^ 

(^ieL)'i tk4 5lH (^im 5Bl " 4 ^) 

lfHlHi.il Mlt9Cft H^Sil^ Sff 

avkk hyeI si T t 

(?& } id £ : $1$. {m* )■{ 4WI1 
tf i, Wli ^HIH tt^ ii r»l« rtA 

IkHl liPlU i«l MJiil ijap (wsl) 
■**li ^lll «"iftLHi Mnilafl IfrtL n »Jdl 
tHL %^fl SbtHttlHisft M^ Hl l ]L«i 
Mlrttnl % ^HHrtl H »irtl. 

«? HlLHil ETHIHofl 4^ til 

(i$<gtf0M3) *jsart ^ ^iv, 
wwwrMom een * *pU& H#) z fluai-a # (273) **h^ : ^ hhrihM iitin *i 
«Hrt-U ^HM -t*tl i, Tft A 6hih Hiki 
(U 44 **^ a*tiHLsft) @R G&qjL 
rtl *3jfci rt-ii R^rt ^ sit l fift-fl #H 
Hliql Hi *(Bi<n rtrtl Riiet aifiiiii 
1-i^iALMHrticflliL 

HCflH ?n<-1 titLHIE Ofckllofl 
(JHlHd^ <4illo| 1 

eWJil titllfMi (^(?..)rfl ifHtHcl 

"vlif ^UiS &^rtl ecil ([s + m 

■'lit sfl. tlctl Acil zii^ viHijn 
^H T iJ4l<l(ll fedl) ^#|ii>.il 

iHlltUlH) «K4 «tKHl(£l^ (^Drt 

U'HHcl MWX l5- 5t3L1 5 s , 

jflcicarc («ici.>in ^t1« d S t 
^ Aafl Hid iiJl elii a «1&1on 
ir*nn<i si. HcitH^ ale tistr 

ll»/ y*«* tfMIHCl SFiQL^fl rial 
H hi left *lBfl r 

i "-I (^^LlKl [ilfW M4«li U*lH 

'■ai fe^%rt sClA Htfl*fl Hi^lnl 

.blogspot.uom *WU *lA 'feSA^r f^lHi H<l'1hh. 
IfflPi ?ii TT^Hlrt; Hih d}Hl *lloilA 
Wl f*tl* rtMrtl iSHrtrt ^ ^K*LSl 
(^[L)rtl MlSllt fiifti «lli&,H rtlH 
tfWi Wrtl 4rtl. 5[*Ji i d illKlH V 
rt 4MlHi ^irtrtl q^ Mgrt« ^rtl. 

(HHli-Ai ^5h) «tw(ft *tA Anl 

mnA HlAl, WCH^l rlHt^. f 3HJ. s^qL j d^^flrt ttt^ *trtLql iqiHi *t6q 
■S^j Hi*i M (jia-A ^^ din. S3 «H^ ^Scl^l ol 5 J ( ctl &j 

g&nfi 7) i 

(%J0/3VS) <ioftrt 4^ ^ 
rtHl^l ijHIH C11141 Ml^ rtHlSJ 

4iiq*i. -A *i^*r -imoj ^isiqi rti 

tlHA H^, HHiMrti HqiH H«Wl lA 
AhA MSL r M 5?4i R& rti rtHn 
HqW H'Jlil ^rt *tHA 5K^HIH. 

HIUlMdl HtEStm °1H DJ MdUldl 

ai g^H(3 ? 

(i4^«mv) inkni ^$ nit i^l^W (1H) t&if.irtHkn iji^tn •iium M.iL <A. 

*rtL ^<HHLt4 <h\g*U : GUiW tf HtH 

Wll til } 1HLH-1L frtt Ml y^Wt 

(oMqiML^Kl iShLH <*HA HHL3J 

tfl^L riH# i^"r -tMbl <HUL *lM<HlHi 
Sl>* *W1 #, $ qt-ii* ClL jl 4* MM 

(vu+to =hi*i -tMtit)Hi Ha^t+ytt 

*llFi& «it5 WHL ^ "A rt M=L«H UK 

l*WMrt, QHtouiO wa eirt nit tin 
wi.) *5hih dj^I a<i tJ 3, daft 
ihdv Viqi^ M&, lani -t*)L 

(*Ld. )=k <isfct *i'-£tt* (*R.)A s*£ 
(rt-tL^SMA) Midi. «aA dHKL '^i i&i £<h*(Ii ^ih asta dm, V*\ 
<H2IGU 6<h1 *£. mtid &i 

&U L : 

(« a/axe J iwj^ M 

^&H£ {aet,) tSslhI hhim \ilH 
'jil-t (d»w^ hjS) (mi ntf -ihl 4 

#/l =W4 Hti6li MR4 y*tni Mil, M'rfl 
^ W*i Mil r*Ul ^S ^ a L *u. 
*id ^tfl i HA HW-tL -ttSUL 

Hift«qtnl ^i^ra w.H«iiqL ou>hL A 

Hrfl (^ q^nn ^r-fl) tHL* ^ 

4l Sid HISU1 tlHtHefl stofl 
ou*««ft OpA gVi irtiA (J»u»i 
cl^l '/Hipfl on<vd) <Htf (5 eft 
oi-^Htail Sldcif clHDl ^c{| 

•idL 

^"WWWlVtDmeen. *6j^L^ltil"U :*ILV3 * OTS) ^ i^A -tHt» M^qi foil V& WL 

(i M>il 3KLH-(L itHt ^1^*4 *Sl5n 

Hn^ «iS cftttL hA rt^ ts^cii 
Him, h^I (nmjiHiifl Miqi^A) 

^jS 514L %isfl ^tfl i -ftll%i *iLCUC«i 

sti^L itiH*(i *>*tt(i iiHl i, Swi 
■4ijR -(UtHiL mA -t^ ^4 5*11 qpte 

fc'l^ltl <H S^ «lfl «Hol C+lirl 

<A tfiu>i ft^cit^ mui5 aril 

.ll (/HLMil?^ 4H£4i| a dot 

btogspotTcom ^W *^ IWfl <^IL Kl Pt4M ddl 
%lA (llftft Idctl ^nt, Htfl rHl»H 
VfcU v.ai. 

^Lil tf«^i ^£H,<Sl (lit) tiUL'fl 

j ijril, \& M«51 WlA MlrtL-ft S'rt'fl 
I tfHlHd Slrtl tidL (ib <ir) *MW ^LDl StLtTfl HHIM Hfl til rtHl 
^1M 4t&^4 H4<H^ ^LJ A^l ^, 'Sm 
j ai5d =b4i HL9.H *t5t 3 t H*UD1 MilA 
I *WWl ^L*Lt. y*!Lfl { ^ H ^Hdltft ^ 
*%&$. (ife^ n HlSttin *|"«8S <W 
iirtl 6rtLl i*^ (*BK.)n "SHtl ^tl 
qM^ HH^ Mil rH& H^ «HF^ i 

HI ll«^ ^^i ^etqii frftUHl Mt#l 

^n ^rti Hit ^t n*A (i i$ *.rt'l). 
ffmn '(^?iiH T «n eiaciHt (n*) $L) s4 6 s p **i hwih alto wiini 

rtMLDtfti tttfHlSl IrtL n»ll 5R3L 1, rt 
&fa ^ aMI MS 8- HI ttiwiln 
$$t el EftA vem. 3jHi stiiMi a&tu 

WU1 dftL Mtfl 4WFJ, i, rtHRLHMl 

•ttw v^ift »- *& &S Mifta Asia 

dHl* H4& ftt H>t » V i*Mi MlU& 

srast V ^hi*w*u mute, 34 **a 
Ah b 

<vl HIW1 As eft *1HU1 Mil 

?$fi eta cil «?ea (ii(H Ud«i 
ti dHKtaftl si 6 Hi>a^. atiH 

tHpj Mil3. rtl <i*vfl 1HL3* H*W, 

<l« (nit Tr aaaai MrasiLl da d. 

(*SL,) ifi *Ual M& Vll lUM *l\ 

ite^ ai<j Hfcu Hhl Aaq Mfl 
us d. *^HlillitU:fl|li|-3 + 
&ct : (A Cl t tT til «Hli1 

cmifl ttefl a i oft 5*1 tfeil. 

^tii&aui t &euqd 11131* nauri 
ftia.) a &<i& vmu 5j»i *i*ti cU*a 

^WtlHi H i^fclA Ati R^iST aaA 
liUi -i<iL ^IL 1 ! iiHL^i : ftU\ 

^HL3ft Ttr*t) 1ft*Cl V-*it<* (J. ^ 

dHiyHLta £3 HI** «Ul4 -1H15J 

5kA MHSL^KttWL (*i*U V MiW-tl 
«ILU) ^H 6. 

Vti Mi^^ *l Mitfl %i«ti SI si 
(^-.rtiitl « tK4 muTi) aril ^sft 
tsrti. ft qiiA ^a *iui^ *it> ^l^ &i> 

IWlHi dSftrt *JHL» ( JL)H HHUJ 

*i4rti Trt*iL. ^a4 (Hsi^ {({l ^ 
r 4»l4) a*iil ^lni hh mIA ^jj» 
^uLa (Rji -tHiaiMi i?ita aiM| 

folEl»A lUMiL ^L34 (<a.J*l ^*t 

■ www Mo * *J>«fl iriU : WL4- 3 # 1 337 J 


meen Rl rt HlSta 'HM K ll^L 31HL. 
(^UJWllft) drt M»ft Hil 1 (*3«rt 
•JMJdA rt-tl 5 i*i tld^i HLVHt Mil 

<4sS ^t (%ia.)-A ^(uni isnn ada 
.'fit ^i^fl. sfimt .*<L ^^ tiswrt 

i'l & ?' *U *M gagl IfiWIft S6M. 

rtA ^a 'dw&iH tfwft. w^c-tt' , 
q t«Ri a §4Wi' *ia 'a eanfe 
Am aaai' in n \£ ? rtHLfl. a»ua 
^mjd4h'l *$&, i^i *in ^auvuai 
(atu vj ^h a, (aarii k ^^a 

\<Hl 3i?£l ^.) ?HS fcUHrt>a m«S tS 

"i p ^i^ 3%iinl nHi^ni s»{ ^ 

^1 rtHLH ijaul 4i^ ^fl aa*3 1 

{leVdu) *^Hrt *itH n5*-l 
Hitloii (& ) & ti 1, v^fsm. {*ia J 
*mw ifl MfidL crti, ^a Hjfl H4di 

■■■it (eii iHA ia^d m^ iwi 

/?icii aiJfc fii tf*tia AiaiMMi 

■ii ■ ^ : ^ rtHtfl H4HL r J^"l Hl'3 

*ta $*** i% 1 aM BMrt Mi, 

■H.«li-U ^S4L-ti SHHL^ «i«.«J 

.blogspotxarrr (acL)ai q^ ilfi i5hih Mi»a Jil 

*lrt ^ -1MD1 Hil rt^L ViA £3£ 

(ttat,) id amai ^aini %mw 

liriL, M A4 HW rtK-Qi *i Mdla. 
(^tH^S^) ^fct ii-t%l (^BL) 

*A 9 : 4$t (^a,}M ja*tf4 ■ 4 
nai^ Mtqi-j ^lj si ^ *A ASaJ 4 1 

fe f 3 14, wa V ^ TSl^ tj i HM 
Sinni WUai WfltfB i^ gH ^i 

&S&1. Raiart wmMi Mia*l d, 

• v» ^t J hhi« < adcti ) atecd 

cr(Hl)THi ti&lotl tJHIHcl s^ 

til *-«tl n d : 

^*iUl ^2ji («.«_) HIM -iHlJi H**tl 
drtL arfl ULdL-ft iLH Hl^ ^S>5 ; 1 
rtHrt (rt v) rtMtM Millftl linL 

M HUM *3rt nHLK V**A ^4rt -Wl [&*) $U\ tfHIHail tl&oft? CilsVt 
tf PLI/Wll : 

(5&6/4$£) saw, *m5ai 

(*fl *Wll VS tLS*U rttil) rtlR" 
<Uttrt faftiei (*R. ) iHia-tl 1HM1 

q^MiA <^h ii 1 otsVL nnui 
hvsh £. *tmnl v*u (m tetl 

3.tk*L rtL %4W HIPUI *M [iiirl U^L 
U»L -tel 34LM ilHL^ ' a*^Mirt 

i£5M Sil, dHlTi MOrfL L H S5J : 

*iH R-^Hrt Mil *Lltt Hit. HL$ 

fratwL *la> *m<u ^inT, q*w ^ 

41HL"{ S„ rtH i^JJ (*«i,)rtl 

&lvu"iWl in. w^ytin itfl ti i 

1HIM uM. frl£ *>t<l<HS (lH)*l 
-l*ua Hfiltfl. ntfl (*.«.) A 
HNKlVll Wit Hi£tt -fl^HL TO, 
HRl ^iLHt.'il itfil d%k ^1 A tiVL 

«&A4 w& **<i ^u, i*u* -h^hs 
r4ii ts^i Midi *id wm\ foii ill H^ $3$ lSUl!UB<l ^L^ S\ 

Tftl 41W *& aim *rt **l\ (WL)*k 
*u&ft teEJ wh^L {t&*ib Gnsft G*u 

+ 

«A *Ai miaifl itam«fl m its mi 

«ls\ <1 »ja<i£l*fl mew oetuj 
HAUtdl Gtuid si cil *Atiyt t3. 

£5* (MC-l.)tA S2*il<£[ £, rt^ 
ciHi/1 4iow d Aewl flHl/l 

Tf^i UMl -ttfl) tHR iW<rt Pl^HSl 
(^f£. ) *iw-fl iqiHt HHL^ni h<« 

5K«f4id ^iH Hi , CJliiH dMPi M4li 

I&MI HIWI A. VIL^ *HlH*iL V"U 
&H^ &IHI %4« f*tll GUiR (G^K<0 

^11 5%d (rtL hV>H tSfj.). *l|M i6l : 
*l*l!4iA %1H WL i fiUSK rtHWJ 
MfiLR. ii*WL^ V>3L H ^LH 1! 4^ 4 
rlH HRl liQ A i, W^* -t*H 

WWWlVIOlTK # *JM|£l *L^U : «L=|-5 # <2T»> a«L %£& rtl id «9MLClL %L.^l **il 
■A 3HLH &H4d ^3H rtrt (fit Hl'M, 

JiH jrfl, SUSLH -tMW H-iltl. #q| 

iftl ^LlLHl t^^L MlrtL-il rtHlHi j Ofi^l <R HMtttL-U *i^ 1LC-«LL. rt 
<Mrt ^UHHl HH si^-t &i« *L*t«fi 
Wl tirtJ. Vui ^ (ttft.) »iSwl 

ttHei «u(5 ^wi *in iWi*rt 4«^u 

(*IiB *HHHL ilMM-l-fl. ^L^Irt 

q^S rti ■M-r>\ >>A vu-il iS^itl shI, 
Cfhi ii5h nnisi nil ^sil ^rtt *&. 

#$. HM& («i!|L) «4%ft^, ^Hi 

■'.-il rtHiartl 6tsrttl Ktll lirtl 

-Hrt tflTO Ht"jl*l HiijpaHtl HHt#»fl, 

^ [fHL^ <nnUJMi vim 'In 
aiei cfl ai H5cit!lwlcil Qld 

Qfftt«s3 'tflL *43H*t 3ja4rt @ft,)4i 

<riS auS $ *u ^^ egfl i*u d ? 

jn.blogspotrcom' aafcfNlW J«j ! 9P tiL. (^ij^ <i 
^5=HfU V H^L tf) (*il tttW-HflL K) 

Hilrt HClLH i^fl, H*ft rt.h^l* ititrt 

ftlUl^L *WU fcttuWL^l ilJi &liHL 

(loo/ads) tUAft ^ ^ 
(%H .} i£ ii i P (4s m&) 4$l 

S^ctiHi *U^ 1, %$. HLH «1 ^S 

^SMrtl H^l W, (HL WlfHtiftA) irtLM 
vi l/s H .^-il l|A4 4 -■;... i^| 

V\ "(uniHi if mm «m t-H^l fcil 
o*hl» ^zdl flwHO wottaifc 
dfrk «i^,l£ 5^ t3 : ( ate w« ) £ 

ftH* (?£.) Ml MIZICI 'tf«lHL 

»43An ml^u frJL) j£ d 1 $&?. 

[Wi }^ <rflHi^WI tiiwn^i soup^ : 

Mttq. *l S*i : ^Hi Wll rtHLtl 
IfWll W 6?U Uft C*1R *i<UdL u^ 

aiiiH (R^irt) ?i*iwiL«a *L5W rt*^l i2»; ell fcjtl H-H!'tL rtHLU fP/VlHl ) 

( toa/ast ) i&tffet *ii,*t fcfi ) 

*l*h1 ill al. uw i, i* m1* 
MtfOTHl VSl ■Ad g. 

cfe\ c«5 taud MNcintart i ^ih i*i i n alito n*ua mw. h 

tlS*tH M| : 11*1 5£1 5, *l^HJH 
*UV(l TS=m &M* &W *iVl UflHL 

4tt£ citiln [ftMti) totmVi asa 
4^L *uh ^pttrt &H*H ^iH «'» i I 

ct tflJH iHtfi MfiM. <43ftd tijatfA 

Hifl qw Hi<-q wJSl (*m gqgri 
14,) *il &&h #$. (nfli* q&*t) 

• i -n eiii't tHia. saipL t*»i aiwliA) i 

tJiai*L *M H$ : dHftWl M J& 

eiaiG 4j&i*Cl uiffl <nfi, 

<lb&fl* 6 deft cRHcl and cl 
Mt/1 Mglot Cl*LiHl S?<fi (lov/s^o) end *nn*t ^ 

NlKli [*&) & h] t, (5HS qft) 

(HEL)ai *IHR1 (ft| ■Sl^'i 4iHJ<4 ; 
nii altil ill al *K "HM*U 
*LPihfL4 M«fL lfl*fl. HHL i, 4 

a&(| r 

MM W5 < Hi cl'lDf 1£Cn<ifl 
Hlft *&*£, *. Ma-fl. H>tFfN 

q^ii -fti «t«iS^ NSrttt, *hl^ Htft 

Kftfl t*OM Hi£ %n«tei w "Bi aiii 
*h tiwd Hife^ui tart i fou **■} 

W<1 .TfHWrtLHi Ual WIN 9 4 

=kA *& ^ qwu u^iii^ dket % 
VHWd-il hM k*hi n*uai HdqiHl 
le^l win iS (A MriaH Mini Ciw 
^qi haI hwr Rial iMin. # ^r! <nt4 - w*a * (281) ww^/\^Mt)meen iSltH HtH ^eSlL Hl^ *iiii i^ciLHi 
*ll«iL 3 "i A^j *L^5lA 1^4141 *Wft. 
?H^y ftH SIM {nHDlHi) tSllH tltq 

Mit<Hu iwm sCl i5*ii*t Wu3 3j?n. 

A*itH '&Ptai«n£ Eann *Pttd J sJ 

r4ii ciA 4 i«t*ii asa ^*t' jbtit 

■SHfi (t WSJ -^ rHU ftH V 

dH mil M?l ^A -1MW HM &K 

*ti %mi iiqunl -tHWHi Tj^Kfl 
^« 11H ^. 

(*£.} ba e* ^ : ^3M (n^)H 
^Hi"i : rtMi$ HW wM Hi ai. 
Sft»ii V niln %ti^l Hrfl n'MW-ft 

ill y J|«fl^ d ? 

mnn M-nul a4 ^ I, fas qit) 

«^lt *L*Hl tiM. HlCSli (>Jl.) 

■i^Htl) Hd-U »U«*li rtH4 

l(Hl Hl^^, I^G^IW (ttSL)-U 

1 Hiisil kmA *iHftl *KHa\HL id 4i5 

blogsputcom ^q"l) Hn «wri aHHaiML^ ui5 qw 
riM *i »iM JWi t*iL 

(iOe/O^M) lURd l*HMl-l 
M*l^(^) Sri S* S p HHlil 

VHl^TtHi ^4 HlPlwA TflUl i M 

jfl n^ ^«l«fl *f{l 

(%^D/M«) l&MM *WH (ifl) 
S^ $ ! ^3J4 {wa.)*L JlHP^ : %li 
^M ifl, al «W I, ^ rtM-i mWI 
Hif?«vu H"a «16 aQ i rijRTt *mh 

S^ T) 4 *«MWWtol di HBftl MLrtt-tl 
**U Nielli *iPU %U*t HA 4LclHl 
Hit HlTMl HiH %UtL HN<1 etfU *rlL 

^ 5>d Hl«« d»UH°ll Siwl 

chi^?A «hkA^ Soil cid nA^i 

EHpI ff HtN cWI */ HL*1I rt*5 «tf 
d cil Aofl m»iDi ^fl aill *vi« 

^3ji (*ta.) WW -IHLA Mil »4«t 
^9^-ft 4l*fl °ll^SH ^A &*& "iti 

^•k'L hlv hi^i *nnw mUBiql (2K) *^Hll1*!iUrPHSi-3 * nam &hi n*u *tA 13 ^^ -t *£ 
(«^ofl tiuwi) Gofl aid **iei p 

H0U (*J£.) i4 $ 1, H 4*4 Mi 
kfllH V HHRl **Hi Urtl iWL, 

^JVfl H KM nHra nil *& nifl. HI 
fiW ^H MHtft Htt*«l (iHPV Hfl 

GfttJiA 0«! ?£<H* oral* : 
(%i£/04&) ^3rtrt 6*4 

nHia *t«i (awl qfl wl *um HRi 
e«5 cAkL 

qui 5I1I tkiKH &i?mi wis 

Gfefl ((A Hfitlf'toihil «IHLH 
31fl ' Wl & £ «!*! 7 ') 

WH dHlHufl q*3l ifl£f eta ell 
MH rtHlfl ntHLftHI nit A tfl^T 

tflli tfHlHofl cl&bfo Hitnuil M c«i3 tun dfsViLi f* J, ohM 
i?tii olhui hlmci ata. 

iniril frueu iHl tiiJL {*h **h) 
«{lj\il ^ajjin (-ihci* ufttii) <ul£ 

>US tH& ttLiW *H1 1BU 5& HIV. 

&Lk» 3M 5«l WL. rtl 4L& *UH»fl 
iLlA -iHLM HiWl <3^ll qt$ OWl <H ^ 
^j ^ Ml ?Pllft «rtl %M, H^lrj rt 
Htfl ^bji (iMSlHl) "Hid *HI, *4iSl* 

-flitftti -i£L 4kr nil dk &2irk H-ii 
=nau i^L *tlfi «H(^ : H^Jl 9IPf8 
I, J6 Wfl -1HW rtHRl &MI 4^ n 

(iiu.'ati) daid *ttu^LL 

Mtim *1HIK MCftl idntn Micj ffi^i 
*iihA ^tHUrt Hitti *ii eiki MHj 
wuj &Hi mS tm 

t%(ft.)*i *H3iinnL Hi£l-lLHi *li fill 

"M aA mlj *irttj t* l. A afl 
3^*fl &{t H-i rt-fl *tU =Ci si -s. 
*kil -IH15J H^l. *wiHi*i h^ 
M£H"fl ttW ttHQSHi WW tUU\ H^f| 

iti *tHta un ^ii«>irt *«5 3iiS 6) 

rfiK *KLH «*^ML ^ WiL (wqil) 
H*K et5 atf; H^ dA ^1^1 *tHt» 

44i. ift«jL i t --|j *piw fiwm ^l* 

tricot? ■ s£ci ui[^rot d : 
{l\a/«;3j *t3ftcl Mt%i [%[t] 

■I'd) m^ ^LH*tL w*cgii Msmni 

'■1 '^*'ln M*Ltfl M^ MM H»ft 

t^i mlmiI hlsw nmji nd ^iii ■2£3- ■W iiHLH &<Ht SllS^ -tHW H^ rtL 
*tH kft 6«L MS^ HHlJl Mil »A 

'^*4Mi m c-isei ^H' Id) 

s4 o : (hi &r0 ^ajii (wi) ^ liL 
O'H^'fl ^il nm *ln EiL*ua »LHL, £*il 
*U^l H*(lH HH.^ -IMU^ M>,LhL iHM 
Xijl ^Lk^ M(»Ml fH^ rt -HL3l Hd. 
-tHia*n HWRU HIM 41HL«i : 

SHW. *L?a <SHIH ^ qMrt '**£&!% 
HiiHV Si fkli rtH HtL 'J^SU^ 

(&£ 'jiiq A-MPlrt flH h« Rr iiiqi 
^ <t^rt ft *«Pi'jl gcil^ ESl*H 

L^fH^' s A A «mH aft *i»hi q 

<5U& d^fc 1 A(41 *tA **HR rt U.VU 

^ t*ul tih h^i avti ai. 

iSHlH Hl^i HS«IL HL^ M^iil H*l\ tf 

J rt^t *qH» iiqiML *uq. h&^ 

*HIH VIL^ rtftfU to rkR riH H"8l wwwIVIomeen . blogsp(5t."C(3frT ' 294: 

'aPto WLL<£ R-Wd UPU^ ±4. H*ll 
dH 'i«HL <t ftifl (£*£ f *dl. ^ 

&*& ii MH[ Tft it ^fid -tHia 
*« rtl flA ^4L 4«L <fe(R dHlB 

<HM6(? r>l2J (tMqqi ^iti\ : 
{llQi&tei) *3ftd %t*£Kll<5 

;*iiL.) Vtll dHl* *L} i^rtL ,:,V. 

(afiieidl iriL a*A £ GLWd 3^ Mfct 

*i«fl ^ £td *id «swi4 '3JtLq.ni 
&+[ mA ^.*iH[sfl fit* r j*i"u 
4$ iSni : "aft** tfu$ &Md 
*&££' 'l^Hdl q G4H1 d*^ p iRfJ 

ftF&Hi *um M^ mi d eni. 
cis&flj ctetfm s&dl ccujcl, 

j^jmb-jl |$|* <J6ltkfl UMd 

#*t toft (&. ) id £ 1, h «$^ai£ (watH tAmL Vtd *&H dHlpi Hl£ 

Ital *(rtl f*trt ^Ltfll tit ^tft <*-3. 

lilflVl (jfiWrtl lidl i i|01 lHPLCbJHL 

iiadl **HA H'=l =d^ "V HcU iWi 

*h ^ft f^ftM) fift 'jfiiHrti tidJ 
«*ui -^i =» Hhl4 '*4<k **Ld f 5^rt( 
iidL aid 4441 £tU : l *il : M'n «u^ 
'an-t ^faiui' Hid, tofiwi $,<% 

'^i«lhi =*A^: itlrll ^jrtL ^ «in 

S%L^l 3lrfl T^Li *^i*l ^A r Hrtl <kll 
?Hn ^J^lMisfl fift &fll(4xCi **»*i Hft 
"54*4 ^i-l" 5M1 iWl itd 'd4Ld Si*U 

M.tfl 6LS1 (I6LCM1 I 

[?oa.H *sdm, wu ^tw nniaHl 

rli<*ll ?!L^ ill Hlli di'4L* i4tft 

wwwIVlDmeen a 

MicJ ^SJ* *fW6?l 5*4 q.M^ iiA 
i*dt -I «4L 

<<virt (t&&C(i Mcti .4TU itd y^mld 

4WI 6KL ^*{ ttrfl cj.Hd 451 ^ 
M^d Wrtt dflL * *MS '^Pi^ «U*| 

W ^=H <1F,-1 SirtJ l&fU JJ l'l t«li 
\4fiil *i liMrt hM 6WL *WL lirtl 
r-ui M^L tl*l lid MttL drfL ill 
d^il *-t &*fc t^ )*l H'^H ^krt 

<rmni ftiai^ 51011 ^iy ^ 

ftVlft (ill J id B |, (^3JJt-ll 

KHRU *iflA iL^U *M«l &MS ^. *tfi 
*E*H^j HHIH «S V ^H*d 4l4Et *H 

.BTdgspofcom" tirtl. 

diHUTHi ^i^Jdi SoitiOl : 

W. l Jbl-il 5*H, Hftl«fl dHl^ ^^ 
Hd aKEl EgHt&fti %3«i -ttl ^ rtHd 
H& lAfl MltSWpft HW lAlS aG ^J, 

( W^oa) daad*idii (*fe) 
31*1 *dn rati <*a^ s^l, ^ei-(l 

5WH, ^ dHd 35*1 H.HI a^ti ftdl 
<tMrt HlCl H«W«tl H* W5S 4*& |j, 

^£UIHL tmd ? : 

*4 ^ i, *^«HW tM€L) r 5d«2di 

Hd f 3H* (afej 'Sdfti^ &«llR 

OS*(l% diiilHl *l4 Bain *4 i^i 
*lSl£ \l«l Hll ^>l l^flt ^rtL »i 

iWW ^1*1. »|3ll di^tU >Hd 
B%id-{1 R^ *^H *^dl q^A ^ Hi (286) # tjmil «*U = Wt vt * **Ht<*l£*H <Hlrf t GWjnfl <l oi^m 
IrtrlltlC'J &HI CHl^Ert M 41*1(1 

*il$i(k M£| HHftE*; Zitcr-llgui 
*lf5 5*{l (H«1C4 H<N*ll SHI 

3«iaa *««£« MfrJi^ Pi«*i 

fou Hid dtttiiFV mi uult . (?H*t 
*t«u»i ! Hfti *w Hftl ajdiai qa^ 
=£^ 5rtrt^ s& I, $&% HJl *d 

*i«ite ! Hn ^ii«M *H«il Hii 

(5, *W *WSlUi 1 Hfti ^dL^A" MLiijfl, 
fcft* *Ld 3«i«l«fl UlG -UM.) 

[ i 3P/£Q? ) Itiffft *«HI fa"d 

Mil *1LH *tHiai H4HL &WL HHl *Ld 

»^*i awi Qhlh shI, h«$L 34.H shI 
Hd %&} eM a.j.%1 in! d Ht^l 

*tl3 $li frPU ^4lL H$ 3.$?* i*t\ 

*w Hti ^tfl 3|?4HL wl »*MR Mtfl 

fill fcilrfld WTUHL "Wl *HH *TCLL 

ami wrai ml Htfl Rft forii^ 

*l"l!SMft tf*& ml Hd Hli ^tfl 
WSTEIHI *&1L cHft HtA r J"HL *yJH 

n°[ht* ^tfl Gmih h^L hejH M<et| ejstl 

3J*L *hI A MSfl ill* &W<lld V$#\\ &*Kt *SIL Hi* i^&flap 4ft) 3J*t A*5 

*tf «cal whI gv* sh! HtfL Sr 
MR wani *w *rt usEl 41* ^tt 
wtfciHi wl, *tf£ [to Gawft. <*1 

waL wl. (Jq£ 1HLM*il HWftLd 
^Hiwj : *«rHft "S-trt Hfifl *t#fl 

^4 MSt ^H-tlHi^l =* ^ sUniHi H 

^J?. 4iHJ^i) 1 pKUfl fH -Wi< H(fl 
%tfl (J. H Hjff^ : rt^iL m>h Kl*Rlj| 

a* Pteulti ^ i^l ti^l ^Hl Mdi 

F»fl "jfl 1 ** Hlrt iA& MLti HSrt. 

0£idR viW (^tujf ti ) : 

4. J 45liiiftC(L'jfl dflWHL i=.Hl^ 
6WH^t %l5 1 ^111 ^Jji «IH M»4* 
«l=lA ^1)6 Wdl iw! *K * iwa 
^4 1, rtft edit** H>i (-ihl^hl) 
mwm «mI %Wl, 

h ^Miw (*£,H wi '• *i ^ 
www1\rtomoen * '^nHL ails ■ vU*t-4 * 
4*iU Him ml ? h«ii4 «i t 

dl, Hirtl (SrtL H ^ rtH-l *H! l W l ?l 
M ilrt *tfi ? H«U*i Wi : ^^, 

% ^H^cU ^i(U i »>«H 4%441-t H& 

(133/^Ofc) ^DiW <H1L tiM 

\!k\ *3£Wrtl ^dl d 4MA *(LttL 5^(1 
^fll Mt, ^«fl fclj ^ 41 I MLU 

l5&A *tW^LH (*K.) i£ B : (5K.i 

4^ *H *ilH (^4%i4?l'fl) ^HLM 
UrfL Hdl<HL*l (-IHLSl H^l) S^ : 
41 ?SJ<*aW 1 *IH *t^A 4*11 \ t 

■HL4 kMi"fl Tf^HL GfHl 6«1 ««iA 
U^ 4*tJ Hi Jl, HiA -Bt'ljj, i 5HIH ^ S 
Ml^wi ^HL ^1 **Ht^ J H ir«lrt. 
,■!■■> grfl rHft rtMllfl. dL4L*U ^i %H 

Htil ^"i mi. ■» i* rt q?i ati ^.d 
di rt*l Hn riHtHrt ^1 Hid (*w A 
mM n Ulrt). 

HiE& UK. ) ^ t> : (*U <u*) ^* 

C^lH ^MA dHin H*l<(l. -1HIW 

,li)16gsporcom" iar] ^Vl^J ; H tiH^L WR dHd dHLM 
H4l<Wl^ H^ *4 *irj rHW K*H.ri *ld 

^, ^ ^ Hft Mi : H UlA *ld 
MtlHHl Ml^T-lL ^H iA M H*i 
■Mil defl. (Bqi Tf"td«fl *ift1 ^n 
W3iH<(l M*i^ iui q*r^ "Ari -t*CL ) 
(*ll cild ^^l ^a q» S«A). 

olHUfHL irtl^Hlcil a?^ <ito* 

«HF*|. : fiflilA *i *t^ at*j y (,, 
-1H131HL *U%Hld dU 15Wl feilWl 
St (5. ^3J1 *1<-Hd CHHH^-S i&i 5, 

Mfe rfi dHnl d^Wt omhI »«5 tt»L I 3iH£ *tii il, *d UHdH ftiu-ft ; iefl :■ * *JMltl n<\i : "113L- 3 # (l£ r ) *£ £ : (*U <ltt) ^ 
fat'Su)'* -U*ilMH«il«fl Mitt Hfc&ft 
•IHIW Hil *rt (-IH13 Hlfl) *Wl«j : 

*tft *u n$t*U *u*lLslm *iHDi*{l 
qiQa &i-iril dtfi. *l *t<i ^tiMft 
«£ iriSA *tiul u, a*^ <Wl Mi-ai 

HH'JLL Htfl Ufa «5 «*lAL 

(<r*Kfl niufl ciift) £»*ii*i 
wicji R tic « rt?^ d& <dctiHi 

WlQ <ti BUHcta <*lcj (WW 
d£aU£L?>: 

i|««rt $2fi|<ft dbftJl +ll*tl Edl. 
(ttEL 1*1 «tfft&U EfcuHt dftK-t I " ■ 

«js aria m*^ it «wft mih suii-ti 

WM -tHl» Hil Wl toll. <HLM 

nHiflril MWLiln BHl«j ! (Wfi 

■if HGia -tHiani <ak & ft qt^ft *g&i 

(t^tieti Shi hI *w ^ d, bisS 

SfaS nHtAMl HWKL Ml MfcM-fl [|«t*U 

bttm^LHl) soil wQ -wwhi wtfi tidi *trt wft (£w q.£ ^?u 

(*U "*uSft) HflMl &MI Ml#* ttim, 

tim^L #£ : " 1 * U31 ^ ^ *&■ ^ 

Mtft »|3J4 f*RL)?4 Uir?L tsWl H>kl 

waM'ft tisw «id. 

dsHit tts^i Heat 1 ^ «T.n tjsftfi 
*t*Hi*A rlHTfl ■8^41^ =tq-ti ^si?. 

iS%dti ! *ti 4(l*ii^ mm^ ^h iv 


■# ^HltA irflj : umt-3 # 
rtH «titf& -WtB H*»tl -t"fl. «Hfi 

*fteit : ^uKl i^M ! £ fti **i <M^ 

l^l.t-£H,i (M&.H *1H131^1 *M 
*tHLM HiWdl lidl. H.l5 <?JSl\5 i^Hl 

* S*trtlHi [S=^rt fli*fl. H4rU &ft 'Hn 

iS«fl *l ^Hrt^ti tf.«iql B^H HMi 

R^ HlJ *\^ V *it-tj », rt MSil 

rtML^t Sim hi£ 4as%(t *i^t *tw 
^SL 1 ti«ji*ii'i h1s**U. ft h 1*1 
iWHlHl^ |41<A rtMlH H^ftlHi 

^i.wi rfL tmi rt.Mi» i*'tt-i j h^ 

H*ftKl ait.4 mGwl 3BU rtli ^4 
HtwSi; ^^ -11H fi^llHl ti^n Artlfcl 
HH |RWrt *WJ *l=>Dtl fc^rtfl, (BHl 

tj V) H5Ht ^ <ti (RriiitHi) a^st 
%A ^^l ftti J Jtt n Hifli tai*fl»wiO 
H^lMl q^Mrti tSrti Hn i shasiHhl 

• i i>.L.) 41C-*U : ijtlHl MtH ! £ 
4'il <H£§a4l4HL i^ ^. HH !K«iHi 1 
T rtl^ *tl H^l "^W d *H «UbiA 

• 1 1 iqt *ri ti^H°iwqi w O^il ini 

■'' '.i =hh1 ^hi elMI ii *tA M 

i 'l-HitSni q^i?i ii *n,n H^ilHciini as: I hh «Hiiq + (4^rt **t&nl 

4 K^Strfl diEl'A fa* HtfsiHi *fiq^ 
c*4L4 i^ftl i&% i \*& ««5 awl 

**lt-(L «l£|*il HRt Hti •*&&&$ 

•^fva. «6. aK^t vRii-i *t*tw ^ 
A*iL &M fltil hmI 6h% ^l Miql 
*ri Amil vi %Hiq*u ti-ii. 

*j'M iUP^t (ill.) id » I, ±3$. 
{*&.)$. «»ll*^ : V Mia^l ^W 

(waltvz) ■ ■ ■ -A^ $& 
afrit Hna3A MG%6Hi sihh q*u **!\ 

i<L *HlIM wethH*tL VIW atLUlft 

HMi?i nil *t*iL rti : i ^if^t ^jsift s^i 

Wjfr Mil H^ nHLii M^ raft MJift 
»U*l it, *11H WHP^ : *WbiX 4fl 
*«bi us^ nH nHtsl nil n«IL *u 
ictiii Maqii qqi. isqi ft nuifti 

! 4H/<V3 **<il MM) Si ;*|UL= ^HlH-A www: Momeen.bTogspdt.com 1290) # ^i-uSl *riU i *tl 3 t-'3 * i% ', d 1&Hl i&M, $$. MlHd 
tiSHLlS-R *U*L H^L»Ml *H.*««4l; & 

**1M Hd #-ril tL MPl £1*11^ : 
*ttai ct$& &4 ueA ■ifl^ jmm 

tiR^l ^M ii; MJI& Gte Gaai; 

Mrfl 3d MUl -EHdiid RL 
4dQ|nJ Qt^lM : 

tt"jlt &4 £ V *LMt (*&}** S% &] : 
*» dPW *3^Ktl*J {WLH HMlJWl 

tidl. dHi 5l5 ^(!*^4 WdL 1 &L MM 
*i WMdlHL aM fiMrt M&cU. tidL 
Md: tMl *l ttMrfHt gfl DM* H«fU 
£ril. ML WL'MfllH tiJJlrt, SHI 
(%(U4 ^H^ : ***. ** ***** 

{&} id ti : m^Hu« twO #&H1 
Mrififl *i ^SMsWL ^.M 4tCkl Md. 
C-flflp H *£rti HirtL iSrtL Md*£l 
WHriHi Wfl BMrt V*ttt &U Md hV& *tHrt Hfc *LWUdl (idl MSt-U 
dHLMHL M&t§>| Md <4 $bU Kirtl 
ddL Urififl^MdHL C-M BMd H4dl 
.ML ***tt \M tiMd eutfl Md 
*fl& UMrt $£l MSdL lidJL 

UK^n) ^Jfirt M<d, HH*R 
ii G : M* liHHLH ftR,)d HJj*i : ^ 
i^^3 (%lCt.) ^4 Md HK-fl 

H4rtL ArtL ) M i$j : dl- 1 ! M ^ 

«H»vD p1 HI » HI f5«rf<l 
14313 OWtl<f| : 

t^j«itLi (a,<a.) ^ ^A Mwri 

[Wirt Uidl i&tt ? itf*lL«H. i^ ■ » 
liMrtlHl *IW^ *L-i MS ?Jirt (^6.) 6i 6 i> 6»t *WCi Wli Hd 
HURMI nMtSJHi 'q« ^ittillcl 
Gz^Af 1 ^4dL Wi?^i r«ul S^ : 

H& ! d MA Mi U^d di Hd ^ 

H^Hnl nHtoHi i^«uji (%ia.)d 
H Mi *j^d M£di w«iwii. 

^ : »tA ilt. tfM %UPld (^Tt, )M *fij : 
dH fljnf-^l dMLS»li dHl ^<dl 1h 
Hi\ »L ? Til S H ^^|^1M (mid 
Hn ai^l l^ldl (m^u m4 
M'MtHjHl'fl %fl^ ^L^il ^rt Hidl 

l5«(cl SJtlM d?Jffll : 

. ^3£t (414.)^ H^lftoul IHiaHl 
^4M dji Hil »idl. 

ilVUril otHLMHl <X<> f\ f5#lict 

(i\y<:i<z) tuftci mh, ^G^ 
ii £ : A" d^lrt M^ ^l^i f^Tt. ML 

HjdH WlHLtJd aSfirt' Mdl Md 12911 wvti'j iii» ^ t«iR 14 - 4 (*u 

^L ilLi (fStlLHaHt.) ^CiUlitqm. 

MIM ti*lt*(L *i 4iMftLHL*l1 4i 
tiMrtHL *«t tfl-l J Mil dfflL 

(TtlLcfl vim h HI «*rF.*«fl 
H 6J1 WlHl^d tttod' Mil Md 

CTt«iLqddi}^«tL wL h iP- 1 ^ 1 !^ 

r^d 1^ : H Ml TfSmM t^MlH 
ii M-l f*ll ^Hl HW0K Wtffcl SWl 

f*VMAf3<l) tLjRdid^ {iK) s4 
li : »i l^i^Lii (*,ftH folL-fl 
d^iUlHi '<l ill' Hidl %riW4l Md 
MlHdl Wrtl q^* 4 K ^^ww 

mkfl <A «5iciKl cdoD ft?rfd 'www. IVromeen. Hogs pot^om — < 232 j * ytiH tpOjl ^JW- 3_*^ jsicini gal s 

[VUM* teWWJ HI* d 1 <13ttd<3Hl 
(*0,)id ittfcl WbLt {*&-)* WJ t 

ifc*U& *a & **fl ^1 i rt-Hftl 

fr^td Hirtl ilrtl Hd HlW 4 
lSHsl*tt £ft Hd *t*tt3W( l*L<|«H£ 

{*gl )4 ^ £ fltJdti ail *(l Anita 

-1H15JHI ^ '<*fd$' M&. 

($fe) $ft4 -IMIM *H t^Hl M* 

Midi i£dL Htt WW W K4cll 

MSHlML =U6Ml 1W& tML ^4 si & - 

qd mt *«$ -ill a. hi fruari &a& <tiiuvti >i«irtL -t tidi, Hid, 

ti&L-fl tWia M&U ^H Hd iSdl 

Wdl tHU* Hqi q*Hd Midi iJriL 
5, HWU HHWWft tfiflrfti MLdHl 

*u*qMH *ii«ivil 4u adl hA <-id 

^A^liUHL H»1L Hi ^J*W*tl HL4 

hhuiM *ii HiHcfl ^Ul hmi ml 

rtHl i^rti lidl I, tti dHtaHl 
£H*H Mi^l^i HM_ ^ -iMtWHi £3j£ 
(&fljH MHd |HM WHBli^i, AH* 

$$t l*a.)H jukUM Hi*i wl 

cftlU -tail {t^lJlHi HI* *tfi£*£ VA) 
dk MSI "H* d HH 4 *ui dl Mlj IS 

H£4ld <H?llol ■ 

{^[L) ii tf i, [*ii qft) tfta 


# «JM;L^ ttfl* ! 1W-3 * iaj: •IU«il A w*l UMrti,4n *upu*frfl. 

*l»L%i Hil^WL-J <H*1 lli 1^ ^ 

^id imdi*tt &M^ Hi%Hin»0i 
nk^LiilHt d/ld viTtl fidl flq^ 
eiiiR *Gn -WHdi-tl Hldi'ft Ahml^L 
Mtm*n^L3tHL wu^ihIh^; 

\H, ^ CiLd ^ ? ttttdLdki i^ : <4<l 
*lHrtl **A ^I^Hlddl V&llLdl q3*i 
M*il Hil 3Wl W, (H5<i WR 
^ItiHldHL HHii ^.qi V^H (#lH 
rUl^) HHlll &H5t HHtH SilA 
HtWWL HW tJ- illftL^L HLSHl i 

?sy eu^i d i, m do! *adi "i^fl 

d. HS^ h^ HA MftlH & HI^H 

HlfHLdlM^ q»^i Httta ^11 tlHi 
(» , $«ft ^ Ukdidl EfUUHd UiU d*i 

HP*tt *di hA &iaw d^& Tfii 

^iil4L tkll dHl H*Ut* ^^l (Wt ) 
dib W 5Hl«fl HtU«lL WW A <tKfl 
-IHCIL tlH VMtH %Uil"41d Ift-il 
dHl* MAt<fl l«u ^dl. «4rtHlH 
WR JHL-t-U 3dqL=K *lLPt(«l\ r*lft 

|t|«,t4A S^L «*U«€L : \U&l*ft 5HH, 

•i i V ySSl ^ i r Willi *M *iftHt-{l 

*miiJ\ H*4 Wi n6 atffl w. A 

■4^1 did Hldldl 5W 41^ 4tfA J4 C 1 
■1,-1 WWl WHl : ^H MMqiaiLyi ! HH Hi W.^TfdS. J*LH *ift«^ 

0, *& ^i ttdl *iriLq ^ r *Wl hA 

rt-U &MI 4MW filfi HFMC «3& *l*l)Rl 
MLei-wil ^ il^n qrflEK Hivftt 

i»H d Hrfl ^&l rtHlfeHH ^ildldl 
uq^L**i4 Shi Hind J ^ei (Mkk 

fifil«i* (Jdlll *iilirtHi i^«llti 
(%lfl.)A {%"1M*ft^lirt-{l l *ufl' HL4W 

(116.) SA &\ r \l$f&\& fW-LH (iiei.}%lialHlL-ft»H5 , KHl^dd « 

w^^wJVlomeen.blogspatv€orn Vti lit<fl WUdt i^iH «IHL dd\ e*4L 

^iqfni *4&H qHl aril rtLktlM^iLHiSrtl 
«lii *i t( rt HL«U ^<SWLqi"U d^fl. 

(^41 qw t^fl 1 wi ^ dwiaw 
tQH* WUrtl ^iq HlWl ^ d dHLSl 

^tid qit -i ddl.) nnm hi^ 

i^«tlii (ftClJ-j it^ilft ilqlHl 
El'ill *ll<l flri Hhqt £. 

iAs »s«iklHi (ft g*rft M&Q 
( <¥urjt d) tn^ NJriWtt dc<« 
<hi j kI Mid (MCI ^*J" d) 
ff^l »^c£k% au^wi m&<n 5 sg 
(mi nflUM d) oicl wcilvl 

(*i<H.)id i^dl dHiani ^<si "it <JM)_ 

*u.Mn Mi*a Hril *H **w t£^ 

*£&{ \ WrlHL %W. Stii *H "^l® 

tt«fal»u ^»L <&& *t«Ml ^ *|tf* 
M*l &ti HA. *«W i4 "^ * e3Wrt 

£Hl*HL Hrt ^)hM ili ^W 

=^rt (*M m**IL) <* u*wM H4 

fceifcvv) «Hrt *wa GfU eusl*fl tihi'W St%*t *rtt. rt 

Sl& *£rt tt? WW ^i J ^ A*tMQ 

uii^i 4 |a gq «u%' Mil irtl. M<fl 

i£%l 'l&MliLM' Hit tst HtA AA 
WJjttfl WW-! ^fl» Atti ^jM Mil 
& rt* SHI d *tW '|H #1 (*U£ r ts 

kit *wu rt< $41 el *w *fi» 

ftg $M Ma. *MU& HltHL : 4 
( w*} Hmrti i^rtL ilea, d-tt C^qtH 

Sill (HlW-ft 6HIMH rtHA Wt -l 

&&| ; SHI Hl^M t cj rtRL ^fW' 

<W ^"IrtMl QUI TTIL 

J wwwvMofineln *»irt *un ^1 } nil 4ML iW ^HsGlt 

%qg&L£ (««,) ^^A MfiriL (iril. 
rt \«fl M H%Gl6 (ift.)*l 

UtiSfl 4 ii^WHi H£ii*| *i*l H 
H.ltTi H*dl tittl =H*1 t9«(l M 
li^^riML Htt *Kt4^ HSrtl i^rtL *lA 

KHJiWHl fiUfA E^irt Hidl tSrtL *ipfl 
ictl 

. blogspotTcom (3») I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
i auad «ili«i ^??H m^ S 

^ Hirtl drtL MACfl IWrtrtHL flWl 

d^*A *t*tiomi M4eB ^5*wHi eiiod 

OH1H*J §«l *ll£ , «ll»fl«l , 

uii &^.) uo^l jgki Wt AhoA 
ui»uiai(ni «lbl tttfdl 'Aiafl ■2tti # l^ifl 4H&S I «H- 3 * ( 3£. )** 0HI>ri 5^1 ^k| cJcj 3, 
HKM ttturtl 4£<-tl '<Kl fJCtikT *i 

stl, {««£ *»a£ it* hi u&l«n 
<rtS etui sel, •Jifl g "wi»lWr 

«Jl H&A [iw ( ?£. ) mfcU tf.5 

tiHlH WG *UH>t Id f^A rt*L MSI 
tyjpfet Jdi JR* V *» HL>3fil-ft *tt»lh 

Ueu/iw) diRft Wi i|*lL 

. r . ■ ■ . _ _ . j - k i j ■ p i r - i - p • - - L L ■ 

■Blliil M+i dfcUuHl lfl»U *«UiS 

*oAn Hie™, Art *««(, i*. iiartrt *,\ 

±$H (ift.) Hidin *a-l AiM-ll 
1*i*Bm am. cN£ hwwA itj, ^j 

fclfll* -1 qti »6 *«« ^Ifl '*«•£' Hf*( *U*flrt id M *RiMl M<& airik 

*U& «*L*l rtl fl *UTOML ^rUM-ll 

aj-lld Hli *t6 1ft«L A, 

45ct£W 'JImU au»ftrt *P^g : 

SKW ^ T? Ht«il*L-fl, itIH'ln 

<A W5«0 didl hiw?i g^il 

^jSoft iKKlW 3%*hhj yuftfi 

{^EL) id » V 4s ill H'l^ 1 * 

i («&. } ^i^ni drii i ^ ^^ ( wa. ) 

qtlR p tf4 % -1 Sl*tL 

J^trtofl OICklHi clfiod^ ^il ■ ««t ti. w^l hiP*s ai>^ g<i£i^n 
d3W.it *Kit (*R) aw ^si^iHi n*itji 

Sddl drtL H 54^ : fc& rtl M^ cl 
(HfOttl&WtdrfL 

ilYEIHl c 15 Oil? M?l 5*J1 : 

'H<^|t<Ud W £ i, H ihA fiH%11 

&A, ^An t^ )M sii «Ul dtffcl 

*ieen^ Hsoft i4rti dnl *w fe^ 

(l&IHrtL drtl TMli 4H*fiU^ *44Hl (2sr) H^ri(A 'Hi^t*' ci^l*i sal d 

"www.Momeen.blogspot.com ^3^L «LrtL drtl rtul i*MH% iH«Hfli 
S^cU *&tU, Wli -IHDMfl ViHL^ 3 LHl 

Ml%l -IHUi H^di Tjikl *U Hlft*l 

[in* ^yqrti, Rtl (36mni, U*ii*t ^ii 

^H*t ^VU i«ft ^Hrl riMl licll 
drit. *t ^A a3*W 6eA *l«lL*l 

^KJUi (MH.HI -iMJtS *n4 llQ ? 

errUHidl §wi bicO uvul 

Sd^ i h ^ni (J6 ^HLi "Hqji tf. 

(nHi:wi W rti*(li Sd ©.) lW 

&HI rial Mi li, *i ni ma«wd 

{U$c*te) ii3ftd *i^ ^ 
{tfL} id » 4 P ^Kiid («t ) mil 

-iHL^ Hi^ni ri'-dci b-.rU tML^ 6<?U (298) # '4Hi£ *L<la : wul- a * # <ytl3l *tfU : 'Wl*- 3 * 293: *kfl HMrt rtl^t S&4L Htfl 3^Ht 
TJtfl cpHrt di^tl* i4rlL | £K H$ Gil 
'Jitffcfl ^Md 'aft*! G^ E-lH-t 
«£pl&£' WtL Hcfl Wi PKja 3iGttl 
<3M «A W rHft '?*H1 GU<a £*£' 

Htfl WH^IkM fil* (j6L*4fft q^ 
rtflfa. i4rtL *tffl WV&IM1 ^fft qMrt 

tUMfe Virtt, *U«tt flA EAi 1HUIMI 

stti £41 a>ta£l #fl i ifcft «1A ^(l 

Mj£R (4lV 4Sa*l»ti^ &W WrU r*U* 

3«UI*tl *je« 4i £1*1 
HSULtJl GiZjjcl : 

i^Gf HlCtHj4lal *^*ll ^ ell. 

a*tt a4 b s, {*Ls ml} h" Mfti 
FfcUrfl. VI* CjrHL tatt 1HU* M^ 

*t^ 5K £ 1, $$*WL «J8W 0*« *4l«t 

i3%eit < H k u »h if &i ^ nig Hitfwrtl *k &i H^M ^ $&) HI* FfctlA 
MH HH HfllBfl 4iHL =H<i 5tL*j : *iM 
M"iL itH % Mill drtt, M=t£ MLt*«l*fl 
HHA H-itti ltRlHl MfllL *H ^H 

^lul (til niHm pail <ndl) i 
A*ffa s^ s cwrfl M.MIS ^ n«fl. *L 

Ml If 6lCtrtML Hl«l rti A ill &H% 

n4 Hi. i*u isMi ^« ti**ieu^ 

(*K*>^ t^,« 5*3 *<ft ^ 
JlfrA fttJdi oiftoii ec*4l £cf). ) 

a*attHm>j ^tncil ?img : 

S^H HfJl ^'lUl TjPU l^tinl W 

Giai^L 't^ 6 !* ^rtl tirtV ML31 Gut 
ilA SHIIhL a«ll?l Hrtl (4rtL 

"www.'Momeen. til? <HHIJJ 4£Clloll £SH 

{iIL)s&$i {Asm) qqi m&h 

[ISA.) Hl*%6.HI *UWl. J HL"4-U M$ 
*US ^illft MKW ^UPQ **3 HHLS 
H^l <6ll Utfl liL^l Hl5-l ^3^1 
(«fl.)^ ?ICUH rfl HLU ^4lH-lt 
WW Hl^l"i 4iH^i : ^(Wl Wl, 

nnw mA ti»l -imw nil n<(l, £4*i 

5H*t*G ^ 4^1 H*H3i M£R *tt"U 
W^ W^ ** i,H *& ^ * wl ^i : 

HJS. ^ rtHL'itH .^ : rti-pQ H(H, 

^A Minn *wtw54 hl^i nm**i 
*v\tf{* hi stm ^. ^ *t^i«ft*iuii 
«i<l n*u* nil ttifft -t«(L *um h-i 
*flH<li 41. *ll*i 41Hl^ : v+ii ih 

WlA *HL*1L^.N1 ^£^ J*IM H^fl 
iiii*i rti^ H5i. A H^l 3i*L S?L 

*ttWl ^JOll *«5 Td^il, M^t *iUdttl 

Mf£l ill Hrfl tu^ GAriR liil^fl 
hw'l. A Misft ^"sri wvtl ill %lifl 

blog^pbtcorri - i 
i 
l 
I 
i 
I 
I 
i 
i 
i 3i*i itA M^VELHL Ml |*il Hfiftl 
iSrtl. : *J&6M* «K<41g»t ?H4e|l 
U l^f*[>£s 4KK4I g»l f^Jffl. 

Tf?ll3 lf*ll*l -Crtfll nicttl 

w^i r aftw «ti^ Bint ^Hti6" 
i^fti *m ^ l^tHi M 'wit, 
hh wret*i mil *ft >vhA ^5^1= 

'«wcii&hi ?<hh*u a cis a 
^if. p 'j^mI ticucri : 

wui iShih '^[h*i «U% RlH-t 

lSp|lUi , id f<H4 ftH '*l«ll 4^**1 
y*HI fiiK-i 4*S' 5*il ttMt 5, "S^i 

• 1 l-J .-. Ml ktlFWl ^VA Hii qd Wl. 

alHlflMI loihA 6 old 4,;MMl 
flllKH £ I300J dfal Mtfl ^rt *«rtl <ML. -4HL 

^ttaHi-tL Hi? £*u **n ii&i 6m» 

fie 3i£S.<s) *S*H 641*1 &H 
nil wu ertu W& *um 3£HW(l 

fill 6*lClj <Hl% 'vfkM ttit£ l&HH, 
30«ft itii <*J 4&WMI ^ *L*tt 

4, w«i *w H&i art. 

(ZKI.}ttl j^BlHJtfl fin GG1«J 

Met tutu; jflui [khi m\ >lfl<, 
^1ci>AcU"ii ?*ii«* audi m4. 

-lML34-fl dl&rt <H*Un fifeU tirtl, "K<1 

^*i*u*a E4r fi*i<uii T*rt, 
4dl : UtiPi) 3KHL qdl =1HI 0. 

*!ffilHl <SW(H a L H«<H4 iwX 

iHLWHft tUOlrt "HfiLettU Hl2 ft^l *(*«, 
Hl<i -IHI^Hl *H4 -l tirt\ p **fl 
Hdfill rtl S«tH ^Ikl *m Iw^ ««5<1 
liwi tai, Hiil *tiCft^i ^V 61 il1 ^ 

»«<fe-Cl $m nms vil dc(L =k<i 

4ttWi (n*iM Aril J P vai $«u 


| Wl*ft <H*ftA ESi^ &4iqrtnMU $ ( nnct nvti *u& »3 A wife) 
id £ J„ ii3iRrt 3«i^ (ift.) 

-l*tlM H& (SOU <ini cl IMtl »1«IL^ 
*&■&. SArtL JJ^ iVU r*ul 5*ai^ 
*ISHI i^-ClL VU^ L WPl5K «U)^ ElH-t 
iFt^' 5^*11 c*u3 W^ftl Sirti 

m4*u 'iWHii ci etvH 4^ s4di 

&fiiqjli **ttil£ *tWl 4AdL, urfl 

«Y£LHi4l BR (34iq<a q'HA fli^ll 
SArtl, V1LI HM *l ii^rt M^IA 
I39U Ml r*til M^l fcf&Slg *U*Ht 
UtU- Hl^fl Art til UM^ iWl 

a. ^ i^«titi (waH -tHwA 

Htfl M-uiA >4l4tA tHU4 flHlil *llA 

\%, hi 4, iua 1, i ^A ^ (301) SArtt Artl, Htfl *diM *t^i 

»p»aiHwL*ii *il*u ^^ torn *ua ^L5 
§><u s*ni ettu ^H s^rti i wttwil ! 

^weiHL-U^ ^EH ^w. £ettdL i 

^H-fl il*i &V^ tL^L *Wt *t3HH 
dlH *0 rtH-1 KM *Wtt-lL ^^L 
|Sl»lHL WMilR, ^H i *gji ( *A Hi 
%tWtf I^SM HitU iltil t^A"t A^Jjt 

(«f<£^«v) aafirl H-W (tfl) 
i^ 4 :s *b tu^4 ^l (»«-) ULiL 
&H%tA UiL ^l ^ *tW«U 'SHyLL 
H4HIML &3Wil HiHl. ^*i ^^-fl 

*t\ »^H H« 4dln m^L *nvx& 
Hie ijsh «m\ & I bi *tj&«ai 

H^mL 3H10L 5H^4 * W K rti"Hla 
S^ rt ciHrt ft*l H?l tU*(li £& rt 
J^H ^ t*ni rt.H \ft J%M ill A www.Momeen.blogspot.com ^hWI VIA <34l<t c*tll rt»l H<H 

dj&&# id fMii <tfi '*«hhl q aset 
flM H"& ml S*\ J HS &tyMrt*ti 

*ne*j. t? i, £$t (wauMl vmA 

tfHLH ^il^L '-ittHL R gift ii^' 
l qw' (q)dl 3UH. Gdl-Urt 1# & 

GmWti *H»i ^61 flttLClLA *Sti? 

■ii mvn. n tiLq d\ ^ rtnn Adl 

%UlHl *Lil ^ *L5 W ? *tt£t"HLM 

i^ : -it. Ht ^etoilA ! Mfi H£ : 

■ft ttlltui -t »JL4 rt'l i^i =n^LHi NU 
*iui Ui t) 7 At 1 * i^ : rtl *IR 
«Hl«[ : Hft *H ** vu& nM <uu 
^61 rt*tLGlLA <&&L %H itwati 
RqiHrtrtl [&& 4UL SUitA CHILL &3B 
*&L : tf Mft%L^ <ttrt4l (|Fl*lLHL) 
YSl Sfctl Wil &. wfc AA *1LH 
*UK (rt-fl *Ltq OflMHl Wt} =*Ufil 
% ML9GL ^H-ti ^ Hrfl ti& A AAl 

y«KH 3«A ^ffft ail A *«Al 
ri Ann! =ttLtt **i> hh, *ti ii"id 

^Kfl °S lial "ML ^L»d (*J%L<-lHt*t 
*lnj ^rtlSs (<HMl'Sf) d*I ^&l rt^JKLL 
(Milc-tL) *Ji*flHtAMl *UH (3HcQ $&) 
*4J&4, (S ^^ClML^\'(l Ml^HrLl-fl 

PlKlLti, ^tl-fl H^LiSj *IH ^l 

*t<LGt.Hl-ll *1LH **Liq^ f'V ftH^I 

i^tt rt*LLQU nM^ Hinini tiy 
HieiLq^L. \tf[ ujiwnl '-ilt 

^LqJ«L. *Tl«jCI M*klL ^ *lA HL^j f J**Lrt 

k-\ nil iil?i_ {ii [IqyJ Mq^n«i 
Rtqiq sfll^ iiil qtci sil *ls?\ -i^l 
*i^ ^qii^i h& A Siq^t *l4<jj =k 

i£* : *4H !H«lLii ! rttfl H-IW, 

ft.wj.-t qift-u H&iL di, (ft wt-i 
5^1 MLi-j -ttn §, "sni iiiL qiil 

Vim $ ? ft^Hl*i S^ : W «. 

~wwv\TMbmeen. ♦ ^41^1 Vfa : tH^L-S # (303] W %$t£jflL ikl-ft ^H *jA, H^ 

^1 Tftpiri h^lI titetftft k '*&& qi 

^ (3TO"i aUA M^d tbi^l'U -lEVfl 
1*1 M*i rt'i ll^ 1 * HL^t rtH-il ^^IPl 
&LHL ^ft, ^(*IL *n^* HIWftL MlrtHl 
MMrtl ifi^ m& «tfl K^L MA *i^S 

*iu^qL n& tt?1. %qii ^ti rimeu 
*iuaHlnL ^iitiHi^ Hiqiil Tf k **n 

tt«HWl4MlHi«fi ■SHL ^Ht k&H 
WQ V * HKlA ^tl rt*ltiaiL-{L *A 

iR.iAL^L ^*?tl*{l FttLL-fl*»<l 

^lW-TL hi^hIA u^l dii. ii^a I, 

W3L-1L ll^-tl Him ^t^L^l fil Hit 
Hlli ^ft, H^ WW*fl IHtLL^lHLA 

wi^itq^ mwiw.-u ijiHql *hpl Cjh< 
ii^iH i&, "V«il ttii<HL, nAai eu-i 
tiMHHUl M^qini mtqft. rt Mtfl 
l»Ht 'j^ '*jiA liqift' oieqiHi 
a^iqA <A ^ql ^1A H«fl-tt q^SWL 

Q-lLl &3fl -flioi-ttt U^L 4^1 *fliWL 
6, &Q ^ €ln ClLii *tq fiLi«fl 4il 

-flstiitt. ^L^ntini ^ifti h^j ini 

qnA A^ Hi *Ia>h n%* *& *i^ 
bte§spet.-e©fn *tiql ts«i ■W'^irtH.i UMei k^l, A 

i4& : 3H*t **t<LW. 1 *tlj ML U^^l 

rii*ql U<(1 -tin, *i-{l J i^ ^ 
^^■■•LLq simS sj *iA w^i*(l 3tt«i H-t 

Hl«(l HiHl. C^i^fl q^ ^l ^Hl 

ytiii 5idi Uw. ^q^) ^t n^iai 
s^l l t •& i ftcu ftqta. ^ sfl *uj 

HlSt*L iiitL : 'U, <i '•Cl't S^J ^i 3 ^L 
n^l. ^tL rt=(HLtll T^Lt rt-tl MXk*([ 

<$± ftquet -t swi'j q^-t "5li5 ^*i 
fqft Mirfl im ^ln eJaiM Mffi^ 
UqlA *«trt rt^ i%1 ^itHi wqy . 
rt M\m WA ^-Irtn HlrtLrtl ttLM 

■nu rmi ^ aen <t& ^tfl ^ti i^sft 
AM qi* ^a ^h 4&H. nil w*. ' 

HH 34«C-tl4 1 TT-lCt-lL E^qi'W ^1 
Mn Mj^l^Lil t. i^il rtMlCJL i4(l : 

^ ct q^H *LIl^ rt^l h MjdetL %iq«i 

Ckqw &n*a\ wm *«£[ i^ ? A ML'iL* 
i^ ; itq HLiL qLSnrfj^ ! 4 ^^ 

4*^.iHt &UGfl3Chi %^qi Hi^LrtL rtll. 

6*01 \il sil eJ5 <ii qtft ij »tl% id 

r{l HiM rt^l rt ? d S^A : rtLr!l 

aasirHl i^H ! ^ *(l\ & M^ilft 
d»iL wii A Mia* i Hmi j q,i«t 

*H*Wl rmt ^tL rt*LL«Li AA ^-ICltL (304) *"tt (HI 13ftrtl MH »itt *M ■» 

id <*m& *n *fffo*\ v^w-tt 

*tt* £*l rt An tiHLM. r r*u\ fofifl 

h£ ^b| flstHl rtiefl qa rt ^ %£u p 

Hifl Hli^tft A Sdft i, MH rtRt 
Hlfcrtnift ! Hrt ^"tdHi EL*tfl ift 
& *$Li rt*ueiL A4S : j rt W 

HSfclfc, 3 Mtrttfl ! tj out qUrtain 

(Ml SHieii Htl i4 *£ ^ rtrflnvqi 
(ys-i)Hi %ii*tl <*fcrt%ftH Hrt" rt 
frMW. (Ml MHl»R A *fi(l <u* ^ 
£*UHL Htt^OL ItitL.] $q£ ^t 
rt"*u<HL fLrtHll^tL nil *tr& *Hrt l&k : 
Kl, U— IrtMt tLMft ^ *L. rt M«l%t 
*"W*U yCKa «t6 1T&, rt *«ft H>L 
ttfUlfll <W tell ! 36 IfeJ HL=L. rt 

HtW ^<H Hlnwi HtetrttUR Mia 

HPfti Mrt. Mlrtl-fl frttl %fe jfttl (*A 
i^U rt^lfiUrt'L Hd**ilr(l drtl <3*& 
i&L) MttWll l tfA rt*1ieil MM rtrt 
4it WlPti i JfiLlriL 4*} M'il HPl, 
$eu*Sll 4%rj MSI *UPL HMtf. itrtl &# 
ti*tflMl *Hrt ci*Ml*A Hjft <ii rM& 

Ml'uenvu. Hjfl tfl i«t*ti *wfl *t*t 

rtrtl %U*l #£ =*tafij W *L rtrt Mivj. 
**i RqiMrtHL d i ^ rt*UCll S4A : *l ctrt Mrtl Miq ^ 6& *¥& *Htv£. 

<n+iirfl Mldlifl sUtflzHlfrt" 

(MSlflLfifl) Wet *1^<* 

iHl HlJft* S^ 6 5. rtHtti M4rtl 
Wrt. (jtfJtHl^ltirtrtl) ^ (%H£t) 
HLrtMl tilt ^SCH SlHrtL &U, M^l 

^rtl 

4^Htffl «biyftsn^4 ft (Mi c»* 

MA. 4*1 G^Hil «fG^ ^? 

vl tit HI Til trtJl&fi «IMvf«ldl 
MTftl ot S> < ell *| §5H d ?) 

(.HOI/ £06) <iJftfl ^^*l 

H^ %W& ^^Hijl ilrtL rt firtl. 

Viik rt ML<?1%1 rtHt3ft kfl ^JHL c*U* 
rt*«i rtrt A^ : rti^l rtHul ^ rtzfl. 
*&. ^ *U tUftrtML Hllll rtl <^ilrt 

(6«eii.Ht£Lrt) *tirt Hil^i. 

aid sissitnl 6m^ «vtl 

5 ?md oiiiiot : # *j^lft 4tfU : «iai-a * (3») 
„___ wwwMVlomeen ^SH Wl ^rtL \, %llrt *susi*u Gh* 
*nrft ii. vuirtl, "Hrt *aw, ^irt ^isi, 

Hrt HJL (*Aqi ^ ^1*1 ^ii ij IHii 

Mrt ciMrt rtHLa^l JJlHl rtsfl. 

(303fcSfe) d3ftrt*K 3rt«Hl?A 
(?E.) &4 ^ i $$. (wl)A WHf4 ■ 
*IK^ ^iH Vll d ^, rtHLaHL *Hrt 
*Ltri*tl ^ 5xiftL .S^Uh »4rt W 

HUM rtHtrt mrtl lirtL ^l (ttfl,) 
h£l lea c*ttl *iHmHk1 sli rid 

%J,*Q Mlrtlrtl Uli ^S^rtl rt lirtt =^L 
^tfl ^ap Mlrtlrtl M?LL-(l =KHlrt H* 
H^il trtL *l lirtt 

[30M/dtf^) (i3«rt fl^ =M.4*«H 

(UE.) ^ fi : £3£ (s^L)^ 41Hl^ : 
5HHrt ^S*i H«ftU (5 i, ^ILrt iSHSi=rtL 
'JH.* «¥ U. iil^rt : i. WrtT- ^3J^ 
44H StUrt J.lVll lli rt^ ^*Liy S*h1 

tfWJMt 1fflIM*ttu ;i lrll*ll*1rteiui*i'Ml 
■II fl^ft HtA W(t( Hie 3J4fU *1L MUM *Lsi«fl*il. rt Ha ^iH 1J I, 
iHSl artrt RL«lrt rt %lAA*l. 

^leanl di& u* mve! &«dk t 

(30t/££^} *i^*ieLHl S^ « : 
H **1*115g ijtll (?RJrt ^iJrt S^ : 
rtH Mlitt ^i*L rt^a (W"ti niM) 
$*a *UiO tA ? f*ii *TiiL5 *ttifl Efli^ 

*l*i%ltiit =HML^l Hl«t *IWL H rtHrt 
rtA «maiEj€i ss R^ v^caL* («a.) 

HIMHl WLW^fl ^. *ltH. %ll5t M*U 
«P*U ! {3*5 «(*B) IHiiLrtrtl M^CU 
tlkilHL ^%&£Ui4 (?«l) ti^Crtiiirti 
*lil. ^H H»H sJlW-fl, %ll!l 'i'HpULb 
JHt (6*<(taU ««Urt) %q}lrtlM^ 
tioi^rt Rj«illi<Si =4L«lt *trt S^qt 

at?Hi i $ *84 ijA ttikTi tii el W?w 
(J. A M.dl %4 q*4rti ti<uiHi H^ 

filrtlrtSLS h5 5 4rt ^HH M^L MlHrtl 

*iti iiMJrtiiaHi ten jwl *tei> «u^ 

tu«rt RwAel ^sii-fl m* *ll<fl^ 
s4<ti etP4i 1 ^ q^rt cL*l aDtfl e« 

rt Jjua^ (). ^Kl ffl^LbftrtTl WqR 
^3J1 i^riA M4*lL Mrt iSj : V Hl'H* 
HLll ^lt<l iSMErtiLi i^T 4cU rt 
MirtlrtT (S^rtlirtiUrtl 'BSmiL ML* 

Hil ^l6 t£rtl f H^cj ^ ^l wt ^ 


# ^itt tltU : ^U^-^ # 307 tM 4HI4J wfl, iru l p ) ft *M 

il«fl*lL*fl oiAefl tiHl ^Jji -hhA il 
(iteft)HL If -iHltt Hiiql H^ H HL^Il 

H^H'tl *in nu (m diM •&&. i O OH^I-3 «*HH-cI O www-.fVlomeen. 
GttHWl S«l$ 3W 


4^1 Otttfl C^lloi €H4Udt **& «A 
( Ifc £3 ) dsKd. SUJ3 #V«t tt^l't 

ai d *, ftUHl ^iwi ni-fl i4<a 
icfl *m <u£l A4 swiHi &utfL Siti 

^5H <trtl \, W yia H*& ^ t 

MMtffl HRUell fWAak V'ftd 
SMS <i&ell «t 313 : 

*tlft &Li6i*tl (iMt *m,i ^ -i« 

suiin (<istt £»&) -t **& 

alMlrfl fltHUfHI ( M^rt 0*1?) 

www.Momei .blogsputxonr MMUiHi sua Tiiiiisnl &h^ wrtl 

«ii<SM'i ^jwws tfugui 

tneiM : 

HE&5 &H $*tfet (& }** Hktl-IL 

(w&.Hl nHisi (h^R) Hrti^ ? £ (Tfccl) ^Ja -IHlDAMi '^ii ^(D<HHq 
M 1 Him Sftlly. (3101 Hl2 foil «WL fruH i*U, 3$H SHI, 

Vtfl MK-ll^ MJfiik it£*i. rt Mtfl. (*R 
{j4l4R *U&IR (JfcHL Wl. ^ 

*tlil HI* *U«IL Mtfl ml itf, HEW 

Etai*U*t sd*i I, Hifes-il Hwias 

*Wt linl r £*fl i *t*tl*l *U r 3%rtlt 

n* tV*i fetiftHL %<* (*icft) iii 

& 1 ilk tin hsihi (*ihdrl) ^qi 

il*U ilrtl <Ml 3 *(hfl. «ilSW *l 

**rtL W4L n<fl. *«l lSM WtLHl #» 
UMrtHl (*irt"ii) anvil =*i*fL 
iPfePU (SGrffo»kttl) TCL4U i^tl 
siiil. HlfiiS ii £ i f **H >i*UHMLn 

mA <»uihl %U\) mvll Hi* ISU 

(Ml iSHk ^afli *m-t Sd^ tifl 1, 

wii nn tit ft rfH&i to Hiw <w*ti 
**IR 4fti$l "0U24 jaittl Wl Miirt 

*i-l 4^ IHL* WKU ^Hrt Ml 

TrHl* 'iHL^il tO-M dti *IM r*tlt is >i eld nidi iswinn^ wnn t^&$W [aft. ft *IHJUH Hirtl <&U 

*fiPk<l i4 & ij *Jftrt ^t»l*l (lit.) 

1HIKHL ^<IL SlHl ill! ^l * i 

rinA Wrti ifttfl -i*l toil 3^i HtA 

fill &A«ft^ ^ecfl SIR &WL Well i, 

ahVi Pi«ia *iitwL s i4i } ^ fail ^11 
nm d, **fl V-'4jft & wTftL^k-il 

Viti (f.ni. 

(c/^eo) *m ^At i^ fi i, Ct^ti) ^niti *ti^i {sfi} -» >• I, Hill W«l «lHLt Hl*l*t HIJ * 

s»M n*ft. * ^HiiT a*ls : fliw-r * 
Hi«« jrt^i*(l ^h tfininl *ii»ii 

( 10/t:t;x ) liJiftrt *H"i Saint 4^ 

fi4 V^ ^^w (»aH -ilia 

M4rtl *l*tl w, *IIM HlilHl 

f j<?ii uriL -i «ifU yti #& **Wl 
- 'ii> jihVi Mi 5cfl flA Jstl ? . 311 ■ '1411 lis i, ^DkltHl 44m *iJttl : 

Hiiqfll Hblrti -ttfl,, ^ 14 otrtRML 
Hl^j, l§ s, H *^«iuk ^tt<y_)A itfl 

flA -tiu* nil t&ffl ? *tt tku*ii 

•iic^l : MHfti Hi. itMtt {5<m MM. 
NM ^\ *GlHl "Htfl ttitft^ S^rtl 

vim *H viii «Hflm irtftiHitft firt 

"WWWIVTc leenTblogspot.^om 3*t*4l rmS H%fl Vrtl, Vrfl M»ti-1 
(in^ £ii &M (oti (ku ^tt, 

(wfttTf) &* qki m^«i 

'l»W^t MX#l / 3 r Hl Hrtl <mS r|i*fll 
*ilR%l [6A *JitKll 3H*«^ *&H1 ) 

MArtl ^fl*ll tS. 

*A tiHH iiA ^k (^H. )*k *hi qii 
tHi» Mil. liMtct anal ii^eiHi vm 

rMl| Hffil^ Hifrft idrtL **twi«l1 
*H %Hll 4 U 3*1 Hdln 4l!» W*A i2?L - 

gftn m4 £«. mjAA **£ \, iwsi til 
niia vsitfl m*i<il ^h s£% I, 

&ft*fej&lifi>u <tattl4t A Art 
3? 

M&*M iHHL*t *4 J , »U?1 PblL <tttf <t 
*R|[&U|lft *tta ^ft M»l ^*flt riflL 

*#i ^ ^>ii mi ml HtL Hi<s i 

^1*1 dtft, *M HCIl Plrtl^ H^ 

i^ : -tHDfft ^™lri *1rl *l » 1, 
VWLMaw <3«L ^.H *M AL*U H*A 
[&l#t<i r »l i*i*j : rlH ell *U1 HH 

*i»\ si &tfj : ^ hlii mmi *lQrt 
-nO. # «jm?fl ttfU 5 wi'T * 

qtift ^hi a. m 4^ "Am s ^ 
ini, i^HL Ktu «di **ui HA 

aHclttt iMsU *JfU- 3i?K*iLeil fttt 
&ALHrtl licU *H& frct^ *%IL &HI 

"HllHl 4rtHl ^-^liH ^rtLtft ¥<] ^. 
TTHl^ %lV6l i^rti lirtL f*iR t liinW 

Mn fin* [humtii *rti ^ 1 
(wTNl ^u*i) i^l W 4rti Wl 

B»eu*A RatHL taHrti i4dL wlI 

&4L ilHrlHl iHSrtt lirit r«U^ UHl 
^ *UH^ 4*iU iMl *M 

*tWrtl drtL 

*iai ecii mA Mii9i ijflA 
rt«l&geHJ &t61 «1 Sell : 

www7R7Tomeen * ^iHL?!l Mils ! fUSL-lf * (J13) ^biiUfqi Wlt-iHL dtii ^ *i-fl 

*I*i ^ii-tl [MX (Ml *t-i l^WlLd 
3)A*C1 -1MW M^l*<l c*lR M&ft 4 

*0Hl &?ti «ihi, cAik *tfi ^«i ^ 

^L4U ^Hl^ *1H134 Hjft ^ 3115 *i^ 
^M& W-uH ^nm*A 114 4rtl drtl 
i 5Hl^ ai*l Hil **KU$ Hsaft SA^ 

Ski, Htfl ilC-ltH i^CL 

< - , Jt^ 25ZHC1 «Hol -HL4 iSairt 

rt?L^t Mag fllfoicl d : 

i*l£l 3*41 1f*3 &<HL (id 51HL "H. 1 
HL^ ^ ^litj ^. H$ ^MUU 

*J,a *lrti *UH 4*1 "HU «ii<Wl ^ 

dc<il AfUCIHI iH^l^^llcf 

t%o/to^) wils ]fiM Wtt 4i 
£ l„ (ioiiti n«^«iiii iW m&i 

blogspot.corrT i %^«iw {%i^.)-tl maw *t»iiw 

*tH d\sl S^fll *JfU ! fiftlliCl H^. 

»(li«k G»u ^m t 4QNU *in wifai 

&^i ^llH. (-IHIM 41*1 flrtS Ifcwt) 

^^i MHRl <U| =l*t-l ilcfU 

w«| : ^y tu hIA WilH © (G^t 
^tl fi^istim iiHi*tWl *H5 niM 

%ieilH M9l tl.) 4ei ^ HL'il^l 

fflCIULtl il rlf«Hillc1 9|?flCtlH 

«lt(e q Cft5l<|g T HiHCll^ 
Udbil 4 4HUI U<Hlft. tttlfe 
>iUfu(Aat %m% rtH *l SaU SSI cHLl 

ncttN £?<icii **^«f ewi 

4i<lM Otillflt : 

(%1/CM?3) S"iei >|3itfit*fl*i 
*aw *ai^u Mu (^li) *4 d [ «aiH iWdL Uii<Sll *IC |441 Hfidl (314) * «(HBl ^ ! * uai_ * * * ^HlSUtfU. : 9llX-tf * (31S) Pw Wflfofl sft(« Blfibj fas 

fecvtlcK-1 HHlErl, «K<Ug»l iMll 
«GIj; (bib fnctti HiHfifH uh 

Hnlii HL^J tj WHl =HaiWLl, *tRi 
H1US Hl^ £ H*(k WRM 
Gmril f flftl H-llii Ml^ tj GifPiWl 

i^-Uii-fl Q.Lrt"l*Tl *tf iiS*fl. Hi 

aMA £i *UgL& ljtt£ ! *H£H sarfl 
ScR MMIri Htai tsi ? mA 44, (curt 
11 &] i Iflitii Mey °bhr qwi si 

?*in tW ^jjL ifeii -i«TL 

Mint ^. 5iHl"i : Ml Mil b& : 

Blt<Cll£*H Ifimfl Jf<4>f£ *t5?fi 

n^^i act" At "d $fH**fi 

-H.rdL^. ! H Mitt *lrt r 3^ H^LL ^ 

M £ *c^ ftwi IBwik uiS =u*iiii hA ml& s# t nA MftL Sv* ton 

J*. SR3L V % MLiL ^JMR 5-M 

»i.il ?i£ d w^ «hi tiftw-ii* 

VirtL ^l i. ^Mlhi &Hv friti*ti 

riu=il ^^iiM, itiifti 0^^ asu*v 

itHiiCij I, ^ ^ iiil i, ^Jtt &H1 

»»il?i^Wi iHV&ff, w«*\ if nte 

S f Vill d»t *il «IH (*5*tl(i 
eeiilri ttiLlftiW) ii*il r4l^ nHt 

www7IVr<5meen olHlJJ ■J^cfl Cilfirl Ovilrfl M*\ 

«ti« Q4*afl Hi^fl m$ o\ s3. 

clHlrf) a|*ll»»ll 'l^llafl (W^l 

*£! J 

^:i t>R) u # i, h ^3^ 

(wei,H mstt *w 4^1 (^ftq)Hi 
<TiHUi«ti yj{^ eiaiH ^jaaioil 

<|3^ (Vftj WU?4 i^qrtl r*tl%. ^IftriL 

»^< ^SliH Mtfl »ttil 4ft «&Wl 
drtl. &K SllilH DJ^ i^ E>, ^ 

Hll MQlrU^tt I. M.RM ^ft^tHtitL 
Ell oiiiR -fljufi 1(14 ^4 "^ 

H«PH nfrvt-fl ftt^ft K^ din A 

»JScl€l H« C£li> V fKli*i $ed 
*i^lli tfHIH flflJH ^3<l : 

blogspotTcom" 6*«H Wi i%4 i^ft ^irtil 4'ii 

HiJfes. (tii } s^ y i t ^ ^jgatift 

(*tei.)-{l S1L4 -tHlJh Mil =hA "Wli 

MC4IH ot« ^, f/HIH GM? 
<*fl$j) ^ICtlH (QUI2I«(1) 
5idl £ «WM «ie[l : 

mUti (<Ii) a i3 1 { nril ^H«i-fl 

illfeH^l tl^Rst SWl flrti {*Hi 

sitin 54 \ t ML i^tdc-ttti ! Hli'l 
fife H3l5 5fi d, Vlft <ft*tli Hi d 

r4Li qdc| HISfl Hl<l *4n *U^l 1h»{1 

$#} ^; ^i 1, ^ (^a-) hl:i - 1 
Hiln hi Mittln Ati ipmM HHoi 

[fcm ^4 Hirti ^l (UWlrt H^Hi'fl 
**M 5KPML M,^ *ifcl »«tHI-tl 1*1 
HPLl H W *U<L $$ (^5^-1) 
5L1J W^L^l 4*t ^ *tal *H^ili Tf 
a^,Hl r ^ : tIH Hil-IHL SSl If^W HR\ 
ULtt -11L31 MiLqqi Ml^lL SSI ? <j ^ (516) ♦ 'iHliU&t retlft-V* hpuiI lied A ywu tauwR mitf 

M. *HN IHLM *u3 'J<Hl H*U *M. 

qvtrl aniu watn 4*41 k qi*tct ikh 

Mt#l 5*U *llt Gii ttqidl 4=J<|«iUi 

i *UiLHl -tHuJql Hiqtfl =1*11 SS. 
*tf*»ttl (lit) i& 6 i, ((3*11 &li} 

**<&.[<§ sdiHi'ti **HJisr fciwirti v 

ntft %^M£* tea.) Sm *£ 

ristfk i^rti rim. ] 

i&i S^A «fi *«i A <ukl -L'iL, 'i-."j Hart 
aiftri «i n»iL *uh iiqitfl * ^i\ tiruriL 

( w.) iii> i $$i (w*,) ntcttH »U4 $fi (*£.) $4 IS I : (Ml qft) ^ijj 

$M$ ^ teaH &u»u iim 

«ll5n ^ : Hi *a^KitS ! fctedMfc 
HL£l tl^dSHi ^EVfl ^ E5 M^l 

lift ^4 tHPV Mil^ ^lVl, rt*U 
Hft iHta M£ ^.^ql tlrt HH i.LJM 

*ln H*ftUl M»H Si (5. -tlHil? £$L 
(%tCL)*i 4lHI<^ : ^ l*H^ 5HCfl RLtl 

^rtl^ tj S r Tft rtH ik^L (3H1 *l^a 

rtHt€l oiy^rt Stt IliA -1^[ 41^. 

HSU ilHftL ^41 ^i Hm Wl. Wi 
33 qft Mj4^ ■AtS'H, ^IHl ii « 1, 

*hl 43mm *LiH«fln i^MttT, q«i ^s eiiii i*<ii eu^m 1 m& aa 

qHrt B^o^iiiiC^lie. 3 3 qnn 

*>i^ 33 H^Hft Hdt. 

<Hqt-i a S, ^fki i^ ^^lHH Hl^t 

mi4 lUiiiL ^iBiqi f^lH *is 

agagcf Hft (i tigu ftij d g(i 
aim sUuvi-nim btW, uk<hc;'i 
(Himfdiu Rhhi tn^ciici « 

«li|o^B M««vR, Ihc.sc* <*^ 

q*^ (jHi *iOffiMH » . *w =HKii»i ! 
t{ v *iL«i d AA i\& is-irt -i^il 

^n ^ q*ij cj »l *LIH rM Mli 

3HLHHR H-tfl *tA Sid HiatlMl Hl^ 
rlW HJil^A *W,e(l (Mrii i.^1) 1317) ^^L (^L) i^ a ^ ^^l tea.] 

q&3 4%q'l arti *irit 

(3¥/i; 1 lt) ri.^rt. ^fe ^ 
Hlfet ^*{l (*IL) U & \ r [*4i 

<w q^K, ki*ti sol. -IHW Ht# 

ali <ti4 hi Jiqln ^ {^i.}^ 

WtiiHL^ if$ : 5H&HJW H-t *l-U ^Jf! 
^Rl ^Ld Tft^l & 5HLM WHL«*| : ^fc 

h^s tfiii .%iU^ f J44t v eiisl^ w 

n 9161*11 ^1%13HL 6i^ i*ll. 

HLfei $k) i&V \Mi. *ft #$ 
te*<-)*l ^*lL-il "IMl^Hi HiUl ^lr 
^Ul [few S4l. *iiUl ^Irt M»l *Ull' www.Momeen.blogsp6T.com" (3«) * ijMtft «t<U ' 11VK * rilicrtU a*^ riMUfl \£lA UHl^i ct%4 

Iftjj ^ W gtQ -tHBWL l&PrtaR*i 
*SU f*U $£t <4lDPli * ttIL 
a|Hl?j4l WMH $2«lt Ulfi 
tfHI>W MlrtMl HitKH Gm* 

S/}frri S*R (SE. ) Tf W"«PH pi riMLJi 
MArtl <4rtl A TP1RK *i!$<St ri*U3l HSl 
M& eiriL tirtL "oH, ^ g&. (*IL Wl 

MflU y I &hih aa nHu»nI vm&i 

nUa -t Mfi . 3 d&ti tofti n*fl. 

&tftrt 6*^ &<<im (li| 5^ ^ 1, 

<U* UlrU-fl TPHt fr>tt *ttil **?.rtL 
dftL fr-ri BULL** ^l ifi. E* : ^ HL-j 

4 i, itw ^ap (wt) tei ii 

<H*fl *&U &U 1 *HBrtl Mfrfcfc-ti 

(3tffe*o) dart* ft "4 whhi 

■y{l : i 'IL#H HJL ^MtH ULaSHi^S ^tl UAli-O 
=■11 ftftHrt tf. *Mi "U^ * Ft Vi V^U <&'< 
rLL ^i ijdM i^a, Hi, lM **1* Hfl Tflt 


# '-J^lSl *tfU : oift Tf * (31«) C*t£i. ) HfULH fonrtL lirtL t*lR rtfct 

51H SHE *Hl4l *¥l«l rtl < ilOIH 
M(il iff M^^ll a>l?)<il&l»ll 
iWLvft ^Ml'iilr) (^flot) 

dl9,« 4145(1 & fS 5, H Hfl-U 
(fWL)*fl HL9fl \fl. HLM ¥<ll 

cuM =wtni apilapjl^ iltS 4HI-U 
mi M^iuli *u*4hS nil jlil *tA 

^^ M& «mw -mi J, y^iln *ttfl 
(MliJl ^l«ft4) MlA 4**1 L"i : hA 

H Ctn ^*l1 4ftMl ^SH ML 
««IH ^2«Jl Util UHIH^I 

wWWTTVIDmeen. Writ iJril Mri H Hi»l^ ilSlL HL^rtL 
^iril, % 'SfH^fl HL^ i'CUri qifif*l 

^ttrtrt-tL ^lA iJHl ri 5t (3Hn M<(l 

■*»ell ihi^ ^*4 =ufo*t y. saw i r 
ii^ft m^ iiriL mi y. 

'At i fflrtl »JLi ihku Rift tfii*kil d 

smi ml i<A\Hif\ tilii <n£ dull) 
tttits «rt?tat fiitl iHUit <^^4 A 

Hflgsu, -l..- : !rtjyX^.(%WL)4 

4*>U«j : ■& H1PIH Cttt* l»t$j aLM 
n MHl^l HS^ffcHi ri *Ui »rfl s4 
d I, H d^ri WlPkl t^lt )H ^(S»j 

^^ rii *UM*fl ^i£ il^ filWil y. 
(*i«u)ii 4hiii ^iswsiMi OWP^ 

blog^pof com i 3 ri«iqt iiti hhu *ji4 <l *m£L 

Mfeft*tl ^?. ^ 3>lri MLriHl k\ ^ 

di^l ^ wqini *tml. *Hi itiili 

al'iiri=L .ML ouviriMi iiii %^h 
mA *uh ^y*j (* ^hi ^ d ?j 

^st-t Ami ■& id ^lairitl {ci^s) 

Hl'=L*M [i r^l HL^t *Jril) *U*(l 

H^L >A*n Mrtw Wi.Lt %IH^ y i-4Li 
^.Hl^ : riH MLMl (ti »1«i ^LiriL 
-l«t1) ll*i3 5, ^ M HA etWflfl 

(TV,'t«) aKJ Hiift%i ilafcl 

Mny ^r-H MiKii {^!t)ri ^W^ \, 

«wi : € h^i^ eiHist wm ri MnkL 

HIS -l Mlk *lri ^Hl^l %H*l 1HLS 

k£*i*£L 

!4IUl£iWl ^TjF*g C4ai«|, fiita si 

G«ii ^*h iH^ an ^eiL? giRroi »i*iinqj ki*ri sjy ^det £ 
riifl ? HUH r >>(1 *l5l 5* /Irlcfi 

M*ft MML tl*U i $3$ (JWUMML 
Vtiw *tt£) HtiML'fl TTMLHrt-fl 

ftil <hML vtl (^akMM. ilmhHI) 

iA tf : H UWfiA ^ 1, rtHH 
[f*j<Zl£.) H3K4 hh £6t 

(ifo) lA W S. **5 fcA* 4 Hftl 

3^K||& ( Wi. ) *«iiP.«fl. ^fcjrftA <iI^U 
Mild ^& JftL Wii\ lAJU 3M MMft 

^ BFI ___jj_L.iJiiLiBiJBrTar'rn-- ♦ ^uii ilA* ; wu-ir # 


**Hil(l«fl*: WPI-* # ciiArfl &fc jM *um ^ $j 

S^ r Mjrfl 1ML3V HWl &*U lift **tL 

*uqlA ^sp-ft u&ft HL<£*i toil awi 
wl, *um *m h&JIA vnsfl. *hi^ 

**cfl Aeefl ^ -wia Mil, m#I 
nntii m£Pl «iwi Mild ^ ^lml Wl 

^1 4 *t*ril^i «UiSML CHl*HL «£LfL Mft 

*W* lm h£ ^P^il irti- J tiM d*| 

(J^'t «i^l^ HL2 ^L<IL *lA ^. SHI 

*>& HWHt W^nl %LH«i*lHi HL 

*WhilH t^-) 5 -! W*t^j : *^ ^ 
Mi&i t^CL) i^iS : HLil y^^a^ii 

(OUlfl FlH=l^) J HLMl 'Himi^ "'1'4 
M»M fi^ ' &fi\ *£ 1*M nHLl* HiLtj. 

www:M(5Tneen (JM^UH-IL Slt'=L lioft Mil 't6 dffl. 
^£^ H ittt &HI Hl^il oia*j. 
tti^cc-Lid f»a.) -IHik Mil Eliu 

*l*tl HA ^Djjl-{1 MU5«l ^ H4 5Hi 
MLt^Jl ^1 ittL (^ Vin ^1 5HHA 

^^Mni *IHR VH ^HL«iL ^ k 
HM*t ^ HlEl»l (*|M Vni) fcwiTfl 
t^S ^iriL M TJtej i ^t (Wl.) 

PitiHi dim nnuj M4t<fl i«ti ^ 
«iliU nM «ihh1 m%ir ^n Ortil^ 

aflJl BlA £M 4*^. «rfHl4*rt*ti tllfet 

^r4 4il iii ^ *fl. (Qiu iiti^ 
■il-J -mi ilM-i i>dUM -ii^tj n*il) 

(MO/fe3l) &hi«L ^a^'fl't 

Aft ^Lli*iL Eu^t (iR.) 5^. S5 : 

(iHi ai) ^^ < *l<±_ >^H l5«l-fl 

iMUiMl 4a<Hl fei<H iHl I, ttf|££ 

Hftrt &M4 fisK..)*L*JM HlJfi S^ : 

*tl lH?HMll*i 1 *Wt ^ HlWlil 

Srtm A6 5hl -1M134 Micj -lift, t^ftn 
.blogspotcom (M^t3-3) ^M%fi *K^kMl-l 
6*4 MliMBl i£ y J, *li Mlfti 

^3«ji *H w*ihi (^ItH M^*j ; 

I =SMli ^ (WSUj &6HW 'L*U ^kU 

tint 'i ton. ^r-*u*L i*j*j : 41, (^ *n*i, 

I, «i tsii ia«il drtt. ) v4hhi ^341 d 
PhrHI Mi%i at»u * «fh ^L 

?WrtHl M5l-l-{l Mid irtl. Mtfl 
{*XWA Mil^) ^f*ll M4MI. A Mtfl 
HL'.rtL mi -L^i, Am^ n%(ldn Ail 
^-\ K*RW 5KLM4KI 4^iM iMl t M 
34IVU ? 4hll«l\ iMR ajiinfl^l <t^l*»H 

nPn^i eipfl. vtol ^ (hol) *in 
tkSKTt *hi6hi 6i<1» faR. ) iA d : 

(345 ^iij ^9^ (H^)^ i*lHl 

6»a (tGL]4. ^M MiilA. i^ : *ii 

%tyC|&U£ ! *ftSitl *ld 6ti«til 1$ 
31*11. *tl *tt?l<*4 ^ (4HSL) H4ft 

rtHRL Rl^LH iHi Ml?L%l *U 1MW-H (322} 1 (£dl dl*. 4*Udl dHtti *L|i Mjtfl 

{ id ) w 3 i P ^p. (m H «*upj 

43 : 1(1 dM&l *U%rti rtlrfl HlSt 
3f£ HfrfcfcHl Vll-tl ==¥1 HPL dl M 

fr4*ft*u (?R. ) hi tJ 1, %^c<u£ 

*wl:jJNHI «im *u M i&il iml, 
uril wjk Sy$su4 fast. ) <tau «m. 

&U f*!R oOflil «UH M^L fym *MI tSrtL 

tuift *uaL ^ffl *irfl *td Mft&jf 
t| Ag Hli (foil* <ftt £ i, mul B*Hd l i^L, M^ 4-tMidL *i<u*tl 

s«l dKttj d hi±r 

V. d : fjiftri fcUHtolL (;&)>J| w^ 

i, v -«IL cud [m?\A r ami, g|g 
qai) *M?k ^ M sil a, -an. 

t^-.dL *H'4»H -id d'i fell Jfi Ml 

Wlril) Hllti SVLLML fetlrfl ljrtl -l4L 
^$1 ft«EL) Hdt Hrt, irf (^U fiM 

tee^l mum i- 1 H-tia5 i*tani i^U 

^((l, Hi<| ijqp ifidL H^tli *iiil s)A 

i4 d 1 »Ult Hrt UHlijI ^aji^ 
( ^ v j 3fc ) iaiiii (tHi ( ill Jul ■ * *im^l h*U : itlPi-lf # ^r^ita -Oi«fl Tft*i *i^ M*tl n 

fHt/ t y«t) ti^d *id%l (VM 
Et^Hi dHt3J ^. ^ H^ *li HrftH 

*ilh-(1 vits<* tint *i4 6«t %jfilM 

«fTlicll^ M<ll3 */rfl *U«II 

dHl^ttl HVilil4 ftitiWiHt =B 
HLtfl =mi£fl Iftfl ^cfl r MUl^Kt 

^C1I«U Mfff Hl£ ?<n nbia : 
(*cO&l^Hl«i *t dHL^LHtia 

■iw Hiai dl d^ n ?,1M -sitSii. ~www1Vlumeen . btogspet^em- ±m)_ (Jlffc OHife U Jl^fi CHiftl JflfflS+l 
■iija Oil (fat JogH cl&JCiHti 

tL w dHn *tH^ iilH dl ^ °8 dHrti 

»«l«5i : *UM ^HWdl *idi : *4H 
&Fl*IIHI *U«lt HLESCl Mi«w and 
M(P«rt.HL %iM HtiOL eW*i. M&k 
Qdl^ ^iHL^lUl ^^Oi Gdl<H H"fl. 
6dl Md rt R<t^ (^U) dHdi 

Micft dcCL MifJ d «iUl (^ittli- 

ftfttR *ish ifl efliil *id Afi^ (324) * "i'KL^l Wxt* i mm-Tt * <¥}J4M<rti (i' ne> jj*« ^ aaivfl 
5Jjktrt : 

r*lli riHi^LHitfl 5tJ ^ i*<j 

^H*1 **4Cit Hl£ &»U *HL ^feWi 
'^liLfrlld *i«lfiLH'Hi<fl *li 
*lril<Hl *UWl. &5ttd GmI G*U 3l£ 

-nHd ifcj : (TH&R B") Hi S*(l *IH1 
B 7 ft *Ullfr(l ^m\ i^l IWU 

^"Uiti jli! m! %hl3 M" Haiinl 

^WW feiftiniL rHL^ ULttl $tfd If 
M*l ^l*(l 'iifL HLH ^ Vi *lA IK^l 

*iL«il. twin Oh* s^, : *u *fl» 

^35 Ml ftdlw H^ Til ^ dH-t Mj*fl 
4 i, ttjgttlM fawO d*iqidl i^iH 
fctlHrtL tidL (iM/feY*) ti^l^d. H&], *ta 
tWW B I, **l*Hm [t<t*t^ ^wi 


^9og*ll ^tit {*£.) 5^ b i, g$i (act. )*i 

&tt d£t$ *Mf%M B &td fatflli 

w*i rtL qifitH d a, Piviii w^ 

t^lan H^seHl mail fil *$* rt^t ^* 

WWWIVtoThe "^ i1l5 ki*l*(t iM *ilcAil r(l WJL 
4^ rH« MS^l Vi\l 13HIH {^r^t 

d VtSW ^THW ^iWl \, ^ 3»UiW 
?UW«tl H^l 4W ^ iy* B, &(l*i AG 

-IHW Mil %14 c^L^ ij#t S^n *W. 

^^Hlflfl alHOI HI?. (UlUlHl) 
dfl C-t^llSy. : 

St t> H ; t *LW AM tS.% HLSl MW 
M^fl 43oj q[Hi tf r Hfft -iMui HlS 

n.blogsputxDT7T 4&i is) *il!iln WW* ti^ti ntilp *i^ 

vA ^m aS^ ^f*u «iw t> rtl 
rt^l A y*u.ifl, HUJdl ^*^u ^iftni 
sj^uii nil* ^ %ih ei. 

(■SOjftMl) ijsftrl dl&y (im 

feiw ^Ail $aatl kHi'ft) i4 e 1, 
4 «rtti iM H»U%1 ^)^ *4 : 

tM^-l 'UVtS 1 4ieL *i-t Hl*lLH. ^\ 
*lA ^l^i a=LliL (^ Hi 41Ml-t *U^j 

^A WqL-j rtl **m>. B. 4U l i* a l^l 

(wei.)nL ^^Hiddi (i^H lilA *jbh 
rid! H^L '3M4R Lt^i 5i^1 B ? 

flzi c^oA ti4i v il n &^ ; • 32* : # aji-lrft *I*U i «.*-* * # ^HLlT. *tfl* : <K|il-T # (327) &H* (*lt) 44 £ J, M4 HR iWW 

Gh* &h malm (%E£J*h Mfettni 
*jAii A) i^&tui {mH *qiHi 

MHl'«fl »6 ■wt^l Mlltl 4 *i^ 
H**ihi Kqist ctW A qw<f 5^-11 

uGiftl&Mi tsm *lh is, cii ql«i 
is. ggi {«t. )m ilMlt^ : ** ^i 1 ^ 
ttbus tii it alii hm £ tf^wi 
miF'-lmml 3d Rail «i*il. ct Mtfl 

<*UlMLHitfl *e%& w^l («a ?rfll) 
wt Hftwi *u4t ^ tlnWl ms 

■Ml 41 (tMW I^jrA *lpft; Wfta &*fl 
(*li}M 4^ 4. 41 tf#*KU4 I *& 
MLM h4 Ml tA-JI UdWi MlHt tK, 

4W lifl lifft. £3£ 4*Hl?*j : i£ *>M 
ML Iflit V&qi »tt£ MLMrt'l *t*fl, 

M 4**rt 6hi {tfi)M rt <wi.JL 

&tin MlrtMl (M^ufl) <Hld^ 
HASLHl Hlifill titfl, * *J*lfti 4dl 

qgKHidi duel fitcHa 6*^ : 

^HllHL Pwqti AHH& &«fr*l MS 

ill 6. ($7r/fc^) 4»ld M*| ^Ul 

H lift rtl tlA -IHUrtHQ 'HW. AmA 

(OM/fcHS) *)JW M*ttl US.) 

fi*w Paqu ilqi^ wl^4s tpjli.^ tj. 
(■&ij(^c) ttrtirt &tat (*&) 

y4 & 5, (nai piiij Mositi,*ttt 
6*3, M^Hi (^K.) Ptwu s^ciL 

MLHl M^{ii*tt^ H-i Pl^LL ML"j. 

h Efecas ttliW M ^ti5L^ Giro 

41FQHL l^GCtlji (il(lL)'fl^qiHL ^ 
A*j M^ MLM rt-ltql [*4?«Ui L*f . rt 
qiH^ MIM HL%*1 »ML*A UiiL%1 a3^ 

*IlHHl€ill \iuA ^^41 id HIM HI 
iU ^2dl 4iqiHi «ftia T 

wwwrMomeen. (^fe.) i^ • j J, ^»mhi ftqi iv^l 

6-«lPl MfirtL liriL 

3IIH «Heh ei^?\Hl *J**«iofl 

(^t/t?-1.) iSftrt tiw M«*iW 
(*£.) 44^ i. Hl>Bi'tMta^ 
rfl<il q^<Sfl *£«Hrtl iHWi *>l*§£l 

Iw itflai*(l H&stHL qfi mA ml 

H^tft ^£4*1 RfieU-ll ^qL^ll^LHHL 

Uof(s^) i43i%rt fi«M 6*1? 
(^R) ^4:g$L(ttt)M4Wi: 
rtHLilHlBll iXh H.Vm (HlwUlrtL-fl 

^AmI«A) ^*ii <S- *Lw iW. wmI 
i-ft ftsici Mcft ^4in h'I (3 l, 

I'iS H*«L*t i^EJ ^ 3^5 6**i idlH 

MH.ai^ti nq-i* tkrti H-t MS 

3i*tL"t^i Mffl ttl<ML *JrtL. VLi 
^l-flMl ^Hl <Kktl ^4(1L ^H^ 6M 
QfadM 3j4tl^ 'qiltM ^fHL ^ 5i 

q ciH^in Mini til 1 ^ Miit , 5 , mi-{1 

fi^LH ^1m 04^ *SetLH MlWl 

Mn A cl am ^imL t>, *H.t tf^ 

SlUilA ^SH Miufl ^rtL V ^Ml-fl 

nHia Hsl. iim i r *ilE-lh 6«A 
blo^spOt.TTOTrT H^*il 65 i, 4AM M*|MU*! ^ 
^t ^«A (A, (IHH «*4LtL HkMlrlL-tl 

^qtt Pim (SqiHrUk E,q*i} ^juHiy) 

d M^ ^«l M tHctm (q*l ipctPli 
MissL liql sd d 1, *il^ Hmtj d 

l a Sfcfll i|3i^ M H>?L ^iHF^ i, 
W4 1l"JW qlrtUt LHrtWL Hlftll 
%Qa y MH. A41 !4d*fl rlA ^^iH*S3 
ein Mn nKULHtift t^W rt-ft 4mc1 
[^M ^WW i^qLHl MIOWI. 

hi^ aiid^' <nRroi otafl 
< zvfl^il, own*! ( a^^> ef 

^Hdl Oil? ^>^HLall (l«Hl 

nnta qifiw d. 

(flKSL)M il^L 1 ^ 4<i : tftttJfttfG 
^ HL«*L T4»MlHL MWqL H^ il 
^*S1 5^lA ML& <330) • iftltf *as:«Ui-T# {(sitlti-ai) iuwrt Hta il*A 

HiEts (*&) s4 a l r via h*4<il 

*«5 aim vdtM&u <im ^(l^di h 
<vpau-(l -i*ip5 q*t<<L -t^ ntfl 

ttjgttlM (*&.) #&Al lHl» 5HL 

q^A tt&iL.&u ? &5ftrt*Hift &hHI 

VJLt rtUKtl 6?md d : '5**l<i 

d 3„ (iu^lsci au'icini 'm' ?il 

IJ31I ViIH "H^CI UEi)t JIKttl tf . 

skw S. cflgp uiacmi & i "a 
tim a&i Hazier fscii 

ttlfoirt NlS *?<l1 SUHCi 5 SO) 

mfle -3 ant g?ih eitf *fla 3. 
«tdt s£ & £ mw vn<i <ihih 
iiH*i r / &?ih nd toi & v<t*l Hl£ Ts6 %ftli iM. **UHi lA *i*l 
Wffo H«ll ^A 44<U £11*11 i i'U 
H* *JfcMt Wl«i ^qiRl Uli Till 

Aii Ski *i>l *t*tieii tl*H dam 

atWJ i *UM ^Hiqrtl *JclL i f Wll 

$ <4# UIH nA Hj^l ii\ A 

vri ^ hh ^iqcii -t wi eii r*ii 

^fil «t it **A (nnun Hie) AiiirteQ, 

'ih <3 cihiHI «ial ^6t filet 

dl cl*tcS «fl#1^ SrtL^Krt at 


#^-U^l«a5:«W-lf # (331) 1, w ii5 He?i%i ^»*imi Kq^ ^j" 

^««1 a^LiJlA *#ss£Hi ^iq *i- 

wwv\TI9lomeen.bl6gsJDofcom Hl§L%it qaat <Hl-si£lL MliqL qsft tirt 
AM 1HIS 4i, Htft Wlft ilMLH ^*t\ 

kqHWl WlWfcll %S itt *1L ^KHL^d 

«4A Mj^ ^mi ^Ml'U Ahi *pm 

H|^ ««6 %H d. 

qldioti (Hiti^A G&i^l*A u1A 
Aail 'ir-iiiiiji ni cA?\ : 

(tee/eil) *||{$bi & & : H l!frA 
f j*ft (<IL) 4t»Q %liW^ : A*tl itirtl 

d X HlSftl ^Mt*« QiUiVn Arft vm&ft 

(MA HkA Am *«u ir -i tail wl 

^rfl S^ ^ : H -U&^lA ^i : % *U 
OlSJM : 

&Hi UtLHi iinqni ^mwi 

RqA HdH HJ4M »*qi *IHH Ml 

1 1 VyS i tinw (^f*ti Htl) 

Pl**tl ^H^ *l?fl Ifrtl 4rtl, H^ 
l (J*H11 (tit) HfillftL H-*U 

t*tt^ Anel *ii ?il» iiflH*!! quril s*il i jA^l -ilhI w* l<tini 

HirtJjGftfl^ 3fLfflal ilg : 

i4 y i, i mhiA n'^it-it ftq-A 
m1» fcuiiTMi qitii iql A iMSrt 

**l qqii *iqi qnit ski 4i& vvA 

I kflniHL q*llrt qUl »lti 4fft. dip 

n&A (%ei,Hi *iHq*ii hw *As 
hhmGm &H 5*A wii iShlh 

•h\a wi «U>B. nui (Ail ij*u *i4fli ^.-sti 
{?JL)5i i^rttntl Kti'tila ft.-fle HUfli 

=HMM fel-tt iJSH l«5. "SHI Hi* 1Ht»lHL 

vhl»m«9 Mk-*H^ Pt-TU MAfll *W 

Mmdi m i4|U &. U «#A Til . «ti» =iij)in 

*4f*u ♦iHti 6hih tun *m*UM.i hpi s 
in A -to >umi ^a^ ^iiMrt, nk v*i-fl 

a^M-l-Cl ^H ^**il-fl ^lifiTl i*JH Ha 
4UKt iflhl SUSHI li . %w*m ( \&, ) mA 

ttifa (^4.) ^ *4^ muMA v. *^ Np 

H^l-i Htft Hflt q^lft J itHli^iL ucu (332) * <fufl *ft* : e " :il " T * 


# ^Mlil Sftlft ; Htft-¥ # f33S) ($»&£ gqg] ^ VrU ^ ^£ 

fn*Hi Em ^6i <^6i *rm(H 
Mil: 

H<aa ti*n ^-ti id f> 1, ^hTi 

A IMrt M ^iftqi HHWll «it!H^ 5, 

<fcq£ H$ta6tf 'fcteeu^ *4iHv 
*l«t4 *LS«fl p **««£ ?fUH^ 4&i, 

$H#&M 's**^ tttBtteiU 'x<i 
&n£ #i fMii H^iiRqi.4 ssj : $ 

■**te£ *i— i Ma**it 4^«u^ 4 yy 

*£ ij. *Ml4 HHmBh tUUMMl 

MMrfl mm! rHR ij^n ^dqqri 
5^ : gilA E h Mid HKI Ai-fiefL 
*t r H r ^ 6 J, gsgi tafl.) Pi**** 'jh* 

'MfiL £tU ^HH ^MiiRiA **3»n *ilrfl 
Gm? ot^n i*£<j ^tfiil : 

HRL 9LP4L r4R iJ^Sri l!HHW frA 


MWM [%H.)4 ^"hlml HctH &&» 

'HSLn £Alml $£H Mmi *nn m 

■fr*u* I tiniH [h**i* Oh* «itfl 

^rtHl Midi H t" < 1 1 tftJIIvl 

(tolrftrt) lisiri auto W 

&M* (*IL)mi PkeiiidwwiHi qqq 
^^h^kimi C&iw 4«u v*t «lcCL 

f»iaLSflM"lHL "STHL^ •l , UOfl*tl^fl 
£q%l ^Ifep 4ii»lllm<U ^AH *!L«il. 

HI 4as *t«w jII?i tin **ni>t 
qi-1, hjSI 4-ii Rqnr hJI ^"Ol 

IHKH? »tt IHe&ti *J£til JJcmtel 

*unt tiujini (d-leil oai. *hU*l ttlO, 

tj^rt HiSCi ^A WHjE. ttttS^Q-il ML^f 

wwwrlVIomeen, ^ «i<1 flfi w4 *£ V [m**i^ inm 

filWiMl »tAflft titft. "J Kq*l H^efl 

qit ^l^fAL Pi»H^ aitftn n^qwi 
*il«i\ %trL ^jji {aa.} q^efl qii 
chl &hc «<al rqii j lad ^w *itu. 

iilid **q1 dtfl i ^^.^Kiid 

HLSt-fL *uhV itil Hiii his rl *U 
Pl*»jft fiindL HLM, ^Tl 5k* H*(R 

»KRrt ajidtlH-t [H«i* '4-tiqqt-tll i|lM 
*U«lL 'JfillM l SLl*H" -1LH' =SHGt-U 
J n^[' •tilfeOUH), fH^H* 4-W14HM 

H^%ii% Am 4i Tpqi4 H,sl tqiMi 
^leMi. d Mtfl M °m.^, 5 ^ SMMHtt 
r JU* VtS^ rii-afl* i^l HM Jfc*l fcqt 
M(fl lM»*l* "3M**fl 6tl*lM tH**llMl 

M»i nvti iql. u$ *il^qti I^whh 

**lli 3<.HP^ : ■51151 ! H =H1 £IH 
*H«6lt Mil 1*| d 1 P rtM Hli *tM51t=l 
^ *IM Hill MHl» tH «L 

|| ■ . - - . •--ri 9BB TTiBrriBriari 

hv H? Mi HiL3i hA fi, -Ml Sin niia v,<i 

btogsp^txarn" ii^feouii f%ILJ i^ eS 5 p hEtte.hI 
$n *t^M ^$i (4,**u M*qi hi£) 

(Wl *Wi ^L, H^tJ VL& H(H-tt Mti 

Sm*hi (M^tMi) tsqiHi He*fl 

rqi* HM rt *t*Ml 3tM-*Uitni 

MqiK 4q'i ^i-M^q'i ^Hi^ 
i^iini '-A*t{{ GleaQ-u »i<inr 
&t §i ?>q| ^qp tna.)4 Pi»h* 

ijMl»fl &fKl rt-tL ^Ht MlrtL-tL ^i\< S 
*ilMM>Ml 

4«*M SM* (IE..) b& (} : M ^^t 

faei.H Ami "i **w Pt**i* fpK\ 

^HHL H4rtl «Mli(l WU «rtl V ^ 

Mii»iw ^»*U'(l mmldj Mii ^iqqim 
i^ il A^ mi^Im *iiffj T(lti4. 

G<H1 ?«f^ ifjcoft Uiiil i?fttl?ji : 

54 tf : 4l <IK ^sji fast.} f J?U 
qti^l i J(*U MA(U 1ML 

d*M ^Mt Utl.) i^ *5 i r ^% 
(^IWL) CWl M^M ^Wi Hddl iSML, 
Mtfl M Will AitL. -ii^MR 6141 
MrfLoflaqP. &<H1 «tli TJrtl t5idL "ffcfl 
AS rtH C-tllL HL SMMLMI SiL »1. <3M) # ytitf iriU : <HM-r * *tnii tfdiH "1<ih1 n£ cjjiJ 
Md Wtti Md« UEL) Mtoi™i Ml 

1$HLH di* ilMdl £dl. 

(ttt/eev) *ia*d n^ vd£ 

*p&(\[t.) i£ 3 $, Hi ft** $£? 
MJ&fc («4U) ftwR GH< H61 Md 
MM ^-fl *LtiQ4in& HiL 

^icoimi < ^*t' sn^ ' ? toil" 
oik nil *Ad*A : 

(■«3/fcfcM} S*^ M^HLfc 
(ilLHL R. ,c UHrt«(l &n3ri 6iftMiM 

WJfli (*[L) $4 tt i, (Hi fettl) 
<4 ijawd Hi)6*ii (*&) Mtfc auS. eflil 
S, <c*t -iHisi nil ml ddL (&Ra 

HUfot M9l dHia Mil WU ilrtl} H 
i^ ! MITT HI «M M TtHijt l£g 
l&U B ? dafr M|3*IL UIL)H 

Bw«tl *tmHi-i it** &Llti ill. *t 
t> ? (£3tert MitkllM fittM! ^llti 

iMi G«u at, *s*ci h*mi i^ is i r 

%^&ttltti (*ld.) ttfl <ftl ^tfl I 


* "H'HLqfl irfU ; otin-y # (335) I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I dHU» Midi <HH 4, (G<Hl G<Ml) Ml£ 
HW 9tMl si*j, HUl Ml& MS HUA 
MM d(A **LL HlijQ Mbj^t 4g, H* 
MtlJHJ Ml mMA HWl Hi MWfl 

diMqid) si| i*( f*id Mltf ftd. 

d<HlHd <H*UH* *5 JlSS) Wit 3.14 
lUi^LHitfl <{Mt 3lk\ Md £j}% 
dMltf Mil ^Wl rMli MIM tMdl 
&$ Vl»*ft H&tiMd W %Ml' Mtft 
4%*tt^: "M^UfrlHk'^MMiHL 
Sii tt A, Mdilttl HUdl 4t5 
JtUHite »<il dpft. ^ iiHd ^M 
tlNSI MlS d «IL1 TOi. ML1SI ^^ld 
H d3l4rt fcLlAttld MJ?*j i, ^ «j 

*uWi : ^1 (*ia_)3i ^^hl^ : ■£ 

¥ <l*ft*ll "*i M4fili HflL<t«lLML HL<fl 

d lirfl d\ MfMll Ml TT^m H-l 
•irtl<WUHL *U«(L Msil ^tft i =8f-dd 
*Ld il»H H« M Tfl*5 e£WL Hl^l 

WrteidL tifdKl ^h iHilni dHiU 
eiliM £*il^1 li^LHt HllAp ■Nl 

W4 tii ML>a?in ^94iMi *twi 
i, iii *uwn R^ (i \ Kiel d ? % 

^tldl *^ei d. HMWl ML*l ^«fl 

^«{l Pwil-flift Hd (^tlHd cii5-i 
Hl<Ml 4dl *id MM MHdL &MI 
fiHld &£ML drtl Md *UMd1 4Ln 

"www.lVlomeen 
Ml-M %l»fl lirfl. HLM-j H^m S^* 
«*j. HlMdl ^iM'j &M«id 1*J *j- 
Hi "tfqPl fcLWiQd d MLPlftld i^41Ml 

Miqii i Mtiinifl ^ m, hh 

til. ^dlBs HHRtd %*U^ M^MiM'l 
HIM* i h ^ Hi Mfittl &M y tt& * 7 
rtlll rt ii* : Md dl M5 *V4\ dBd 

^ eilfld id iirii yl?H«m ydi *ia(ii 
^ i«9i i^qi eii^ML liiQ i4 « V mA 

Ml£ *6| d^l 1, rt Mrfl t^iri ^HiH 
1MI 4PA MUL tidl i, M iltl ilUi 
&H^ *Ml RMIMI Hl<i B ? 

(l^'ftfcfl) £5Hd HM W 
dlP*H H^i nHWl 4^ (3 J r HWU 
$#L (WtHSlftlMiilliLS Mld^lt 

^ i^Pd Hi^ hA <5*lsld ql'fl 

H04, Hl£ SUSA *HJ*^ Md Sltf d 1 
HJV^ (dftslH Sa*LL d MMUldL UQ&. 

MttMl *R*Lit wl). v eftsld (awA 

H«il 4 *Lrt\ A Ctl4iVCL *ftMitdl 
MM* Hfltd M^Hl 3ld lAfd. HIM 
MHJi MlS ^^l *WL M^fifl ^Jjtl-A 

4*tl %idi iil p MisT s^ : H»ii 

HH4 h 4 *^ ^L^ t| **^ ^W 
HlMdl d«fl. ¥d HlMrtl difl d 
^£ldl IHH ! Mlil -t^iiHl d 
Hl';ft f «l ^nl i£tM V ^d HPJ t(, 
ia^ 1, $ etbild ^ Hi^ «| dHd» 
deAMt Hd Ht£UwS Hd ea^t SWW (3, A*&i j dMd Hq *j Md ^ 
eilsld ^ HWtll d'il, d'j him H 

^ i i^fcl .'.HiCiiH dHdl RftlMl 

ClieiM d*fl). flHdlMLttl Hi Miqia 

HM l5^ rtP&m EJ. M?* 6*d dP<-l^ 
Sil tS : ^tldl S*IH ! «J. d qid M*it 
itdl difl 1; ^idl Ht ^Mld-ll 

«d^atni Hn fesiLMi ski Gte H^i. 
t^^ccf) ii»^d fi«ja 

MMfidld Mtti?ll BE^lil f^[L> *4 
& 1, £i ^ ^Jl fas.) Hilfcfl i.ld 
HiLd'fl <^ii =a*u Md *#StHl 'BtSd 
dirikdl ddfcfl niL lieui aliiii 
M« Mi dHGPU HlH-ft l&Odfil 5=0. 
mO. Mil rtid «tbtu HI dHltfrti 
l^ HtS. t-U^p ^id «ltftl Hfil^l ^>ll 
««S 3l*tl Md HULM HlM*fl ^ dMlM 

Mil (-jChit RhA) %iqii Mil h4 

6iliiM Ml%M^ H*(l M«U S# dl 5(t» 

«l^ *Wl %^«1M (««,) *I^R 
•(l*OMl H^ sQitH HlM-il MlW«l 
dMWi Mil. MM ^Irt Mlft%lWl 
M«fl Plli "HHl S f HRftfcHi 4MHS 
tttttl dill (Mi(J ^3ji HU*MJ difl) 
H-Sli tntlHt HlH Hdl% *focnu 
Md iK^l dHtJi HAUL HS^l alii 
lU4 Hi i^ld M/*{lM4HlM.d^Mr4 
\ M»Hl *tMt r Hl 1 ^ \A dHWl ^11 1336 1 # ^"Hftl u*U : w^i-ir # 


3%5t& ki^lirtML Hd Tn«Hi », H^*i 
Vi Wl *K Mtfl rt*iltLsQ *k H.-I1 1 

u3 {*L#i ^ Hatt *u«il <u£l) 

HlM fall.) i4 £ S, Hi *ti 

HTO 6tt* ill. »T ^**U*fl 

(Infill i|3jji {mGl)«{1 %lLw$ : 
*lrt $4 *H1 Mifl i^ ^ ■ **** iu 

(ttfl. )-tt MWl &W. *tl£l HlcU *ir(L 

Rrt G*rt it«tl mnA *wkttii ^ 

*i # i, bl-ttLWlitfl MIS»il RftW 

[&$ *fa* t %u Tjii nA "Hlu mgaO. 

% HISH1 Mfll M\ diH *M *lil, d^MJrt *^U<lt£U :«#!-* + (337) 


{ttaj 4 ^r<Hl MArtL tftt *t-t 44 
R*4 ^HrLL tSrtl. 

JSiR*ciL*il 6fM ^W *uq*irti*tHt 
tlHL IHAl^ ^it4fU ill d. 4 MlSSi 
4U.r£L MdoQ *lLq ^ rHl tMSlt !*tlL ^ 

w4i iltSn Gle-fl i^^u-U i^L i 
nrawt rt-u Mtft *i« a> rt-il wsil 
*ktl^ "«i*i i«3*i aim-fl ^-HL-d i^L 

^^UHL) tSj »11%lrt ^J &L <*V& 4(A 
Vttl &HLH ^l Uitil 4Li ^tU* 

www.1VtDme4n 
*fl tfHLH ^cOft tj S cf| tiui^ 

*jt*il nil ^6*il tifli, iiqiHi ^i 

Hl-lCll ! ^ rt 1«UM Hil <M ? Asi 
S^: Tit, 'HlQ. 41HL^ : fU 6* r 

*A Ermtau t^coii yiffi uttict 
sin Hit?i*i ki&rtHl «iud cil 
vtStii tvufl ^mcjl &| 2s tctl 
(cttcUzktti ^retrtofl) Mil ^<fl 

tvu^i ; 6i t M^itii h iWl nil i ^COimt (^«MJ Hl2) IHt^l £121 Qfilljm : I 
I 

*u«ertt 'jpu n^ : i s^ : ki ^w^ ! 

(0ftS«i 1 Hi«ltia HkSitL Mil awi *M 
Hi^S*Ht\ y»J MtHl) illH *$EL HEtt 

^Hi iii 1 CI&LI&H3. t|qji (wa_)*i 

^^i dH k-UGlW ^JtL Hl^ ^»Kl S^L 
tgTOMI iltl& i^ctHl tiatfl 

~*ki q^*i ^3ji (»a_Hi ^ih4hI 

Sim MiHl, VUl Vll^ ^5J1 (%KH. } 
n ^^<HI Hil WMl tirtl rHll 4^i 

■Hifr.M.a'u ^(Hi niH i^ : *it 

^eiKtSui I Ibtt lifilLi li 3l*Tl *M 
HOTi ^ H^l %lfitL (J. *11M ^E.L 

m4 5^il Ht^Lt. ^sjl. *ii yiw«(ln 

*dX H^tJ i^H tJ d *JEL-ft 1 ^-il btDgspot.^om iifL <*um i-U Hti i*Ui n*rt *te ^3^1 (Mfl) * "puft lift* - wt-v * # '-^Hiii nils : "i^l r ♦ (339) cttrt cut^ *u^ii *trt ^ Pohi 

&Wfl (jilWl rt MI"W iSrtL J* 'HLMrt'l 

CtP^ r rt £qii, *dT [i^*!, ^ft-Hl 
O&WL. %-Ltfl ^Ul 1 *U=4LHl %**U 
^ift frRM* ciiilLt HJrtl WU. &<& 
k * =Ht[frtttft 4& (*U3tPfl °E**Urtl) 
■KHL =141 ^IHl 5^ : MLL ^t«U<i ! 
H*ll HM-tl Hfl 51*11 Mrl H5lt Miet 
■i&ft =Wl MJM HHttl Hl£ *3& rt*HISHL 
■IRi £HL *it^LL, HlH klitinL &H 
&&e(R *U W& Mil: **H *l«U* ! 
*miL# 'Hl'^t^ ^fc Hi, *lHlll 
'JM* ^Ifc -ml, H$ ^- ulrtLdl 
>JHl*i tJJWtfl "£ HH^i* ^*LLil Wrti 

*l£ *tA) Hfl-tL tUSHfl *^H *Hi *yj 

iitj *trt i-tLrt rtR -il'jj aii Ht&11 

qtfl <**L«R CL&j *i (rt %W*t} $ 
HlWi ^Un HiqrtL dirtk A H*S«l 

^WE.^1 ■» qirti Slrtl *4rtl 

<g»«Mcii) l?,uti tfniHoii (Hioh 

tfHw ^u *i4 h&u M5M1 i^eB **i. siaa 

H^IL^ *ttiOl iMM lifj "Hdl ^ Pencil ttiriWl b£ d £ g.u *al 

flat*) g^e«3 5*hmi msci 5^ 
d 3 f <v2ii3 um»* >3<o(1 qaqi 
nil i^uS ^m a«r ^cj *fla*ft : 

Uiffl tlMil rt*l dHty %lWftA apt 

sti5 ^i *tie siit fU rtMifl. ^ qw 

£ill| s*hci ?«a d ? 

(ill.) &i : # 1, ^%% {wajii 

S1HLC*[ ^ f Tf^lML [Iq^Ml 145 ^il 
*ieft & i, Tfl Slli ^^ftHi-lA rt H"fl. 
¥m 1*1^ Q<HL «54 HHUiMl iJ^L 
c^lCLI MW fl HLSK* i^A HL="l Kl 

S A S6Jil awi-il »*il T4.*iEl qi^l d. 

' li * * M l'<\) olHUf HI W\hl U HLHfll 
S"l1?n^ WC-ai T|«l C<ll? il*IIH 
«^ <Hl*1flll *^5r(l*lft|l*(l 
uLHIflHt Sit! "tft?tf4l Qtl BtcO 
otsfl t 

^wwlVtomeen <W ^H ^^ (^a)Hl *l*l 1HIS 
H^l %Stt dfll. IHL^ K»HW JHL'tl'B'it 

(H^d-l'l 5H1 ItWl *tit*ll. Hill 
-tMU-d^tvi rt 41^ tqiH Hl^ 5h-i 
'•His HVmi ^14 ^Ul f%ieL}^fl^Utl 

iHtjiHi *il^ iiil Hift <^ n^l. m 

a tTJit e«rt<i (ctTniad aw 

sami + [sqi ^ft aisi sti i hic-i qmiu 
^m Aa qcii ^4 15 rtl rt HI'S 1^ 1 

(f "iclli tl5<Uol Ot£lHr| : 

»Krt H ^^rti ^(Sl H4dL irtl. 
VlftH H^l HlrtHl HSHHl H 
^aMrll HirtL lirtL i*Ll HtS H?L H 
llM'll Hlrll tirtL &[, ^«HL H^l 
ii 4iL<JlH H l**«l Hirtl drtL 

fHClI^ $otlRil £\n viifh 
y(Ki^ Pifli stRi witfiMl -- -P11F1 «il5 i*U drtl tW H *i(SL ^A^ H*M *lrtt. w>tg. (^R.) i^ ^ i, ib =Ht<rt dnl 
% MirtHl Hcttii HiWHl ^iw qi*tefl 
tirtl, "*h T^^^um Efewi ^iw ^i 

=U4l Hitl'l 5H5 dlilHL «il-i ctHt 
»HS ^3*1 ^ HHql-i ^trtl 6rtl *tl 
l^W MlSl^ ?flM?fl ^H4l*fl TSrtl 

im. MH ^^nl n^uu ^itrt rt-fl 
Hl*l WW WttH Uftl AdL ^1^1 
^iw 34HR1 itiH eitqlA H.il Irtl 

*i-\ =HH rt HliJUrt (*qift*£ MMHl 
h\m) HLHHl%U*Tl Hlirtl drtl. 

drtjl fciftt ddL 

(l30/l01i) ^3«rt ?liJ«t 1>rt 

HtkeiL 1 iH^etl Wrtl *rtl, *l Ml^ 
Mlrtt lirtl. 

WMlufl «1HDJ MIS I &4CHLC1I 

(l3U^O^,3) tiJHrt 3j1t«I (^t) 
Mil fiitW «Sitl. Mrfl iH^ll Sirtl TlrtL 

fia^^oiT) data fti^e* 5^ 

t* ; 3HH *^««Lii £^9l)-A *ii«i 5iogspt)rccm' < iH^Kil ctHDJ ) 

■ !:■■•.■! : '(« tlm L^otiH sl« <nf£ 
*H«1 fH«2J^H Tjjotig^i <■- 

^«ll*i (wjl)^L WMofl 1HI& Hfl 

ai&H*d ft<u,*wti IMtofl &#M 
3>i«£t<4L4 6*A 'Shi (tfLH'l d 

) Hi WW -ret *tt& fatilE, HI* 

H*U rn£ HH rtH*U ^Jl^GLlHi 
Htoilfttft Ml *WlHi *qg«U& 

(ttii.) MH-k -IHta Milflfll MLi &«1 
^ (M **Hfll HHBtL-lt <4 %Vl 

t&tftl.) ^i °£H rll £Jj£ f*l£l. m 
^R ^4-i^l WLH *^. *llH rt (Hiku) 

4HI, Mtfl *t 1*1 rt Slhft %^1 

^H* If AH (WJ «nS ^Ltj, ^ tHtfi 

•i nil £ifl *rt it 41 u (HHiai 

MiHl) *ll<ft **U. **IH iiHH ill * «iHtfl tea* i OU-l ¥ # 
«*M USL<tl *in *l Mftl SMI. Mtft 

«IMDJ) M£(1L^ Wtlrt : 

M^MhViI *W uGftbtl H^SLHStl 
iJW t*l[\ f^i H^M *iwu *uol 

RqiHnHi alhj ^ c^l| ^ i, 4 

=H^l «4R tMtH-d tiBHclHi ^LH A*l Mft 
4H131 M*c[l "Ati=H. 

M«iL*l (-JL) hi. SS : ^ {Ha.} 
WlktA »lU H* 6 !! Q»U «1HI, «Ai\ 
Mft ^iM-d «S G«l **U- *ilH rti^tt 

rt^Ht id^L mA ^5=M 5*W. eiLiV 
kft >HLM-{1 ^L*t 4^5*4. 1*U. 4*11^1 

*nrti wl. efii^ Hft ^ttHnl *u4 

Hirtl 5 til. Htfl »4LH tfbs> <i!»(cl * <tmfl ?L^4 i <tM.-X * mH'fl hA ttsw shI *4rt\ f leu 
at* ll^i *w «%ii a*u. <*Ul c-Tl si 

ctNUJ Mi<il. IPil'l irtfJMIIf ^,.^ 

d 3, fft favy uiki 2iia ^a 
<:iHi>i M^l sisai «t elzi ell t>h 
Acmlciiflfl f|^ tf?ii^i?il <hhu* 
m3. *A d?im^{) ^«) ntHLW <n 
■liil ?l^ cii dim*) iiiiMnaQ m^, 

•Hum m(<t wmm efl tft *aaw 

^?[fl ot^ll, *Mti3 citfrt *?jm« 

hlE-ls t^El.) i^ g i p (Miiqul 

i ^ i&bs. w-n cmA ril alii 
1HL31 Mil *is*ti -ufl. viti Vim ai\ *Mli *tM (W-il) iMia 

www.KTombenrblogspetTeerH- i^?i 

HdfL %tfl M^l iSliH dtli. d Mlfl 

^H R«il 5?rtl «M *mh (^ELJ 
iii w i, cl tm^^l ?ti^H^lHi 
n^ sRm-il siti q*!j i^u *Vl 

H^l *t*il ^J.% t**^)^i ^HIMJ : 
^JfiMl 5HH ! H M"tt ^ ^U1 Mil 

n»iL ft hhH ^^.i «i<tdM -tin 
H3ift*HL 

miKn ^?»m yutJl ?©Jl ^1*i 

d Qlofafl clHiM flCllll 4^ 

illfl S^ tS \ t M ^HlH iWWtfl 
(*t^*^Ml1 i^A *t>i) HLH 

r iMl nHia ^il tifft. rt bfltHL i , n %tHUl t3?i W £ ■& &sh 9, Mid, 

*taU (ftHti JW't-U Fti<) wte j 9 

q?tt M*^ ^*IL31 t H* 

(*JL) 4 i\ $& (* ltL ) ^ 

45.HP»i : il& Wtt ^ jfol *§*\ 
'LiQwtT Q**. *lti*Ll HHlDl d Hi. 
VIL4 UfetlHl) M$t*ft **Hrt wi 

aplb rti* MH^a ctlA *fol ai«ii : 

M q ^i Mi?MA -1MUJ M^J. iifllli 

Jfij ; $$(•£ M 4*1 * 4rtL MH fl\ 
HHltf Hil &$*£ tfV*. Wl^ 
£;£Hi fciM M*ft Wl -fls«Q **& 

MW *tf TfHlM<flHL«(l ftS^ fiMil 

*Muil *i4T 

ttditorti oihoj q&tfl, gwi 

*UH 4Kai*olS Uplift W OfA 

(*frtt-ft &I&-U llil HI* M4ai) 
WUVll MUSLiHl dHLM M^L Htjfl 4^11*4 : M«tlg W5CH. mfk*m 
i^ci? p dealt tfMi «im**ii 
fitaieRi 5(|Fhoi $tiiw. «oii§« 
*«» jta Rqi MAttf M*M^ 'tal 

»{%*&«£ *^. 4rt"fl i, Vttt =^H 

£hA ftWUHl *LW & ^VlttftML 
Wli (W^) *livA "44t* *ttS<*tt 
M* ilil^tlHl Mt^U rtl *&U OIPHL : 
*^, ^jilH,t 'K't k*i-% atM *lL«fl 

ihmM id h-i^il It Hiiinai 
Ms* ijxiL v*il Hdfll Rtim s^l-u 

.'**i»U ^l^l '^L Mtil ^i i *iiSi 

(*ia.)-u E^llMi *HWL MW efcfcl 

{^(Cft) i^ 15 V H ^^'1 T L m : *j> 

tied ? ti^fl ?tdMrt W*U tHJHL 
lit, <i3ftrt *WH H|*jX ^ *W* U£« ftM W^ tf^ ^Gloll 

M. &»R (iti) i^ ^ i (As qft 
HL*i EHrtl) &Ai<% &H* li^ MUl*l 

q^Llrtl *lfi t^L^ A4 C-uqVt {343) I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I - 

I 

I 

I 

I ulriFilM mq t*ui 5AA m44 i*l 

mn i^.4L f 4 ; Mt h ftlih'i mImis 

■fllWtt. eflili ^H*l Wl ^9^ 

tilt.) mim n'lsiGiL ttssw Cj*« An 
e*^^ iqiHi 41^* «im ^n »j : 4L 1S ] ^Dj.i 4^HL"j : H ctHd Ml 

«wtl Mfifti N^ *iseKl ^ i M^ 

IfLoll flad AlC-t UKf) 
U'lKLI^dl «MJ : 

wwwTMomeenTblogspollcorfr " wg&m ! ^ rii |%H£ij ^j 'i t i *l3liri idl^*lL iMii UfU 4^ ^ 
i 3 ^^i. (m) HL^l Hl*i Ml«LU A 

4*u 3il6 *<fl isdL Mm MriH 

(Sl^^l *1* ^5 *HL H^ ^ t>fl» 
M?3fU C^JE-.J H*5t ML^l HiT^ L *M 

m\ wi %^«aL4-iL %n*i ! 
l^eaiii («.«l)«l liii^d M^j*U 

S&O [iq^L *44l VIL^ i 4Mtfl alii 
$ia\ ilA -tl-ll -tML CHKS«L*rt. fiflW 
<Hl Iftll tidL Hd qit itfl S ^ 
^^1 «IH 6*»LCiUrt iCl \ M1H Hn 
i^ ; ^ ^ *lfll»tt tilBL tf ? »l 
Mj : 9> 41, Mrt Hd HLrtl-Cl KJtW 
'M l(Hl fttlaofl MiHnt =iia 'jkl 

lirtl *l« 44HL41 iftlL 4(11 : *H1 
H^Bttj dHlil 4«A ^A *UftPHl eft, 

^ w^ : ^a. t*ut *nal wiiL 
otirt del hi HMa»iiflil«tl (344) # '^HLct LfU = -"iM * # * '^i-tiO i\Hi ; *hpl r # (345 1' »J*U ll>HH 4lHPfl IH1 4ril 1, *U& 
3*Hli H&j ilH M" Sl^ titiM 1, 
M4GU -tHt* H^l^l, Htfl H14JI ^Hl^fln 
b^HL-fl sfl.*L ■£ HJPflil *U<j 5«l n 
MHlft ^-irt Mfcl ilA. 

(m/iow) &Hf« H.HPHk 
•wftrt Mufau (i(U »« g : Hilt 

Hii MrtiUll tfUllaflHLHl 4 
»lstf*fi (3 fell few) H*(ld 

3 Ul5 ^tCl tJid. HltJ n JIMLlM H 
ilrtL MHlHA 4ttlrt *L*i<>ll (*&.) 
MMA HiHi Mq i^ : Itygecux^ 
kih *w wwiH-f «iix 1 *n 

fcii ilH-fl *HS tit dlH (J H-t ML 

fllVH m£ Ycl ii&d cfut ^** 

( ttHftOlS) lUrtrt M*ttt &H 

Hi&i (id) s& 6 S t 4,^1 (»sl) 

tftdl <iHLfl qi£ c*li ^ifl WfU n 
ddL Vll *£Hl Stli 4'* HL15 -1 <HrtL 

iiH. TO*fL ftqWciHi %tffl| q^ £ 
i, $q£ (wO *lft (h*, Hi*, 

*LLn) Mlf|l HUSA TS-rtl dril. 41HF^ i, M dHltf xSal JliHL-tt 
rt$ 4 it °ft»*tLl ^IHLdl IVil 

*t$*l %ii Htmi (m^iu ti^H 

<i-tft) fol BP5^ $$ : HI l^tf*U& t 

im 6; **H teH fowl Hlnwi 
hMmI f 11 4£*u tihiH iiilirt 

*t^<l. HL %im«fl^ ^3J$ BtW rlH^ 

m*L sii © MtA-tii'i mil «5. i 
wa £ ?) ^ ^ w *u<L *kh 

TO «jl4l»A Mil H4I «ft i 4*H (I 

H»» HlJ Hl» ^r(l. 

tarn R^iw •Wtoi util ^i (m) 
^y*A M*HL ^i K»*un 4lHpyj : 

*in ^Hi*fl *ti ira *iA w »ihlm 

MdClL ^IHi-fl ill efllfl dl -IHL3» 

(listen MteU HiHiiiJ sej : m 

"wwwnVIom(ien I . 

i 
i 
i 
I 
I 
i 
i 
I ^SKUtf ! »l rtl Hill *ti^rt -WO! 
HLIL Hri UHLPL ML ELW ML«ll^flMrtL 

tj. m# i^?t wS l hl^I nifl M^eQ 

3t«Ni «ILH *Hd tiSl ^LlH«fl *Nl HlM 
HIH. *ll qwln ^ItHl ftlS^t "l Ht^l 
^ill A*d ill *t^ -tHttf Ml^ 
Miqtii V^u ^ HhS efl^. ^^i 

4lMJ^ : rtlfl *U fl HW Jtl?fl-fl *«rfl 

^ (jlsihM aqm d'd M"^tl -uH), 

'i'-i tfii : m yjt-uKiLiA ! qui m%i 

*li ^ MiilnLdl *4ill d, ■» Md "H 

H4^l*il sirti h% qqii "usS ^, 

^ (HI ilHlHl Hill Hl^ ^l(H Hli 

• ? ^tiq iiq^i : ai, qinuii 

KlHiH bft^ft iliSnl Hll (Ml QHl-ll 
Hill) HiiA ^uiiifi i»il. 

^fcft (*d) ii, d 1, t5|£l (i=l *iH 
^ ^imi (few ^l (%i<H,) 6fcHUi 

*»rtl lirtL tyA lUlfl. H^.C^ ilH *l 
ilrtL *idl ^ -1ML?J MfilA tiliHl rtli 
Hi ill^ &1HI HrtL alii HlrtHldt-a 

«4Vd H%il i&u *riL Htfl ^oji 

fa&J dHd H>l34-H^Urt ildl tlrtl 

wiA ■» 5W-fl n%fli*rt iiq^ qlaq 

«il*l<i rt*<l -tftQ^rt ildl tMl **H 

45HI Hdil Hisrti lirtL "n ali5 isi^ 

btegspot.com <m\ Hteu<i dq dl agtii uhi* 
«tt4inl ^4 «i*i *ieiH ill ^di *in 

^ tf Hlrtl-ll i^ih iiqwl dW d 
ilrtl *JrtL AHEfl lSE9ltfeSk*U HISSL 4ltU 
ddi. H^ ft ^ & 44 1} : Ml Rhh 
Hlqi-t-ti itHH ^ifl. HlPU ir"iqi6 

ISII, H4tJ "SMlt HIHW H^Tliil 

Hcwl H**fl; M^ ^ ii^i tin Mqm 

■ j^v &4L-fl *tqiK qi^ l-H *nq H4t 

rHit <j iri6 (^ i, «fll ^M iienii 
<H*uqfti (h**ii Shi ihdv H^t-ii 
Hiqm h«hi nan a , h <wl hl^h 

Hi A-\ ^twil, HlfJ A HL«EtH eUiqld 
[*t*Hl 6h% HAM HhI Hd HHW 
H4ai ^f*ll H5*ll H S6J : rtH ^™i^l 
tbicjln 6t£flll dL^fl. HldLd hQ f 
=H^ yi5t <£ HHHdl H<Hl (IHH 4 
Pi *HH 4^ Hldl HHl H* S^ : » JiL*(l 
4MH ! ^ H^-i ^ "*l^ 1j (^"t^ 
dH**l) rt ML q*rj (fofcMrt) ilfll 

&nn » t ^ i »*il hhI. qi*u^ 

1^ : iLl^l S, tHt^ HE^l HtiAtl 
H%Wi 1fil h ^^ »l dHia Hifti 

huj? ziriol va c n^ii d, dtofl 

(llfty^OS^) *3Utt M*|«lt»J 

I W & HI ( ill. ) & tf I , ttjgHtot !34fi) ♦ ^Hifl^riU^rt-v* ♦ tjMiil H^U ; IHL^L-tf & <M7i tn«i.) &%$ |£l **ri *5&et linKl 

1*113 Mill *#*tl Midi (ill. 

(wo/104%) ^yUd *(*« 
6"4 5n^<iw fall) is tf 1, ('Hi 

111) 6^a [foil fficiH HtySjetiUg 

1HI3I 4^L Hril s^ & \ t °BHii 

[d**ll &1 eifMI H*|«lliA fl*3 

3j*Uil *l| &$h{ <hhi h\mm 

Hltf riilt 6*1 H**ll%l (*&)** 

ihi s£cuiw{ I, f^«ii4li 

=HiqrtL -I ^dTl *$ 1HU! Mtrfl »$4fl 
*rtl dd. (5*i **M*L%1 Hi *iPft 
tiM H^JtteiUi (tftWl ft«Ll<4rtfl. 

*uhh *imn i^j i r (*$&«uin 
*i*ttiHi} i il tfjst fr*Hi nan 
*wfl dKl -i tS|t gta-iL &A\n vSkK 
liHi h+5*&M ^ q i, ymi i|4<Hi 
-,^q«sh:- (%tfi.)H &<Hi titfi iiua 
kit * vtft etlVi *u*i »y6A itkL 
ktfl Th**i% rjH^eil (M<tn Wtid 
ft?4 3WL rtHn itii qpu*-$flifci 
siL rt qHd ^^ (HfttSt UR.. )-ll 

dim! ftitfl efltil lirii. frctto. 
m«w, I filial 4al fcftfafl 111 
i&shI Mta nM %*H ^d. %tfl 

s4 a : fl. HdM w} : *j n*UU 
-iaes *% m."» qi»H a 1, iShlh I 
I 
I 
I I 
i 
I H/*ut(l wu&t HUrt\ i%* itfA 

i^ : tiHiH few. H att M3i! a 
Hi 11 ©Yi% sH& *Tct uida i»il. 

*t£*JI*{ «i4loi : 

(<lHm033) 15*1 WAitil 

Uft.) si d i\ ^ tf^wiw 

U$.M"l *il4 H>a Hi <iaUt 
Mtpit, £0rt1 fe*U HI *£al1 

'j*Hin (*[i)il &L& H* $t*Q 

«4n Mil nHL» ^c^ii u^ai Midi 

(mirt03Tf ) tfrn 3m* U(L) 
iti a 1, iqcieofe* («elX *h^h* 
*(A r JV* {%d) «ii diWl 14L^ 

i^L k^.fti Hftetk ^l. 

£\H3/K03H) tjSict fi't^ 

£ *S*trtl M^L 3A1I1Q H^i ill 
Mi# Slfi 1HI3I M^l -<*& ^ HiH 
jfliO rtii flLKI *i*i RH^ 4llCt 

«qHl ^sh *uuil hausi (%(L) ^ 

(WQL)-fl fllBi ddL ^SH »t^*t tfWl 
vkrPdrtl^kHilrt4l HL41 ^HMftt (Hffl. 

Sl»5 MjldUl "Hicl*4 f 3rtl^*l NttCl'11 
MloiHL 11HH1 is-il H^ ibS ti«4- 

wwwrlVtomeen. tiny/ , icK3t) lia^rt <h%l tf*i 

fcUBiH (*EJ ^ 6 i, ig^t (wt)'H 
^i»tf4 : *&**■ eiLU ij i, W *li»A 
MiifiU *UH>3l IHl^i HfflM, ^ttfl Hltfl 
»MrfW i^Ml-fl. 5#*^ W HL'JiH 

*H *V HL<?1W 1MLJJ m4«4L £#4l"fl 
£%i {rt-fl ^*H-tl *i^ *U -^ 

sftW 1*U% S4U rt-i M VLH ti'HLfcrlHt 

in5u*ki*£L Hi wi^i »Ai M-»ia 

i*rj, Uij, : *Ll ».ij.Gl«tL^ E ^ ffll iKl^ 
Mi^l 4%Hl4 iil^i'Hl, ^ Hl*l 

mi*L aft* tp h^Iih\ h\ *ti*1 a, 
■« M5 q&U (°«%i) iiii Mft «i^4 

d, (i* ^ i^i ^*nd si rti *i 

n&l, d1L <H6tt ^H-(l ^Ht iO 
(H^lfft H6 ^y) F H%fJ rtHLll Htfl 
*Q.*l 5ll5lL HL5 i£<A *(ft 1»fl. 

tftsii KaA e^HHi ^fstztis 

Ctd«L •/ d Hail & : 

(iM^t'ioaa) £311 <*%t*l *4 
d I, &1L Kr^ ttftiw atS ^qi-fl 

%m (*R) s^ d V "v EftA <iM%rt 

blogspot.TJom M*$ttU4 W &m (<[iL)n hhii 
dtafti (HKw-fl 4Pi^(L*A eiL hh\ ^i 

ll^l Hkl ft \jUm 4 iH-ft%n*l dil 
1 (id<lA *llk1l W^ HmiHlsfl 
SLiHl 5Hl *t1W (H-tlHl *lWt t&rtt 
([H1I HUVA ^"» HlAa Hrt% d 
HI «Hll litHL tLH<Sl $) 
^*%«l^4 V4L% Hi H<H< HA **ll% 
^65LliJ 4*1 f JH"t-<l tdHlt'pA 
Hi Wfl; HI .S^«il Ull^Ml l, «Bl 
HM^L Htllt^ll H1% Mfl *WH d 
HH Al 3*H %IML 4£M^ "^¥ 
H«^llrl W± : i%*rt HL*fl a- 
*iW% i?^ : 1 i'll fl.1 HW*l ? 
li*1 0H1 (^El)H 5^ : fl tlRlHR 
Giitfll ii%HHl tl*l£* H*L-ft alill 
1*>L HLH*l r 1(1 % H 4tki ^HHl 
dw*llt ^tt^-^U-HL =*itqri{ i <sli_ 

(nHO/^oat) wis, ^J&l HH itiL 
i\^t *i i ^vstu frihL^*iL Hit 

*tWl HI J^«U «l»ft : ^MW% B ? 

h% : dMi qua! il^i Hfetfi ? ti^t 

&H% 5^ : A HlSli ^1 *Uftl Reft 
^HMl ^1« CUflfUll ^S*l Hl^fl 

£, kLM^tl =hi fttik MfMlrt enqmil (3*0 * •l 1 *^ V&i : Ottt-* # * tjlrfl ttfl* : «Ht*-V * (348) »uiirt h*£<-«lu£: tims-tt am 

&m*1m ft*il 6*ikI (int. 

hiBm ( & ) s^ 6 }, hi q« Hit; 
tSvu (£q*L ^jj.i (*l&,)h hh-i 

4>,Hl«t ^ HI* tfUfl M&U $ tiHttft 
<*U1*S. tq i*cfl wS*i A H t* i, 

i=-lH. * HUB* Hi£ wl n HHftl 
^-i«i hei lisi ^ ^ -pua H&u 

Hhi -y4 Hi&pt?4to hl-.i HMii **$ 

Htel lW ftlrt «£ : *U %$£3ti I 

$, ^fl HL<1 Hi* 4CI-W. H* 
Hiii-tt-tl Hill (M Ml q*Hl H5<1 
Hell 4LL.2L (J. ( j iMl ^ttrfl HL-.i 

*ll5 HS&), V^ tiRl Mrft fcQTft flfi SeUloil $tilcicKJ Ol2ILo1 : 
(lit) *4 6 ! <UJ£j fatttllfc 

$1 waift^ H ti(yk^ ilH"n4 
*i*it y Hn ctw^ Ictcetife $1 

'tftttltfHH IVIgE.Irl'tfL H"UH" 
ritffo *|li£ £ + (huuh (tt$J 

HK ^Wl IS.) 

H-t tUttd *m, 4$H (ill.) 

3flfttiW-lL H.'^l «H feftHL ^1^. 

Wctl ^ML *gdUl#, &A M<£l -itjst 

[E4M1HL 45 SIM i^MHl %lciL<H () 

UJ : T'<iUf, »%qij Ufc^U KqitlHL 
; 15 MHft H<(Wl H4J)fil -t*a ? MLH 

4^mp4 : fasifi. i^mrj yqL hi Gmjfoi 

wwwrMom^en ^%tuni Hlrti-ft flin»«fl jww s^*u 
-IU^l iAh hA 'hk A £i3 <so5A huA 

H HL"lL 

(lEL) Hldni rt^Hi * Pt-tiHi ^anl, 

^I'H'JltHl ME%¥GftL«lt elicit SildL 
iSslL Hill ^Ul i rtWlim ^qiVfl 

Phi ^ts b&i &i- 

{\%*1\QM) d»^d l5^t (3*1* 
(l[L) Pl-tML HI K^*ilHi Cli*fli 
S^rtl iSdtL *IHLM Mtfl H'21, PlMll 
G4* (^jtl ^tO H^, rt^Ml 'Mft, »ti6l 
'-H6L *i& MA i*rt 41161(11 Mift. 

a»in *tw»ttt Uti) iiHi-flii Ew%i 
di'4l4 iidl <Jrtt H-t <>ft» HUn\ 
M^L <431lTt HUHld 6^1 &%HL*1 HM 

fra ii«4 *t^ci Hjslsul mum 
H«iA rt*ili-(l n^i H^tM ?iitL 

^on H*tHA s£ ^ i p ^ Hn ^ot^ci 
HI* tiM MiCeHs (Ut) PllWl 
Hlilrt Tfli ^5U^1L ^irilHi ^43Jifl i<l AA ^*4i i^tU iitU f tj^l^rl 
Hrti s^ : «*4» iddfii ei«4i S^rtl 
liril HI 5^6 MiL4i aiiaj H <£, M^ 
^ flM^ Airtat rt^U^ S^rU iWl 
*H il-ll H& SWJ iSniLi i*^ 1 &£■ 

ffc«l HH^l tS V>1 Lift ^<H-A iiH 
HIVUHi HHdl 4dl. Htll ^Ul £SH 

IWl drtl 5 ^qill OlsllHl Ma 

M"?! ^tiefl'i eiUM hwh "W M^ 

=!fiq ^H 4H-fl rlS^td «iei fViHU 
54 *M rtH^fl ^L'il »1<L ^=Hl St 

^Wltqi^ hA. 

atou (lad wh fle ^ 'Wln'i 

olHLrt iiauhj <H**M : 

h^/^OMo) «»%d ^M &H? 
[ill.) li d l t ti|ei Qh h^ 

^ ^iii*ti tiq« hhl* M^ai 45J? 
{«.gl }-tl wlh wal H\%iqLHi HiqrtTi 

4til Mffl HIH -1M1J1 HirtL t4ftJL 
tT£«ll (lad EfHIHofl «H|J|tn 
fflL'ioi Hf«ll «l«l «ii««l 

(tte/toMi) i&»M 1W f iM* UTogsporcom •3S0i * I^MlSl n*U : *HM-¥ # ^EPLW Vll lirtl. Wlfifl *U4*ti MPH* 

maipi Gw3jR afi ^tmi *aqrtt »wl 

felttrfl *JiiL 4$l A % l&tUHl 44W 
MgOLHl *U1i4 *ir(L 

tf£Jll£ *rqiflj C4£llat : 

# i P ti«-u ftq.it wd £i4 «al \ 

*U&, 4^ £ 1. M44 £i4 *«il & 

*$*tRi fa&) s4 e» fc. j $y* QfH 

41 d^v 5i4L-ii (tad i*ij* { ttet. }hU 
*U4 $|4tt& H*tL *tl4 4^*11 
4Hl» 4& M^l ^c*fl 4**fl. o 

q*La— 1«<W iVt *H Hf,i'[ 

ritffl ijcojk ii£dl aukl il»ii*«^ 

f -I <sht rt^ *il t#A fr«i *l4l. 

*Hlfr£i (%Ek) £4 di, <Hi*l *Jt4L 

ttqi ^.1 54**4 fcttL) H$H4i 

(4413 M^wcti *t£) >Hftl %tn 6*rfl 

*l *S*Utl HWlft *44liL 4i& Hi 

•Ptti tig sftH,. Miad hibi ^4 
^mt-fl itf*A. "if hbw M*i hA 

-l -IHI^I ^j-lrl UHB *<*L H4 V 
4fittl 44l» 4d<ii J^L-d VL »L dA 
^HL-<l*tk Sli SMl^l M"l*L -yi, "Hal 

^t'l-l ii^ : HL HtW£U£ ! H -14134 

=« ill qM*lL S^.rlL aitl ». (-A ^£4 

iil4 rtk an a*ti s|} Wi 4*hl«4 : 
n4i*B si^i sfleilp *tig rt*uli &«ul 

^i*tl («5 4i*i -WE 

5*i«Hl%in =^5 Hlifttt MBij : t| rt4 

www.lVlomeen H$£ Tft ^Hl ^441 4L^l UW 
n ikl 41 '■Hl'AMSl'U M=& ^ r4l ffiBR 
4 *tft *HS*L %3JJ» 4 Fttll-tWl HW 
441 % M(l< >SM H£rt4i 4J H^l HR( 
iMl Wl T*it *KPi 4415* Hil4 *Jt*U 
4d4l iSfU. M^l *il=. d"L 4i4 ^>l*U ^541, 

^4^ qua—rafted iVln ^wl 
4*t(Hqt4l ^S4 *u«iL aasw Iwaua. 

(^H)^l (%l5L}4lHl4dr«. H^ 
5, anl^rtl ^14 ^ilrfl 35iL<t4 [w?Hft 
(iittlU) P«aa4l 5U11HI isrfl *i4l 
4 HdA ^ (3t£tt^4l %ii«L HiH H^ 
54t?4L 

ill,0|l (Lad ifHlH^ /rtl,'cft^ 

#M ^t {ml )m *Tl«II hM 44W 

H^L 4 Tfflfl ^t*l\ M54L. yjr*lLifl 
H4q.L>l ^L4l tvA [4«ll H^nl 
Ortlln *feftl 4tS =>l«U *44 444 
4fttlii4 A^L il HH4 i|5J^ (k*Uft41 
£W4l «^lVl ^14\ iKtl, PnHia IHJ 
i^HVi 4«i, attllrtl M4^L44\ Hlti 
(Sl£lld4l i4iL4L 4TV& lufl tiffl, 

tirtl ? ^rtlH i4 : 4L ? M^ ^IHI^I 

btegspot.com (MO 

(*t4 ild 51-1-fl <*lft1*il **4 M 
liLi). H 'KrttA Sej : ^ 441^1 4*Bi 
tf% 4« *l ^i4 ^3^1 » 4, ^SHIH 
^i4 *H^4\4 4*ftert i^ 7 **lL»t 
Mj : ^4lH H* ^ 4W XfR S& 

H4 44 tfiiqi4"l \"A n«fl 
*i*w UK.) «4 d V ^ ^wi 

RqA %^«tt« («et)4l ?iA *14 

ML4 tftft i^. H 6141 ^E.44 441M 
i^dHl HriEti 4441 tiiLl *tA 4t>1 

^r*l^ 4441 iid L. li^trt ti 6 4 
*t*HHl i4 $ : 4 *11W «*l $& 
41^1 njlt *IL4 (S J, l^MlLi 
(*D£lr) 4lrlL4L (4L4«fl eUiW "HftHSrlL 
ft^\ 5*l^riL 4l.S«4L 441.. **5td 
Ewaifil 5H*44l «W *idL. Wi ^1 
S ^l *lU4l ^Ul Vril^l 5WL 441 
*H4 4iil*A4 M^tll ML 3H144 4^1 

^ViertbH HWRirtliJ, ^Dlfil4HiitS 
q fHliJS(Ji4 irtVLIEgaot u dl (3S4) *H5 H**utt& S<hi ««6n iai : Hill 

-lMl» H^tii ^WlrA ill GtWl. H^ 
HI*! Hftl *ftV 'Hi iS H^ltL-fl 

{ iK. ) s4 6 i , *u*l ftftt Eqa $gi 
(.■yet) *wim **£rt *pO mwl ri vtfl 

«lHtfM^ti £1HH1 5& •ill & *U» 

dlE i& ^ii-i him ssta s^ ™JiL 

bjfot «rt«(l M1»L %-tWrtl <£rtL. 

<A Sltf HIUKmA tltcd *1»II17 
rrH^rtitzfi) w/l j ieI eta dl 

f\b atocil **fl a eft!?* ** £«lHi 

Uficil J(IH6IMl' i& d A tf dSl*t U<l3l<ii %S*l*ti (IH-tl 
H^ttL'JU^K ttlCfrU -11"* V^L<* 

[k^i (H a Ll imSA ifalVft "WH <4 


* *jthlA ti^i : wi^l-T * 1155) 


tttrtfl ^HltStlL Rl^il (%[l.) i^ $ 
q^USil liHl. <H4LHL d-Mlrt M.ftJ|Hi 

iA/ww.1VR3meen 9b^VR Uisicft. *n %tt<H'jQ^ 

^M^t ^dm t'L. kip I, *il &*tt 

<3"ja»J*in4'(lA*lLiiflwi4 l 4l*l*lM 

6rtL *^ <£ Al4 ^ifi lifl 4<fl. 
£.Tji SiHt^j : &Hl 1 ^iH-l %^<U 

JtoH «tHJt» MJ5«i 2PISKU Misl 

(ifi.) fe-fl "iHLrt Hd«L 1M13I 

'HbtH. («a.) to*Cl -IH131 Hie* 

UMfjl Hi*ll *lA ficCl -ihl^ v^eii 

1 ill5 HHP1 H^l ^ 1 M*5l 

O 

.5T6gsporcom~ ic Km + 

MLM 4*ML^ : *lrt-A -lHl3ft H«i 
^5*ua siln 4*c£l %6*t. H^tj 
ya% *iqft li vqinl «»* ill rHii 
wa *ii ii^fi nil <il t %«il hXI 
•IHtll Rbi*{1 (4fi0 1-ft ^11. 

t*«lH) ft Sfcfi 34|4 Miftl ttl fol-fl 

^«(l fjiL *in 'Jlas s. s*+t ^Hflii Mirti 

(itl/tOflT) d»^<l fl*n 
iH»H*l (*H) ill 6 li 4* «lt ^ 

HMH;tl {^S.)^ rKl *^l Mi*t\ *4 

9Wt Vlli ^W3l «itf& iuri «ilS S«fl iHLJl *Hil Wl. (156) HiHL H&U *&*k huEl t5 min-fl Effl 
*UHrtl H^L *U H*L* «%£«tA <4rtt 
rtHL*fl &&1A =HiH HL^ *Vi SA Si 
Mitfl HMLtt HlS 6«l HHL ^ H% 
HR-ll $<U **IL ilHl S^R *UH«fl 

H\rtL*t\ *Hflft 0-LC1 Hfll HIM H* 
H^fl *H Hftl Sit HiM *UEH«¥U 
C-tLJ'41. tfq£ $jj£ *l ^l^fril, Hlfl 
*1 *4*ttl\ H^l *t *i*lrt\ M^l £ 

^S*-t^1, Hrfl <H ^S*tdL, Hffl <* 
*.H*dL (Kqi *4"*4 lA*ta 4llA *U* 
UHrtl) HWi *$ M &* ^41*1 

■^ hhi. ww H*u»[»n (WMI 

tH&hK *4H% HRHl) *ll«il fHl3 

*UH &6tt <* li*Hfft H^. r*tW Htfl 

h*w mSA j*-(l HHia <tfL 

41Hl^ : iw^i -tHttt ^ <S*Hrt 

«H Hfitfl ^fttS^H Hij WW iW 
tHL3J Hjfl W«li-il *5*t& SVL r4li 
$&£ *H* *4Hn H# til. 1W«1 1, 
$»fl -tHL* Mil *|lHl d, *tfti ft* 
( *W0 Ml *H4_ 5 |J*IM ^ H^^Ht 
liiH btbjjtu £4 £ i, WW*! *H 

^H^rti itm ffl tq&tfl 6&stA Ewfl 

iilrt, -tq p qjjH) HH Hill b ^Hiei uhvh $& v& flit MiqiHi qitil -irfL 

ti»tt **l6ui &#a (l(ij S4 £ 4, 

HSrtl M^U *IIH-{1 ^tl tHUi 
rirl *U IS^fciHl £gi ^LlTELHi ^Sll 
qW fellCHciL i^ttt 1 ^asfl qjlHi rtH 
HHfti ^UHcd Hil (Si Mlfcfl 4VH1 A 
^Irtl Hdft 1f«ll HiHl H^ ^j?5 TT(U 
liriL *M r*lL ^til *Jj5 idrtl lidl 1 

ij*tj)GM -tHLrt-fliHPW Ihi Hbi ^iril 
(*tfeH/toa-3) dam ^i^^iti 

(^^/^ckk) *^*t t5*n tU^h 

s^ &x'i ^>jta ^ &hv (m>t 

b*j "i, "M, ^ ivHtt. °H ^trtlHl G4l 

ci'l^I s^ .{I i6 tiiift 5 ? fr-A 6h^ 

^Wrfl (fWVHJ;t4) -IHltJl *t«i 1 55%l 

Silri Mill &u ^ s^ea 3u Pl^i 
Hirtl lirt^ Htfl 4%-ft H ^"tril 
H4tU drtl *i-l ^iai ^Kid Tf^ 
HSitU tirtl 5 w£ fli«H^-tl WU^f 

ijita Hitiut (?li) s*l (3 i p * «i*Hftl «^U ■ W'i-r * ( M 7 J R-h hi5 i^gc-aie (?l«.)^ 
ii*ta Hl6«l Ulfe.) && t»l P iriL 

(«e».) Pl^ *iHUJ HSrtl *4dl lirtt 
*i^ ^ ^LH-Cl WIH *$& tacil drfl, 
H^ti WW" *HH ^ H441 ^^«^U 

ififti f*iw hA ir=iLiTii ^( *H 4 

lH^ H4r<L ticL 

eictefl -4HIJ1HI rflzfl (Jwl 

hctf*lD£^) ti^ta *l^Kllii 

i^n Ohi (%IL) s4 t* 1, %#l 

(%&,}&&*&%: iKllnftHlW 
HHL34 ft^^L H'iWl- 

(%»i^D^) 6»ta «i^e. ^ 
qyLi ^ i* i, ^ ^ta ^t^siLd 
6m 6*tt C%E.) tuA HttiHi *U 
ttaj h^ ^6 *«lI 4*3, Hi^ ww 
yqw nii *<irtl Hn wc «p«fl r4U 
h w^aft H^ &rtiR R^i nil Mril 
43ita ^i (ihi ( lE, H ^3^ h«hL W (JH^ iK^ i t(H fill ^clL ? H i*j : 
W^Li ^ TttUHl Wl H Grt^ -tHDi 

Mil eJWL ^^ Csh^ $4 ; *i ^i" 1 ^ 
•iMqLi iH ^ti *tis^ei swi 

Kl^LclL -Vft ? H i^ : ^ 7 1^ 
Wlfl-fl. tiKSlrtHi fa*. HArtl kirlL 

(ioV^o«:3) ^ta <H G«i 

( lIL} a4 & \ t &» "WW* 1*ihlh *>*\SB 
tHl»1 *^g«lhi (*«*. } W«U.il &H1 
Hil Srti #c!L fflHltti Hi JlH rt ^rq 
tiU (»KtH ti-U HlHl Stai H tJrtl) 
HH R>t HV %RW\ (IHI K MirtL iML 

^'Ul'l i^. (^ i, d^ta ^n*t i^n 
HlEli (iCtH *i»HLHi *Hl^j. ^ 
*qg«Uii (ffl.fil. J*l *IHW-{1 -1ML31HL 
^*IM ilrt Hi. tf ? M 56J : 
^L. HJftllHi M^, ^ 3iHHM ? 
^ : j|*l-ft eiUl HR HISI. 

^ : H 43lta *taffl i**t Hl&l 
{<rt. )t gtauSA ^cl $k*jp% ■■ (IHHl 
4«i : (nHiAHl) |%ll%l |151 HtHlHi 

*n*wi «iHL h 5^ : ay* ^ 1 

^HHt#l ? Anal mj i, ^i?4 h4^L 

H S^ \, 461WLI HWlffl i^ctl lirtl S 
JijH ^ %fv& *fcil j.iii niE*L i^ittf. "wwvvTWomeen . blog^pot. com *W ;&M 4irfl 44MLMI $SH ML«U 
(S. MMtt S&£ : it H4 «tM r 
l^tH (Ml)M HIM iH5 Mt&U 
^fh 3 J?rt MS^l lift 4HI MM it«L M 

*i i ^ «pww Rmi u£Nft 

HR^M Mi ±1*1 itt* MlS4*U 441. 
M HMmIMM it^JKitai (%1GL HU«L 
MUM* UR n&W £rU, Ift'g 
»j(UflM' CWrttfet J*Lt. M£<*t <^. 
Ml MiilML ^Jl £M1M |^ft M& *nn 

ms H^lMt ^tfl j^ri m&m wa 

MM aWU-t WlftriL HLi *L6gMl 
SMI WtL 

(%OH/Vtta) *3llct MM%L 
{^JGL> St£ 6 ^ p g$l (fttMHt WM4MJ, 
^MlM iltt *«* MM H^ft^-^L 
1K(»M kWlML MlflrfL lirfl. 

O 

(IHI1E. ml A *hli riirtiai Mid 

£ttll *li*|CJ| *rt«M [Jl*i1?5l ml 1 
W£M) »*Jd -LlIaKiL 3^4 Htfl H «LHt 

faxHi \-jft ^* taui Hi<i iHtiM l>M iA fl^M MlElM i4 B S, i*3p 
(&PU4*U) AfrlttL (Ml MMtfl) Ml2 

aim mm (B«u nil 41 sttM) *{&* 

jflt^«uc- («fl.)*J (^?|oii 
(lOa^Oce) ittftcl M%i|3tfl 

UH r ) *£ £ }, $$, mwh (aO 
WMrt^itft Rtt r 3«qdL «*m* i^R 

%l^K^ iW Gkl L*H ^jTirl ^114. &W 

**Kilii ! ^tl'fl iiH J 2U} ni*l %tWl 
'H3HH ML Aft. ^4 M«HA t ttM^ 

i&S (Hii.)-i( WH*tHl ^M'Jl MiM 

(%&.)$. iwt«j dcj : ik iifiatLi ! 

www.lVlomeen. * «jHlfl «^U : *U»l-lf * 1356) tylftft S^ft^n WUHrt ^IH. *lftJW 

jia-ii 5lH£m 6wsiHni HiH^n 

*3U<1 il^i t*iil ^ ^H-U Ml J M<t 

ilQ^n *HCI «li%L ^ Mil |iL'JlHi 
*lM3Ltl ^<U 5 f t^i (3He(.)4L 
*t»WHi *Utl ^?L ^MUl MiHL t^jcHLt. 

M4MT 1, tti q^^i t«wit(l (i^iiln 

lil &JL {Ulfll HI ^ML«fl -t ^l) 

eTiiiMTi-ininL MLMii*u *ti *i\m 

*w*wk ^t HWl. ^ Sl^ Hli**l 

rt'l O^H-U 51^ ^M MLiMlM M* 
IJHUL £.HkU AW. VLU MRfi«Lld 

M^M 46j r ^iiVM£ 1 rtM fill MM 
HK-iiri4 ^4>Ll£rt Mn ilgjlHi %LMCl 

MrMlt rtMftl 5R *LWL£ Hl5 »h1. dM 
bj^l HLi JHHML HlS S^l HP(k (^ 
tkL MM =*iM tiM<ft^ £Mt vH *lA 

q^it h^B, £t(l y*^Ml ^iHrt ^ 

■l*S.) ML t^ilW tWt-l 54L MlA lioftrt 
M M^lfc f5li]M Ml ML*lfl \i\ • 

blogspot:eoffl fHrtldtH &o*| ^3H<| M^K-tW Ml 
MlHttMl (IftSite M*(l iln HklM Wl 

1 ^H!4iiM MlMflMl 4ICO|<9L ^ti 
^&*|, (%tRl HL5l HSi)?tl M-LAMl 

illi^A irtl A^lM MR-W i<llMi 3il 
UtHl *ll"lU) IjHWHl M3HM«fl 
gMM *$& » ^^ *R«JI»I* (*J ^M 

ojbJmi UtL^i j,Uml iiSi^ k vss*j_ 

*il» ^lM $Hm1 ^MiqL«?llBii^ HiSt 
*$& &. ML btfjl WrtPJi HMl ^ d- 

^ $$W!\ >lS eft CilSl tTMIM Mid 

Si*4 &M* (lillrlMLMl ^Ml R(fl 
Wrl) M&j, rtll&HMi Ml i*il M4rtL 
ddL ML UMi **iH. dUM M^Sfiu^ 
(«l } MS ^ AAU 4dl 

[?t(i t^j^ Msta f*ia. ) *"UtM 

Md^mL«lL, tlrflMl^ MlSiHWlL^ 
MM Pltiq.1 WIMIM rli^fcO 

stMltLMLlL y. MIKtL M^MUS '3W.i WMi tfiileiltfl *J&l ttfKKU Hi* 

i±3Hri *L*^4.U fcn &Hl ftfc. ) 
$3 $ 3, 1MH J3jjl PL»ft &HI AH 
i*U4 itSfl, 1R Hi *il i&R Hit a>1iq<tL 

ddi %rt M ■»£ $ *i * lH ^*£ 
yaqi HiifU *5rtl *ri h&imi tftii 

WnlH (l!L.Hl *HHHL Tttft |Wl 

bpgg 3ti&h*u qaLtami tttfe&fl 

Hiieu lirtl frW^HfilGHl teHcl-tl 
Hl*U&qi*Uqftt tirtl. *t4 HH *LHttl 
■»*0rlL MiL-U H%ftawl rtlll Ml*l 
H«lM £*U i*W tfl*. tj *lMRl 
&MI (RUlEi tlHR. il<l i^ O Si 

Mk gmdl ^u «*oifli i«a HlwfcCi 

6rtL 

trfttl**! i«ll ^au &*cfl «*Hf* 

q^tfc Mil £*u itt iicfl. *A ^*ul * 
met toiql ^t*L 

fi^ fe {%&.) ii <& 1, £3$ *ttH * tjmfl nil* : <*!*-* * 

<H WHrt *tMLfl Mil (ltd. 
St*l1 SiUI HP! l* c-NI> MWIfi 

Eflii ii**il <Wil:n d : 

■J 

(H^i-fl artni tiqf*iHi*fl una 

&OU VrflA ^H»il H^l ^*ill *ilL 
•wiai^S M^l ^%%^1 rt^4 Hi i^ 

^ (Sal nfl wiii M) =imi 

rtHLtll q^WLt Hlsd. $!fc* *Ki^LH 
(WlJ^ rtirt dlA (Mrfrt ^Wl i^l 

q^*lLi mW. *IM. Wfi«i4 *H*U*l ftMl 
qDi HllSL *W *WSW ! *PUIL 
6M^ <t$a MtWt «>Srt *«a Ai 

quyA-ft jul ^hA &ofl ^ w i 
www:Momeen * ^trfl a^U : flt^i-T # \ seD 

^ti-fl s*ih ! ■M ^ji gm i^l 1 

ftlrt Wi^ MiiLi^l MLtS^tft itfilt 

<KMHl *H4 *Mlli ^tfl ^H ^MW\ 

J^WlLi (ftfiL) Pl*«Hl &H^ <3<Ni 
H'rH ijH nil «ti «^UL, njll *4j 

HHW d ^f «qi^l ^d^Hi fjyva 

*tl5n i^<U <iPHl : HI l^tf£Uk& 1 
*MHll *ll*«t ^ ^wi ^ (vw 

rtH *3« «*ufiii mih q^^u. °fet Hiqi-ft 
|bU Ht*t! tj^ (**i )^ *M« bti&Sh 

qiWLt Hi i-lHLH SHi 1 Hi r *14 

*m& 1 ^l^Mi.^iiliii.MiiLil 

H* ^ iM 3lli\ <J3|cu.-fl %3ti|bil 
HI HRll WMBL iialrt *W*l (*IL) 

i^C-ll 4i*| H^ ^4 OliWL ti>(u V<™ 
tuaHL ^li (lirfl) SA 6 : H iialrt 

*M^A y*i \ A HL>5l*l ^ *ST M^fill 

HRifl. tirtl ? rt*vli *m« Ml^ft : hA 

it-il MtHl -1*0. 

btogspot.txjm — — S^cfl chhA fto«i d*S *fT 

$!<£ M^fl aizfl ! 

HiEii [lE.) sl ^ l p ■sa**um (£q& 

^3J,1 4U&M (W.) ftw^l HI tall 
l^ -^t*il M^l l&L ^irtl 1 UCUHI 

iHi HKRi 'tQci I^Hji i^sni 
tiqmni*n Hll^tHi *ii"iL Hn 
Miflrti if ^iKl yiH 6?fl iifflrt 
iiqi eipql I *u i^Ktiti ! ^ 
m-i4i\ tjais hS aim *n i*rti °iu 

HiqHl ^Hl MPQ. ^ ^ i!M£Mr« K 

qiHlt Hlift- *t4 ^WlLd ! qlHtt 
Hl&Cl. HM. ^K«li<i ! qi%iit HlSft. 
iwllrt *w* (itL)'j *mh s3i "i. ci. 
qna ^ftHii hi ii qitq q4i i 

^ *ri ^HLlt *IH ««*l M*iU*[l 
lA i^ 6HIIH H"« **fllTJ4^l * 
lirit ^H^y H^iU %llH IMWI *Ssil. 

4HIH ^ UHL ddl 1 Vlfl ^ ^Hl 
+u! tJW (J4LU41 i Tilfi %l£t^l Hdiinl 

hiss«i<1 ftia-fl "ft h afluL mywl *ib 
^iil -ftsom ^A *4RHHr[l q»^i -^h 

Veu*i ^hI q,i*U£ Hiqi oumA *iA 
^lHI i*iH E sfts yku*i ^A HhA 

^4 n iMWt *U^L<sfl ^*U-ii vui 
l^|Cie«i£ (*ia .) iH^l (3Hl ^c*ll 

Hiqi frwi qm f^ti A v t^qi-BHl Uh1_ 

Mh HitW Hlwe.Hi WHH *4\ Hd 
VU **l 4*U <fo 4& JWL rtH ^ 

ci5*ueu 4l& qaau& *& niqi-fl ^-u 

aft 3HJ&6ibi ! HHttl *101*ll1j| «& 

*tMU( &4* «tt»I!& n ML *W 

34QClbSi 1 £&£ImL 4* r VijUl '34?, 
Hfcilft «U<WHi*tt *& *ll\ QJl4ldl 
V«*ftHi <RHLi 44&14. (MHttl 

&44 -i q**uq) £qj4-j iunmsi s&j 
*i4 ^ WS ^4 *ij *A *hh eflil 

rtSSPU ^4*U 4i4i fiU*HL *tfU fct 
$ : *i ftJJ^rt H-ttld 4JSH^ i, J$j frtto 
RHct ri If MrieiL HlSlil %uutk t£rtl ? 

<t4& $Q : 4<t s*A *ts*4 d<L 
f»t»*« 4* Gou e^l^ 

CUitltcfl. LiHl HtJldl : 

$$i tjr*il nil 4*u. *jdi_ ^qini *U 
mmhi ti& 4fld n^ : 4l tegttew ! 
<ti#tt Hirtl -tftt. ftil ^ti dUiat 4$ 
q**iLt*fl 5*il hpu. *u niwOri $$% 

f*U Wft, fflrt 4«U£ H44l «UP«a i 
HH *HMrtl 44 4<& *UiWl UWL -lii! 
*id &l4t<K4 WlLHl. ^^L^til 4AdL 

ity i Ml V£tf«L* ! *jtt rt*tt£U 
4& ^KL HPlL £ <tt£U& *t£il 'SdH. =bU4 *<* S^il : *14 **Mttt± ! HHttl 
&44 qftUfc 1 Ml MMlft ^HI^Hl 

' filA VM'dl- i L">fl HL^iL l<V44l4 ^ 
*lA qWtflE. *iti tfctj ^L4l Hik bn^3H 

<a%iLt nscil ^ v.*i Mfl-tL Sh^ n 
aw, H^ i^i tik <t6 awl. ^$i 

(«5L )^ MlWLtHl &%« *il=(l *M 545 
A V Hi«.« *il^^ M^n % ^i 4l 

aiML *4A GoiL (sifi-1 l^Ml HPH : M*i 

MUshim MqiLiiM'tsil qit"i ict«S H% 

i<b $ft SHJ 4tfl ^IH d [H^ 

q"t»* '-hm M.^t ^ql). 

oiti ad mai ril q?2llE cAii 

wwwIVtumeen. *£ sjHiilw'U : "ii-; f * (363J 
[ill) a4 ^ S. s?U HH&8 ^3J? 

^Iki H"i ^inl ^U ?l6 HHL ^LH 
^.fcl 41*1 (q^HK Hlij |*U HL-Ll. 

4^4 l^i Hiiil 3ni irt* 4s 
wviut qifl qttut. Htrft ial aq^ 

til Hi ML*^ i4W* 136A ^ V 
41 tt£«:-C!l£ 1 Hil*fl 4il .amL tWL 
HH ItS =141 *L^ Tfl-lRtl «K5Ui 4li 

aiHl ^. tjMl Hisfl : M4 =iH«tM ! 

M^ulm RiHil 4*, £ift*A hi. 
-iotMml Wl aid ftani-A Tf^L^il 

44 4mLt 41*LL4h (HfllL 44 n 
M^WW) fRrt 4^1 H4.<1 SMiL-fl 
^H CUM 4 Lit =l4- 

^ «i r?tu?itiHi A d , jnc^ciio 
Ufwesipfl ^«Hl 5 left avt^ 

HCHIJ5 21IE? (3Ct£ldl <1 &dl- 

(Mtf^^oo) 4Jl4n HH41 
(i[L) 5^ ^ i. *kl *iGUl ^% 
(stetHl H4t*ti *JtTf4 ^A iia-it 
<44i4it 44 nT M^ «im«(«iinl 
rtsefli-fl ^[I4ft ill MlH ^ti 
d^tlHt Ml« q4«lt HlS, |%« Hi^ll, 
44cj *Hl R4L4ct4l d»%ct *in^ ^ 
•H4H 5^ n»fl i ^ hVl'J *4 G^L 

blogspotxarrr ~ I d^i iij -t^j 5H4WL ^HftS llfel 

*A <fl*l tf(St*Sl«fl E^irtl Hl5 
llHlH 41^1 Hl^iL»Tl 5 3 Cll 

HiTiii (3.11) s4 d i, ^ 4rti*i 

^(Sllti ! *M.q<i ti4tli *t6 3l"ti 
a^A 4%rtl *l*l H*IL WJM yj&L rt^HL^l 
41*1 (<»M^^) S*1L HL-fL ^< 

HIVtf. 44«lt 4id\ Ml 4%1 *t* 
Hl<Jl*i *IML4L tilTTl M^A 5^ i, 41 
^£L£dlni ! Hi Hi Mil ^41, 4MI 
Afel 4l5 JtkL H^ «<m1 *3*StLi 4^ 
^L4L 5rti4 §IM1 ift : H4 *H«ll6 ! 
HtUVU ftl^ttl 4i n 5l4lV\ 44, 
T**ilKi Hd Mlildl (WCiL'd V»Hl 
^H^ q^Wtt 44%IL'-L 43J^*il |*Kl*fl 
d4fl SHJldl ^H qitm iifl B(t 

<*tj >|(^& alii ^nc-mioilol 

Cll *J*KI*U«ilifl d(rS1i *li 

(l%Gfttttt) H^i i^ ^ l t 3MJ #*lMlfl*i*U ^t-l-V* * ^MlSl vdft : «V* * ( 3»^_ riH& 5^ i, vtii $iaM *jpmn 

*HW[l MUM tfil VU fMl^ ^3^ 

£H'JPU fcH-JLHL I 41=11 «PHl *M 

<um £h£ ^ ^Hll &MLML 
£1*1 HlM S5t ! *£**£ ! rtM" 

st^Cka w*ii ■w.ui-^1 ILHMML $iM 

*UMl »l WL rlHltf, fiH Hll lift 

a r *U& fiH i-ju ma (ctui.t'-ft) 

S^l HMl £3jl *H1 SHlUrt Mil : 

fa^lCl*.. ^ftflfll (Mtfl$3j£|*tL 
i=l *M £iLf! ^1 wS ami) H*fl 
ii*M*t tf nlSlHvfl SlHi^ 4L^ 
itl ^ fll *|tl d*W)£ *ftiKl 

<&SiSti firta Am} *hl! Gwu sll 
£ 3, &Mil*t ftqwcini H-i^-ft 

(VttMfVil afhfl *tetfl 3u$ W lj 

i^ai£ (ueuMl |*him1 HiHte 
HHI *w Hki (frot ^m qitft ttqWlg 
l^. *ml3 ftlM m>s"i qlait 
MJqirti «Rhi& ill <«lii ^Jflt V* 1 
§ll : *m hwila 1 nntfl ^u^l^ qUilt MS. UMLi! Ml n Hi, ctlrt 
*upmi Guitfl <tnfcPi «£l ot«j ***l Hidl l*ll 

<A a«ut ysw dbi tft eftcO 

2HCC-II6 I MHlfl OII<ttb||<|l 

(UV^O^ &J>ld *HH 

(*EL) s£ £ l p *$»*u-tt (few ^ 
*jr<*l nil l&i *ml i ctlA Q^ii tuin 
*j»il Hiili a,^ni %hA Silqi ClWHl 

Kinaii amx<& n& *w.L *uv ^u 

^L *tt*H^ *IW H. (Ul S^ ^ SUM 

*4K«i* ] Med q^uft. ^(l wtH 1 
^iil ^LHA tMLd.1 1 4rt.nl, H^q. 

■J^=tl-t 1MD1 Mil <t^Wli ftWL*rt 

*uaiL»ft ^**u ?jtn Hifil wit. *{L* 

=£»*rtl VIR ^JJ,* («9.) Pl»*ii 
*tt ^|r&ll Mi^L (3«l *t*ll r«u£ 

^< Hi ^Gl«lLd 3 HiHk H^I 3Wi 
*tn «<lt *i*L Hl5 ^HL :HLH i^i 
n*HltlL Hl^t Hl%lli ihH Hqi-tl ^iiti 

Hi={L 4^1 *ii nioioan £%hl ^ 

' wwwrlVtomeen. 

Hl^llfc Hi *H^ 5HHL1L (3H1 1 ^i. 

rtlrt HloldHl *mL4LMiafl Hl^l lid. 

Uv^ HlS'tt OH! Hidl -t drtl ^ 
M&-U (IHIHI dRf-fl -VH %114"V4^ 

s*ulH { *£, ) %n6i qiiiifcHl £*ii 4i5im 

Pl»*ilitt »4aH 6*U l^flA Hllta HlI 
§**U *U3(L Mtfl ^Hill (54ft' %«H i 

IWHct Mil, Hi^J fepiW *4n tiSHit 

i iA ^i^Li 5^ & I, »*§«aw 

(ll3/l\OM) aJJlrt **fr#Ktl£ 

f^a.) aUl *ui qiwit-fl |m Hi 3 wi 

ttfH ^£4 rWJfti Hl^ J*IL HPLL Hrfl 
rtlrt q,l*Wfc MJHl 6115HL ft«rfrt nidi i 

*liiLl -ti5«4L H^<Hi Tfi^L (tW Hs 
SlU ^*U ilftl IBtl, H^l lit 1 

nHOJMil 

»H6 olsl cies ^*A *lcl 

6M »« iW J -wklM (IE.) i^ ^ 
A, l^MUS (wa.) ■¥ [lH%l 

-ftivHi tfrti rHll ^ ■"hKS l«fl iSrtL 
Mi^ai ctlil ctU Ml* IvQft B*«L 

rt!4 Hi Ml-1 |^L MIItIL 1611, 
A li^lfl HMW Mil. 

# wricll ^ : 

iMiaUl 4 ts*wl Mil ^ mw 
uc-^ugml vis af?h«io(l (m) *^iflwiU:?iw-r* tiH jit £ ik} i4 £ S, ^«tld 

MWL *«£ 51HL RiHSU rt^ Ml itfl 
%iLH 4 U*«l Mil *M M^i HLS* 

toiql* *fl£L •'K-uiql-t ^iiti 

M fafj&ttite M &*« W 

MUll &M* ni"tl ujA stri iPtl (Sit 
ilfiSlrtlofl £*Hl SJrfl qiHcl 

»3^ J& (%&)£.£ a i, ^q£ *H4*H 
(Wl.) (d&t£ft*ft) <H131 Hikl 

6esud 5wl =&qL£ ij 3ji §*u s%cu<jl 
nvfc Hi itt efltj *tf ^iti QetaeqfL 

UfRltSN^ £311 Sitft qunl 

H&S [iE, ) id 3 s, % feufcual 
*K4 -s^iii (%et%L ^ {*ia. HI 

WUHi *l*l tiki *tA M$ : Ht 
v.ty-KKud ! %-t«Cil 4E1LB "Hi ai*ll. 

*uuiA dfruti q6 at*U a+t itu sbl 


# ^itf <i*U ; ftLW V * [») Hlkl «U3<LL *UH ^l Hl2 <4W 
fc&HI *ri CiliWl <V3 g*U »«J £lk 
&£L"U. MftftlH £ *l^ S T *tii 

HfwtHikl *(U<*qi MB ki*m -t *iru 
s qffifl nw\ m^ *n *ite? ^**U 
^tfl %mti Miij ifij. &ii A if Hieta 

*Wl ^"l q«U£Hl W^l) *fa S*5 

H-Lf-tWl 34a 1HHH iMlrd *ffl. 

( < E.. } s4 » 4, il&t^ril ^hi Gwm 
*ll^ iM ^%u »uS »|#l (?ieL) din 

zhiu ? 

tortii *nmn &<tsi [i(i) s^ tS 

qnwa ^%uq. ^m *i6*iwi 14 (S 

— "wwwrMomeen 


Hik'L, ^tQ ^KfUtII (feiy wi"i ^ 
M!>?^1 (m) P**H^ M^ f iflL idl^ 
^r*ll nil Wl dm "i 5*3 MlUHRlL 

HK1 *^HlS *US SLkl ^ WlA ^ 

*5^ &*ll **di "f Mdli\-tL "VH k*yi 
*4l°i *l^ W- ft**Hi M<,Ml (irtt<U 

kl*Hl -1 ^riL S ^LVll ^Hl^S tlil 
ki^lLWlt (3iIlSll5 aid, ^^Et ftd*St 
Sik ti \ A foam! filfi^ ^LJlLHl 

t ^*n %jift friiLH^ q^K kill a& 
Hi-=i?t Qftft nd^i idqi eiiJki ^ m 

^C-IC<1^ ! MilllkJl 3WL =hA <*tfL 
MI'S* 4*11 =1*1 rt>l *Jtl ML*l S^i.1 

^l iil : *H*l *USlLd ! ilHlil 

Hi^ Riwit <nyw, ukrtl 

Shi *t qiww_ ^i4l *4 ^ : *ti u*«a *HH ^jji i *u^ dWtll £*u£l 
^. d BmftHJ ^0 q^it Hs*fl 

i H^l-ll iil« ^^ «H-fl ^L^ *lA S-IW 
<trtlll mioi ^51^1 call ?[ 

dti rqj^ <4^ (wl )il »j*uw «i4y. 
6*tt o«il *h^ iMtrtl litfiL 

HIJ) *ILt SiUlHl OllCtl fi : 

5tqj<4 ! ^q-fl dSuql Hi^l Mat jkuhl 

*u<1 ^n mBih-{1 aqitfl k *«6 + -UH 
M «ts .teqint *il<1 d*{L tiqi 
h^s-U euutai &*& k4-fl i*.qwi 

qiqlHiL ■Vf #"Vtt$l*rfU:etPl- , !r* ti£H Sii<ti 4mni *iuhl. UirtlsMi 

qlLR «ttL WL V^l Vflfl (*HAd 

Wltl. IMHISU itfl rat. Ecu 
*yl,Rlfl'j MHIW ^tfl iri *M Hlft 
*tesu qtft *tt i <l&<u 4=1*1. 

%flft*LL *A*Wl*U fcftirt^UH. &iW 
U^ : *W, H"5r6Mi H«jL rtHiil *SL Jtii^j : 

hh-ihi frRSd MR aw*i tftaratt 

Sfl£ t Wi *1ML ttPli T?L itHfS. 4&j : 

t*ii«fl v tPbtht-ti, ei'Afl -ua«wL 

»ji( I il<MKll ^JHlO ii : **t 
Cl<raicy4 fij^4^H Mtffll^H 
«J&3jDl^<l' GiUI **y* mil-nil*!! 
c|*l flW*l ft-Htl tiloHlfl ffltil $, 
iKml UDCKm S^ d : GM?l*rt 

m&fc n**-ft i^ » i, *U*fc *i* 

<flHtt&HSML WLft ^JhUUHA $£% 
{*fl_)*L *ftA 4^*fl 1*»Oi Uilfl. 

BtM Wll JjL I, dttRl WlldLl ^ 

^ chi ^ uA 4A v^l d. mA tft*llfc H4*U 0. d& »*Ml %au.*A 
li-4R S**t *K Mm (kltiMidft *i^ 

* HlStA ^iH 4S| 4, *WW &HI 

4<Hi£u 4tiwi ^(Clhl iit>ii q^n>i 

HJ*U, ri^ 1HL ti-ia *i^ *^ (4 
HUUI%MU)-A ^M% 4*5, 

ijtl cltHlUt Qiqm slVel >HOtf 

iwi ^ \ Hmifl sua ?j ua, 

5llL T, iiliA *Wl -I'd S rli Hr*i * ^MiA ltd* - flU3t- *" * (Ml) 


tf 1 : HH ^^ {aeO-fl HL^ Ail 
iScU i ^Vfcdft <q. ^3i.l ctW tlilA 

HIM.-A HUM H&*Wi HML *UM 

5i^<aiHi*il *fli«ft owl rktf *iiH 

•JbHi 4W^ Ki 1»(L Wit rtfi 
{^5 4i&B ^1 r*li? ^i iii 
H^ nMtai Mil *t»H ^tft 1 ate* 

iiHl^ ^ % *M q.4^j *^ iUS'fl 
Hlrtll 4AQ *ltj 11(1, fttfli ^61-d 

r*«^ &6l H^ 1HIM HH; 

(imftW) 4Ml*l K'A fast 

WH*aj : 4£ *nn ^ .aitSH. Adnl H^til 4 *^qttfl «lsi -i«ll r frUl4 •icj %*Al tmi -1H134 M*L 

(^V^UV!) cartel lafl^L 
W ^Hl ( IE. ) 4^. d A, WW? 
{%L<i.}<tL 3i*iH*ii ■* ItctW «4?4^ft 

iS^ii^Ih (|.^il 4?iat}^ ^qAtin 

*iqwM-u 4uel ^4au«L ^ 6. ft 
Mtttt ^ {^*£u H 4^Hif^ V sbS.-*u 

Htm-gimHw'l <«-^0foL4$ i^i 
n*flL wi^ tih ciil 4WSL «^*d rftii 

-1HL51 Hil >nn V|U Ht^ ^U HP[L 
iKfl^J mp«n {^[ij 5^ B 1, £# 

{*(lHi y^kHi Avai \*im$L 

MiJell ^4*Ht Hti &PU ?LHL rHii ^ 

t*ttl «VcA eu«ji 34*4 jS, 3^ ^ 
kisflqi?. ^ Ow w; v^rs ^^ai 

Vtft ^l^KliS. JiJH Ski, H^ *^L 

34*1 h^^ii ^^*i rtiti i^i -tUl 

lAit'l. rt M^l ^i *14 611*11 »Tf^l 
54l, Mrfl fcflw U%MI Mfl *l 
UKLft S^. -tHUfllJI H^StrtS rHll ^4 
^ti'flHl^l *a*wa HHl ihiL. *tLM 
tjrtfl M4kL H^Gll i^tL li^LflHl www1VlOfTieen.bIogspot.com (370) tLHL^l iHL, MiA £*UP*j f ^.ti Md 
^4 l JtL-{l ^rt-(L PuLmImIhI^ 
H ftm-iltA t£. 5\i5-U H*<Ur 
«CL<Utft M* ^l^lHi MWrtL -t*ll 
<S*U$ rtH ^Lii^l 1*4 rHl= M,U Hl& 

s s ml HtiiL MKHte-ft m^l *«tqX 

dHtf H41 Md M'ttlicl ill rt Mlfl 
^ i^HtciJ 4 *LH &**irt ^*dfl t 
*M HL"3tSlA MK-HiLRfl qtild M <t|djfl 

*an MWdl d*ft 1 ridi oi€l \ 4& 
"tFH^u **, M4 &«w »j<&«tfl ! 

<tHd ct-fl M*rt fik rtl m1£ «3*ld 
Md qkl^ *4d. 

4Jfrl>l<ril <d*UM Hl£ '«rt*?l«kt 
ftTO/lttt) £M*rt MP$«ih& 

^ 3h< U(L) *A tf ; %^«iui 
(«a.)-ii mini ms ott ^4*«& 

JJ6LMH1 olHI^HI KHlW 
(WM/TUO) G^Jft ^Mlddld 

lURdMLitaiL (*&) Md cpdl *i4n 
^w«i qwA ^c*Tl m«L £»W *HL^«IL (*[L) i* tf : 

^foiiliL 1^. MLM *#SrtHL 9WI Md^ 

MlMdl ML^l *& frtllfl, MtH MjI^IL 
di*fl| rltffrll 5& Md *U <Hi«fl 

B*Art *i& Mifl di*te said m\* 
atHl ^i*d i*l 4tfl J *PlM «U£ 
(frtd ^Flfo*' i&l Hl3 %*fl. G«i 
*fi4L. %1'SftlHL Hm d<i[ r Has ms 

«ii*il R=4fi H^li m$j ^ BMd 

<UfrfU S&d 34*Wl Bt«L Ml |j£H 

<h asa ^ i^;in <t^tiHi h*il h^I 
£hi<il ^i»^l. -tniai Mrfl *iu 

rtitLat-li <VHHL ill V^l f*HF*J -J 

*iti ^ ^4 |6Srt*fl Pl^L'ft3i{lHi*(l 

*^-i«ft 'Rh^ aidft «ifj -wfl_ vuS 

riM ^il°L i^Hl rkL^ H^Uin 
^H Ml &&L BfVm it, W, i^ ♦ •jHifldiU^rt-* # (371} "www.lWomeen. ^iciLH i^ 1, dHHl Wlii*l (Wg|Seu^ 

*-t ^) H ^4*wi ^1 4f(L %M£bL 
sj ^iieui atoii^ ( ^»* *^ d 

ii3H.d aiil^U (*R.) i^ ^ It i 

Gw ei6A H^eii »u«>(l* (tu.^Hi<A) 
u£l. Htft <aM R^Ht nfl* 4i siwi 

^M 1*5. ^i^l 5*41 HE* fe ^Acfln 

'nfteicaig GSm* tftt* 1 MJ 

W4f H-L MS etiofl ^Md Mfl, Mi^J 

ml [Wirt M^al &Mdfl ^/L 4*{L 
« hsSI Jj^l MM nil, ui^ *<n 3^m 

HWtHl 3 Wl MH «lWl «.Tf£l 5<U. 
Mtfl Ml» ^i*ftlMl Hft it t *>Wi 
i*l1l 4f H^eil ^iMrtHl l^L drtL t9<j(k 

«aiH IvSl, wlih i*qrtl «md ^ 

it^i m^i ^i #iiii4 ^**ii 

blogsputcom i %<N.uiLUlL MA *l& Md q|Hdl 4^Sl M i^ i Ml H-l ^tl'ft £«ddl 
R*U-flMlHL«fl *1 PuiLllMl ^. 

n*il Vi& tfi. flid^i *i^ t^i **ȣ atWmW dHlM ^LS TftML. I 
I 

(^C/^ISO) i«(l MM^i 

{^(i) sd (S i, iy£ (aa.}M 

4lHL"i i, atS Md *J*t ^tl^l 

^rt-fl ti [d^LLnWl a. A6-dl 
Hiqt«(l MHd 3liiift «i^ n«(l **^ 
Midi *t^Llfll ^tL rtMiai HlrUdl 
HtLMLd 43iefcU HIH t>. 

jjfim cmt^ sad! ouiiGi«n 

i*eU& mI^hJL ^t/iA : 

Ml^U {*&,) Ul%l Sl5i Ni^WL Ml4l 
j Vlft ±% I, l^tl ML4d i"*1{ 
I MJllMll Mlli. (3>^a ^M^ldld i^lHl M3d*l *IU ? ^3jl 4^^ : 
S*l1l MSLM^fL ^SJ.— CI Hdlsi. d Htfl j ( W*;1 1 Mi ) *4 i^J^ftii f HAL ) iue 1 n* 
| ^. ULHijlH Uiiiadl -iHlJftHi M4 
| liMtlHl Mi K 1 J*l I tdtll ^i K i j . (Srt) # <f»uft «4t* : ww-t * ♦ •ptrilltfUiGtft-v * : in i ^%WJ*l (m) Mi (foil WUIHL 
ttlft *R *Uft "QltfHl *l^ Vi£ 
^4*441 ^ rHft *UH 'HlfclMl 

»h4 high ml«u Hn qftn 
Hr^Wl-U iHUMl Hl%Wl qHt* 

*$ aML «£L&1 Hft MlH-fi Hl(M 
HHia q$qt &9U iti 3WL HlM «U«H1 

qtfl awl Gmn jql h*<j mi Rhih 
q4at Gmn sidi £fl ^nL (shlm 
hs& i^l «ilv <u& 3^ i*it p ni^ 
Ml i|M « Hi*l ^h* £il ^fO. 

&kl*l 31*1 401 *fllll Q<HE *tlR 
*tTftlHl aiHL wa meA 6«il «l6 

jlul mA nil ^tQ (tai wt, Mig 
hi [kin hM %ah<i-ii (*fl*0 
Gfrm «* £A swL Htil ai*il 5gn 
shI, h<4 mM vsHnni (Mhi) 
34*i sirtL £il h^I At ntt $(L. 

&PU ^641, UVtJ fate ISHfMl) 

q£ai ItawO. £s\ Mirfl 3$MHi ami 
*m nli *Ul 3iH4i wa, <4i<| 
H» *5M*iil) H<ki ajM* ill 
* qtfl *fou &Mi *ttto vreiKl jml 

^VjU»a Wltift * itf >3&L*tl £&H 

4ft1 A awwqt mA etott wcm 

*UHMill MriUj. IPftlrft ^ MlWl. 

tj^falGLtoft fltHLHHI ttiofl 
flTTfci 54UKJ Glfllof ; 4*n HH t5*K HI* (%RJ S£ £ l r 

?4$4*tt-0, nHia-ft hM ^s*irtMi 

HW M 3£b4 541. «1 foil H*ll *lA 

Mi y *4rtMl ^ j£M a*u. wi hn 

rtHui^i Hiqi £&i th A ^4 v^smitn 

■{Uofl *1,S*U drtL li^lrt *lll5«l 

( ill ) id ^ I, *L 4CLM.WL ^ ^Wft-fl 
*lHl5i*tL *lTTtL^L awl «.^il id (\m/i^3) i^i *i^i%i 
| Miiql (W3/\13Uj *i^«rt *i*§«iLti 

rHll *tlH *itfl ^ ^I^iiiA-A 
n*ttil M4l<a I, Hderi *l£eftcifi ^ 

M^ ftSL*t Sip MtA MS fli*U 3£H 

itlA Rll '24L*iln Cj^Hl *im *in *ui ww>/\dVlomeen ^,kft (tat i*ii, uitj *ii B*uh w.ai 
S*t(Ml yj ^tfl, ^tfl 34*i»ii swi 

4*4 hU ^ta ij*lml mK ^H *u 

^*l H91 M^fitl 34*t«fl, Jii dflL A 
4<5H ftUtl SHI ^Tf..lHl^ll 'i/l-"l jfl 
H\l %L*fl [§HLH V&, \i.% HI Rhih 
M^ai [ilLHtfl 4,il drtL B«WM Mtfl 
3i*4 iHl, »lU ^ql 34*l»U wi. 

^rtL vrfl fit* bwAA *0i ^tfl Swt 
IIU, h^ m4^l BniHtft *tou A 
HtA 4%1 34*iHi a«i *ri Mli ^fl 
34*lHi <*ll, Hi*J Wil 3 J*l ii'li 
MlSSL BWl il^tl ill. VllS 

4 4a "l^ *i«llii^ ^tlrt-ll 
FLtu^ilMlHi'iliLiETtttbflLd. ibWl 
*fln J Oi^M *k **&. %j -i«£L 

4&4 4Li!ffl qHrL rtH al«. ^tt4 4LE 

i^i. ^i^i {^U*\ 56j I ^ qirt y 
i, *W *HH^ *ii ^m ^ ij« 

ci*ucftA iiSi 4(11 mil (i nrfl "w^ 

i HLH il5i HUM *i*U. HMl«| : 

irt 4 <to ^ ^ rt ** Bhiha $tfl 
rt^ A4 Hiqi rtd (*ri A Heii%i n 
qw). A 11ft *i Cbw "*i* ^ h>4 ■* 
win siq tbl^- Ami hi el <hw 

.-blogspot:com il*q1) Hai«il^ HJ>*i : r*ti aji^aL 
in qUfl ^Hl ? 4Wi^ Ij ti^ft 
iMi-u soL nyqiHi *u^ 1 ^A*ii 
Tjtt-fl -u^fl ii d ? WH^ r -Uil 

<H^li HGi-fl -lM|rt ii 6. %i Mil 

*ftbi hi «A *»*fl Bit?a Ghsi^ 

wi p q*3 s£l *ii qirt fi-il H^go 
[qj* mfi iriq ru s4 w 1, hA ctHi^i 
dissft iqil q ^m h«j -wl 

Umr/nat) ^aid *l*hi 

Pl-rl M^jfli (lit) Sri $ 1, ^HftSft 

H& %(HL ^rlL *utitti (lE.) H« 
-tHUiHA HH^tt 4*ii. H i^ I, *lrt 

aiiln Hi ij *riS ai«j ^ ? (^hui 

il H4 S ?} HLtS^tl (iR. )H kilUql 
HllHl-l rt«4 ^*llll Sl'H if^ I 
%*iitnWH*i 1 H S^, 4 [HLWLn 

hi) sli -i<l q^j wSi wi ^ ? 

rtH^ tiULHtfi S*i S, ill. ^ rqiMI 
6A t H*4 H* Hi^ HL^IL. V«l 
4*il Him «W( fHll 4 HH1 MIHL 

hi q«a •ti'Hqi^ <i3 s£. nqini 

l?J,%«Hii [na.) H« -PU»Hitfl 

Hiqiqi (*iA ^(Hi q*qi &^ii *& 
WL) H1H HHH »JtHl qnift iqi, llrj d (ML**} *tl tfMUM Trt4 t% 

Trtti efltfl. MWt *ll*l q&l ULtfl & l t 

UftttldL [JrdL tftfl i^Hi dHl*l 
fiLLildl itfi^l A^<ttHL Hiqtt, fcis 
Ml«jttM S<dHL Afeflrtt MLqVt UMi 
S P ML *tl<ittt ft* rf$ ^ «l«l yl ? 

fold&ft -HKl^, rtl i^l U S, M 

*ja»*tt \^wha & m*u# <tt£ 
4«fl IdmdM Mn *jhhlmi q^n 
HW drtL MH n»i-fl <iirtn Hint 
*W rt*ttl &H* (iHin GlL"iL ML 1 ^ 

wq«a *£ ml aiwtft rt timid. 

sel fcqini Mtotl i JiifiiH^'l ati 

J *h &*ud£rt sA. *[> i iiwrtt 

^dtQ* t±*L MU*L MldHL fldWML 
UM fi<|dL d u A jftfauajid *qpi 

Miqa 1, Hd &{l«& di id *w< 
*tfl; h" stisld * iti iiki ai««qi 

H3f-U£tH iW& >J«IH 4rtOj|£ 

(W^/«3*) dDttri M**{| id 
6 1, fc^*^ q^d ad£«tU 
(aa.)M ^aiM *nsnt ftqinl ^sm 

MiWi w. ( V4eM3d *&** WW f&t*ri 

Mitfist iAs nm mu ^j^rtrt m4&h 
(tfL) Vii ml^ mh (|*ti jtt) 
saqi artl i ^u rt*ii5u did **di 

MJJlAieft H^iq, a»*d MILIUM 

Witt iHiWH «4i ? MLM 4^dL«l : 
S<*1L MaLUlfl. »JtL-ft Mdj^, d Hrfl 

Mi £q* ^ aqndt M<iUHi a«ui 

UFiA (Mi *IHI) ilHL. MlfJ VlR 
*j4«*» i|«J tmi *ux<% qfrk H&i 

inSd ihl» ml) 6«t tt6 3Wl alii 

MSI *UM*fl M|fW &^tl dii J L *tL *t« 
^i Eum Hm*t 4tfl I^H i*U Hd 

wfl OR ytfl 3^Hi wi, ntft Br 
&4tB[ld hU ^tfl (nit vu, *iitj *hl 

Hlfl oflaKltt J^JdHt ^IHL mA h13 

f*L^ 'Jirfld WftLHi =l*Ll M-t hU 

H(3 ^ '^^t IftlL, U^rj ML BH14 

ms ai^i 34M ml ^ u<kt ^^M*il 

4SL drtL. ^IM mtfl ^1 ltd J14L 

mA hVI ^tfl (j«Mi ifiii, Hif| mi 
wwwMof £j»^S*S£ (ml __ leen Mi ^ 3$M i*tl, U€g ML J^M 
Mfc MdetL ^^M^ iil 4dL £«i 

aVttML 3 L*lt f Hiq ML *r*tt H"3l U.VJl 
^SMrtrtl) awyeil 5-sl *fl, dHCHtfl 

MCH -Srai^l Md CUSLd Knil M=H^ 
HIM H(JWHL ^VH 54LUIL 

*lHL"i ^ i *lc!-^d litidl 

*LH<j ^^*. U<J ^tLnl y*ddl 
Inttt-ilMlHi-il ^ rn^ii-tlMi sl H 

■^.^"i d q^fi -tMUi vai r 

UH£/ltVO) tl3«d m^tLL 
fafc) $A £ i, %^«Lti& (%L(iL)dL 
«WiHi (mhi^) yfaim H^. ^^ 
&<hl mid tttd eiiiLn -imw H4iql 
ai"Hl [tan utfl ms aWl 3^m yfi p 
Mdl Rw O^i^d (&^l ^) ^i 

iil d Mtft MS GtML 35.M SH^ M^J 

u^u ^H«a iti, ^ gl^ d«^Eift 

WIHL =141 Md *i *l^l $ftd «1 
&W flllS d^L bt-t ofl^) ^li^trtHi H^i 

Hstegspoteofn- ndiji utfl (iy*u hiS) &wi usiA 
WHltJi a p ie^qn WlldL H<qL- 

4«cfnl (nai^lMWinl ml h 
PtULtdMl d. ■? ^l rtMt^J Mldwi 

frifcLMH M $, *W1 rtH *qil i^il 
*<3 "*i*n f*U^ OLPttKid *\H£A Mil. 

^4L*W quia B|«UG.*tt 
f%M^/11^J &6%1 M^ ij^i 

r J£qL MlH-i w etpqi i H r^iNrt 
1 Mlflft Mti i£q. rild MLM Mf^JfiHL 

aiqi Md M^eii ai-di Rhlh, h* 1 

MH *LV£l HL4 d?ttM M^l s m Udai 
^ ifl %%A MLH ^qi dUl dHLA 
HH« WHF4 : 1^ rIMLQIL-a jWdH] 

M PttUnlMl ^^, *ff *j£ t rlMLCH 
>(UI U. M item MWL-»qqtl(l 

<icrt -nil. *ial iju nMi-ti HlrtWU 
HUMld M i*u&t f qWdi MiWql) 
i^q ^ p *ql d»ul Ti^M ^ «t sld 
Raidl^Ml tu jwi^d ^^tdl Htt 

H« UML M^ it-(l V Ut» §ML M-1 

O/llJf^) ,^^ M*f. ifjll {376) etUtl £*U H*H-fl lifclfc 1*41 Vlll rtH qW$ *lcS ^*U r4Ll *J£l 
Hl& S^it HiHl, tHla HSl *lA fML 

*J*ll*lo( L WHt CHiifc* Bl&€ 

frit) 5^ B i, **ui $$, fat&J I 

3L*ll tiriL *UH ^f*ll MiHL. U^H 
^fcl rt*tl&Ht 1M«L ill. Htfl $Q : 
il»llH*fc, f^W/««) Wirt art^J-Lfcl 

(&) si £ i, %qg,siki tea.)ti 
awri *hi< ^foesi n^ *«wi ^p 

Ol*tttift G#U *frl} *Utl q&Artl 

hEsuh'l J t*u. Hiiyiql «<taji ^faetL *ei 

a^EM" tfHl«^ : *iti *d 3^4 ^W 
«t*rt«GttKl Pifti*(l | i4lHi'€HGiai4*il 

MH^ *ya *ttj ipfl. W.& rtH *rtHrt 

^jMvWL Mini *u£I %jtft s si^is 
•ftM nw, ^^ <>li ^aai nil 
h^Hi^ && i, ^iHni 4*i& li^rt 
dmuitH'tl rt ^f CM ^Ld wS ^cil 
Mrt alii HHrtl ^L<tl l\ <&2>\<\ 

iWLtAn-il 44irt ^4^«l ei^i-i 

iAt 11.1 1 '41511 &4f Midi olUHy 

ZJ^^l&L^ofl *rtHlWHI l^t-fl 

sswrt oftsj ?s**ctrfl aioO 

wwwTVIomeen. * ^tlft mis : W't-lf # (377) ^*^«ini (wi,)*l *l w*b4ni mi 
54M wt ^ MAC *J*w ^?fL i^rti ^rtU 

& ; £"ja ^i4jpi-{tt d»%A hiatal 

U&} m d i, ^Mite (na. Hi 

HH44L V1R ^da qj r^^ ^ 
**S ^-ikd' [Kliltcl Altli h W«il 
5*113 H Hi4C-*t1 & 'HWieUfi 
mPt^rin 1 i*Art M<Hl *UM. A Mtft 
t^ MLaiui tftfll ^ft j^bl *i«l 
*H* %l*lfUiCl Vl«l <H tiUffl Uil<L blogsp(3T.T!c5ni~ *l1(««f ft^rfcl Mfitfl 2 

(^ } vi t> s r ^ti'jt^l rt*ua*d 
i^i«iiti (^a r )^ Mlei ^4i^ 
R4rt Hal Arfl ^ii fi^frtia 
h44l*H rtWl* irfl^. a^Hi ^im 
tirti ^4 ^^t-il PiHH irtl I 

&&L«tL H»t J ^4il«li^ RtHrt 

isPi^i, wm q oisci ^ r i^A 
i^MtdHi *tti i^i mtI m.\ yvw $tAl<AM\ ti^UaH^ Ol£| lot 

(^a,H MttlML (*L5 ^ll IHt^Ml) 
'q -nfPl' ^ptl Mil *lA WTfd 441 

i>Thfi ciiiL^H h«jl *nrtl s<*L »j(, 5Hi 
q^ HLiiitt M^ iql -tifl, ni6ii *i* 

nrn »u2 ^i^^i ^ *iw & Wirt 

wgsiL4 [*£,) 14 tf : Wea h 
ni w*£l i 44 Kl niia*iHi scui *i«CL 

n«% '^ic'Mi wrtlj o**iioi i 
*i«itti (<R. ) ^ ts i. ^.4^1 ftit-Ti 

"^ 1HI qfeLHl l^tjWtUi («8lH 

%n?tl s%mI iftm d, 

(H4lo| : 

^\ H*5it (iti) s^ e» i, bis oil 

(^tt^\Ht) Si 1 ^Hi a^EllI ^il -mil, tm) -till *H>H lM4 dl fcVfct «£L&, 

Si eft ftttfH $ : 

liui-ft *tMl3l Htl *Hi& ^fc*t 

'fojwufen *i»*t 1 mil *h **ti 
tq i, ^c&ua (aa.M hum 

H !£«# iUll £ tori i-ki ^fl Mf^ 
M<j. (Bqt fiqLHfl $fl ) 

tf hil>ih<3 ^i&tn <Hli«ni 

«1 HOl eft Sj §5H l3 ? : 

(*Ut.) *miqi*fl qld m£H Hlrt 
<ttl H-Ktl Uctl 4tll *tn *LH H& 

*wftL A^cti 4<U wtfl %jtA i ^14 *rt<Jl eil gtd^ oiatiai 5 52GI 

(m) ttr Gqa rtiiHi **i s&% sirii 
*6u. v*fl h* m* it (foam 
Hqia^i *a* i%1*l tfl*t **d 

HIM U(»l itffl ciMtl >iil*t! ■Ht4\ : »*rlL 

4clL 

'(3Wu'»U tfl»UM M£q|oi GfOUol ; 

^6*1 QHl (m.) 5ii t> i p % 

b ---rnrriBBiaLi---._ r , r ■ ■ ■ ■ i 

in* -lifl i ^ J. sm ^yi maw iii, aw **A ^ld &*Htt (*ti) *uq 

tlH q^*l (*EL) S^ Si I, *PM 
\*ffl&L\& (41<JL)H PllWl *H ^A*W 

ilH*l &.%ru <lUli ^eitHrfl ikt<L (B<u 

H$4l*t (?H.}3K fH-lLHi 1l!t W*trt 
^tRs®^' Msm =ihA Wj, i f H til 
^3ild &H3. (ife. ) %llq H<fl Pl-lLHl i»1} Utrw'tt^l) *w*ia w^ni ^ulii ism. 

www.K neeh . bldgspotTcom" ' 6WrtG q£lWlE «ngCC4l6 

(nu.)ik tizm R.a?i Asm 

^<^l &HI (*&,) A^ (i ^ ^< 

MSI *ii if ti<l%t ft^^d i^qiHl 1382) EJqPWU feat frtt 6hM ilk rtrll 
Mtf W5a M«fl i HiilH C0fl *U 

(fHrfcHl) t#£K -AshR H*4l ttti 
-1HL5T l%ft ill* lAlrti ^Hl 
MiKl twwi i4rti. wii MLH 
«tf i[L HI(?t %ueqi rHil ft& .5^. : 
|4l, *U fclH &. {*j ^ Mfc dM 

*ri |*imi bwci enS ■fcti^L -nil 
(<«im i%a rati i^taj). 

(ML) 411% MftdlML qjiW-fl *ttt 

HiShi«Il * Mi6a<ii Mai 9.) 

ftft.) 5& d 1. -tMld-ft H£<Hi *i 
I5**il ¥ 5^ nS deft, M U4%fd 
MMU* d ^tqn 4WH %& %w fis=. * ^HlAtl^U: 41131- T* 

mrfL #d£l te & ; H & VIH ip«j : 
Htrfl <i3rtrt Mtfkl (%I^ML) ML* 

Sty : t£»*ri *tLtS*lL U&Mt *U 

Ht*uu»il A * *iilsl .£ £ ipi^ 
&SHM W *L&411 (lit HI £. 
{K4L ditto &**tl^l >ft« Wll llA 
^5?.hl MR *n MS't m-i Tfiija isd 
rtdL Tf flft aaRri a HLtiair{l *tatt 

na *in titHrd TuGa *<A). 
»»ig«iM (a&.jn ^*il s -^it 

54LhA M4*hi V«^ ^qii ^ r^li 

^i-U &f*wft \M ftd AhI m» 

-III 5='W H&G idctl, HiL^&t-fl 
tHLS 1 !! BlGi«»l iiril lirtL, w*i\ {sis 
qR) t^<rt *t*|)KlUM HH-il MrKl 

""www.lVlomelen 

eft) s^ : Hi^il. tiUlnA M^l *i 4<Nl 

Afij S, HMlJUt q4rt w5 wl tt, 
^ : ^llfiqi ill vili H ^ Hltfai 

5t"iE ^ii^ nm^1 hwI G«rtH 
•iMia nil, f<u^ Mtfl s^ : »l iii^ 

i5 I; Wl^ ^^ fra-H %iil^ 
CirtiqaL liicd lied rml *« ^f VHlft 
S^rtl <iHL {(Iqi H3|R*l-{l tHi3* 

i ^.n Vii^ viiHl (3itiq«i %M 

4tft r*lli «I<&*{1 di*tU i*A^ 
MPlRot-fl. 7141 1 Well HSrtl tSrtL '«fl 

%tfl*»i l^u **A i5*u Ntfl ifia i?«w 
otf$« vmot mui#1 Hm? hs41 

(30¥/^«) iU)M *llPl^ 
W ^CNl S^ £ i, H^K-lL^ 

(*«i r ) %qrtl &h* iRcl *iHia 

H*cil *icH, <H«W WWl«l Hi atft n 
<Hlt ^1*1. 

I J ■ ■ L . ..... .___..___.. ... .__ 

(WYfWf.) ntia -ima *wilt *il 
aiqi^H Rsai^ Tfla & t R^ii-fl feu 

btogspotuum 1381- I =*j^«iw (wa.) «.q.iil f Ml -dja 
iMtai H**ii <^rti dni *h*i ^qi<l-j 

tijitrt i5*h &Hl (iti.) %iqil1 
(3H1 (-itiei hmps) H*m4m*t^ 

Ift^t H?l *l-tl 6H1 T( HirtL lirtL 
s»ln *lMtn i^rll 4rli 1. %^«Hc 

rtUlil MJ a?HJl?4l <HHDf Uidt ; 
%l«|«Ui£ S*4 ^Mi [*RJ **+iHi 

%imilMl (*»Rei ^kim} H<5rti &u< 
fHiM «.qi^ Hi m ^ HW4 ^tj. 

Get Jl VQ ^ti^ : 

[WL>5 %m I i H«l H91 Ml 
&% *IW aqftl 6«« -lB«l 1MJUJ 

4*m ȣcti ^.n {^^i *rt ^M Nil] 

Hlietl $nufl i<ril *rtl, 4i^ 4M 

nMWHt *um iiTtt n mi. (384) # *jmfl a3U - *uh-v * (atWiei) &L&H id & J, 

^*-fl *ilfiMHL ^Lrt*fl WlUl &H* 

S*itl -t am i Hl^ Hi 5i5 H\%^i £ 

Wutt 6^3, ifta HHttt MdrtL drtl 
M*l &* H"5l *tHL& (H* TT Hdrtl 

lirtL, WH-t ^LM-j Hi *tA tl *m£*L *ti^. til, flflril EWl *;£ <lHL;rt 

rtk& Tfrti ^HL3i Tlidt dill, *il£^ 
ViU ** 1HI* H*ftl c*tW Gd^H 

.\r!.l. 


O <Hl=>I-tf «IHI^*f © 


ivww .■Momoen.blogspot.com 
www.Momeen.bl< faH&ttd^^^ 387 (MPl-M <r|ftc< ot^LM HSCUfj Ol4l<T| 

1. WU i&RA **1%l iM Ml&± 
(tfL) tflEMtft Mltft Slril («($&) 
*U«tt rHL^ MM ^Htl WtHrt Mli 

**LL 'M^TlM? J W* rtH-tL <M 

vft. M* wj I M sifla h* a<u* 

6 WL -IMUfl HA %C4L £ , Hi fi«il*il 
ilfrfl HI^M 6, M* 5^ l t il*k Ml 
tftilA eflSB Ml^ Ml Sll< -tHlM Mil 

ul ! am& ss$ 1, ift $ ^ mwm 

(%HL )n Ml \WBjl IHPJ H£*1i *t 
1|Mrt rtl j ^ Ml \ftl$ 1 MfifL 

fl**Hl *»! 4&«i *i*fI M»l 
UAtlfej GttlM 

3 }„ A Aaiin m^khia &n Gmi 
<|SM M#mY i6j : £ Mfcrt #tl $£ 

www.Momeen.btegspGt.eofr> -— %IWMI ilia Midi <WMl till H>t 
dMtflLM 4*Ml«j » £, Ut&Klld 
(*a r )^ M^i* 1 * W<j flHttl Ml3 

(nj^nnO w* mr w. *i& mhk, 

(3,'AlfeM) d*Vl M*£«U4 
1^ &H^ [*£.) ^ £ : *j ijfcrt 

itl *UM *L5iML <* lAMrtffl MU& 

Hvi> -I (ML >:-**«. M'f iv. 6»6 *$ 
toll fcUHl ftft H^L 4 =44*iL Ml 

*rtftni Mil MH * Writ liflt 
oif^til nf m2, tiAin civiciHi 

uil edl 

(T/Wfct) 1^ M^ft ^M4ll U 
(I/lit;*) *L61 ^i^ 4t1 rtl M HML» 1 

I'LL* VWl-fl, rtV MBl rtl q'Mjrii Hil <M :>«:. Ht"¥l iltJ^ ^#1 {tm.H tLM-ft 
1MO Ht<tl*[t qirt S& -ttfl. £*$ 
t£L-fl faR.)*i 15J ii(J 5, H&l-U 
PtWMdL Er*L $£ MRi HSHHl ^Ki 

i&t *U4 ip*t lil *i*u **n ^UsA 

§,il Hit i4cQ i **11Hl tft& 4.A 
■WW HSftl »t =l>iLM4 S& Ttl*U -ufl_ 

WNl (?&) id ti I, &h <ll*) 

t*tfft &hi ^B« Hwjji (ftey^t) nil 

&& k °s <**%& *hh m »ni *u. 

*U*Hi &rr! mi -tE^ei w^ti ,mi j 

*M $ IHL^ *UVJ HI *&j <J*j rt 
*U^4 l$*i *vi &*tt Mil lfo*(l 

J*dl 1 <Je1L) ^1 Gh* H"*L VlLH Tf 4t<pUiflwEb:HPl-MJ|t 
OttlLot 

(a/tiee) Mil 6*n a hi 

W-tl Hiftl &rtl<W itfrtl rHl£ 
«41Hl H^tRH *H lltU-fl dHLJil 
l&fl titi HMl ^rtl L 

(ill) i& 6 j t g$t (Wlj W 
*^IHI cm rHli, 3£iK-%tR HH 
M3lR*t"folwl tHlS* &fl jrfft 

H*di d<tL 

Hlfiki (life.) S^ a 1, a$iHl $$£ 

*>[t tt'ld HidL 44L 

«irl H^lBt* «<* tfttlafl elHLWl 

JISIN*I rid 5 J «19|ttl H1X # ^Ifl H*U : *«ai-H * IMS) [ f .!\ViC ) HlSlft y.HL^l («ii r H«rt q^i) 

(im trut dltU'fL iHGriHi "nil i «tfu^ 
Hisfl iA ^h rmi -ilia ntLji 4fl tii d. 
■» A *i-tt«-fl, hU hi a^ ^^ ^ ^ nirii *tf 61 4114 l£jtl ►IHU4 H4, lift tit ^Liiwil 

^www:Momeen. &tMn l^tft rHll H^^^l ^.HiliHt 
5>t*£l ^Hl (HClH 5WI i dn 4*Lt-fl 
-IHW ^1H HUl4R Hdrtl drtL tiSftrt 

f JH^ (^L ) Mift *!SiHL *U MMl^l S^irtl 
^rtU W VU*fl, 6*lW«l ^lH (11 
H^lK<H iiA liHL «KL i^lA Hiril 

1H13W1 Tia ^iHclL Hidl iMI, HtJl 

tA-rtU ^ W*w M^-i ftetiH AlHrtL 
tidL HJl^M *M ^ttl»fl d*^ *(l» 

ii^i ififii Hirti n i4tiL ^ tim 

Htil Sl^ HHK3i HMl n ddL HSlfl 
*UHl^ffia{*te^tHL^)l3ArtldrtL 

HllEiS (*[l.) i4^, *^«Ud 
(ML) *ll*iA "tHlal (HtlL HHRH 
*H-t llULH *UlHi «a(L i^lA Hiirtl 
lirtL 

<vl Mrf suirtl M^«l MS* 5?i0 
el« dl 5&^cfl clHUtHl 4MJSNU 

Mt HcH-KKofl M."trt H^^^l 
Hd(HL $3JI (ttfL-J H%^»U "tfdL *U 

btegspot.com ^^ll -tMUiHi MWnL *IH4 ^tfl 
Ptft(H ildl «4t *tt* «tHrt Hn4 
«aCl 5^1^ H4cU 6dL, Hl^ li 
(HWHl H^eii) ^H 4^ Mirtl rtl 
^Idl HMU* Hil4 «<ili eim Crtl. 

*i*a*ii <n«t ell ^6* M^l^l 
*mw zti^i 

H^I $£1 (%&.) «4iHL IfdL ti 

■%>&*{{ nHiau *i«-w q^rt %j.ifl 

Rcimi<l(lL tidL MK^MdW^lilHlBfl 

&ditt *in -indrt M i^l-t Hficti 

•ML til. -'i\ WMl *4<U Hitf-l'l ^t i'-fl 
HWL CtL ^-fl tHlM VLil-1 %ICU* *M1 

£tfkit ulMDJ Mi<lKJ OKtM 

(wft^Ot) S^ja ^*HfH-tll 
ii^<ri 4limiL (aft.) 5& d i, 

rHR *41H HWint HiWHl ^«fl^ 

-1HL31 Mil dril tHlilm *fl*ft *CtU 
HlStiTi *lLM.nT HMS^ &«l l»fld 

-1H13J HirtL (idL ^flLH dHn tolWflfl 

4%ihi*A ^*mi Mini *t% dHtasfl 

H^t^ld ^HF^ 1, 6HLH HIH ^£Gtt 
HL5 ^iil Wl 3 i, ri^ *f|4lSl (MO] #^tL^*fl*rPtLSi-H# A%R1HL Mlft. &&&. Tft ^HLH 3$*l 
h\ ei dH" Mfc 3k*4 451 *ll Will 
llHlM 6& IJ6M r^LU dH HiJL Rft 

(lM/ti9&) i£jftd *M%1 (*&} 

U (3 i, *ltfU* ^Jjjt («H-) HUL 
AmM 4il JLHL *td iiWll TSWL 

iMPii Gsftil tmiL h>hl i*i*ft <H«u 

dHDJdl <tf*l n6 aim tu *Hl*i Wl 
-wia Hawk *i»i M& <«iH m£L 

t5mih hm sAa^i Hit ^iii *wi 6 

wd d n&«Ai &£ **ut rtA H<a 
dWU iijk. rt 34*1 i\ dl dd MK 
J%?4 hl d Rk* Gil.4 dl dM MB 
ftu & A 1*11 Md WllS iWlH 

rHli rtH 'HK(l^"i *&*td L «!Wt 

*{M Wil <w0 ** d \ %$£ {WL hi 

{U/UOf) *U *&J H-^H £. 9W)fol 
*(lM»&Hi $$L {«&. ^4 H&lA -tHDi IWtl 

*fl *nn %wjpu UR. W tow \4fa tint 
n£ 4HI. *te$ *l fan frflttfl-n ifisi ^ 

IHL* *t*llA *UW ill Hirt&*! Hli SW.1 $W$ : "A <39U. ti&d iM dMlDi Mi 
dl «L^ tt SjH id *M. M«Vf4 

(jpu fcfR «pu» H4dftL «ii Mit^ 
ttttH M««l *rt "if ^l3n Hi& Ad 
frftitd Hidttl Krtt Hftl *u*l H«lll 

(jfcrflal < sTlET &H?<fll Sl?t?l) 
tfVIl? IStl «IHU3 M£OI^ Gieilol 

dcflj Sii (S S, ^ ^^1 (4fiL)d 
*H?fld -tHISi M<MHL ^iH ^Stll 
*UM 4iHL«j : "SI &94L iiild -IHtJl 
Midi* Hill t» *id HHl-t 
( da It Wit) HHkOl HidRd 6w 
id-tli 5*di HltA M^ttM <3 H-t 

*ft Sltf Hieifl <^«l<?t flIHLH 

yal ? 15 cil <n &ldi til «u<rt 
Mai vi3 d 

-i *A*l dk i *ve§ *ik 1A4 h *w^ 

•tMia Hi^l Tftfl» ^, 

(itm^) «i^d ^H*t tv^ 

iJsa-^ <R«-Hku-{L *d^i<l arfL fi^A 
s4 S i, h ^aj% (s*l)A -tniadl 

wwwi\/lomee HSL WL 4lBd 4 tilH rtl 4%lld Mil. 
^i5d U4l 

SUl^ £HM ^IHI« Mil ?*fl *lfl 
WA a|JHU1 t?»*ll<it Hiir&jjjfl y 

atr nfifl «A4m oflmjlir stls 

llftcl **lti»i 4i ell bii^lciQ tflHLW 

(ra/iii-t) &a\ti HUfl'i 4*1-1 

» £, Hl=(l iSKirtHL 55=43 rt\ ^ 

li*W ^d *ld 4 *s*id (iwi 

l^ld Mil ^ 0, 

itirtd Minrn Rithi (^(i) M f3 
i, *i sfl^i (%eslH ^^ 5.iddl 

dHta USclL Tfl*tl d«{L dL, VU"< 
HIM Ml^l f 3Ml MAl^l Ktl$ R^rt 
^lldMjfidl *irtL TSML^ ^£Hdl filttl 
S%cU rHlt ClUHl «ll5 -VrtL Hd SO*. 
TTO *LWfil H4dl iML 

(^/\^) ^*^a *£3nPl^ld 
iADW<l *U<«Ll Rttlil (^R.) te t» 
i. ^3J^ (««-) Vtli "Hifld 1M1?I 
M*rtl »itH rHli 4?lld ^ R5*icl 
Midi ijrtl add 'Wli fit>WH 30 «il 
VO 5H|4rt1 ^^ VilL^ <HLlil 1& 
Vcj r*li5 &9LI H& Wdl *ld &ML 
litd HH^Wl G*id kflrtl, Ht*L 3l*d 

rrtrtDgspotxom m -■ Md fl.'Vfcl 3ldl »Hn *ll» ^S^ldHL 

msi *i v MKvk s^di ia.ni. nHi3)«rt 

M^mild w *ld 'Sl^rt ^dl dl MRt 
«W <Uti^lti Hdl, di^E rtl Mid 451 
^6*dL 

O 

Jl 3 tlfr^toft olHUJ HdMl^ 

i-nw : 

ijJLt cKHICU ^*HI(l d t IWQ 
<4l[$C4f1ttl&- 

h**ii*1 (*&) *^ ^ 1. ^aj.* (aa.) 

Wl^ tXs{ rtd^tdl dHDI M4m 
{jirtl t^II *il |*ll H4ftl *dt : 

Hoi ^.If^cR i ci «5« e*^ *Hort 
■j^ HiHwitci <ici **?(?. a 

Hiufi ^miatf^i tin w(f. q 

Hoi ^l&aal q ctSfl 6>^ ZHartQ 

46^ q q^^cHi ^^ a kksiGs 
^ssoi ci 5«ji &s^«l qci 

q rtdfdv^ e^>1 4 H&»H£pl 


(392) * ^irfl H*U : <*.Pi-\ * 


♦ ^riiuCU i.m^ * (»a) «H<*II£*M «5- S««1»^ 4 fts 
*HfHec| 4 &ttt«6 cKIttKicJ d 

<t dCW5 615 HJ 5^ id) Ml 
5^ <t Ml WwiZt| 4 HI 

?iHS<i (i hi ama ot| tifecici 

HS^ a MnKi >|«HlifU43 til 
dtilft tkut £f|<rcl H4 

**^ttd ! 4^4 HAfttl MHFjl rtttl "S 
GUMS tf, *LL*ML-ll p 'SHl'il *i-l 

dMi*fl. q*j5*l-tl smM ii-ui tj if 
fi, tb |^<{t M*t%U rtn * ftlft 
(J. **L*Hl*lL. Vftrtl M-l rtHL W 

d, MKHMt, *hH ^ flHt * 
<ttrp»il Hl^fc 3 -t*ll Hllfli 4 * § , 
t^b ^ISlMl MILfl rid ^ tfl<H £„ 
rtl£ l&lrfl "-Hut £. rtttl MlH£» 
*I»A 9. rtftl ^USltt 4* flfttrt 
W. IT-trt ri»l ». fclai rial £, 
HMl Hfttl^l &P4L #. ^6"(t Ht*L 

IS. [Vll*M H41 Httl & H<1 KSSlhl 1 

£ dlft rtfHUl t|. rtLtl &U MR) 

iShw, d, <im v (m Hill 

9tt"Utl tf. rtRl If <tt* Hl3 

*>uqqi^ $. <ii£l "if M&yft $ 

(&4Mdi *liq) m£ tj. rtttL "Sf rt^A I 

I . tf 34S £ dri W.fm, qkii^ g fcrf $ri 

ski i& dd Htyui nkfl I 6. ant 
&qiq sto5 tilisdri aim ritfl. ^ 
E&Wfc&ti aft^ £tfg t*U^ £ S p $$l 
*ktl Htfl M4*U lini : «l G«| u HI 

siliciL-Cl} iiQtt »^ (i5^(W-{l) tiSfi 

5H6SlLd RlciL*l oihfl ilfiHl 'i'fl. 

6^ 5h^ (^{l) 5^ a J p 11MUI 
^ (wtH^ r^^flHi *lc(. PtHH 
^rft 1 ' Wt i^ HW^ WW *lfii 
nut ^iLMifl ^.tiwt tjl¥^ -eiiJVt ^ 
&IMH i^rtl ^rt\. HA MSI ***fl 

Mtti ^*W i^. rt 5HHM i& ^H (irtl 
Ml^rt-Hi ^ftl lifll [a^A ll^l) M 
WW ^ I, (R 4^»fU4Kl *iA *uM 
6bH n^4 cttS a^L *j *I1 (| i P 

tl^Hrft %U^HtV^ jqwl *h Ml«L 

HIRHJImLbA 4SIL MlBSft rtHl *i^ 

^«UHL 6ll%l Ml 4ftMl^ h4 
*1l6(lR S^ i flit H^^l^ 1 TftS^. 
(Vll< i ^shI rtui) ant ^m. q 

www.TVIomeen. rtdV^iKl 1HI34 H« H*t4 *Al- rt 

?if>i<ril cnmjiMi 3*ci*w d 5 . 
^m »*n5m {<(i.) i4 y S, 

ftMl^lMi<(l ill5 HfflH M.*H* 'HLMdl 

hI ^, *iaofLqa ^*fl hlm fill 

iitqrtl ** i&dL *lA 4Tf-(t 1HU4 
M«Wlt *l li*trtl M^.4 "KMW MJMl 

M^ %jS STrti drtt, 3+£I i^tfl I 
^^a(i-i C«**-ft) «i»ua-fl nail 

4HLMCIL dt^f^ 6iH\ ijcA. 

oAmw H*i <i<i*ri|ton <i|«tM 

(W/««) iJ»W^^1 Sd 
^ J. (*l* qil) ^ (»«.)-ft 

*tl <H ^ Wl rtfiWit Mil r J4«U -l*iL dl^ll 1, ^HMll ttHrtl-? [*it*l 
VtilMLiqiHi) M.I4 A^{ d, rt qMd 

l(j*l it'll Ml Ui.?4S ?O^S CIHI 
SQL HlJ 1lV«l6"l Blind t 

U41HO) %^gC£lU («t) 
sii il^l ^lPi*ft nMl5S^ MlrtWAn 
^llMMl ii3lrt 5H0tl ^n dW^Lrt 

tiDiid d*A u«mi (%R. ) «& »S, *li 

tlH ^^ («£U)*L -BialU 4iMP*i ! 
^MMIM. *il¥ ^lA igai lUl 

*Ll^dk4 Tf=iii. &wm*ii h!*W 
nwdll. (hHH9«tt^*uia *?&.) 

^^1 (*<i.) »ial *m Hki-a ^ 

4lJrtHl (IE.) ML& *HWl *^n ^ : 

*j ct^lirt (iiEtfl.) -tHw Mirti -iql ? blogspoUcom' \394) %HLl *l»M. (iiLitU Mill tf t*U^ H»l 

rtl ifi tf<J n^I *M HISS l *ilt-*U 3LHI,. 
^fl *fl }V&i Tf6 1&L tirtL H 

wwi : *KH W4 HI «& mttA MJ 

*dil W 3HH If i*W. H^A flHtl 
i£l qiM*ti -tHL3* Hfl ntfl, 4*3 

ajrtct tmSw UtU $4 d i, *its 

U*L *UM-fl MilSW H^L Vllfc oflflp 
*L*L §#L Hfl f*li£ H"3U qM &U 
q% k^*J ^flw fclWU *l\*iL Rftit 
VlU fiilsl <fr"ll ttHL i*u4 £3Jjl 

Aett ml£ w ili^i -nil i iu ■am. ?hi &i»uq ftattril d> 

*& 6 i, WlL HPji S)[H *qi 4rtL 
SHU *JH^ $l& 1, ^L*lrt «t 

I, ^4 HilH. (*tei.) -iHiant 
vl ^3a Ktu &AL vmi h *ial 

tftj "ti^l nnui tilh M.H *urfl 
'tHWi £ *rt ^"bil H"3l *fwil qit; *IL1L 

f/)t (*d. j ^iift iiti ^ ^rti m 

«Hifl ^dl tmi ill ^jS irdi *jiftL 

^i (fertt ilal ^l^rtt <i^ *ih *ls 

^/<rt %tt£tu (^L)^ *jjs*j : ^i 
(na Jn^feli q^ uuil s<fl *msi ^4 ? 

Hl»4 jA| : "K *«H« HRai iHUl s^nl 
%nq^.4 awns «Iotf4 &u i4<il 

rS £, ^l (ftia.) TrHl< ^l4 
'j^lA -iHia HirtL titL. 

Hllto (IB.! 4^^ i P ('Hi qa) ^ (W) (S : ^ «9»%<i *i-m (ill) A ^sq) 

i, Mil. HWl ^ -1HL31 M44HI 

q=^ 3a£ Mrt^i ^d ? dH>a i«i : 
t i^e^lqp.Mi ilfi Hi^Hi VflRl *uM 

Mikl, ^rt H2e(l<tH qtA QqiH iql 

i^ d i, *w. y*i i, rt*i ^ Sua 

ill ? ijjltrt M*^fi*llA 4-''V^ 

*5^«II4 (WGL)H 5H5C11 G<HL (fifi 

tqL-tl tiiitl iqt 

(lit) iii '^ i.-uH"to S?lH(%Kt) 
qdi Hill EHWIS iirtl iSrtl. 

M£Q|efl 6iCld 

(V^tWV) CAM HW^flW 

S^ 1, tit %^l«4Lii T 4W*(L -WW ~www1VtDTneen .^logspotuom Mfl *^|iHL^l!^4:^LH-H# ♦ ^UilttfUitttt-U # H97 Wl-il 1H4 *ito r4li a^i U*trt 

l&tfl S.iWl qfcU #u ? &£ tf| : 
4Tf4 ft ^"4rtl &MVlrt *Urt tfljl MAfU 
■Ml, n«l Htt *H, *lft4rt t«L 

ftft.) & d Si %#. (*«.) n* 
At %4*utl mm <i*tL *u rtini fan 

ad, 

Wtdi Gcll fllfli £*(£ gkfj *cll 

Mil jinmt £jhi <HL^°fl feam 

HoAlrl 3|0 J|£j) ? Hl4lcl l fl| 
(flUgMI JJflIjfi*IH i ft KIWI 

tf«u 5 effort fii^^ *fl n<Hfrvt 
«i«llfl«t* i^tiMl ci^^n? Udfe 

oc-iie tf™t ccha j|g^ ^An'ufl 

t<Jt£dl tjtMoiHi 'fa*uH'*tl *iq a&ttfl 
w*u*ri S^hl *tawl a *H 'qcHt'-tl 

i&t mm. (ml) bUat *lai 

1, *IH^I tyftj lirj, $$$ («sl) ^ 

ibH *td ^t't. Mtfl ilai tmqi^ 

^ Jifl ^(tl lirtE f^lli 4bW ^LViiH 

yni \ *pm feiR Hiqtd dttl s 

mi &k wliil iJ a-M il« ^d 

HiHrtl ill WlS 4Lirtl ^fll lt*fl Tf 
iU -W. ^AClL *lqt Hfelci rtl ^dClL 


^ slti itol fliHUJ oi u^ eft 

^L»l 3 list m^l f. i^ 

i^moj : *i sl^ \m ^j5 14 (-iHt» 

_— www.Momee ki^fl ^ld bttA d. ^5 ^. ^q wu 
*tL MBfl^l wafl^l 'JtL'fl HBt; lA & 
?*tll H^«fl atlA ^£1 *L«t d, qtfl 
<l^t i^ ^ C*i£ «(l» atlfi (| A "¥14 

d. A ktrfl -fHiw Hi a rti^ -Jla 
ilLfr h*l a^l ■wq t& *tA ycu5, apd 
hA \ju ^uflA 61 £ *tn li ^5 ^4 

fl^sftl) WHWttrti *^HF^ 4j %, V 

3HIH ^ d »iL«fti j^U ali-iii a p 

-IHDi M441 q?$ ^JjS ^ tf . 

■ft stEf HI1121 ^Ntf *Mil *H«a 
tf?n watui ^-vefl olHIJJ <n 

U3 til «LZtCll<r1 tlull £|°1*ri 

ueuoi 5} t5 

6M *ttSlt (ifi. ) S^ d : i*4 Mlfiftl 

(ah ^3^ (*et. ) ^ w *i*u -flsofl. i 
A wqrt ^ftH^iHi ^fl id a, tHD» 
Ht^ (Jirtl nql *trt *^h^ ; 
IL*irtln dm iWHi H«iH i^l i 1>. **HLO d : 'SM fidlciH ftd 
C<Hl?H 41 Zfa^rGta 1 (Sea ytrtf *H 

■unit iii* ^ *j*ii i% 

I llrt'l\ B«lL sfLw tHl^t *tlfl ^ ^ 
^ *i d : *>5 1* ^f Hill Hi£ ^*a I hl j i ^4 j iHl |a4i s«^i ij. sbS a 

Hl^ ^ ^ rtH MIS 3^1 tG. 
HOIIf.rlHi H»I^KI 3l£l ell 

(tFL)^ *i4Un i«j, 

a : 3 &"s<a ^PiKLh itiilm 
n*U5Hi riisirt h^L dH^i ^bj : ^sji Mi . * ^tfi u£U : m+\ * * °£>i.\& K&b : W&rH # (3U) tij iirtHi 3$ Tfdl &U *M MlWfl 
lid &Adl ddL dHL^ Midi tidL, <ltfl 

Etatti mx huh ■* tid ^)5 vni &u. 

MilLd *UHdl ddl c<ui d*rt &d 
Ifrtl ddL Ifl W^l Vied tfl ^iMfil 
SWt tidL 1*il ril e^ |$ft Hdft 
dlM Krtl drtL 

( HC4. Jcfl «1HLH HCW^ ORIM 
(HVMTC) 49^X1 ***t W&Hl 

(*EUd ^i (aa.)*{l d*wjint 
=h «4L ^«sl dngl i^ ; ^ 4UWI 
(Wl) *i&Hl% ^i^lrttfl (0*14 Mfidl 
d a*ti t Qui ^M?nn <ilH s i dL*L 
"TO 15'drt dl ?dtfl HldHSti i dH 
fMl tpfl *d £^di fpl v infl. 

A Mltfl 111 }4*ld HMl dftL <Wl 
-I'll <WU<1 *tHM, H^L«u€l 6r&) 

Htfl &£ tkl iSMrtlsam^u (*ds 

£<ttl) H H£ : *IL ^SWGiUi [ ^ MEM 

[ft* nidi m4«l *jj5 wi ail ? *ui 

Pja^jj d*£L 

(Wu*s) da*d Mitfui K5dL ■SIHL d*fl. dl, *4Ll MEMdl 

Hirtl ^dU H^ ^ddl iSi fliPt 
G*l ?ft%lHl *unfei MWdl Hid 
l& fdl *t*a rHil 6*1 HlH 

[i*idV<l *?*u wl naU l^iHi 

Trdi ddl, 

Srfk-ki 

(lEL) id ^ 5 : (>H5 fotW 4TTdl 

Reiiti^l \H^ : Pidiei, hA k ilh 

rtHl^LL ^ Wil*il'll =H C U.'35 Tf«trtHl 
s&[ i 4i i^aficud t h liwitHHi 

Hlil t»4 *Hl*ti t*J tfUNtWi 5L1J 

*w« ret di'l i "tfiti ^ -.id 

fHHltrtHl JP»(il 53(Q HS^6 d 
(H^^¥C) AAM =Hd%l l5«4 

(51^) Hlw&Ht *l(uil *4d *utfld 

www:IVIom 
en rt^^tdl dHl31Hl itf* ^W «ll5 

WH e^ ^ii A tiidA MAd el $. 

^pr{l SHL^ll KIH rkl^ fitttt Tfiq. 

*ilid, Hiil Hi%l id dKL *ieti»u 

^l (asL) *«"*! *rt ^S«i : Ml 

^, W 3dH^l llrl ^fA n«ll SHd ^^l 

1HL31 HU^* &. 4^HL"i : *IL H.HL& 

i^qi tL dHui Hte iKm *tHGrt 

^ifel dl*L U» ^ F ^%l rt^lSlL 

t»*iw aniMmeR) *uidl d«fl, d^ 

(iiHi&d stcueit} mil ntft 

^ Hiwn 6>fe«ii srS iroiiErt 

smL dd\ ^ ^isrfl cvn *i*i f J6m^ 

.tFlogspcftcom fiH ^^ t5H ^^ UHJ 44 d : 

Hd ^$t {%l^)5d S^ : HA MWl 
d Md i dH *HVfl ^w lJ«uM 4^1 
ol wA ^Ll fb»l lk*lL Si H 4^ : 
9P dl, ^ 4^ dl fj. 41HL^ : fll^l 
Hd *UMl M.i1 |^l * tt ., d»l 3dM 
*l6 Ifll *Hd ttlllHI *t**{l Md 

4H3iLd *ti<a va. dHiii u^nl 
M>a ddui Eh& d» si *td MHldl 
m^i ^4s ». »u^ *d ibii ^ml, 

Hft d twl *Hd (*llfl lid) dHlol 
Hftl (*H »l1d llrt) ^jS ■W.^Hl. HS^k J*fd d K4M1 Htrfl HSlQw 

! hi in\ *wtqt b£la> «1nS &*u A^i dl 

d-{l ^l 4Sj£i qjl Md -tt [J^ tffjtf dtt^tdl dHl^ H«Sl dl HHfJl H& 
*H« I S,R« *l*l tf vt 41.1 * . («MJ *^Miil^;WL-u* # ^mft *uU J «w-\ * i40i) ftu-ttlfe. *fcMlw, rlMiflJL Rwiu 
Hb*i &5 frlUGd. (^qi)*lL SilMi 

is! All * hwI iu d, i#4 

ttilidl RMI5L it-il * fillMi £ *-H 
fl V H*£ ifl. *i* t». "HtfL tpM 

atf&iti ^ d, Pi mil ni^fcM ^ 

1*. ifcft mI£ tfr. (Sj-Utitfl dpwril) 
URtl *ld (i'H.i'oft^ll «Ert HIM 

(«ftw) daftit *d*j. ^tti 
(*R.) Bail W**m *ttlrt *fl wi 

vwtoA, *iMtet Hd ^ i*i -i«ft, 

tttWfl £11 UUitt Hit $5(^*11 
Gift ijJMlrjol **£* * 513 flL&fi 

aofld, ^"WSrl «f«£ mh ftJiOiEt 
dn M^aci Joia ^fosltaa ■tfiffiii 

wild s *iMrtiMl »itHi *^a 
#, ■* aNivft 3*3tH3wl nam msK^rfl 

dHd *l«lUidl BrtiW 14 ». rtM^ 
HMd. »HHL*l *gi\\± V& 3l*U Mlrt 
titil IWU^UML $zk *RRl [fell 

Ah^L qjrt mi (q^ia trt i& i3 V 3 Ptwn riH-tt t?ui*il tftritau ^4 d 

^ *LLM llH Hldldl MiMl-i 

(**KiV.dl iSotLtrtHi) PtMiLHl ^ 

S^d Oh* UR.) sa d s h ^ 

HilltilVU IfcMl WH*ft £s £«1 

& *h *-wHi if qr»m&i *£ , ¥<*i 

nia] i& rMi d 4«1 Hd Qiicfl^ <Sti5 

ami £<iiml °(l^i ^s iftwi *h 

«HdH »tfKtl *bi HH S^qi «U*A i, 

i *kh ts¥L u. (mil *uk) <3^a 

WM ^ *UH "HUH 1^. =HW 

6. tti <ri d*tv^tnl ^m\A m 
kidl eX *'ft d RA^nl ^*^aid 

diiw^tdl dHLS Midi lidi ^^ \kk 
*il(j ^di *dL ^dlMi £3p %il*l 

M)dM\dHl WML HUH i^dl lifll 
1, l*t34tddl *3hSdL UHil-fl *lW»fl 

<ioSh (ta)di Gutsma in i3. »h 

HVft *|3li S?Ml"i : ^ IftS (| ), 
ftHRl *ttlLdl Hd SS&tti tlHil *i^ hlw akft^ i* ((144 ell d 

(itSi ?JrtTM^l) *U* 4i*idHiL A 

^iilfl (4¥-(l HWH *ld liiHrt-fl 

w) uil Md iS dHd tM dA 

(«:M/llM3l li^ld HnSiu (*fe.) 
^^irt\ Mild WM^ll HiHl M^ ^JjS 

Vdl *Jdl. 

(^^/It^) liM^d =lHl^Ul ()£.) 

v\ d i ^33,1 (M.) vil^ nni^ 

Hil s.iidl ?Kd ^ TIPLtQ. nilU dl Hill 

«|3 turtl i^rti ism, mit dl *)jS Vdi 

i4dL *lifl ^Ifl 5 MLMd (i^fdlj 
dHlJi ^Hrt 4M{ *Wl 5HIM4LHL 
'niqtfl tidL *Jl**HiTp ««£»!. ZH"IH, TdfiiHt 

bii <r Hd d. 

(M/UMfe) iWS^d "SrtlHl fl*H 

(%ia.) ^cfl *'W *HHd" i*ttndl 
4%<lL«ft ft**(lM *HkMdl *rtl Atfl ^f 

d^lsflM *imfil tidL i|^l i^HltWl 
Ml i, riMli|Hi<l V. ilfi MBft*l AtS 
WH-fl, iSllil 1* d\ ft li^td M^l-i 
*ii |»ll Hl^ *n Uldl-ft ^Jld 

**=ct «OE«^0l J^*Td «K<llg»l 

»wmvil ti idiS<d(^ ''i'r/L 
3&i&&3£ eft d ed?n?g (I) 

Soil il«CH»J «**! feOJM ifllj 

?i^ cdl &1 ^Wl 4 h&ihD q 

tHlfe&lfcl irt*^l sf?hIws^ 
erivofl 4 iKfw^ufl «ho§ a 

£HS^2 RiaKI vt« *2JJ SHU -www^/tomeenTblogspot.com 1402) * tpufl *&» : chi* \ * *4&ti& \ <j tUSlI 4ftl (H<Hl6 ktoj 
g, itki titnni uniM H&i iS*4 ij. 

dtil tlBtHL 1L%« HH tU^l *M 
H£VHl*ft-ll SliSl ttUtt i J tg. sa^ 

i p cj wKrttiMl £. ^ uKctqml nMl 

«j mijl (J. g liiiisL tj. t^ (tffl tJMl 

■n tutt wjl »jvn *tt iw Mrtt Hie!: 
fln, |Fw( **n MfciUH-ti. tfevi »j 

# ell *M HLll HiZ Wl ±ii I 
*M %lt<* Htisft I. Miit HL£ ^rtHL 
Hi Set HLM *H lA fttfl TOl ^**l 
ML iiH 4ltt Hl2 €H |Fi1l %$ 

km. mhJI vu Hiti his Wild t$i 
*Hi«fl HH ^u sfl i *iA rt-A Httl 

HIS iJSH I5fl i, 

Ufc.) id tS S p ^qjj, (a<t.)&l 

H^VtHL UtH til *Uwi H&tii 4 

(tc/uti) ȣ3rtct ^t* (*&) 

5tl l5 1, 4^t (wa.)fcl *L»W 4 

i4%Kt\ ^i<a sift. 

&A f iH\ flltl id a : H £:£ 

( *ia_ HI *u* afrR wi H * JHrt\ | $i* Miil A 14**$, ^**u Mjaft ^ 
1&*wl\ HiiRn Mtfl *i =ti*wl nn 
fttll M*fl ^ ii*i«il Mil £. 

(*ist.)*l ivu«j s. *t iliS HL^LV, 

£qi W H&Y&HL Hvl i dMLM 
1^1 Mil %fill ^H 5H«WL M4fU Tfl5 
iHl Al c*lL4 H ^^ri Hil 6. 

*HS Hi^ 3*llrflA d^*d ^^£0tld 

(lit) iHHim wtU'WMi 'mi ij. 

i 5 HHL-{l MfA -IMOI H^l (i ? (Sifiiiq 

^ : w at \5*A 'jh^ ^ : w 
*sHl*l ? [tau£ ^ H^ 

*lLiH6ll*lWl R*4. k \i4l *t$peiiA 

(iSTr.'AWt] tfrt*iw ^S*«i 
HlKu iii t> l p Ik^l *litii %%i 

"wwwllVIomeen. ^i^H {51^}, itJlld art^^i *lA 

ii3rtrt ^Ml (i&.) wt*i Hill «il 

G<HL «l5 Vll) 5KH *4lH^l MaW »14 
$ VeO g™icl1 4tA CJIct?ilc4 

tiai'.rt mwui (tft.) id ^ 1, 
i^<4Ki (%i(Kj ^hl^ ^-a ^*nKl 
*fc£ l^rtl H< ^ ^^{l ill (A Hitl 

=iiii eim^n Aim ^ni, -wlfW Hlrt 
Mft 1$ Veil iJslL 

j^moj *rtc^ cVii nif^<i j^Vaioj 

Oi^Uol 

fitL) 1^ ^ i, ?.q^«ihi (wl) 

i=*-a ^-itiM qui^ 6ft» ibj -life 

<mMi Hwfl iifii -1 lini. 

HdUKJ Ol£lttf| 

(aa/me] ^^^ct «u$«i 

rti ^i^rt\ Virti ,«cii. k^l vu4 
"H iiilrtl M)4ctt 4dt. 

(«tf yvtao) (ijftrt =mcS*ii ( *li ) 
btegspot.com (4») i4 £ i. %^«iiA (%«.) ^-ii 

Mini lifll S, H^ Ifllt^ HMrtl d<ll 
4 Kli *tlfl ^*rt infill M"iL M^l 

qj^^dl -IH13* Hrfl 4 llMttl, 
%*H Mtfl 4 IS'HtU Mil HaiftH 

(%16L) ^ wilts Ht5 S|»U Mtrfl ^sl, 

t>[l. (ml* «rtfi ii^tej <h*iii A) 
$iJT Msil {sfl s^l) ^officii 

of i|£ti|aj CHQU4 

(«^M«3) tW^Ti 6^ *H**U%1 
(lit) W (3 : *l ^^< (ri<H.) %IL^ 

Hftii (MHl biln hA £. {Rm ^1 ^™ t (m) m 

Hlj *lA M&\1 ■Bdfi ±^R aMrl 

% *A touHl wad s^R ^mA &Q 

*tH If HMg & 
DHUH 

[ld,}n ^ : *] HH HLM-ft -iHUJ 

(*KL) HMl ^artl 7 i©| r Hl^L 1-41IH 
MTf* $£* Mft Mirtl n S*ll 

(£3/K0*4 #4 **frfl fiWfiQ W 
SIS'* ^USrtHl iHUrt Hirtl wu d. 

hw b**i artl i&ii sirti 1, *tWMi 

fi»H*U &I& $gt Hilt m% MI^IL 
*H ^ sflA *U4 l*HC& Mil *tf * IHkl lift* ; flrt-H * 
iA tHtrt Htol **ltU HltL &, 3^31 

(ill) u|»:^ (*wt)A MifcHt 

1ML31 Mini WHL *tffl, IU*J ^ M§ *j. 

fettftj H*£H HHti ill d. 

C#tfU«<$ *a*d H^ t^l 

(tfl) it\ 9 : Md Ml*l UlUL £l%rt 

jfoflMt «tA ^ <t vUftt. eU 
-tMi3i *in ^rti Mi&ed R^t M^l 341 

VlH WJ1 ^ ^Hl rtH?l ^^1 

*lLrHti ^ fllidl t*. f^^l Hill 

ir*il ^ ^ hul hl^ nnisHl^^i 

W<(rt *tPfl *rt lHl^-11 HIP, MWUJ 

— — — — — — -www-Momeen HtJ Wl Bldn (-11H i<lH) »HA 

H^L ^b HL^ tottfl 3H-i*l^ i^ej 
I *t i^ ^Urt^l 4H1S MirtL 

^qi*i h* ia mn-t ainri-fl *«ta 
Hirti TftHt nett. 

tfe ^S*l*l Hdqi'j Hut (J. q^« 

n4<di 4 ii*wl ^ gitt h^ <h 

iiHdl Hl[^*l Htfl %^*H -K 
HiHHi 6l iS*rtL 6^Ll Vtil M>§1 
|^?U ^ HiKHl *i liUdl M-l 

$lr*{l -tHia HdciL ih liMcil $? 

4^1 Vl« 4^1 ^«(rt1 Midi 

drti r*tL4 *k\ «lHn licil ftft i 

^%il (^ft P )fti hA i^ & I, mil 

^*4 *lKi Hl5 «*<a cHl^ ^^l H 
liHtil M4fU i4dl 

(III.) i^9 S, £DJ^ *li^H 
{*«,) 111 ^i^cfl ^ U,i(Hi r _ ii?l, 

H«lOo|«n <4MW H^«f otf^Cl 

(*C1.)5H vtSKR JtHltij r HHfl*l 
qltit HHL5J Hil ?fl?B q^tt ^ : 
HilftH HM ^ tLBh ^> a tHLS 
Mil !li W. i^t lit 3HSSCU Hl2 4**1^ 

i eilsl *it dntAH ^«w n *ihoi 

*H*i d*flH VlRMl -1HL31 Hdai 
"K iSilril \l ^. ^ifcti^t b^ : 
*4H H« ^^«IL« («CL)*lt WH*tHl 
5>UH ^ ildl t&tlL »l S<£ : rtt ^4 

i^ **! Ill ss ? s% : siH4itil (fel/l^ * ) iW -(Oft iHa wa *H Hn 

>l'U's '#1 nllSft-tl TllLH.l ill. ih|.| fe^ft&H) ^**rt 4*t*fs £*n 

l*flM id £ i, *t t5<tfHM 6"H *«&i 

Gm «nKl *uKtM-a i5hi*w s**tl iktl 

*U<1 M-i A'H'U ^ *li ILUJ ifj. 
M^6 q^lt ™ HliL Hli 1IW 
4ltfl 4*111 ntln Ah-(L HlWJEHi 

h ns,tj«iiii tea )-fl wnn\ gflft 

«5-t fenffl it'll S, 4t ^<H«t^ ! 
Hn MHiM Mllj i*lW g Mn Hi£l 
mA *iu1 iln-ti q.»l m^ ni«j ^ 

4l£ 11«ll M1«It 4*tt Hqi-j 4Rid 

nil -tHoHl vm m>& i^l etG. 

MlH ^lHL"j : &-<U M^lti ^ £i 
HH4HI M4 sfl«, M Mitt (M 
Rflft^tirti £$* M«^L* (*IL) $£ 
Ml«U MA ME.1 fcUHPU'fl IVL HtiflL 
M 1*L MlMl Ml4 *it* *H"it Ml 

&tdl 4«ki H^s*i : rtH HUl MlA 

iti TJMUM *fMiM 4*1411 Htffl ttl ? 

•I * tfmiM ^ mi* -tma Mswqi 

Mi4 (phi mto cutift &£L MH" mhot 
«4 hM «CWL 4 i»irt hIR Mi4 * *L*ll& fltfU : *ft-4 * * *£Ml# HO* ! KPt-l *• %L<si4ta<L ^^ihcuh tod (nsft 
mih vu <su?m, m&j) h" frm flA 

SW^ *U!J Ml4l Ml41 flil CttUl. 

K^MlWlUH^it Wl i|^ni 
*U1*Mll WUftft «L«H«ii (^lS Hill 
tl<HL WHl fl(S 31HI iri p(h T(l»fl 
4i5. clH*UHL^ *ii Hl^ i^ : 

Miwii vsi : k ^'iiQi ^. fi-t mmt 

*tH ^^£1 *IW Ht-V-^lrl n*fl. ^jji 
i^Hl^i : *iW H*iU£L ^ rt>iA HH^ 
*l»a 1 rt MM «K«ll44l ijflft Kie 

ii^ : *Hj«fl6 *>M ^iMiwni ^<* 
itea^ ^u ii<u Hie j cil iSeiw 

^ 53 i, •* RfiitiHL tltft d«^ 

4ilfi i?(iLH[ Hl*fl &&.[ 4&\<H 

^Hi ii rtM-^l «i%m «iiS f ^ RftiitHi 

«Urt ill ^%^^L ^ i^ift *h! 
**^ *4 : ^i^'fi *ftH, HRi ^Hiei 
VHI^ OL ^ ifl 4*HK^ •«£[ d\<L 

www."Mumeen. ^q'tt 4wS, rti ^ hi»\ ■y^'l iti 

^KtS^ *ii ii^H P& Tjrfl^t, ■area vui 
^ fiteigntit m»1 *4 lift 4 ts^rtr 

=^4wi ^hik^ tom HiUlA *ue£l 

^ ir ^# M^, *fa H-fl *i«a w =»tA 

Mlrtl-fl Sinn -11134 Udltfl 1B4L ij. 
*Wli rtHil HH13^1 ^etlH i'tfl 
r*llt H* n«tH 5VL H-t Hl^ 

M (tHn SJ?^ : ^<t"HH Hn M( 
tf&I 4^1 M^l ^ *MW ill i 

(%^.)^ ^^L«i i, tKHRi RM HHW 44\ MH rtHH inil -I *WiqL 

o 

HftSl &|A HI.Wlloll Hl^tNl 
dHlH M£<llol\ tlUlOi 

(UrtTt W^UtSt ^ll ( lit ) MlM, j 
^H«Jl 4^ (%U£l) ftd Hll ft^i 
mJ tjrti, aui ciifil wL^tfl tf. (Ml 
=hli*i <urtl^ *mw ^titja »jit*iti 

btegspot.eofn *(lMi ^4«l MWJt Mtfli.) 

(t«/l^^l tiMlrt M*^. $i*i 
UltJ iri a s r ^0 (w-t.)M 

^Hi«j : mlh ^eft *JHti ml ilWl 
«iLti1A (Eoihj^ s^IHi Gtel ui ueui 
rniA) yij^ni} : % i*mi 

1. »#»| -W<1 3. H ! 4^ft ^it*L 

(1ft) 4i4 £ i, <UH%U ^^5 
(«fl.^l 4141^ i, HUl HlHtHi 
»Hi 1413) 4*41 1*1611 Ri4LH *fl» 

HfortiHi £»l% -tHial 4iqtifl 

(t^Aieo) *uUm i4 « i. 

ww rt &HI (lIL) ^IIM-A 

-14W M [£qn (lALH ^fl'W fe%l"LHi 
44rtl -l *WL *ti rt (&r! Viil ] 
HHl»li 6lMei *Ml drtL AmI ^Wiinl »-H3l 4141 S^ltl «UM -Vft. 4l4<0-tfHt 
HHiaL tVn-U H4l«u-fl k di'lftHl 4iHL 

n»(to Ht^fl *hh1sh i*. n**ti-il 1HO 
HKLltL *i^i*(t uPta (^ii) sflrtrtHi 

HflWtl-ft 4llb|tH«QHL 'HttDi, ■ 

-i4uwl wiw *rt e, riic ifti i *mH^ I4M) # 1*U& WiU : Wl*H * HHH HttlHl UH£l BWl tML VHH 
W*Hl *t<U* i^fll fett, Ultfl H5LH 
6^lnilHHi <* *S*M MirtL 4rtL &fl^ 
'I frftL Vtt$ i *#*£ ^U TftU «4rtL 
rt^fl. tt. %ltftl£4 *llM |&U Kttt l4dL 
Hlwtni una <tfH tHLtt Hd*U 
*wrt rnWl nlwuH. Hi^fi afSKU 

i&di Mn Stirtl (iflJL i l^KiUS (&a_) 
tlrtL &M. &H1 S&U *Jtll 1 ^ tit 

*i HLgRHl wl 6^%sl m% HA 
-wia nil *lS tf . di. ^nlyt *m 

hE*t£ ^ouhI vuisj (HaiM 

&H* (}&.} i&UiML }, ^£'l,-=. 
M&si |iHt i-UHitl iidl r TflR (M 

Witt Sltf^ Sftllflj Of^llcl 

(loo/net) aai* M &m HlM H&Vi 4*1 Ifrtl <SrtL ^A rtU 
V&A <* UMrt *tKW4 Hirtl lirtL 

mis *lwi w^ ft»o« ei3$oil 
(ltd eft *r3«liofl 5jA«ch£ 

<4LHtR £?&% (aft.)*! ^Hk^ : 

Hi* i w Hn Hrti R»tl-fl q*4 

4lHl^" : HUl fL% ^n HI* I 
*b SHRltf. Hl<l hvHt MJLH ilK 

(*iU ifew) h* *ft, 

H^ »iu «ttq*tM ^sh *n«iL si. 

ai Hi* c«<i*A H«L MLi Ul4&6WS 
*M &wiii & : \. HA *Altl Hlrt 

^* n ii *. fi^ei Si MnRi && 
wwwrMoiTieen. MiU4l H6t aefl *Ml» 8. Wl4 *itt«fl H4D1 Vtfl ?i*4 ^LMHttl 

O 

eta (£h&> el oVj) 

Mia *iHi»Hi Mlciini %^U<A til I 
I 

M^ tfl && Htfl SlilA MLHL 41 

C^fej Hlrtl-fl ^<<l HltU'lL 4ftU 
^.1^ iM (3Mi ^A-i fo^Hi (wu 
&ifU i(U r ni^ ^* a ^ ** wu !* 

«m*(l *tu. ewi *wl 

blogspt3tx©m H^ioiL&lL ftl ^ t$ at*fl H^ 

lid ^qj.% , W a *LL *i^ *i^ ^l«4l 
ni *U*fl. ^DflL ^.4 ^lEl lJ»«M*ft 

c^iKl tkfl. 6«l hi5^ AmWI »rft 
^Id, ^^ ii *in tHUl H44L &«l 

^Ul Lt4l lil HA KtH ^**ft ML« 

(-iHiij-ii Hi) Soil i«5 ^tnl *wh 

Hlrtrtl *HSll &\H HL41 HLHL HI 
\*tfl ^ HUl ^H"»l iW *UH<Jl«lL 
«ll«lL A HHft *4LM fcL«*l ^iSHrt 

^t<-i [fo nilA qjS ^lhl %iiii vui 

»jH^DH *MWl e«ttS *i LH 5M Jit 

W H*Glt 4i ^ i, Wit i}^, 
(*iei.) ^MIM HirtL lirtL rHll HH 
^HIH^ WfltH I4dl tSrtl *lrL *UH 
(tHJWWl **) *ieitH^l TRIM *UH(ll 
^l. «g Vlll ^IH ali\ (HifitlLii 

(-IHIUBHi) WUH |$ itl *tlft , » ( ll fc L 
4 MP41 HA (-ftBl Hifl) Wipaj ! 

nnuHi bU Hl£ sih &Vt d, {^<ft I 4 ™] _ jfe^&ud* :«**•** # tyilA «ft* : WR-H * (411) *&» i\6 <lm -i 4*a tfa*,) 
^i (asL)iL anqni (*i$ tqni) 

iHittHl qWl ildi 4S4L *H sVi»l 

nnwiHi inil Inl tirii, h^ vul 

KKUlctel gftll el ^ (occilfe 
Slftcftut fjrtfl frtfl nHU&j %«« 

*rf M«4Li£ Ui4 Wi^A toll 

**tj r«U^ *IH4 nHu*HL ^h 

%&Unl $JH 44HWU *HF*il 
{%[LK (iSM fc^Hi. (*ft.H 

W ssj a, -t*fl (aa.) ell r4i 
tlsiti ^lhl £ *ri -iMiw Am* d. 4 

1H QfUH tML» VALcml ? £ft\n 
^4H* ft&] *Jftft^^<'WH «4 Aft fltfL *fol*li $£l {*&} Hft 
MiqL ifaifru *H *M iflftt vM 

Gwn& 3L4L $fi$ diriWlMueaj 

(*ISL) -!MlOlHi*HLH-rtH l *irtl-l*iitL 

Vt£ m«fl>ikl 344LV qtu* «i6 
awl i*U* 4tf*<1 4L<jpu flH,)ii 

i'sln «*«j * ^ f^L) n&fl **»« 

HlfSfll AttlriL &|& 44^ n^(j ^ 
follti ml A, cMlfi TT>*lt &H1 iWH 

'j*i^ iju-a ^a «i£t ski, ^l 
a>u^ r Ji q^fln iHw HiicU, 

ollH d OlStCII 4H H^|4 A Jtl£(6| 
Owl fllJ £}£ «J) W«lH 

^fl*. Hh A Rf^lSa (JHl WllK, 

*flAt&i &ii win, h*ih* Qki 
tta^ 6*ft fi*i* win J ^^ 

www.Momeen (<K-C1lf^ H ?«C|4I^ 1 

q *^SIS' (fSjSlULWHwi: 
Vltt lift *u<i i^*Ll t^lV oiamn 
**n l «Mtwi *£^L ^i HtLMl iML 
rt *il-l ctHl^l WlW H*Wl ^'i. 

riHDiHi M^?d guici wlacil 
HtJ ctiofl Uiig «mTM i3 

tiMEri^l^J i4 B 4. ^^ (%VH, )?4 
^ Stlti MlUtfl tflHLHHi aid 

ft^t {. I- : -i ii i i-.-i .i . 

.btogspc7t."CC7rn" H\^i «|itH Ail ^. 

f£q*i ^*ffl.ML*iL*wL3wLiSrtL ^stirt 

(s^sl^ -tHisft^ T^qi ftia«iL tilt i 

%U\ °MhR &«1 tSrtL HIM ^filSn 
OWL tWfet *H^H4 (^)^ s^il^d 
4*R MUM 4AqLHl (S^tl «I M< 
ft^tjj l, ^^MU4 (Wfl.) -ttUW 
MWflt HlH ^. ^U£WMl4K wl ^Gj.* 
{ ?tOL H Tftqi r41i flUl VJidni 5 Li'il 
^ UJ^ W HtS 314J, H^ £$L dL6l*n 
lituft S*i A -IH13 ijffl ift a\ ^ 
tflri Hiil (jKl4 AH^lHl *ll^tt H*U 
*^4 ft * (E«4t ^l-fl <Wrt ««5 =US. 

^ Hf Mlctlf^t 1915^1^1 btVllQ 
4H«rl WIS ^ <r|H|1)lU <^£l <ll 

(iJSL) a4 iJ : ^3p (WL}4it {4i 

£q%il 4^Hl^ i, *te *illii MlrtHL 
(Sls^W <^H HLil fcrt 4^ ! ^l¥ 1 
915*1 (^iTf) ^IMklHt lifil. (412) * *pHfl *&$ : CHtt-M # * *W& ril) : n^L-H * ( *1* ) Wliil "Kiwi : H«t H«lH I *U^l 
Hi HH ^M Mil £ *M £ *iHia*ti 

tg. *Airt Hisfl ^l&I atfi. 5-Cl^wi Stat 

ill a*tL<£L»¥ 6JH. Hlft : T%tv ! 

tttati 4*U V ^j \ *lH H«il£ ! 
^ tHiaHl t| HH Htfl HI HH «^h 

Htil fcftu . hi tfaiaw. ■u54*ie§wi 

HLHl H^fc 5«| : HH Hwiifoi ! -wi 

^Hl J n *UL*l HlGLHeUlrtHlufl 
*&%<&! Hi -t "MlS & cHL ^ttl *L-i 

HJ HB<M 4LWt-tLti HU(l *HL<l-l 

Hfabfl *if{L wfrLtuiiri itt *b *ims 

*£ Ci\iM rt^t ijpj 1. HI *U«LS 
iW44«Q B ? ^HrU^t hHA 4^ : 

foulA Hl^ Hi^Hl <lrt\ *$ rt^J ^ 
Hi HMS & Ijfo (A Wi HI 

SHi 6 P * HftGl &i 4 S\ d4 
(Awl Hilt <fl4*fl (* ? (cOal T^Wl 
*fad H«i euS atMl} 1&W <fMiA 

SMn 4fj : tflill rtttl **iH % «"iH Ww *uHfli*fl £ ni-HlVti 

"HldLRftnil *IKU6 rlLnU-fl, W -lilt til, 

I pink tMuo ^ A, fru *hA 'Ml <4su& J «?»*{| &sdt "wifu d 

&« hlI wsu4 hi#h &M s*«« 

*Hl Hir^it K iiN ctl *U <i»vi 
si. 

C1HLWHI WtE\ 5?q| *i|J XFHlol 

HlRii (%ti J ft (* i k HH alii WM 
aaHlHi ^ [4Kt) 5ia -iHLrt MMl 
lirtL TTHl^ ^S«l **HVU iUll 
i\l5H 34Hln (JHI ^UL-fi H^iqi-fl 

Hl*l^lH ^Hl r JMi *Hftl Stfil iWl 

(^it 13=11} tiDi^rt fcLlAlLl 
(*fi r ) l4 ^ : ^.ajji (%ih.) *imls 
M*rti ^drtt *tf i HLH*fl *l*ifd 
4l<U-il TPHlHL HH «<4tflU{L tlcfl. 
%*Ul $4.1 W'Wtl mu Hkrll cHli 
HltL HH^ n^ HUdl. ^ H* ^icft 
^t{1 H*^l ^1^ *ilH &mi *li TT--IL 

wwwrtotameeh (*E.) U & ■- 44I (Wd. )H 4^H^1 
linj 1 K ^W W UH<U«t Hlil Hfil 

Hteft HiHl drtLHHU« dXit^tt -li^wi 

ml £&. HftL ^l ^H«ll i«ll ilril 
*w*j **A ^^ S*A I, HS^Hl 

hh fiilsl hsi ^^ cil, ui^ Miifl hh" 

HLUQU^ ^EWHlH-ft §id HIE Hicft 

Hiiaofnl Ri*ntR.»|. (hh 

^JHrt HLH ^ Hi\K Wl ilW n*ft"H 

n eu*L (4^i "5 An sslil flui) 

^ ctHDlHl «lHDAafl Wili'l 

%H f4 iHWft (jlfl^ »fll*1 Hii«il 
lS<^ Vh iii tt 1, ^ 3lHl-lLHi HH 

1 1 - • ■ ■ 

(mjira ) iHHi*3 'jrttlA hhi» h*A 

rfl, nNL3i rtlj*fl Wis &. 

.blugsputcom $.<& ML ti<ll ^t WHH j %ti Elq%l 
Mh TA1 H*ft ML lidL i irtS Ej i, 

liWtt MiftH HHLrt H4l ifill licit 

nHW umn wmlH Ah\ Hltu-ti 

<t*4 ^twfiL A H»*l H?lLril M Hl£3^ 
MU»t* t*£|Slil ^l^iL (^HttHL 5"tH 

*rtL) *U nuiap s4hl fti»ft X *W 

hoim t *it ^ Hi^rtiA H-it |rH^ 

[ll^L HUH [S WALll Hll A& HHW 
»Ul M d r ) A HlW Vlli 1HLA 
H4l ^4Hl rHli l^RL 4LL.MlL : H 

(WLH ^ H *lrl-4Ufi Rfdl^l 
5tL '* H-t HlHtl fiyitfl ■» IL^rll 
(llilHrtHL^SHlHi) «<UHL Mm* 

iStti fed ffl A *ll*U«{l K^HLH »lWfl 
Tftfl H^ ML41 Hl2 ^tM 0?(l »llrt, 

*L^tl Hit »W6i Hi SlH HUL Hl2 
HfttH *i i ^ A-ft ttW *H*t HLWl 

{^13/t51h) C»^s«i ^HfH-ftn 

(WRrt Hl^tLL (?&) 44 tf i r Hi 
HI* ^H^?l ^- ^^ (%LtL } HHL* 
HIS ft<ni *fl5 31*4.1 *H =Hi etl4i ^fl 

HAHl Htfl nal wtil 41.H shI. 

^HHi<a fii* &£icQ^t sii *•<&> ^s ( <1* ) * vfuft. U*U : fffilrM * ^*u«{ l t »tft-^4 *ugcugnl 

**ist ^%ti r«til -t*iu*l nil, £ql 

^L vklw* *l 3 *<tfl r^m! ™5 
<sM, i'tl Hn <uqti s-tqini *ii"tl 

<&rt\ ^Wl dell r<U^ ij *«w-(i 
fil*Hl *is %H mi HPLfll ^ctl *W, 
W4U tA hA HUM lifrfl, *t*ll >4rfL 

rqi* h rtw4 wLiS «rfL * A mV 
Mkin mli5 fcal £. h rLMi Mfc t^ 

*tii WLiOlHl ftqi* 4L9 AhI (J, 
♦kiJm $ ? 

$*^*ift (lit) l& W V %^M 

(act.)* ^tt*6a<fl nHLani 

(*l )*i tfwE*tt &*u <uWl tai 
&« ij> at*4 ii^ t«u$ *m 

MfiftEHM&li. ^Hl ^t a^ tL*u mA 
Wl ttHLlLWfl, ShS HL^Ht -IHIM4L -1 $. C*tti Mfidl $)* (ftufl Ml*) 

miRli fag.) id d i, $# (wl)4 
ilk dl) av& fttf^^ narfl 4*1 ^, 

?«?IUI JilUol ?J).H 63aiHl £Htt) 

* *if*ii J^tfl &R*fl c-ilsl mi ^s«ii 
ski ci wl el i*il heR *\i\ An^i 
116 «g*jtl> ^'icnizn M^a( Ml 

■mQ 

wwv\rMumeen 


rt>ML ^(^ 1 j|«d tirU *l^ cWl 

itHn aittnkHL (KM ^cu drtL Mklrik^t 
H^Wl %UCt &Hi "Uiln Mil «*l) 

oiHiin aiHiwHi' »amcil 

*r«IIOf el «||Q 

(«i)^ u4^t wuh slrft liKi d«^ 

iJrtl, M^f^ ^Hl% J >iH («H«|- 

MfokiU"L) Hit>i *Hi"4i H*i ft 

*URVi ftiC-lLH ill Htd *lCi| 

*tn «ihb4 : hmiuh til wii slm & 

fi^ H(*^Sllil f »lt. ) ik t> 1, ^ 
(«H,)*t H^l % MH Hl^ HbtHl. 
$. V&L &#H HJ i*{ . M1B1 *ucll-l 
ftlluA WWM i^l, Hlq »KLM *<1M 
*ll**il n^T. ^-H«£l Hl5:l [felH 4^1 

&StHi ^ M( J, Sift ^^ (%lCi.J 

HHSi Wflfti H^l ^ «tli 3^ A *a» 

4U ^ 4^1 WUH ail, Hig =HLH iil 

blogspot.com" 415 4^Hi^ l r ^ i*m» nil ^eii ^U. 

iterfl ikfl. d 4>w MiM B*ai d^ 
*tL fiflA wqi^l fy&L Tfi5 l«U »wt 

•J i*iwi %dqi4A%tl 4m, iiSs 

fc-iiiis-ifc! H-l^:H <l^ ^. HIM 

BJUfs aitftnU 5al*1 wSh ^Ih-il q«i 

MIHH i^i Mij «l^ *A tHDHl *W 

mS ami Puma hfi, j^*i3«(i3j«^u 
•fHpKI qiHci miS ^ttft ti. ?j dH eAilA. 

[$&.)$. bQ : W rtMLll StLit-fl feS'l 
►il'l fil 4 -tHtDJ Hiicfl ti5«_ <inl 
*!3ftd ^">J,Hi ( 5JEL ) *KW. q^HL *tH 
rli*lLl 5dl £qiHL ^l {*l(!L ) M?l 
*U<fl atHi ^d *^1 *ill!4 M&fft 

h*hi ^>5*i (shi qfi ami, ctlaL (^id 

i, H*t»U (£&) dHWHi %HHilH .416. * *fHril *rfU : flPl-^ * # HWfl nil* s <Wt"^ * *<U d *idL wl Cl\sl*l *U«tM 
U&.Jsh Hi U<ti, W^ *td 

W$WW (m Jd %t4HL (ftU *6«U 
■SftHL (ljottrt *i*l|Hi M«S"l t£#tl 
WHl Wl, M^rj) ^ gfcftrfl §4H 

(tfL)%t 41H feltfld ^EL-tl ^i **E1 

*4Hi *uq"R 0«i fcti5 ^mi **d 
i^&aw (as.)* %iiPii* qfcfld 

CiUld sL^Md 4*Hl^ i. *U tj, 
tUrt (J 4, dHtliHi V4L$ dMd i\l& 
agw HJ £ (*ttt dH ditffctl Kliqi 

cunt tst ««yft mu<u?j dl *ttedl *u^ 

»ft»H & 1(1 itlM, dHUiMl iW 311M 
M.1 dl rt& ^Ldfi&LLtl te<j "*lt5*L d 
Mtfl $$ &>ttd 5H^U rftf Win 

lirtl Ttli rtHd dHti* Hiiqqwft. i& 
<fej *"Utft <fctt ? «£>ftd *t<fti t&j, 
i H<^ fctiliLdl M/l Hl£ M 4l^ d*fl. 

% t^ttiignL mk dHUft maw. 

fflHIJIHl 5H? GH? GIBI 

(lit) & W l. dMWHi 4H* fra 
dm H^ql MdL ■». lEHatUl Rj£|l? firfCtl 

(i3M/'n3%«) dztt^d (ism t5^ 

(wt) »w »>iwHl nMwi M^L wain 
iitOA mH rt^ti fiA4 M SrKHl 

^HL-ll 5^4 ^iil ILfl ^L*l d *|i 

MlWL 

(*£.) 4&0 I. ^ (WL )^H 4". ■ 
i p Wtli HDiL-l kiHL *ui ES rMLl 

(3. *Htl Pin v. n»u»Hi id fi^ui <tl HlkU 
*i*tt. ^PiihI ^uft-fl E^tL^ i*Ql agnk 
w. m^^ Rmil *iiA ill tiHi i^S 4itil 


»j5iClBH 145JH tin ^JM "Hi 'WH ^ 
*ml ^LHfllt *^l MlBl *»ft $, Hi§ 
VU^ l5iLMrt itW % f*tik ill Mltfl 
mU llqlrt ^iHl WH S *KH^LHrt 
ijjft Hlfi 3*W M(fl 4^1 Ml»l iiiq 13 

fkl. HL"3Rt *jffl ^IH (S i f H l#a 
HH1M Hfl. »l*t ^^ ^ ^ 4 (^ 

M-uq *kA fll AittH A *L*W6J 5^. 
^L iLQll «£l«l «t4M. Si S*. {1M 

H"<li *t^ An ^i ^ tw fi*n*(l 

4L141 Mil ^ ? d^ S6i : Hd 

^ -ill *i Mj : ^ rt.H WtiH 
Ml^f. t drtl ? di ilii 3 H"(^t 
lidl H S*[ : Hd Wl ^- ^ 
JEtltfl 4^l«a ^rtl M4'l *rtl, 
(HrfUM i (alii Aithl Hit ^IMrtl 
d"ft ^d 4 Hit %ffj fj.) 

O 

|£irfH«ilt?- ^HlCl &l»l 
cvt otHOll CHC4?fl ^t»l«Q &1 

n«i» p ji a*!? *ilM *&*»tci Hii l 4 l T i 

G<Hl a J <VtS) eft BJ Si ? 

(1^^330) i«J^d *1«^IW 
ti<A ^&Mt (lEt.) i^ «S : *tS 
dHL»Hl <&ty% {^ft.}^ *HHn A 
^S*4rtl Miml ^A ^ ISMrtl M^d 
«U| qHl &SHL *llS J WL (Sflil Mft 
4HlH-ft »L* &«l id ^^t Wlli *(IM 

dMLsi Mjfl s^S 'JiHi *nn 5>tH *W 
Wril dril 1 iUM *HW adlH 1^ 
^ r*lt^ Vlrt ildlH }mtU Miy'L 

nv^ stfl *i*i iw Hti mm<rti *k 

u&d &«.i **.<S aim *ld 4*4 flifil 
-til dHiuii ^1 s3 ^wi i*u3 *i 
ft-jfti i^ld ^aiM U*(l. 

(tto^aa^) «as*d *v*fa.\£ 
qnt is ? i^qini ^L^j l, ^ 

HW 4S»Wl Mil ». 1H1M (t*d %ieilH 

U*il ^iM! Htft J A «"!rei wi **S 

mwI awn ivfl. wwwIVIomeen . blogB^(5T.rom (418) ^rfofl &t JSWrtl Miflit m«ih 
£«fl £ awmi wit ^rfni mi 
« wcil 4s1^ tram $tifl £ ol 

"IH17I1I ftltiltll flVElflft <t*l 

wwui ctaid) stf s cii*ti o) mr&i 

(wVLa33) &>ftri tt£ $&t 
H^l-H iHUi Hilrfl *rt <* ■* *S*Ut 

t^wetti ! $ ihim *M qi5 *h5 
# ? £$£ Mhn u&pih tys*i : *j 

qcmlrt-fl did WL*fl 6 ? WdlML^ 

(lit) i£ $ 1, fc«u ^ JJ-Hi 

WlH *VHR i^fl £Ltfl *£l <lLri*flri 
Mft itf, *ft$ H^l HliM -IHL2 

H<¥*U* (¥l)SH ^ ^H T ij 

/ivt.^A ticti ual waff ^ Let (WT^33t) £*fcl SfUU MSI 
<^tttU4 ! ^ iHUi S*5 **i\(fl *itf 

:>Lt> £ WM 3HLM gjjsfl afHl tf L ? 

*ll'i (ft&ftH) y»i : *j qcfttn 

UP| 5d » ? ttriVHIM i5J ! tt £L 
*HLU tUit dbi^, *t4 H It^rt 
Miln %tflrt U^fl ^n rtiHll hfW, 
$#tt&a$&£$A ^LMlfli'srsls'tl 
*ti mrfl wruHitA (la ftfii^ . 

tt&avii of <4 ntrei^THf * ^Mli* IilU ■ IMPI-M # ■ 419: 'wwwrlVtameen 'tHialHiefl slt5 =Ai nHuml hw 

^ li*irt MjilA WHLH k^M ti*n 

iMA n&vtni G^ti-il [Lulhi-A 

ttliil*{l Mttl ^Jn (JWL *ltS ^4L *lA 

1*U (h* »ii»i *iAA | ifli qirt siqi 

Hi 3 (l) ¥*ClHrtHl li^irt M«t*li *i,A 

M<HNni sud rt^tl BAofl 4t»Hi *1*£ 

&rtW«[lHL eilil HRW£^ *ws r ft W 

eipqi *i^ i^qt «u^m i ^ n»tiK 
%M fiS aid a ? ^Ht^HrtHi *tl*l 

^1 Jim »l ? i^He^ : n <d n-ow 
5hM q& A, H ^ o^il {£.(&#£: 

*ai*i &4R -isfrfti stilH HLUft>ai 
*wm itf s etB* *atl iql nitfl lift 
b&i«ft4 *ila>qii Tti*fL% ie'lu 
uAftn ^^qi i6s oi*{l wu int. 

blo§spet.-eofn (**l[^*tlLd W*U <Vil) O^Hl llti 
*WL *i i *uA <H%1^ Tftfitj liij. 
Vift 1HIM ^il ifl ^W,l c*u3 
»aiH i^fli M^i tUMl H Wftl 
ML H^t alst=K H« *4LH*<1 *ll4 
flttfEL i*tL %UU « I «V«l Hl£ tiftQA 
rtiftfli WrtL ilrtl. Httfl Wfil S^fil 
*rtU 

*A ntHuJR tilt «12^>t 
*ei 25«MctL *ial d 5 ill*, cil 

(WcftCTO iiw^rt *»i ^hi 

Wft -l»UJS H^ *tMW LqiHl %l|.q 
d r4ft UlriM UU ^*rtl>flA JlqlA 
-IW tf. 4*fl H3lL-i ttlW% -wit. 
Vllt *ISIH n^l vS *l*| ?3 [^ MltA 
*HW W. Mrfl TIML-L dHLA HlJ ^ilHft 
qw (4 rKft i(l6 4i*lR iHl ^ *H 

Vll4 dilHrt ^1 nii hh a t*ui 

(kid wSn ^ ^ ^il q%^*iM 
qiA »nuiqrtl i^ ^ *iA An ia tft 
i. a«i«Q *dL»s(l q*fj^iR *tit it. 
sSqi hirhi ^a1 *sih # i 1M 
-IHtJi H*l &. a^asi ■« ib5 Hl"ft%l 
v$H ill i M *isi imA h£ b 

A *lft t (tL *16L HiL «H W.'Vtl &. <H Wrtl Ml SflL 

(lit) is a ij &$% (aw.}^ 

j'.Hluj i. WU\ i\.H.iliHi*i{ Sl(5 
■^i.ki ^w Tism (toil HtH a T*ui 

Wtrttt rt-fl HL*L ^K'ln (111 G&HL 

l4*j -i*ft s ^ kefl n*tw nil t», 
■vrHl ift sliMl arc. *trii *mi<4 *t-i 
(A f\i *t*< «iai 4 mu W*u 

■nA !S>d HIViii oiHUi Mil *gfl 
M?J «i«A oiliJ HIL»IW iW 
WUH si eft «l»tUfl cMl Hkl 
?li<?UAWt £I«nJ) tf?ll?l 5*1 £ 

fc, 1*1 tf<M 44*4 1*« ftm *l<4 
^U*tl*i liaW *U$*U (*ft.) 

H*ll**U rl^t^t *»1<1 =4L*i*LK *H3lH 

rlH 441 m. i'-t *tfJ*lttl (icfe,)-* 
: *-i Hi=L S*j i. ^ Catibt Vtf 

-.; i ■■ ■■i emli ^ii * is*! tSrfL £?«H. J^ £ i, ^ data **Us5tlLL 

H^l^lJl Aft. «»ln *U&U*i ifij : 
-&ft $&H dtftl (M -H&-U (^E. W 

into ijbL -4 r^L«ft nTM-i ^ 

*■?! tt^-mW -tn 't'to <ul 
&Ata &**i *t*Hi hl*i mM win 

^LH'l *i 11*4*1 Mdrti tlHL , W1< 

I ^1 Hltt MlA *4l^t r4Ll MUl 

Ml& i|»|S ail-Ml^l *illrft (4^1 -.'riL. 

Miti. H Hi fillilA £$%*fl illMI 

mi*i is6n tiefl v5 vS *i"t s^ 
V '3>h waHi i4 & \, vi ^^enw. ! 

Hl<J *4ih4 A » <h ii*iitl M*m 
Hm wi*{i w {h-j *^ ift«3i «S ? } ^ 

^1 Ai*nft foiLiI sit t n'i mafl 

*Ueft *41W. ^1^*1 HLH ^Hj 
| -tHl^Hi *i^lLli ill dW. eft i'l Hltfl 

~ wwwdVfomeen. 


*HtHl *iictl. "Wll %*LU 'lHUi*ill 

Hlqi^l aim rmi bkm^ : *w h^ 
^i^Hn i*aii ft^ ^i ii*j dl ^ 
tiiiii Hiei^A *u*1 Mii *ipml <&di 

li^tll Htfl Rill -1 *£&. *tl H4 

DiHDJHL eiauft ifaua^ iiuicj 
fallal 

{^H3/t3*Mj i±alrt ji^ *4l 
e%WA ^W *MIM. ill d. 

W*tt 4i^s;i H*»IH i1 W 4. 
<H-fl HM Pm 4iU<ll i&flGlLMM 

i6i H-t|:H itij d. *Laa *lfH vAits 

HISRIW «A «W rtH-^l ^ ^<& 
mi<vu. HL^ awt, ^ii r^ii S^iXiA 
llstq Ui^ **A hmdmI «Mrt ^si 
3141, [*l«»^ A3Jln ^«t*tS HL%1 

ilinS ami ts *i4 *iHt3Vtl ^Hrt nS --■ ■■■■■■■■■■ iii (1H3.^ m ) tdn iiuftHL «Vnnl *ifl*ui 
stuiwl,. ai 4ikire-u iifl, -it, .ilii ii^ 

iLH 4*«j i 4flH*l 1(1 111 rtlcl WHS TflH 

4 fi imiiHi tul, *ii 4% hhNI ihij 

btogsTTCFt-uum ai*l\ d. ^ <IH (StL&H 1HUJ »14L4 
Hll ? liiJlrl 5j4«^U Sl^ : ^L. Ttl 
ctmtf 5mi *ik till ^ -t*«3 M4r^l 
«^4L. ^Hl l^.£uft flMl l&[ *A 
^L311cl Vt^^U MPL«*l sitllHi 1<MW 

*tL3W5ft ^Hl TSl5^ ftflll *«S5 3WL 

HA 4^ %WHl foil 1^1 ^4L 
'HI 1 * ^LtU«ft tftUll i^l-i ^SH *iiwft 
s -iHia HC«eru itil ncfirt *4*jtpii 

«4H iim &aic(R (i|B4L gnj ^ti 

(del H^i) HttM 1*4*1 6fcU W4HI 

MimA 6wi *n5 awi ^A ^i mw^ 

Vfci *1MLU M5L<3l 1*«Ji?iL Mlqith 

alilrt^ ^^n^^Hi**; : alii, ^ nvn 
& i h Wll iHL^Ht iljS ?i^ an ; i 

W!tS*4. illqi 5, W _ *l HL4Ht 
^4in«uni. i4«l nl V HK6H iHJPWli 
il *31 tt-ll rtU mrt MWA. 

rlLftlMl MLicfl. ell MfarH Hil tft'H 

ill^ W^ : M^*t4 ( ViW *1 
rtMn dlLWl 5*1 fltil 4fil rtl Mtfl WH -WW M*l&. 

Uft.} ^ d 1, g rata **tfki 
(ill.) mi*1 ^3. A qnft ft*il OctL 

iiArt 1ML31 M# Wl &U *lft CJIA 

a* etliVL 4 iiS a t-*i a ? (wl »uS 

HtiJlLlM Kwl *U*HM eft* tftlUT, 
J*l flUl H M^ : ^ MBHM Hi 
fttf -l<fl <fit| IhU <llS $ ? *tl&U 

{*[?, )*h RitfL &Ufti 5m1 Rqi *jl 

(tMSjWSfi) fr**^ ^ifr-fl-l 
*»?ct *uS*tt (}&} i4 l> i, £3£ 

*Bttl W»tt Tf nHLA HJl 36(L &U. 
sfihft alii %-UM-Q HU9** Ll<HL i*flft 
-LM131 MSrtL iWL =mM tiuftufl fHA 

^t%im*il $AM Mi«fl *«tft n*U340 
Mil ^sU «cu*u *ttwii ti i ft^ 

rtl rtA M$L aj-H ill 5*tA & fill f 

<3&H *t£ rtA H?L Rll Siiql I 

I 

O I # *^(ft R&& i WH-H # (tH«/t3Vt) q*4iH M 
data 4«ihu6' *-*irffl hi*(L 

fc^S *ILcQA 6MI <ilM ». TTl UcuHtf41 
aucflrf rtltj ^\MlL til infill ^ 

"Jpi^l* *trl *M itl tSlH, 

WWWTIVf(5frieen. * ^Mlft U^U. : Wrt-H # <4B] vrtmi aid w*ti^ ihow 

A ^ *Urt flfttJilHl M-in5 ill d 3 
t "V^Al V.W, °>F% I- ■fl.'Mll'fl M&W. 
■SKL 3. 6*iqrt i^iLl-fl tftLqrt i&J^l 

ML SWH Mjfl Al«D_ ?. aflLM^t %qL"H 
iWMql a. Efla-41*^L§bU *tlMCUrll^S*l 

«uWi d. *ufl.-iL qRHd, itl-u-Q UM, 

%nM, ^N^r, fed %h *ue iiPMi 

yietHl-t <JMl Mil t&» ^ : ^IfetlH'ii 
'ifeucH. *iwql tHlHft'^, M&ll tl*fl. 
V1L3>1 %lt^ VJ. tSHflrt i*Jft RCft 

?.<llHi *Hl3 dl ciofl Hl^l vj 
win ii 

MLrtMl HiWMt«fL ulil (jM^ Hqil 
lAA *lL"iL Hlil (jHVfl &rt^A 

blogspotruum WJ qm Hlil Mt^ ^it^*4L Hli[l Ml*l 
*lisfl^ -ttHtR ^ajjl (*UH-Ml hJ«ui 

&mi qiti ^A *ueift wi-il fiisi 
simM &<H [&$& ani*ii »iw-ii 

3^ : Ml ^eil«Hii ! Hl% HI-*HH 
^^jl hi i^tH. *jtL rt*ufli iuMm 
Shi a& i hM ^(l «*i -t^l, * 

ill 4^ ft rtl «i6 fft 

(tfL}£ Mft i&| : cMll Hrfl 43«rt 
Rtfeli Hi*t^ rtKl w&x. M&HL 
dMct (jhi (ilL) A r^A feuil fti*t 

qi^U A^l %"SIL Ml t*ift «IH Hltift 
5^£l iW *rU i £$*fl t i^i 1^ 

NH ^1 Vtt^ M(i Hifl 4t^ 
*HI'J*H 6-4ft i*fl ft Mlil *J3ftfl 

**t*u Vi^ L hmi^j ft? ifLfl^. 

[^itli iiHlti^ : =H*Hl ti*it, 

[aiu !) *y Hi"n» ^»<&<{l htti 

Well »jlM rtl *Jii»ltrtl cU «Hlrt *l6 
Iti *ift $ Hl"ft^ '^W'fl H?fl iWl 
•ih rtl ^tl *4rt ^, ftnl hi^ ^ 
rt*tl. *i*i nanifeU *wi4 £ : a *U («4J * *jhoU^ ; *U H * # «yuft Ml* : pi W- H * ( «5 ) ^"t^et tl«ll ?^jot St UMlct 
Plol £ (folic* ^ije^ li'l tltfefid 

Eft&l Uft (tac-LPViU **l tail "a 
*Jfcl rt*ilflL^ tt «4aLUfl ?LHL mil 
^•l tttiEL qirt HMflULaiWiILn ijfcl 

W^li*U =*U4rt H4HI mA<U ^A4l 

*iw%il *(il A wl HUctl aft 
*u«ti A AA <iul *m &trl hVu-u 

HlElML ilA <HLafltU "H-tlrfl Cilul) 

wil *km *im«i *rhl Ann h&hm 

U^L HHL-U foil ?»t«klfl «AhUIHI 
**& B^, itftWH Hlfl ^ ^Vi &W 

hm-u ■» AMii^ Ann 54t towi I 
I I Mt^j. &LPU $$1 (uet) Hfc *u<fl 
*4L il ifij. : ^ Mita ((SHH-fl 

(£ &Mfl *i^ $ 1, *JfcL fftiLOlM 
■CtHEfL ^2to4d i# tf. £3jjt i|{»*j : 
ft^ % W*\ I ^U rtfeUCLtM »M 

^q*ii-t n^ =l^ Hn ^ ^uuijuij (^ 

tMi *i-il sa* n«A i nifi ^ (i^-i 
titt. h *4i rtl ^-fl WWi *tf*«w 

Plril *u£l£ ^ ^IHl rHl% ^ (iHtL 4l 
] Ul I 1L ^ r TIH dH *m C1W 

*vl 6\y Hinn siooti n^titcil 

wwwIVlumeen. {timini *H6*Uni)^ ^4%ih n^ <L ir 
few ^^ (««l)3h wi *ffftti*i*(l nil Hnl) atis ctinl^i iel. I 

HiEti ill o b, ^\ {<bi[ 4Ki) | 
4^41^ ! V»IH Al mil HS44I, JNl 

rilA »rt ^i, SHL *flW iM HMA 
^-A *UMlHi*tfl H^& 4iWl lidL 

VnttJJI«{1 «1HIW Hl^ *HGM 
/PllUUim oiyM 

H_c4/fl) HA HH'. iHl *ilifl 7 

•IlHft *d1 ^ ^3J.* (WO ^ 
f4H <^*HW ilHL licil 6rtt *U 

blogspotcDTTi (left! %|M rt^j M%iM tii ii^. efti M 
tL^ *5 ^ t*H A^l fl*il 5»lH »qi5 

if^l i^ti *iwl *«A i^Hl^i : rtft 

M-l (tl V WH4) iH l ^^ 1 *tt*fl ? 

i^A rti&iU *trfbSL ^ M w 

HHl -14L ^A (Tf^LflL-fl) *EMDi 4)SL 
<? HLm^l^' Sltf flll&llfci^l 

H?1 <«« en<S <\ amoiaii 

tm'UWb fl*4 !^5 ell elirll Hl^ 
*(lifl *IU10| I?.. 1'ICI <12HECU 

i-Hl^i : 4 HtiKML *Bl -UHlfit^ 
<HL«LSL Hll ■¥«! d-« m«lSl &•« ^L 

-lUliirt A11L Uli H>31 *^5 ft.q,« 
HtlUl Hi! 1T*| .H -L Hi'OM ( «* ) * IHLfl Wife ■ MgHI * * *J^U*I «!U : , Pw a L- , H * (427] *tU*i lie statM) *u?i<A shu jh 

(nil ^Ikt) *Ah ? **l£ 4^H^ : 
<H3n <H al*L «)ftti **^ ^Hl 
[talMctHL *ii% ^ $ I HlAil 
•tt*H.tI&>l din. 

4^HL«{ i. ^ ^%i^HL-l-tl *fl 
^ttoiil Hil *tl A HI* WlH ^il 
i^HL *IHH ■fofifl HRMt *■£«. 

SQl qi*l ^£fc|^ fijR 5&<j S 

H1&4 (*£.) U g I, & *tlid 

s<* hl%1 til ^4l *£dl $(,1 (aa. } 
rtllHl HM^ 8lHL r **UH 4^1^ ! 

Ulrfl Old Gllf.s r lni tjiesl 

(vw/t3^H) iiMici GM Shi 

(%&.)£ ftllSt iW, it-u ^*-fl 

HHW H^l, H^ q^ S*J <*ft 

4d t) ! HWStHM HWlS HrtL -t*fl, H MOi, «&HLi $#£ (4iGL)4 H^M 
W 115 rHL$ ££* UHlfl ^L*L Ml^U 
*M 4*H&*j J **A ?» aHWU Vl^t 
twit ifl Mt>*L «$ fft *Hu& e&£ 

mi hrCI *ri *M-u Hkiwteft Opifil 
i*rt *m tk4i h^s 4*j< 4^ -uwti. 
w! jpepitfL Hiqiift *Hi c*nii 
*hmA Witt ?Hml HlH tfirtbj d*j% 
*lH^*tC^ *iA il'Mfj 1 *U ib&& 

^*ci (^ih, m'u ail 3) 
*HiqciiHi witt 

M«0. *tl &4^Hi HtiM<sQ ;>fKt fe«l 

^*ft\lqi^1 rHW HH H<H1 S^i 

|i*i *lA 4^^ ! HP*lrtA ifi'iMi 
*U rttiHt Wril tL *»*pi &$\ 

*|t|M 1^1 ^iU r*ut Ahi -fl« viuM 

iirti *ftirt «irtL ^h ^Wl apft nmw. 

■ wwwIVtomeeh i^TA Ant Hiji «Atfu ^mtfl dML 

■J 

qatfl TfMlLVilliql ajftci *L3 4il3 

3JWI ^ **i tiftl rHlt i|3i^ 
*H«fl a«^*tq1 **^ <l^ 

s^m *himI sisia d ? 

(^[i) 44 » l f wd $%L {.m.}<& 

^•(l (UErt *tS rtll 5KLH *lHn 

.blogspot^orfi ' Hn MHiL *UM"li, VLlS =HH Sj%^«ft 
H^Hl^ JWL rHL^ £i*t ^TfH HLH^ 
HH^ s^l 1 ^ M. M1H Hlfettj StdMS 
GrUilA *LH*l »HL^ *i^ 4^H^j i 

d«<li (Mel *|*« Iril «*»U1 
*^* MCI dlWj *^0*ft 

d : wi^ flop (wtHl^i U'tt'ft 

qjlrt *lfi <*tli HLH Hiift *lic»tl 
^A 4**tP4 : ?4H S4|t qHfl *KHqi 

MW ^T-lft *W Tfl H>H CllH rtl »Hni«(l 

Hn h.^11 rtw. win ^%ei qak%iQ 
HiqtilA ^lA M*ia. ^it^L *ilm 

5H*it%l ft%* ^Ail^ rU4Wt HL^ Wt 
4^HF^j %, 14*Mi ^ *lA Ml*Wl 

ml a^HL^ifiqt* *tn % hVh enA 

dl =HHLSfl «ul *s« H* ^ki iii. 
tisi^rt 4&%u (IB.) vl £ i. 0»*i 
ihCi«ll^ 3«j 1 hA ^tUiji Hiqini ( *2B ) £ y^I j t ftj . n^. H * ©lift* ipatfjj 6c|, *n>jt telitt-u 
h4gu <w*A MMn qVu iirii, i<tfi 

-■i.U ^ HftKi SHSLzfl $U-U -flat 

Jin wti *HFw4M kMI f/itHi ^ 

HlHn H«41 ifl) r ant4 MlrtL-J && 

#iRi to* tiv^ *A 4*nr*j X 3A 


h4 Htt t*a i ^-ci sfl ^j 

i, *iUrrt i^Hi sHitNl eiMfl &, 

MdUqLcl »fl& iJlESUl oUbfl 

^»pm iwu Mm q^ *in ^t *ilK 

5lPL ft! *H-iltfl qtjHL^ HL* Hn 

illA. , %«U| *IH ^Vtt^l 314L rqii 

1HHL1L d^4 HlflPJ UtiHt -U»^ *|^ 

^ki qiq *M*t ^ia silsai *wtuu 
itH MUi (*w «A6 luiM -uvil &i. # ^Wl^I il<U ; «W"ii # I429J 


ti^fi hii5*ii (i[fe.) si is s, 

4*11^. rtML 'I ^rtl £rtl ^ H Hl*il 
^l 545^ *&ul ftttW^ 'MlTJI d 

H^tnli wnl OM^tfl 4A 3i*il *H 

^qLllHL SL1SI MKl 3W6rl ijjfl 3|0 

*i \vhh <&£*> (Kltidi ^&iqqiHi 
(jch* *fiL H*uHi aqi^l 6H^«fl nil ^LLil ^ Hi^ iis\ nt^L ARl^t 1, 

qm^S ufloifiL r J4iq*i. 

Ht.QH e)A t/^^lHofl t Kid Ml 
Ht\ TfWI Cl) d«h £<fl *K1 i ^ c | 
l(4IHi Mid ? 

(tt^.)nl %ii4 adL, ^LHi ski 
Htft%i-ft H^n Am Qle *M «iWL 

^ ^Tl Hl^ i 4Li\. AUft I, 

awii «il4Ml foiqft. 

mwhiw (1[L) i4 t) i, >ms NJKti 

n *€»! ^ihI ^i *^*(^ : ^ 

d a^iiil *m ^>j ml^ n siil, sa*a 

(»4LqqtMi ^tiqti. 

«A<l«it <rt*l am Widen "www.MomeenH9tegspot.eofn J.4W>_ 

£ flUHt h$ai fclljOj OKJkfl u& 
§Ml CUR S^ol £mo[ D«Uat 

H^«U<i M 6*14 (^n(Hi)-j 

(no. HI £qtMi di« *nl **** 
fancfl 4il i, ^ cihrI jifll hA 

**tm U| S^ *P£KUti<{l tHL31 

Hft ml %uh1 *i*i 4-u ml 

H-lftW-Q |*tt 4fc 111 %3tt 
iWfl £%d *LimA *1HI^ : 
(ifncfl Ami ah5 ■w.*i rma) »m 

£4H *t$*R rtft *tiH^ W& ill 

5!fi tm& said tea (iR.)*i nr»A 

n^KL^i MfnA ^-uBsl {*u wwi}m 
•tHW WWll lUm *V& ? 4? m"| : 
h4 tin q^ H*itstM hElm* 

*UH<Um *U"4l £, ijtl (liHietLM 
M^^'fl £*( All i -1 |$ (&M 

HlPtt & ) ■» 6*U <iHrt rtHm hl5 

■Ptlfccl HPLtlL rtl W ^Jtl it*U6ll 
rt*lA. HI* i?i n^l &£ 33$$ sS^h 
(PM-fl *tHLtf Mil cl Mjrfl ctlrt 3*1 
*UMrt &rt*l : el CLk^Kdl -fAt.il M&lEU ftffgn Hid €rtoitl d d 
CJlriSH iflCll fr&lJ& Rqi $ 

A*fi *tma n nil *i^ (pu uqi 

Hie) A*fl 5<kL &H1 <mi<tuL 
ft*W* VU? i"HHi Qrtl^l UlHl 

^ 5^iHi*il tf-turti ;a<R HLrtti # =yUiQ IL^U : l?U=t-M # [«tl 


§2c1t cl>|? S&fll £q|dj oiaiot 

^.Mlrt a>uti«ll fill.) ill ^i J, £jjjt 
*HMq.lHL 5KL^j *K^ si ^ iMiLHL 

(itvn-Si*) ii3iw 5Kiii«i 

Miuil M^li **el £a 

1ft fcifc HH*fL IHil^Hi S*-t 
SfttHi *u«£, %m jpdi ^ ; i Hi*dl 

* -\A/wwHVIome 


^fi ■ucmLzfl d 

■^ HMLli*a B. sSWJtflH S^ d 1, 

*u4„ Mrfl l^ ^i£i^LHt *iiq, ttf^l 
lifW, ^f[ 4iqi*u *lA ^M ^ 

h^ M<a 44n-ii ^4HHi avtet d. 

Mli% iSiLWtHi *U«j. rt*i4 Nl^ 
■WLlin) 4§i i, ^*=fe*H 6««i &Ht «J^llt 

^ aim *iA rt*fi my 4Wi «iy 

*flL ^M-U 3H Hll HS *lLtl fecim 
SH^ H^ d*A. liivl liHJh (iti) 
vi.ilt tWl d»Ht Hft Hm iirli «W 
ilrtL rt*Ml iH *ttJ H* ^i ^IU 
RltiLH <^l^ i^4 HU*J -UJL ( *IL Mi*| 

fll^A) ^ w S J, id fJrtHi'ii 
*UH i*AA wqi fiu^HL 

■ft S 5*d >fl^ HPI ?As 5M^ »«A, 

f -il^ *&•«£ <n ^21 tft si sag 7 

?n . btogsputxurrT (HL^ "Bl^A rtHfjl 4^ i) Vj&W. 

M fafa ^ my $t& yiy tirti, A 
lk0E nit aim rml mk aAs mta-j 
stn HpniKi *iiwj. m«i «bcum 

*i6qjf| d<j <*lft HH ^Gfl Ifrtl i4rtl ^IH 
MH JUIPU %U%U tArtl r^R m^ ^ 
Tr*l iii iURcl4*l»L flB.) »«l^fe 
^llS atHli, "S ML4L iirii *LtHirtL rtll 

Hf^l awfli ml <fe^ |-H<ft («0Gte) 

mls^msi nqt-j iirj Jt ia5 3 l^- ^q {Mi 
Hi^ TitS^i) hh <nq 6 1, id oimifL 
Hi1Wl'tl<HWil m\< &M *iwertm 
*iirfL uil h iil*L mw suflA liqi 
ftftm *in Hiqi-i tfUl ^, 

*i'i1 S m:;i -;is"l vim.*i tm*n 
u*i, cil nig abjj «Atf*Jl ( h*i 
«3«n *&m Im bereft) 

&4 d ^ 444 HW =KKlL^ rt*tt^M 

iw iwm m& iyej«nti (net) 
ni^ ^irt ail %in *wi bUij, 

¥«ft *lHlil *«fiil (WffilM ft*Ufilt-iL 

H*tl f Hi^ aHMLUHL* »H^i HflHll 
rtl HldLWL *H4iiHL<(l *>S Mid HWL ■432. # *jHtfl nil* : ^l-H ¥ * ^ifl H*U . <HL>I k * f 433 ) -tt£L "J*l i ^t^H ^S'^t (iH* *M 

=**Ji HNRihi #ti Mlft a L *ti *iA 

*m Amhi st-t mi£ ^h-i all ^iiw 
Ski 11 ! &flij 444 h«J *ti£r (*in iiw 

<& HSCfl -Udl i&rCL I) Mt*j £LMl 
tSrtL r*ui Ti^l *j5tl Kdi ^iti *H VL 
tlirtt <irtl t*UJL HLtj ijflii ^{j 4*1- 

%Pi Hiufl s h3 H15 i'lfl ttf*L 
*l4 M^L (j!H* l5d»ifi, tifti -UMl afi»t 

?t£tJC<-tl£ (HCi,}*U ttHSMJ (l0i/*3e3) ij:fl*rt %WC( &J E5 

jUmrfl 'ua a&t onft m& *ri *^ 

^ tt *uw «tiS tfKL ua& I. 
*umA iMi 3i^ ^,tCI *$ (*s Era) 

d^ *£Ht fttfSfi g$t ^Hlil 4l& 
*ll"U. *il HL*jftl TfttH 'Willi 

4HL':L Hi ->,-\ S6j : m i^ffillte ! 

lAfe!, M} *h ktfl art I «pl jj. tggjl ML^l^fl M i^rtL -i*lL rt HLTOl 
S*l : ^fcL-il i*H, H *U*Hl Hfti 
^Mi Ml£ HLHlfl i*1 nail s, £ 
*n*H ^ <wti MtH *iseu HLi 

UPlfifl itt ti 1, ^ *tt^L Hll S^'l 

Ail nil i*d H-tnqixi %Muj t 

MmMi *iirfl iiKl P M^ *il »wi4 

HIHH Hi}, ?ft& Jr^Uldl ^j 

aMn id is V H fctftuu-fi *U 

»JHi *H.CHIM 14, Wi? ^fllft Rq*l 

va r*u^ 5^ nJd*m (ilt)^ *ju 

- I ■■■■■■■ I J L I - - . - - . - - , ,,,■■« 

i<Oli\3>:r) nihil WlirtrtHJ Tfii Hi«*H 
*W1 i^q!l«fl rtH'l MhtL-lHl Tf^l-j 

wwwIVtoTTieen. 

W3 «a%*l<Uia HLiL Piill H^ 

$£M**tl ^^m-Q Wi iucfl (<ir 

*»H &»U Hftoll >4-i ^ : Kn ^l^ 

f JH^ ^HL-i ^4 All HtS ■ftiSa n^tl 
I ii& Mlwrt ^ h?l Uracil <iiiil 
«"b Hdi^L di f Mfci Hl3 *tl *nflni 
*1H fe*l H,qn tils HLUWl ^^M 

(s«u) mwnl «iioivi{ (fj \ t i 

&H^ i3Htn il*t **ii hiS ^iai dul 
1 iUS HFkri Mi^. sin (tra«i'l n\ 
V\i m«L dl, Mft 4te *lLi HLW n 

an lira wli mi^wI iS.15^ iHw M 
RH-n TftHi Hi^i sitf. it feq*1 

^^ a^ >v«4«t ^t«l H^l^ld 

blb^spotxonrr vji 1 tirtl, 4^ ^ **i5j«u£ 
(iia.) Hi^ftl *ii?n«j 1* S f ^ 

Gm4 i3hh ^ Adi Hie anw. -nfl 
1 M HP»iri hi£ ^iii Kra*fi qtiii 

WU HL<i 4L, Hlrt HlS *lLi Hfil n 

Hwi^lofl Rjiiiici (*ilqi>^ 
(aa. ) iis *ft*(t M^ffl MWL* ttMl, * 

£i sh Miy (H%nA) ^fi *fi ddi 

1H*L 5Hl%rt A% : ^ftl, rH'lTf ^ 
rtHttl &H1 Mill *»l ^%fliKrt Mfl 1*fl 
M^ i ^ (A »4-11 KlM Wflltfl r*!U 

Mtfl •• iL4l ML"i 1, 44 

*i s^&k *iw Mc-a 341^ nA i^ ; 

*ll4lMlM (A^ *11* "SIH tJ.) 
M^t4lnfl /HII4I ^\ii ,A -^ '434 . * r^Htt'l U*U = »Uil U * # *!**!.& ILlli ! Wt JL-Vl # 4115. tloti Gq? EijcimfcHl < v/l <A 
tHuvV aifra 3 T Gif flni cl 

&cfl. Hfekl *t? 3 tot- MlSt 
JjJULEfl ^5 eft *1 Gdl. i^f-l 

ri&itcif a**u4 (? : £ 

f<HM*il«"«ll ! flH^ ijlclri 

vum $ «^ dofl "jiid fail 
A^ insure sjami mwA. 
^t, <ift iEti s?at°Q (^aoiHi) 

*lfMclcfl ifllkrl at Ail <ol 

cltf aid s*f £l** r ** 

tWMI d FJJOKrtl4*Vll \i*m[ 
&M1W /A*J) ct) d«ll <t6K 
©JHfl «Htd»l f?(£,Hl il 
SStoi dtolZll? d £, frill t'fl'A 
Htlftfl oflwft (HI* Gats si 
<n*?£, *jf.i dwiai 5?>iia d s 
l a tftfi cisG *jt6Cic^<4 da* 
fci(a£i ai^Hd fn*^ 
^t^yui 1 (a«i *n stal <mi3 

■ 1'/ Hi (RftolU HIGWl sld*! 

nlciic( a*r*i 6*isai hi2 
ojlciia?) t*l <!«( aYm ad 
MUt G«m?1 °i£T. maiv 
an*<£ 3f.oiH« ftla 'wiIji &. i>yi?i\ sea a^ami «Hia 3 
il« 11 srfi ?iakil »ih vwm 

(4tfl.>DU UAH M* (5K>ikl)nQ 

*iw.oi Im* Mia t3. smn £, 
sioflcl ** tfl sieiH Srfl 

(%ut.)nl mA 4al fell, *L«uhi 

HUL $* Hii <W 6. <fc*l *UH Ml<fl 

tttotl ^3. uguh idttiwl^ .^ 

lifj ^lA "B 56 dSL *tL^ rt ^51 k'i °S 

«. t-.S ^t*^,^ ^U-i rHL *U ^trt 
^fC* £- riHU ftl^l SiaL T(lti*i 
*H ^HlH-fl. *lL*U iLM'fl litdM. 
^[^i 4%'l *ii*L HLUHft M*4 SftlM 

1J&A ftttttl, ^*IUI 6H: VKfil, Jj'iH 

*fllfl, «tlili Hl>3L«i WW »«5 ^LHL 
Wll ^JJ,^ ^^l-il Hil-i k* Mtkl^l 
r^l4 Bliiin *4W*(t 4UH ^ 

^l4 MHi *4l (AHVl^'U Slii) 
eu>i*il «cil. ^^Kl *in 4ri(i*A*d4L 
h^m\ fiMil HimL WshdI Wj : 41 


1 1^Ml%£t lilm-fl Ft«L«A (}, ^n ^61 

n*mai*l Minim aitl^kl MHi 
Hfci ill tf. ^ti m« klaiii 

{%OC.^VQO]i d»%fl *M.<1 tW 

U«i.]n1 ^T [*^%a (teHi-i-fl 

<^C/4^ (WS.) S«K klW *l&l ^irtl 

^rti. ^41^1 ^< mu«i : 
rt*a^LMi*fl i4L MlWa *ltV %W Mr-& 

nw W(Ht^L b<A *ftil ? 5n^ fteuiL^ 

Kj : 1 vlLK ilMPij : i<»t*ti r 3riiL 
^ 14 H'jWL't *SPi rtGfjiL S"4Hi &<l*tL 

fak 0%au4 &% **rt\ ^1 ii d 

*h &»it 5Ha i5^n ^l^^uw hd) 
H5t HlT^t eat, ti hh v^^'tl 
^"i *bl Hal lis^rt i5*^t $.h4 *tf* 

1h-i '3*4 mn b^4 i nn ^Irtla <iai 

y "i, tl^m«lLM!HL *4t4l«fl ^Hfwii-1'1 

*U4W nm d. A<>a M«Hia s^ 1, 
4a? ci &hi (%&) ^hl tin 
l *tijiMl Q4il iicii 4ni (6ai MHi Uirtni ii4i;n[l HP^a-t *H5iiiH <UM 

t&) rHLl Utfl li<Hi *l»lHt *ll ri£l*l 
WW HttieftMLtfl 4*rtL '*44e4 r *tt*l 

HfcLtHi Hd«it new 4»^ct &h4 

wmii HV^t is. 4^ w£ | f u^a, 

SBJ i *t^El ^*HlH-{ln Hftl 41141. 

^4*4 Udi. li^x 4oRd &HI HIW 
^W ^ i^m ai^ki ; 4i*i ■Hivi, 

41*1 tlWL 45Jin <Pi\ 3^ ! rtH Hrtl 

mi td »1 f iri 1 iq^eaiti. 
(wi.)nl Hi%u (* ^ ni4i j 4m^i 

*I*[i VSll-ll ^S4l"(l *lP4tl4 ?*iiw 

W*t ft ti^ *n*usit 5^ tJ 1, Vlll 

&s4h 4*d. &*^ei ^Wh-{IA 5H s 
^■WiLti &H^ K JHi U*i it, ^ril 
«IH ! ^^ttk fWGL)^ *i^ rtl 
1*1 1-1 i'i nsil i »JM tiML41 
■tt<iWL*tVii *«»fl »jwei4inVi 
^HWlH *«^l 5, *ieii 4<5 I^HtPJ "wwwIVIomeenT) Iogspot.com 1436) * ^H!i'L *lk\i : fl«at->| * 


d*uai 4iGmi H»i«*iHi **irtl stt 

i A ft kSJH tililH ^itfsUM 46J £, 
rtHlll Hl£ |nid H,liJ tf r a 

(Ecu &i "4&1 ^fowl Girt G^yfl 
*i«fl) t5*n *h«him * <i>Hrt «£ V 

*m i<shh mmw «n itS aqt Imi 

h*a. ) tW *t*i ^ial & f> i ^lh< 

i*lM ! M GmI W =H.«4*L«-U 

(¥%0/f¥b%) &fllrt *tbj MjHL 
4*J & 1„ Wl fcirtTl &MI tlUtfl Vil 

*kri iu«rt ^4h (ili) ii*u i-u^m 
=hh ^l apm : en <hl^ t *jaftd 
'jHiiftjijtiHnM'Hln^Li <yjl 
faa.H **hi<4 w : gmtiML 

«<tlkl MWlM *UMfc *tl*l & 

«£5rtrt aHi&tL &#w UR.J ^ d 1, 

*HVkrt l^gGELhl (Wet) %U qgEISHL 
Tf-lLMl HlM H&R *t4L tfagEgi Htj 
rt*U w**ikM l£ Wl *£fU. #JJ 
(ml)h i%hf$ I, alii ^m ki£ 
?4l ttu $ *ri eft 4<*Mi &ojlm *n5 
isA & {l£J^ Sfl£ tttj 4, *l *ftlrtM *t«J. 

(113/^TOH) £3Wc| "jatllL 

(Wt)*i 4lkF^ : Hli\ wk \A 
*$4«J 4hiaA. 3lik ^* <*Ukl, $«j 
Hkt * H^L*l tttflbpflrt Hftl Wk 

*Mlcfl. a^ «t£bt. ^3fl^.l S^ tt r H 
a AA 3&H-»LUfcHl irt^ H31IH 

rvqiMdHL tS i, •BCUtL'U U^Ptfl 

t5*h w^ceii* (iR.) id. d i. 

iift-fl Oi «5h1 ESflA MLll FfciL 4Liil£ 

"n5 iitii *rt itHHl *tli-4M ilHl 
^<lLHi ^l«li. £i(4L ftieflH ^ 
(?i«L.) *ll^ HjPUHi 4*1^ , ^'-^ *HHril*<U:W^ * (437} (Siiii ski, Hi 4 ftlsla* *tM 
olefin *wwnwi ^iH ikl Wt in| 

iAnfl ^qLHi *1L^„ irt-qLMl ^qj.i 
*b Hlkl ^nlft ^llfitl 4mra 

*t(H«^kl Wl \®i, il'3L W ? 
Ciiit^ S^ I *Hl»fl ^ 4 *l4H ^. 

^^ : in i3 s*. v-iufl 5»urtL 

5l5 ^ 2HHRIHl«n =rtfl 

{^a.J^ ilHi«j; S ^ Hl^lW 

^l<HrtHi HI (JH* rtHLHl "jll, 

Ga*ul <l *tHrtiHi«U n*fl. 

««Mt f/O^l vSlcii {?£ -) HI? 

{ Wfl/WOfe ) «^m «5j|£ ^>A 

h«i^ (lit) si ^ ^ ^ tiriftiei 

<l^l^4L k^llL «AHL% H4HI. ^^ 
(WLJ Hl^l MHl *tfll \U4L 

m«a. h ifi \ k ^ ipsiL fcflnu i£. 

5Wkl-fl »4LUL -t* =>W *lrtl Hl^ 
^ui Mia ^. %Hkm.Hi HW *^4 ^Hl wwwIVIomeen.blogspotcom H^A *U<1 fc# *H^ H ?HIH ^ilrt 
jtf 4J5. UN 4^ : lifl. »1 ^S»j J ft) 

Mia Aiin 4^1 «i ij ? iiMPHi s 

Srt^t 4, 1(1 dHLil qtmtlll Hia&rt 
1* rtl ^K n-llkl *UlfU tj 5, 

^AdAiv 6fftH*Asl art 41* iaikl-i 

HMkl Hli Mlt Sllil ttl fWl ^<IIH 

tim a?i Httli *wF ^tft 1 "fl 
slPiHl klrtiil kT*fl-it HIHl wkHl 
A»A wim hsl »m*l. kiil h ^s»j s f 

*U l^a«lLii ! HUL tti*ft*A HIWl 
=HK«I1 W *tt j g*^ * *tfl^?L ? 
41HLW1 : id dA ^HrtlHL irt*A 
M^MHL 4^1 TTWl *|A iM it*( *JfcH 
*LW i!H«tt Hl^ liclL kl&b eft Y|l 
dHH 'M t% W H<*ltt ^W S£*k rtH 
tflfcU ^tMJW «4 W*fl (B4L IfHlid 

Sm< a"itfl q4ti iuqj ^d aHrtt*0 
4i?LL cM awn tw& m^ iiUu «ls\ 

siEil 3Au*t). ***t *i«iLit ! Hrtt 

«lkt*AH fe^fld HI 41HH 11M *lrl 

Hd^siL hh ^4H Hiai naifi %, Hi«i 

bfruft HHE, lS<H i4ai kijfl Hlrtni^j 

y> £ livid 4i<u Ufti HLt| n-j 

MWlHi Hl<M *W»M 1*i. (43fi) 


hahi **A *twM it.6 *i*tL A q*tA 

iiHl SlHl). ilS 1ft *l^ H&L 

iH*sulm al^l AA '.\fl *m -wl 
vu$ itSs <hh *ii«^ Al J$j ; ^ A 

H«HWl £»Jft (| £nufl ^SjtfU*! 

(wet.) A *ttertffl *i3H< *mi i ■$ 

»i.A Hiqin $tf| tin, 

<? NIMH (^iftfHrtflll cimiA) 
HT M« rinl£ll Hl3 (1 
tt1HI?l»tidl «ldl 

ti^A H*fiE. (ife.) Sti IS : £^ 

(HtflHrHl **&) Ml HI iftfti Ml*, 
^<«n jil *tA 44-11 *UftI <Hl« 

sacj ait*A tntiM? ^|d|( 

&4-i toft* (*&,) ii : £#t (&GL)*1 HHl«j : ■» HtfWi 
Htffot-U «HH Hi HI dHW Hli, 
3&Url 4U *lA *LU&K JjHtl >*H! 
*L*& S«lU A HHRWUfl -1*0. 

^Hloirt cmch JIHJfWi aiEf^ 

*3«fl *Ul5*LL (<1L) k 3 5, *4l* 

*wrfl M<*t* *U<fl rnP. ^H=Jl-t UliiA 
*H1U ^rfl HHL ^ &!«&»*# 4t£>(pQ 
■ttlJ 4^1 «Hll Mi HUM *UH-fl. 3WLHL 
*W *Wl i TfMJ^Al *ftfcJL (*CtK, 
i^lA) i~l & ^HilHt^j : ^AmA^A 
*£iP& A HKH1 ^litkl a«tj) hA ^L 

qi* *irilA »j \. A Hindi ^*[l *m 

Hfti frtt £*J1 ^ P *UH 4^HL"j : 

Ahil hIhi hi^ -ilm. A. A hu-jihA 

i*t 1. ^U rtA SKflfti 5%, A 40ii.nL 

n^f) *-tn d4 t^Ki^ (%i«.)A 
(l4i/^yW) ^?ii«t *in« 

H4^ hA 4nml q*i A" sfl mimA 
Vtsfln *HL n*il 

wwwj\toreen. S^i t5 i. '1¥M' AA Sd « "i f HL'Jttl 

m^w «uAt hwl nil hA *Ui svti 
^ K L (Qhl ^n^4«k i^ *H tfuwAl 

C<U(6 fiqi ^ HL<1 HlrtlAl 'Hkfti 
^fw 5»ln pi HW ^tl ^R h14 %. 

iw^lvnat) *nw ^^ta l ^A 

newL (^DAl tsiliil frftHrt HilA 

Hll ^mV *t?i rtfifaM HiHL n 4rtL 
AHnl W*i %HL^ *lij i. tfli*t"j 
*M*l\A *i4 ^*j ^ rtl Uln Anl 

(s&n-W-Hl) %iiHit Aki< A. vtft 

AA H^nl ^b HL^ni ^j"JUML ^u4lA 
H>i £ftl H<± rt^L Wli Hi«HL 
iUWi f*ui H«^ i WU^inl Ti^U^ft 
Ih & ? hHL*A i^ : wl ifli tuUH 
d *4n HA IjQftt tf 4 t3R A HrfU 
^tL »*i Ctilfit *lHV*i S Hrnl fllif 

$4 & %wi *iHl im i>-h ml) 

letL «=U| ^W itfW 

blogspot jiqdq {439 ) rt«*£L*H, iTfAl nnta 4iJ4 (%L6L) %Llq 
v^l *tA Hrnlnl 'n'lnL wl w?mLc|L 
5HLH i^HP*| : *l»l y i, *i«tt*£ 
rt^iaiit A liit ann hAA Hlin 
5HIH1 ^lH. ^4HH i& (» ^, 'rti 

SSli^l ^Hl, £ fr&l Tf i^UnrlL Mil 
I&IL 

H*{l*Hn*ifl ai^^Hicidii WHci 

b..- 55 s "itfl *nil a <4 whI wini 

q«J?Hi V HftML *H6£LtHL H*k » *lA 
I M %U<1 W A ^ ^ * ^Hlirt H^l 
t». ^ii qirt A ^tLsl Hi£ d i "tHnl 

^Hl H^Hrt JHiq tt Al A*CI 

u^Sln 1 s£ ^. A 4lil &H1 
*»i«uii fiMnhi rtisfltl HUcA j hA 
WHrtl Qni tf ^n sh ^s eik4l 

ftdUl 1ML iHi d • 

4 d«4fil C4S€fl?c|ol llcc-tl 

fmm unf^tiJoi Wi^Q Iki 

■ 
1 « - ■ - .1 n'i>n 1 ■ r _!™ L * w& *** ; M* -4 * * ^Hua *rito ? wpi-s * (441) «i&n (tlO.)£ *SHlt^ £cj 

5 (»ui tropin !) *h*L tiifl 
*l|£llfail JIHJlWl lfl*A 

(*£) W^,^ (m)H4t*ttUJ 

ftaww) *3j*^n *«& Art 

am. i$fii vGA s^n i3.4th£L»i^ 
*kw *uwl) aiiii [|tm mm *iH 

&*Li&Ih *!*Lrt<fl dUStrtHL drtl. 
iil Eft 1 $#i 4*mt*j. : &H viU 3 $ *H*l *H*t A tt 4tiK tfl*L 5 %LHlU 
&rtrj>rt(*&) SifcM.ftHUM 

*fi4 P an*. 6rt sM «tef& *in 
n^eftiij tf*n H*&tA aw aiH 
K^tt £qt Hti i*WL vuS Ml*l 
HdlMlltMli Vj i WUAfrTL* rt*^l 
*ll *W^*ll *M <fltll (3. ($ql &l 
Hfkta*t fol q^ tf) r *tlQ ^&*i : (j 

M31LH tru *tq1 p H^S »9l ^4 
li^li S^ WHlc*j : *1MI him 
H311H 4|tH tS, 54tiqL H^dL-fl 

^iql*fl iP>irtn *«w«h *wq 4, ^?Rri 

i3Hl (*R. J M^(t <JHl U*U%^ did 

(im ^V^ Ht^l <H»trU ^snL 
^£«i-«HI&£ s?ej «n^| ktl^i 

m£ *5^ H«U ^. tfall M*^l 

■ wwwJVlomeen. ■ itoftrt *Hll6«l (^It) i4 d 5, wi 
Jit Art iSlBitl, Tf M& i*LH ^fr^Gnri 

qw iKiql rqd Mi4 aiH5{l*t *t-(l-t 

jjtsl^i wit) iiA liA *4qLHL *U 
HL«it*L tiRrt qtin i^ : qt ^^iui ! 
^^^^ *itort\ *uit aiL ^ ^fl 

A *hA ^iH *U«U S HH4 H4L ill 

'. ll'iiH-i.:-qi -i''i. i-r.n.'i'H'-. -•■'.': 
»d!H 5^ : 4 <«n ^ Hijej (t Hllrfl 

*tdL *iw ^ih&qi* 454 iqi X *LslL 

A »WJI%1 1L6HL *l*U ^ ^lW ^ 

rtH'U hIml Hl^L 1L^ M A ML^hA 
^iH-J H«H 4*1 -id *L^ ^4 

qnii ^3g (*wt-)£ **^ Wd ftl*j 

*wiwi«il HL4 «jiifu Eiqiq slft^ 
A qi< H3 fi4 i ^^L W ^H, r i**t 

blogspotcooi Art M*U (<IL) ii d i : i|3: 
(%i)£t.)*l 4^Ht^ : Wfi rtH^l:*l' 
t 5 ^ P4fi f ^Hl li WH\ HA ^ ! 
TML^l i*U rtl rtHL^il *Kl=M qtfl W 

•trail? *rfr|tMt HI J 6(HI 311 
4t9 r£dl *fli> i^l ? 

tirt M*il 14 tS i, ^9{Jl% (Htl, J*i 
il»U"j i V4JA tlHraHitQ iti 4lW 

witA (*ufliu) ^ mA ^ieS ^ 

l A <»Hi3* Wrti 5Hi=i"i qitl m» 
^qqi TMoili A-ii k«u ww qU 

wq 5K*iqi ^-tL^ A»(h. Shi hjS 
iqini *uq. 

^«tl (dL) s4i \, ^3jji (wh, }i 
4wr-4 s ^jqii rtA *»»umiA ^*i 

iqiMi 1 *Hiq. 

^ mem <**uwipfl «ii 1**1 c 
ciii ^tJl oi <Ail **rai g*J 
*v«tiwi^l Grit A^ iHWiiiO i?d ( <w ) * ^lil a£U i »m- u * s^Ef HJL } m iVitfll qfctii <M 
w* til eld G^Mi eiu vmoft 

(^^nt) *13*rt *H*J *tifc 
HS*J=fl » d l, 4 ** <*ft **H TTHoiLHl 
&lftfl <JHL liJHrt <H^ ^ (%£.) 

H^mni **m Hi fin ^tD* ^mi q&i 

*Wl ^WL %UHL &lHrt *L*H, wit "^ 

fafc.) kfc iutl am. aH'Jl H,<qwnl 
1, *H£rtl mw ! *u ml^uh an^ia 
*iHn *HH1 Hrtttj f$ ». tfj&t* ^ 

4t<g£lvii ■roitxi m£ §qu 

WU^ <Hfllo| 

Hft) *tHL*l Hi*L«fl *ii *Hlai q*U* 
141. S^Mihi («$. } tkl HU* <Wil 

*U& =>LHL. ^H ^ ; «U l^StM ! 

: Vui tt*i. TrnusL ^*u rHfl. f i<m. 
qi& whl 

{*3&^3^}ilSWflH^»un 

£Hi WL 3* i^n a*fc Jitd™ 
(^qT. ih Hi6« ^d) u&Hl h*l 
liriU *jisi rt Hl^«ft ill Vital guSh. h*r nm. tin ttfc^tiftl feeu 

uiuh £. i^qi etpqi J, Mi qtt 
iqgKU* (aa..) Hiatal Ha ^s 

TWlDil 4HR UHl tttil *H 3HLM ^W 

*w Hi *ttyQ.'-ii •s^.uai td-ctL. A &HVfl 
%UH ^H^ ^ : *{ q,iftrti 3>q 

Mfi &mtt i^ 1. 3H^ H%(!tt mA 
H*El */mih1 (Ifl^, »ilac{| *l 

(WOj r4 l¥3*J d3Rri. ^ tote 

& *iA Hi£l ^,A uwint n<him\ n* 

^^il a . F^ r*lW VI Ht«lrt ni tilH 
^ rfl s4 d : »M (Tf^^l vail) 
HP« ^6 *u*u HHt vi ns n ^ 

ai6 wi %eti (M. in! *iqw Hi 1 ?!* 

vi HUSH r\n\ *w» %iL^H«rt fei dl 

flfl*l ^L-flA «H(HLH *l6n Mil WH, 

www Ji/lomeeh 4* 3hA im k^ (Rqi i«i MB ^flrt 
v<^l «ii5 u*il). *At «4"*i HttP*j 
i«in (3 t if-i Law-it t?P!! HW5 
sxwlL 

(IE.) li i* • f$ (««. Nl «HIW| 
ii^Si s p •» entail Hi d A H\A 

^^H\ (r^flifl) HlHLHl *t*U»U 

fta-aftvaH) i43«)H ^ *ok 
*$& {&.) H $ - ^ (na.)'* 

^bl &qini hl4 -^ w^ e&£ hA 

Hi riiq tJ HI U d : Hn (Uft^l 

TPHiii) ^PW tyi 'iiai *in ^l ni 
*t iA% tA sik d 1 j *% *tt««, 
H-n iqi cri *»6 ^fiii w, rtHi ^qi^ 

Hiw Earn fe^i q%n, »iiw»i s*. 

{H^trt ««in hJL T&iq. 

*V«lLJflefl oiHlMHl IfHIHirCl 

.blogspot^om- — — (4431 I 6>H W^WtliMtfiUitJ^S,^ 

(%ta,)5H (hP>ih sirtH S«U IMl) 

-i*B^lt(lll 1fHlD4L-fl *lHt3i M^L ^ 

*fl» Mtiqi ^?w «iHi *wX 

'/allJIlofl "IHIW Hll ii*l 
t»ir||UtIl 

filL) si ^ t j {$ Rq4 ■HiMut* 

l^«tW (toStj4 rtHHl ^iq^rt-ft 
H^ft a^ilHlrt Hqtrt itfl„ Mlrfl -iHia 

MLES^ aA *niifl. HLH ^K HiMlA 
3H?6U%1 (!lft ) i^. ^ 1. $3£ (%ia, ) 

(3Hrttt4UHil<(L) 

iii ni Huaatj ^t^un wj ^l^ ^wi, 
rtHl n»wrt MilsH. ytfl^ *wm A I* 

^iH*t^WR MH MaHlVL ^ HMW ( ** J * <y-lrfl Uitb ; Wt-M # 


* «j*ua uttl : Wl-M * f *** ■ HirfL g «4fe» Wit *tL 
OfflltMifffl olHDfHi ^UHlR-PI 

( frizft fiaaii > oiiui sTi na tiWl 

(*&) lidiiil MlSKln- ?l?4 tM 

i&vmi mphj, m*uhs $£ (aa.)^ 
rHL «l m&tfi Sqirj *% mih ^j 

*bai«iM *4 ^ *«* *%■ ^PS : A 

HH iH ^*tt "1 MiHl ? SuPUM 

5^ i *A *£ *fct&u t*n ril g$ 
iJrtl mA $#sh ^tiim^ si «tN 
<5U^ n*£L MiH *ti ttinrtlrt HHta 
Him fou «ti *hi mm Mwdl \vm. 
«a ^i4l mA mih *fl -tnia m& 

4*hi«£ y i\ £ H«ta viiainl 
hhdi M4& (An £s Run tag 

d i, ffiiRj -%lr*fl &M3 hhia ml. 
mi sftgo attaini Mia£ a S p 

HtfKULM HMlS Mil -*HLaL-fi 
•Mufti n 3JM d, 1 WfrtL Mn 
(frf RLrtl Wain! HtlA & **tl:fll*fl 

-tnmi hi* (U»tli s^q^ ^ ( raftm) -iMiMi-fl *wta *3 G^u a [*Mo/m*J lias* &h. 5^ 

(*BHD1LHl) rftl3* Vft q^M MSdl 
-1 ilrtL mA *tkkq arf ^HlM 
qviflL nHlJi *tfrtL H 4rtL {til 
rlifrte qMrt) <HH ijlq &£Lq<u rirtL 

4NE g. rtMHini fcfttfl qXM 

liHlMrt HL« H*l£ ttrtL i*4L ^drt 
H^aHH^ei 43, & \, "0. ii^l nMlM 
*WWL ^-113N.HL -IHia IHtt iLti-t ej^ 
«J^1 WIH «ll HLiHl-tl WU St rtt^H 

«dH ell (1S"H'U |<fH n^nl ii^ 

Q^Stii 44£iL itkl a.) 

di*(lll i4. QEQ. ^W MM. \ [|q*l p 
il^lirtHi 49 tU^M ^. ) Mi rii*{h 

, ww.w.Momedn UC1t 4H6(£^RogH *«rt »HH£L 

B«H ^niCAHi<fl V hl^iw nil %H 

A-tl ^Hi ifl dHia H Mil- (Ml 

sS) ^snLoJL'fli mii^Hi nil's mA 

a+^iw (%EL) i4 W : (ms mi) 
Mi M.wil «4mM 4^ t»t) ^»a 

BW1, ^a MIM MHGl ^MLH H-HL 
MH MlH'fl UtlM %I4 H*H<(1 M"l 

(WWW] £3<ttrt At ^ 
^ftiL3«-fl nnis Mil eiltfl ft'l tl 

HWHl '3HWl HlBf*t 4*1 MtL rf 

(iR.) 5^ 6 l 4 ("SMUiffl nMLX 
uilA) WL Miatm-i til MH U"5lrtL 
1*tl ttl, ^ H|iJLft ML51 HML5t M^IA 
ms» 4^U AA HI* Mi il^rt ttRLH 
Hi«L 

U'Wrre) -«tiM wwi, 
^3«rt W 6wa (^li)A mh= M'jfl 

bldgsporcom HL«l%L %-tL9ft-(l =W:l*L K*l AA MA 

Sfcl4 H<UH H«l*l ^VA fjHl (*fc.)M 
S^ r M«l ^hl Wd\ Mcfl ddftl 
^MLH i^ 6 WlL* MH MWH 
tM*H. ) *=»rt MlAttt (%li )M bty&fel 
ii£l*lHi **Pl ^fel^ *H^H 1^ MH 
i^ ! »? £3$ MKH {»l<H.V"l 
MIH U i4rti «i«tftlL a>. M (iMSJll 

t!*M &ni 4«j : mh ttl t ww-ii) iai 
T(-tiatMM?uq ^mi-iiiL) 

<¥elLTf|oll t^"l atili ijtft fl^r 

(m^VMQ) tialirt M^^%.U 

(*(L) U sS i t 441 (wl)m 

*1HL^ E *S Hia%l 'WHlSlHi ^4rt 

rtl dA ^i flai*t (%t<ufrt) Htnu mh 
■» t^H qdi *ih1 (LiTka %^ Ah h 
itiin Wl*H NJ*ttL H.yqiHi MP^ s 
A BsiTt iaaA mi^i ited t $4 1 m 

moft ^tsai (Bfli t(U "ftiBL) 

til sl pfl « 1 si ait<Hi Rn 1 
(ritinsloii ^diimoO QlHlTf 

M«41W (iR. } *S tf 1, ^ (**L) 

mi s<h m%t 3 lml ab>ii wj i r m 

Ml* ^1 t4H HHl y. (MIH 

dHinn i^l) mh mlmhI Hiy«t ^ts HILcd *M *UU frfl ^Htoi HdltfL 
(T&Jlie OKim Hfi*rtHl 

(*!t) ^ 3 : * Rq& liHWLll 
*U&UL<4 ^WSHtl'J *L*«lL"i *i^ rt tf 
Elflii ^.q^ dHtl *Hq*«ti WiM.fi. 
i^lUiL *w jilMl«i i, MldHL <*Uti 
HI* HJL&^l |fc*l HL 3ll \tfl 

H*Pft ril ^n *i« d4*iUl 4*fl 

^tlA dHd Hc*U HLimnL ^44 

**Hl Al-fl Ir^l-fl. A&!> *W Vdli 
qilVt MrH 1*1 t<UHi *U!&4i. 

Ue*/tVH*) VILl »itt*t tSw 

AhHI *ft*i AH'fl J*rt &q* £s ti<j 
cwfA *rt **i qq phi tfeG »iL 

$q| O^ *Ls W "tRrt-ll 
*iqiV tttanft, * h<d\ \di linl i \[ 
%H niefl q*j etUtt H»fl wS ? ♦ ^LJflll^JF'WL-M* 

tfhfll* Sftj : -t<(l H«fL <*&} £rtl*l 
«tfH HltfL *lBt*tl =44L 

(«3ftiftH) £3Rd **m5ul 

5>qt-H2l nflqiftHL $IH1P± <4*j : VjfcL 
4<id*4l &H >5<tttWl SHI eiL-trt 
4*. *HiR VlrtHI dMMHl WiH 
ntort Hdiq'l dfa't si. ^id 
*u6».u (id.) wiii.w tti^ftg 
n dd fit i^m »j«HUi nartq 
fac-jin HiaQ iqiqi *n«td, qitj <hh 

5»qHl KiHt Hrtifltt ckini mq*i. 

■B'i kisH-il dBrtHi i>m%tii uti ^ 
*|i. ^HlH (Vfl q'lHi ^Wl ^«l iML 


www.Momeen tjiiirt *t*t» { T <R.. )*i C'i* 

!tt*<U1 i^ *«LLH 5^«ft tltll 

ntAL^Llj *i«hu-i q^i ^ * £q*i 

(■1HL31 nil nn) ^i^ rti*ttt\ i»£L 
^mm^ (-tvntilH nHiai nil 

V*IL>J|cfl QtHDJHl *«Ktf%' 

(lefeftlrtn) tain ^H^n ^ 

%iqw| ill 1 * *i*uq, 

.blogspol.cdm" M %i^ecu4 t*fe.) u f3 i H 

sis v-usiiKl *t»U34 h^L Aqia ^,*i 
d»t H4l ^Kl *rt 4^ i f ftHli wsfl 

ts«i M«fl *<<i qii) ciHin 
q£.ai«i Dtziim 

q*u. 44LH tSHLH *t**li *ld aLsi*i 
SjUH'fl MLiS^ M.HD1 ^A 

■H&rau 3ii4 mqn\ «£L ( ^ Ca^i) 
it-j *iq%iL-i ^ *tft ^aj^q w 

•1 H^l r ^^lin^ -Hi feqw qj* "j'U 

aftQ ? H^i'iL-Ji ^ : -in --il -'Lqaii 

q^ *S. 4^ s dH HH ^H <*U -1 

441HI ? tasittft ifij : A *Hql ^ 

MlUlM Ht«Sl Atft CS*U $ty HV&A 

lirtl *4tq s^ r )& tbd itt *wiq\ 

teiiil'i s^ HtnO j hlh jut mi*i 

Tflid d-4 -1MI31 Hfl. 

.uiuitft i5 448 #(imi1*LlU:WLJ|-U* #'-tftlfl W"Lft:flUaL- , l * i t1f?i_ (l£3ft¥tH) dS^rt HnW 

iqiHt *tiq $ *h etlil un ifln 
MUM Ml«m Hfl *4rt HpMrt rtHm 
*hi*iVil ^qi^ wiiH«iqi nil £ 

<*£ rtVfl MLW H *&1<U *Htq 

*$ M^rH ^IdiiH mjJ $ : r| *U 

Ml"ft%t 3<tl ^»it [q'K g 5£ £ ? 
H$Hd WOi r ^ *IL«(1 *H^ i d 

W, B : T^5>t\, rtHUl Hl« &WHJ 
3*1 V>HL tixft, *jy rt*UfclL*H d*U 

*t££UHi rtHUl Hi! V-MHl *U 

MUfl *ip4d MblWl *in iwiU T^H 
9. til, 3 uQl *WU Hnt&S t&H £ 

rt *4 9 : g *faj & ^tftrtl n*tt * 
<HlAl. .& W &U rt & V* hft Idl iiril 
*ftklL An li $ : r^ i6 =Kl«JLrll d>ifl 
H\ d £Hl-t Mfc q£^ -i*fl- r4H Mjfl 

fLm tin swl q^=i (Hmnt Qm*) 
c-lThmi griUt nivunt *ift $ hh 
A nq'l hM Ml3 E* $n (%-tid *>tn 

q*j*il n^ tf. 

wigc-i *j& t« w*«u £^«i I 
I 

I 
I 
I 
I 

i 
J 
I 

I 

i 
i 
I 
i 
i (iR) s4 3 : $£1 (WfiL)H *ihp4 
I, *dftja Hum [MMflQrtt 3H?iHl) 
\Wl {*kLJ hi* H^nl w"£ti 

ttWlL<VU HUCKKHI *U«iL (MWL& 

hSi4« Hlnn *timwi n*fl »te&j 
HjHiH hBljo. hUm rtH|?0 Hi*il, 
■jini «tf"i dn'L HiH 4^1 jliS. 
iJ&mA hoi vtSn ijti ct*ii<itiA 

*R,Kft ^^ *KH 5^ : (t Hn 'Httl 

*i&i HL%i h\m*A'S H^qi Ht^wl n«fl, 
*3fei hmi£lhh[ nJik^a H\ftnt ^M 
^apqii m\m i^l snn 4^hp^ | 
mm %^n ^hh itA i ■« (rtn 
a«tn v<4 ^d**irt » n"l) ij rtitl 
An fritt&Kl hIa !jh^ h.^1 t *n 
^a-sti qi«i dLtt dm -{ft =utic(fi iaq 
A tti qi«Wi H«ilH( *is =Hi q*inj 

&i : *i*t Mfiaiii, A 4tft ^ Ml ? 

^5H q*tl i A Htjll ^Irt #. ij^id 
*Mt ilAM. HWW ^ daman hl%i 

Huhtd t (M »i rni ?4n qi3.) 
^3j,t **Hi^t s % j rfii din <a 
rtnA Hjui-ft w cii^t hil n®s www.TVfomeen (^«H/t¥t^) tk3l^rt *i*lHi 
ML 

HutW { l£L ) W ^ ^ Hi Hi^nl 
n-iiaT, ^l^ un qti ^wl *rtL 
(wq^) 4^1 (wt) ^whl wt M 

W HLW HHl ^n ^H : HI Aft HL*fct 

^dl ? atiLHLH i^ i, wieil new 
HIS tiwi **Hi *w °**iH Art! nHu* 

BHM 

«R4 ^U (*CL1 *4 d : Wii 

^^.1 (*tti.) wqeiih BflmttnjE 
irtdtqj 4di rHU 4^+nl *ii 
Mrdlii Hif^qi -tin tq^di qnwi 

(j»ai *tfiHi 5dd &"i iS^Nl (^) 

snbu itl HiH H*d* 8^ iiln 
W.1%. dHrtlHi* stoS WIL H«avi 
(jJHfc VH W.«l '-**ni«fl tirti isrtl Mril 

.btagspDt.curn dHl d V Pttl H>dL iML *d *ft*L 

<A «Ptl#ct«il H^ld din dl 
^UHJ V*dljA OdteUl HL^ 
slei tl*H« au^l ? 

(^Ci'woo) »J^^rt *tnw 6*n 
Mi&i t^E ) id ^ i, hm ^ 
(««tK Hj=<Hl ■aniwiHi flLiC^-et 

idU Ml^ W HLW ^41 irtl. 

Hi^niql *i!i'di "*4cti Arti, 

trtilq^ ktrt HtH H,B*1 « j : 
rtHLllHi^l A* *U^ HrKl ^L* 

w>A3l iq\ n«fl ? *i*i rte^H ^ ; 
H. *rtlM iiHlwi : fft H41 AMML 6*rtl. 
*i*t rtGHSl WlHl 6rt*U. ^ W & = 

^tnl di *i iid\ ^ * h«iw ^u« 
^ii ^nb n i*A *ta A s4*hl 6rti 

suiinl <fcu i^BA ^pj? 1 ^SJrti «Srti : 

aKiHiql qttU 4*^ H^dii sift 

tidl, rtA $#L i^Hl Hiftl ^dLldl 

ivffl U eJ ; *i^ *^Hi"i ! 

RqiHrtHl ItqW % *KHdi Hlftl *4*L. 
d H»fl *HLM dHd *<yj WW tin {<w) *^m^ln^:«i5L--4* + ^HLfl,«<l*:<HiW-H + (451) SVUMl ^JM *U«l\ 1 AhA J|K| 

etJtiini itel&Hl mmla v^l, «vc(l 

Vln Hl^rtML -IHlJl Midi 4(11. 
iHutfl HtllflM Ch»M< ny TflW 

(BmHdHi) iftftl airfl liiUi, ^ftbfl 

SUM ! HM *tr*Kl * Mill db (sW) 

tmtfi Vfl # hm H-i jrtknt 

& ^6HL SftlH 1 Mill Mj^l 5ian.iL 

btlii ■n5 ** mMt cfl. hm <hh n«CL Mai 
**i <h* is 1, ^Ptm-A cilgim ml! 

*u»(taMl iKi *%<u sipuiI 

«H«S «lol HL1 MPI HlUi^fl-^l 
rite S<HMl t^fll 3JUM GRIM 

f^Waa) *ai*i taPu 
W h*vsli& (ift.) ki IS i a 

(WL ) M«*t MM^t-i Pl^LL i^flL fl*U, 'ii±t*il etiifi^ti tuiltVi $Wl %itM y-t Ml & Ecu Wfl d4LtiML Ekn UHiH <£if||*l SJ d S, 

'q&t'^ *fte«i hi2 c-lge. a^ 
tJ S T tt gccif&t I3T<u opicA 

-■iW &ta IS. *lA dt^K-fl 641 4 

eta cil ito t^te a£ d 

M fcttgeairt (lit) j& w J p 
Gatnl etiid'tL w^UVuiit *M 

Hl9ftLlM *Hi 5H.ilHL WU hH £pjl 
(*ICL) i|JSrtLiartl S %t»MlMt.«Il <&ll 
i*U H4ML* lift i£q ? -SHU 
HLM-i Sid HISftL tl^ tfllUl lil^ 
Mrtltfl ^iHi *tl^ r*tll *1LU ^A 

^^HlMJ : 4 litUHfl-ll [foil rtH-lt 
*<ic{| %i^l«l p H(A Qlltfl w H^rt 

Cjijtni fefifcl Rim V 5rlL dftL - 
ftHniHffll q^ti jfciM m*hi<, jV>i 

dq ? VlL^ Ml^iH UrtKfl WLHI 

Hi&L 5VHI drt^rii, mfSi< ^ tf 
1, HliL Plrtl %rt iuri *HS MlKHl 

www.Momeen. Sl*S*11 H12 H«L (Hi Sc^ h\*i*i a*^. 
Hl^l *li^ HRl IX^W'U *Li tA HL£ 

h«i ^ua nj. m«i^ <«» sevufu. 
i *n«l, -t 3VUl 4P*«Hi *uq, -i 

*4sfl Hl^fl q^J HSl *l (SMfl. < "jnfti 
filftrJ'fL Whilst it ^ *tk IJIUIA *IWS1 
{ iR. )*K «B| : H*(J 6^1i «ti%l 

iium-Cl Him-pil *iim\. m^^i ii, n 
SKHlil HMnl ^ i«il\ MlZ ilM 

SH ^iHHltll HUM t>. 

(Hlfl vlflHcll M^<if) vr 

<H6W «i£j *inaw d 7 

Gm M»fc«iLtk (^El.) i4 is 5 r * 
blogspaucora. ^5*k 6«h*i«u vnuUHi aim ^ q^d 
rt-tl 1ML»M, iOlHi (jrtUl ^qiHi 

'•fl^qw Itttiipit *u«*i3L ^^ Am 

^<HRi «*iq ^Hi M,SKl ifii A^ 

*tfo*4, tju kisI, ^^t ^*u 6mi 
Htql &HMI 1M snt. £t, HtaMl 
eiiL^Hi [Itii rt^ £p^' 1L Slil 
«m 5H<^ti%iM fil *ti i^dl n4iqi 

*lL"il ^rtl 34Hlrl *l«l di^M'fl 
RqiHftefl |^ ^ i, ^^,1 4 i^cU 
MniMl «flt *1*|MIWM1 ij-i M^ i. 

qi ^ei^Hu ! <{l4qi*(l ^M*l ^us 
%%ii uHi. <ak% (s A mi*i E^ri 
Miilwl £l. ^Mitnl M4 (^ : eflil 

A-IL *i.lHGll (Jlill-li oiWuhl l*iWl 

UR.) ti d i : Wli 0«Mt 
(Hfll^l KM Ml«liqlM i^ 4, HM «U^ 

itt*i«il ^ *hl«l1 4 ^^ t>Yil irrtl 

nil, w(L v <4 ml^i Hw i 
5js* Itf . rttftftuinl Hl*i «i%l -cirdci 

- I'i r Kl(M^ (1R..J Vd t» : HtU* (452) * «l*U.*l llfli : Pu^l-m * # <ywfl rtfb - "u a :-H * 453 *i& Wd M H4<Hl HRL fartL U4fe 
Vlt H nH*tt *W *faft **& HGfttH 
rtH-fl 5<*Hi fc*n wl. m4j Hl£ HI 
Hi-^j *it£[ i AmA frfa HVZtH-U «ft 

**s wiHi *4hi tG, ^lea h tt^in 
*| *Cl A*il Iwi^ci rt«ti s t^ti ^qt 
wi n *ctL 

(*IL) 14 £ ! Mitl (Mrtlrtl &iu **s 

*flW HLWL M"il m VlL 4fft r 'S'fl 

Hn *i *ls «ii»^ -nil. h Ann. 

MJR *KlH SVtt **H i*U._ 
'«££* Wfcrt '¥155* soia wle<JI 

(*gg/trca) totoa ■alto 

il*A *l^«4L4 (l&) k-i Si i, 

%^&u& (&gl) ti4t*fl euutai 

*4"l6toWl *i**iA *U Traill -^Ll 
«lrt *JpflL iMl 1. MHHlHLtfl *M 

oftil j^in H*nn fla 4nl ? vtii 

i.\3 MltfWin Httiefl WlHL 44l4til 
i*«Ll *UM An Hl% 4*Cll HdGli 

*dt*ti (jftiim. t^ji< [uia.)u 

dHMl %LL«fL *4lU. r4ll mil *iLM 

eM *t<*i <t*un 6W Mmni ^5H 
*u«il *tn ^ ^hi^ nil. 4 'Ah /| 'KKIMK-l 3J0JL 1JE91 Hi\ 

'ItlO «Het s£ at|CHlR-|j| 
»l&?lot U? Oil Had tt<X-R-J[ 

( ihie? > szaiHi inn) ? 
(ttfc/rat) 4*h HH^l iufl 

# 3, wi£ Hi-frUHMWl ai# *ii 

*Kn SHil^eiL CtlskMl^l tall, (M^ 

*l«,«iHi.-t lirtt) Htnini Pw.Lm kKHi 
•t drtL 

&»« 4L^i ^A *l»Ji ^l*Hn illM. 

eiiS't iSm ^witt vlA ami. tStA 

EAl%l»tl ^11*1 l 1 ^ ^6l\ *lrt\ *l4 

^3j*il 5»ttHHn^ rni ^ifl h*i* n 
Hfl W ^Ml ^LH M <li Cttl 

www-.M©meen 


ftt«il ^ rtH iPM* cftillL «Hft e ^ 

d M'tSl SAJ : ^ rtH &Wtl >HLH1[ Oft 3 

^lUl. frlrtl *JftSlHK ^L^U *IH1L. 
9lA €li(L) **Ht"i : Hl£ ^*IM rtL 

i^-ii anvil 6 ft 1^9 aViHl 
-.ml si d.) 6*4 a«ui iq : hl^I 

*llA 5^ ; rtL^ 41H rtlll &M4 W^-t 

*td =i*J ^. [Rqi dA ^ aki Mta 

^ it ^ Hfl <&L y ^A %U*lL U'iL, 
"■H^ti (J ^<H Hill, *t|3l4 ^- tllil 
P^U %lfH Hd H^^-U PlSlft iH 

hl3 fesiHi *is q%^ ^Hi<j tj. 

'^>i ^4H'<0 4E*l-tt iil *&) 

nul >hl ^nw «IiSh 4^w 6h* 
(%IL)h 55J s m %^«MM4 ! hA 

H*<U-L^ft *t»Ml ^ *KH Srtl Sfl tfi. 
*H>1 4^*il^[ S, lilliflHt "ft A 

{twaei) g nl nH Am 0m% (ton 

H'4t(l IlirtL 1*11 *i4 V lift, ril 

.blogspot.T;c7rrr 1 HiHI^ 3 * ^ J d 1 ^ &H1 Id ES i, d 
HBfl ^l *tiML fWCL) &HH i^n 

M^%M-u ri aiiilni ^m v<L $<A 
*ft<W ^rtl d *kh ids 4»pisR *«L 

W. ^^l %l«llt-l1 HL5W. ^^A 

M^i(MTtl MLiMi -*ntS eflSu **A 
Am 4i"iLfM 11.U1 ai-il : ti his 1 

tri ril ^ titsirt nidi, iil *«i. whs 

%$L (ML )*fl %1<U lis=il s^ed 4nl 
^Hl qil A ftftHU 44^1. aHLH rt-(l 
4Hi ^<U Hl^ 1HL Hill 41* *WR 

^ ! ^eiHrt »rtS Hi, <1& Firtl n^ 
^rt^, v mi « 4ii oil Plt^H 4^ = 
*L*tC| Ai&Hrtl qirt Mini ft. -i 
3H4HH ^ =HHt f*l« Htfl, ^3p 

shih S4m hlwl ^1 i ^unl *|i 

^. M rtH tl»i»«il EJiiUl =HlWl 

(iti^lTfit) 43*d 6*-H 
*t«KL*t (ife.) ii $ : ^ ^n Hl^l 

4<U. 14 «RIV *H"l« l n»JI 1 (4U) *tjH.tfW*U:eiW-r# dVi, Wdn ^ HH rt*fl 4^1<H tfl 

( sib *w<u oiftmrtlft dK WW 
I iHi HWi iS*e*LHl fiitirt Ota 
Tf-H & rtti Mi-**ik «** Akuh-u 
ti^&iii dlu ^tki s$n &um 
iSkiihhL tirfl ml *1*t ^ Hi 
iSwlm (m -i *Ak r ni(j niit *i $ 

£h *$ eft «-ii y-uai-A nMia 
mwjhi mqO *iH" tS v^l vtfl 

rt& *Mft 1 itiHl, ilH Til rWl &Hl 

it Sl^ "HNS 6. ^tt^rt **»i £$*l 
(%[L) &ML-1 Slrtt drtl i, i^tt-uii 
(WiL)M filHluj i. tXi HHM 

tf*dl»fl fi'lV-t {U|6t) %t^L^ lA 

£ , 4i^ A-ti ni-nm AA tu^li, ^p5 
^i*m.L HittA **ni«fl el d» v<A ili 

i ^*i>j *IW4 lf-*l qlnA ^ 

dlk & y dHA aU\A rt*HiHi*»l 

£hS»tt -ill-iH JMlKCtl iH(*i d ? 

(»tfl * %1A t%& *imi v-*! qvtrt 

$>$. tiHl-iqiuj t&4 £.) rHW M(A 
AAiA W^^Ul^ *il *tl(M Hfl ; 
(^rfrt CC-U& Cflcft $<« otnifl 

fcittt&i... *ici ^tfL Gqi *t««*Mi 
rt tlH^ *<}&%* 1*1, $tL Cm 4lHl«j : t|l bums 3*fllM &MI 
V**t #. M^rJ All Hi-6U^ CM tfagd, 

&witi *iihi Miwft *ml4 d. $<fl 
EJ. *J H*H rtH-iiHita ihSni 

■UWH iUlHSl&HM W ? A Hjrfl 
*i*li^t** ^iL «uHd m£[ ; f|rid 

JM«££1 Cil clOtHct (cfoffis eaii^ Mti&s A^c-t 6f«i»* Bm 
*taeu*WL n nH'j h-js^ijl *^ i'H 

**mmiiHI '-H-iLqsMi ibS ix*w *ifl 

^tg WH^ ^^^^ h C4L ETC4I& 

f It^Kfe) £Kf| ^%L«M Sd 
d 1 H Wtli 34iJ rilfil'-H-iL ^i^t't'tl 
^IHI t»i *tiWl c^iti ^JJ<: (%ia_} 
HH*fl Hl*l 141. ^ IfdCi Hn 

d*iU mQ ^ -ttElot-i Sfijj : Mil, 
£i 4Ll aiUcn.-- tf«i wilt" i*£l 

*ii«l *ltHl^l. ^ ^dd H-t 

ww\AT1\7ToTheen [aeij H^ ittKt*t *ILH 9t^ltct-l1 
ARtHl ^^ ilHl Wt *H*i *fl 
V^jet *i-i *i*^«ti!i *i * qid itl 
*XR i^m Wit ssq£ ^itiSt^ 

^ flHRl Mil '!« riHiat Ht*l 
f<li ^Vfl VLRld-il §341 1^1« VHt 
^"l 1 HH iliqiMl ^ 3pllA, rHU 
M^l^tl rt^LCii^ ^(tlli^m I&H 
'■iWrtU HiS lot Rto<it(HRq„.. 

&rtl^l. 

5 Of QilJ 1 Sltl »TI5d1 Sl<A**fl 
*t*^*fW ^%| rtl ikdl S Hill 

&kl tt*i rti^al W"!! ti\ &g£ : 

-|5iLH r ^S.^ (jMil *U^ 4-U &H* 
M-ii *i>rtlHl MiSSlHl HJtrtl (5. 

(300^Vt*-) *i^fi HlftH 

6*4 it i^. w ; v.% Hit d 1, 

*tH liJl^fl (itHtl {ill. Hi 

blogspot^eiri «;445> *tl«fl ^ ^tHlil r\ HISH*L ^tfl ^ 

(soirtvfc^) toft 6*n 

H*l llrtWl SLil *i311rt 116. i5w 

ai[»id-i 5*t-i q.^T"i i, 4<a Om^ 
4*l<H-j Hist A HlSMt Hli H436 

(JH5. HttrtL dfil. 

(303/irt> 1 t) 43«(t tffc^ 

*i»it%i {ife.) S^ tt 5, ^tieciid 
C*LG)l.) J A i"tll Mli^l HUll *WL 
WHl-ii H a ^"ll'i >HD1L(H Hl5 ?;Hl 
I "«SH «%'Hl«j I Ml *i-i' 
41M.N Mi ^«i -H-l M ''I I 
4lri-lL M^ tH»« «A lit) -inl, 
(WJtl *H H^ HiltH^S -Ml .-. 
i p ) *ti rtl MtHH^l "Hliril t drfl 

*ki <Hl^l dS IfiL &M.I mWl fe^l. 
etlil*4 hQ \, 4L ^^ffiitd ! $fti 
*4l<i Ul Hll SH,' ? 41HI 1 {«•) ♦ H^triUlflH^* ^^li^llt^Ui^LH-^ * («7i *u*Lt 6 S, *hi ^Ul *t %ni 

*tel rHl ^tfl MMHl bi:*i(wiHl 

M£u1 »ia. 

uww ^y «n<a ^oii iIvhW 

*H13H te i\ M 1 * 4i 1THUW 

tin i. *ko.KH<i ^i (*eij m*& 
wutfLn 4%ft aim 5h^ bt*L Minn! 

^L^CHrt^ 6t4il QtfCU **LV»fl ML* 

£i\ iqi-fl iti ttutf atft. ni itfl 
*UH JJHl-l tiUttciLJ H| s*f Hn 
Hiei HHitfl eita(. q,Ul<irt mil 
41HL^i : ctHRtHitfl ■* i\t5 ®q 
W Ht4 mini *4l4 £ k*i WW 
V— lit i-tlMl tbiMHl MdGtlfl 
tlMl UlHt *<L$ #. MA Htfttl 
W^ : nl MaTl HM HHfc tfU'ln 
[kH<t OH! «W\*1 iH i S^l 
euSM" ? iL?.gi i, atHttlHtfl ■? 

hiV ill*. 1, V ftUl &ttl 
n^l^tlL^L i£*t rtM-t *llll I fttiMftfrtVll iiHl Mi%u-i awi 

-t Hfll £2^ »4l MLMrt Mil t 
5«l>Hl H=| M^flL ^ tf HIIH?I Slffiil cU£5 Hial 

(30*4/1 re &} *ata ftifart 
>5%atH tlH feqiM r nN ilnS fei*tnl 

<Hgflri£4 ^l win Hii rtl n 

n v 4U1hM wtl. {iK h 

i'lfi*L SiltlM^i "Kl/l i*lH Mltfl. 
1 4 H *4Lc£ i^ <4l«l rf! ^.UJS 

*i ML**l Mltlt^l <ttrM m^tW 
mlHi«ll ilM'l -llM« rtl (t-i 

1<1LHI *ilM^. 

>S4H 4H^«HLtk id » i, <|^ 

[wa.)%t iiHlwj; : iniimnl 

&"HtlML MS HL%%1 Artl. *B -11 

U V H*1 iEl«ft^} ^IHtllrl i^l 
«1U1. il M^nl ^t| rtMK-tiM 
i^HL*^ 3 , HliL <ttl4 Hill WH 

wwwd\^umeen art! Hl«ti HlttKl Kl-t buM<ttHl 
(30^1Vt<i) *3rtrt 4H^ 

(^et.)^ ^iHt"^ 2 ir Mln Mini^ 

t\04HHi H^l M.ldl'i H^ Mill 
t*Hq*l *rt ^ Mlrt Hlrtl*(l W^1*il 

vti hl*1h »HLHiin ii*i n 

»HMl ^ llrt M'Lrt djlMMl MlrtHH 

Oll*ll HH4L. 

^ll^S^oll (fellJlEefl olHlJJ 
«H^l HfV2£A Hl^ H^l^2d>r{l 
Eilll Hi»l*fl ***?* d 

tS^n CiH4 (*inil54)-i *ihsiw m«j 

**IU rt-tl *HUUh1 nMLA MiLtiqi 

hiS (J^ih n1aii<i<tiHi *u«n. 
(him bi*cO Hii yiit ^jt 

HMlK HdML &«HL <Wl rHl^ ^ 

Vftdtfl *u»^S hW\ *i-i isi 1, 

ML %^«tU ! ^ *UH H^«ll^ 
S5iwi ijiKH-ll ^HLAlHfl HHU1 H«l 

ol ? tA i *tsl 4^1111 ^airau &H& 
HIM J«J i^rj Hn H-i H *iifl <ilrtl 
Mli tf . *WH *MHL Mn *^Kl«i : 

blogspotcom ^tl n^L^LH H-i ^iLEJii MLl 
MSlfilfinl ^Hl ilMl H^ H 

iiMinl Mfitsii Mi"rt e&. *Uoi 

>f (MHfiltlHl ^HL SlMMlJ 
*tJtal%-CL &MMl^L a*tl iM W M-1 

^^i h*ii old 5 4. ^^ Hl ^ 

4^1*1 dl MHl HSlf^^rt Mfl Wl 
rHl^ rtt ^ il^l *l-tl HL4 ElTtlsfl 

q*i mu M'lU^nn.! ^ml iin. 

(5 MS ^ ftHl VHtSinl nHSOl 
M^L nHUflHl 4i.mHl ME^l HIH 

jiUUiu nit"!!, ^mni ^**i 

iHlLHrt-fl H MLMfil ^d^l, ^Hl 

mh mi vHiiit ») hm ii^a ! ifl 

fiHtiHittl ini nil Tim -il i- 

\r.) Ah-A -tMlJi 1 Mil %rt S. H - 1 1 
14 Hl4 H ftfll *tll 11^ t, 
HM»l M«tW *l4 M«tl+A-n 
%^ftHt 6-il^ iM 

mitiHiHM *kieici*ti % i + il 

*wan biij (S, £aiii ^h"< (ii*i) 

ill » : H^ -IHtsi ai^t i r H rt 

ilqft mci«tw («a.) Hi 2 ! ! 
MLieil RHd iMl ltd it'l ! 
*H«ua Mn MMii^ni i^a *Uft 

H^Jitvll <I<HIIM S*<U IrlllM I 3 * 

■ -1 H 4.53 . M HL&5 (*&J i4 £ i t H^b 
%tt&ioiL**L *is ¥-tLtfl Hlttql M*U'. 
^l*4.L a*d dW dfatddl ^m^ 
Mil ^l (fcSL)^ mi^ A. 

q*[%<d *it5 at&. r^u stfl *ts 

*d ddl ^LiS t& *dlM ^4Hlu( 

3 H5 ? 4%HtC^ : d HpHddl *Hl* 
dH <iH«l S*tL r*4l5 CI -11 HL> 

Tf-dd qififH q$ *[$ *td tftVL"{l 
dH ^*lf5 S& (*ttt fill Hli tlDJH 
qt(V*t *«5 *fi. rtH U^rtl Ml 

(SlO/tHQl) Sal irt an«dj£t 

*d*qfc id 4 : £ H&dt frtiofl 

r4L$ rHL *d* ii^L 3flU*L«l £dl. j 

E$*tt«Gl abl Mil \m m.) (a*i 

[*,q%i) ^ tuilrt §»U iiis mi*1 

<d*1 ddl, HqLHL rMt«tl a*S 

*dtal \'Hi\ «m1. stUlaA tt-ii 
vdiei -&qi. said &hi s^ : 

*ij *diril h*ui nu "if-ti alM 

tfHWl SHI. *#t«l §Hi &i : 

wl3j1 qyu qq> til sin ddl 
*i*iG S*l. liattrt ti»d s% : | ^adPidld, ^ *Rd, <uftr*t m$ 

tfd %ty|fai* (&6t.J*l 41HI^ 
ii*i 5 , € ^ft&HLM Ml£ HI*. 
Hli?L*ll dil Sdd PtCiLiSdl HWfl 
-'Lq AH *tKLLti dadt&l ^"trtHL 
tLMSi t$l.$. 43ftct G*i* (ill.) 
*£ d, H i6fc : «W Hft HL^I 

*^[H (fll M# *H TT ^SH tff.) H 
*&*i \, *A ^ Htfftfl. iltftfl MlM 
Hi ? i>HL^ : iH HW*1 ««fl 

<H & iii^l aid *«Hn \W*i tftl. 

t) &tl*i1<JJ bIZllel ^ SQlotl 
£)171IO| (ad ^HHl«1 t3. vif.i 
<KHtf.ll 5?Hfc) {) : q <4<| 
Cl?1 rffKW »tRll|ol *1 
^lH?ll7l-CH ifl|7l t|fl »KMff [ LHj 

«H<il Mtni *rt/jA ^ »itft*il 
Mluwil oietaQni n^ni d iMal 

atiiiif d («*3 s^ctt eel 

www:Mameen * H'-lLil Wl* : *1L=l-^i # (458) niiiZi ySL^A *HJJPX C|i1 

Beimel si«h at! <| |£tiik 

blogspbrCGTTi" ifHIH CJ«|l^l &^ (? : 

t3. cft^) ewei<iHt iticJi d ; 
3?££ot ri«i efinifFdvi mnln 

(H4s^ «wi|td <t*$ t\H<A 
|?4I £<ii»ii mwi cot 

WJL S« iifl SHViCrl ll JlHo) 

.Mi-yuHi e? : a ai ft j 
*nJ1i(&i «t<Mdi3 i^in^toi t!*d %ii(5^i (iR.) id d s, ^t 
HPHdd dnl i^Hi «d4UiqiHt 

*iiq fl ^Hd fi[llrtl*fl dd"l mil 

>Hiq t3 ^ [I d 'aiuait- u«i 

CfllG^* add 'ij&AMk 

a'ij. ^Mli« Ml ttlfltl and $. 

ad IT ^4fi y, ^fl(&<d^ «il£ 

eojA«i iaiiH^ fina slftf 

i'ltH «Ai!ut«ld Rqi ^£l dadL^lL 

i-jHLdqL"iL<>LLd ^fnqi Hd 
adiPiidHL %iiftn qirt 6MS ^i 3 ! 

(314/WO*) ^Irt^Hl-il 
f^qiqdHi %la^ q^ a II, a»nqn 

W*U H51LH RtM 'Jidil 1>. 

(3^3/lM.OH) tialW W 

tin* {:& ) sd iH. ^ (>*, )* 

^q wMiadl ( ii[fi tLd l ii Mi4q id) 

■fli-U «HWdl aii^i irfi qHt id i 
idd ddd <d«dL ^qiHi dlWI 
iqidi Hi^\. i^?i)d aiiVi 

* ll'r II4U i! <«0J ♦ ^-tLtfH&^eiw.M* h^h* tt^, h*1 %d *iql ? 4l4*i 

HiaiatH *ixUu »1 ? *uq 

Hi#i<u%t nql, Miij. A*il uqw 
*uq"l (Urti *i<l_ 

(31V/IMO*} &«j<H ^liM-i 
ikaM M.U^4Ll (<fU 44 £ 1 ^fcl 
(3uO*L 4*HL«j ii<J : d mil 
(*KVU ^LCUQiml) ^q %£ tf 
3, n4 rlH-l ^ iti S&cd drti A 
%H% iS^, *J5.l rt*lLaL jmq 13 : 

HtalMln %i<H«lisfl flirts i<l. 

fall) hi& *iril *in 4^ l awl : 
4>L *iHn iMni ^MtHttl «■*& 
dsfirt %uti4u*i. *^«tLii {wa.H 
s«*-ii *<aw Pis H3«t- *iw 

WMl^ : ^l p idinl *iaw, HI HI 
0j dated. 4Lt&tU U 49 : Hill 

1H134 Hi'L tiW irtn iHtl 

(««.> H/*rt H-4-m Sou vu *in 

*4tH i«t"fl it >i%ftHrt*U M.q ill ^Sl Ctlii Wiitil, ^Heftl-il 
toiwfln G*il tut tiqt glphl 

W HiRis [*&.) a £ i, ^3^% 

(*4.)*l WHl<4 !,**£ MfferM 

i<**ti M^qLMi atii 6 *m ti-il 
QUftftnl Hiqqi Mil Mli jiq 6 

H*} *iP^ri dM-ii ■uu*(i*ti ; nq« 
aiawu nil b **u3 **<l hi£ 4 
sRmbhi *uqVt itt *toiiH njfl 
eS : ij, *u hisih Bqi ^t&Htfi 
(to q *h± £ ? 3 Ahi-i&& 4i*i 
6 «i tel 1 tf i, ^ aiqitfl ^ 

Sni t? ill, rti^i iKi irsmA ^rttl 

51. "S (UU HL^ tVflMHL" tkdl *li 
ftdl HWUHl ^U rt*tlt(L=si dftl 
Hli U'-nrtHL *v*Kl ^LM'l ^. 
HtJ^fl HlUl-ft H"t K^WH lA^ 
4 tf . feUfrfi RqiMftHt *HA^ q^ 

y i. urfl itl s^ Wi^l sil 

iqiHL *tiq &u M,-lEfi4 *L*i wQ^-l 

Trqt^ HJt»qini mA is 1, ij *il 

Hfft.%1 [q^ ^ U $ ? r*tll ft ii 
6 : Hd Hi* ill i£ HHi -l*t1, 
"V t& filli'l S"irtl i^rLl cl ^ H«l 

i^A idl mI. 4ft w i fin s^i 

^wwwIVtoTheen •1*1 )■ rHW. hbI Tin eiWini 

1%-nw hA i-^ii^i Etqiq h!*» 
Hi^iHi^qwi rt-il *fl.4«. *ll(?iH (5. 

SO* oil MttKHtti i|ell£ 

*i*Vi (ilifj i4 ^ s p iii ftqa 
^V< *ii*i*qi urfi ^^i (u4^-fl 
H*ft) HUwti, HmMi *il^ M5 

q^Mtn s^Ihi *ijiiH £qiMi 

*nq1 lot a. 

^ fetfo iW 5Hl^ (%ftj ^ 6 

i, ^3ft (*i<sl} MiAifl ai<Hwj i 4^m 

(wa.) |*i l Mi^qi §feu ^rti : *iq 
aiMllii 1 ^ i^ni H^M^l, 
tt^Hnt *iai&i*i1, R*tHl"tl 

H<tui Hisj ^ . 

jQ&ld ( ftlEl) *rto\ q?||Dl^l 
ol oi^icilcjil S 1* 1*1 Sfdfll 
&17HCH Zlltlti| tXfllal 

blogspetrGem (4M) *l«^t%i (life.) id ^ 3, Wti qn 

Mi&esiui <h s^ Mtwtfl liUK <iqi. 

isii ts. 4I6 nlit si^-ii afin 
^ wl n*t1, {nai *l 4t^Hi 

<lui<Hq1 H*l<l\ -t Ml. Htlt MlSl 

4ni *l ^siL 5*14 tis i^ 6h^ 
^s ^Jfi ^iit n^il €lUl *ln 

i^HL^ ; biHU ES i, 'SMI ^tfl 

*ll V 1 ^ ^^ ^ c*ii ^*il rtHn 

*ilf>l HSlH *li. *ra»l *w 5?41HJ wid d I 
I 
I 

I'fijM HMl^ :rtHlWH. fl 

HIW%1 H=fl 'iiH tl -m'I IU^ ■ 

»i* ii^ i .iM uqi hi4 it 

*i v"*u£l »flq rfl D--H4t f Jii*H 
Tsq'l "K^qi HdtqqiHt *mq i* ¥A 

ti^l ^q hi v„i -i ,i", 
^aqi Htiw^'ii ., , • 

<IMWI I'. it'll ' IH*1 ( *H ) * ^4l£l *&* : *0lrH * Utctiflci 5?<iioj oteilot 
*$& ^yft (ife.) iii d : ^1 

hcliml v* 3 nil q, d t*uk vnuil 

*Ltft«i && atidii. Hn Mtva q4 
Ittfl, *H «jti dik dl S^ E* : 
£m ^tittta, Hn ski <ati wij *&u 

EM. £"tl H41V *U"2Rl ftl<UH 
n^ *liiH*ti & rtl rt <4<Hi*i *ltin 

nil wt 

HHti>iieiU-i.i rnim^Wl ?J I 
I 

I 

I 
I 

f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

! 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

! 

J 

J_ thrift *HU3M, *l-fl *£, 

H3t -Ll&U&si oituiiV 4$ ^4 rt } 

*u(3W (*(£.) i£ (3 i, wti gap 

J, **1l Mt£ U"lctHL V* 

^tkuiq-tLfltt. 1 © CHI^I-U «JHIi-ct O -\AAAAAAJ\4omeeni .blogspot.com